Page 203

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR Nedanstående villkor gäller vid beställning direkt från Beta Pedagog. Vid beställning genom GR Utbildning eller LäroMedia, gäller deras respektive försäljningsvillkor. PRIS Alla priser i denna katalog är angivna exklusive moms. Böcker och tryckta läromedel belastas med 6 % moms, övrigt material med 25 %. Vi reserverar oss för prisjusteringar. För aktuella priser, besök www.betapedagog.se. FRAKTER Frakten betalas av köparen. Eventuell restorder skickas fraktfritt. BETALNINGSVILLKOR 30 dagar netto från fakturadatum. FÖRSENAD BETALNING Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta samt påminnelseavgift. BESTÄLLNING VIA DISTRIBUTÖR Hela Beta Pedagogs sortiment finns att beställa genom GR Utbildning och LäroMedia, vars avtalskunder alltså kan beställa våra produkter via sin distributionscentral.

REKLAMATIONER Om en vara är felaktig, ska reklamation göras inom 14 dagar, från det att köparen mottagit varan. Om beställningen skett genom GR Utbildning eller LäroMedia, ska reklamationen göras dit. TRANSPORTSKADA Skada, som orsakats av transporten, anmäls direkt till chauffören/transportföretaget. PRIVATKUNDER Även privatpersoner kan handla av Beta Pedagog. Försäljningsvillkor för privatpersoner finns på www.betapedagog.se. ORDERADRESS Beta Pedagog Skutevägen 1 432 99 Skällinge Tel: 0340-355 05 E-post: order@betapedagog.se Webbshop: www.betapedagog.se

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6