Page 24

MA

22 Matematik – Taluppfattning

Centikuben

Gör det enkelt att förstå längd, area och volym.

CENTIKUBEN 1000-PACK Centikuben är ett enkelt och mycket användbart läromedel. Eleven kan känna, se och handgripligen arbeta med våra enheter. LÄNGD: Bygg en stav av centikuber, lika lång som din finger, hand eller arm. Hur många centimeter? MASSA: Gör dina egna vikter. Se hur många gram (kuber) de innehåller. VOLYM: Bygg dina egna centilitrar, decilitrar och litrar. Centikuben är fogbar åt alla sidor. 1 gram, 1 cm, 1 cm², 1 cm³, 1 ml, 1 ental. 1000 centikuber, i 10 färger, förpackade i en rejäl plastlåda. beta-3000 265:-/förp.

HUNDRAPLATTAN Använd centikuben som tiobasmaterial. Du får tiostavar/ hundratal, som du direkt kan “växla”. Hundraplattan håller reda på dina tiostavar i hundratalet. Plattorna kan också kopplas samman till storplatta. Gör t.ex. stapeldiagram med centikuben på storplattan. 10 i varje förpackning. beta-3006 95:-/förp.

CENTIKUBEN TIPS OCH IDÉER Matematiklaborationer med centikuben. 120 olika matematiklaborationer fördelade inom: Area – Massa – Volym – Bråk – Procent. Färdiga uppgifter att använda direkt, samt inspirerar och ger idéer om centikubens många möjligheter i laborativ matematik. 38 kopieringsunderlag. beta-1001 340:-

KUBER 1000 FÄRGADE 1 cm³, i 10 olika färger, 1000 kuber. Användbara till mycket inom matematik: sortering, area, volym, massa, mönster, sannolikhet och mätningar. Utmärkta att väga med, 1 gram per kub. Perfekta som plockmaterial. Använd dem som counters. Går inte att sätta samman. Förpackning med 1000 kuber i en rejäl plastlåda. beta-1351 250:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6