Page 95

Svenska "Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker." Så står det om språket i läroplanen. Språkets viktiga funktion gör att vi alla måste arbeta för att förbättra läsförståelsen hos våra elever. Läsförståelse är en förutsättning för att kunna tolka skriftlig information. Många har även svårt att uttrycka sig och stavar dåligt. Använd Stavningsäventyret, sidan 115, för de eleverna. De flesta pedagoger och forskare är överens om att det går att vända på den negativa trenden – genom att ge barn möjlighet och motivation till att läsa mer – både i skolan och på fritiden. Våra läromedel i svenska är utvalda och utvecklade för att motivera unga till att läsa, och våra läsäventyr är fyllda av spännande berättelser som fångar upp barns intressen. Vårt sortiment består även av flera laborativa arbetsmaterial för en aktiv inlärning. Dessa ger träning på exempelvis samband mellan ljud och bokstav, alfabetisk ordning, språkets struktur, ordförståelse och stavning.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6