Page 143

EN

Engelska 141

Åk 4 - 6 STORY SPARKERS! Utmärkt material för att få igång berättandet, både muntligt och skriftligt. Otroliga, roliga och galna bilder. Lägg flera bilder i en valfri sekvens. Då blir det ännu mer spännande att skriva en berättelse. En bildbank att hämta idéer, inspiration och kreativitet ifrån. På baksidan av korten: Quick Sparks! och Thought Sparkers! Quick Sparks! passar som uppvärmning inför skrivandet. Ger många förslag på hur berättelser kan börja. Thought Sparkers! passar som inspiration när eleverna ska skriva lite längre berättelser. Mer ingående frågor. Tips medföljer. Förpackade i kartong. Innehåller: 50 kort, 20 x 13 cm, alla färgbilder. beta-7103 195:-/förp.

Åk 4 - 6 A VISIT WITH SCIENTISTS Läs om Tim och Tyra och deras spännande besök hos några av de stora uppfinnarna. Texterna är skrivna på enkel engelska. Det finns en ordlista och övningsuppgifter i slutet av varje bok. Böckerna innehåller från 229 till 557 ord. Bilderna och de färgglada sidorna lockar till läsning. Ett bra material för bredvidläsning i engelska. “Jag kan läsa en hel bok i engelska!” Det ger ett ökat självförtroende. Eleverna lär sig engelska samtidigt som de får nya kunskaper om några uppfinnare. Texterna ger eleverna nyttig träning inför läsförståelseuppgifterna i de nationella proven i engelska. Läs om Marie Curie, James Watt, Alexander Graham Bell, Marconi, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Orville and Wilbur Wright samt Galileo. Varje bok innehåller 24 sidor. Färg. Format: 20 x 20 cm. Förpackningen innehåller 8 böcker. beta-2322 220:-/förp.

Åk 4 - 6 THE WORLD OF ANIMALS Engelska små faktaböcker om djur. Intressanta och roliga böcker som får eleverna att läsa engelska. Självförtroendet stiger i takt med kunskaperna om djuren och den nyvunna engelskan. Läs om elefanten, det största landdjuret, pingvinernas dyktävlingar, flodhästen m.fl. 24 sidor. Färg. Format: 18 x 12 cm. Följande titlar: What is ... an Ape? a Hippopotamus? a Lion? a Giraffe? an Elephant? a Crocodile? a Wolf? a Bear? a Horse? a Spider? a Butterfly? a Penguin? Kopieringsunderlaget hör till alla 12 böckerna. Det innehåller ordlistor, multiple choice-frågor, frågor som eleverna får svara på med egna ord, stödord för återberättande och facit. Innehåller: 12 olika djurböcker + 1 kopieringsunderlag, 41 sidor. beta-2345 420:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6