Page 20

MA

18 Matematik – Taluppfattning

Räkna med läsning

d läsning 0 - 5 matematik och läsning blandning! ttlästa texter i matematik. na motiverar eleverna att örståelse i matematiska ang. na att rita hur de tänker. everna att få ett arbetssätt nna lösa problem. att lösa problem i vardagen mrådet 0 - 5.

0-5

Åsa har 3 lok. Ola har 1 lok. Nu får Ola 1 lok av Åsa.

Räkna med läsning 0 - I0

Åsa ser 2 kor och 1 gås. De har ____ ben ihop. Nu går 1 ko i väg.

Då ser Åsa ____ ben.

Nu går gåsen i väg.

Då ser Åsa bara ____ ben.

ycka till ! odil Jönsson, författare

Tor har 2 hönor. De äter bönor. De delar lika på 8 bönor.

Beta Pedagog

g

ge 505 gog.se gog.se

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0451 ISBN 978-91-86213-19-0

Då har Åsa ____ lok och Ola har ____ lok.

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

Åk F - 2

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Åk 1 - 3

Räkna med läsning

12 Räkna med läsning 14 0 - 20

10

RÄKNA MED LÄSNING 0–10 Orden i texterna består av max fem bokstäver. Lär eleverna att läsa texten, rita hur de tänker, skriva på mattespråket och sedan besvara frågan. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0–10. Eleverna kan tillämpa alla fyra räknesätten. Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. beta-0452 32:-/st. beta-04525 145:-/5-pack Räkna med läsning

16

10 + 1

10 + 5

Love, Safi och Kimi är på zoo.

Måla vad de ser!

0 - 20

Här finns matematik och läsning i en härlig blandning! Det är lättlästa texter i matematik. Meningarna motiverar eleverna att 18 20 träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. 10 + 3 Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 20. Med tiotalsövergångar.

I 0 - 20

Lycka till ! Bodil Jönsson, författare

Lycka till ! Bodil Jönsson, författare Love ser ____ apor, ____ tiger och ____ aror.

h Beta Pedagog

ge 505 gog.se agog.se

eta edagog

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

RÄKNA MED LÄSNING 0–5 Bodil Jönsson har skrivit lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max tre bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. En ordbild, och. Lär eleverna att rita hur de tänker. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0–5. Förbrukningsbok. 16 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. beta-0451 25:-/st. beta-04515 115:-/5-pack

ed läsning I0 - 20 matematik och läsning blandning! ttlästa texter i matematik. na motiverar eleverna att förståelse i matematiska hang. rna att rita hur de tänker. everna att få ett arbetssätt nna lösa problem. å att lösa problem i vardagen mrådet I0 - 20. talsövergångar.

og

Då äter de ____ bönor var.

Då har de ____ lok ihop.

eta edagog

10 + 7

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0453 ISBN 978-91-86213-22-0

10 + 9

Beta Pedagog

eta edagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Safi ser ____ apor, ____ tiger och ____ aror.

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340 - 35505 www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Åk 1 - 3 RÄKNA MED LÄSNING 10–20 utan tiotalsövergångar. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Ordbilder: och, fler. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem, i vardagen, inom talområdet 10–20, utan tiotalsövergångar. Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. beta-0453 32:-/st. beta-04535 145:-/5-pack

Åk 1 - 3 MATTEMEMORY Se talbilder och öva taluppfattning. 3 olika kortlekar: Blå kortlek tränar taluppfattning 0–9. Grön kortlek tränar addition och subtraktion 0–9. Röd kortlek tränar tiotalsövergångar 0–18. Innehåller: 77 kort med lärarhandledning. Författare: Stellan Adolfsson. beta-4333 135:-/förp.

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0454 ISBN 978-91-86213-23-7

Kimi ser ____ apor, ____ tiger och ____ aror.

De ser ____ apor ihop. De ser ____ tiger ihop. De ser ____ aror ihop.

eta edagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Åk 1 - 3 RÄKNA MED LÄSNING 0–20 med tiotalsövergångar. Bl.a. uppgifter med hälften och dubbelt. Ordbilder: och, fler, färre. Lär eleverna att läsa texten, rita hur de tänker, skriva på mattespråket och sedan besvara frågan. Tränar problemlösning i vardagen, inom talområdet 0–20, med tiotalsövergångar. Eleverna kan tillämpa alla fyra räknesätten. Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. beta-0454 32:-/st. beta-04545 145:-/5-pack

Åk 1 - 3 RÄKNEBRÄDET Tränar på att koppla ihop antal och siffra, och kan användas för både additions- och subtraktionsräkning. Innehåller: 20 x 28 cm arbets- och förvaringsplatta i trä, 13 träplattor med siffror och 25 plastpluggar. beta-1071 330:-/förp.

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6