Page 48

MA

46 Matematik

Mattemenyer Mattemenyer är ett läromedel som omfattar åtta olika områden inom matematik. Välj bland kopieringsunderlagen, som på ett välfyllt smörgåsbord. Författare: Kerstin Frithiofson och Annci Remnevik Hedenberg. Illustration, framsida: Kim Nilson.

Åk F - 3 MATTEMENYER PAKET Innehåller: en av varje 4151 - 4158. beta-4150 1595:-/förp.

Mattemeny 2

Mattebegrepp

Sortering

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

eta edagog

Nr 4151

MATTEMENY 1. MATTEBEGREPP Det finns många olika begepp inom matematik. Innehåller: Motsatsord, Ordningstal, Skattjakten, Sifferdetektiverna, Sagan om katterna Plus och Minus, Positionsleken m.m. 30 sidor. beta-4151 230:-

eta edagog

Nr 4152

MATTEMENY 2. SORTERING Sorteringsövningar som hjälper eleverna i sin utveckling inom matematiken. Innehåller: Sifferkort och bokstavskort, Saker i mängd, Sortera jämförbjörnar, Lek med tärningar m.m. 25 sidor. beta-4152 230:-

Mattemeny 3

Mattemeny 4

Mattemeny 5

Tid

Enheter

Mönster

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

eta edagog

Nr 4153

MATTEMENY 3. TID Klockan är något som alla elever måste kunna. Här finns hjälpmedel för er när ni ska arbeta med tid, i klassen. Innehåller: Vad är tid? Uppskatta tid, Hur lång tid tar det? Veckodagarna, Månaderna, Träna klockslag ... 35 sidor. beta-4153 230:-

eta edagog

Nr 4154

MATTEMENY 4. ENHETER Hur stort är ditt klassrum? Hur lång är din kompis? Många roliga mätövningar. Innehåller: Meteroch centimetermätning, Enhetskort, Omkrets och area, Vädret under en vecka, Utematte osv. 33 sidor. beta-4154 230:-

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

eta edagog

Nr 4155

MATTEMENY 5. MÖNSTER Mönster finns överallt. Det gäller att upptäcka dem. Här får eleverna träna sig i att se mönster. Innehåller: Spegelbilder, Symmetri, Geobräde, Kvadratmönster ... 23 sidor. beta-4155 230:-

Mattemeny 6

Mattemeny 7

Mattemeny 8

Geometri

Problemlösning

Spel

Nr 4156

MATTEMENY 6. GEOMETRI Geometri är ett intressant område i matematiken. Här finns kreativa uppgifter i geometri. Innehåller: Geometriska figurer, Rektanglar med stickor, Cirklar, Former i påse, Rita geometriska figurer ... 30 sidor. beta-4156 230:-

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

eta edagog

Mattemeny 1

eta edagog

Nr 4157

MATTEMENY 7. PROBLEMLÖSNING Problemlösning är en spännande utmaning för eleverna. Här gäller det att sätta fart på sin kreativa förmåga. Innehåller: Frukt på torget, Parkera bilar, Problem med stickor, Äppelkluring, Tal och räknesätt ... 29 sidor. beta-4157 230:-

eta edagog

Nr 4158

MATTEMENY 8. SPEL Att spela spel tycker alla är roligt. Här finns en blandning av mattespel. Kasta tärningen och sätt i gång. Innehåller: Tärningsspel med romerska siffror, Humörspelet, Sudoku, Fyra i rad, Tre på hög, Koordinatspelet. 30 sidor. beta-4158 230:-

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6