Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG Een terugblik naar 2010 en een vooruitblik naar 2011. 2010 was een jaar dat voor mij toch wel heel speciaal was. Het jaar waarin ik het Technisch Berkenboom ontdekte, een bijzondere school met formidabele collega’s. Het is vandaag net een jaar geleden dat ik de beslissing genomen heb, om directeur te willen worden in het TBI, en dat ik een sprong in het onbekende waagde. Want het TBI was voor mij een grote onbekende, en de functie van directeur was voor mij ook enkel als goede stuurman bekend. De Kalkstraat was mij wel bekend, maar verder dan de buitenkant van de school kon ik eerst niet kijken. Een kijkje binnen nemen kon ik enkel via de website van de school. Ik kende niemand die hier les gaf, niemand die hier werkte. Gelukkig ga je naar een sollicitatiegesprek, goed gekleed, en …met een mooi kapsel. Mijn eerste stappen in de school waren in cognito, en wel in 5 haarzorg, in de klas van mevr. Van Eetvelde, waar ik rustig rond keek en naar hartenlust vragen kon stellen aan de nietsvermoedende leerlingen over de school en de opleiding, en ik dacht OK. Ik ga ervoor. Een week na het gesprek – het was een week met veel sneeuw – kreeg ik telefoon van de heer De Ridder: ik zou directeur worden van het Technisch Berkenboom Instituut en of ik de school eens wilde zien. Natuurlijk wou ik dat. Hij leidde me rond in het labyrint, stelde me voor aan de heer Michiels en mevr. Van Beem en dan gingen we naar het studium. Plots was het echt. Nu, twee trimesters later, voel ik me ook thuis in deze school. Een school die vele aspecten heeft waar ik bewondering voor heb. Dat het TBI een warme school is werd al heel gauw duidelijk. Het afscheid van de heer Michiels was een afscheid om u tegen te zeggen. Leerlingen zowel als leraren zorgden voor een reeks evenementen, die een echt statement waren. Het Technisch Berkenboom heeft zich ook aan mij kenbaar gemaakt als een duidelijke school. Met duidelijke school bedoel ik, een school die voor leerlingen wellicht als streng wordt ervaren, maar waar de grenzen duidelijk zijn, en duidelijke afspraken zijn belangrijk voor het leren. Met rustige school, bedoel ik, dat het letterlijk rustig is in het TBI. Wanneer ik door de gangen loop, of onverwachts of aangekondigd een klas binnenstap valt mij steeds weer op hoe stil het is, hoe de aandacht naar het leren gaat. Ik denk dat dit een weldaad is voor onze leerlingen, die opgroeien in een heel beweeglijke en luidruchtige maatschappij vol prikkels. vervolg pag 3

FEBRUARI 2011

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


Dinsdag 01 febr. Woensdag 02 febr. Donderdag 03 febr. Vrijdag 04 febr.

5 BVK info WPL C&A (EU) Rijbewijs op school voor de 5e en 6e Oudercontact voor leerlingen van de 2e graad. Strafstudie Engels toneel voor 2A en 3BVK (VM) Rijbewijs op school voor 5e en 6e Musical Oliver Twist voor de eerste graad (NM) Medisch onderzoek voor 3BMRP (NM) RSV voor 3KBAKb en 3KBAV. Workshop plastiekgravure voor 6BPG.

Maandag 07 febr. Dinsdag 08 febr. Woensdag 09 febr. Donderdag 10 febr. Vrijdag 11 febr.

Pedagogische studiedag. Vrije dag voor de leerlingen. 5BVK WPL C&A 6 KABIK naar Designmuseum Gent (NM)

Maandag 14 febr. Dinsdag 15 febr. Woensdag 16 febr. Donderdag 17 febr. Vrijdag 18 febr. Zaterdag 19 febr.

KALENDER

RSV voor 3KBAKa 7 BWE naar drukkerij Van Lijsebetten Rapport 4: 1e graad A&B stroom Rapport 3: 2e graad BSO/TSO/KSO Rapport 3: 5 BSO/TSO/KSO Rapport 3 DW + GIP3: 6 BSO/KSO/TSO 5 KABIK naar designmuseum Gent (NM)

6 BHZa voorstelling op stageplaats (Lesuur 3-4) Proefexamen rijbewijs op school. “Dikke truiendag” Medisch onderzoek 1Aa Examen rijbewijs op school leerlingen 5/6/7!!! Presentatie “Internetvaardig” (3BSO/KSO/TSO) vanaf 19 u. Eetfestijn en sokenrol-fuif ouderraad vanaf 18 u. Oud-leerlingendag

Maandag 21 febr. Dinsdag 22 febr. Woensdag 23 febr. Donderdag 24 febr. Vrijdag 25 febr. Zaterdag 26 febr.

Medisch onderzoek 1Ab

Maandag 28 febr.

5e HIV-getuigenis: 10:20-12u voor 5BHZa+b,5BVK, 5KBIK,5STVa 13-14u voor 5BPG,5BMRV,5KTBK, 5TSVb, 5TCM 6 BHZa en b+ 7 BHQ: Heirstyle 2010, Kortrijk 6BPG: Workshop plastiekgravure.

6 BVK GIP 4 RSV voor 2 klassen 3e jaar Strafstudie (NM) Themadag voor leerlingen 2A en BVL 'Met een lach en een traan..' Rapport 3 DW + GIP 3: 7 BSO Panel van oud-leerlingen geven info over verder studeren aan leerlingen van 6KSO/TSO.

FEBRUARI 2011


ORDE OP DE SPEELPLAATS 10u20 13u 13u50 07/02 tot 11/02 1Ae 2ASTVa 3KBAKb 14/02 tot 18/02 1Ba 2ASTVb 3KBAV 21/02 tot 25/02 2AAVb 2BDEC 3TBEa 28/02 tot 04/03 2ACV 2BHZa 3TBEb

orde op de speelplaats

GSM

rs die opbrengen voor de oude Wij willen graag begrip naar de en n va reikbaar is op weg wensen dat hun kind be school. voor het ze ouders ook begrip Maar wij vragen aan de EDIG LL VO l. De gsm wordt standpunt van de schoo n komt ne bin leerling de school UIT gezet wanneer de het g rlin zet wanneer de lee en pas opnieuw AAN ge gebouw verlaat. n te hun zoon/dochter diene Ouders die uitzonderlijk schap od bo luren, kunnen een spreken tijdens de schoo re t secretariaat. Ande laten overbrengen via he ens rden NIET toegestaan tijd berichtjes of telefoons wo t he in d ren t passend en is sto de schooluren. Dit is nie schoolgebeuren.

RETOUCHE- & HERSTELDIENST Retouchezaak 7e specialisatiejaar Mode-verkoop

Openingsuren Donderdag Vrijdag

van 9 tot 12 u. van 13 tot 14.30 u.

Vanaf 29 oktober 2010 tot eind mei 2011 v.u. E. D’hollander, TBI

TE

EN EERS T S O K G N I N AFREKE TRIMESTER is toegestuurd ing thu

e schoolreken

heeft d Elke leerling gekregen.

elden dan fout willen m n ee f o en b steeds s vragen heb ren. Deze kan eu eb g Indien ouder r te ch af 8u. of zoon of do morgens van (‘s 07 kan dit via uw F0 in s r. Herreman terecht bij dh eeltijd). tijdens de sp 8 dagen zodat en binnen de rd o w ld ee en, daarna en meeged gemaakt word n ka r u Fouten moet u ct fa ing en is een een nieuwe de boekhoud in en onmiddellijk m o en rekening op cturen opg de tweede af a vi worden de fa ijk el g o nog enkel m rechtzetting . het schooljaar het einde van


Het Technisch Berkenboom is ook een creatieve school, dat zag ik direct toen ik naar Alice keek, waarvan de maskers ronduit subliem waren, de maquillage professioneel en de kostuums wonderlijk. De wandelende rastareus voor de GIP, superman en de hoedenmaker in mijn kantoor, de deelname aan Coup de Ville, aan de tentoonstelling ‘Op vakantie’ in het Miat in Gent … dit zijn koekjes van het deeg waarvan ik nog heel veel wil proeven. Niet alleen op kunstgebied, maar ook op ondernemend gebied zijn de koekjes om van te watertanden. Te Berk, ‘Tijd voor…’ ‘Haarmonie’, RH04… zijn ondernemende projecten van de school, waarvan ik absolute fan ben, vooral de cappuccinobollen van de winkel zijn niet te versmaden. Ik vind dat de taak die onze school op zich genomen heeft, om de jongens en meisjes die zich bij ons inschrijven te brengen waar ze staan, van kapitaal belang is. Ondernemende en muzische kenmerken hebben ook de algemene vakken bij ons op school: onze leerlingen wonnen dit jaar al een poëziewedstrijd, een junior journalistenwedstrijd, namen deel aan een voordrachtwedstrijd. Vele leerlingen gebruiken een mooie taal, elke leraar is een taalleraar. Er worden acties georganiseerd voor mensen die het minder goed hebben: er was een wereldmarkt voor Broederlijk Delen, een stoepkrijtactie voor de mobiele schooltjes, chocomelk voor Bevrijde Wereld, … De kick off van Unicef wekt veel enthousiasme. In onze school staat het vak centraal maar ook de ontwikkeling van ‘de volledige persoonlijkheid, en daarmee onderschrijven wij het project van het katholieke onderwijs in Vlaanderen. Een schoolvoorbeeld van de gastvrijheid van de Berkenboomscholen is de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers of Okan. Vorig jaar vierden we met veel feestgedruis en een enorme inzet van alle okanleraren het 10-jarig bestaan van Okan. Het Okanverhaal is een verhaal van empathie, van bijzonder veel open staan, van samenwerking, van innovatie, maar vooral een warm verhaal. Ook de goede werking van de cel leerlingenbegeleiding, de opvang van nieuwe collega’s…dat zijn kenmerken van de school die volledig in deze visie passen. En dat is dan weer exemplarisch voor het Technisch Berkenboom Instituut. Een jaar geleden kon ik nog niet zeggen wat een directeur allemaal doet. Nu begin ik er al een aardige kijk op te krijgen: een directeur praat, luistert, overlegt, analyseert, relativeert, concludeert, de hele dag lang, een hele week door, in haar kantoor, op de secretariaten, tijdens klassenraden, in alle mogelijke participatieorganen, met schoolbestuur, met collega- directeurs, inspecteurs. Wat is mijn plan voor jullie, vroeg ik me daarbij onmiddellijk af: Mijn plan is, het ritme van de school te volgen, de weg, het pad dat al door jullie werd voorbereid, resoluut mee te bewandelen. De kern van de ziel van de school is streven naar vernieuwing, gastvrijheid, sterkte en geloofwaardigheid. Ik wil mee de ziel van de school kleuren, en ook af en toe een beetje de school zelf. Tegelijkertijd is de autonomie die de scholen krijgen de laatste jaren op gebied van beleid enorm toegenomen. Het beleidsvoerend vermogen van de school, de interne kwaliteitszorg wordt steeds belangrijker. Voor mij zijn dit geen dure woorden, maar aspecten van het directeurschap die ik zelf van primordiaal belang vind. Daarom wil ik zo snel en efficiënt mogelijk de praktische aspecten van mijn baan onder de knie krijgen, en zo ook tijd maken voor beleid. Ik zou zeggen: het TBI is goed bezig, het verslag van mijn persoonlijke inspectieronde is onvolledig maar heel duidelijk: geslaagd met onderscheiding. (uit de nieuwjaarstoespraak van mevr. D’hollander, directeur, gericht aan de collega’s)


EXAMEN

17 februari 2010

vanaf 8.15uur in F307. wat mag ik niet vergeten?

· Alle lessen gevolgd hebben! · Er zijn ook nog een aantal gratis oefenwebsites beschikbaar voor jullie om de theorie te kunnen oefenen! (je gaat naar www.rijbewijsopschool.be, daar zie je oefenwebsites voor de leerlingen en vandaar vind je de link naar deze websites) Doen! Gratis rijbewijs online / Website rijbewijs B / Oefenwebsite VTB-VAB / Oefenwebsite Touring / Oefenwebsite KBC / E-learning/E-testing site New Traffic Books Voor dat je aan het examen mag deelnemen moet je het evaluatieformulier ingevuld hebben online! Hoe doe je dat ? je gaat naar www.rijbewijsopschool. be, daar zie je puntjes bestemd voor de leerlingen. Je klikt op enquêtes, meteen verschijnt een evaluatieformulier dat je moet invullen. Wel moet je een inlogcode gebruiken en die vind je in je handboek op het etiket onder je naam! Niet vergeten aub! 17 jaar zijn op de dag van het examen! Een geldig identiteitskaart (of geldig attest van verlies) anders géén examen! De identiteitskaarten moeten tegen 8.10 uur afgegeven worden in lokaal F307 in het juiste bakje! (Er zijn bakjes voor TSO, BSO en KSO!)

Gsm, handtassen, documentatie en boekentassen zijn niet toegelaten! Zorg dat je tijdig op school bent en stel je op in volgorde van de aanwezigheidslijst, groep 1 moet aanwezig zijn vanaf 8.15 uur, groep 2 vanaf 9 uur en groep 3 van vanaf 10 uur en groep 4 om 11 uur Heb respect voor wie examen aflegt dus wacht in stilte tot je aan beurt bent! Bril zeker bijhebben voor wie dat nodig heeft (leestest). Veel succes!!


Verbonden aan de verkeersweek was er voor de derde graad een sloganwedstrijd: ‘ Wat is jouw excuus om je gordel niet te dragen’. We kregen 46 formulieren binnen en hieruit werden er 3 geselecteerd die worden beloond met een prijs. De winnende slogans zijn: 1. ‘U draagt nooit een gordel want...... u wilt leven als een plant.’ Priscilla, Esther, Rani, Charlotte en Kimberly uit 6 TSVa Zij verdienen een boekenbon van 25euro geschonken van ’t Oneindige verhaal 2. ‘U draagt nooit een gordel want...... u bent verzekerd.’ Mawal El-Idrissi uit 5BHZb Zij krijgt een USB-stick geschonsken door ‘t stad 3. ‘U draagt nooit een gordel want...... u bent geen gordeldier.’ Wouter Rodts uit 6 KTBK Wouter kunnen we de volgende dagen zien rond rijden met een fluo rugzakhoes geschonken door BIVV Jullie kunnen jullie prijs afhalen bij Mevrouw Gers. Proficiat en denk eraan: draag steeds je gordel, het kan jouw leven en dat van je medepassagiers redden. Verkeer veilig...


VEILIGHEID

‘VEILIGHEID’ is een nieuwe rubriek in VDTD, met maandelijks een boodschap die in een noodsituatie je leven zou kunnen redden.

Pictogrammen kennen! Een 'pictogram' is een afbeelding met een duidelijke boodschap. Mensen uit andere landen kennen ze ook want ze betekenen overal hetzelfde. Je vindt die pictogram- bordjes in openbare gebouwen, op verpakkingen, in het straatbeeld ...

De volgende pictogrammen hebben te maken met VEILIGHEID.

Ben je op zoek naar de uitgang van een gebouw volg dan deze wegwijzer.

Op het einde van het schooljaar volgt er dan een wedstrijd ‘Ken de pictogrammen’. De boodschap is om dus maandelijks deze informatie goed door te nemen.

De pictogrammen hierna zijn een indeling volgens kleur, elke kleur staat voor een vast item.

Deze pictogram duidt een nooduitgang aan.

Je hebt GROENE pictogrammen: deze staan steeds voor VEILIGHEID.

Bij brandgevaar wil je zo snel mogelijk naar buiten, deze bordjes duiden je looprichting aan naar de nooduitgang, in dit geval naar de rechter kant lopen. Bij brandgevaar wil je zo snel mogelijk naar buiten, deze bordjes duiden je looprichting aan naar de nooduitgang, in dit geval naar de linker kant lopen. Bij brandgevaar wil je zo snel mogelijk naar buiten, deze bordjes duiden je looprichting aan naar de nooduitgang, in dit geval naar de rechter kant lopen, let op via de trap. Bij brandgevaar wil je zo snel mogelijk naar buiten, deze bordjes duiden je looprichting aan naar de nooduitgang, in dit geval naar de linker kant lopen, let op via de trap.

Je hebt RODE pictogrammen: deze staan steeds voor een VERBOD (wat niet mag).

Je hebt BLAUWE pictogrammen: deze staan steeds voor een GEBOD (wat moet).

De GEEL – ZWARTE pictogrammen staan steeds voor een WAARSCHUWING.

Kijk ook eens of je binnen de schoolmuren deze pictogrammen herkent.

Tot de volgende en houd het veilig…


Bel voor een afspraak

03 760 41 36

Omdat wij graag onze klanten verwennen nu gratis warme compressen bij onze Dualsenses greenreeks!* *Enkel bij Dualsenses green verzorging. Leersalon 7e Haarstilist, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. Unizo, verantw. uitgever: v.z.w. Jong Ondernemend

OPEN: do - vr van 13 tot 17 u.

Actie van 1 - 28 februari 2011

Kalkstraat 40/1 9100 sint-Niklaas


STEUN

SINT-VINCENTIUS

Maandag 21 maart

ONTMOETINGSCENTRUM

Inzamelactie ten voordele van Sint-Vincentius 6BVK


1e graad

een organisatie van de leerlingenraad

Sok&Roll

fuif

vrijdag 18-02-2011 19u. tot 23u. sporthal tbi leerlingen afhalen in de zaal

kaart â‚Ź 2,50 / drank â‚Ź 1,00

1A Natuurwetenschappen Museum


+Fr+Fr+Fr+Fr n j i t s e Fr+Fr+Fr+Fr+ eetf r+Fr+Fr+Fr+F f i u +Fr+Fr+Fr+Fr f l l o r k o s s ze

de

een organisatie van de ouderraad

en

bi t l a h t r o p s 19 u 1 1 0 2 2 0 8 1 ad

genra

lin e leer e graad t s d r e e n e a d voor tie v anisa g r o een

De ouderraad nodigt alle ouders uit Vrijdag 18 februari 2011 Kaasschotel • Diverse soorten kaas • Rijkelijke versiering van fruit en noten • Ovenvers brood

Vleesschotel • Diverse vleessoorten • Assortiment groenten • Sausjes • Ovenvers brood

• Kostprijs: € 15 volwassenen € 10 kinderen

• Kostprijs: € 15 volwassenen € 10 kinderen

Visschotel • Diverse soorten vis • Assortiment groenten • Aardappelsla • Sausjes • Ovenvers brood • Kostprijs: € 15 volwassenen

Wij bieden U graag het aperitief aan. De opbrengst van ons eetfestijn komt ten goede aan de 1ste graad, bijvoorbeeld voor uitstappen Inschrijvingsstrook 6de eetfestijn 18 februari 2011 inleveren vóór 14 februari 2011

 Naam en voornaam:.................................................................................. Ouders van:...........................................

Klas:..................

Schrijven in voor het 6 eetfestijn en bestellen volgende menu: de

Menu 1 (Kaasmenu):.................... x 15 euro = ..............euro Menu 2 (Vleesmenu):.................... x 15 euro = ..............euro Menu 3 (Vismenu):........................ x 15 euro = ..............euro Menu 4 (Kindervlees):.................... x 10 euro = ..............euro Menu 5 (Kinderkaas):.................... x 10 euro = ..............euro Totaal = ..............euro Dit strookje afgeven op het secretariaat, Kalkstraat 26, Sint-Niklaas, Of via e-mail: ouderraad@berkenboom.be Of faxen op het nummer 03/760 41 17 Betaling:

 in contanten of

 overschrijving op rekening: 778-5954045-46

van de ouderraad TBI, p/a Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, met vermelding van naam en aantal menu’s, zie voorbeeld: ? x menu 1 # ? x menu 2 # ? x menu 3 # ? x menu 4 # ? x menu 5 Wenst samen te zitten met familie (naam leerling):..............................................................................................................


r +F Fr r Verwen uw geliefde met... “Café d’amour”

Open wo-do-vr: 10.00 u. tot 17.30 u. za: 10.30 u. tot 17.30 u. aDres Ankerstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas Tel./Fax 03 760 41 15 leerwinkel@berkenboom.be Leerwinkel 7e Winkelbeheer • • • Technisch Berkenboom-Instituut • • • i.s.m. Unizo

Ontvang bij aankoop het gratis recept van onze hartverwarmende

“Café d’amour”


AFSPRAAK BIJ DE KAPPER

MAAK EEN

03 760 41 11 03 760 41 36

MA

Heren- of kinderkappen 4

5

F205: 8.30 u. 5

F205: 13.50 u. 5

F205: 9.15 u.

vm

5

F205: 13.00 u.

vm

Maak een

F006: 13.50 u. 5

6

F006: 8.30 u. D03: 8.30 u. F005: 8.30 u. F205: 8.30 u. 6 4 5

vm nm

VR

enkel brushing (4e jaar) F004: 13.50 u.

nm DO

dameskappen (alle behandelingen)

enkel: snit/brushing of watergolf

enkel: permanent/brushing of watergolf

F205: 13.00 u.

vm nm

WO

F205: 8.30 u. F004: 10.20 u. 6

vm nm

DI

enkel: kleur/brushing of watergolf

Dameskappen

De leerlingen van de studierichting Haarzorg zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale behandeling te geven.

F205: 13.00 u.

in het

5

F205: 8.30 u.

AFSPRAAK

SCHOONHEIDSSALON

F006: 8.30 u. 5

6

F205: 13.00 u.

nm

6

03 760 41 12 03 760 41 66

4 5 6 Klas die de behandelingen geeft

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI

De leerlingen van de studierichting Schoonheidsverzorging zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale verzorging te geven.

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI Pedicure

maandag dinsdag

Hand-gelaat

F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 6

F204: vanaf 9.15 u. 5

Lichaam

F304: vanaf 9.15 u. 6 F204: vanaf 13.00 u. 5 F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 5

woensdag F204: vanaf 13.50 u. 6

F304: vanaf 9.15 u. 5

F204: vanaf 9.15 u. 5

F304: vanaf 8.30 u. 6 F204: vanaf 13.00 u. 6 F304: vanaf 13.00 u. 6

donderdag F304: vanaf 13.50 u. 6 vrijdag

Make-up

F204: vanaf 9.15 u. 5

5

6

Klas die de verzorging geeft

F204: vanaf 8.30 u. 6 F304: vanaf 8.30 u. 6


Inpakstage

d een reen ha e d Ie . t gewees kstage a p nnen in p 0 bego r. 1 alve o e 0 h t 2 n n r e e e e C decemb opping r. agen en oor 2 d t Waasland Sh . Maandag 20 n op het wate wennen v n ij z K e n e at V e h lv B k w o 5 k in g g a no als van inp ond rlingen eerderheid st oesten mden binnen begin was het e m le e e w d Wij, het de m r hoe stroo w aan lanten winkel, leg ove dden. In er. opnieu r e e andere en we wat uit inpakken. De k onze mars ha w t oen e oesten rhaal. T t eg l stuk b in Eerst kr .00 uur met he zien wat we het al een hee alf 2. Daarna m een ander ve g 10 ten th het r we om eteen la weede dag gin g van half 1 to middag was m n n achte e t t e a es . l 2 dage a e We mo mpo, maar de ze in de midd og mee, na d tjes te kopen w t n te omda au au l aan het had een uur p l het inpakken om kerstcade g ook al beter e winke n in ie n e g e. De en aring. z ij Iederee . ’s Morgens v rommen binn ag stage, dat w n ed en me erv ijn eige et d beginn een halv nten m el had z zeer aangena r k la a k in a e w m d e e n lk het een kwame dag hadden w kken. E in te pa de klas vond e d m r e o d n e e D . nier n in hadden schillende ma dere. Iederee de rug r n e a v e l n vee er als d Er ware moeilijk tbaar!! t a w k was oo r herhaling va oo Zeker v o Delgad oaquin J & s b Jaco Melvin


Hoe maak ik een iglo in 10 stappen? 1. Zorg dat je een mooi besneeuwde (ONBELOPEN!) oppervlakte hebt. Een stukje ‘heilig’ gras is hiervoor natuurlijk ideaal (wel navragen bij de bevoegde instanties). Zoek ook bij vriend en vijand curver-boxen (plastic bakken). 2. Vul de bakken met veel sneeuw en stamp de sneeuw goed aan met je voeten of handen zodat de blokken zeer stevig zijn en niet uit elkaar kan vallen. 3. Zet de eerste rij iglostenen (sneeuw) mooi naast elkaar in de vorm van een cirkel. 4. Om de stenen goed aan elkaar te laten kleven pak je sneeuw en vul je de spleten op. 5. Daarna start je met de tweede rij. Je stapelt de blokken lichtjes naar binnen zodat de cirkel een beetje kleiner wordt. Per blok duw je weer wat sneeuw tussen de spleten (zie dwarsdoorsnede).

6. Vanaf rij 4 moeten de blokken niet alleen naar binnen gestapeld worden, maar moeten ze ook gekanteld komen te staan Bij deze rij ga je ook meer en meer achteraan werken en laat je de blokken aan de opening nog weg. 7. Door steeds meer achteraan te werken klemmen de blokken zichzelf en zal je eerst de volledige achterkant klaar hebben, alvorens te starten met de voorkant 8. Om de iglo bovenaan te sluiten pak je 2 blokken sneeuw die elkaar klemmen. Gebruik gerust een ladder die je tegen de iglo zet. De iglo is zeker stevig genoeg 9. Als laatste (maar niet onbelangrijk) zorg je voor de ingang. Kantel hiervoor de blokken op hun zijde. Met een 6tal blokken kom je hiervoor toe. 10. Test je iglo door er met z’n allen in te gaan (en koop nieuwe bakken, want er zijn er zeker een paar stuk).


ENKELE SFEERBEELDEN VAN KERST OP DE SPEELPLAATS


DiKKE DiKKE DAG

DAG

16 februari 2011

16 februari 2011

te ier om energie n a m le a e id n ee lager zetten is je d a ra g n e e g die manier gen te gaan. p te o t c n De verwarmin e re ff e e s d a n a ik Vla o het broe g willen we in a d n ie besparen en z ru -t e k februari, dik e pull aan! n. rm Woensdag 16 e a ik w n ru e rb e e n v e f n kke ndsto dag warme so 7% minder bra ie d k re T ! E E L DOET M ONZE SCHOO

Van dag tot dag Februari 2011  

Van dag tot dag Februari 2011