__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tempofor® Systemy Ogrodzeń Przenośnych Przegląd produktów kwiecień 2013


Spis treści   

 

   

Zastosowanie Jakość i serwis Betafence Tempofor F Tempofor B Tempofor C: C2 kombi Tempofor C2 Cyclosecure C3, C3 Medium C4, C5 Tempofor T Akcesoria: Stopy Kontrola dostępu Bezpieczeństwo Stabilność Przesłony Banery reklamowe Systemy transportowe Standardowe ilości logistyczne Standardowe ilości w pakowaniu Tymczasowa brama przesuwna Tempofor BF3 kołowrót przenośny Ogrodzenie „New Jersey” Publifor

Kwiecień 2013

3 4 5 10 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 32 34 35 36 37 38

2


Zastosowanie Imprezy masowe i wystawy

Budownictwo

Sport i bezpieczeństwo Ruch uliczny i przemysł

Kwiecień 2013

3


Jakość i serwis Mocna stalowa rama zgrzewana z ocynkowanych rur Wypełnienie z kraty jest punktowo zgrzewane do ramy: 76 zgrzein kaŜdy drut jest zgrzany z ramą Dostawa wraz z tabliczkami: - z nazwą Betafence - lub nazwą dystrybutora (opcja do uzgodnienia) UWAGA: Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas montaŜu wynikające z niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia warunków zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania mediów w pobliŜu miejsca montaŜu ogrodzenia.

Kwiecień 2013

4


Tempofor F F1

SAP 7001372

 wysokość = 1200mm odpowiedni do ochrony robót drogowych i do kontroli ruchu pieszego

F2/F2 M/F2 SM/F2 SUPER F2 stosowany głównie na placach budowy oraz podczas imprez masowych SAP 7038406 F2 M: lŜejsze profile i cieńsze druty SAP 7034150 F2 SM: tańsza wersja F2M NEW SAP 7055526 F2 SUPER: wzmocnione rury ramy oraz grubsze druty, idealne do intensywnego uŜytkowania SAP 7001386

F3

SAP 7026988

 dodatkowa rura pozioma zwiększający sztywność i wytrzymałość idealny do wynajmu

Kwiecień 2013

5


F2 Secure & F2 Maximum F2 Secure SAP 7001380

 panel trudny do sforsowania „Anticlimb” rurki identyczny jak w F2 oczko: 50x260mm lub 30x300mm

F3 Maximum SAP 7045831

  

ocynkowany ogniowo wysokość 2,45m profile identyczne jak w F2 oczko: 50x300mm

Kwiecień 2013

6


Tempofor F: furtki F1

MontaŜ na standardowych zawiasach

F2

Pierścień dystansowy i/lub kolo prowadzące panel przy zastosowaniu panelu 2,2m jako bramy

F3

Kwiecień 2013

7


Tempofor F: systemy łączenia Łącznik ze śrubą i nakrętką = standard montaŜ za pomocą śrub i nakrętek do montaŜu z panelami typu F1, F2

Obejma łącząca przęsła = standard stosowana standardowo z panelami typu F2 SUPER pasuje do kaŜdego panelu dostępna takŜe w wersji z zabezpieczeniem

Hak + ucho = na zamówienie stosowana z panelami typu F1, F2 i F3

Stalowa pętla = na zamówienie stosowana z panelami typu F2 i F3

Kwiecień 2013

8


Tempofor F: dane techniczne Typ

SAP nr. Opis

Wymiary

[wymiary w mm]

NEW

Rozmiar oczek

Drut

LxH

poz pion

Rury

F1

7001372 7001710 7001398

panel element krótki furtka

LxH 3454* x 1200 2200 x 1200 1200 x 1200

F2

7038406 7001389 7001391

panel element krótki furtka

3454* x 2000 2200 x 2000 1200 x 2000

100x300

4

3,5

27

40

16 11,5 7

F2 MEDIUM

7034150

standardowy panel

3454* x 2000

100x300

3

2,5

27

40

14

F2S MEDIUM 7055526 standardowy panel

3454* x 2000

100x300

2,5

2,5

27

40

12

100x300

3

3

poz.

pion.

27

40

Waga kg 10,5 8 6,5

F2 SUPER

7001386

standardowy panel

3454* x 2000

100x300

4,5

4

38

40

22

F2 SECURE

7001380

panel Anticlimb

3454* x 2000

50x260 30x300

3

3

27

40

25

7029882

panel

3454* x 2000

7001376

element krótki

2200 x 2000

7004020

furtka

1200 x 2000

7045831

panel wys. 2,5m

3454* x 2450

F3 F3 MAXIMUM

18 100x300

4

3,5

27

40

13 9

50x300

4

4

27

40

34

* odległość mierzona między środkami stóp = 3500mm

Kwiecień 2013

9


Tempofor B B1 - B2 - B3 B1

B2 NEW

SAP 7041034

B2

B3

 wytrzymałe, ocynkowane ogniowo stalowe ramy wypełnione powleczoną blachą trapezową (grubość ścianki 0,5 do 0,65mm) dostępne kolory frontów ocynkowany i niebieski (tył: jasno szary) na zamówienie: biały, czerwony, Ŝółty i inne (tył zawsze jasno szary) kompatybilne ze standardowymi panelami ogrodzeń przenośnych i akcesoriami B2 stosować koniecznie z podporami bocznymi (str. 11) dostępne równieŜ w wersji półzamkniętej (B3) oraz o wysokości 1m (B1)

Kwiecień 2013

10


Tempofor B: montaŜ 3 sposoby montaŜu: standardowy słupek podporowy przymocowany śledziem do ziemi lub obciąŜony stopą betonową standardowy słupek podporowy montowany do betonu nowy trójkątny słupek podporowy obciąŜony przeciwwagą w postaci betonowej stopy

Kwiecień 2013

11


B2: dane techniczne Wymiary DxW

B2

NEW

wypełnienie ocynkowane

Dolny(2xL)

Śr. rury Waga

Górny(U)

pionowa

kg

37

HD Galva

7031028

niebieski

5010

7031298

biały

9010

7031418

czerwony

3000

7031419

Ŝółty

1021

7030886

biało-niebieski

9010/5010

7030878

biało-czerwony

9010/3000

7030887

biało-Ŝółty

9010/1021

7031422

niebiesko-Ŝółty

5010/1021

7031420

niebiesko-czerwony

5010/3000

7031423

czerwono-Ŝółty

3000/1021

2160 X 2072

7041034

Profile poziome

41,5x1,5

RAL

60x40x1,5

Opis

Kwiecień 2013

60x35x1,5

SAP nr.

60x35x1,5

Typ

12


B1-B3: dane techniczne Wymiary

niebieski

5010

7032203

biały

9010

7032200

czerwony

3000

7032201

biało-niebieski

9010/5010

7032202

biało-czerwony

9010/3000

7032199

niebieskoczerwony

5010/3000

7032206

niebieski

5010

7032211

biały

9010

7032208

czerwony

3000

7032209

biało-niebieski

9010/5010

7032210

biało-czerwony

9010/3000

7032207

niebieskoczerwony

5010/3000

B1

B3

2160 X 2072

7032198

2160 X 1200

DxW

Kwiecień 2013

Profile poziome Dolny(2xL)

Górny(U)

Śr. Rury Waga pionowa

kg

29

41,5x1,5

RAL

60x40x1,5

Opis

60x35x1,5

SAP nr.

60x35x1,5

Typ

36

13


Tempofor C dla kontroli ruchu C1

SAP 7014340

 idealny do kontroli ruchu pieszego górna poręcz wystarczająco mocna aby zatrzymać napierający tłum

C2

SAP 7027934

 mocna konstrukcja wypełniona 19 pionowymi rurami słuŜąca do kontroli, zabezpieczenia przed napierającym tłumem specjalny system łączenia uniemoŜliwiający podniesienie przęsła

C2 MEDIUM

SAP 7034147

 C2 medium: lekki panel do kontroli ruchu maksymalna ilość paneli ładowana na jeden samochód cięŜarowy 1750mb

Kwiecień 2013

14


C2 kombi - jedna barierka wiele zastosowań C2 barierka

Stopa pojedyncza

SAP 7040849

Stopa ukośna

SAP 7040974

Stopa potrójna

SAP 7040848

SAP 7040975 (sam panel bez stóp)

C2 cyclosecure light

C2 kontrola dostępu

SAP 7040977 (bramka)

Kwiecień 2013

15


Tempofor C2 Cyclosecure

SAP: 7038274

 ocynkowane ogniowo

Waga: 32,5kg

 szybki montaŜ/demontaŜ

Połączenie: hak i ucho

 miejsce na Twoją reklamę

palety transportowe SAP 7040863

Kwiecień 2013

16


Tempofor C3, C3 Medium C3 - barierka rozkładana barierka policyjna do kontroli tłumu podczas imprez masowych i manifestacji SAP 7030969

Paleta SAP 7040973

C3 Medium - barierka sztywna (stała) SAP 7034331

Paleta SAP 7034927

Kwiecień 2013

17


Tempofor C4, C5 C4 - CięŜka zabezpieczająca bariera „sceniczna” do kontroli tłumu przed sceną podczas koncertów składane panele SAP 7034707

Stojak SAP 7040850

C5 - System kierowania ruchem do efektywnego kierowania tłumem podczas wejść na imprezy masowe Przykład dla 4 przejść (5 rogów jak na foto): 10 x 7004651 - panel 5 x 7003273 - róg rozdzielający 10 x 7006983 - 4 nóg 5 x 7004429 - 2 nóg 5 x 7004634 - reling lewy 5 x 7003305 - reling prawy 7014341 - stół jako opcja

Kwiecień 2013

18


Temporfor T dla kontroli ruchu Bariery T2 metal

SAP 7024648

 wyposaŜone w 1 lub 2 białoczerwone odblaskowe listwy ostrzegawcze stosowane przy remontach dróg ocynkowane ogniowo

Bariery T2 tworzywo  

SAP 7037457

waga: 14,5 kg wymiary: 200 x 112 cm kompatybilne z KP A 22 M norma ZTV – SA 97

miejsce na reklamę firmy

Kwiecień 2013

19


C & T: dane techniczne Typ

SAP nr.

Opis

Wymiary

Oczko

Wypełn.

DxW

DxW

poz. pion.

kontrola 3454* x 1200 100x300 naporu tłumu kontrola C2 7027934 2460 x 1100 N/A naporu tłumu kontrola C2 MEDIUM 7034147 2460 x 1100 N/A naporu tłumu C2 SECURE 7038274 "kolarska" 3000 x 1100 N/A barierka 2088 x 1100 N/A C3 7030969 policyjna barierka C3 MEDIUM 7034331 2110 x 1100 N/A policyjna barierka przed C4 7034707 1090 x 1250 N/A sceną * odległość między środkami sąsiadujących stóp wynosi 3500 mm C1

Typ T2 T2 tworzywo

7014340

SAP nr.

Opis

kontrola ruchu ulicznego kontrola ruchu 7037457 ulicznego 7024648

4

3,5

poz.

pion.

kg

41

41

17,1

38,5x1,5 38,5x1,5

27,0

rurki Ø13

25,0x1,8 25,0x1,8

14,8

rurki Ø16

38 x 1,5

38 x 1,5

32,5

rurki Ø20

33,7x2,6 33,7x2,6

45,0

N/A

33,7x2,6 33,7x2,6

36,5 70,0

Oczko

Śr. Drutu

DxW

DxW

poz. pion.

2096 x 1030

72,5x250

Kwiecień 2013

Waga

rurki Ø16

Wymiary

2000 x 1120

Śr. rury

4,3

4,3

Śr. rury

Waga

poz.

pion.

kg

25

42

25,5 14,5

20


Akcesoria: stopy Stopa betonowa

SAP 7003262

 ze zbrojonego betonu, waga 36 kg 6 otworów, 3 połoŜenia panelu

Stopa z surowca wtórnego

SAP 7014754

 recyklowane PVC, waga 26 kg 4 otwory + kwadratowy otwór pozwalający na umieszczenie znaku drogowego

Stopa z PE szara recyklowane PE, waga 16 kg recyklowane PE, waga 22 kg

SAP 7003263 SAP 7040976

Czerwona stopa sygnalizacyjna

SAP 7032055

 polietylen wypełniony betonem, waga 28 kg 4 otwory

Podstawa z podpórkami

SAP 7002915

 trójkątna stopa stalowa łatwa w obsłudze i montaŜu (50 x 60 cm) SAP 7002918

Płyta stalowa

SAP 7002915 (16 x 13cm) SAP 7002917

 stosowana, gdy stopy zajmują zbyt wiele miejsca (50x60 cm razem z 16x13 cm lub 16x13 cm)

Kotwa

SAP 7007100

 montaŜ do podłoŜa paneli i podpór dwa otwory montaŜowe

Kwiecień 2013

21


Kontrola dostępu Zawias

SAP 7002912

 stosowany z panelami i bramami F, B, 3D prosta adaptacja paneli na bramę w połączeniu z

pierścieniem

Pierścień ruchomy bramy

SAP 7002914

 umoŜliwia przemianę kaŜdego panelu w bramę

przy pomocy kompletu zawiasów

Kółko do bramy

SAP 7022771

 umoŜliwia przemianę kaŜdego panelu w bramę

przy pomocy kompletu zawiasów

Kwiecień 2013

22


Bezpieczeństwo Obejma łącząca przęsła

SAP 7002913

 mocne połączenie wszystkich typów

paneli

Obejma łącząca z zabezpieczeniem bezpieczne połączenie wszystkich

typów paneli SAP 7029884 otwierana za pomocą specjalnego narzędzia SAP 7029883

Zabezpieczenie przed wysunięciem (kradzieŜą) SAP 7002908 zamocowane pod stopą zabezpieczone obejmą łączącą

Ramię na drut kolczasty dostępne w wersji prostej oraz Y SAP 7002911

SAP 7030838

Kwiecień 2013

23


Stabilność Słupek podporowy

SAP 7002916

 lepsza stabilność niezbędny przy zastosowaniu przesłony dostarczany ze standardową obejmą łączącą oraz ze śledziem

Trójkątny słupek podporowy

SAP 7031718

 idealna stabilność bez uŜycia stóp zabezpieczony przeciwwagą w postaci stopy betonowej lub z surowca wtórnego większa efektywność transportu i składowania

Śledź Kątownik SAP 7002910

 stosowany do osadzania słupków podporowych oraz podstaw w podłoŜu długość 50 – 55 cm

Kwiecień 2013

Pręt Ø16,5mm SAP 7002909

24


Przesłony na ogrodzenia aŜurowe Przesłona 3,5 m lub 20 m zasłania widok na plac budowy lub kulisy sceny podczas imprezy masowej mocowana za pomocą plastikowych opasek wersja 20m zasłania widok przez 2 panele, tylko kolor biały płachta 3,5m dostępna w 4 kolorach:

7007258: PLACHTA BIAŁA

7036575: PLACHTA NIEBIESKA

7036578: PLACHTA OLIWKOWA

7036577: PLACHTA CZARNA

Kwiecień 2013

25


Banery reklamowe Nowe, wysokiej jakości banery reklamowe montowane na panelach MoŜliwości wielokolorowej grafiki, zdjęć Dostępne nawet dla małych ilości (1szt.) Standardowy wymiar 3,44m z 1,75m, maksymalny rozmiar 2,4m x 30m MoŜliwość zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz Dostępne równieŜ w wersji przewiewnej

Kwiecień 2013

26


Systemy transportowe (1) SAP TP 25: 7021143 TP 29: 7031985

SAP TP 25: 7031987 TP 29: 7031988

Paleta TP 25 / TP 29 łatwe składowanie 25 lub 29 paneli typu F idealna w przypadku wypoŜyczania paneli moŜna ją podnieść za pomocą wózka widłowego lub dźwigu

Listwy do piętrowania palet TP 25 / TP 29 dostępne dla palet TP 25 i TP 29 umoŜliwiają lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej

+

=

Kwiecień 2013

27


Systemy transportowe (2) Paleta TG 30

SAP 7021144

 paleta do transportu i składowania 30 paneli typu F moŜna ją podnieść za pomocą wózka widłowego

Kwiecień 2013

28


Systemy transportowe (3) SAP KP 25: 7034928 KP 30: 7035784

Palety transportowe KP25 i KP30 idealne dla firm wynajmujących ogrodzenia wersja dla 25 lub 30 paneli razem ze stopami mogą być podnoszone wózkiem widłowym z kaŜdej strony wykonane ze wzmocnionych profili stalowych, całość ocynkowana ogniowo pozwalają na uniknięcie uszkodzeń paneli podczas częstej logistyki 840 mb na 1 TIR (panele + stopy + obejmy) 2 osoby montują 100 metrów w 10 minut opatentowane we wszystkich krajach Europy

Kwiecień 2013

29


Systemy transportowe (4) Nowe paleta KP A22M do B2, F2 ,T2 (2,2m)

SAP 7035888

NEW!

 20 paneli w komplecie ze stopami podnoszenie wózkiem widłowym z kaŜdej strony regulacja dystansu opatentowane we wszystkich krajach Europy

Kwiecień 2013

30


Akcesoria: dane techniczne Opis

Waga [kg]

SAP nr.

36 26,5 16 22 28 28

7003262 7014754 7003263 7040976 7032055 7004418

b.d. L = 60 cm 50 x 70 cm 16 x 13 cm

7 5 12,5 2

7002915 7007100 7002918 7002917

obejma łącząca typ VS obejma łącząca z zabezp. klucz do obejm z zabezp. ramie Y na drut kolcz ramie I na drut kolcz zabezp. przed wysun.

b.d. b.d. b.d. L = 2 x 30 cm L = 50 cm b.d.

0,5 0,5 0,2 0,9 0,7 0,5

7002913 7029884 7029883 7030838 7002911 7002908

pierscień do bramy/furtki zawias do bramy/furtki F2/3 kółko do bramy

Ø65 x Ø45 mm b.d. Ø20 cm

0,6 1 2,9

7002914 7002912 7022771

L = 195 cm 195 x 119 x 5 cm 40x40x4mm, L=60cm Ø16 mm (55 cm)

4 14,8 3 2

7002916 7031718 7002910 7002909

płachta (biała/nieb/czarna/oliwk) płachta rozwijana duŜa tabliczka z logo klienta

1,75 x 3,50 m 1,75 x 20 m 10 x 30 cm

0,8 2 0,04

7007258 7014684 7003300

paleta TP 25 do transportu paleta TP 29 do transportu paleta KP 25 do transportu paleta KP 30 do transportu paleta KP A 20 do T2 stal paleta KP A 22M do F2,B2,T2 (2,2m) paleta KP 20 do transportu listwy do piętrowania palet TP 25 listwy do piętrowania palet TP 29

350 x 105 cm 350 x 118 cm 350 x 115 cm 350 x 115 cm 253 x 98 cm 223 x 98 cm 350 x 115 cm L = 102 cm L = 118 cm

100 110 175 179 161 159 164 10 12

7021143 7031985 7034928 7035784 7035889 7035888 7034929 7031987 7031988

stopa stopa stopa stopa stopa stopa

Wymiary betonowa typ 36 plastikowa typ 26,5 plastikowa szara typ 16 plastikowa szara typ 22 sygnalizacyjna czerw z PVC do znakow

podstawa z podpórkami kotwa z otw. do paneli płyta przenośna płyta stalowa

podpora podpora sledź do sledź do

boczna bez akces. specjalna podpory kątownik podpory pręt fi 16mm

62x22x13 68x25x14 78x29x14 78x28x13 66x25x13 79x39x12

cm cm cm cm cm cm

Kwiecień 2013

31


Standardowe ilości logistyczne (1) Typ naczepy

Standard

Typ naczepy

Standard

F2/F2M F2Secure/F3

F1

F2 SUPER

C1

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

33%

140

140

85

85

50

50

100

100

66%

280

280

170

170

100

100

200

200

pełny tir

490

420

325

255

200

150

350

300

C3

C3 MEDIUM

C4

C2

C2 C2 MEDIUM SECURE

36 kg beton

panele

panele

tylko panele

33%

85

140

31 10 28 12 szt/palecie szt/palecie szt/palecie szt/palecie

66%

170

420

pełny tir

425

700

124

160 szuk/TIR

275

Stopy*

360

675

26 kg 16 kg tworzywo tworzywo

950

1500

* sprzedawane tylko razem z panelami

Kwiecień 2013

32


Standardowe ilości logistyczne (2)

Typ naczepy

Standard

3D

T2

Stopy*

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

33%

54

54

100

100

66%

108

108

200

200

pełny tir

246

198

300

300

36 kg 26 kg betonowe tworzywo

675

850

* tylko razem z panelami

Typ naczepy

Standard

B1

B3

B2

Stopy*

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

panele

panele i stopy

33%

200

100

110

55

100

50

66%

400

300

220

165

200

150

pełny tir

600

500

330

275

300

250

36 kg 26 kg betonowe tworzywo

675

950

* tylk o razem z panelami

Kwiecień 2013

33


Standardowe ilości w pakowaniu

F1

F2 / F2 MEDIUM

F3

F2 SUPER

3D

panele

panele

1/2 paczki

35

35

35

25

paczka

70

70

70

50

54

C4

B1

B2

B3

C3 7030969

C3 MEDIUM 7034331

7034707

C1

C2

panele panele panele 7014340 7027934

C2

C2

MEDIUM

SECURE

7034147

7034147

70

31

25

panele panele panele

50

85

Stopy betonowe

26 kg z 16 kg z tworzywa tworzywa

10 szt/palecie 25 szt/palecie 12 szt/palecie 160 szuk/TIR

275 szuk/TIR

360 szuk/TIR

55

55

55

Kwiecień 2013

25

50

20

34


Tymczasowa brama przesuwna    

ocynkowana automatyczna brama przesuwna przeznaczona na place budowy całkowita masa razem ze stopą betonową: 750 kg wystarczy tylko podłączyć zasilanie światło wjazdu do 5 m NEW! wysokość 2,04 m wypełnienie (Nylofor 3D) na zamówienie: kamera, światło i inne

Szczegóły: osobna broszura

Kwiecień 2013

35


Tempofor BF3       

przenośny kołowrót na imprezy masowe i place budów (IP 65) moŜliwość przechodzenia w 2 kierunkach 33 ramiona / 120˚ pół-automatyczny rama i kołowrót – ocynkowane część górna - stal nierdzewna oświetlenie przejścia osób uchwyty transportowe uchwyty do montaŜu ogrodzeń sygnalizacja LED moŜliwości przejścia ryflowana podstawa prowadzenie kabli waga: ok. 350 kg NEW! dodatkowe opcje: – czytnik kart – przyciski – klawiatura

Szczegóły: osobna broszura

SAP 7038550

Kwiecień 2013

36


Ogrodzenie „New Jersey“   

do zabezpieczeń o wysokich wymaganiach przy zastosowaniu paneli F2 Secure, lub innych o długość 3,5 m wykorzystanie standardowych obejm moŜliwość kotwienia do podłoŜa NEW! waga podstawy: 1.150 kg łatwy montaŜ SAP 7047721

Kwiecień 2013

37


Publifor Przenośne rozwiązanie o podwyŜszonym stopniu bezpieczeństwa dla stadionów sportowych i logistyki Aprobata Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) zgodna z normą UNI 10121 trudne do sforsowania mocne poziome pręty: max nacisk 80kg/m2 podnoszone za pomocą wózka widłowego Przeznaczenie: stadiony logistyka porty, lotniska tereny wojskowe place budowy wymagające specjalnego zabezpieczenia

Szczegóły: osobna broszura

Kwiecień 2013

38


Publifor - panele   

Standardowe panele: - D = 2540 lub 1340 mm - W = 2530 mm Panele naroŜne: - D = 2540 lub 1340 mm - W = 2530 mm Waga stopy = 2400 kg Wypełnienie = 2 panele Nylofor 2DS (lub 3D) Łączenie za pomocą śruby i nakrętki M8 Kolory: – stopa: szara RAL 7046 – panel: zielony RAL 6005

Kwiecień 2013

39


Publifor - bramy 

 

3 standardowe wymiary: - pojedynczy 1430 x 2530 mm - pojedynczy 3040 x 2530 mm - podwójny 6140 x 2530 mm Standardowy kolor Ŝółty RAL 1012 Wypełnienie Nylofor 2DS

Zamek bramy

Kwiecień 2013

40


Betafence Sp. z o.o. ul. Dębowa 4 47-246 Kotlarnia Tel/Fax: + 48 77 40 62 283 e-mail: krzysztof.trinczek@betafence.com

Kwiecień 2013

41

Profile for Betafence Sp. z o.o.

Tempofor 2013 pl  

Katalog produktowy 2013

Tempofor 2013 pl  

Katalog produktowy 2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded