Page 1

BETAFENCE Sp. z o. o. - Kotlarnia Postępowanie reklamacyjne – informacje dla klientów Complaints handling – information for customers

Symbol DO 07 003 Wydanie 04 Data 11.05.2010 Strona 1 z 2

Szanowny Kliencie W przypadku konieczności złożenia reklamacji na jakość naszych usług lub wyrobów prosimy zastosować się do poniższych zasad: 1. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej (list, faks, e-mail). 2. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres: Betafence Sp. z o. o. ul. Dębowa 4 ; 47-246 Kotlarnia, fax.:+48 77 48 25 007, +48 77 48 25 000

Dokument drukowany z systemu. Obowiązuje bez podpisu.

Zgłoszenie należy kierować do odpowiedniego pracownika działu obsługi klienta (CSC) odpowiedzialnego za współpracę z Państwa firmą. 3. W zgłoszeniu prosimy podać, co najmniej następujące informacje: nr faktury lub dostawy, nazwę produktu, opis niezgodności oraz ilość reklamowanych produktów. Do zgłoszenia może zostać wykorzystany formularz umieszczony na drugiej stronie. Informacje te pomogą nam w identyfikacji dostaw, dlatego zgłoszenia niepełne bez tych danych nie będą rozpatrywane. 4. W przypadku reklamacji prosimy zachować oryginały etykiet. Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa reklamowanego produktu oraz etykiety jest mile widziana i może ona nam pomóc w weryfikacji i analizie zgłoszenia. 5. Reklamacje muszą być zgłaszane poprzez punkty sprzedaży. Reklamacje końcowych użytkowników składane bezpośrednio do zakładu „BETAFENCE” Sp. z o. o. w Kotlarni z pominięciem punktów sprzedaży nie będą rozpatrywane. 6. W przypadku widocznych uszkodzeń, błędów ilościowych lub asortymentowych w dostawie zgłoszenie musi zostać wykonane natychmiast tj. w ciągu 48h. Zbyt późno przesłane zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Powód: jako dostawca od momentu dostarczenia towaru nie mamy wpływu na warunki rozładunku, składowania i zabezpieczenia towarów. 7. W przypadku widocznych uszkodzeń, błędów ilościowych lub asortymentowych stwierdzonych w trakcie kontroli dostaw prosimy o wykonanie stosownego wpisu na dokumentach dostawy. Wpis ten powinien być także potwierdzony przez kierowcę. Kopie tych dokumentów prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres jw. 8. W przypadku wad ukrytych zgłoszenie musi być wykonane w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia. 9. Każda reklamacja zostanie poddana analizie i w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o jej statusie od właściwego pracownika CSC. 10. Uwaga! Wszystkie zwrotu towarów muszą odbywać się po uprzednim uzgodnieniu. W przypadku zwrotu towarów odpowiednie korekty faktur będą wystawienie dopiero po wpłynięciu towarów do magazynu w Kotlarni. Szanowny Kliencie - przypomniany także, że wyroby nie zabezpieczone przed korozją (np. maty zgrzewane „czarne”) lub zabezpieczone tylko poprzez cynkowanie (np. siatki plecione, słupki i panele ogrodzeniowe, bramy, siatki typu Hexanet i Casanet oraz drut kolczasty) powinny być cały czas przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych z dobrą wentylacją. W przypadku długiego przechowywania bram lub furtek na zewnątrz zalecamy wyciągnięcie pudełka z akcesoriami i przechowywanie go w pomieszczeniu zamkniętym. Stosują: Sprzedaż Data poprzedniego wydania: 20.05.2006

Nadzór: KJ Opracował : Katarzyna Dobraszak

Zatwierdził : Waldemar Mnich

Niniejszy dokument jest własnością spółki BETAFENCE Sp. z o. o. Powielanie i rozpowszechnianie całości lub części dokumentu wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Zakładu.


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI Przy składaniu reklamacji prosimy o przestrzeganie zasad podanych na stronach naszego cennika lub dokumencie DO07003.

Numer faktury/dostawy

..........................

Data dostawy/zakupu

..........................

Nazwa wyrobu

..........................

Dostarczona ilość

..........................

Ilość reklamowana

..........................

Data stwierdzenia wady/niezgodności

..........................

Opis wady/niezgodności ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Czy zabezpieczono etykiety wadliwych wyrobów?

TAK / NIE

Czy dokonano wpisu w dokumentach dostawy i uzyskano potwierdzenie kierowcy? TAK / NIE Miejsce gdzie można dokonać oględzin wyrobu (nazwa/nazwisko, adres, telefon) ............................................................................... ............................................................................... Oczekiwany sposób usunięcia wady/niezgodności ............................................................................... ............................................................................... Nazwisko i imię osoby kontaktowej

..........................

Miejscowość, data

..........................

Firma

..........................

Nazwisko i imię, podpis

..........................

Decyzja (wypełnia Betafence) ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Profile for Betafence Sp. z o.o.

Betafence zgloszenie reklamacji  

Betafence zgloszenie reklamacji  

Advertisement