Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

Doe al het goede dat je kunt, met de middelen die je hebt, op de manier die je gewoon bent, op de plaats waar je staat, in de tijd die je gegeven is, voor de mensen die je kent… Nieuwjaar is het feest van de toekomst. Voor je ligt een heel leeg jaar dat je in je fantasie kunt vullen met de mooiste plannen. Volgens de christelijke kalender is één januari nu de eerste dag van het nieuwe jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart. Dit begin van het jaar in maart komt nog tot uiting in de namen van onze maanden september ("zevende maand"), oktober ("achtste maand"), november ("negende maand") en december ("tiende maand"). Julius Caesar voerde de Juliaanse kalender in en vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is genoemd) om hem mild te stemmen voor het aankomende jaar. Janus was de god met de twee gezichten, hij keek vooruit en achteruit. Hij was de god van begin en einde. Wij wensen al onze leerlingen veel ‘studiegenot’ en hopen dat zij voor hun vrienden en familieleden iets kunnen betekenen in 2011.

JANUARI 2011

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG

De directie.

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


Maandag 10/01 Dinsdag 11/01 Woensdag 12/01 Donderdag 13/01 Vrijdag 14/01

Medisch onderzoek voor 1Bb(NM) Workshop STEM voor 1Aa (eigen uren) ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e jaars Workshop STEM voor 1Ae (eigen uren) Workshop STEM voor 1Ab (eigen uren) ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e jaars Workshop STEM voor 1Ba (eigen uren) Workshop STEM voor 1Ad (eigen uren) Presentatie op stagebedrijf voor 6 BVK (vanaf lesuur 8)

Maandag 17/01 Dinsdag 18/01 Woensdag 19/01 Donderdag 20/01 Vrijdag 21/01

Blokstage voor 6 BVK Workshop STEM voor 1Bc (eigen uren) Vaccinaties voor 1A en 1B (NM) ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e jaars Blokstage voor 6 BVK Workshop STEM voor 1Ac (eigen uren) Themadag “Stop pesten” voor 1A en 1B Strafstudie (NM) Relationele & Seksuele Vorming voor de 3e jaars Jurydag voor 6 KABIK Bezoek aan Zarba voor 7 BMV (eigen uren) Blokstage voor 6 BVK ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e jaars Uitstap naar Brussel voor 1A Medisch onderzoek voor 3 BPET (NM) Jurydag voor 6 TCM Relationele & Seksuele Vorming voor de 3e jaars Relationele & Seksuele Vorming voor de 3e jaars Workshop STEM voor 1Bb (eigen uren) Workshop STEM voor 1Bd (eigen uren) Jurydag voor 6 KTBK

Maandag 24/01 Dinsdag 25/01 Woensdag 26/01 Donderdag 27/01 Vrijdag 28/01

Medisch onderzoek voor 1Bd (NM) Drugpreventie “De eenmaking” voor de 3e jaars Uitstap naar Kortrijk voor 6 BVK ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e jaars Relationele & Seksuele Vorming voor de 3e jaars Uitstap naar Antwerpen voor 7 BMV ‘Rijbewijs op school’ voor de 5e en 6e Sid-in beurs voor 6 KSO/TSO (VM) Relationele & Seksuele Vorming voor de 3e jaars (VM) Uitstap naar Gent voor 3 KBAV en 4 KBAV Uitstap naar Canterbury voor 4 KSO/TSO en 6 BSO Uitstap naar Modemuseum in Antwerpen voor 5 BVK

Maandag

31/01

JANUARI 2011

KALENDER


ORDE OP DE SPEELPLAATS 10/01 tot 14/01 17/01 tot 21/01 24/01 tot 28/01 31/01 tot 04/02

10u20 1Aa 1Ab 1Ac 1Ad

13u 1Bb 1Bc 1Bd 2AAva

OPENINGSUREN

IE tijdens KERSTVAKANT hool Tijdens de vakantie is onze sc n en uren: geopend op de volgende dage Maandag 27 december van 9 tot 12.00 uur Vrijdag 07 januari van 9 tot 12.00 uur

13u50 3BMRP 3BPET 3BVK 3KBAKa

orde op de speelplaats

OPENINGSUREN CLB IE

tijdens KERSTVAKANT

leiding Het Centrum voor leerlingbege (CLB) is open: maandag 27 december en van 8.30 u. tot 12.15 u. van 13 u. tot 18.30 u. vrijdag 7 januari van 8.30 u. tot 12.15 u.

Op 28 en 29 oktober zijn we op stage geweest in de winkel Paradisio, we zijn daar kerstbomen gaan versieren in bepaalde kleuren. Donderdag 28 oktober kregen we eerst nog wat uitleg over wat ons te wachten stond. Daarna mochten we in een groepje van 2 een boom kiezen om te versieren. We vonden al snel de kleuren waarmee we moesten werken. Het stond op een papiertje dat verstopt was in de boom. Op de middag hadden we een uur pauze. We gingen dan samen met mevrouw Bosmans lekker eten in de Mc Donalds. Het was een heel leuke ervaring en we hebben er veel van bij geleerd Yasmina en Sally 5BVK


Straks

is het oudercontact (januari)

Gesprek met een vakleerkracht

In januari zijn er drie oudercontacten gepland. Dinsdag 25 januari voor de ouders van leerlingen uit de eerste graad (eerste en tweede jaar). Donderdag 27 januari voor de derde graad (vijfde, zesde en zevende jaar). Dinsdag 1 februari voor de tweede graad (derde en vierde jaar). Dit is het aangewezen moment om een vakleerkracht te spreken nadat de resultaten van het eerste trimester besproken werden met de titularis in december. Voor de klassen van 6KSO/TSO kan op dit moment ook het advies van de GiP-jury besproken worden. Hier volgen enkele tips om dit oudercontact voor te bereiden: 1. Ik bereid mezelf goed voor. Wat wil ik zeker zeggen of vragen? Ik overleg dat met mijn kind en partner en zet het eventueel op een spiekbriefje. 2. Als ik boos ben om een probleem, zorg ik dat ik eerst rustig word. Wie boos is, kan niet beheerst praten. 3. Ik stel mezelf open op. Ik luister naar wat de leerkracht zegt, maar ook naar wat hij denkt en voelt. 4. Als ik iets niet snap, vraag ik de leerkracht om concreet te zijn. Wat betekent “Joeri is weinig betrokken” of “Saartje heeft een zwakke werkhouding”. 5. Een leerkracht is deskundig op zijn vlak. Dat erken ik. Maar ik ben ook deskundig. Ik zorg voor een gesprek tussen evenwaardige partners die het goed voorhebben met het kind. 6. Ik ben niet bedreigend. Dat kan de leerkracht blokkeren. 7. Als er problemen zijn, ga ik niet op zoek naar een schuldige, maar naar een oplossing. De leerkracht is geen tovenaar of verlosser die problemen op één twee drie uit de wereld helpt. 8. Bij problemen overleg ik met de leerkracht een actieplan. Wie doet wat en hoe? We zoeken concrete tips om de afspraken helder en duidelijk te vertalen naar het kind. We maken eventueel een afspraak voor een evaluatiegesprek. (uit Klasse voor ouders 2001)


GROENE LEERKRACHTEN Elke leerling mag op onze school een vertrouwensleerkracht kiezen. Voor nieuwe leerlingen een woordje uitleg. Een groene leerkracht is iemand van de school waarbij je terecht kan als je emotionele of relationele problemen hebt. De groene leerkracht houdt zich aan een afgesproken code die als hoofdbepaling heeft dat alle besproken zaken tussen jullie blijven. Dit betekent zwijgplicht. Alleen in extreme situaties mag en moet je groene leerkracht melding maken bij directie of CLB. Als je de behoefte voelt om een leerkracht meer persoonlijk te kunnen aanspreken dan kan je vragen aan deze leerkracht of zij/hij je groene leerkracht wil worden. Deze aanvraag gebeurt via een groene voorgedrukte kaart die je invult en deponeert in de groene brievenbus op het rode plein. De directie zal dan je aanvraag bezorgen aan deze leerkracht die dan beslist of zij/hij op je vraag wenst in te gaan. Dus de leerkracht is daar NIET toe verplicht. Als de leerkracht wel op je vraag ingaat, dan zul je door haar/hem aangesproken worden.

HERINNERING

ken n aan de afspra re e n n ri e h n ve e nog e Mogen wij julli eglement? ler kan je mee e p uit ons schoolr -s 3 P M n e n , discma n risico GSM, walkman dat dit op eige t e e w r a a m l, schoo rgoed. Gebruik ve t ie brengen naar n l o o h sc ten. t door de ol NIET toegela is! Schade word o h sc e d in is stellen an ook van al deze toe euren. Het is d b e g l a a ci so n ee chte van mede zi Schoollopen is p o n te k lij e nd te al vriend et oordopjes ro niet echt socia m ze u a p e d s n tijde leerlingen om n. f een ek te beluistere de directeur o lopen en muzi n a k l e g re ze e van d nemen. Bij overtreding estel in beslag to t rdt e h e d ig rd n van foto’s wo e afgevaa m e n t e h n e r filmen cy. Ook tegenove et op de priva w e d n e zi e g den streng opgetre


DUO ACTIE ga samen* naar

HA[A]RMONIE *maak samen een afspraak en kom samen naar Ha[a]rmonie.

en geniet beide van een GRATIS brushing/watergolf bij een technische behandeling.

Actie van 10 - 31 januari 2011

Leersalon 7e Haarstilist, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. Unizo, verantw. uitgever: v.z.w. Jong Ondernemend

Bel voor een afspraak

03 760 41 36 OPEN: do - vr van 13 tot 17 u.

actie van 10-31 januari 2011

Kalkstraat 40/1 9100 Sint-Niklaas


Wij, leerlingen van 7 BHS willen onze collega’s uit 7 BPI en 7 BMV bedanken voor hun medewerking bij de oprichting van ons leersalon. Door hun hulp is de start van onze zaak nog vlotter verlopen! Voor al jullie goede zorgen

Voor jullie steun en voor jullie kracht Willen wij jullie nog eens bedanken Vanuit het diepste van ons hart!

RETOUCHE- & Retouchezaak

ST

HERSTELDIEN

7e specialisatie

p jaar Mode-verkoo

ren Openingsu Donderdag Vrijdag r Vanaf 29 oktobe

van 9 tot 12 u. 0 u. van 13 tot 14.3

2010 tot eind

mei 2011 v.u. E.

I D’hollander, TB

Een dankjewel van WELZIJNSSCHAKELS Wij hebben 85 kg voedingswaren verzameld voor de voedselbank van Welzijnsschakels. Van harte dank aan iedereen van TBI die iets gaf!!!


BELANGRIJKE INFORMATIE !!!

Rijbewijs Op School weer 103 leerlingen ingeschreven.

In januari gaat het project

door in onze school.

In het totaal hebben zich Deze leerlingen krijgen de kans om hun theoretisch rijexamen op school af te leggen. Ter voorbereiding krijgen ze gratis acht uur les op school van een professionele rijinstructeur en een handboek. Er zijn in totaal 4 groepen, 2 groepen voor dinsdagnamiddag en 2 groepen voor donderdagnamiddag!

informatie te lezen over Rijbewijs op School het prikbord aan de C-blok goed in het

Jullie worden wel verwacht de

in Van Dag tot Dag en oog te houden, daar kan je zien in welke groep je bent, de data en in welk lokaal je moet zijn! Voor groep 1 en 2 gaan de lessen door w w w. r i j b e w i j s o p s c h o o l . b e - w w w. v e r k e e r s k u n d e . b e op dinsdag 11, 18, 25 januari en 1 februari 2011 telkens van 12.30 uur tot 14.30 uur. Voor groep 3 en 4 gaan de lessen door op 13, 20, 27 januari en 3 februari 2011 ook telkens van 12.30 uur en 14.30 uur.

s j i w e rijb

alle theorielessen hebt gevolgd mag je deel nemen aan het examen! Elke afwezigheid moet

o o h c s p o

Alleen als je

worden gewettigd met

Verkeer en duurzame mobiliteit op school

doktersattest,

een

zoniet mag je niet deelnemen aan het examen!

Het examen

veilig richting je theoretisch rijexamen

gaat voor iedereen

door op 17 februari 2011! Er zijn van Rijbewijs Op School een aantal oefenwebsites ter beschikking gesteld, ga alvast eens kijkje nemen naar

www.verkeerstoets.

V.U. Jan Peumans, Louizastraat 40, 2800 Mechelen - www.fbd.be 10-0753

www.rijbewijsopschool.be,

bij leerlingen vind je het onderdeel oefenwebsites en de rest gaat vanzelf! Alvast vĂŠĂŠl succes! Verkeersvriendelijke groeten! M. Thiron


Bonjour! Je m’appelle Plavit Otilia et je suis l’assistante de langue française Comenius. Je viens de Roumanie et je suis très contente d’être en Belgique et dans votre école. J’ai déjà eu la chance de visiter votre pays et il m’a beaucoup plus: l’architecture, l’accueil de gens, le chocolat, etc. Maintenant j’ai l’occasion de découvrir mieux la culture belge. Ce qui étonnant pour moi, c’est votre langue qui est particulière et complétement differente du roumain. Je pense que c’est la même chose pour les élèves néerlandophones avec le français. J’apprécie beaucoup l’accueil des gens, surtout des professeurs et des élèves. Les professeurs font toujours l’effort de parler en français avec moi et je suis très reconnaissante aux collègues qui se sont occupés de mon accueil. J’espère qu’on aura une bonne collaboration et une bonne communication. Mes heures d’observation m’ont permis de découvrir le système d’enseignement belge et professionnel de l’école et il me semble très intéressant le rapport élèves –professeur et la place du dialogue dans les cours. L’école est très bien dotée de matériels techniques et bien organisée. Les élèves et ma tutrice m’ont montré la ville et il m’ont tout présenté en français et j’ai beaucoup apprécié leurs efforts. C’était très sympa et un bon souvenir pour moi! La ville est assez petite, mais elle me rappelle d’une fête très connue en Roumanie et très appréciée quand j’étais enfant. Le froid avec l’atmosphère du centre ville et la musique me font toujours penser aux fêtes d’hiver. C’est aussi un bonne occasion de vous faire découvrir ma culture et mon pays ce qui sera un plaisir pour moi. J’espère aussi que mon séjour en Belgique sera agréable et bénéfique pour l’école.


+Fr+Fr+Fr+Fr Fr+Fr+Fr+Fr+ n j i t s e f t e e r+Fr+Fr+Fr+F i b t l a h t r o p s u 9 +Fr+Fr+Fr+Fr 1 1 1 18-02-20 Fr+Fr+Fr+Fr+ f i u f l l o r k o s r+Fr+Fr+Fr+F +Fr+Fr+Fr+Fr Fr+Fr+Fr+Fr+ r+Fr+Fr+Fr+F +Fr+Fr+Fr+Fr e

een organisatie van de ouderraad

en

z

d es

ad

graad e t s de le r e e n e a d r v o vo satie i n a g r een o

enra g n i l r e


DRUGPREVENTIE VOOR ALLE DERDE JAREN Dinsdag 25 januari 2011 De school vormt één van de belangrijkste “leefomgevingen” van de jongere. Het is dus de aangewezen plaats om jullie te sensibiliseren,te informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met alcohol,drugs en medicatie. Wij willen jullie laten nadenken rond de problematiek van drugs,experimenteren met drugs en verslavingen met als doel druggebruik of verslaving vermijden. Dit alles gebeurt binnen het kader van de vakoverschrijdende eindtermen rond gezondheidseducatie en sociale vaardigheden. Op dinsdag 25 januari komt de Gentse organisatie “De Eenmaking” naar onze school. Jullie kunnen luisteren naar het levensverhaal van een ex-verslaafde en krijgen de kans om persoonlijke vragen te stellen en om informatie te verzamelen over drugs,verslaving en hulpverlening. Wij wensen jullie een leerrijke dag toe!!

Indeling en afspraken i.v.m. de drugpreventie op dinsdag 22 januari

GROEP 1+2 10.30 u. tot 12.30 u.: Sessie van de Gentse organisatie“De Eenmaking” 12.30u. tot 12.50 u.: Nabespreking door leerkracht en evaluatie GROEP 1 LOKAAL:

GROEP 2 LOKAAL:

5u:NABESPREKING MET BEHULP VAN WERKBOEKJE

3BPET (16) 3BHZb(groep 1) 3BMRP (11) Tot :37 3BHZb (groep 2) 3TBEa (12) 3KBAKa (18) Tot: 39 In klasgroep

GROEP 3+4 14.00 u. tot 16.00 u.: Sessie van de Gentse organisatie “De Eenmaking” 16.00 u. tot 16.20 u.: Nabespreking door leerkracht en evaluatie GROEP 3 LOKAAL:

GROEP 4 LOKAAL:

9 u.: NABESPREKING MET BEHULP VAN WERKBOEKJE

3BHZa (16) 3BVK ( 15) 3TCM (8) Tot: 39 3TBEb (16) 3KBAKb (22) Tot:40 In klasgroep


Verkeerd moment, verkeerde plaats‌.

Mooie hoeden

Tijdens de verkeersweek kwam de jeugdauteur Luc Descamps een voordracht geven aan de leerlingen van de tweede graad. Hij schreef een boek over het waargebeurde verhaal van het 18-jarige meisje Eva, die met haar fiets omver gereden werd door een auto. Zeven weken later ontwaakt Eva uit een diepe coma en het tweede deel van haar leven begon‌ De auteur bracht op een indringende manier het verhaal van de moeizame revalidatie van het jonge meisje. Na de voordracht was iedereen zich weer bewust van het geschenk dat het leven is, en dat het niet zo evident is om na school of werk weer gezond thuis te komen. Uit de vele reacties kunnen we besluiten dat deze voordracht niemand onberoerd heeft gelaten!


Stages en inhaalstages Afspraken: Wanneer moet een gemiste stage ingehaald worden? Inhaalstage wordt gepland wanneer de stagiair door ziekte of door een gewettigde afwezigheid een stage gemist heeft. In geval van ziekenhuisopname of van lange periode wordt besproken of er moet/mag ingehaald en wat eventueel de omvang van de inhaalstage zal zijn Wanneer mag de inhaalstage gepland worden? o Voor wekelijkse stage: 1 dag stage kan ingehaald worden • op de vrije halve dag – twee weken na elkaar. De leerlingen mogen niet voor een langere periode dan twee weken “belast” worden met inhaalstages. • op een zaterdag • op een dag in de vakantie o voor blokstages • indien het over één dag afwezigheid gaat kan de regeling van de inhaalstage van de wekelijkse stage worden toegepast • indien twee of meer dagen moeten ingehaald worden, moeten – bij voorkeur in de eerstvolgende vakantie – opeenvolgende dagen gepland worden zodat het effect van de “blokstage” niet verloren gaat.


Maak een in het

AFSPRAAK

SCHOONHE

IDSSALON

03 760 41 1 03 760 41 6 2 6

De leerlinge n van de stud ierichting Schoonheid sverzorging zetten hun beste be entje voor om onder deskun u, dige begele iding, een optimal e verzorging te geven.

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-N IKLAAS ■ 03 760 berkenboom.be 41 00 ■ Vera ntwoordelijke uitg ever: E. D’ho

lander, directeur TBI

Pedicure

maandag dinsdag

F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 6

woensdag

donderdag F204: vanaf 13

.50 u. 6 F304: vanaf 13.50 u. 6 F204: vanaf 9.15 u. 5

vrijdag

AFSPRAAK BIJ DE KAPPER

5

6

MAAK EEN

03 760 41 11 03 760 41 36

MA

Heren- of kinderkappen 4

5

F205: 8.30 u. 5

F205: 13.50 u. 5

F205: 9.15 u.

vm

5

F205: 13.00 u.

F006: 13.50 u. 5

vm

6

F006: 8.30 u. D03: 8.30 u. F005: 8.30 u. F205: 8.30 u. 6 4 5

vm nm

VR

enkel brushing (4e jaar) F004: 13.50 u.

nm DO

dameskappen (alle behandelingen)

enkel: snit/brushing of watergolf

enkel: permanent/brushing of watergolf

F205: 13.00 u.

vm nm

WO

F205: 8.30 u. F004: 10.20 u. 6

vm nm

DI

enkel: kleur/brushing of watergolf

Dameskappen

De leerlingen van de studierichting Haarzorg zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale behandeling te geven.

F205: 13.00 u. 5

F205: 8.30 u.

F006: 8.30 u. 5

6

F205: 13.00 u.

nm

6 4 5 6 Klas die de behandelingen geeft

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI

Hand-gelaa t

F204: vanaf 9.15 u. 5 F204: vanaf 9.15 u. 5

F304: vanaf 9.15 u. 5 F304: vanaf 8.30 u. 6 F204: vanaf 13.00 u. 6 F304: vanaf 13.00 u. 6

Klas die de verzorging gee ft

Make-up

F204: vanaf 13.00 u. 5 F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 5

Lichaam F304: vanaf 9.15 u. 6 F204: vanaf 8.30 u. 6 F304: vanaf 8.30 u. 6


Heb je kou?

Tijd om... je te laten verwarmen door onze Origine-koffie. Maak kennis met ons zwarTe goud uit Papua New Guinea, zachte, smaakvolle koffie Costa Riva, koffie met een volle evenwichtige balans Puro uit Congo, zachte en milde koffie.


Schaatsen in Sint-Niklaas


Neem tijd voor... eindejaar. Zoek niet verder, u vindt al uw nieuwjaarsgeschenken bij Tijd Voor... Tijdens de eindejaarsperiode open van 26 tot en met 31 december 2010

SPECIAAL OPEN IN DE KERSTVAKANTIE 26 december 13.00 u. tot 17.00 u. 27-28-29-30 december 10.00 u. tot 17.30 u. 31 december 10.00 u. tot 15.00 u.


DiKKE

DAG

16 februari 2011

De Dikke-truiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook na 16 februari 2011 aangehouden kunnen worden. Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Als alle leerlingen een aantal eenvoudige tips toepassen, dan stoten we met z’n allen jaarlijks al heel wat minder CO2 uit. Doe samen met je klas deze quiz. Hierin zitten zeven eenvoudige tips die wij allemaal kunnen toepassen om zo ons steentje bij te dragen aan een beter milieu.

QUIZ: Wat kunnen WIJ doen om CO2 te besparen? 1. Douche of Bad a. Je neemt best telkens een bad. b. Je neemt het beste telkens een douche. 2. Ijslaagje in de diepvries a. Door het ijslaagje in de diepvries te verwijderen help ik het milieu. b. Ik kan het milieu niet helpen door het ijslaagje in het vriesvak te verwijderen. 3. Warme gerechten in de koelkast a. Het maakt niet uit of gerechten nu warm of koud zijn alvorens ik ze in de koelkast plaats. b. Ik stoot minder CO2 uit als ik gerechten laat afkoelen alvorens ze in de koelkast of diepvries te plaatsen. 4. Koken met of zonder deksel op de pot. a. Als ik aan het milieu denk kook ik het beste zonder deksel op de pot, zo warmt de omgeving ook mee op. b. Als ik aan het milieu denk kook ik het beste met deksel op de pot. 5. Ik eet graag fruit. Ik stoot het minste CO2 uit als ik kies voor: a. Een kiwi, een banaan en een mandarijn, want die liggen in grote voorraden in de winkel. b. Een appel, een peer en aardbeien. 6. Als goederen tot bij ons moeten komen, komen ze het beste: a. Per boot b. Per vliegtuig, want dat is sneller dus dan stoot je minder CO2 uit. 7. Is het goed dat ik in de klas de ramen af en toe openzet? a. Ja, want door de ramen open te zetten, is er minder vocht in de klas. b. Neen, want zo verliezen we warmte.


DiKKE DAG

16 februari 2011

Van dag tot dag januari 2011  

Van Dag Tot Dag januari 2011