Page 145

EN

Engelska 143

Talking English

Åk 4 - 6

Monica Granevald

Art. Nr 3313

Beta Pedagog

TALKING ENGLISH Tips och idéer som alla syftar till att skapa aktiviteter och situationer, där eleverna talar engelska. Att tala engelska är det allra viktigaste under engelsklektionerna. Låt eleverna tidigt bli vana att aktivt använda och våga prata engelska. Exempel ur innehållet: What time is it? Word families, Jigsaw talking, Wordlist play, Question cards, Crossword talking ... Talking English är en idékälla att ösa ur, när du behöver variation och stimulans i engelska. 38 sidor. Författare: Monica Granevald. beta-3313 270:-

Åk 6 SPEAKER’S BOX Dra ett kort. Berätta utifrån korten för klassen. Talövningar och retorik på engelska. Bilder och meningar som sätter fart på fantasin. This is fun! Make a speaker’s corner in the classroom. Uppgifter: ta beslut, beskriv bilder, ge instruktioner, saker som du tycker bäst om. What’s happening here?/What comes next? Step by step, Would you rather? Things you like best. Korten är 63 x 63 mm. Tryck på båda sidor. Speaker’s box är 12,5 x 12,5 x 12,5 cm. Innehåller: 1 speaker’s box, 86 kort, 14 blanka kort (skrivbara) och Teacher’s Guide. beta-3599 145:-/förp.

Vocabulary Builder 60 stimulerande och roliga uppgifter. Ta tipsen som de är eller gör om dem så att de passar dig. Arbetssidorna är uppdelade i teman. 1000 vanliga ord finns i aktiviteter som korsord, fyll i rätt ord, para ihop ord, text till bild, skattkartor m.m. Behandlar aktuella ämnen för eleverna som kläder, resor, sport, arbete, musik m.m. Vocabulary Builder 2 är något svårare än 1:an. Här får eleverna arbeta med teman som djur, väder, yrken, tidsuttryck, adjektiv, sammansatta ord och idiomatiska uttryck. A4-format. 80 sidor. Facit finns.

Åk 5-6

Åk 6 VOCABULARY BUILDER 2 beta-5158 300:-

VOCABULARY BUILDER 1 beta-5155 300:-

Listening Activities 30 realistiska och stimulerande situationer. Enkelt och lätt att använda. Här finns grammatisk träning, uttal, osv. Ämnen som husdjur, party, kläder, människor ... Kopieringsunderlaget tillsammans med CD:n lär eleverna rätt uttal och betoning i språket. Läs, öva ord på arbetsbladet, innan ni lyssnar på texten. 2:an är lite svårare än 1:an. Tar upp ämnen som: datorer, hos frissan, hajattack, resplaner, stava det! Varje arbetsblad tar ca 30 - 40 min. Använd materialet som ”idékick” när ni ska göra/skapa rollspel och teater. Kopieringsunderlag med hörövningar på CD. A4-format. 56 sidor. Facit finns. CD:n är på 60 min. Åk 5-6 LISTENING ACTIVITIES 1 + CD beta-5156 400:-

Åk 6 LISTENING ACTIVITIES 2 + CD beta-5157 400:-

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6