Page 1

derde uitgave, seizoen 2013/2014

Goed voor Utrecht Mark Wilkinson van Hillsong Berlijn

I

BLC voor het beste leven nĂş


inhoudsopgave 3

Voorwoord door pastor Paul, voorganger

6

Onze Visie Gods liefde voor iedereen

8

Het verhaal van mijn bekering Ilonka, Bernhard, Shirley en Romano

16

Hillsong & Best Life Church Mark Wilkinson, Hillsong Berlijn

18

Connectgroepen een voorstelrondje

24

Teamwork may we present to you our TEAMS!

30 32 34 36 38

Bijzondere Diensten

40

India Hoop voor niet-geliefde en vergeten kinderen.

42 46

Jeugd

BLC Business Dure seminars? ..of Best Life Business!

48

Onze Acties! Goed voor Utrecht

2

Onze Events Trainingen & Cursussen I

BLC

Column pr Irma Pluk de dag!


voorwoord

Best Life Church Hartelijk welkom in Best Life!

Wij in Best Life Church geloven dat God het Beste Leven wil voor jou. Niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag! Hoe we daarbij komen? Jezus heeft dat laten zien. Overal waar Hij kwam, kwam het Beste Leven: mensen werden genezen, depressies en angsten verdwenen, er kwam gezondheid en kracht en mensen kregen weer een mooie toekomst. Ze ervoeren: God wil mij helpen in dit (soms lastige) leven. Hij is er voor mij. En, als de hemel beschikbaar komt … stap je het Beste Leven binnen! In geluk, in liefde, in trouw, in voorspoed, in alles merk je dat God mèt je is! Dat hebben wij in Best Life ook ervaren. Velen van ons hebben de liefde van God in hun leven gezien en zijn daardoor blijvend veranderd. Eenzaamheid en angsten verdwenen, gezondheid en blijdschap kwamen, relaties werden hersteld en nieuwe vriendschappen opgebouwd. Kortom, alle mooie dingen kwamen binnen bereik. Op onze website, www.BestLifeChurch.nl kun je veel getuigenissen zien van mensen die daarover vertellen. Een leven waarin je dagelijks Gods liefde ervaart is ook voor jou beschikbaar. Dát is de reden dat Best Life Church bestaat! We willen dat ieder God kan leren kennen en kan genieten van zijn goedheid. Dáárom houden we samenkomsten, organiseren we events en komen we bij elkaar in connectgroepen. Heel Best Life Church is ontworpen om mensen het Beste Leven aan te bieden. Alle cursussen, trainingen, weekenden en

3


onderwijs zijn erop gericht jou ‘de tools’ te geven waardoor jij het Beste Leven kunt ontvangen, elke dag, in het hier en nu. Wij nodigen je van harte uit een tijdje met ons mee te lopen en te ontdekken dat Gods goedheid ook beschikbaar is voor jou. Het Beste Leven, de hemel in je hart en in je leven, een gelukkig en zinvol leven … voor jou! Wie zijn de voorgangers? Paul studeerde in Utrecht aan de lerarenopleiding (in de vakken Gezondheidskunde en Biologie). Na een zoektocht naar de zin van het leven kwam hij uiteindelijk in een Evangelie Gemeente terecht. Toen hij 23 was kreeg

“In Best Life Church ben ik genezen van ernstige depressies” Desirée hij een levensveranderende ervaring terwijl er voor hem gebeden werd. Plotseling wist hij: God is er en Jezus is de weg naar God en ieder moet dat weten. Op datzelfde moment kreeg hij een diep verlangen om deze mooie boodschap ook aan anderen te vertellen. Eén van de eersten aan wie hij dat vertelde was Irma – zij was studente aan dezelfde lerarenopleiding. In de pauze nodigde Paul haar uit voor een Bijbelgroep. Ook zij zette haar hart open voor Jezus en ervoer op een overweldigende manier de liefde van God in haar leven. Blijdschap en liefde kwamen in haar leven zoals ze nog nooit ervaren had. Er ontwikkelde zich een mooie relatie tussen Paul en Irma en op 23 september 1981 gaven ze elkaar het ja-woord. Sindsdien hebben ze meegeholpen hun moedergemeente op te bouwen en in het voorjaar van 1995 werden ze uitgezegend om een nieuwe gemeente te starten in Utrecht, wijk Zuilen. Samen met hun vier kinderen begonnen ze en sindsdien hebben ze mogen zien hoe God altijd groei gegeven heeft. Veel

4

mensen kwamen tot geloof en ontvingen diezelfde blijdschap en vervulling. Wonderen en genezingen kwamen vaak voor. Paul en Irma hebben een passie om, met hun kinderen en allen die meehelpen, Gods Huis te bouwen, zodat zoveel mogelijk mensen ook dat mooie leven met God kunnen gaan ervaren. Wat doet pr. Paul in een gewone week en waarom? “Een week ziet er altijd anders uit. Het hoogtepunt van elke week is de zondag. Veel activiteiten die door de week plaatsvinden zijn daarop gericht. Wij willen een zondag bouwen die aantrekkelijk is voor nieuwe mensen, opbouwend voor onze eigen mensen en waar God voelbaar aanwezig is. Omdat geloof en gebed daarbij belangrijk is, ga ik graag


“Ik had moeite met relaties, relaties dankzij Best Life Church is dat nu hersteld en ben ik inmiddels gelukkig getrouwd én vader.” Bastiaan geef ik op de maandagavond regelmatig les op de School voor Leiders (nieuwe leiders) en geef ik sinds kort een training op de laatste dinsdag van de maand aan alle leiders (bestaande leiders). Natuurlijk coach ik individueel onze service-pastors, de connectgroepleiders en de teamleiders. Daarnaast ben ik ook veel bezig met visie-ontwikkeling: wat is de volgende stap die wij moeten zetten als Best Life Church? Vaak stellen wij doelen en dankzij God en de inzet van velen behalen we die ook. Tot slot is het bestuderen van de Bijbel en het daarover bidden heel belangrijk. Vaak ben ik daar ‘s ochtends mee bezig. Ik vind er inspiratie in voor de preek, maar ook richting en zekerheid voor ons eigen leven.

naar een bidstond. Als je naar een bidstond gaat word je sterker en merk je dat God je gebeden verhoort. Je komt er altijd beter uit dan dat je er inging. In principe ga ik wekelijks naar de vroege bidstond op woensdagochtend (5.00 uur) en naar de nachtbidstond op vrijdagavond (23.00 - 1.00 uur). Daarnaast bidden Irma en ik samen op de dinsdagochtend om 5.00 uur voor ons gezin en de Gemeente. Tussendoor probeer ik altijd direct met God verbonden te blijven om zo steeds wijsheid te hebben in beslissingen die genomen moeten worden en in de zorg voor mensen. Andere activiteiten tijdens de week richten zich vooral op het trainen van nieuwe leiders. De gemeente groeit hard en er is dringend behoefte aan nieuwe leiders. Daarom

Mijn vrije tijd? Vooral op maandag. Dan ga ik met mijn geliefde Irma vaak iets leuks doen, zoals wandelen in de natuur of ergens wat drinken. Ook vind ik het leuk om mijn kinderen te zien en hen bijvoorbeeld te helpen met hun kamer of iets anders. Het leven dat ik leid is een geweldig leven: vol spanning en uitdaging, het stellen van doelen en vooruitgang boeken voor Gods Koninkrijk. Maar het mooiste nog vind ik al die levens die veranderen doordat mensen God leren kennen. Altijd horen we wonderen, altijd zien we vooruitgang, altijd is er LEVEN. Het leven met God? Het Beste Leven dat er is!”

Ik hoop je gauw persoonlijk te ontmoeten. Paul van der Boom Voorganger Best Life Church

5


onze visie

Gods liefde voor iedereen! “De liefde van God voor iedereen in Utrecht en omgeving!” zo zou je in het kort onze visie kunnen omschrijven. Overal waar Jezus kwam, bracht Hij liefde en oplossingen. Zelf hebben wij duidelijk ervaren dat God er is voor ieder van ons. Niet alleen wijzelf, maar ook inmiddels honderden mensen om ons heen hebben die liefde ervaren. God heeft een oplossing voor elk probleem, een antwoord op elke nood, genezing voor elke ziekte. Er is geen nood of God is groter; er is geen probleem of God heeft wel een oplossing.

Mijn Verhaal

13 jaar geleden kwam ik in Utrecht wonen en zocht naar een kerk. Via het telefoonboek vond ik Best Life Church. Na een telefoontje zat ik nog diezelfde avond gezellig een kopje koffie te drinken bij de vriendelijke voorganger. Deze hartelijkheid is wat ik toen op zijn minst opmerkelijk vond. Eigenlijk is dit hart voor mensen in al die tijd dat ik nu hier in de gemeente zit, nooit veranderd. Het is, denk ik, één van de dingen die onze gemeente het meest aantrekkelijk maakt. De zorg voor mensen en vooral de speciale aandacht als je voor het eerst komt, verbaast velen. Eén van de dingen die we bijvoorbeeld doen is zorgen dat iemand, die nieuw is, nooit alleen koffie staat te drinken. Vaak weten mensen nog heel lang met wie ze als eerste gesproken hebben. Dus ik zou zeggen, ben je voor het eerst? Neem een kopje koffie en geniet van de vriendschappen.

Erwin

6

Deze geweldige boodschap willen we de mensen niet onthouden. Iedereen mag weten dat er een God is die van hen houdt. God heeft ons geholpen, Hij wil hetzelfde voor hén doen.

Onze visie is dan ook: heel Utrecht en omgeving bereiken met de liefde van God. Doelen Om deze visie te realiseren stellen wij onszelf jaarlijks doelen. Door doelen te stellen maken we duidelijke vooruitgang. We merken dat God ons helpt deze te realiseren. Onze doelen voor dit jaar zijn: • het organiseren van een derde dienst. Hierdoor kunnen we meer mensen opvangen en bedienen; • het laten groeien van het aantal connectgroepen; • steeds meer mensen ontvangen op de zondag. Op deze manier nemen we toe in aantal en opvang van mensen. Door het voortdurend trainen van leiders kunnen we steeds meer mensen dienen. We zijn op deze manier heel gericht bezig onze grote visie te vervullen: “De liefde van God voor iedereen in Utrecht en omgeving!” Wil jij meehelpen? Graag! Mijn vraag aan jou is: wil jij meehelpen deze visie te realiseren? Het is mooi en geeft voldoening om mee te bouwen aan Gods Huis en hierdoor God en mensen blij te maken. Je ziet mensen positief veranderen.. en jij hebt er deel aan! Wil jij ons meehelpen mensen weer thuis te brengen bij God?


Als je dat wilt, gráág! Geef je op bij één van de connectgroepen of teams (zie verderop in dit magazine), dan zullen de leiders je graag verder helpen. Je kunt voor meer informatie ook altijd mailen naar info@BestLifeChurch.nl, dan staat onze secretaresse Esther klaar om je te helpen. Ik zie je gauw! pastor Paul (voorganger)

“Your kindness and love will always be with me each day of my life and I will live forever in your house, Lord” Psalm 23:6

7


“Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder God en Best Life Church.�

8


Ilonka vertelt hoe ze uiteindelijk op haar 32e echt tot geloof kwam. “In mijn jeugdjaren gingen we wekelijks op zondag naar de kerk. Ik zat daar in het kinderkoor, ben als baby gedoopt, heb heilige communie gedaan en het vormsel. Op zich vond ik de diensten best leuk, de ‘verhalen’ spraken me aan en vooral de liederen zingen vond ik leuk. Maar daar waar het eigenlijk om ging, de preek, kwam niet aan bij mij. Ik weet nog dat ik dan altijd naar het plafond staarde en de bloemetjes van de muurschilderingen telde. Het was gewoon te ver weg voor mij en niet van deze tijd. Dus toen ik ging studeren, ben ik ook weg gegaan van de kerk. Ik had er geen binding mee.” Ilonka heeft wel altijd het gevoel gehouden dat er meer was. “Maar dat ik God had verlaten en Hij mij niet, merkte ik pas toen ik met Bastiaan (die ik toen net kende) mee ging naar Best Life Church. Ik ging nogal sceptisch mee, want eigenlijk wilde ik helemaal niet weer met God bezig zijn, dat leek me veel te lastig. Vroeger had ik namelijk het idee dat God

het verhaal van mijn bekering

Ilonka

Ilonka is geboren in Wassenaar – dat ligt vlakbij Den Haag – en woont nu samen met haar man Bastiaan en pasgeboren zoontje Boaz in Utrecht. Ilonka heeft een katholieke achtergrond, maar geeft aan: “Een paar jaar geleden heb ik Jezus pas echt in mijn hart gevraagd.” altijd met me mee keek en me strafte als ik dingen niet goed deed. Daar wilde ik niet meer naar terug. Maar tijdens de dienst sloeg ik helemaal om. De preek kwam wel degelijk aan, ik begreep ineens alles wat ik eerder van het geloof had geleerd. Nu was alles in deze tijd en het ging om liefde, niet of ik iets wel of niet goed gedaan had. Om de principes van het geloof beter te begrijpen ging ik voor het eerst ook echt in de Bijbel lezen. En, beetje bij beetje, kwam ik steeds dichter bij God. Op een middag had ik een afspraak met pastor Irma en toen heb ik ook Jezus in mijn hart gevraagd. Ik voelde direct een enorme

warmte en liefde. Toen wist ik dat God mij, in de tijd dat ik niet geloofde, nooit in de steek had gelaten.” Ilonka vertelt dat God haar enorm gezegend heeft. “Voordat ik God echt leerde kennen, leefde ik er maar op los. Ik ging vaak naar de kroeg, op zoek naar iets. Maar dat ‘iets’ vond ik maar niet. Totdat Bastiaan mij meenam naar Best Life Church. Sindsdien is mijn leven enorm omhoog gegaan. Ik ben getrouwd, woon in een mooi huis in Utrecht, heb een leuke baan en inmiddels heeft God ons ook gezegend met een prachtig wonder, onze zoon Boaz! En dat alles is waar ik al die jaren op zoek naar was, maar wat ik zonder God niet kon

vinden.” Dat een kerk niet alleen een dienst is waar je op zondag heen gaat en daarna weer naar huis, ervaart Ilonka heel duidelijk bij Best Life Church. “Best Life Church is voor mij meer dan een kerk alleen. Best Life Church is echt een gemeente, een huis vol vrienden en familie, een huis waar je je talenten kunt ontplooien, een huis waar je terecht kunt met al je vragen, een huis waar je nooit alleen bent, een huis vol liefde, kortom een huis om thuis te zijn. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder God en Best Life Church.”

9


het verhaal van mijn bekering

Bernard

Bernard is geboren in Kollum. Zijn moeder is een echte Friezin en zijn vader is in Rotterdam geboren en getogen. Bernard: “Na een aantal verhuizingen ben ik in Emmeloord opgegroeid en heb ik tijdens en na mijn studententijd in totaal 7 jaar in Groningen gewoond, in 2006 ben ik in Utrecht komen wonen en inmiddels woon ik alweer 4 jaar in De Bilt.” Bernard vertelt dat hij niet altijd christen is geweest: “Hoewel ik wel een christelijke opvoeding heb gehad, had ik tot mijn 22e Jezus nooit aangenomen als mijn Redder, laat staan dat ik besefte dat ik in dit leven al een relatie met Hem zou kunnen hebben. Sterker nog, ik dacht bij mijzelf; als er nou een hemel en een hel is, dan ga ik op mijn sterfbed Jezus aannemen. Ik heb dan een leuk leven gehad en ik heb nog een ticket naar de hemel ook!” Bernard gaat verder: “Ik was in die tijd alleen maar op mijzelf gericht. Dacht alles te kunnen, onder het motto: als je maar wil, dan kan alles. Ik liet mijn gevoel nooit zien, sterker nog, ik was erg sarcastisch. En

10

vond ik iemand niet interessant, dan besteedde ik er ook geen aandacht aan. Door deze eigenschappen/ strategie kon ik mij redelijk goed staande houden. Uiteindelijk merkte ik toch dat ik niet gelukkig werd van mijn eigen instelling en manier van leven.” Bernard is uiteindelijk tot geloof gekomen doordat er drie dingen samen kwamen. “Ik werkte in Groningen en werd door mijn collega’s, die grotendeels moslim of boeddhist waren, aan het denken gezet. Ik dacht bij mijzelf dat er toch echt wel meer moest zijn dan dit doelloze leven! In diezelfde periode werd een vriend van mij radicaal christen en nodigde een andere vriend mij uit voor de Alphacursus.

Inmiddels was ik tot de conclusie gekomen dat, als er dan een ware religie was, dat dat dan het christendom wel moest zijn. Omdat het christelijk geloof in de kern echt alleen maar om Liefde gaat. Eerst was ik nog wel erg kritisch, maar toen ik het tweede seizoen ging helpen bij diezelfde Alphacursus, kwam het vertrouwen in God bij mij echt binnen. Het derde wat er gebeurde was dat ik graag een supervrouw wilde die, in tegenstelling tot mijzelf die alles wilde kunnen beredeneren, meer vanuit haar gevoel geloofde. Ik heb ervoor gebeden en binnen een paar weken leerde ik Karen kennen. Inmiddels zijn we al ruim 8 jaar getrouwd.”

Tegenwoordig is het leven van Bernard echt heel anders. “Ik ben ‘de ander’ steeds meer boven mijzelf gaan stellen. Ik ben er achter gekomen dat ik zelf niet veel kan, maar dat ik samen met God alles kan. Ik begon steeds meer geloof te krijgen, liet mij dopen en begon Gods principes steeds radicaler toe te passen. Directe gevolgen daarvan zijn dat ik gelukkig getrouwd ben, dat ik vader ben van 2 zonen (3 en 5), dat ik financiële wonderen mee heb gemaakt, dat ik genezingen heb mogen zien gebeuren, dat ik vanuit een werkloze situatie door God op mijn 30e directeur ben geworden van een bedrijf met 100 werknemers, maar ook dat ik Jezus liefde mag doorgeven en anderen mag helpen hetzelfde pad te volgen.” Toen Bernard de eerste keer bij Best Life Church binnen kwam, dacht hij: “God bestaat niet alleen echt, maar het leven met Hem is nog leuk ook! Ik ervaar de liefde van God door alle zegeningen die Hij mij geeft, juist ook in moeilijke periodes, en door de mensen die Hij op mijn pad brengt.


Best Life Church is voor mij‌

...een plek om, samen met anderen, echt het maximale uit het leven te halen!

11


12


het verhaal van mijn bekering

Shirley vertelt hoe ze uiteindelijk op haar 18e tot geloof kwam. “Ik leerde mijn man Piet kennen op Texel in een cafeetje. We wisselden nummers uit en hielden contact met elkaar. In die tijd werd ik ziek door een bacterie die ik in het buitenland had opgelopen en daardoor werd ik opgenomen in een ziekenhuis. Daar ontmoette ik een dominee die graag voor mij wilde bidden. Ik wist niet wat bidden inhield, maar het klonk goed dus liet ik het toe. De dag na het bidden was ik helemaal genezen. De artsen stonden voor een raadsel, want dit hadden ze nog nooit eerder gezien. Ik wist meteen dat er meer moest zijn. Bij thuiskomst moest ik steeds aan Piet denken, ook zag

Shirley

Shirley is geboren in Cothen - dat ligt vlakbij Wijk bij Duurstede en woont nu samen met haar man Piet in Woerden. Shirley is niet altijd christen geweest. “Ik heb op mijn 18e Jezus in mijn leven aangenomen”, geeft Shirley aan. ik zijn naam steeds op mijn telefoon. Op een gegeven moment spraken we af en daarna kregen we ook echt verkering. Piet vertelde dat hij gelovig was en zei dat hij zondags altijd naar de kerk ging. Hij vroeg me op een gegeven moment mee en tijdens die dienst werd ik enorm geraakt, alhoewel ik er nog steeds niks van begreep. Toch heb ik Jezus in mijn hart gevraagd!” Shirley gaat verder: “In het begin vond ik het nog lastig om bepaalde dingen achter te laten, maar ik merkte dat

Best Life Church is voor mij…

God echt met me bezig was en uiteindelijk heeft hij mij ook nooit in de steek gelaten. Door God ben ik nog meer voor mensen gaan zorgen die dat nodig hebben.” Shirley en Piet werden door goede vrienden meegevraagd om naar Best Life Church te komen. Over haar eerste ervaring met Best Life Church zegt Shirley: “Het viel me meteen op dat er veel jeugd rondloopt bij Best

...een plek waar ik samen met de kinderen van God mag bouwen aan een plek waar de liefde van God voorop staat. Liefde overwint alles!”

Life Church. Ik vond het tof om te zien hoe vurig ze zijn. Ik heb veel ups en downs in mijn leven meegemaakt, maar met God ga ik over bergen heen. Nadat ik zelf tot geloof ben gekomen heb ik acht jaar gebeden voor mijn familie. Het gezin waar ik uit kom was namelijk niet gelovig. Maar bijna iedereen komt nu naar de kerk! Daar ben ik God enorm dankbaar voor. Het is niet altijd makkelijk om volledig voor God te gaan, maar hij is mijn Trooster en een liefdevolle Vader. Bij de schuilplaats van de Allerhoogste mag je schuilen. En God voorziet altijd.”

13


het verhaal van mijn bekering

Romano Romano Nicolic (31), getrouwd met Julia, vader van vier kinderen.

Romano kan uren over zijn veelbewogen levensgeschiedenis praten, maar het allerbelangrijkste daarin vindt hij wat God met hem doet. Die geschiedenis had al kunnen stoppen toen zijn opa in Auswitz belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog. “God zij dank is hij gered, anders was het afgelopen. God heeft een plan met ons.” Als één na jongste van zes broers en vijf zussen, groeide Romano overal en nergens op. Hij werd geboren in België maar woonde in Italië, Frankrijk, Duitsland, eigenlijk in heel Europa. Als Roma werden hij en zijn familie niet geaccepteerd en van land naar land gestuurd. De familiebanden zijn daardoor hecht. Naar school ging hij eigenlijk niet, maar zijn talen spreekt hij vloeiend (Italiaans zelfs in vier of vijf dialecten).

14

Romano werd katholiek opgevoed, sommige andere familieleden behoorden tot een andere kerk. “Vroeger dacht ik dat het één kerk was, maar later begreep ik dat het heel anders was. We gingen naar de kerk. Ik ben in Rome opgegroeid met het Vaticaan. We waren er niet mee bezig maar ik geloofde wel in Jezus Christus. Ik deed foute dingen, leefde in de wereld. Jezus heeft me daaruit gehaald.” “Ik begon dingen te zien, gevoel te krijgen voor mensen. Ik merkte dat mijn leven niet compleet was, ook niet als ik geld had. Ik was niet gelukkig. God sprak met mij: “Geloof jij dat Ik de levende God ben, dat Ik de weg, de waarheid en het leven ben?” Toen ik ‘ja’ zei, is alles veranderd. Ik stopte met vloeken en schelden. We waren gewend aan het hebben

van veel geld en kochten heel dure dingen. Op een dag was het geld op. Ik wilde nog één keer ‘geld verdienen’.” Voor deze niet legale activiteit sprak hij af met wat vrienden. Toen Romano naar hen onderweg was, klonk op klaarlichte dag een stem uit de lucht. “God kwam naar me toe. Hij zei: “Ben je vergeten dat Ik een afspraak met je heb? Ga terug naar huis. De mensen met wie je hebt afgesproken komen vast te zitten, jij niet.” Romano: “Ik dacht dat ik gek geworden was. Ik schaamde me en durfde het niet te vertellen.” Uiteindelijk vertelde hij het zijn moeder. “Hou je eraan”, was haar advies. Romano begon te bidden en kreeg visioenen, al kende hij dat niet. Een paar maanden later werd zijn zoon ziek, hij kreeg onverklaarbare koorts en vlekken. “Ik bad uren per dag. Mijn ziel schreeuwde: help mij God, ik kan niet meer! Ik wist dat alleen Hij mijn zoon kon redden. God zei

tegen mij: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wees niet bang. Opeens was mijn zoon genezen. Vanaf dat moment voelde ik me nieuw.” Onlangs is Romano gedoopt. Samen met tientallen familieleden. “Ik zat te bidden en toen zei God tegen me dat ik de telefoon moest pakken en mensen moest bellen want: “je gaat een groot feest hebben”. Ik zei: “Wat voor feest?” God zei: “je gaat jezelf laten dopen”. Romano zei: “Ik ben er nog niet klaar voor”. God zei: “Je bent er wel klaar voor”. Daarna zei Hij: “Zoek pastor Paul op” Romano kent hem nog van vroeger – “en ga naar de kerk”. Tien minuten later ging ik naar buiten, naar een tankstation - ik wist niet waarom, want ik had niet eens een pasje bij me en daar zag ik pastor Paul. Ik vertelde hem dat ik me wilde laten dopen.” En Romano, die zijn hele leven werd buitengesloten, is dankbaar. “Ik ben blij dat God ons geaccepteerd heeft.”


Eerst buitengesloten, nu geaccepteerd

15


Hillsong & Best Life Church

Mark Wilkinson Best Life Church is lid van het Hillsong-netwerk. Daar wordt intensief samengewerkt met andere leiders van Hillsong-gemeenten. Mark en Jocye Wilkinson, voorgangers van de Hillsong-gemeente in Berlijn, gaven inmiddels drie conferenties bij Best Life Church: “In jullie gemeente is een grote honger naar kennis en groei, het is een kerk met mensen vol potentie.” In april 2008 startte Mark Wilkinson een kerk in Berlijn in de vorm van connectgroepen. Anderhalf jaar later kwamen er wekelijkse diensten. De Hillsong-gemeente in Berlijn telt inmiddels meer dan driehonderd leden. Wat is zijn droom voor zijn kerk: “Ik zou graag zien dat Jezus en Zijn Kerk een plaats krijgen in de hoofden en harten van de seculiere Europeanen, door het bouwen van een grote kerk in het hart van Berlijn. We willen mensen sterk maken in leiderschap en invloed laten hebben op elk gebied van het leven. Onze droom is om te leven vanuit het evangelie op een manier die bijdraagt aan de

16

gezondheid van de moderne samenleving.” Dat wat pastor Mark het meest waardeert aan Best Life Church is de vriendelijkheid en ontvankelijkheid die hij er ervaarde. Ook merkte hij een grote honger om te leren en om te groeien. Zijn waardering voor pastors Paul en Irma, inmiddels goede vrienden van hem en Joyce, steekt hij niet onder stoelen of banken: “beiden zijn zo gepassioneerd om te leven met Jezus en om mensen gered te zien worden.” Zijn wens voor onze kerk? Dat Best Life Church gezond blijft en groeit op elk gebied.

Conferenties dit seizoen: Conferentie ‘een stralende kerk’ Dit seizoen is er weer een conferentie in Best Life Church. Thema: “een stralende kerk”. Eén van de sprekers is dit keer Kris Mikkelson, voorganger van Hillsong Surrey (een gebied buiten Londen). Zijn kerk is in een paar jaar gegroeid tot meer dan 1000 mensen. Hij is jong, sportief en spreekt jonge mensen enorm aan. Data: 6-8 maart, Plaats: Best Life House

Conferentie ‘You can have it all!’ Eind mei is er een speciale gastspreker vanuit het bestuur van Hillsong Londen: Jeff Lestz. Opgegroeid in een joods gezin, verloor hij al op jonge leeftijd zijn beide ouders. Hij groeide op in kindertehuizen, maar liep daar weg en leefde een tijdlang op de straten van Chicago. Op 15-jarige leef-tijd kwam hij in aanraking met het evangelie en dat veranderde zijn leven radicaal. Hij ging de Bijbelse principes over financiën bestuderen en was op zijn 31e miljonair. Inmiddels is hij multi-miljonair, geeft over de hele wereld seminars en heeft een boek geschreven: ‘True Riches’. Hij heeft in-middels al tot meer dan 1 miljoen mensen gesproken. Het is een groot voorrecht dat hij bij ons wil komen spreken. Data: 30 mei – 1 juni, Plaats: Best Life House


“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u.” Psalm 32:8

17


onze connectgroepen Het kloppende hart van de Gemeente

Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur in Utrecht tenzij anders vermeld.

We beginnen de connectgroepavond altijd met samen lekker eten. Daarna komt er vaak thee met een koekje of chocola op tafel en gaan we de studie doen. Dit gaat meestal over de preek van afgelopen zondag. Daarna is er tijd om voor elkaar en met elkaar te bidden.

Connectgroep van Anne&Yvette

“De connectgroep is voor mij een plek voor vriendschap en verdieping waar Gods liefde centraal staat.�

18

Wat is je belangrijkste doelstelling? Ik merk dat het zijn van goede vriendinnen voor elkaar en met elkaar erg belangrijk is, eigenlijk voor iedereen. Dus dat proberen we te zijn. Je helpt elkaar als er dingen tegen zitten, maar je viert ook de mooie dingen met elkaar. Eigenlijk gaat het ook verder dan gewoon vrienden en het is lastig te omschrijven hoe het voelt.


Connectgroep van Bastiaan van Heusden

“Op de Connectgroep kan ik echt mijzelf zijn!� Het belangrijkste tijdens de connectgroepavond is het zoeken van God en samen met de mannen een gesprek over geloof hebben. Dit doen we op basis van de preek van de zondag daarvoor. Het belangrijkste is dat wij met elkaar een toffe tijd hebben en ons geloof verder verdiepen met elkaar.

Wat is je belangrijkste doelstelling? Het hebben van een goede geloofstijd met elkaar en het bouwen van echte vriendschap.

19


Connectgroep van Bastiaan van Holst

“Een moment om mijn geestelijke batterij op te laden�

Bij mijn connectgroep staan twee dingen centraal: vriendschap en elke keer dat je komt, iets leren waar je wat mee kan. We beginnen elke week met een hapje eten en daarna wat natafelen en bijvoorbeeld een potje darten. Dan houdt iemand een kort praatje over een interessant onderwerp, wat aansluit op de toespraak van de afgelopen zondag. Daarna wordt hier nog wat over nagepraat en voor wie dat wil, gaan we bidden. We hebben al vaak gezien dat God deze gebeden verhoort!

20

Wat is je belangrijkste doelstelling? De connectgroep is, net als de diensten op zondag, het meest gericht op nieuwe mensen. Naast dat je er een aantal goede vrienden bij krijgt is mijn doelstelling dat je, door alles wat je op de zondagen en de connectgroep leert, gaat groeien in je band met God en je op alle gebieden van je leven sterker komt te staan.


Connectgroep van Armen

“Het is geweldig om voor elkaars persoonlijke noden te mogen bidden.�

Tijdens de connectavonden komen we bij elkaar en praten we bij over wat wij de afgelopen dagen hebben meegemaakt. We danken God daar ook voor. Daarna zoeken we verdieping in Gods woord over het thema dat we de zondag ervoor tijdens de preek hebben gehoord. We behandelen de vragen op het connectgroepformulier en bespreken wat dit voor ons persoonlijk

betekent. We bidden ook dat wat wij geleerd hebben op ons leven zal doorwerken en toepasbaar wordt. Wat is je belangrijkste doelstelling? Belangrijkste doelstelling is om dichter bij God te leven en te leren van Jezus Christus hoe je elkaar lief moet hebben.

21


Connectgroep van Hind

“Girlpower op zijn best met als bron: Jezus’’

De connectavonden zitten vol gezelligheid, liefde en fijne gesprekken. We beginnen de avond altijd met een heerlijke maaltijd die klaargemaakt wordt door een van de meiden. Hierna praten we na over de preek van zondag. Wat ik belangrijk vind is dat we elkaar bemoedigen als er uitdagingen in het leven zijn, maar ook kunnen juichen als er bepaalde dingen overwonnen zijn. Ik geniet ervan wanneer we gebedsverhoringen met elkaar delen. Op die manier ga je anders naar huis dan hoe je binnen gekomen bent.

22

Wat is je belangrijkste doelstelling? Het is mijn verlangen dat de meiden ontdekken wie ze zijn in Jezus en wat Zijn plan is voor hun leven. God heeft zoveel meer in petto voor een ieder. Het is mijn verlangen dat ze opstaan en hun licht laten schijnen in hun stad, vriendengroep, school of werk. Ik geloof dat we dit jaar mogen verwachten dat God veel meer kan/gaat doen dan wij ooit durven dromen!


Connectgroepen: elke woensdagavond vanaf 19:00 uur in Utrecht, tenzij anders vermeld

Vrouwen

Gastvrouw Bijzonderheden Tijd ontvangst Adres Telefoonnummer Rita 40 - 60 jaar woensdag 10:00 uur Da Costakade 9 030-2433558 Lucienne 30 - 50 jaar woensdag 19:00 uur Furkabaan 756 06-51833933 Petra Young Moms ea woensdag 19:30 uur E. Zoudenbalchstr 49 06-26936425 Willine 30+ woensdag 19:30 uur Lunenburchdreef 45 030-2967505 Esther 25 - 35 jr. incl. eten woensdag 18:00 uur 06-41221559 Irene 18 - 30 jaar woensdag 18:00 uur Orinocodreef 9E 06-18385596 Desire 30 - 50 jaar woensdag 19:30 uur Vechtplantsoen 34 06-30431314 Mina 30 - 55 jaar woensdag 19:30 uur Antilopespoor 124, Maarsen 06-27094083 Titia 20 - 90 jaar woensdag 10:00 uur Theemsdreef 406 06-51386168 Jenny Leidsche Rijn donderdag 19:30 uur Zomer 2, De Meern 030-6663845 Hind 18+ woensdag 18:00 uur Daelwijcklaan 3 06-42687291 Patricia 25 - 50 jaar woensdag 18:30 uur Goudesteinlaan 41 06-41423527 Anne&Yvette 21+ woensdag 18:00 uur Zuilen 06-23266427 June 35+ woensdag 19:30 uur Nieuwegein 06-22542781 Hannah 30 - 50 jaar vrijdag 9:30 uur Paardenbloemsingel 12 Vleuten 06-29499852 Michelle 20 - 55 jaar woensdag 19:00 uur Laan v vollenhove 1299 Zeist 06-39665303 Winta 12-15 jaar woensdag 19:00 uur Otterstraat 37b 06-13431082 Saron 15-18 jaar woensdag 19:00 uur C. van Maasdijkstraat 36, 06-84015244

Mannen

Gastheer Erwin Herman Bert Ben Moustafa Hans Bastiaan Jan Ronald Bastiaan Bernard Armen Manuel

Bijzonderheden Tijd ontvangst 25 - 40 jaar woensdag 19:15 uur 45+ jaar woensdag 19:30 uur 40-60 jaar woensdag 19:30 uur 40+ woensdag 19:30 uur Young adults incl.eten woensdag 18:45 uur 35 - 50 jaar woensdag 19:30 uur 20 - 30 jaar woensdag 18:30 uur 40+ jaar woensdag 19:15 uur Ondernemers, woensdag 19:00 uur zakenmensen en leidinggevenden 30 - 40 jaar woensdag 19:00 uur 25 - 35 jaar woensdag 19.00 uur 25 - 40 jaar woensdag 19:15 uur 12-18 jaar vrijdag 19:00 uur

Adres Telefoonnummer Bremstraat 108 06-29738439 Zwanenvechtplein 22 06-50283509 Vechtplantsoen 326 06-23456701 Zomer 2, De Meern 030-6663845 Graadt v. Roggenweg 49-3 06-11591261 Nigerdreef 121 06-44253188 Orinocodreef 9E 06-43087885 Daelwijcklaan 3 06-14141870 Trompetbloemlaan 10, Vleuten 06-41195475 Dantelaan 81 Camera Obscuradreef 75 Bremstraat 108 Daelwijcklaan 3

Kijk voor het meest actuele overzicht op www.bestlifechurch.nl

06-18885715 06-22728563 06-14165202 06-51935768

23


onze teams vele handen maken licht en mooi werk Teams maken het mogelijk dat Best Life Church volop kan functioneren en leven! Er zijn teams voor de zondagdiensten, voor multimedia, voor de opvang van kinderen en voor de vele andere activiteiten die Best Life Church organiseert. Teams zijn niet alleen belangrijk voor het goed functioneren van Best Life Church, ook je eigen

24

ontwikkeling en talenten ontdekken staat centraal binnen de teams. Als je meehelpt Gods Huis te bouwen heb je deel aan iets dat groter is dan jezelf en dat van enorm veel betekenis is voor veel mensen. Daarnaast leer je in een team nieuwe mensen kennen en bouw je aan zinvolle relaties die je leven verrijken. We stellen graag een aantal teams aan je voor:


“We’re here to make a DIFFERENCE” Brian Houston

TVuitzendingen team Sinds september 1995 heeft Best Life Church een eigen tv-programma op Stads-TV Utrecht. Deze zender bereikt heel de stad Utrecht en er zijn ’s zondags duizenden mensen die de uitzending bekijken. Inmiddels zijn er al heel wat mensen binnengekomen via deze tv-programma’s. In de Best Life Church-uitzending ‘Utrecht voor Utrechters’ zit altijd een getuigenis van iemand die veranderd is door God, een samenvatting van de preek van afgelopen zondag en een persoonlijk uitnodiging om je relatie met God te herstellen of verdiepen. Het TV-team kan altijd mensen gebruiken die enige ervaring hebben met filmen, het bewerken van film, regisseren, decor opbouw, plannen en/of interviewen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Bert: bertnjoo@hotmail.com of kijk op onze website.

25


Kinderwerkteam Het kinderwerkteam is er om de kinderen een heerlijke tijd te geven als ze in Best Life Church zijn. Door deze opvang kunnen ouders volop genieten van de dienst of activiteiten en daarna ook heerlijk nog even koffie drinken, kennis maken met nieuwe mensen of even bijpraten met bekenden. Best Life Church heeft een uitgebreide kinderopvang voor baby’s en kleuters. Voor de kinderen op de basisschool is er een eigen samenkomst, waar de kinderen een leuke tijd hebben en een belangrijke boodschap meekrijgen waar ze in het dagelijks leven iets mee kunnen. Het kinderwerk team is altijd op zoek naar enthousiaste mensen, die goed met kinderen kunnen omgaan, want er komen steeds meer kinderen bij. Wil jij het beste geven om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen? Geef je dan op bij Arnoud of Hannah: arnoudkroeze@gmail.com, hannahkroeze@gmail.com of kijk op onze website.

26


27


Lichtteam Stel je eens voor dat je de theaterzaal van het Vorstelijk Complex binnenloopt op zondagochtend en de zaal is verlicht door TL-lampen. Wat voor een beleving zou je dan hebben van de dienst? Het gebruik van licht is enorm belangrijk tijdens de zondagdiensten, maar ook tijdens alle activiteiten van Best Life Church. Het maakt heel veel uit welke lichten er worden gebruikt, welke kleuren en tijdens welk lied worden getoond, of er veel of (bijna) geen licht gebruikt wordt en ga zo maar door. Daarom is het lichtteam zo enorm belangrijk voor Best Life Church. Het licht bedienen is een vak apart. Het helpt mensen enorm om in de juiste sfeer te komen, op God gericht te zijn en hun aandacht geconcentreerd te houden. Gelukkig hebben we de beschikking over een uitgebreide selectie van lichten. Mensen uit het lichtteam zijn creatief, hebben gevoel voor sfeer en willen mensen helpen de ultieme ontmoeting met God te hebben. Ben je creatief, technisch en hou je van sfeer? Geef je dan op bij Erwin: erwinbovendorp@gmail.com of kijk op onze website.

28


29


bijzondere diensten

Kids Party

Wanneer elke laatste zondag van de maand, gelijktijdig met Best Life Extra. Wat een bijzonder leuk feestje voor alle kinderen van vier tot twaalf, compleet met een springkussen, schminken, speciale verrassingen, zoals een clown, suikerspin, ijskar, popcorn, grote junglebaan, spelletjes en alle andere dingen waar kinderen heel blij van worden. Waarom omdat kinderen voor God ontzettend belangrijk zijn en dat mogen ze weten ook.

Best Life Extra

Wanneer elke laatste zondag van de maand (m.u.v. de zomermaanden). Wat een speciale dienst voor gasten met een bijzondere, aantrekkelijke ‘special act’. Waarom om gezellig al je vrienden en familie mee naar toe te nemen zodat nóg meer mensen horen hoe goed God is.

Doopdienst

Wanneer zo’n 3-4 keer per jaar (zie halfjaarplanning, te verkrijgen bij infotafel). Wat elk jaar laten tientallen mensen zich dopen en het is fijn als dat tijdens een feestelijke dienst gebeurt. Familieleden en vrienden worden dan uitgenodigd en zien hoe de dopeling een ‘nieuw leven’ met Christus aandoet. Waarom om met elkaar het begin van het nieuwe leven van de dopelingen te vieren.

30

Invoegen

Wanneer elke twee maanden (zie halfjaarplanning, te verkrijgen bij infotafel). Wat nieuwe mensen die deel uit willen gaan maken van Best Life Church stellen zich in deze dienst voor aan de gemeente, de gemeente verwelkomt hen met daverend applaus en veel liefde. Waarom om een warm welkom te geven aan alle nieuwe mensen die Best Life Church tot hun ‘thuis’ willen maken.


EEN DERDE DIENST OP ZONDAG! Best Life Now - alles is mogelijk!

Best Life Church groeit voortdurend. Vorig jaar groeiden we met 50% (!) en raakten de twee diensten op zondagochtend vol. Het werd tijd om uit te zien naar een derde dienst.. God wil het Beste Leven geven! God wil ons leven verbeteren, in alle opzichten. Of we nu lichamelijk ziek zijn, geestelijk ons ‘niet happy’ voelen, in de knoei zitten met relaties of met het (ontbreken van) werk: God is er voor ieder van ons. In Best Life Now richten we ons vooral op de oplossing van problemen waar we mee zitten. Dit doen we op een heel duidelijke manier, direct vanuit de bijbel. Je zult tal van praktische voorbeelden horen van mensen die duidelijk door God geholpen zijn. Wonderen, genezingen, hulp in moeilijke situaties, wijze raadgevingen enz. Dit helpt je om te geloven dat God ook een oplossing heeft

voor jóuw probleem! Als je er behoefte aan hebt is er bovendien aan het eind van de dienst de gelegenheid om voor jouw probleem te laten bidden. Best Life Now-dienst Best Life Now-diensten worden gehouden in de vernieuwde theaterzaal van ons eigen gebouw, Best Life House. Het zijn, net als onze andere diensten, aantrekkelijke diensten met moderne muziek, multimedia, veel jeugd en een boodschap die practisch toepasbaar is in jouw leven. Er is kinderopvang en … natuurlijk gezellig koffie na afloop en alle gelegenheid om na te praten. Best Life Now Elke zondag 17.00 uur Best Life House, Daelwijcklaan 3, Utrecht

Kinderen Opdragen

Wanneer elke twee maanden (zie halfjaarplanning, te verkrijgen bij infotafel) Wat Jezus doopte de kinderen niet, maar zegende hen. Daarom organiseren we speciale diensten waar ouders hun kinderen aan God kunnen ‘opdragen’. We bidden dan om Gods bescherming, leiding en liefde voor hun leven. Dit zijn ook feestelijke diensten, waar alle familieleden en vrienden van harte welkom zijn! Waarom om de kinderen een belangrijke plek te geven in de gemeente, zij hebben het nodig!

Heilige-Geestavond

Wanneer regelmatig, het hele jaar door (zie halfjaarplanning, te verkrijgen bij infotafel) Wat ná de connectgroep een uur samen zijn met God (21 – 22 uur). God zegent deze tijden altijd enorm. Vaak hebben mensen een diepe ervaring met de Heilige Geest deze avonden. Waarom omdat het goed is om in het drukke leven ook tijden te hebben van verdieping en innerlijke rust.

31


onze events barstensvol leuke activiteiten Aantrekkelijke diensten, bijzondere evenementen, diepgaande studies. Het is er allemaal, in Best Life. Eén van de speerpunten van Best Life – naast liefde en persoonlijke groei van elke bezoeker is het aanbieden van ‘aantrekkelijke diensten en evenementen’

Girls Night Out

Twee keer per jaar wordt er een heerlijke verwenavond voor alles dames georganiseerd: de Girls Night Out. Deze avond worden de dames verwend met heerlijke hapjes, daarnaast kunnen ze zich laten verwennen in de Beauty Zone met nagels lakken, massages en haarstyling. Voor de creatieve vrouwen is er een sieraden workshop en voor de ritmische dames een dansworkshop. Hoogtepunt van de Girls Night Out is een theatershow met nieuw talent op het gebied van zang en dans en leading lady pastora Irma die de dames inspireert met een mooie toespraak. Kijk op onze website wanneer de eerste volgende Girls Night Out is. Ook kun je daar de foto’s van eerder georganiseerde Girls Night Outs bekijken.

Sisterhood

Sisterhood is een verdiepingsdag voor vrouwen om hun leven sterker en gelukkiger te maken. Wil je als vrouw groeien in je geloof? Dan is de Sisterhooddag echt iets voor jou. Je ontmoet nieuwe vriendinnen, er is tijd om gezellig te kletsen terwijl je geniet van een heerlijke high tea en daarnaast word je ook nog geestelijk opgebouwd door inspirerende toespraken van verschillende dames uit Best Life Church. Deze Sisterhooddag is er minimaal één keer per jaar en wordt gehouden in Best Life House.

32

Men’s Event

Voor de vrouwen is er de Girls Night Out. En voor de mannen hebben we onze uitdagende Men’s Event! Het Men’s event heeft iedere keer weer een nieuw sportief programma, zoals kruisboogschieten, boksen, voetballen of schieten met een buks. Ook worden er echte ‘mannenonderwerpen’ besproken. Hier praten de mannen eerlijk en open met elkaar door over de dingen die hen in het dagelijks leven bezighouden. Vaak ontstaan daar diepe vriendschappen. Op onze website kan je zien wanneer het volgende Men’s event plaatsvindt.


Er zijn nog veel meer activiteiten. Kijk op onze website www.bestlifechurch.nl voor de exacte tijd en plaats van elke activiteit. Daarnaast worden er regelmatig tweemaandelijkse planningen uitgegeven en – voor degene die langer van tevoren wil kijken - zijn er de halfjaarplanningen. Deze zijn te verkrijgen bij de informatietafel tijdens de zondagdiensten in het Vorstelijk Complex.

Je bent altijd van harte welkom! Paas- en Kerstshow

Ieder jaar organiseert Best Life Church een spetterende show met Pasen én met Kerst. Deze diensten staan bekend om multimedia, zang en dans, een spectaculaire lichtshow en een inspirerende boodschap. De diensten zijn op verschillende tijdstippen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om te komen. Best Life Church doet er alles aan om de diensten zo mooi en aantrekkelijk mogelijk te maken. Tijdens deze diensten is er uitgebreide kinderopvang voor baby’s en kleuters. Voor kinderen op de basisschool is er een eigen programma onder leiding van ervaren kinderleiders. De Paas- en Kerstshow zijn werkelijk een beleving die je niet snel zult vergeten. Zodra de tijden van deze diensten bekend kun je ze terug vinden op onze website.

Evergreens

De Evergreens is een groep van 55+’ers, waar aandacht en tijd voor elkaar centraal staat. Voor mannen en vrouwen, voor gelovigen en ongelovigen, buren en buurtbewoners, vrienden en familie. De Evergreens komen elke maand bij elkaar om te connecten. Dit gebeurt op elke derde dinsdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur in Best Life House. Er wordt niet alleen koffie gedronken, want vanaf 12.30 uur kun je ook genieten van een heerlijke lunch. Tijdens deze ochtenden wordt er gepraat over allerlei onderwerpen die helpen je geloof te verdiepen. Daarnaast worden er waardevolle vriendschappen opgebouwd.

33


trainingen & cursussen voor persoonlijke groei Met Best Life Trainingen groei je verder in jouw relatie met God, jezelf en anderen. Op die manier ervaar je het beste van God en kan je steeds meer positieve invloed hebben op het leven van anderen. Hieronder een kleine greep uit wat mogelijk is:

Persoonlijke begeleiding in je (geloofs)leven “Tijdens het encounterweekend voelde ik de Heilige Geest in mij en anderen werken. Dat was een bijzondere “De pre-encounterlessen ervaring en maakte mij hongerig en goede begeleiding daarbij naar de Post-encounterlessen.” hebben me ondersteund in mijn geloof.”

Wat: Pre-encounterlessen Waarom: om je relatie met God verder te ontwikkelen en te verdiepen. Wie: gewoonlijk geeft iemand uit je connectgroep de pre-encounterlessen. Extra: er is niet alleen ruimte voor alle (persoonlijke) vragen die je hebt, de lessen bereiden je ook voor op het encounterweekend * waarin een ontmoeting met God centraal staat. *voor meer info zie www.bestlifechurch.nl

Overwinnend leven “Tijdens het encounterweekend voelde ik de Heilige Geest in mij en anderen werken. Dat was een bijzondere ervaring en maakte mij hongerig naar de Post-encounterlessen.”

Wat: Post-encounterlessen Waarom: om geestelijk sterk te worden en te blijven en een sterk en overwinnend leven te leiden Wie: gewoonlijk geeft iemand uit je connectgroep de post-encounterlessen. Extra: de Post-encounterlessen volgen na de preencounterlessen en het encounterweekend.

Duurzame huwelijksrelatie

“Tijdens de cursus krijg je goede praktische principes en het helpt je om te begrijpen wat een huwelijk echt inhoudt.”

34

Wat: Pre-marriage course Waarom: om samen te ontdekken wat echt belangrijk is in jullie relatie zodat jullie een stevige basis kunnen krijgen voor een duurzame relatie. Extra: de cursus bestaat uit vijf avonden van 18.00 tot ongeveer 21.00 uur.


Welkom Thuis!

Wat: Welkom-thuiscursus Waarom: om op een ontspannen manier kennis te maken met Best Life Church, haar geschiedenis, visie en waarden. Wie: het pastorsechtpaar Paul en Irma van der Boom geven de cursus. Extra: de cursus bestaat uit twee avonden waarop je alles kunt vragen over het (beste!) leven met God en Best Life Church.

NIEUW Discovery

voor een goed geestelijk fundament Ben je pas met geloof bezig of heb je net een keuze gemaakt voor God? Dan is de Discovery-cursus speciaal voor jou. In de Discovery-cursus worden de basisprincipes uitgelegd van het christelijk geloof: wat heeft Jezus gedaan, hoe moet ik bidden, wat is de betekenis van de doop, wie is de Heilige Geest, wat zegt de Bijbel over genezing enz. Deze cursus helpt je enorm om een goed fundament onder je geestelijk leven te krijgen. Je leert echt ontdekken wat de bijbel nu over deze onderwerpen zegt. Ook kan je daar terecht met al je vragen. De Discovery-cursus wordt eens in de twee maanden gegeven. Je kunt je opgeven via het secretariaat (Esther de Jong): info@BestLifeChurch.nl. Discovery-cursus twee donderdagavonden achter elkaar, van 20.00 – 21.30 uur (zie maandplanning). Plaats: Best Life House, Daelwijcklaan 3, Utrecht

Meer informatie of opgeven voor een cursus of training kijk op www.bestlifechurch.nl

35


I

BLC Marit Een huis vol van Gods Geest, een thuis.

Wouter Best place for a hug Aisha Een fijn begin voor de rest van de week!

Jim Een plek waar je kan groeien in Christus

36

Nicole Best Life Church: a safe home with a big heart an endless LOVE for young and old


Erwin Ik kan er mijn talenten ontwikkelen.

Sara

Desiré Best Life House: de plek waar je je mag thuisvoelen, home sweet home.

A place where friendship grows

Daniëlla Een plek waar de liefde van God zichtbaar en voelbaar aanwezig is

Manuel Blijdschap, vriendschap en een plek waar je geestelijk groeit, dat is BLC voor mij!

Esmeralda Best Life Church … ..the “Best Place” to be ..

Hind Een plek waar achtergrond er niet toe doet

37


column Irma

Pluk de dag! Stel je eens voor dat je van te voren wist wat er allemaal zou gebeuren in je leven en dat je wist welke momenten daarin heel belangrijk zouden worden. Zou je dan niet veel bewuster omgaan met je dagen, je beslissingen daarin en je houding tegenover tijd? Als je een weeklang zou opschrijven wat je precies deed met je tijd in minuten, zou je dan daarna je tijd anders gaan besteden en wat zou dan moeten veranderen? Als je wist dat Jezus terug zou komen over een week, hoe zou dan jouw week zijn? Allemaal redenen om bewuster met de tijd om te gaan die jij ter beschikking hebt gekregen. Je weet nu nog niet welke plek jij in de geschiedenis van de mensheid zult vervullen; een reden temeer om bewust de dag te ”plukken” en daarmee je Schepper te eren. De Bijbel zegt dat wanneer we geplant zijn in het huis van God (Psalm 92:14) we zullen bloeien. Dat is denk ik wel het mooiste om te zien gebeuren. Mensen zien bloeien, uit de verf komen zouden wij zeggen.

38

In de Amplified Bible staat het er zo: “Planted in the house of the Lord they shall flourish (= be full of spiritual vitality, and rich in contentment, trust and love”). In het woordenboek staat er:”Bloeien, gedijen, tieren, floreren, in zijn bloeitijd zijn, leven!” Op het moment dat je geplant wordt en Best Life jouw thuis gaat noemen, word je opgenomen in de plaatselijke kerk (= familie). En familie zet je niet zomaar aan de kant, daar doe je het leven mee, daar ga je ook in moeilijke tijden mee

door. Je bidt voor elkaar, je bent blij voor elkaar en je bent er ook voor elkaar als het wat minder gaat. Je bent niet gemaakt om alleen door het leven te gaan, je hebt de ander nodig en de ander heeft jou nodig. Zijn er talenten, opdrachten in je leven die je nog niet hebt laten zien? Heeft God je gevraagd om je voor Hem op een bepaalde manier in te zetten en heb je daar nog niet positief op gereageerd? Besef dan dat Hij je niet zal dwingen en dat er ondertussen wel de ene dag na

de andere verstrijkt, je leven gaat door en misschien mis je jouw geschiedenismoment wel! Je kunt er vandaag voor zorgen dat jouw tijd niet zomaar voorbij gaat. Pluk deze dag en doe wat God van je gevraagd heeft; neem je plekje in en wacht niet langer. Waarom zou je later terug kijken op je leven met spijt? Pluk de dag met een glimlach en een dankbaar hart. Jouw plekje wordt een prachtig onderdeel in het geheel en in de geschiedenis!

Welkom! pastora Irma


Jezus zegt: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben.� Johannes 10:10

39


Wilt u ook een kind sponsoren? kijk op www.BestLifeChurch.nl

40


india

Hoop voor niet-geliefde en vergeten kinderen

John en een zwangere Rachel Lazarus overleefden in 1979 een ernstig ongeluk. Artsen zeiden dat het kindje grote kans had gehandicapt geboren te worden. Maar John en Rachel vertrouwden op God. Hun zoontje Kingsly werd tegen de verwachtingen in gezond geboren. Dat was het moment dat ze zich door God geroepen voelden om te gaan werken onder arme weeskinderen in India. Ze begonnen in 1982 in een klein huis met heel weinig financiĂŤn en namen desondanks de zorg op zich voor vijf kinderen. Het echtpaar zegt hierover: “God heeft ons deze visie gegeven, dus Hij zal ook voorzien in alles wat we nodig hebben.â€? Eenvoudig was het niet. Er was in de begintijd weinig te eten. Ook was er veel tegenstand, compleet met doodsbedreigingen. Toch hielden John en Rachel vol. Hun liefde en inspanning voor de kinderen viel op.

Van ongeluk tot weeshuis. Dat is in het kort het verhaal van John en Rachel Lazarus. Het echtpaar runt een weeshuis in India. Honderden kinderen kregen dankzij hen al een nieuwe toekomst. Best Life Church steunt dit project. Mensen ver weg en dichtbij begonnen hen op allerlei manieren te steunen. Zo kwam er regelmatig iemand aankloppen met een paar eieren, wat brood of een pannetje rijst of groenten. Slaven Dertig jaar later is het weeshuis een thuis geweest voor maar liefst 895 nietgeliefde, vergeten kinderen van India. Geboren in ellende, zonder hoop, kregen ze een liefdevolle plek om te wonen. Er was voedsel, onderdak, scholing en vervolgens een goede positie in de maatschappij. Velen zijn getrouwd. En de meesten steunen nu op hun beurt het werk van het weeshuis, in navolging van Job 31:16.

Het werk breidde zich uit naar in de steek gelaten weduwen en ouderen. Op dit moment wonen er ruim duizend kinderen in vier projecten van het weeshuis in verschillende delen van India: Rajasthan, Odisha, Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Het is nu een nationaal geregistreerde en erkende organisatie, die in de top 20 staat van humanitaire hulporganisaties in India. Ook tijdens natuurrampen bood de organisatie hulp. Duizenden families kregen voedsel, kleding en medicijnen na de aardbeving in Gujarath (2002), de tsunami in Andhra Pradesh en Tamil Nadu (2004), de hongersnood in Maharashtra (2009)

en de overstromingen in Thiruppur (2011). Vorig jaar redde de organisatie ruim honderd kinderen tussen vijf en twaalf jaar oud die als slaven werkten in fabrieken en marmermijnen, of slachtoffer waren van mensenhandel voor seksuele doeleinden of de verkoop van organen. De familie Lazarus (John & Rachel, hun zoon Kingsly en zijn vrouw Anita met hun kinderen Richard en Reynold) bedankt iedereen die de projecten ondersteunt hartelijk. Dank zij uw hulp kan het werk blijven doorgaan en kunnen vele vergeten kinderen in India worden geholpen.

41


kids church

Kids Church&Party Elke week kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de KidsChurch. Eens per maand is er voor hen een geweldige KidsParty. Wat vinden de kinderen hiervan?

Luuk (6,5): Ik vind het leuk dat er lieve juffen zijn.

Lo誰s (6): Het is leuk en ook heel erg leuk met de kinderen. Je kunt spelen en er zijn vriendinnetjes. Het is leuk met het springkussen en met de KidsParty zijn er soms suikerspinnen. Kom je ook, dan gaan we spelen!

42

Lo誰s, Luuk, Liam en alle andere kinderen zeggen:


Colofon Eindverantwoordelijke pastor Paul van der Boom Hoofdredacteur Ilonka van Heusden Redactie Anneke Houtman Esther de Jong

Liam (10): Het is leuk omdat er steeds weer nieuwe kinderen komen. Je krijgt er vrienden, er is (soms) ijs en we doen spelletjes.

Ontwerp & opmaak Prina Blankenberg Edenburg www.primaontwerp.nl Fotografie Hind Sulaiman Paula Zijp Druk FlyerDiscount Utrecht Best Life Church zondag 10 & 12 uur: Vorstelijk Complex Henny Knipschildplantsoen Utrecht Best Life House zondag 17 uur Daelwijcklaan 3 3445 HJ Utrecht Elke zondag zijn we om 8:30 & 12 uur op UStad-TV voor meer informatie: www.bestlifechurch.nl www.facebook.nl/ bestlifechurch www.twitter.com/blcutrecht

welkom in KidsChurch.

Voor jongere kinderen is er crèche.

Giften & Donaties rekeningnummer 295 77 14 t.n.v. Best Life Church, Utrecht

43


BAMM!!

SEN DE 12 S U T N E E R E D IE R O VO ‘THE PLACE TO BE’ Tijdens de zondagdiensten hebben de BAMM-jongeren een eigen lounge met muziek, games, snacks en drankjes. Hier ontmoeten ze elkaar, kunnen ze chillen en lekker relaxen. Je kunt de BAMM-jongeren vinden achter het podium. Loop achter de informatiebalie de trap af naar beneden en kom gezellig even kijken en kennismaken.

BAMM!! NIGHT

Elke maand is er de BAMM!! Night. Dat is een toffe avond waarop er wordt geconnect met elkaar en met God. De avonden worden gevuld met veel gezelligheid, muziek, dans, games, snacks enz. Natuurlijk krijg je op deze avond ook iets leuks, interessants of moois uit de Bijbel te horen. Jij en al je vrienden zijn welkom op deze avonden, kom ook eens langs en check het zelf!

EN 18 JAAR!

je elkaar vaker en kan je vriendschappen bouwen. Deze avonden zitten vol fun en games én je krijgt er praktische tips voor je leven thuis, op school, eigenlijk overal. Elke laatste connectgroep-avond van de maand is er de CONNECTGROEP EXTRA. Elke maand heeft iemand onze camera in bezit, wat daarmee gefilmd is wordt in ‘the secret movie’ getoond. Dit is alleen te zien tijdens de connectgroep extra! Weten of jij gefilmd bent? Kom maar kijken!

SUMMERCAMP

Verder gaan wij in de zomer met elkaar op summercamp. Een paar gave dagen weg met gekke, uitdagende, spannende, leuke en gezellige activiteiten. Uiteraard ontbreekt ook hier de Bijbel niet!

CONNECTGROEP

Eén keer in de maand een leuke avond is natuurlijk veel te weinig. Daarom hebben zijn er ook elke week connectgroepen voor jongeren. Dit zijn gezellige kleinere groepen die doordeweeks bij elkaar komen. Zo ontmoet

44

WE KIJKEN NAAR JE

UIT!


DARE

DARE is een evenement dat voor en door jongeren (18-35 jr.) georganiseerd wordt. Een avond DARE betekent uitgedaagd worden, lachen en inspiratie. Bij DARE kom je jouw talenten tegen. DARE event Elke eerste vrijdag van de maand hebben we het Best Life DARE Event in de prachtige zaal van Best Life House. Dit zijn avonden met een dynamisch programma van onder andere worship (met onze eigen Youth Band!), inspirerende boodschappen, dans, multimedia en een supergezellige lounge na afloop. De avonden zijn erg leuk om mensen (beter) te leren kennen! Check onze website voor meer informatie en de datum van het eerstvolgende DARE-event.

DARE Borrel Elke maand heeft DARE een borrel in de stad. Alle tijd om te relaxen, elkaar te zien en nieuwe mensen te ontmoeten. Speciaal voor DARE wordt er ruimte gereserveerd in cafĂŠ Maria op de Mariaplaats in Utrecht. Jij en al je vrienden zijn hartelijk welkom! DARE-borrel zie planning cafĂŠ Maria Mariaplaats 50, Utrecht centrum

45


Al in z’n studententijd - in de jaren negentig – kreeg Ronald het verlangen om te werken met ondernemers, zakenmensen en leidinggevenden. “Jezus was er niet alleen voor de onderkant van de samenleving maar ook voor de zakenmensen. Kijk maar naar Lydia, de purperverkoopster, zij was zakenvrouw.” Zonder dat hij zijn langgekoesterde wens kenbaar had gemaakt werd hij door pr. Paul benaderd om mee te helpen met Best Life Business. “Ik kan niet zeggen dat het een roeping is, maar als God iets op je hart legt, moet je het ook een keer doen. Ik verlang er in elk geval naar om het handen en voeten te geven. Best Life Business is ongeveer twee jaar geleden ontstaan. Pr. Paul had al langer het verlangen om “Mijn plan staat vast: leidinggevenden en zakenmensen bij elkaar te Ik wil geluk en geen ongeluk brengen. Pr. Paul: “Doel is hen te bemoedigen, voor mijn volk. mee te werken aan hun succes en te zien hoe je – juist door je ‘business’ – ook weer tot Een hoopvolle toekomst zegen kunt zijn van anderen. Jezus is gekomen beloof Ik.” om ons ‘leven en overvloed’ te geven; Hij wil Jeremia 29:11 dat het ons goed gaat. Maar Hij wil ons zegenen om ook weer tot zegen te zíjn. Individueel, voor mensen persoonlijk, maar ook

46


business

Dure seminars? Of … Best Life Business! Eénderde van je dag besteed je vaak aan werk. Van de 132 publieke verschijningen van Jezus zijn er 120 in een werkomgeving. Van de 52 gelijkenissen zijn 45 in de context van een werkomgeving, zoals de zaaier die zaaide. Jezus riep de twaalf leerlingen uit hun werkomgeving. Ronald Lourens van Best Life Business wil het maar zeggen: werk is een belangrijk thema, ook in de kerk. voor het bouwen aan Gods Huis: Gods plek waar mensen weer thuiskomen bij God.” Ronald heeft een eigen bedrijf, Your Destiny en verhuurt zich als management-consultant en coach. Het is fijn om als ondernemers en leidinggevenden contact met elkaar te hebben: “Je hebt toch met andere issues te maken dan gewone werknemers: je hebt andere verantwoordelijkheden, moet soms moeilijke beslissingen nemen zoals het ontslaan van mensen, je loopt andere risico’s, hebt andere behoeften. ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) werken vaak alleen. Ze doen alles zelf, van acquisitie tot het schrijven van offertes, van het voeren van gesprekken tot het uitvoeren van opdrachten, het bijhouden van kwaliteit tot bijscholen. Het is goed om elkaar op te zoeken en te sparren.” Elke twee maanden is er een bijeenkomst met sprekers en gelegenheid om te netwerken. Het doel is om te werken vanuit Gods principes. Deelnemers denken met elkaar na over vragen als: hoeveel geld mag je verdienen, hoe breng je balans in werk en privé, hoe breng je Gods

woord over zonder te prediken, wat is dienend leiderschap. “Dit is nu een hot item maar komt regelrecht uit de bijbel: Jezus die de voeten van zijn discipelen wast.” De bijeenkomsten zijn zowel voor christenen als nietchristenen. Wat is Ronalds verwachting voor Best Life Business? “Ik hoop dat we groeien en dat veel mensen gezegend worden en God mogen leren kennen. Er wordt in de zakenwereld vaak veel geld uitgegeven aan dure seminars maar Gods lessen hebben zich al duizenden jaren bewezen. Het is het mooiste als ondernemers dat ontdekken.” De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de jaarplanning en op de website. Meer informatie, ook over de connectgroep voor ondernemers die Ronald leidt: ronald@yourdestiny.nl, mobiel 06-411 954 75

47


“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets...” Psalm 23:2

48


onze acties

“The world of the generous gets larger and larger” Spreuken 11:24

Goed voor Utrecht Best Life Church doet graag iets terug voor de mensen in Utrecht. Onder de titel ‘Goed voor Utrecht’ organiseert BLC activiteiten om Utrechters te helpen of van een bijzondere dag te voorzien. Projecten We helpen bij projecten waar vrijwilligers voor nodig zijn. Zoals het geven van Nederlandse taalles aan kinderen, het verzorgen van gastheren en/of gastvrouwen voor het Antje Drijver paviljoen (Julianapark) en huiswerkbegeleiding. Julianatour Afgelopen jaar organiseerde de jeugd de Best Life Julianatour voor ouderen uit Zuylenstede. Zij werden een dagje meegenomen naar het prachtige Julianapark. De Julianatour

bestond uit een rondje wandelen in het park, oud Hollandseliedjes zingen onder begeleiding van een accordeonist, een koffietafel met allerlei lekkere zoetigheden, maar vooral ook de persoonlijke aandacht voor de ouderen. Iedere oudere had een BLC’er die hem of haar de hele middag begeleidde. Zo kon iedereen zijn of haar verhaal kwijt. Na afloop waren de ouderen zo onder de indruk van de liefde van de BLC’ers dat er nog lang heel lang over nagepraat werd en nog steeds wordt.

49


Best Life House Vorstelijk Complex Henny Knipschildplantoen

Daelwijcklaan 3 3554 HJ Utrecht

(prins Bernhardplein)

3554 JL Utrecht

Elke zondag om 10, 12 & 17 uur een dienst

Partner Gemeente van:

Elke zondag om 8:30 en 12 uur op StadsTV

www.BestLifeChurch.nl

Blc%20magazine%202013%20webversiehr  

http://www.bestlifechurch.nl/images/pdf/magazine/BLC%20Magazine%202013%20webversieHR.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you