Page 1

SEPTEMBER 2013 KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • www.berkenboom.be


Beste leerlingen, beste ouders, beste collega’s, Welkom aan allen die na twee maanden zonnige zomermaanden onze schoolpoorten binnenkomen aan het begin van het nieuwe schooljaar 2013-2014. Wij beginnen dit schooljaar met vele nieuwe leerlingen in onze klassen, ook enkele nieuwe collega’s. Laat ons de tijd nemen om elkaar te leren kennen, en de nieuwe TBI-ers hartelijk op te nemen in onze school. Tijdens de vakantie is aan onze school een nieuwe brug gebouwd. De brug over de Kalkstraat aan de gevel van de B-blok is het eerste zichtbare kunstwerk van het kunstparcours Coup De Ville dat van 13 september tot 13 oktober plaatsvindt in Sint-Niklaas. De jonge kunstenaar en architect Adrien Tirtiaux koos onze school met toch wel bijzondere gevel om zijn kunstwerk te bouwen. De brug begint met een stevige basis aan onze school en loopt naar de overkant van de straat. Ze kan symbool staan voor wat we doen als school, en voor wat onze missie is. Wij geven onze leerlingen een stevige basis, en laten hen langzaam los, tot we hen, wanneer ze afstuderen helemaal in de wereld laten gaan. De brug is ook een kans om opnieuw te kijken naar wat er is. Wij staan op een nieuwe manier stil bij het gebouw dat enkele decennia geleden gebouwd werd, en leren het opnieuw waarderen. Als school houden we ook vast aan wat goed is. De brug symboliseert ook het feit dat wij als school nooit ‘af’ zijn. Dat wij constant in opbouw zijn en ons proberen te vernieuwen. Bovendien is het ook hopelijk een inspiratiebron voor onze leerlingen, vooral de leerlingen in de kunstrichtingen. De brug van Coup De Ville past volledig in ons opvoedingsproject, sluit aan bij onze visie op school. Ons project, onze doelstelling voor de school is: vernieuwend- sterk – gastvrij en geloofwaardig te zijn. Norbert De Beule, dichter uit Sint-Niklaas voelde zich alvast ook geïnspireerd. Hij schreef het gedicht Wij houden van het wilde denken. (zie verder) Ook binnen in de gebouwen werd er hard gewerkt deze vakantie. De zolder van de mode-blok werd helemaal vernieuwd en versterkt. De gang in de C-blok op het gelijkvloers en de gang in de K-blok werden afgewerkt. We hebben twee nieuwe lokalen voor algemene vakken, fris geschilderd en serieus verbouwd. Er is een nieuw lokaal voor grafische vormgeving in de C-blok, een nieuw lokaal met nieuw meublair voor schoonheid in de F-blok, een nieuwe kantoorklas in de B-blok. Wij mogen gerust fier zijn, wanneer we door de Wij houden van het wilde denken school wandelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen letterlijk in een aangename omgeving kan les volgen en geven. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk proberen leraren en secretariaatsmedewerkers te zorgen voor een klimaat waarin het goed is om te zijn. Wij wensen iedereen een goede start en een succesvol schooljaar toe! Elisabeth D’hollander Directeur

in vierkantswortel en hersengolven Wij brengen ode aan de bricoleurs van vreugde en volksverheffing Wij zijn dol op bruggenbouwers (schaduw van clematis is hun vangnet) Wij zingen voor de ingenieurs die rekenen op de tafels van verwondering (nervenstelsel van het lef ) Geprezen zij aanhankelijkheid Gezegend is de wankel het wassend draagvlak van de droom. Norbert De Beule september 2013 Coup De Ville 2013, Adrien Tirtiaux , brug

OM OP TE LETTEN Voor alle klassen begint de eerste lestijd om 8.25 uur. Men verwacht dat de leerlingen ten laatste om 8.20 uur op school zijn. Dan klinkt immers het eerste belteken. De leerlingen van de 1e en 2e graad verzamelen in rijen op de speelplaats. De leerlingen van de hogere jaren blijven op het gelijkvloers tot het eerste belteken en begeven zich daarna zelfstandig naar de klas. Leerlingen mogen niet in de gangen lopen vóór het belteken gegeven is! VERWITTIGING: Wie meerdere malen te laat komt, moet de volgende dag een half uur nablijven. Voor alle leerlingen is er pauze van 10.05 tot 10.20 uur. Niemand verlaat de school (tenzij met expliciete schriftelijke toelating verkregen bij de directie). Middagpauze voor de eerste en derde graad van 12.00 tot 12.55 uur en voor de tweede graad van 12.50 tot 13.45 uur. Leerlingen van OKAN hebben ook pauze van 12.00 tot 12.55 uur. Leerlingen van de 1e en 2e graad moeten op school eten, behalve als de leerling in Sint-Niklaas woont en toelating heeft van zijn/haar ouders om thuis te gaan eten. Leerlingen van de 3e graad en de 7e-jaren mogen ‘elders’ eten als hun ouders daar expliciet de toestemming voor gegeven hebben door ondertekening van een formulier. Willen deze leerlingen graag op school blijven dan zijn zij wel verplicht dit te doen in de refter van de T-blok. Als een leerkracht niet komt opdagen binnen de eerste 10 minuten van de les, dan moet de alfabetisch eerste leerling van de klas het leerlingensecretariaat gaan verwittigen. Een groep leerlingen mag niet zonder leerkracht in een klaslokaal verblijven. ALLEEN de directie kan toelating geven aan leerlingen om de school voortijdig te verlaten. Leerlingen of klasgroepen die hierbij in de fout gaan, zullen gesanctioneerd worden. Als je een straf- of werkstudie moet komen doen, dan zal de leerkracht/opvoeder dit tijdig in je agenda noteren zodat je ouders er ook van op de hoogte zijn. Aanwezigheid op het aangegeven moment is verplicht. Wie niet aanwezig is onttrekt zich aan een ordemaatregel door de school opgelegd en zal daar de gevolgen van moeten dragen. Respecteer a.u.b. de snelheidsbeperking voor fietsers en vooral brommers op het schooldomein.

ORDE OP DE SPEELPLAATS

02/09 tot 06/09 09/09 tot 13/09 16/09 tot 20/09 23/09 tot 27/09

10u20 2AAVa 2AAVb 2ACV 2ASTV

13u10 13u50 2 BMO 3TCM 2BDEC 3TBEa 2BHZa 3TBEb 2BHZb 3BHZa


Leerbegeleiding in TBI

KALENDER SEPTEMBER 2013 Ma

02/09

Di

03/09

Woe Don Vrij Ma Di Woe Do

04/09 05/09 06/09 09/09 10/09 11/09 12/09

Vrij

13/09

Ma

16/09

Di Woe Do Vrij Ma Di Woe Do Vrij

17/09 18/09 19/09 20/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09

Ma

01/10

Welkom aan alle leerlingen! Onthaalactiviteiten voor alle klassen. De leerlingen van de eerste en tweede graad gaan naar huis om 12u. De leerlingen van de derde graad om 12.50u Boekenverkoop tot 19.30u 7 BSO heeft geen les in de namiddag Onthaal 1A en 1B Onthaal 2A en BVL (enkel VM) Teambuilding voor: 7BHS/7BWE/7BMV/7BPI (extern) Bezinning 6KAV en 6KABIK/TCM Bezinning 6KAV en 6KABIK/TCM Vriendschapsdagen voor 1A en 1B in Koksijde Groepsvormingsdag voor 2A of BVL Info-avond voor de ouders van de leerlingen van 7BHS en 7BWE Vriendschapsdagen voor 1A en 1B in Koksijde Groepsvormingsdag voor 2A of BVL Ouderavond voor de ouders van de leerlingen van het derde jaar Ouderavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen in het vierde en vijfde jaar. Bezinning 6TSV en 6KTBK Bezinning 6TSV en 6KTBK

Studeren van leerstof: het stappenplan Stap 1: we bekijken de inhoudstafel. Doel = de les in verband brengen met de rest van de leerstof Stap 2: we verkennen de leerstof. Doel = de leerstof vluchtig overlezen om er vooraf een idee van te krijgen We letten daarbij vooral op: - de titel - de ondertitels - de woorden die anders gedrukt zijn (schuin, vet, groot…) - het begin en einde van elke alinea Stap 3: van lezen naar… begrijpen: Doel = de leerstof grondig bestuderen zodat je er inzicht in krijgt. Hierbij ga je op zoek naar: - hoe de tekst precies is opgebouwd - hoe de onderdelen met elkaar in verband staan - wat nu precies de hoofdzaken zijn en wat de bijzaken - in welke mate de illustraties de tekst verduidelijken… En het is belangrijk om over een goede leesmethode te beschikken. Stap 4: inprenten. Doel = de leerstof in je geheugen opslaan Je helpt je geheugen door eerst de samenhang, de opbouw, de structuur, het schema van de leerstof te zoeken … en ze met behulp daarvan in te prenten. Stap 5: zelfcontrole. Doel = nagaan of je de leerstof voldoende beheerst. Stap 6: herhalen. Doel = de leerstof regelmatig opnieuw studeren zodat je ze niet vergeet. Als je de leerstof regelmatig opnieuw studeert. - zal je ze beter kunnen onthouden - en ga je het geheel beter begrijpen Voorzie op je studieplanning daarom altijd voldoende ruimte om je vakken te herhalen.

Help, ik stel alles uit tot het laatste moment... Schoolfotograaf

Naamdag: Vincentius a Paulo Vince-loop van 5km voor leerlingen en leerkrachten Vrije dag voor de leerlingen van 6BSO Vrije dag voor alle leerlingen. Groepsvorming (incl bezinning en sportdag) voor de leerlingen van 6BSO in de Ardennen.

Ben jij iemand die alles uitstelt tot het laatste moment? Is er nooit een goed moment om te studeren? Duurt het uren voor je echt aan de slag bent? Vergeet je toetsen? Vergeet je om taken af te geven?.... Op woensdag 9 oktober bieden wij in de namiddag een workshop ‘Plannen en organisatie’ aan. Deze workshop is voor leerlingen van de 2e graad KSO/TSO. Tijdens deze sessie worden slimme leerweetjes aangereikt die jou op weg kunnen helpen naar een betere planning en organisatie van je schoolwerk. Samen zoeken we naar een oplossing voor jou!!! De workshop zal doorgaan op 9 oktober tussen 12u30 en 15u. In het oktobernummer van Van Dag Tot Dag herhalen wij dit aanbod en zullen jullie het nodige inschrijvingsformulier vinden.


Beste ouder(s), voogd, beste leerling , Sinds enkele jaren krijgen alle secundaire scholen de kans om deel te nemen aan het project ‘RIJBEWIJS OP SCHOOL’. Dit dankzij Vlaamse steun, de medewerking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de samenwerking met erkende rijinstructeurs en examencentra. Ook dit schooljaar doet onze school mee aan dit project. Jongeren worden dankzij “Rijbewijs op school” niet alleen op een professionele manier voorbereid op het theoretisch rijexamen categorie B, in de lessen wordt er ook aandacht besteed aan de principes van verantwoorde en duurzame mobiliteit zoals bepaald in de verschillende vakoverschrijdende eindtermen. En dit allemaal gratis! Via dit project krijgt uw dochter/zoon de kans om lessen theorie te volgen en het theoretisch rijexamen categorie B op school af te leggen. Wie mag deelnemen? - Alle leerlingen uit het laatste jaar (zesde of zevende) ongeacht wanneer ze geboren zijn. - Alle leerlingen geboren in 1996 of vroeger die niet in het laatste jaar zitten. Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, mogen opnieuw intekenen op voorwaarde dat ze opnieuw lessen volgen. Wat mogen we concreet verwachten: • Gedurende de maand januari en februari komt een rijinstructeur naar de school voor 4 - 5 x 2 uur les. • Het examen wordt afgenomen in de school zelf door een erkend examencentrum (1 deelname is gratis). • Voorwaarde voor deelname aan het examen: ❑ minimum 17 jaar zijn op de dag van het examen, ❑ alle theorielessen gevolgd hebben (tenzij een afwezigheid gewettigd is met een doktersattest). De lessen gaan door op maandag, telkens van 16.30 uur tot 18.10 uur op volgende data: - voor BSO op 13, 20, 27 januari en 3, 10 februari 2014 en - voor TSO-KSO op 20 en 27 januari en 3 en 10 februari 2014. Het examen gaat voor iedereen door op donderdag 13 februari 2014 vanaf 8.20 uur. Wie wil deelnemen moet zich inschrijven. Bezorg de inschrijving via uw dochter/zoon op het leerlingensecretariaat ten laatste 10 september 2013. Leerlingen die zich inschrijven worden geacht alle lessen te volgen. Doen ze dit niet, mogen ze niet deelnemen aan het gratis theoretisch rijexamen categorie B. Met verkeersvriendelijke groet, L. D’hollander G. Van Beem Directie

Inschrijfstrook Rijbewijs Op School

Voor 10/09/2013 bezorgen op leerlingensecretariaat

Ik ……………………………………………………………………… (naam leerling) uit klas ……………………………………. geboren op . . . . / . . . . / . . . . . . . . wens deel te nemen aan de lessen en het examen voor het behalen van het theoretisch rijbewijs categorie B. Ik weet dat deze lessen zullen doorgaan na de gewone lesuren van 16u30 tot 18u10. Voor BSO op maandag 13, 20, 27 januari en 3, 10 februari 2014 . Voor TSO-KSO op maandag 20 en 27 januari en 3 en 10 februari 2014. Handtekening ouders

Karin Gers verantwoordelijke ROS

Handtekening leerling


ROOKBELEID op school Project “Fruit op school Tutti Frutti” voor 1A en 1B Onze school heeft beslist om dit schooljaar terug deel te nemen aan de actie “Tutti Frutti”, het wekelijks ter beschikking stellen van vers fruit of groenten, als gezond tussendoortje voor de kinderen. De bedoeling van dit project, dat een samenwerkingsverband is met het CLB en LOGO-Waasland vzw, is de jonge mensen een gezonde voedingsgewoonte aan te leren. Tussendoortjes zijn belangrijke leveranciers van voedingsstoffen en vers fruit, groenten, melkproducten en volwaardige graanproducten passen in een evenwichtige voeding. Iedere leerling van 1A en 1B zal éénmaal per week vanaf de tweede week van oktober tot en met de laatste week van juni, als tussendoortje een vers stuk fruit ontvangen. Directie en leerkrachten hopen dat dit project kan bijdragen tot een betere gezondheid van onze leerlingen. Tutti Frutti: het fruitproject in Vlaanderen Tutti Frutti is een fruitproject in Vlaanderen, gesteund door de Vlaamse Overheid en Zespri kiwi’s. Het heeft als doel de kinderen verschillende fruitsoorten te leren kennen en hen aan te zetten tot het eten van fruit. Momenteel krijgen ruim 80 000 leerlingen in het basisonderwijs en 1500 in het secundair onderwijs wekelijks een stuk fruit. Waarom fruit een must is! Wist je dat:….. - fruit een vezelrijk voedingsmiddel is dat je bij elke maaltijd kan nuttigen: bij het ontbijt, als tussendoortje, bij de boterham en als dessert. - het aanbevolen wordt om dagelijks 2 tot 3 stukken vers fruit te eten. - fruit veel vitaminen en mineralen bevat. Variatie is belangrijk, aangezien verschillende soorten fruit verschillende vitamines en mineralen bevatten. - het aangewezen is om dagelijks seizoenfruit van bij ons te gebruiken en regelmatig citrusfruit - de schil van het fruit best opgegeten mag worden. Deze bevat namelijk veel vezels en vitaminen. - het volstaat om fruit goed te wassen om de residu’s van pesticiden te verwijderen. Schillen is niet nodig. - de appel is de gezondheidsvrucht bij uitstek. Hij is arm aan calorieën en vet, maar rijk aan vocht, vezels en vitamine C.

Zoals u weet is de wetgeving strenger geworden i.v.m. een algemeen rookverbod. Voor alle duidelijkheid geven we hier de afspraken nog eens op een rijtje: In de gebouwen en op de terreinen die eigendom zijn van de school mag niet gerookt worden. Bij eendaagse uitstappen is er een algemeen rookverbod voor iedereen. Bij meerdaagse uitstappen is er voor de leerlingen van de eerste en tweede graad een algemeen rookverbod. Voor de leerlingen van de derde graad is er eveneens een algemeen rookverbod tussen 6.30u en 18.30u. Buiten deze uren mogen de leerlingen van de derde graad roken op de momenten en op de plaatsen die de leerkrachten hen meedelen. Voor de minderjarige leerlingen zal er wel een schriftelijke toelating van de ouders vereist zijn. Dit is echter geen “rookrecht”.

MEDICATIEGEBRUIK OP SCHOOL Wat zegt de wet? In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dit betekent dat de personeelsleden van de school geen medicijnen mogen geven aan een leerling indien die erom vraagt wegens pijn, koorts … Dit is zelfs strafbaar ! Medicijnen zijn geen onschuldige wondermiddelen. Er kunnen ernstige nevenwerkingen zoals allergie optreden en zij kunnen invloed hebben indien de arts nadien een diagnose moet stellen. Is een leerling te ziek om de les te volgen? Dan hoort hij niet thuis op school. Wordt de leerling ziek tijdens de lesuren? Dan zullen wij de ouders verwittigen om het kind te komen ophalen. Kinderen die regelmatig medicijnen nodig hebben, brengen dit zelf mee van huis. We willen toch wel even melden dat niet voor elk ongemak, pijn of krampen een medicijn moet worden ingenomen. Ons lichaam kan wel één en ander verdragen. Misschien moeten we hier onze mentaliteit even wijzigen, dan zullen veel problemen kunnen vermeden worden.


Duidelijke afspraken bij afwezigheid • Na elke afwezigheid neem je zelf het initiatief om zo snel mogelijk agenda en schriften in orde te brengen. In elke klas heeft de titularis leerlingen verantwoordelijk gesteld voor een bepaald vak (notities, kopies, … bijhouden) indien medeleerlingen afwezig zijn. Spreek deze medeleerling zelf aan. Breng ook altijd de vakleerkracht op de hoogte van je afwezigheid en vraag wat van jou verwacht wordt om je terug bij te werken. Voor afwezigheden tijdens stages zijn inhaalmomenten voorzien, dit in overleg met de stagebegeleider en het stagebedrijf. • Indien je afwezigheid is gewettigd, moet je op eigen initiatief en in overleg met de leerkracht, taken en toetsen binnen de twee weken na je terugkomst in orde brengen. De uiteindelijke beslissing over het tijdstip ligt altijd bij de leerkracht. • Ongewettigde afwezigheden hebben sancties tot gevolg. • Als je langer dan één week afwezig bent geweest, kan je hulp vragen bij een leerlingbegeleider. Die begeleider stelt samen met jou en in overleg met de leerkrachten een plan op hoe je achterstand zal worden weggewerkt en hoe agenda en cursussen in orde gebracht kunnen worden.

OPENINGSUREN MAGAZIJN Maandag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Dinsdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Woensdag GESLOTEN Donderdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Vrijdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u

lesdoorbrekende activiteiten Jaarlijks worden er voor elke klas enkele lesdoorbrekende initiatieven genomen onder de vorm van themadagen, projecten,uitstappen e.d. Deze initiatieven dragen samen met de dagelijkse lessen bij tot een harmonieuze ontwikkeling tot volwassenheid. Hiervoor is het nodig dat je als jongere kan communiceren, respectvol zijn, blijk geeft van verantwoordelijkheidszin, over de nodige assertiviteit beschikt, bewust de juiste keuze kan maken, wil en kan samenwerken, een positief zelfbeeld hebt, verdraagzaam bent, kan omgaan met verschillen, informatie kan verwerken en kritisch kan denken. Daarnaast dien je je rechten en plichten te kennen en te respecteren, dien je democratisch ingesteld te zijn en op een goede manier om te gaan met seksualiteit, relaties en milieu. We blijven aandacht hebben voor “zichtbaarheid in het verkeer” tijdens de komende donkere wintermaanden. We zullen ook op geregelde tijdstippen wijzen op jullie impact op het milieu. En net zoals vorig schooljaar blijft ook “gezonde voeding” een constant aandachtspunt. Hierbij nodigen wij onze leerlingen uit om kritisch mee te denken en zich te engageren om via de leerlingenraad tot een positieve samenwerking te komen om de verschillende acties te ondersteunen. Maandelijks zullen we jullie via deze rubriek op de hoogte houden van de inhoud en de bedoeling van deze lesdoorbrekende activiteiten.

IJZEN SCHOOLBEW en ATTESTEN rmulieren kan n van allerlei fo lle vu in t he or Vo retariaat. t leerlingensec he op t ch re te je mulier af of in te vullen forje ar r. da t ef ge Je igheidsregiste via het aanwez t ent he t di in rg je zo t be da je formulier k el op je t da t. Zorg ervoor ór je het afgeef klas noteert vó je naam en je

In de maand september besteden we extra aandacht aan onze nieuwe leerlingen. Door de onthaaldagen voor onze eerste jaars , vriendschapsdagen voor onze tweede jaars en meter-of peterschap over al onze andere nieuwelingen, hopen wij dat zij zich vlug thuis voelen in onze school. De leerlingen van 5 en 6 TSO-KSO krijgen reeds tijdens de eerste weken enkele lessen gekaderd in het thema “ gezondheidsopvoeding” onder de vorm van EHBO. Ze leren anderen in nood te kunnen helpen door het toepassen van eerste hulp. Ze leren een gevaarsituatie realistisch in te schatten en oefenen tevens hun sociale vaardigheden door zich te engageren om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. ... wordt vervolgd...


De boekenverkoop op school gaat door in het Ontmoetingscentrum van onze school (Kalkstraat 26). Voor leerlingen van het 4de, 5de, 6de en 7de jaar op dinsdag 3 september tussen 8u30 en 15u. De leerlingen komen samen met een leerkracht de boeken kopen. De leerlingen van het 3de jaar die geld meekrijgen van thuis, kopen hun boeken samen met een leerkracht tussen 15u en 16u30. Leerlingen van het 2de jaar en de leerlingen van het 3de jaar die de aankoop liever samen met een ouder doen, kunnen terecht tussen 16u30 en 19u30. Om alles organisatorisch zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om deze uren zoveel mogelijk te respecteren. De boeken moeten onmiddellijk betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling met bancontact. Hou er rekening mee dat de prijzen nog licht kunnen wijzigen. Boeken die niet worden afgehaald tijdens deze boekenverkoop, worden meegenomen naar de winkel van de Standaard Boekhandel in de Stationstraat, Sint-Niklaas. Daar kunnen zij afgehaald worden tussen 6 en 20 september. Bij vragen kan u steeds terecht op volgend nummer: 03 760 41 00 (vragen naar Tom Herremans) Bedankt voor de medewerking

Zaterdag 29 juni, de eerste dag van de vakantie, vond in Sint-Pauwels de jaarlijkse ZAPPARADE plaats. Dit is een prachtig kleinschalig festival met muziek, theater en workshops voor kinderen en ouders. De organisatie had gevraagd of de leerlingen van 5 KTBK voor een deel van de kostuums voor deze artiesten konden zorgen. De regisseur kwam naar de klas om het concept uit te leggen. De leerlingen moesten ontwerpen maken en in de lessen mode en textielcreatie hebben ze 13 knappe kostuums gerealiseerd. Een dikke proficiat daarvoor, het resultaat mocht er zijn. Hilde De Smet

ZAPPARADE

Informatie over de boekenverkoop op dinsdag 3 september


Leefregels TBI

Je bent ten laatste om 12.10u (1e graad) of 13u (2e graad) in de refter.  Wie later is, zorgt voor een bewijs van een leerkracht.  Wanneer je een kwartier na het belsignaal boven komt, blijf je langer zitten. Wanneer je niet in de refter bent, ben je onwettig afwezig. Als dit de 1 ex gebeurt, blijf je na op woensdag tot 14u. Als dit vaker gebeurt, blijf je na op woensdag tot 15.30u. In de refter zet je je hoofddeksel af. Je GSM staat uit in de refter. Je zit per klas aan een tafel. Deze plaatsen worden in september toegewezen. Je mag aan deze tafel van plaats wisselen, maar niet aan een andere tafel gaan zitten. Per tafel is er 1 dienblad. Verzamel al het afval op dit dienblad.  Spreek af op welke dag jij het dienblad moet afruimen.  Schuif je afval niet door naar andere tafels. Je gooit niet met afval of eten. Wanneer je dit toch doet, zal je de poetsploeg moeten helpen. We proberen te zorgen voor het milieu. Breng dus je eten mee in een boterhamdoos i.p.v. in aluminiumfolie. Wie geen eten heeft, kan 2 koeken kopen voor 1 bonnetje. Je mag nooit tijdens de middagpauze naar de broodjeszaak gaan. Je neemt je broodje niet zelf van de toog. Wacht rustig je beurt af tot de toezichters jouw broodje geven (1e graad). Een drankenkaart (14 consumpties) kan je kopen op maandag. Deze kost 7 euro.  Per consumptie kan je 1 drankje, 1 pudding of 2 koeken kopen.  Je mag ook drank meebrengen van thuis.  Wie geen drankenkaart heeft en zijn drinken vergeten is, kan een beker water krijgen. Wie de lift naar de refter neemt, heeft een liftpas nodig. Enkel wanneer je alleen in de lift moet, mag er een medeleerling meegaan.

Van dag tot dag - September 2013  

Van dag tot dag van september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you