Page 96

SV

94 Svenska

Åk F - 2

Serien Mitt första alfabet

Åk F - 2

Serien, Mitt första alfabet, är framtagen för att på ett trevligt sätt, som gör eleverna motiverade, hjälpa dem med bokstavsinlärningen och att knäcka läskoden. Underbara bilder, målade av Marta Leonhardt, och roliga övningar, gör att eleverna vill arbeta länge med Mitt första alfabet.

ALFABETSKORTLEKAR MED TIPS OCH IDÉER Med de 4 kortlekarna: gemener, versaler, ord och bilder, har eleverna många roliga timmar framför sig. Det är 29 kort i varje kortlek. Med hjälp av de här kortlekarna kan ni göra mängder av övningar. Boken Alfabetskortlekar tips och idéer innehåller 60 olika spel och övningar. Tips om hur ni tränar: bokstavsinlärning, para ihop liten-stor bokstav, para ihop ordoch bildkort, alfabetisk ordning m.m. Innehåller: 4 alfabetskortlekar och boken Alfabetskortlekar tips och idéer. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. beta-3790 255:-/förp. ALFABETSKORTLEKAR EXTRA Köp till fler alfabetskortlekar, så kan fler elever arbeta samtidigt med läromedlet. Innehåller: 4 alfabetskortlekar: gemener, versaler, ord och bilder. beta-3791 170:-/förp.

ALFABETSBILDER Alfabetsbilder, 29 stycken, en för varje bokstav, i A4-storlek, tryckta på kartong och seglaminerade. På ena sidan finns en bild integrerad med respektive versal bokstav. På den andra sidan finns bilden samt, i nederkant, den gemena och versala bokstaven, både med och utan stödlinjer.

Sätt upp bilderna i klassrummet, så att alla elever kan njuta av dem, samtidigt som de lär sig alfabetet. Innehåller: 29 alfabetsbilder, dubbelsidiga, i A4. beta-3792 390:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6