Page 54

MA

52 Matematik

Magiska hatten MAGISKA HATTEN Nu blir det trolleri! Lustfyllt och motiverande sätt att träna huvudräkning. Självrättande. Du får svar direkt. Välj ett kort. Sätt in kortet i ”hatten”. Säg svaret. Kortet kommer ut ur ”hatten” och visar det rätta svaret. Storlek: 24 cm hög. beta-87085 185:-

Åk 1 - 6 52 spelkort av varje i följande förpackningar: MAGISKA KORT RÄKNA TILL TIO Antal och tal upp till 10. beta-86267 65:MAGISKA KORT ÖVA KLOCKAN Träna klockan, analog och digital tid. beta-86269 65:MAGISKA KORT ADDITION 1 Addition från 0 + 1 till 9 + 9, utan och med tiotalsövergångar. beta-86257 65:MAGISKA KORT ADDITION 2 Addition från 10 + 1 till 19 + 9, utan och med tiotalsövergångar. beta-86258 65:MAGISKA KORT ADDITION 3 Addition upp till 100, utan och med tiotalsövergångar. beta-86259 65:MAGISKA KORT SUBTRAKTION 1 Subtraktion från - 2 till - 9, utan tiotalsövergångar. beta-86260 65:MAGISKA KORT SUBTRAKTION 2 Subtraktion upp till 20, utan och med tiotalsövergångar. beta-86261 65:MAGISKA KORT SUBTRAKTION 3 Subtraktion upp till 100, med tiotalsövergångar. beta-86262 65:MAGISKA KORT MULTIPLIKATION 1 Multiplikation 2 x, 3 x, 4 x, 5 x och 10 x. beta-86263 65:MAGISKA KORT MULTIPLIKATION 2 Multiplikation 6 x, 7 x, 8 x och 9 x. beta-86264 65:MAGISKA KORT BLANKA Gör egna magiska kort. beta-86270 65:-

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6