Page 34

MA

32 Matematik – Taluppfattning

Matteäventyret ADDI & MINNA HOS MATTEFIXAREN Hjälper elever att ”se” talen istället för att räkna. Följ med Addi & Minna till Mattefixaren, som har många bra knep på hur man kan tänka. Träna en tankestrategi i taget.

Åk F - 2 ADDI & MINNA HOS MATTEFIXAREN 1 Tankestrategier: talens grannar 0–10, noll plus något, störst först 0–20, dubbelt och hälften 0–10, tiokamrater, skillnad 0–20, tio plus ental 0–20, det är bara tiotalet som skiljer, addition, 0–20, sortera additionskombinationer 10–20 m.m. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. beta-4011 475:-

Åk 1 - 3 ADDI & MINNA HOS MATTEFIXAREN 2 Tankestrategier: hundrakamrater med hela tiotal, addition, subtraktion, hundrakamrater med tiotal och ental, fler eller färre ental, tiotal, talsortsräkning, tiotalsövergångar, dubbelt, hundrakamrater och fler eller färre. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. beta-4012 475:-

Matteäventyret

Åk 1 - 3 ADDI & MINNA HOS MATTEFIXAREN 3 Tankestrategier: tiotalsövergång, addition med tvåsiffriga tal, flytta över, addition, öka båda termerna, addition och multiplikation hör ihop, multiplikation och division hör ihop, innehållsdivision, dubbla en dubbla, positionssystemet och alla räknesätt med stora tal. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. beta-4013 475:-

En serie med 12 övningsböcker i matematik. Följ med Addi och Minna på olika äventyr, där du får träna matematik på ett roligt och lekfullt sätt. Uppgifterna är varierande och vill stimulera eleverna till att tänka matematik. A5-format. 16 sidor. Förbrukningsböcker. Författare: Maria Utbult och Eva Persson-Holst. Illustratör: Anna Sjöberg.

Matteäventyret. häfte i serien ett fristående t 0-20. i skogen är inom talområde ”till Addi och Minna subtraktion tiotalsövergångar , addition och arbeta med med på erna, taldelning Här får barnen r m.m. Följ behandlar tiokamrat och dubbelt, talmönste Uppgifterna hälften sedan resten”, tiotalet och matteäventyr! AB Beta Pedagog Box 58 430 17 Skällinge 05 Tel. 0340-355 81 Fax. 0340-354 eta-pedagog.se beta-pedagog@b g.com www.beta-pedago

Utbult Holst och Maria

Eva Persson Författare: Anna Sjöberg Illustratör: Maria Utbult Redaktör:

© Eva Persson

Holst, Maria AB

Utbult, Anna

Sjöberg

och Beta Pedagog

delvis får ej helt eller Kopieringsförbud ättslagen och lagen om av upphovsr bryter mot är skyddat ål. Den som Detta verk till böter eller undervisningsändam och dömas kopieras för allmän åklagare till kan åtalas av erlägga ersättning upphovsrätt bli skyldig till två år samt fängelse upp nehavare. upphovsman/rättsin Risbergs, Sweden by Printed in -10-4 ISBN 91-85215

2005

na

Addi och Min i skogen 0-20

talområdet vergångar med tiotalsö

na

Matteäventyret. häfte i serien t 0-100. ett fristående vid sjön är n inom talområde med Addi och Minna subtraktion alla fyra räknesätte addition och arbeta med finns även hundrakamrater, Här får barnen rgångar. Här behandlar talraden, hela Uppgifterna men utan tiotalsöve t 0-25 samt i båda termerna inom talområde på tiotal och ental och division m.m. Följ med multiplikation räknehändelser uppgifter med talmönster, och dubbelt, tiotal, hälften matteäventyr!

Addi och Min vid sjön 0-100 talområdet tten de fyra räknesä

AB Beta Pedagog Box 58 430 17 Skällinge 05 Tel. 0340-355 1 Fax. 0340-3548 eta-pedagog.se beta-pedagog@b g.com www.beta-pedago

Utbult Holst och Maria Eva Persson Författare: Anna Sjöberg Illustratör: Maria Utbult Redaktör: Sjöberg Utbult, Anna Holst, Maria © Eva Persson AB och Beta Pedagog

Art. nr 3946

delvis får ej helt eller Kopieringsförbud ättslagen och lagen om av upphovsr bryter mot är skyddat ål. Den som Detta verk till böter eller undervisningsändam och dömas kopieras för allmän åklagare till kan åtalas av erlägga ersättning upphovsrätt bli skyldig till två år samt fängelse upp nehavare. upphovsman/rättsin Art. Risbergs, 2005 by Sweden Printed in -12-0 ISBN 91-85215

Maria Utbult Anna Sjöberg Holst Eva Persson

Maria Utbult Anna Sjöberg Holst Eva Persson nr 3948

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6