Page 35

MA

Matematik – Taluppfattning 33

Åk F - 2

Addi och Minna vid havet är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen bekanta sig med talområdet 0-10 genom arbete med antal, siffror, mönster, taldelning, addition och subtraktion, mer och mindre, hälften och dubbelt, räknehändelser m.m. Följ med på matteäventyr!

ADDI OCH MINNA PÅ BONDGÅRDEN Talområdet 0–5. Addition och subtraktion. Taluppfattning, mönster, fler än, färre än, taluppdelning. beta-3941 19:-

Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge

Addi och Minna vid havet talområdet 0-10

Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB

ADDI OCH MINNA VID HAVET Talområdet 0–10. Addition och subtraktion. Taluppfattning, mönster, hälften och dubbelt. beta-3942 19:-

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-06-6

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr: 3942

ADDI OCH MINNA I DJURPARKEN Talområdet 0–20. Addition och subtraktion. Taluppfattning, ental – tiotal, mönster, hälften och dubbelt. beta-3943 19:-

Addi och Minna i djurparken är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen bekanta sig med talområdet 0-20 genom arbete med tiotal och ental, talmönster, större än och mindre än, talraden, addition och subtraktion, hälften och dubbelt, m.m. Följ med på matteäventyr! Beta Pedagog AB Box 58

Addi och Minna i djurparken talområdet 0-20

430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481

beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

ADDI OCH MINNA I STADEN Talområdet 0–100. Addition och subtraktion. Talraden & tiotal upp till 100, hälften och dubbelt, mönster. beta-3944 19:-

och Beta Pedagog AB Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras

för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till

upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-07-4

Addi och Minna på jobbet är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med multiplikation och division inom talområdet 0-25, samt hela tiotal. Uppgifterna behandlar talmönster, dubbelt och hälften, räknehändelser m.m. Följ med på matteäventyr! Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Addi och Minna i skogen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med tiotalsövergångar inom talområdet 0-20. Uppgifterna behandlar tiokamraterna, taldelning, addition och subtraktion ”till tiotalet och sedan resten”, hälften och dubbelt, talmönster m.m. Följ med på matteäventyr!

Addi och Minna på jobbet

Beta Pedagog AB

multiplikation och division Box 58 tabellerna 2, 5, 10 och lätta hörnet

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Åk 1 - 3 ADDI OCH MINNA PÅ JOBBET Talområdet 0–25 samt hela tiotal. Multiplikation och division. Talmönster, dubbelt och hälften, räknehändelser. beta-3945 19:-

Addi och Minna i skogen talområdet 0-20 med tiotalsövergångar

430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr: 3943

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

och Beta Pedagog AB

och Beta Pedagog AB

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-09-0

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-10-4

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr 3945

Addi och Minna i fjällen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med talområdet 0-100 genom addition och subtraktion med tiotal och ental i båda termerna, men utan tiotalsövergångar. Uppgifterna behandlar också hundrakamrater, hälften och dubbelt, fler och färre, temperaturskillnader, talmönster m.m. Följ med på matteäventyr! Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se

ADDI OCH MINNA I SKOGEN Talområdet 0–20. Addition och subtraktion. Tiotalsövergångar, taldelning, tiokamrater, mönster, dubbelt och hälften. beta-3946 19:-

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr 3946

Addi och Minna vid sjön är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med alla fyra räknesätten inom talområdet 0-100. Uppgifterna behandlar talraden, hundrakamrater, addition och subtraktion med tiotal och ental i båda termerna men utan tiotalsövergångar. Här finns även uppgifter med multiplikation och division inom talområdet 0-25 samt hela tiotal, hälften och dubbelt, talmönster, räknehändelser m.m. Följ med på matteäventyr!

Addi och Minna i fjällen

talområdet 0-100 med tiotal och ental i båda termerna Beta Pedagog AB

ADDI OCH MINNA I FJÄLLEN Talområdet 0–100. Addition och subtraktion. Talsortsräkning, hundrakamrater, talmönster, räknehändelser, temperatur, dubbelt och hälften. beta-3947 19:-

Addi och Minna vid sjön talområdet 0-100 de fyra räknesätten

Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

www.beta-pedagog.com Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

ADDI OCH MINNA VID SJÖN Talområdet 0–100. Alla räknesätten. Hundrakamrater, talmönster, symbolspråk, räknehändelser, dubbelt och hälften. beta-3948 19:-

och Beta Pedagog AB

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-11-2

Maria Utbult Printed in Sweden by Risbergs, Anna Sjöberg2005 ISBN 91-85215-12-0 Eva Persson Holst

Art. nr 3947

Art. nr 3948

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Åk 1 - 3 ADDI OCH MINNA I KÖPCENTRET Multiplikation och division. Tabellerna 0–10. beta-3956 19:-

Addi och Minna på köpcentret är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med multiplikation och division inom talområdet 0-100. Uppgifterna behandlar talmönster, yta, diagram, räknehändelser, m.m. Följ med på äventyr! Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge

Addi och Minna på flygplatsen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med alla fyra räknesätten inom talområdet 0-1000, utan tiotalsövergångar. Uppgifterna behandlar positionssystemet, talraden, längd, vikt, tid, räknehändelser, talmönster, m.m. Följ med på matteäventyr!

Addi och Minna på köpcentret

Beta Pedagog AB multiplikation och division tabellerna 0-10 Box 58

Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Addi och Minna på flygplatsen talområdet 0-1000 alla räknesätt

430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

ADDI OCH MINNA PÅ FLYGPLATSEN Talområdet 0–1000. Alla räknesätt. Utan tiotalsövergångar. beta-3957 19:-

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-13-9

ADDI OCH MINNA PÅ IDROTTSDAG Talområdet 0–100. Alla räknesätt. Med tiotalsövergångar. beta-3958 19:ADDI OCH MINNA PÅ MUSEET Talområdet 0–10 000. Alla räknesätt. Med tiotals-, hundratalsoch tusentalsövergångar. beta-3959 19:-

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, Maria Utbult 2005 ISBN 91-85215-14-7 Anna Sjöberg

Art. nr 3956

Eva Persson Holst

Art. nr 3957

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6