Page 39

MA

Matematik – Taluppfattning 37

2 3

2 0

1

2

4 3

4

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

8 9

8 7

8

5

6

10 12 14 16 18 20 22

7

8

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27

30

28

33

32

© Beta Pedagog AB

36

40

44

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

10

6

6

6

6

15

12 7

8

7

7

7

20

18

14 8

8

8

25

30

24

35

30

40

36

45

42

50

48

55

54

60

66

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

21

28

35

42

49

56

63

70

77

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

9 0

24

24

8

8 0

21

20

7

7 0

18

16

6

6 1

15

12

5

0

12

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

8 5

Tabelljägaren

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

9

4 0

7

6

6

4

6

6 5

3

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

TABELLJÄGAREN Åtta tallinjer med var sin tabell. Multiplerna markerade på varje tabell. Låt eleven ta hjälp av tabelljägaren vid vanlig räkning, när de tränar parvis, förhör sig själv (täck över multiplerna med t.ex. en linjal).

Tabelljägaren får varje elev att inse sambandet i multiplikationstabellerna. Förstå, att om jag vet att 5 x 8 är 40, då vet jag faktiskt också att 6 x 8 är 48. Tryckt på kartong ledad på mitten. Storlek 60 x 20 cm. 10 i varje förpackning. beta-5203 95:-/förp. LILLA MULTIPLIKATIONSHANDBOKEN En liten multiplikationsbok med tabellerna 1–10. Boken är så liten att eleverna alltid kan bära den med sig. Storlek på småböckerna är 10 x 7 cm. Till böckerna finns ett kopieringsunderlag med tabellerna i stigande svårighetsgrad, tabell 1–2, 1–3, 1–4, osv. När eleverna tränat en tabell gör de en diagnos på tid. Klarar de tiden får de lära sig en ny tabell. Annars får de fortsätta att träna på den gamla tabellen. Det finns diplom att kopiera till eleverna när de klarat tabellerna. Härligt för eleven att få när hon/han nått sitt mål. När man väl har nyckeln till multiplikationstabellerna blir all matematik mycket enklare. 15 sidor.

beta-4033

SMÅBÖCKER 30-PACK beta-4032 150:-/förp. KOPIERINGSUNDERLAG beta-4033 145:PAKET: SMÅBÖCKER + KOPIERINGSUNDERLAG beta-4034 250:-/förp.

PUSSEL MULTIPLIKATION Vad är det som blir 15, 42 eller 56? Tränar tabellerna 2–10. Upptäck att 2 x 6, 6 x 2, 4 x 3 och 3 x 4 blir 12. Övar upp snabbheten i huvudräkning. Självrättande. Pussel i papp, med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 81 bitar. beta-4036 54:-

PUSSEL DIVISION Från 1 ÷ 1 till 81 ÷ 9. Vad blir 30 ÷ 5, 48 ÷ 6, 54 ÷ 6? Se sambandet mellan 24 ÷ 6, 28 ÷ 7 och 12 ÷ 3. Självrättande. Pussel i papp, med ram och botten. 81 bitar. Storlek: 29 x 37 cm. beta-4035 54:-

SOLKLART Tänk, räkna, skriv, se samband i matematik. Rätta, sudda ut och börja om. Går att använda hur många gånger som helst. Eleverna ser tydligt hur talen är uppbyggda och hör ihop. Tryck på båda sidor av korten. På ena sidan får eleverna träna addition och subtraktion. På den andra sidan tränar de multiplikation och division. Storlek: 26 x 23 cm. Innehåller: 5 dubbelsidiga kort. beta-3799 155:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6