Page 1

TF 3241 P – polyuretanový lak

VLA ST NOST I

Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření, chemickým vlivům, vlhkosti a vodě. Má vysokou tvrdost a odolnost v ohybu. Vhodný na ochranné nátěry epoxidových povrchů proti žloutnutí.

SPOTŘEBA

0,1-0,2 kg/m2

BALENÍ

0.8+0.16; 4+0.8; 8+1.6; 16+3.2 KG

Použití Lak je určen pro venkovní i vnitřní matné nátěry očištěných a povrchově upravených betonových, dřevěných, korkových a kovových podkladů. Je dále vhodný na ochranné nátěry epoxidových ploch proti žloutnutí. Zaschlý povrch má dobrou odolnost proti vůči povětrnosti, UV záření, chemickým vlivům a proti vlhkosti a vodě.

Složení Transparentní dvousložkový nátěr na bázi polyesterových pryskyřic v organických rozpouštědlech, s přídavkem aditiv, matovadel a UV filtru. Je vytvrzován tvrdidlem v poměru 100:20.


Polymer beton

TF - PB

VLA ST NOST I

Možnost aplikace v interiérech. Vysoká

potah balkónů, teras, podest a schodišťových stupňů

odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká

přírodní vysprávková a potahová kompozice na velmi namáhané podlahy

dlouhou životností.

SPOTŘEBA

18,25 KG 1m2/ 10 mm

nájezdy, rampy ve výrobních, skladovacích, expoedičních halách, dílnách a servisech

tloušťky

BALENÍ

chodníky kolem bazénů

16+1,5+0,75 KG

Použití Přírodní nebo dekorativní povrchová úprava betonových podkladů. Vodopropustný barevný potah balkonů, teras a schodišťových stupňů. Přírodní vysprávková a potahová kompozice určená pro velmi namáhané podlahy, nájezdy, rampy ve výrobních, skladovacích a expedičních halách, dílnách, servisech atd.

Složení Tří složkový systém na bázi epoxidových pryskyřic s přírodním nebo obarveným křemičitým pískem, vytvrzovaný tvrdidlem v poměru 100:50. Neobsahuje nízkovroucí těkavá rozpouštědla.


Penetrace

TF 2251 - epoxidová penetrace rozpouštědlová

VLA ST NOST I

Sjednocuje savost, zvyšuje přilnavost následujících užitných vrstev k podkladu. Zvyšuje odolnost proti vlhku a vodě, zabraňuje sprašování a drolení podkladu. Zvyšuje chemickou odolnost. Možnost použití jako hloubková penetrace pro zpevnění podkladu.

SPOTŘEBA

Dle savosti podkladu 0,2 – 0,5 kg/m2

BALENÍ

4+0,4 KG, 8+0,8 KG, 25+2,5 KG

PENETRACE JE TRANSPARENTNÍ

Použití Penetrace podkladů v exteriérech a interiérech před aplikací nátěrů, stěrek, plastmalt nebo plastbetonů.

Složení Transparentní, dvousložkový, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzován tvrdidlem v poměru 100:10. Kompozice obsahuje těkavá rozpouštědla.


Nátěry

TF 3011 - epoxidový nátěr na beton

VLA ST NOST I

Vysoká mechanická odolnost proti oděru, ropným produktům a jiným chemickým vlivům. Odolný proti vlhkosti a vodě.

SPOTŘEBA

Dle drsnosti podkladu 0,2 - 0,25 kg/m2

BALENÍ

5+1 KG, 10+2 KG, 20+4 KG

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH RAL. PO DOHODĚ S VÝROBCEM I JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití Ochranný, oděruvzdorný, bezprašný nátěr pro betonové podlahy v průmyslových výrobách, skladech, garážích, dílnách, opravnách a také jako nátěr omítek, například soklů.

Složení Dvou složková rozpouštědlová, nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Je ytvrzována tvrdidlem v poměru 100:20. Kompozice obsahuje těkavá rozpouštědla.


TF 3211 - epoxidový nátěr na beton

VLA ST NOST I

Nátěr má vysokou dekorativnost, odolnost proti oděru a dlouhou životnost.

SPOTŘEBA

Dle drsnosti podkladu 0,2 - 0,5 kg/m2

BALENÍ

5+1,5 KG, 10+3 KG, 20+6 KG, 30+9 KG

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH RAL. PO DOHODĚ S VÝROBCEM I JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití Ochranný silnovrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzovaný tvrdidlem v poměru 100:30. Neobsahuje nízkovroucí rozpouštědla.

Složení Dvousložkový barevný silnovstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzovaný tvrdidlem v poměru 100:30. Neobsahuje nízkovroucí rozpouštědla.


TF 3841 – střešní nátěr

VLA ST NOST I VLA ST NOST I

Vysoká odolnost proti Nátěr má vysokou dekorativnost,

povětrnostním vlivům, vlhku

odolnost proti oděru a dlouhou

a vodě. Snadná životnost.

zpracovatelnost a dlouhá životnost. SPOTŘEBA Dle drsnosti podkladu

SPOTŘEBA

0,2 - 0,5 kg/m2

0,15 KG/m2 BALENÍ BALENÍ

5+1,5 KG, 10+3 KG, 20+6 KG,

5 KG, 10 KG, 20 KG, 30 30+9 KG

KG

NÁTĚR LZE DODAT VE

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH

STANDARTNÍCH

RAL. PO DOHODĚ

ODSTÍNECH RAL. PO S VÝROBCEM I JINÝCH

DOHODĚ S VÝROBCEM I ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití TF 3841 se používá pro ochranné nátěry střešních krytin, osinkocementových a eternitových šablon, betonových i pálených tašek.

Složení Jednosložková, rozpouštědlová, nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Výrobek obsahuje těkavá rozpouetědla.


TF 3851 - antikorozní nátěr

VLA ST NOST I

Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhku a vodě. Snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost.

SPOTŘEBA

0,15 kg/m2

BALENÍ

5 KG, 10 KG, 20 KG, 30 KG

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH RAL. PO DOHODĚ S VÝROBCEM I JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití Ochranné nátěry kovových konstrukcí a střešních plášťů. U nových plechů z lehkých kovů nenahrazuje použití reaktivního základního nátěru.

Složení Jednosložková, rozpouštědlová, nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic s obsahem antikorozních přísad. Výrobek obsahuje těkavá rozpouštědla.


Stěrky

TF 3212 – stěrková, licí podlahovina

VLA ST NOST I

Podlahovina má vysokou dekorativnost, odolnost proti oděru a dlouhou životnost.

SPOTŘEBA

1,3 kg/m2 = 1mm tloušťky suchého filmu

BALENÍ

5+1,5 KG, 10+3 KG, 20+6 KG, 30+9 KG

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH RAL. PO DOHODĚ S VÝROBCEM I JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití Litá podlahovina TF 3212 je určená pro finální úpravu povrchu betonových a asfaltových podkladů.

Složení Dvousložková barevná silnovrstvá stěrka (litá podlahovina) na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzována tvrdidlem v poměru 100:30. Neobsahuje nízkovroucí rozpouštědla.


TF 4401 - litá dlažba

VLA ST NOST I

Podlahovina má vysoké mechanické parametry, odolnost proti oděru a pro dlouhou životnost.

SPOTŘEBA

1,5 kg/m2 = 1mm tloušťky suchého filmu

BALENÍ

5+1,5+11,25 KG 10+5+22,5 KG 20+10+45 KG

NÁTĚR LZE DODAT VE STANDARTNÍCH ODSTÍNECH RAL. PO DOHODĚ S VÝROBCEM I JINÝCH ODSTÍNECH DLE PŘÁNÍ.

Použití Litá podlahovina je určená pro vyrovnávací úpravu povrchu betonových a asfaltových podkladů.

Složení Třísložková barevná silnovrstvá stěrka (litá podlahovina) na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzována tvrdidlem a plněna speciálním plnivem v poměru 100:50:225. Neobsahuje nízkovroucí rozpouštědla.


Laky

TF 3231 – epoxidový lak

VLA ST NOST I

Vysoká odolnost proti oděru, chemická odolnost proti saponátům, ropným produktům, vlhkosti a vodě. Lak má vysoký lesk. Lze vyrobit i v polomatné variantě. Vyniká dlouhou životností.

SPOTŘEBA

Dle savosti podkladu 0,15- 0,20 kg/m2

BALENÍ

2,5+1 KG, 5+2 KG, 10+4 KG, 20+8 KG

LAK JE TRANSPARENTNÍ.

Použití Ochranný, nášlapný, interiérový lak na velmi zatěžované parketové a dřevěné podlahy, betonové podlahy a schodiště.

Složení Transparentní, dvousložkový, rozpouštědlový lak na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzován tvrdidlem v poměru 100:40. Laková kompozice obsahuje těkavá rozpouštědla


Adhezní můstek

TF 2641

VLA ST NOST I

Zvýšení pevnosti povrchu, odolnost proti vlhkosti a

po naplnění křemennou moučkou se dají provádět vysprávky prasklin a nerovností

vodě. POZOR nenahrazuje hydroizolaci. Uzavírá podklad, zvyšuje jeho pevnost a chemickou odolnost.

vytváří pevný přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou

SPOTŘEBA

dle savosti podkladu

umožňuje vsyp křemičitého písku pro úsporu materiálu a peněz.

0,2-0,4 kg/m2

BALENÍ

5+2,5 KG, 10+5 KG, 20+10 KG, 30+15 KG

ADHEZNÍ MŮSTEK TF 2641 JE TRANSPARENTNÍ

Použití: Adhezní můstek TF 2641 vytváří pevný přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou. Umožňuje provést vsyp křemičitého písku pro zvýšení celkové plochy. Jde o pečetící hmotu na betonové podklady. Při naplnění křemennou moučkou vzniká hmota použitelná pro výplň a vysprávku drobných prasklin a nerovností.

Složení: Transparentní, dvousložková, viskózní hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzována tvrdidlem v poměru 100:50. Kompozice neobsahuje nízkovroucí těkavá rozpouštědla.

Katalog top floor 2013  

Katalog TOP FLOOR nátěrové a stěrkové systémy pro úpravy podlah