Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG Beste leerlingen, Tijdens de maand februari werd er gefeest in het TBI en werden de 100 dagen voorbereid. Op vrijdag 18 februari 2011 organiseerden de leden van de ouderraad hun eetfestijn. Het was een echt succes. Wij willen hier dan ook alle betrokkenen danken, zowel de aanwezigen voor hun deelname en tevens ook de leden van de ouderraad zelf die hard hebben gewerkt om deze organisatie rond te krijgen. De Sock en Roll fuif voor onze leerlingen van de eerste graad was aan zijn vijfde editie toe. De leerlingen van de leerlingenraad hebben deze fuif voorbereid. Wij willen dan ook onze waardering uiten voor hun prestatie. Zij zijn erin geslaagd om volledig zelfstandig deze activiteit te organiseren. Dat weekend was een echt feestweekend. We hebben voor de eerste keer een nieuwe formule voor onze oudleerlingen uitgeprobeerd. Leerlingen van alle afdelingen werden per brief aangeschreven en konden zich registreren op onze website. Het was een schot in de roos. Bijna 400 mensen waren ingeschreven. De oudste ingeschreven oudleerling was in 1948 afgestudeerd in de afdeling Kleding. Zij wou met haar zoon nog eens komen kijken naar haar oude school. Magdalena Boschman werd door ons in de bloemetjes gezet. Hier werden enkele traantjes weggepinkt. Op vrijdag 4 maart vieren de laatstejaars hun 100 dagen. De vergadering met het stadsbestuur is achter de rug. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt,vooral wat betreft mogelijke hinder in de stad. Ondertussen is de regeling rond en wij hopen dat alles rustig zal verlopen. Meer informatie vinden jullie verder in dit blad. Langs deze weg doen we toch nog eens een oproep om de avond ervoor niet af te zakken naar Gent om daar de nacht ‘door te doen’. Uit ervaring weten we dat deze leerlingen met de eerste trein ’s morgens vroeg toekomen in het station van Sint-Niklaas. De politie wacht hen daar op om een alcoholcontrole te doen. We doen daarom een oproep om de avond ervoor beter te slapen thuis zodat jullie gedurende de dag optimaal kan genieten van al de activiteiten. Afsluiten in de Eglantier is een aanrader. Voor de zesdejaars zijn kaarten hiervoor verkrijgbaar op het onthaal. We wensen jullie veel leesgenot ! De directie

MAART 2011

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


Deze maand zijn er projecten voor 4BSO, interacties voor 5BSO en stages voor 6 en 7 BSO. Voor de organisatie van de examens in de eerste en tweede graad verwijzen we naar de examenrooster die elke leerling gekregen heeft in de maand februari. In maart krijgt elke ouder nog een schriftelijke uitnodiging voor de rapportuitreiking met oudercontact in de eerste en tweede graad. Hierbij zal ook de organisatie van de laatste schoolweek gevoegd worden.

KALENDER

MAART 2011

Di 01 maart 4 BPET uitstap voor praktijkproject Werkplekleren voor 5 BVK (NM) Wo 02 maart Werkplekleren voor 5 BMRV (10u tot 16u) Do 03 maart Werkplekleren voor 5 BMRV (10u tot 16u) Vr 04 maart 100-dagen RSV voor 3 BPET en 3 TCM Krokusvakantie van zaterdag 05 maart tot zondag 13 maart. Deze week beginnen de stages. Ma 14 maart Stage voor 6 BMRV, 6 BPG en 5 BMRV 6 TSV, 6 TCM en 6 KABIK squash tijdens de les LO in sportcentrum de Jasmijn: verplaatsing met de fiets Di 15 maart Stage voor 6 BMRV, 6 BPG en 5 BMRV Wo 16 maart Stage voor 6 BMRV, 6 BPG en 5 BMRV Do 17 maart Stage voor 6 BMRV, 6 BPG, 6 BHZ en 5 BMRV Medisch onderzoek voor 1Ac (NM) 4 TBEa demo kunstnagels LCN 2 ASTVb bezoek STEM (VM) / 2 BVK bezoek STEM (NM) 6 KTBK squash tijdens de les LO in sportcentrum de Jasmijn: verplaatsing met de fiets Vr 18 maart Stage voor 6 BMRV, 6 BPG, 6 BHZ en 5 BMRV 13 u. 3&4 TSO spreekbeurt auteur / 14.30 u. 3&4 KSO spreekbeurt auteur 2 ASTVa bezoek STEM (VM) RSV voor 3 BHZa en 3 BHZb Ma 21 maart Stage voor 7 BWE, 6 BMRV en 6 BPG Medisch onderzoek 1Ad (NM) 4 BMRP en 4 BVK ontvangen Broederschool Stekene (NM) 6 BVK: inzamelactie "Goed doel" 6TSV, 6TCM en 6KABIK squash tijdens de les LO in sportcentrum de Jasmijn: verplaatsing met de fiets Di 22 maart Stage voor 7 BWE, 6 BMRV en 6 BPG "Kranig water" 6 BVK: goed doel (10u30 ontvangst) 4 BHZb: Bezoek aan Pro Duo Sint-Niklaas (NM) Wo 23 maart Stage voor 7 BWE, 6 BMRV, 6 BPG en 6 BHZ Rapport 5: 1e graad A-stroom / Rapport 4: 3 KSO/TSO 4 BHZa: Bezoek aan Pro Duo Sint-Niklaas 6 KTBK squash tijdens de les LO in sportcentrum de Jasmijn: verplaatsing met de fiets Do 24 maart Stage voor 7 BWE, 6 BMRV, 6 BPG en 6 BHZ 5 BPG De Sterre, Clinge Vr 25 maart Stage voor 7 BWE, 6 BMRV, 6 BPG en 6 BHZ Start examens 1e graad Bedrijfsbezoek 2 BDEC Rapport 5: 1e graad B-stroom / Rapport 4: 2e graad BSO Deze week starten de examens 2e graad KSO/TSO/BSO Interactieweek 5BPG (lesdoorbrekend) Ma 28 maart Stage voor 7 BWE, 7 BPI, 5 BVK, 6 BVK, 6 BPG GIP weken 6 BMRV Medisch onderzoek 1Bc (VM) 6TSV, 6TCM en 6KABIK spinning in sportcentrum siniscoop: verplaatsing te voet Di 29 maart Stage voor 7 BWE, 7 BPI, 5 BVK, 6 BVK, 6 BPG GIP weken 6 BMRV + 6 BHZ Wo 30 maart Stage voor 7 BWE, 7 BPI, 5 BVK, 6 BVK, 6 BPG GIP weken 6 BMRV + 6 BHZ Strafstudie Do 31 maart Stage voor 7 BWE, 7 BPI, 5 BVK, 6 BVK, 6 BPG GIP weken 6 BMRV + 6 BHZ 6 KTBK spinning in sportcentrum siniscoop: verplaatsing te voet Vr 01 april Stage voor 7 BWE, 7 BPI, 5 BVK, 6 BVK, 6 BPG GIP weken 6 BMRV + 6 BHZ laatste examendag voor 1e en 2e graad


ORDE OP DE SPEELPLAATS

orde op de speelplaats

10u20 13u 13u50 14/03 tot 18/03 2 BVK 1 Aa 4 BHZb 21/03 tot 25/03 3 TCM 1 Ab 4 BMRP 28/03 tot 01/04 4 BHZa 1 Ac 4 BPET

GEDICHTENDAG

De metser en gelegd ! Hij heeft de laatste ste

Houthakker or. Hij hakte de knoop do

Sumaiah

Basketballer … Hij dunkte het graf in

School Je stapt Van huis weg Samen met vrienden op stap Elke dat altijd weer opnieuw.

Klokkenmaker slagen Zijn laatste uur heeft ge

TAALTIP utologie

STIJLFOUT: ta

eemaal r in één zin tw ee n an w IE G LO n n een TAUTO ekenis van ee We spreken va anneer de bet w f o t rd o w egd er woord. hetzelfde gez ld in een and aa h er h t rd o woord w nwezig, zoals rganisaties aa o lp u h e d en Rode Kruis. chill Er waren vers renzen en het G er d n zo n Artse melden. bijvoorbeeld dit te moeten u en g n o w ged s komen. Ik ben helaas ht met de fiet lic rp ve n te es We mo t fout kkingen is nie ru d it u e st va tologie in veel adrukt wordt! Let op: de tau dan extra ben is en ek et b e bbel omdat de du aatbaar. t, het is ontoel er ke f o t ai ra kd Hoe je het oo


EXAMENREGLEMENT Uurregeling De leerlingen van 1B en BVL nemen NIET deel aan het halve-dag systeem omdat zij vallen onder permanente evaluatie. De proefwerken worden in de voormiddag gegeven. Indien de leerlingen maar één examen hebben, wordt er tot 10.00 u studie voorzien in de school. De leerlingen van de 1e en 2e graad die examen hebben afgelegd, mogen de school niet verlaten vóór 11.30 uur. Als er twee examens zijn dan wordt het 2e examen pas na de pauze gegeven.

Studiegelegenheid

Er wordt studie voorzien van 13.00 u. tot 15.30 u. op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Leerlingen die op school studeren en normaal in de refter blijven, worden ook tijdens de examenperiode in de refter verwacht. Indien op de examenkalender een studienamiddag vermeld staat, dan eindigt de lesvoormiddag om 12 uur.

Let op volgende zaken • • • • •

1e en 2e graad verzamelt in rijen op de speelplaats. Boekentassen laat men in de gang bij het examenlokaal of in het examenlokaal zelf, ordelijk achter. Er worden geen pennenzakken meegenomen in het lokaal. Leerlingen gaan op vaste plaatsen zitten. De leerlingen dienen op elk blad (vragen - net - klad) onmiddellijk hun naam te schrijven.

Fraude

Eerlijkheid is een basisvereiste bij het maken van alles wat voor de evaluatie gebruikt wordt. Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, … Het is de delibererende klassenraad die uiteindelijk een beslissing neemt. Hij kan uitgaan van de veronderstelling dat je gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst niet kende. Hij kan ook beslissen je voor dit vak een bijkomende proef toe te kennen.

Rapporten

De rapporten worden uitgereikt op vrijdag 8 april voor de leerlingen van de eerste en tweede graad. Er worden eerder geen rapporten meegegeven. Via de klastitularis zal een regeling meegedeeld worden voor het afhalen van de rapporten (+ oudercontact).


Afwezigheden

Voor elke afwezigheid is een medisch attest van een dokter vereist. Ook voor 1 dag. Dit geldt ook voor de laatste dag voor de proefwerkenperiode. * Ziekte dient ONMIDDELLIJK aan de school gemeld te worden d.w.z. vanaf de eerste dag van de afwezigheid voor 10.00 u. ** Na de afwezigheid dient men zich allereerst terug te melden op het leerlingensecretariaat. Een medisch attest dient ten laatste dan, ingediend te worden. Een bewijs dat men terug aan de proefwerken mag deelnemen, wordt door het leerlingensecretariaat uitgereikt. De leerling(e) draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het afhalen van het toelatingsbewijs.

Zolang geen medisch attest werd binnengebracht MAG NIET TERUG DEELGENOMEN WORDEN AAN DE PROEVEN. Leerlingen die zich NIET hielden aan * en ** mogen ontbrekende proeven eventueel na overleg met de directie op het einde van het schooljaar inhalen. De leerling(e) dient dan de leerstof van het tri- of semester terug te studeren !!! Het rapport wordt weerhouden. Voor leerlingen die zich strikt hielden aan * en ** moeten de ontbrekende proefwerken zo vlug mogelijk worden ingehaald op vrije momenten, dus niet tijdens de lessen. De leerling(e) die afwezig is geweest, neemt ZELF contact op met het leerlingensecretariaat voor de regeling van de inhaalproeven. Dit moet gebeuren voor het einde van de proefwerkenperiode. Voor langdurig zieken kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Men bespreekt in dit verband elke leerling afzonderlijk met de adjunct-directeur.

Turkije warme zee Strand zand water

AK 47 Een wapen Je moet het richten En dan schiet je

Boom

Dieter

Pfff

Drieverkoop Toffe klas Heel rare mensen Soms is er lawaai Gezellig (Sharina)

Jij en ik Uren fun k ijgen we de hi Lachen, dan kr ij vr e w jn ar zi In de tuin, da en Niet voetball f ho In de en Casanova spel Kan ik nog! strand Samen op het rwacht ve n Anders da en do er Nachtje ov en ill w e w Doen wat niet e w en ill w Regen et. er veel verdri Anders komt


RETOUCHE- & HERSTELDIENST Retouchezaak 7e specialisatiejaar Mode-verkoop

Openingsuren Donderdag Vrijdag

van 9 tot 12 u. van 13 tot 14.30 u.

Vanaf 29 oktober 2010 tot eind mei 2011 v.u. E. D’hollander, TBI

MODE

Astrid,Tatjana,Elke en Angela heten u welkom in hun retouchezaak

OP ONZE SCHOOL

DAG VAN DE BREI Zondag 06-02-2011 is het de "Dag van de brei". Reeds voor de derde maal is TBI aanwezig. De ontwerpen zijn dit jaar gemaakt door de leerlingen van 5BMRV en ...


Hannelore, Claire en Thalia van 5TCM namen deel aan een workshop mode "recyclage" in de kunstacademie georganiseerd door de kunstbende. Op 8 maart nemen zij deel aan een selectie in Lokeren met hun eigen ontwerpen. Wij wensen hen veel succes.   leerkrachten en leerlingen mode


VOET’en

KIEZEN IS EEN WERKWOORD

Wie nu in het laatste jaar van het secundair onderwijs zit, moet kiezen. Dat staat vast. Kiezen betekent eigenlijk uit vele mogelijkheden één enkele en dus – voor wie het negatief bekijkt – alle andere mogelijkheden uitsluiten. Op zich niets bijzonders, kiezen doen we elke dag. Maar er zijn keuzes en keuzes. Laatstejaars in het secundair onderwijs staan alleszins voor een belangrijke keuze. Zij beslissen wat ze volgend jaar gaan doen. Verder studeren? Waar? Wat? Of gaan werken en tegelijk een opleiding volgen? Of alleen maar werken? Die keuze is natuurlijk belangrijk. Reden waarom vele leraren in het land zich inzetten om hun leerlingen bij die keuze te begeleiden. En dat er allerlei zaken worden georganiseerd om die keuze zo goed mogelijk te laten verlopen. De overheid en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) organiseren SID-in’s (Studie- en Informatiedagen), er zijn bezoeken aan hogescholen en universiteiten, scholieren kunnen enkele lessen volgen, enzovoort. Kortom, er is genoeg op de markt. Maar kiezen doet iedereen zelf. Dat kan op verschillende manieren. Emotioneel, rationeel, bewust, onbewust. Een paar vuistregels zijn daarbij wel te geven. Een goede keuze is gebaseerd op zelfkennis. Vakmensen noemen dat zelfconcept. Kritisch naar zichzelf kijken is belangrijk en erg moeilijk. Omdat we ons niet elke dag afvragen: wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? En vooral: wat wil ik doen? Later in mijn leven? En waarom wil ik dat doen? Een goede keuze is ook gebaseerd op informatie. Informatie over de verschillende studierichtingen en de inhoud van die studies. Informatie ook over de hogeschool of universiteit waar je zo’n richting kunt volgen. Hoe is de sfeer daar? Hoe is de begeleiding? Wat zijn de vereisten? En waar is die informatie te vinden. Informatie ook over de verschillende beroepen die bestaan en waarvan de titels op zich niet veel zeggen. Want studiekeuze en beroepskeuze liggen dicht bij elkaar. In vaktermen heet dat horizonverruiming en loopbaanplanning. Die informatie vinden, is niet zo moeilijk. Ze goed gebruiken wel.

etrekken?! b s le e d ij b n?! Iedereen e k k e tr e b s werken? de le schrijfbordjes re a b is Iedereen bij itw u t kken me chillende va woord): ars voor vers ja te rs e e lfstandig naam ze ze n t o e t a (h d s d je n t a Wis ederl je uit de les N Een voorbeeld

. woord. voor plaatsen T E H r e t lfstandig naam n e u z k n e Je e is t e Ja, h G len Het is een DIN Grote voorde


TIJD VOOR.... een deelname aan onze lente WEDSTRIJD

Haal je deelnemingsformulier in de winkel

1e prijs ter waarde van 25,00 euro

OPEN

wo-do-vr: 10.00 u. tot 17.30 u. 10.30 u. tot 17.30 u.

za: (geschenkenmand met koffie of thee met zoetigheden)

2e prijs ter waarde van 15,00 euro

ADRES Ankerstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas Tel./Fax 03 760 41 15 leerwinkel@berkenboom.be

3e prijs ter waarde van 10,00 euro

TIJD VOOR ... De eerste zonnestralen OPEN

wo-do-vr: 10.00 u. tot 17.30 u. za: 10.30 u. tot 17.30 u.

ADRES Ankerstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas Tel./Fax 03 760 41 15 leerwinkel@berkenboom.be

Kom gerust eens langs en koop je zon in een potje advocaat!

Leerwinkel 7e Winkelbeheer • • • Technisch Berkenboom-Instituut • • • i.s.m. Unizo

Leerwinkel 7e Winkelbeheer • • • Technisch Berkenboom-Instituut • • • i.s.m. Unizo • • • v.u. v.z.w. Jong Ondernemend


Workshop 1A+1B; actie in het STEM: In de loop van januari brachten alle leerlingen van 1A en 1B een bezoek aan het Stedelijk Museum Zwijgershoek, Sint-Niklaas. Hieronder een indruk van 2 leerlingen uit 1Bc:   "Aan de hand van het verhaal van Reinaert de Vos maakten we een linosnede. Deze lino uitsnijden was best moeilijk: uitkijken voor onze handen en dan afdrukken. Spannend... We zijn blij dat we nu weten dat een linosnede een hoogdruk is. Het was heel leuk."                                                                                   Hajar en Chamae


Verslag ‘bezoek aan Key Music’ Op donderdag 25 november 2010 tijdens het 3e en het 4e lesuur zijn we met 3BVK en mevr. Bayens naar Key Music in de Ankerstraat te Sint-Niklaas geweest. Dit is een speciaalzaak in muziekinstrumenten en toebehoren. Als je de winkel binnenkomt, zie je pas hoe groot hij is, want wanneer je voor de winkel staat, lijkt hij heel klein. Daar hebben we onze 2e observatieopdracht uitgevoerd. Mevr. Bayens gaf ons een blad met vraagjes die we daar in de winkel konden beantwoorden. Zo was er bijvoorbeeld een vraag waarin ze vroeg hoeveel personeelsleden er werkten in Key Music, dat zijn er 19 en welke functies deze personeelsleden hadden. Eerst werden we meegenomen door een verkoper naar de afdeling van de drumstellen, hij gaf ons dan uitleg over de verschillende soorten drumstellen en ook over de verschillende benodigdheden. Hij vertelde ons ook dat de prijzen enorm variëren, zo kan je al een drumstel krijgen voor 300 euro. Terwijl het allerduurste stel 6200 euro kost. Op het einde van zijn uitleg heeft de verkoper nog een heel goede demonstratie gegeven. Vervolgens liepen we verder rond in de winkel, we gingen door naar de verschillende gitaren. Er was ook op die afdeling een verkoper die ons meer uitleg wou geven. Eerst nam hij ons mee naar de akoestische gitaren en daar mocht Michiel ook eens spelen op een gitaar. Daarna gingen we naar de elektrische gitaren en daar gaf hij zelf een demonstratie. Natuurlijk gaf hij ook meer uitleg over de gitaren zoals over de prijs. We zijn tijdens het bezoek ook te weten gekomen dat er in de winkel 2 kassa’s zijn, allebei vooraan, de kassa’s zijn met touchscreen. Er zijn in België 4 filialen van Key Music, allemaal in verschillende steden. Het verkoopsysteem dat ze in Key Music toepassen is semizelfbediening. Persoonlijk heb ik wel veel bijgeleerd en ik vond het een leuk bezoek. Julie Durinck, 3BVK


Het was, donderdag 17 februari, enorm druk op de derde verdieping. Al van om 7.30 uur was er een over en weer geloop en werd lokaal F307 klaar gezet voor het examen Rijbewijs Op School. Binnen in het lokaal was het muisstil, soms een beetje gespannen, ook wel wat stress, af en toe een traantje maar ook spontane vreugdekreten! Er deden in totaal 94 leerlingen mee! Daarvan zijn 52 leerlingen geslaagd en 42 leerlingen niet geslaagd! Van TSO en KSO zijn 31 leerlingen geslaagd en 14 niet geslaagd. Van BSO waren er 13 leerlingen geslaagd en 37 niet geslaagd! Aan iedereen die geslaagd is een dikke proficiat. Een speciale vermelding voor: Shauni Van Muylder, Nicolas Keymeulen, Nicque Chiara en Elise Van Noten, deze leerlingen hebben maar liefst 47/50 gehaald! Voor wie niet geslaagd is enkele goede tips, niet opgeven en stel een herkansing niet te lang uit! veel succes! Mia Thiron

100-dagen viering Beste leerling, rs, Geachte oude

het einde van tikoze manier en ud st n ee n op oljaar is vrijdag n de eindklasse . Voor dit scho va n en ge ag lin dd er er le nd nte dat de van de zgn. ho ren een gewoo or het inrichten do en er Het is al vele ja vi an studieloopba hun secundaire n voor deze ternatief 4 maart gekoze g. eten van een al in ni er ge vi , en SO ag 6K dd en , om deze dag ,6TSO honder -Nicolaasplein namelijk 6BSO , nt ar Si ja t nd he ei t op he ne lingen uit brengen. afgebakende zo nnen onze leer en confetti mee terecht op een n n de ge bben zij le ne Op die dag ku rk lf ve ha or hiervo en voor omkleden en he ch nn g zi ku ru j en te zi og a: ch m m zi j m zi Ze progra ginnen. lessen, kunnen ke manier te be de start van de j bi , en op een feestelij om ek a. n op school to t alle andere Wanneer zij da erkt programm zesde jaar en da volledig uitgew t n he ee n g va da n e ge di lin voor komen. geldt voor leer naar de school !regeling enkel ar le ia ha n ec sp hu in ze rs or zich dat de etti of iets ande Het spreekt vo en zonder conf is gestuurd. ijhu ed ar kl e na g on w ru te ge n in de n or ge w ! leerlin ertreden t om te vieren deze regels ov het jullie beur is n re ja Leerlingen die le ke en eraan... binnen erking en denk ew ed m e lli ju viering. Wij rekenen op honderddagen e am en ng aa vast een ze zesdejaars al Wij wensen on E. D’hollander cteur G. Van Beem dire r eu adjunct-direct


AFSPRAAK BIJ DE KAPPER

MAAK EEN

03 760 41 11 03 760 41 36

MA

Heren- of kinderkappen 4

5

F205: 8.30 u. 5

F205: 13.50 u. 5

F205: 9.15 u.

vm

5

F205: 13.00 u.

vm

Maak een

F006: 13.50 u. 5

6

F006: 8.30 u. D03: 8.30 u. F005: 8.30 u. F205: 8.30 u. 6 4 5

vm nm

VR

enkel brushing (4e jaar) F004: 13.50 u.

nm DO

dameskappen (alle behandelingen)

enkel: snit/brushing of watergolf

enkel: permanent/brushing of watergolf

F205: 13.00 u.

vm nm

WO

F205: 8.30 u. F004: 10.20 u. 6

vm nm

DI

enkel: kleur/brushing of watergolf

Dameskappen

De leerlingen van de studierichting Haarzorg zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale behandeling te geven.

F205: 13.00 u.

in het

5

F205: 8.30 u.

AFSPRAAK

SCHOONHEIDSSALON

F006: 8.30 u. 5

6

F205: 13.00 u.

nm

6

03 760 41 12 03 760 41 66

4 5 6 Klas die de behandelingen geeft

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI

De leerlingen van de studierichting Schoonheidsverzorging zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale verzorging te geven.

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI Pedicure

maandag dinsdag

Hand-gelaat

F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 6

F204: vanaf 9.15 u. 5

Lichaam

F304: vanaf 9.15 u. 6 F204: vanaf 13.00 u. 5 F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 5

woensdag F204: vanaf 13.50 u. 6

F304: vanaf 9.15 u. 5

F204: vanaf 9.15 u. 5

F304: vanaf 8.30 u. 6 F204: vanaf 13.00 u. 6 F304: vanaf 13.00 u. 6

donderdag F304: vanaf 13.50 u. 6 vrijdag

Make-up

F204: vanaf 9.15 u. 5

5

6

Klas die de verzorging geeft

F204: vanaf 8.30 u. 6 F304: vanaf 8.30 u. 6


VEILIGHEID.

Onderstaande pictogrammen behoren niet tot één van de groepen die we besproken hebben in de vorige VDTD. Het zijn pictogrammen die een symbool of afbeelding voorstellen en zo de plaats innemen van een tekst. Het gebruik ervan wordt daarom ook beeldtaal genoemd en is door iedereen begrijpbaar. Men spreekt ook wel eens van aanwijspictogrammen

Deze pictogram geeft aan dat er een brandblusapparaat aanwezig is. Het juiste gebruik van een brandblusapparaat vraagt enige opleiding. Brandblusapparaten maken deel uit van het interventiemateriaal. Enkele soorten brandblusapparaten: CO2-brandblusapparaten worden voornamelijk gebruikt bij kleine brandjes en zijn zeer doeltreffend bij vlammen. Dit apparaat heeft een blustijd van 20 seconden. Poederbrandblussers zijn zeer doeltreffend op vlammen maar kunnen heel wat schade aanrichten. Het poeder kruipt namelijk in het kleinste hoekje. Bovendien moet u ook nog eens snel zijn, want deze blusser heeft maar een blustijd van 15 seconden. Schuimbrandblussers bestaan uit water en een schuimvormend middel. De dikte van het schuim maakt deze blusser heel efficiënt op brandende restjes. Bovendien richt het geen enkele schade aan na gebruik en het heeft een blustijd van 60 à 90 seconden.

Deze pictogram geeft aan dat er een brandhaspel aanwezig is. Een brandslang werkt zeer doeltreffend bij resterende brandjes. Het heeft een onbeperkte blustijd maar veroorzaakt heel wat schade na het gebruik. Wanneer geen brandslang gebruiken In de volgende omstandigheden kan het gebruik van een brandslang juist gevaar opleveren: - Bij een benzinebrand. - Bij onder spanning staande apparaten. - Bij magnesiumbranden - Bij frituurbranden

Deze pictogram geeft aan waar de drukknop is om het evacuatiealarm te activeren.

Een blusdeken of branddeken is een deken dat over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Doordat een deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in brand staan en voor de vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of in geval van een frituurketel die in brand vliegt. Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken. Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt.


Op vrijdag 28 januari 2011 is 5BVK op uitstap geweest naar Antwerpen, we hebben ons heel goed geamuseerd. In de voormiddag zijn we naar het Modemuseum geweest waar een expositie werd gehouden van Stephen Jones. Stephen Jones werkt als hoedenmaker, zijn 4 thema’s waar hij mee werkte in de expositie waren: Avontuur, Wetenschap, Rococo en Glamour. Het eerste thema verwijst naar Stephen Jones zijn talloze reizen. Het tweede thema draait rond Stephen Jones zijn fascinatie en liefde voor technologie en wetenschap. Het derde thema staat centraal voor de natuur. En in het laatste thema draait alles rond de diva’s.

Thema 1: Avontuur

Thema 3: Rococo

Thema 2: Wetenschap

Thema 4: Glamour

In de namiddag kregen we allemaal een opdracht om een modewandeling te maken in Antwerpen. Het doel van die opdracht was om onze Belgische modeontwerpers een beetje meer te leren kennen. Als die opdracht gedaan was keerden we terug op ons eigen houtje naar het station, waar de leerkrachten ons stonden op te wachten. Shana Stevens 5BVK

“Make a Wish” is een organisatie die wensen vervult van kinderen die levensbedreigend ziek zijn. De organisatie is 20 jaar geleden opgestart in Vlaanderen, maar bestaat al 35 jaar in Amerika. De “Make a Wish-familie” is ondertussen verspreid over heel Europa en bestaat nu uit 38 landen. De organisatie is heel kleinschalig begonnen. Toen een 7-jarig jongetje 20 jaar geleden leukemie kreeg, had hij als grote wens om voor één dag politieagent te zijn. De ouders van het jongetje stapten daarop naar het plaatselijke politiebureau, de agenten wilden graag meewerken. Ze maakten het jongetje een politiepak op maat en de jongen beleefde een dag om nooit meer te vergeten. Toen de mensen zagen hoe gelukkig ze een ziek kind hiermee maakten, dachten ze:” waarom niet voor alle zieke kinderen?”. Toen was Make a Wish geboren. In het begin konden ze 50 à 60 wensen vervullen per jaar, nu zijn het er al 140. Kris Wauters is de peter van de organisatie, en Yasmine was de meter. Yasmine is helaas overleden en uit respect voor haar heeft “Make a Wish” nog geen nieuwe meter gekozen. De organisatie werkt als volgt: de ouders sturen een brief waarna de organisatie contact met hen opneemt. Binnen de organisatie worden dan 3 mensen aangesteld door de kernverantwoordelijke die dan dat kindje gaan helpen. Ze bespreken wanneer ze het best op bezoek komen. Bij zo’n bezoek vragen ze naar 3 wensen van het kind, ze proberen altijd de 1ste wens te vervullen, is dat niet mogelijk kunnen ze terugvallen op 2de , of soms zelfs de 3de wens. Wensen zoals een paard of iets met een bouwvergunning kunnen ze niet waarmaken. Wat wel kan, zijn: • Een bestemming • Een inleving • Bekend persoon ontmoeten • Speciaal geschenk … Bijna elk kindje heeft als 1e wens: ‘genees mij’. “Make a Wish” is de enige organisatie die het hele gezin bij de wensdag betrekt. De wensdag is een hele dag die in het teken staat van de wens van het kind. Daar wordt altijd een feest van gemaakt, ze proberen immers alles te voorzien wat het kind graag heeft zoals lievelingseten, vriendjes,… . Het is de bedoeling dat het kind zijn/haar ziekte even kan vergeten die dag. Make a Wish wordt gesteund door scholen die inzamelingen doen, en mensen die geld storten. Om hun schenkers nog eens extra te bedanken laten ze ook weten waar het geld naartoe gaat. Ze sturen dan een mailtje om te laten weten, hoe ze het kindje hebben geholpen met hun geld. De organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Make a Wish komt bij elk gezin, wat de godsdienst of klasse ook is.


Sint-Niklaas, februari 2011 Geachte ouders en leerlingen van 6 KSO-TSO, in de optiek van “levenslang sporten” willen wij onze 6e jaars laten kennismaken met squash en spinning. Dit tijdens de 4 opeenvolgende lessen LO tussen Krokus en Pasen. Wij moeten ons hiervoor echter begeven naar de buitenschoolse accommodatie, ‘De Jasmijn’ en ‘fitness Siniscoop’. Om toch over voldoende sporttijd te beschikken, doen wij deze verplaatsing met de fiets. Voor de leerlingen die niet zelf met de fiets naar school komen, voorziet de school een fiets. Hieronder vind je de afspraken omtrent veilig fietsen in groep. Gelieve deze goed op te volgen. 1. - Jouw fiets moet in orde zijn. - Draag goed zichtbare kledij, fluo-reflecterend materiaal 2. fietsen in groep is niet hetzelfde als alleen fietsen - risicogedrag wordt niet getolereerd en alle signalen dienen gerespecteerd - de begeleider vooraan heeft de leiding over de groep - de leerlingen mogen de begeleider vooraan nooit inhalen - de leerling behoudt zijn vaste plaats in de groep gedurende de verplaatsing - toon hoffelijkheid en respect voor andere weggebruikers 3. Je fiets wettelijk in orde: - 2 werkende remmen - een werkende bel - een witte reflector vooraan - een rode reflector achteraan - gele of oranje reflectoren op de pedalen - gele of oranje reflectoren tussen de spaken of reflecterende stroken op de beide zijkanten van de band 4. Bij zichtbaarheid minder dan 200m: - een wit licht vooraan - een rood licht achteraan Het gedrag van de leerling als fietser in groep wordt opgenomen in de evaluatie als persoonsgebonden doel. Kosten verbonden aan deze activiteit, +/- € 10 worden verrekend via de schoolrekening. Hopende op een vlot verloop van deze verplaatsingen, groet ik U hoogachtend, Mevr. Gers, leerkracht LO


SFEERBEELDEN DIKKE TRUIENDAG 16/2/2011

1Ab WINNAAR


Bel voor een afspraak

03 760 41 36

GRIJP NU JE KANS!!

8 gratis lokken bij het menu kleuren *

Enkel bij het menu kleuren* ACTIE van 1 - 30 maart 2011

OPEN

donderdag - vrijdag van 13 tot 17 uur. Kalkstraat 40/1 9100 SINT-NIKLAAS Leersalon 7e Haarstilist, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. Unizo, verantw. uitgever: v.z.w. Jong Ondernemend


DiKKE 22 03 11 Jongeren keren het

KLIMAAT!

Vzw Green

Wereldwaterdag

We drinken het, we koken ermee, we wassen er ons mee en gebruiken het voor nog vele andere toepassingen in ons dagelijks leven. Maar heb je er al eens bij stilgestaan hoe belangrijk zuiver en schoon water is voor je dagelijkse gezondheid? Meer dan 850 miljoen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot zuiver en gezond drinkwater.

DAG

Wat betekent water voor jou? Wereldwaterdag wordt vanaf 1993 jaarlijks internationaal georganiseerd op 22 maart en is een dag waardoor men met allerlei acties de aandacht wil vestigen op het feit dat wereldwijd meer dan 850 miljoen mensen geen toegang hebben tot veilig, schoon en zuiver drinkwater. Spijtig genoeg is Wereldwaterdag nog niet zo algemeen bekend. Nochtans is Wereldwaterdag een initiatief van de UN (United Nations) en wordt het gesteund door verschillende niet-gouvernementele organisaties (NGO´s) zoals oa Unicef, Unesco, WHO, WWF,... en door vele individuen. En ook jij kan helpen! Steun Wereldwaterdag, geloof net als ons in de idee van universele toegang tot veilig, schoon en zuiver drinkwater en verspreid deze boodschap, maak zoveel mogelijk mensen hiervan bewust! Onze school maakt van 22 maart, één dag dus, een waterdag en we gaan de uitdaging aan om enkel kraantjeswater te drinken. Op die manier willen we ook het drankverpakkingsafval op onze school verminderen. Drank in verpakkingen zoals flessen, zakjes, drankkartons en dergelijke verbruiken in hun levenscyclus veel meer energie en primaire grondstoffen dan kraantjeswater. Bedrijven produceren de drank (water, suiker, vruchten, gas…) en de verpakking (metaal, plastic, karton…). Bovendien moet dat allemaal ettelijke kilometers worden vervoerd om uiteindelijk in de vuilnisbak te belanden. Kraantjeswater daarentegen bevat geen afval, moet niet worden vervoerd en is 400 tot 500 keer goedkoper dan flessenwater. Het wordt dan ook nog eens strenger op zijn kwaliteit gecontroleerd dan flessenwater. Het water op onze planeet wordt zwaar getroffen door de veranderingen van de opwarming van de aarde: smelten van de ijskappen, verhoging van de temperaturen van de zee, stijging van het zeespiegelniveau, vermenging van het zoet- en zoutwater, verdroging, overstromingen....

16 februari 2011

Wist je dat: De verpakking van drank voor een school van 200 leerlingen een ton afval per jaar veroorzaakt? Een enorme berg afval dus! Zelfs als we de afval recycleren, en dan moet het nog juist gesorteerd worden, zorgt de recyclage nog voor heel wat C02 uitstoot. Het beste afval is dus afval dat niet bestaat! Dus we rekenen erop dat iedereen meedoet! Alle drankautomaten gaan die dag toe, maar er zullen leuke en originele alternatieven zijn tijdens de pauzes die jullie beslist niet mogen missen! We vertellen nog niet alles maar kijk vooral al uit naar de affiche die door 5BPET wordt gemaakt en weldra overal te zien zal zijn op onze school. We rekenen op jullie! De Mosgroep

Van dag tot dag Maart 2011  

Van dag tot dag Maart 2011

Van dag tot dag Maart 2011  

Van dag tot dag Maart 2011

Advertisement