Page 1

...mere end gudstjenester...

www.betania.dk

www.facebook.com.betania.kirkecenter

Ă…rsberetning 2013

Betania KirkeCenter


”Betania KirkeCenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som formidler troen på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans efterfølgere. Alt dette gør vi for at tilbede Ham”.

Indhold Side 03 Formandsberetning side 04 Formandsberetning Side 05 Formandsberetning Side 06 Heartknit Side 07 Morgenbøn / Heart to Heart Side 08 3xF Musikanterne / Fællesskabsgrupper Side 09 Frokostgruppen Side 10 Teknik Side 11 Kontakten Side 12 Multimedia / Morgenbuffet Side 13 Bogsalg Side 14 Brobyggerne side 15 Lovsang Side 16 Rock Solid Side 17 Børnekirken Side 18 Teentro Side 19 Elevate Side 20 Royal Rangers Side 21 Blåhøjklubben Side 22 Give Kids Klub Side 23 Mission Side 24 Stella Christtreu Side 25 Tabitha og Torkild Jensen Side 26 Mirjam og Per Bjerre Side 27 Anne-Lise og Peter løbner-Madsen Side 28 Dorrit og Torben Madsen Side 29 Lydia Holm Side 30 Susanne og Leif Madsen Side 31 Nødhjælpshallen Side 32 Hjørnestenen Side 33 Betesda Side 34 International Aid Services Side 35 Betania KirkeCenters lederteam

Betania KirkeCenter Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj 7330 Brande Tlf. 7534 5322 - 3048 5322 Kontor@betania.dk www.betania.dk www.facebook.com/betania.kirkecenter Ansatte Morten Patrzalek, Ledende præst Tlf. 6169 5963 map@betania.dk Bent Ole Sørensen, præst Tlf. 2023 0085 b.o.s@mail.dk René Schurmann, sekretær Tlf. 6126 7534 rs@betania.dk Ruben Axell, Børnekonsulent Tlf. 6165 7675 rubenaxell@gmail.com Johnny Højgård, Administrator Tlf. 4099 3851 jh@betania.dk Redaktion: René Pedersen Foto: Agner Ebild, Maria Ebild, Søren Albin Jensen, René Schurmann m.fl. Korrektur: Eva Krath-Andersen Opsætning: René Schurmann Forkortelser i bladet: BKC = Betania KirkeCenter BBU = Betanias Børneog Ungdomsforening


FORMANDSBERETNING 2013 2013 har endnu en gang været et spændende og travlt år for frikirken Betania Kirkecenter. I dette år har kirken kunne fejre sit 80 års jubilæum. Selvom der har været forskellige udfordringer undervejs, er den gode udvikling i kirken fortsat. Året har været præget af mange aktiviteter.

i byen holdt længe åben. Her holdt kirken åbent hus som en del af en skattejagt. I 2013 havde Betania Kirkcenter endnu en gang et godt samarbejde med folkekirken i Blåhøj og den lokale OK tank i forbindelse med afholdelse af fastelavnsfest i Blåhøj Hallen.

VÆKST Dette år er væksten i antallet af deltagere på kirkens gudstjenester fortsat sin gode udvikling. De gange, hvor der har været over 200 deltagere til almindelige gudstjenester, sker oftere. Samtidig er der ofte besøg af gæster på Gudstjenesterne. Dette er med til at skabe en god atmosfære. FOKUS PÅ LOKALSAMFUNDET Kirken har fortsat fokus på, at kirken er en del af det lokale samfund. Det afspejler sig i en bedre kontakt og samarbejde med Blåhøj Beboerforening, samt idrætsforeningen. Betania har mange ressourcer, som vi gerne vil bruge til gavn for egnen. Kirken har i 2013 fortsat sit sponsorat til støtte af Blåhøj Idrætsforening. Der har også været økonomisk støtte til den lokale beboerforening. En del af de indkøb der bliver foretaget i forbindelse med morgenbuffet arrangementerne sker nu gennem den lokale tank, for at støtte dens omsætning. Kirken har også været med i et samarbejde omkring en aften, hvor forretninger

DAGPLEJE I 2010 indgik kirken et lejemål med IkastBrande kommune. Kælderen blev lejet ud til den lokale dagpleje, hvilket har givet endnu mere liv i kirken i hverdagen. I 2011 blev lejemålet forlænget til at gælde i 5 år. I 2013 har der været flere heldagsarrangementer arrangeret af dagplejen. BBU Børne- og Ungdomsforeningen har forsat en god tid. Antallet af medlemmer er stabiliseret, og der er stadig stor aktivitet. De trofaste medarbejdere gør et godt stykke arbejde blandt børn og unge.

3

LEDELSEN Ledelsen har primært været fokuseret på afdækning af værdier i kirken. I 2013 var der også stor fokus på udvidelsen af kirken. Udvidelsen blev igangsat i januar måned, og den nye tilbygning blev indviet i oktober. Udvidelsen har givet mere luft for de forskellige aktiviteter.


Desuden er der blevet arbejdet med en udvidelse af Bent Ole Sørensens ansættelse til fuld tid, for at styrke den daglige ledelse. Dette blev endelig vedtaget i 2013. I efteråret blev ledelsen også udvidet med Kaia og René Pedersen.

Det er et verdensomspændende tiltag, som en uge om året, sætter bønnen og de svage i centrum. Kirkerne mødes i lokale fællesskaber. I Brande er det i samarbejde med Indre Mission, Baptistkirken samt Troens Ord. Endnu en gang var der god opbakning til ugen.

SKJERN PINSEKIRKE I 2012 fik ledelsen en henvendelse, om de ville hjælpe Pinsekirken i Skjern med deres etablering. Det blev vedtaget på et menighedsmøde at gå ind i dette. Samarbejdet er blevet styrket gennem 2013.

Nogle af højdepunkterne i 2013 80 ÅRS JUBILÆUM Det største højdepunkt var fejring af kirkens 80 års jubilæum i oktober måned. Ud over jubilæet var der lagt op til en familiefest. Det lykkedes i høj grad. Festen blev også brugt til at indvie den nye tilbygning. Den nye tilbygning på lidt over 350 m2 blev rejst i løbet af vinteren og foråret. Processen forløb godt, da der var mange der hjalp til som frivillige. Det var svært at finansiere det oprindelige projekt, men ved de mange frivillige arbejdshænder og frivillige økonomiske bidrag lykkedes det. En stor tak til alle herfra.

MISSION På missionsområdet er der sket en udvikling. Arbejdet blandt flere af missionærerne er blevet styrket, bl.a. via samarbejdsaftaler. I efteråret var Bent Ole Sørensen igen nede og besøge Singida. Dette skete for at styrke samarbejdet. Det er også blevet til flere rejser for at besøge arbejdet i 2013. Anette og Morten Patrzalek var i Israel og besøge det arbejde, der foregår der gennem Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen. Betania Kirkecenter indgik også et samarbejde med Pinsekirken i Tønsberg, Norge om at udsende Sarah og Stig Hagen til Tanzania. FLG. HAR KENDETEGNET 2013: Evangelisk alliance BKC deltog i Evangelisk Alliance i Brande. 4

Der blev brugt 14 dage på fejringen. Efter en uges forberedelse blev festlighederne skudt i gang den 5. oktober. Her indviede borgmester Carsten Kissmeyer den nye bygning. Herefter var hele kirkecentret omdannet til et fantastisk legeland med masser af aktiviteter. Søndag var der en jubilæumsgudstjeneste, hvor Børnekirken på spændende vis førte deltagerne gennem kirkens historie. Igen


åbnede legelandet. Den efterfølgende uge var der så åbent hus i kirkens forskellige aktiviteter. Der var også et foredrag med Rikke Andersen, som trak mange tilhørere. Lørdag den 12. sluttede festlighederne så af med et brag af en fest.

var arrangeret af kirkens missionærer, Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen. Gæstetalerne i BKC i 2013 Per Hyldgaard, Jørn Hyldgaard, SvenAxel Conrad, David Hudson, Tunde Bolanta, Jürgen Galonska, Simon Pedersen, Tonny Jakobsen, Gary Oates, Hans Berntsen, Dave Richards, Stig Hagen Doron Schneider og Victor Kalisher.

Som noget nyt blev et af møderne med Hans Berntsen flyttet til Give. Det var en god oplevelse med knap 80 deltagere til mødet. NYT TILTAG: GIVE KIDS KLUB Et andet nyt tiltag var Give Kids Klub, som er en børneklub i Give en lørdag om måneden. Forsøget blev gjort i samarbejde med Vejle Pinsekirke. Det gik så godt, at klubben fortsætter i 2014. FRIVILLIG SEMINAR Rie Frilund Skårhøj besøgte også Kirkecenteret i 2013. Hun er forfatter til en bog om frivilligt arbejde. Hvordan man leder organisationer af frivillige. Dette seminar foregik en lørdag og blev afholdt i samarbejde med Vestermarkskirken i Grindsted. GÆSTETALERE Ron Brown gæstede også Kirkecenteret i 2013. Ud over en gudstjeneste, blev der også afholdt en støttekoncert til fordel for Bestesda. Victor Kalisher som er leder af bibelselskabet i Israel besøgte også kirken. Det skete i forbindelse med en rundrejse i Danmark, som

For mere information kontakt Morten Patrzalek tlf. 6169 5963 5


HEARTKNIT Heartknit blev startet af Dorrit Madsen i 2012. Gruppen som nu tæller 25 meget engagerede kvinder, mødes hver torsdag formiddag for at strikke/hækle til 3 forskellige lande. Der sendes håndarbejde til “Kvinder i fængsel i Tanzania”, “Abort projekt i Israel” og “Flygtninge i Athen”. Alle 3 projekter i udlandet følges op med besøg og undervisning fra kvinderne i Heartknit. Der er en meget stor respons og taknemlighed fra de 3 lande som modtager vores arbejde. Og mange har oplevet en forvandling og kærlighed i deres situation, på grund af gaverne <3 Heartknit oplever meget respons og får ofte gaver i form af materialer og flere som ønsker at være med! Vi ønsker at velsigne og hjælpe på en praktisk måde og oplever, at dette er ”en velsignelse begge veje”. Velkommen til et besøg i Heartknit.

Heartknit mødes hver torsdag kl. 10:00 - 12:00

Info: Heartknit tæller 25 aktive kvinder og 45 medlemmer på facebook.

Heartknit ledes af Dorrit Madsen tlf. 2947 0055 6


MORGENBØN

HEART TO HEART

Der er bøn i kirken på alle hverdage. Vi læser et kapitel i biblen og snakker om, hvad det betyder, og hvordan vi kan bruge det i hverdagen. Bagefter beder vi for mennesker og behov, som vi er blevet gjort opmærksom på. Vi beder også for menigheden, Israel og Danmark.

Heart to Heart startede i 2000, og er et forum, hvor kvinder kan mødes og have fællesskab, dele liv og udvikle evner. Vi har arrangementer 4-5 gange om året af forskellige karakter – møder – events – kreadage, foredrag m.m. Vi oplever meget glæde og opbyggelse ved alle arrangementer.

Vi beder også for og med hinanden om mere personlige ting, og om torsdagen beder vi specielt for mission. Torben Madsen, som er en af kirkens missionsansvarlige, er ofte med om torsdagen. Man er velkommen til at deltage i morgenbønnen, som på nuværende tidspunkt besøges af mennesker, der har deres tilhørsforhold i BKC.

Heart to Hearts arrangementer annonceres på www.betania.dk samt på flyers. For mere information kontakt Dorrit Madsen tlf. 2947 0055

Morgenbøn er alle hverdage kl. 9:00 - 10:00 For mere information kontakt Lissi Kristensen på tlf. 2585 2642 7


3xF MUSIKANTERNE

FÆLLESSKABSGRUPPER

3XF Musikanterne mødes hver anden fredag (fra 19:00 til 22:00 i ulige uger) for at spille og formidle glad og god musik til enhver lejlighed. Vi kalder det musikertræf, og vi spiller på kontrabas, violin, mandolin, mundharmonika, trækharmonika m.m.

Mange af kirkens medlemmer vælger at deltage i fællesskabsgrupper, og man er også velkommen, selvom man ikke er medlem. I fællesskabsgrupperne samles man i mindre grupper, og gruppelederne og deltagerne beslutter sammen, hvad de ønsker indholdet skal være.

Du er meget velkommen til at medbringe dit instrument og spille med eller til at deltage som lytter og musiknyder.

Der er ofte fællesskab omkring bøn, bibellæsning og -forståelse. Man tager ofte udgangspunkt i forskellige emner, som har betydning for os personligt, samfundsmæssigt, politisk eller andet.

Musikgruppen 3xf kan bestilles til at spille til arrangementer og deltager ind imellem ved arrangmenter i BKC.

3xF

MUS IKA N TE RN E BLÅ H ØJ Festlig - Folkelig - Fornøjelig DIRIGENT Alberto Malisani Tlf. 22 76 91 95 albertomalisani@hotmail.com INFORMATION Jørgen Boesenbæk Tlf. 40 28 82 50 b.birthe@gmail.com

3XF Musikanterne mødes fredage i ulige uger kl. 19:00 - 22:00

Fællesskabsgrupperne bestemmer selv mødetidspunkter.

3XF Musikanterne ledes af Bent Madsen tlf. 6165 8229

For mere information kontakt Connie Pedersen tlf. 6169 7848 8


FROKOSTGRUPPEN Frokostgruppen er BKC’s seniorforum, som samles hver onsdag fra 10:0012:00. Møderne er godt besøgt. Der er en god atmosfære og et godt fællesskab. Der bliver skabt relationer og netværk. Der er hver onsdag en taler på programmet, som fortæller et vidnesbyrd, fortæller om sit arbejde eller deler et ord fra Bibelen. Desuden er der sang, og tid til socialt samvær. Det har været en stor glæde at have besøg af vore missionærer, når de har været hjemme på orlov. I august havde vi besøg af sommerskolen fra Mariager. Det var til gensidig glæde. Vi har haft en del besøg udefra, hvilket har været til inspiration og opmuntring både for os og vore gæster. Ikke mindst er vi så privilegerede, løbende at modtage undervisning, af en stab af menighedens egne forkyndere.

Frokostgruppen er hver onsdag kl. 10:00 - 12:00 Husk madpakke! For mere information kontakt Inge-Lise og Kaj Jensen tlf. 7534 7083

Alle der har lyst til at deltage i samlingerne er velkomne - uanset alder. Medbring selv din madpakke - vi afslutter med at spise sammen.

9


TEKNIK Kirkens teknikere sørger for lyd til gudstjenester og diverse arrangementer i kirken.

to ”lærlinge med”, Andy Albin og Mathias Albin. Sidst på året blev Ruben ”fritaget” for teknik, for at koncentrere sig om andre opgaver i kirken, men han står på ”stand-by”, hvis der er behov.

Teknikerne mødes desuden nogle gange årligt, for at forbedre, udskifte og reparere de tekniske dele samt dele erfaringer. Teknikerne er blevet mere fortrolige med den nye digitale mikserpult, der blev købt i sommeren 2012. Teknikerne gør altid, hvad de kan for at få lyden til at være så god som mulig, men med elektronik kan der let komme uhensigtsmæssige lyde. Kirkesalens opbygning gør, at lyden er meget forskellig, alt efter hvor man nu sidder i salen. En god hovedregel er, at de bagerste række i venstre side har det laveste lyd niveau. Men hvis man føler lyden er ubehagelig, så gør teknikeren opmærksom på det med det samme (med et smil), frem for at gå ned og skælde teknikeren ud efter gudstjenesten :-) Kvalitets teknik er desværre meget dyrt. Men teknikerne har mange ønsker, der kan gøre lyden langt bedre i kirkesalen, hvis nogen ligger inde med 50.000 kr. de vil donere :-)

Teknik ledes af Jeppe Albin Hoffmann tlf. 2972 4942

Kirkens teknikere er Jeppe Albin Hoffmann, Allan Hove Kristensen, Ronni M. Madsen, Ruben Axell. I årets løb kom 10


KONTAKTEN BKC har kontakt til mange mennesker i kirken, i byen og området omkring os. Vi møder mennesker, som rammes af sygdom eller andre vanskeligheder. Vi har kontakt til mennesker, som forsøger at komme op at stå efter at have levet nogle hårde liv. Og så forsøger vi, at være der lidt for de ældre. Kontakten er BKC’s måde at sende kærlige hilsner til disse mennesker på. Vores aktiviteter i denne sammenhæng er, at vi uddeler blomsterhilsner til syge og ældre ved juletid. Vi holder en hyggeaften for alle beboere fra Betesda, som er et kristent socialpædagogisk døgnbehandlingstilbud rettet mod misbrugere og tidligere misbrugere. Betesda ligger i Betanias umiddelbare nærhed og er tilknyttet menigheden. Vi sender en lille hilsen til de unge og voksne, som tager på høj- og efterskole, og vi har besøgt nogle unge par fra menigheden, som har haft det svært i indeværende år. De får også en lille hilsen i form af dekoration eller blomst.Vi har også givet et pengebeløb til enlige mødre fra menigheden. Desuden har vi et samarbejde med Royal Rangers (spejderne) om at lave juledekorationer, som vi deler ud til de ældre i Blåhøj by.

Kontakten ledes af Ingvil Boesenbæk tlf. 5190 1529

11


MULTIMEDIA

MORGENBUFFET

Multimedia afdelingen sørger for at vise de videoklip, lovsangstekster, power points m.m. der bruges under gudstjenester/events/koncerter m.m. i kirken. Multimedia folkene gør et stort stykke arbejde, for at det hele kører så godt som muligt, og møder ind en time før arrangementets start for at klargøre det, der skal bruges.

Der er morgenbuffet i kirken før møderne den 1. og 3. søndag om måneden fra kl.10:00 - 10:40 (dog ikke juli måned, og den første søndag i august). Buffeten består af rundstykker og pålæg og koster 20 kr. for personer over 13 år. Max familiepris er 50 kr. Under 13 år er det gratis. Alle er velkomne til morgenbuffet.

Det er ind imellem en udfordring for os, at arbejde med multimedie på denne måde, fordi computerne gør knuder og fordi det har stor betydning, at eks. powerpoints fungerer godt. Vi beder derfor om forståelse for, at det ikke altid kører optimalt. Tilknyttet multimediaafdelingen er: Lars Arne Kristensen, Lars Kaltoft Christensen, Kevin Hove Kristensen og René Schurmann. Der er behov for 1-2 personer mere, der vil hjælpe med multimedia.

Ansvarlig for morgenbuffet d.1. søndag i mdr. Anny Rasmussen tlf. 9718 0189 Ansvarlig for morgenbuffet d.3. søndag i mdr. Ingvil Boesenbæk tlf. 5190 1529

Multimedia ledes af René Schurmann tlf. 6126 7534

12


BOGSALG Bogsalgets formål er at sørge for at tilbyde kirkens brugere et rigt udvalg af bøger, musik, film, smykker, gaveartikler, der alle har et kristent indhold/tema. Så vidt det er muligt, tilbydes ekstra gode tilbud. Det forsøges at have de nyeste bøger m.m. på lager. Bogsalget har åbent søndag efter gudstjenesten, samt ved diverse arrangementer i kirken eller efter aftale.

hvilket heller ikke er helt billigt. Bogsalgets personale er Poul Ejvind Madsen, René Schurmann, Annette Kaltoft Christensen og Anja Thorbjørnsdottir Eriksen.

Bogsalgets økonomi løber rundt, og overskuddet bruges på at støtte Betanias Børne- og Ungdomsforening. Gennem de senere år, har Bogsalget rykket det meste af udvalget til TC Landsstævnet på Betesda i fire dage. Det har været en stor succes, dels at tilbyde kristne bøger m.m. på stævnet, og få solgt godt ud af lageret med ekstra gode tilbud. Bogsalgets omsætning er dalende, hvilket meget skyldes det stadigt nedadgående salg af cd´er. Online salg er en stor konkurrent, så en lille opfordring er, hvis du vil være med til at bevare bogsalget, så støt det, køb f.eks. dine gaver i Bogsalget!

Bogsalget har åbent efter gudstjenester og diverse arrangementer i kirken. Kan desuden åbnes efter aftale.

Bogsalget er udfordret af store fragtpriser, da varer skal bestilles hjem fra mange forskellige leverandører. Og f.eks. bøger er dyre i fragt. Desuden er vi nødt til at have en dankortterminal stående,

Bogsalget ledes af Poul Ejvind Madsen Tlf. 2373 7065

13


BROBYGGERNE Vi har besluttet at styrke fællesskabet med at mødes seks gange årligt imod de tre gange som tidligere.

At vi kan være med til at modvirke erstatningsteologi og antisemitismen. Den som velsigner Israel vil Herren kendes ved og velsigne tilbage. Det er formålet med Brobyggerne.

I de forskellige kirker har vi haft besøg af: Moses Hansen, Doron Schneider, Motti Isaak, Peter og Anne-Lise Løbner-Madsen og Viktor Kalisher.

Følgende seks kirker er med: Vestermarkskirken i Grindsted, Midtjyllands frikirke i Ikast, Indre Mission i Brande, Baptistkirken i Brande, Troens Ord i Brande og Betania KirkeCenter.

Formål: At fremme vores forståelse af hedninger og jødernes sammenhængende frelse Rom. 11, at vi er taknemmelige til det jødiske folk og til Jesus.

Shalom fra Anny Ellgaard

At vi fortæller det fra slægt til slægt, giver det videre til vores børn, børnebørn og oldebørn. For at vi ikke skal være uvidende og blive rodløse, må vi holde fast og minde slægten om vores fælles udvælgelse, at vi har samme troens far og fælles åndelige rod. For budskabet om Kristus kom til os fra menigheden i Jerusalem. Jøderne gav os hedninger del i deres åndelige velsignelser, og derfor er det kun rimeligt, at vi hedninger, hjælper jøderne materielt, Rom. 15:27.

Brobyggerne holder flere møder i årets løb. De annonceres via www.betania.dk og på flyers. Brobyggerne ledes af Anny Ellgaard-Christiansen tlf. 2163 4318

Derfor har vi i Brobyggerne ønsket om, at hver enkelt kirke må blive grundfæstet og holde fast deri, og være dette lys i vores relationer. 14


LOVSANG Året 2013 bød for lovsangsteamet på mange spændende udfordringer, og noget af det, som vi måske særligt vil huske på er, hvordan Guds trofasthed om at være med os, når vi søger Ham og tør tage nye skridt – det holder. Vi oplever, at det er en ny tid, hvor vi fornemmer Guds nærvær meget stærkt både under vores lovsangsøvelser og igennem gudstjenesterne.

hinanden og oplevet, at det er godt at bede sammen med og for hinanden. Vi har også i 2013 haft den glæde at have flere undervisningstimer med musikog kommunikations coach Hanne Dalsgård. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med hende, og vi har i teamet fået brugbare redskaber til at blive bedre til at formidle både i form af mere bevidst kropssprog og mimik. I 2014 vil vi forsøge at finde en coach, som kan arbejde særligt omkring samspillet. Det bliver rigtig spændende.

Dennis Højgård, Jakob H. Ebild og Elisabeth Ebild har fortsat det overordnede ansvar for teamets trivsel og funktion, og det ser ud til, at det fungerer rigtig godt. Også samarbejdet med Kamilla Boesenbæk og Connie Pedersen, som begge sidder i menighedens lederteam opleves som en styrke. Lovsangsteamet arbejder ud fra en manual, som er udarbejdet af menighedens lederteam ”lovsang og tilbedelse – en af “De 7 brønde”.

Vi har i lovsangsteamet et stort ønske om at uanset, hvad vi gør, så gør vi det i alt for at tjene Jesus. Vi ønsker at være med til at bringe Guds herlighed. Dette gælder både i vores daglige liv, i vores tjeneste med lovsang og i vores evne til at betjene hinanden, rumme hinanden og vokse sammen.

Igennem 2013 har lovsangsteamet haft den udfordring, at der er flere medlemmer, som er kommet til, men også, at nogle har måtte forlade teamet eller tage orlov af forskellige årsager. Vi er heldigvis fortsat en stabil kernegruppe, som trofast tjener både af sangere og musikere, så der er meget at være taknemmelig over.

Lovsangsgruppen ledes af Elisabeth Ebild Tlf. 6076 1718

Vi har som lovsangsteam oplevet styrken i at dele relationer og liv med 15


ROCK SOLID Hver mandag summer Saloonen af snakkeglade teenagere, der spændt venter på ugens dosis af skøre konkurrencer og lege bygget over dagens tema – f.eks. ”Fattigdom og rigdom”, ”Sladder” mm. Derudover bliver hjerterne og hovederne også udfordret gennem samtaler i mindre grupper samt gennem ”Ugens Tanke” fremført af én af de 5 ledere, som trofast dukker op mandag efter mandag.

lem Rock Solid og Betania KirkeCenter. En kæmpe tak til sponsorer og motionister. I år har vi desuden oplevet det særlig stærke, at flere teenagere fra kirkens “fritidsklub”, Blåhøjklubben er begyndt at dukke op til Rock Solid. De har ikke den store kendskab til Bibelen, men er begejstrede og glade for at deltage. Vores drøm, håb og bøn er selvfølgelig, at disse børn må begynde at forstå, at der en Gud som elsker dem, og at de må få gode kristne venner, som kan hjælpe dem på trosrejsen. Bed fortsat for Rock Solid.

I løbet af et år oplever vi mange sjove, spændende og stærke ting sammen. F.eks. har vi haft lovsangsaftener, hvor vi er kommet tættere på Gud. Vi kunne i 2013 invitere til flere koncertoplevelser: YFC-bandet ”The New Divide” og ”Young Continentals” fra Holland. Selvfølgelig skal vi også nævne de gode gengangere: LAN-partys sammen m. Blåhøjklubben i efterårsferien og vinterferien, hvor vi samler over 50 børn til overnatning i kirkens lokaler, Overnight på Kildevæld – Rock Solids landslejr samt vores årlige tur til Heidepark i Tyskland.

Rock Solid for teenagere ca. 12 - 16 år hver mandag kl. 19:00 - 21:00

I anledningen af byggeriet stod Rock Solid desuden for et særligt sponsorløb, som dels skulle give lidt ekstra penge til netop byggeriet og dels til Rock Solids arbejde. Det blev en overvældende succes. Der blev samlet ca. 16.000 kr. ind, som efterfølgende er blevet ligeligt fordelt mel-

Rock Solid ledes af Rasmus Christtreu Tlf. 2830 2164

16


BØRNEKIRKEN Om søndagen har der været liv og glade dage i Saloonen i kælderen på Betania Kirkecenter. Ca. 40-50 livlige børn møder op hver søndag for at synge, lytte til inspirerende bibelhistorier, deltage i sjove aktiviteter og udbygge venskaber med ledere og andre børn.

lykkes. Der kunne skrives meget mere om Børnekirkens virke – f.eks. om en veloverstået Julefest i december, men de sidste linjer skal gå til de ca. 15 medarbejdere, der søndag efter søndag trækker det store læs med frisk mod, overvældende trofasthed og smittende entusiasme. En stor tak.

2013 har igen været et jubelår for Børnekirken. Det største ”highlight” må næsten være den storstilede jubilæumsfest i starten af oktober. Tænk at være en del af en kirke, som overlader så meget plads ved et 80 års jubilæum på børnenes præmisser.

Børnekirken ledes af:

Det betød, at vi kunne åbne dørene til et rent “Tivoliland” fyldt med spændende aktiviteter inspireret fra de største bibelfortællinger. Bl.a. kunne man lede efter Sauls sværd og kappe i total mørke, klæde sig på til Kongesønnens bryllup, smadre Gideons krukker og overvære Moses lede israelitterne gennem Det Røde Hav i en selvbygget 4D biograf.

“Small” Eva Højgård Tlf. 2275 9451

“Medium” Aage Christtreu Tlf. 6160 4330

Festlighederne fortsatte om søndagen, hvor Børnekirken inviterede til en særlig historisk gennemgang af kirkens fortid gennem et nyopdigtet skuespil. Sikke en følelse at se begejstrede børn med stor indlevelse og dedikerede medarbejdere, der knoklede hårdt for at få det til at

“Large” Rasmus Christtreu Tlf. 2830 2164

17


TEENTRO (XL) XL er den gruppe i Børnekirken med de ældste deltagere. Målgruppen er teenagere som går i 7. eller 8. Klasse.

Materialet indeholder 26 lektioner. I 2013 har der været 5 medarbejdere og en på barsel, samt 4 praktikanter fra Mariager Højskole.

I XL arbejder vi ud fra et norsk materiale som hedder TeenTro, det er oversat og tilpasset til danske forhold. XL mødes hver anden søndag under gudstjenesten og bruger 2 år på at gennemgå materialet. Teentro er bygget op omkring en pædagogisk model, der lægger vægt på erfaringer, deltagelse, illustrationer og inkluderende fællesskab. Unge mennesker definerer på mange måder livet ud fra integriteten i relationer og intensiteten i erfaringer. Intensiteten er derfor afgørende for undervisningens styrke. Derfor ønsker Teentro at opbygge et fællesskab gennem fælles læringsoplevelser, hvor deltagerne bliver inkluderet.

Antal deltagere varierer fra 5 til 15.

1. Erfaringsbaseret -at erfare Jesus på nye måder hver dag.

XL er nogle bestemte søndage årligt for teenagere i 7. og 8. kl.

2. Deltagende -Jesus skal opleves med alle sanserne

Kontakt person for XL er Agner Ebild Tlf. 2196 4706

3. Illustrationsrigt -Billeder, der forklarer 4. Fællesskabsorienteret -fokus på at koble mennesker sammen.

18


ELEVATE Kirkens ungdomsgruppe, Elevate, består af 20-25 unge i alderen 16 år til 23+.

markskirken, vi har haft besøg i årets løb af: Connie Pedersen, Morten Patrzalek, Torben Madsen, Søren Kokkenborg og Lena Løbner. I efteråret holdt vi den første Elevate lejr, som på alle måder var en stor oplevelse. Rigtig godt fælleskab og god undervisning af Gudrun og Preben Hansen og vores højskolepraktikanter. Der har også i årets løb været fokus på at have Gud med hverdagen og det er tydeligt at mærke, at de unge vokse.

De unge mødes hver torsdag i saloonen til samling omkring undervisning, bøn, lovsang og fælleskab. Deltagelsen på møderne kan svinge fra 10 - 20 unge. 2013 startede med, at de unge blev inddelt i cellegrupper, som blev praktiseret under samlingerne om torsdagene. ’De unge ledere’ har hver haft ansvar for en cellegruppe.

Lederteamet er: Andy, Michele, Terese, Patrick og Sonny (som midlertidig er udlånt til uddannelse). Tak til Marie for hendes indsats som leder i 2013. Derudover består Elevatelederteamet af Wandy og Kaia.

I 2013 har det overordnede tema været fælleskab, og vi har været fokuseret på, hvordan fælleskabet kunne styrkes og hvordan vi kunne arbejde for, at nye kunne føle sig velkomne. Vi har haft et mål formuleret omkring fælleskab, og som evaluering på målet havde vi før sommerferien en skriftlig evaluering, som viste et tydeligt billede af, at den enkelte oplevede sig som en del af fælleskabet. Det var vi utrolig taknemlige for.

Elevate ungdomskirke mødes hver torsdag kl. 19:00 - ? For dig i alderen ca. 16 år og opefter.

Programmet i 2013 har budt på to koncerter i foråret, dels af ’The New Divide’ og ’Young Continentals’. Elevate stod også i foråret for en søndags gudstjeneste i kirken, som var en super god og spændende oplevelse. Der har været tværkirkeligt samarbejde med Vester-

Elevate ledes af Kaia Albin Pedersen tlf. 6022 5522

19


ROYAL RANGERS Vi har haft et år, hvor vi på lokalt plan har haft det rigtigt godt. Vi har været ca. 40 børn, 8 ledere (7 mænd og ÉN DAME, vi kunne godt tænke os flere damer :-)) og en forældrer, som har lang vej hjem, og derfor bliver og hjælper til.

og Allan. En rigtigt god og sjov lørdag, hvor vi grillede, lavede en tømmerflåde af mælkekartoner og badede i søen. I august startede vi med nye kræfter og vi lavede lidt om på grupperne, så det passede bedre med antallet i hver gruppe. Vi har solgt julekalendere i byen, og borgerne tog godt imod børnene, så vi fik næsten udsolgt.

I marts blev der afholdt årsmøde for Royal Rangers Danmark her i BKC. Det var desværre kun os fra Blåhøj, der var tilstede, men vi bad om, at der snart må komme nogle nye grupper i Danmark, og den bøn blev hørt. Allerede to uger efter fik vi en henvendelse fra Græsted om mulig opstart på en ny gruppe der.

Vi afholdt julelystænding hos Ronni og Ruben, hvor Ruben holdt en lille tale /andagt om, at det er svært for ét lys at lyse i hele verden, men hvis vi er flere kan det lykkes. Bagefter inviterede vi på kakao og æbleskiver. Det var godt besøgt af ca. 150 mennesker.

I Kr. Himmelfartsferien havde vi Pow Wow landslejr, med 65 deltagere. En fantastisk lejr, hvor børnene rigtigt fik noget at tænke på. Specielt på afslutningsmødet, hvor forældrene deltog og Daniel Østermark holdt tale om at være en vinder. Vi havde også besøg af Rikke Andersen, som fortalte lidt om sin bandomstid. Lejren blev holdt i Klovborg ved Else og Harry Christensen.

Juleafslutningen sammen med BBU var god, specielt klovnene var rigtigt gode. Royal Rangers er fra 0.klasse og opefter. De mødes hver torsdag kl. 19:00 - 20:30.

Royal Rangers Blåhøj afholdt en action under landstævnet i Mariager med Guf børnene, hvor vi fortalte lidt om Royal Rangers, havde brochurer med og lavede aktiviteter for børnene to eftermiddage. Sidst i juni havde vi vores sommerafslutning sammen Blåhøjklubben ved Hanna

Royal Rangers ledes af Ruben Axell tlf. 6165 7675

20


BLÅHØJKLUBBEN Blåhøjklubben er byens fritidsklub. Her mødes børn og teenagere i alderen fra 3. klasse og opefter. Nogle er dog yngre.

og Allan. Desuden var klubben med til den store juleafslutning i BBU i december med pølser, skøjtehal, klovneri, disko og hygge.

Klubben har altid tiltrukket mange børn fra byen og området, hvilket er meget glædeligt, men giver også udfordringer i f.eks. sprogbrug :-) Men klubben går meget op i at børnene snakker pænt, behandler hinanden ordentligt og at man hjælper hinanden.

Som noget nyt blev der tilbudt guitarundervisning i slutningen af 2013 af Jonny Rasmussen. Der var omkring 15 børn, der prøvede en eller flere gange, og ca. halvdelen er fortsat med i undervisningen. Det vil fortsætte det nye år. En stor tak til alle lederne i 2013: Hanna Kristensen, Linda Pedersen, Per (Rikke) Andersen, Ruben Axell, Mathias Mandix og René Schurmann.

Der tilbydes altid gratis frugt og grønt til børnene. I klubben sidder børnene og hygger, spiller computer, bordfodbold, pool, lave talentshows m.m. I godt vejr er vi ofte udenfor til boldspil og lign. Børn og teenagere kan have svært ved selv at tage initiativ, til at lave noget – vi prøver at sætte dem i gang i klubben, men vi kunne godt bruge flere ledere, der vil gå en tur på boldbanen, spille hockey, basket eller andet med børnene. Blåhøjklubben deltog i netparty i vinterog efteårsferien. Der blev arrangeret en musikaften med Taya og Lydia Newton, som sang og spillede en del sange. Målt på autografskrivningen efter “koncerten” må det siges at være en succes. Sammen med Royal Rangers og Rock Solid, blev der arrangeret fælles sommerafslutning med grill og badning i søen ved Hanna

Blåhøjklubben er hver tirsdag kl. 18:30 - 21:00. Fra 3. klasse og opefter. Blåhøjklubben ledes af René Schurmann tlf. 6126 7534 21


GIVE KIDS KLUB Jeg, Ruben, har længe gået med tanken om og lyst til at starte en Børne klub/søndag skole uden for kirken, for at vi som kirke kan henvende os til de børn, som normalt ikke går i kirken og hører om Jesus. Efter at have haft nogle samtaler med forskellige mennesker/kirker så faldt stedet på plads. Nu skulle Gives børn høre mere om Jesus. Jeg kontaktede alle de familier vi har i Betania og dem fra Vejle Pinsekirke, som bor i Give, for at høre lidt om Givebørnenes fritidsvaner, og om de havde lyst til at være med til at starte Børneklubben.

Vi har også den glæde, at der kommer nogle forældre som også er med. Alle er velkommen. Vi er alle blevet enige om , at vi forsætte efter årsskifte og børnene kommer fortsat gang efter gang. Der dukker også nye børn op. KAST GUDS ORD PÅ DEN GODE JORD, ORDETS KRAFT VIL GØRE HØSTEN STOR.

Vi blev 11 medarbejdere, som ville give det et forsøg indtil årsskiftet. Så vi startede i september med spænding for at se hvor mange børn der dukkede op. Vi blev glade over at se ca. 35 børn, og det antal har vi holdt i løbet af alle møder. Ca. 50 forskellige børn har været med. Vi har afholdt fire klublørdage, hvor vi har haft temaer som venner, lyset, frygten, gaven, og det har været rigtigt spændende og sjovt. En normal klubdag starter kl. 10 med sang, konkurrence og en forkyndelse. kl. 10:50 en lille forfriskning og forskellige aktiviteter, og kl. 11.45 afsluttende samling,hvor vi beder sammen og siger farvel til hinanden.

Give Kids Klub mødes ca. en lørdag i måneden. Se hvornår på facebook.com/givekidsklub

Give Kids Klub ledes af Ruben Axell Tlf. 6165 7675 22


MISSION 2013 har været et år, som igen har været præget af store trosskridt for vores missionærer. Tre skoler er blevet bygget, kirker er blevet bygget og indviet, mange mennesker har modtaget evangeliet, og nødhjælp er delt ud blandt de allerfattigste i den vifte af lande, som Betanias mission har berøring med. Det er overvældende at følge med i missionærernes arbejde gennem deres nyhedsbreve, som er fyldt med beretninger om, hvad Gud gør gennem deres missionsarbejde. Vi har en stor anledning til at udfylde det kald til mission, som Gud har givet Betania, fra kirkens start for 80 år siden til i dag. Det er vigtigt, at vi ikke læner os tilbage nu, men fortsætter med at fokusere på den opgave, som Gud har betroet os og de nye opgaver, han vil betro os. Heb. 10:36: ”For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.” At drive mission er en vandring, som kræver stor lydighed og udholdenhed for os og vores missionærer. En varm og kærlig tak til vores missionærer for det gode samarbejde i 2013.

Missionskoordinator Bent Ole Sørensen Tlf. 2023 0085

23


STELLA CHRISTTREU De første seks måneder af 2013 var præget af kurset Skolen for Bibelske Studier på Ungdom Med Opgave basen ”Heidebeek”. På dette bibelstudie kursus havde vi tre hollandske elever. Min primære opgave var at undervise i forskellige bibelbøger, arrangere bedestunder og praktiske opgaver. Vores 3 elever graduerede i slutningen af juni måned efter 9 måneders intensiv kursus. Gennem denne periode blev det klart for mig, at min tid som medarbejder på dette kursus var forbi, da vi får flere og flere ansøgninger fra hollændere, som ønsker at være medarbejdere, og færre og færre udenlandske deltagere. Samtidig oplevede jeg et stærkere kald til at fokusere helt på Indonesien. Jeg er derfor gået ind i en missions arbejdsgruppe på ”Heidebeek”, som formidler kontakt og information mellem ”Heidebeek” og vores partnere i Indonesien. Vi vejleder og træner teams fra Holland til Indonesien. I efteråret var jeg selv en del af sådan et missionsteam. Formålet med dette team var at sende vores graduerede elever fra Skolen for Bibelske Studier i 8 uger med bibelundervisning ud i den store verden. I alt havde vi 8 deltagere og 4 medarbejdere sendt til Indonesien og Indien. Jeg ledte et team til Indonesien, særligt til områderne Manado og Toraja på øen Sulawesi. Det var en meget

inspirerende tur, hvor vi blev godt kendt med mange menigheder i de to områder. Dette gav mig stor inspiration og ønske om at være endnu mere involveret i deres arbejde. Derfor ønsker jeg at deltage i et sprogkursus i indonesisk, som foregår på øen Java. Kurset starter efter sommerferien og giver mig gode færdigheder i sprog og kultur samt praktiske ideer til, hvordan jeg kan fortsætte i Indonesien. Inden turen går til Indonesien, vil jeg færdiggøre mit arbejde i Bibel Studie Centret på ”Heidebeek”, med en missionstur til Albanien til maj 2014. Formålet med turen er at opmuntre de lokale menigheder og styrke vores samarbejde med Ungdom Med Opgave Albanien. Tusind tak til Betania KirkeCenter og alle jer venner som støtter og sender mig ud. Al ære til Gud!

Stella Christtreu Udsendt til UMO Stellas kontakt i Danmark går gennem Aage Christtreu 7573 4330 24


TABITHA OG TORKILD JENSEN Vi har oplevet et velsignet år i 2013.

giver os mulighed for at nå længere ud.

Jesus skal have al æren, da Han er den der giver midlerne så der er rigeligt til al god gerning.

Tusind tak fordi I har været vores udsender menighed i godt 26 år. Det betyder så meget for os, at I står sammen med os i arbejdet. Må Jesus rigt velsigne og lønne jer tilbage for jeres store trofasthed.

Vi har været i stand til at holde 11 børnekampagner, som hovedsaligt har været i meget muslimsk dominerede områder.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild.

Med vores tyske venner Rosy og Friedhelms hjælp, har vi været i stand til at indvie 20 nye kirkebyggerier. Det er en fantastisk gave til de kristne, idet menighederne kæmper hårdt økonomisk, og ofte tager det flere år at fuldføre byggeriet. Desuden har vi haft den store glæde, at vi har kunnet bygge 6 nye klasseværelser til vores nye skole ”Tumaini” (som betyder ”Håb”). Tabitha tager ud på skolen hver fredag og underviser børnene i religion. Vi har også fået bygget en lægeklinik i Masailandet til vores kære masai folk. Pengene, som vi bliver betroet, har vi prøvet at forvalte på bedste måde, og vi beder altid Herren om at give os visdom til at gøre, som Han selv ville have gjort. Vi har ligeledes været velsignet med en del gæster i årets løb, hvilket er med til at gøre arbejdet kendt og

Tabitha og Torkild Jensen Udsendt til Arusha, Tanzania torkild@bol.co.tz www.mission-tanzania.dk Mission blandt børn og unge i Tanzania April 2014

25

5


MIRJAM OG PER BJERRE Der er sket rigtig meget godt i løbet af det sidste år med Mirjam´s arbejde i Mswakini. Der er blandt andet kommet nok regn til at de har fået en høst! Det betyder vi ikke har behov for at dele nødhjælp ud, men har kunnet koncentrere os om at få bygget klinikken færdig. Vi havde besøg af nogle missionærer fra Texas, som gav en gave til byggeriet. Med de penge, er det med stor glæde vi kan sige klinikken nu er færdig. Vi venter på en container, som kommer fra Danmark med hospitalsudstyr. Klinikken kan forhåbentligt tages i brug til sommer. Der bygges også en bolig til lægen og sygeplejersken ved klinikken.

Gud er god og giver visdom, når man står alene, men sætter sin lid til ham. Han giver inspiration og ideer, hvilket er helt fantastik når man står i bushen og skal løse problemer, og ALT skal opfindes. Her findes de GULE SIDER ikke, hvor man kan ringe til en ekspert for at få hjælp. Da møllerne endelig sælger, giver det basis for en masse positivt. 1.Seks arbejdere har job, så de kan forsørge deres familier. 2.Mirjam kan fortsætte arbejdet med masaierne og hjælpe Torkild og Tabitha. 3. At vores hus kan fortsætte med at være base til opmuntring for en masse mennesker, og vi kan fortsætte med at gøre, hvad vi føler Gud leder os til at gøre.

Pers arbejde med vindmøller er for alvor kommet i gang. Han har haft et stort projekt i bushen med at lave el-net, vandpumpe og leverer nu strøm til 11 huse fra tre af vores vindmøller. Det har været en stor udfordring, da vindforholdene herude er meget voldsomme (1020m/s dagligt i den blæsende sæson). Så møllerne er blevet testet, og efter et par justeringer fungerer de perfekt. Efter det store projekt var færdig, kom der tre andre private mølleprojekter i Arusha området, hvilket var en fantastisk velsignelse, som vi havde brug for efter de to år, hvor Pers ulykke har drænet finanserne.

Mirjam og Per Bjerre Udsendt til Arusha, Tanzania Kontakt: mimse72@hotmail.com 26


ANNE-LISE OG PETER LØBNER-MADSEN Først en stor tak til Betania og alle, der bakker op om vores missionsarbejde!

Bibelselskabet i Jerusalem var meget opmuntrede over, at deres leder, Victor Kalisher, fik anledning til at besøge Danmark, og vi har kunnet hjælpe dem meget med nye udgivelser til både børn og voksne.

Bibelskolen i Malawi Det har været et stort arbejde at bygge bibelskole i Lilongwe i Malawi, da vore medarbejdere har haft meget modgang med sygdom, dårligt vejr, devaluering af pengene og mange andre ting. Men nu er målet ved at være nået. Der er rigelig plads til undervisning i kirken, og der er bygget køkken og spisesal, toiletter og nu snart sovesale og andre faciliteter. En 40 fods container er med hjælp af IAS og Betania sendt ud med inventar, tagplader, cykler og alt, hvad man overhovedet kan tænke sig af gode ting til skolen og det øvrige arbejde. TAK for det!

MANASSE stammen fra Indien Mange af disse fattige immigranter har fået hjælp til at komme til Israel, som de har bedt Gud om i mange år. Rigtig mange børn, fattige og sultne har fået hjælp. Vi takker Gud for, at vi stadig får lov til at tjene Ham både i Afrika og Israel, og vi ønsker at give Ham al æren! Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen

AMCHA I Israel Vi har fået de 200 holocaustoverlevende fra ventelisten ind i AMCHA-klubben og har kunnet få alle 350 ældre med i forskellige kurser, udflugter, fester og meget andet, som fylder deres liv med glæde. Med hjælp fra venner i Danmark har vi bygget 4 dejlige kontorer til psykiatere, som giver deres fritid til at hjælpe de ældre, der har det meget svært i deres sind og nerver. Hele området er blevet renoveret. Samtidig har vi fået lov til at fortælle om vores Gud og frelser ved forskellige anledninger.

Anne-Lise og Peter LøbnerMadsen Rejsemissionærer i Israel og Afrika Tlf. 2521 5006 27


DORRIT OG TORBEN MADSEN Dorrit og Torben Madsen er udsendt af BKC og har siden 1996 været engageret med mission på Afrikas Horn. I 2013 skærpede de deres vision og arbejder mere fokuseret med rådgivning og undervisning, ledertræning og forkyndelse i 8 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien. Dorrit arbejder med at styrke kvinders rolle i menighed og familie gennem undervisning i kreative projekter, bl.a. gennem Heartknit. Torben er desuden leder af hjælpeorganisationen International Aid Services. Dorrit og Torben arbejder desuden med fadderskabsordningen Friends International, som Dorrit administrerer. Sammen rejser Dorrit og Torben og besøger partnerne flere gange om året.

Dorrit og Torben Madsen Rejsemissionærer på bl.a. Afrikas horn Tlf. 2855 2855 28


LYDIA HOLM Selvom jeg bor i Brande og tager mig af min mor, har jeg stadig forbindelse med vennerne i Central Asien, og glæder mig over at kunne hjælpe til som konsulent og koordinerer forskellige opgaver for dem. Økonomisk har jeg en lille løn og projektkonto til rådighed hos IAS.

børnearbejde jeg administrerede i Tajikistan, behøvede hjælpe med at betale en kristen advokat, for at undgå at få to år i russisk fængsel for at have stjålet to mobiltelefoner, som for øvrigt var leveret tilbage. Tre af hans kristne kammerater skrev til mig, at de havde samlet en tredjedel ind. Dette var virkelig et offer for dem, som jeg respekterer og ærer dybt. Det ville svarer til at en dansk arbejdsmand med lavest mulige løn, gav afkald på to fulde månedslønninger. Så jeg sendte resten af beløbet og Tolik fik nedsat straffen til 10 måneders arbejdslejr i Sibirien. Bed gerne fortsat for ham. Sådan kort beskrevet forløber et år. Jeg takker for al jeres forbøn og ser frem imod mange nye projekter.

Mine projekter i 2013 har været: En tur til Oxford i England for at fejre at Sonja havde taget sin Master. Det var hende der overtog den organisation jeg rejste fra i 2009. Hun er nu tilbage i Tajikistan og arbejder for UNICEF i en meget flot stilling, der skal fremme børns rettigheder i landet. Min lille konto oplevede pludselig et stort økonomisk mirakel i 2012, så vi kunne hjælpe hende med næsten halvdelen af hendes økonomi under studierne. En stor begivenhed fandt sted under sommerstævnet på Livets Ord i Uppsala, hvor deres nye missionsbog blev publiceret. Jeg har skrevet min del af historien på ca. 40 sider. Bogen sælges i Bogsalget i BKC, for dem, der tør bide an med at læse svensk. Al fortjeneste af bogen gå til mission. Tolik, som er en af drengene fra det

Lydia Holm mail4lydiaholm@yahoo.com

29


SUSANNE OG LEIF MADSEN Kære venner.

Vores familie har det godt, og vi glæder os hver gang vi har mulighed for at være sammen med dem.

Hermed en lille hilsen fra os i Kenya. 2013 har været et meget specielt år for os i New Life Africa International. Vi har oplevet Guds trofasthed og omsorg for os og arbejdet på en hel speciel måde. Et af de store projekter i 2013,har været byggeriet af den nye skolebygning, som til Guds ære nu næsten er klar til brug. Om alt går efter planen tager vi de nye skolefaciliteter i brug til maj måned, hvor næste termin i skolen starter.

Vi vil gerne afslutte vores lille hilsen med at sige jer alle tusind tak for jeres forbøn og støtte. Vi ønsker Guds rige velsignelse over jer alle, og alt hvad der udgår fra Betania KirkeCenter. De kærligste hilsener Susanne og Leif

NLA-skolen er blevet meget kendt for gode Rugby spillere, da vi har 5 spillere på Ken-yas landshold for spillere under 14 år. Børnene på skolen, har også vundet flere drama konkurrencer. I september måned 2014 var de i Paris for at spille kampe, hvoraf de vandt alle undtagen en kamp. Susanne og Leif Madsen Udsendt til Nakuru, Kenya Mobil Kenya: +254 722-876696 Mobil Danmark: 6168 9679 Email: leif@newlife-africa.org Skype: susanne.leif.madsen www.newlife-africa.org

Flere af de unge fra børnehjemmet er blevet helt færdige med deres uddannelser og kan nu klare sig selv. I løbet af 2013 har vi været på møderejser i Danmark, England og på Færøerne, hvor vi har oplevet utrolig åbenhed og interesse for arbejdet og stor opbakning og økonomisk støtte til arbejdet. 30


NØDHJÆLPSHALLEN Nødhjælpshallen er tænkt som en hjælp, til vore missionærer og venskabsmenigheder. Her hjælpes med at skaffe brugte skolemøbler, computere og andet, som kan være med til at hjælpe modtagerne til en bedre uddannelse. Højne deres uddannelser, og gøre dem mere og mere i stand til at klare sig selv. Nødhjælp lå ligesom lidt underdrejet første halvdel af 2013, for at se hvad Danidas nye aktør DMRU ville med nye regler og tiltag. Kvoten på containere blev sat ned fra ca. 200 om året til ca. 50. Efter sommerferien fyldte vi igen lageret op, med rigtig flotte skolemøbler fra Blåhøj skole og fra Køge, skriveborde m.m. fra Arla og sundhedsskolen i Herning. Sådan at vi sluttede året med en fyldt hal, men med en tom 40” container ventende udenfor. MVH Hans

Nødhjælpshallen ledes af Hans Jensen tlf. 2392 7141

31


HJØRNESTENEN Hjørnestenen er et evangelisk/socialt arbejde med egen bestyrelse, og bestyrelsesmedlemmerne har tilhør i forskellige kir-ker i området. Hjørnestenen fungerer som kirke for gadens folk, og er derfor møde-sted for narkomaner og alkoholikere.

i lejede lokaler i Smallegade 13 i Herning. Hjørnestenen fungerer kun med frivillige medarbejdere. Vi søger fonde samt legater og modtager gaver fra mennesker, der ønsker at støtte op omkring vores arbejde. Uden disse gaver, var det ikke muligt at fortsætte arbejdet.

Vi forkynder evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror, at Han kan sætte mennesker fri fra stofmisbrug, alkoholisme, prostitution, forkastelse m. m. Hjørnestenens ledere er Eva & Lars Jensen. Lars har selv en baggrund som misbruger, stiknarkoman og alkoholiker, samt mange år i fængsel. I 1996 kom Lars i kontakt med Klippen i København, som er en kirke for misbrugere og ligger tæt på Istedgade. Det blev starten på et nyt liv. Efter et ophold på Kildegården og et år på Brande Bibelhøjskole, blev Lars i 1997 gift med Eva. Hjørnestenen er en videreudvikling af det opsøgende arbejde blandt Hernings misbrugere. Vi startede med et suppeteam, som gennem 3 år gik ud på de kendte tilholdssteder for misbrugere, med en gryde varm suppe. Det gav os et stort kendskab til byens misbrugsmiljø, og samtidig oplevede vi en stor nød for at dele det gode budskab om Jesus Kristus med de mennesker. Vi oplevede, at misbrugerne langsomt fik tillid til os, og det førte til at vi den 1. september 2000 åbnede Hjørnestenen

Du kan også finde mere information på www.hjoernestenen.dk

Kunne du tænke dig at give en hånd med eller bidrag til Hjørnestenens arbejde eller ønsker du blot mere information om arbejdet så kontakt Hjørnestenens leder Lars Jensen på tlf. 2095 2127 32


BETESDA Betesda er et hjem, som arbejder med misbrugere, som ønsker at leve et liv uden rusmidler. Ofte er her tale om mennesker, som har relation til kristne, og som gennem deres netværk hører om Betesda.

60 % af vores indtægt kommer fra gaver, fonde, ”beboer husleje” samt salg gennem vores pølsevogn på SommerCamp i Mariager. De resterende 40 % kommer fra det offentlige. Hver måned tror vi Gud for vores 60 % som pt. udgør ca. 175.000 om måneden. Det kan man da kalde at leve i tro. Gud er trofast, og vi er taknemlige!

Vi har plads til ca. 8 personer i selve behandlingen, men alt afhængig af personsammensætningen har vi færre eller flere. Vi tror på genoprettelse og på, at evangeliet og overgivelsen til Gud forandrer menneskers liv! På den anden side, er vi også i erkendelse af, at det kræver hårdt arbejde og en stor indsats for alle parter! Som én af vores beboere en gang sagde; ”Det har taget mig mange år at ødelægge mit liv. Jeg kan godt gi’ Gud 1 år til at hjælpe mig på fode igen”. Nogle af dem som kommer til Betesda er ’nyfrelste’ og andre igen har kendt Jesus i flere år men aldrig formået at opleve en gennemgribende forvandling som holdt i længden. Fælles for alle er dog, at de hungrer efter at opleve en kraft som kan (om) vende deres liv og give det mening. Betesda er en selvejende institution. Vores økonomi kører efter 60/40 princippet.

Forstander på Betesda er Søren Kokkenborg www.betesda.dk tlf. 9719 6353

33


INTERNATIONAL AID SERVICES International Aid Services (IAS) har i 2013 fået nyt kontor i BKC’s nye tilbygning. Det er de meget taknemmelige for. IAS er Pinsevækkelsens humanitære hjælpeorganisation, og har siden den blev startet i 2001 hjulpet BKC, som har et stort og omfattende hjælpearbejde i den 3. verden gennem de mange udsendte missionærer. BKC giver også IAS nogle gode rammer for, at IAS kan fungere og varetage pinsekirkernes interesser og hjælpearbejdet. Samtidig er det til gensidig glæde og inspiration, når kirkens rammer er fyldte med aktive mennesker, der brænder for en god sag!

I IAS bestyrelse sidder fra BKC Morten Patrzalek og Bent Ole Sørensen (næstformand). Desuden er mange frivillige involveret med arbejdsopgaver og støtte. IAS vil gerne rette en stor tak til BKC, som år for år bidrager til IAS´ arbejde på denne måde.

IAS har i 2013 også bidraget til at støtte BKC’s udadvendte arbejde. • Projekt for nomadebørn i Garissa gennem Dorrit og Torbens arbejde • To projekter i byen Nakuru i Kenya, hvor Susanne og Leif Madsen er udsendt. Et freds- og forsoningsprojekt, hvor der arbejdes i børne- og ungdomsklubber for at skabe bro og forståelse i de forskellige stammer, der krigedes efter valget

i 2007. Og et projekt om rettigheder for at skabe forandring og bedre vilkår blandt de mange kriseramte og voldsramte piger og kvinder i Nakuru’s slum. IAS støtter også udvikling og styrkelse af partnerskaber mellem BKC, missionærerne og kirkernes arbejde i hhv. Nakuru, Garissa i Kenya, og Arusha og Singida i Tanzania. Her arbejdes der på udvekslingsbesøg, at drøfte fremtidigt samarbejde samt at styrke partnernes kapacitet i udviklingsarbejdet. IAS har søgt og fået støtte til at udsende containere med nødhjælp til bl.a. Arusha i Tanzania. Hjælp til administration og tilsyn af projektmidler som sendes til humanitært arbejde i hhv. Kenya, Tanzania, Somalia og Israel. Administration og uddeling af Tipsog Lottomidler til pinsekirkerne. International Aid Services (IAS) Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande tlf. 7534 5855 www.ias-danmark.org Daglig leder Torben Madsen tlf. 2855 2855

34


BKC´S LEDERTEAM Morten og Anette Patrzalek Tlf. 6169 5963 map@betania.dk Morten er ansat som ledende præst i Betania KirkeCenter. Desuden er han brandmand og førstehjælpsinstruktør. Anette er farmakonom på Give Apotek. Bent Ole og Betty Sørensen Tlf. 2023 0085 b.o.s@mail.dk Bent Ole er ansat som præst i Betania KirkeCenter. Betty er pædagog. Connie og Kim Pedersen Tlf. 6169 7848 ck_pedersen@hotmail.com Connie er husmor, på lærer orlov. Kim er direktør for El-huset Brande. Johnny og Mai Højgård, Blåhøj Tlf.: 4099 3851 Mail: jh@betania.dk Johnny arbejder som administrator ved IAS. Desuden kasserer i BKC samt BBU. Maj er dagplejemor i Blåhøj. Kamilla og Martin Boesenbæk Tlf. 3022 2636 kamboesen@gmail.com Kamilla er receptionist. Martin er administrator hos Peugeot A.Boesenbæk René og Kaia Pedersen Tlf. 6022 9944 handymanen@gmail.com René er psykolog. Kaia er sundhedsplejerske. 35


ARBEJDSLØRDAGE 2013 2013

Betania kirkecenter årsberetning 2013  
Betania kirkecenter årsberetning 2013  
Advertisement