Page 195

TE

Teknik 193

KAPLA BYGGSTAV Kapla byggstav är tillverkad av massivt obehandlat trä, 12 cm lång. Kaplastavens exakta mått och vinklar samt det inbördes förhållandet mellan längd – bredd – tjocklek, gör det till ett fantastiskt byggmaterial. Bygg hus, torn, broar, djur m.m. Allt bygger du utan en droppe lim. Kaplastavarna ger skaparlust, kreativitet, experimentlust, konstruktionserfarenhet, diskussioner, men kräver i gengäld koncentration, samarbete, noggrannhet och lite tålamod. Just de egenskaper många barn behöver träna. Kapla lär eleven grundläggande tekniska färdigheter, balans/jämviktsförhållande och ger konstruktionserfarenheter. Kapla låter eleven ha en idé – pröva – lyckas? Förbättra. Kapla ger möjlighet till problemorienterad undervisning. Vem bygger högsta tornet med hundra Kaplastavar? Outslitligt (nästan). Levereras i förvaringsbox. Innehåller: 200 Kaplastavar + 16-sidigt instruktionshäfte. 200 Kaplastavar räcker till ett enkelt torn från golv till tak. beta-5000 365:-/förp.

KAPLA 1000-BOX En låda fylld med Kaplastavar ger stora byggmöjligheter. Med trälock och häfte. Tänk att ha 1000 Kaplastavar som byggmaterial! 12 cm långa Kaplastavar med en otrolig precision. Rejäl trälåda, på hjul, fylld med 1000 härliga Kaplastavar. Lådan innehåller Kaplastavar så att det räcker till många kreativa elever med stora byggplaner och fräcka idéer. Kapla bygger broar mellan eleverna och mellan olika generationer. Upptäck att med Kapla finns inga begränsningar, bara möjligheter. Lådan, med trälock, gör det lätt att förvara och hålla ordning på alla Kaplastavar. beta-5002 1.795:-/förp.

KAPLA 280 280 Kaplastavar i en trälåda, som ”lock” på trälådan är det en Kaplabok Blå. Kaplastavarna är tillverkade av massivt och obehandlat trä, 12 cm långa. Kaplastaven exakta mått och vinklar samt det inbördes förhållandet mellan längd – bredd – tjocklek, gör Kapla till ett fantastiskt byggmaterial. Perfekt läromedel på lektionerna i teknik, bild och matematik. Kapla tränar finmotorik, logiskt tänkande, kreativt skapande, ögahand-koordination, spatialt seende ... I Kaplabok Blå finns det många bilder på konstruktioner som ni kan bygga. Innehåller: 280 Kaplastavar i trälåda och 1 Kaplabok Blå. beta-5008 595:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6