Page 1

Партньор на прoфесионалисти

Хранителни стоки

Два пъти повече точки за Вашите пари! В периода от 10 до 23 февруари включително вместо 1 бонус точка за всеки 20 лв. Вие получавате 2 бонус точки за всеки 20 лв. с ДДС покупки на стоки в МЕТРО.

Специалните предложения за Свети Валентин в изданието “ХРАНИ” брой 3 са валидни до 14.02.2011 04 | Валидност: 10.02. - 23.02.2011

без ддс

OLD SMUGGLER Шотландско уиски 0.7 л

9,

с ддс

99

11,99 www.metro.bg


LjDŽLJƽLJƻƾǁǀƾDŽƾdžǐnjǏǁ

3 §¨®¥

¼ÅÀ

¬ ¡©

©«

­µ«¬ ­ ©­² ­µ«­µ¥Ÿ© ¬µœ©­›¬ª ±£›¦¨›­›©¯ «­› ¢›ª« ¬¨£ª«©Ÿ®¥­£ §ÃƼƺ½À¿½Ã½ÅÏËÎÀ

¤½ÉÆ §È×ÉŸÈÀ¹¸

­ÕËÌÀÍÀÌÍÉÅÃÍÀ ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÌÍÉÂÃÂȻŠªÉ½ÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÈ»»¿ËÀÌ www.metro.bg

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

09 ž

1,31

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

ž

ºž©Ÿ£ ½ÈÉÌ ¾Ë

§« ¡› ¡ ½ÈÉÌ

ÉÌ

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

2

4,19

Ì¿¿Ì

1,31

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

1,67

ž

ž

§¨© §¨¦œ«¢

49

ž

ž

®¦­££«›¨£ ²®«¥£ Õƾ»ËÃÚ

¼À¿¿Ì

1,39

1,09

7,19

¥ ½ 

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,99

Ì¿¿Ì

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

œµ¦¥£ ¦›­¨› ›ª « ¨› › ÉÌ

› §¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

99 ž

4,79

ž

1,29

ž

Ì¿¿Ì

1,55

ž


±ÃÊÎË» Ë»ÂÇÀË¾Ë¼Ë Å

11,

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ì¿¿Ì

LjljǘNJdžƹ ljǁƺƹ

¼À¿¿Ì

69 ž

14,03

ž

¦»½ Ë»Â

¼À¿¿Ì

11,69 ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ì¿¿Ì

14,03

ž

ª»È ˻ ˻ÂÇÀË¾Ë¼Ë Å»ÓÉÈ ž

¼À¿¿Ì

11,49 ž

Ì¿¿Ì

13,

Ì¿¿Ì

ž

ÉÇÏÃÆÀ¼ÀÂÅÉÁ» »ÂÇ ÇÀË¾Ë¼Ë » ÉÈž »ÓÉ

Å»ÓÉÈž

13,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 ž

16,79

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

»ËÿüƻÈÓÃË»Èà ÂÇÀ˼˞ ÓÉÈ ž

12,

Ì¿¿Ì

41 99

¼À¿¿Ì

59 ž

15,11

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

17,

Ì¿¿Ì

®½ÅÀʽ ÆÊ ÉÊÈ ®½ÅÀʽÆÊÉÊÈ È¸ ȸÅÀθʸɸº¸ÃÀ¼ÅÀÇÈÀ ÇÆÂËǸŸ¸ÐÆÅ Ç

99 ž

21,59

ž

3

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¨ ™˜

79


DžƾNJdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¬›²£ ¥ËÀȽÃËÓ°É͟ɾ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

49 ž

5,39

ž

$52 œÃËÀÈÅ až

¼À¿¿Ì

2,

09

Ì¿¿Ì

ž

2,

¼À¿¿Ì

2,79

ž

51

Ì¿¿Ì

ž

ž

ARO »ËÀȻȻ¿ÀÈÃÑ» až

BRAV A O ­ÀÆÀÓÅÃ̻ƻǽÀÌÍÀÌͽÀÈ» ý ̻ƻǽÀÌÍÀÌͽÀÈ»

£­› ­ § ¬ ¬»Æ»Çà ° 

¼À¿¿Ì

2,79

ž

Ì¿¿Ì

3,35

3,

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,05

Ì¿¿Ì

4,79

ž

Ì¿¿Ì

2,46

5,75

ž

BONI ª»ÌÍÀÍ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

4

65 4,38

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 ž

5,87

ž

5,99

ž

Ì¿¿Ì

7,19

ž


ŸĸýÅÀ½

NIKA K S ¬½ÃÈÌÅ»ÓÎÈÅ»ÏÉËÇɽ»È»

-27%

4,

Ì¿¿Ì

DžƾNJdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼À¿¿Ì

79 ž

5,75

ž

­›¨Ÿ § ³ÎÈÅ»ÉͼÎÍ Å»ÆÕÊ

¼À¿¿Ì

6,15

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,

¼À¿¿Ì

11,29

Ì¿¿Ì

ž

Ì¿¿Ì

ž

AVO ÉȪËÀÌ»Í

¼À¿¿Ì

7,39

ž

ž

Ì¿¿Ì

8,87

ž

8,87

8,

Ì¿¿Ì

ž

10,07

ž

6,65

ž

Ì¿¿Ì

7,98

ž

­  ÈÉÏÃÆÀÊÉÊ»ÌÍÃËÌÅÃ

¼À¿¿Ì

39

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

15 ž

8,58

ž

¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

99 ž

11,99

ž

5

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

5,39

ž

°£ £­  ÓÀÈ̽ÃÈÌÅÃ½Ë»Í ÍËÉ

+25 ªÎÓ

ž

£­›§ ¬ ªÎÓÀÈ̽ÃÈÌÅüÎÍ

¼À¿¿Ì

7,39

Ì¿¿Ì

49 ž

13,55

ESPINA »ËÀÈÉÊÎÓÀȼÀÅÉÈ ¥ÀÍÕËÃȾ¼ÀÂÅÉÁ»

7,38


DžƾNJdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

œ©¨£ ¬»Æ»Ç œÎ˾»Ì ¾Ë

ÇÈÆÄÆÎÀ×

+15%

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

29 2,75

²£¥© ¥ÉƼ»ÌÀÈÀÑÃÚ ÍË»ÀȽ»ËÀÈÉÊÎÓÀÈ

¼À¿¿Ì

11,

Ì¿¿Ì

ŸÉ¼ËοÁ»ÈÌÅ» ÌÎÓÀÈÃÑ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

24 ž

14,69

¼À¿¿Ì

15,

Ì¿¿Ì

49 ž

18,59

ž

6

ž

14,

39

¥»ËÆɽÌÅ»ÆÎÅ»ÈÅ»ªÎÓÀÈ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

14,29 ž

Ì¿¿Ì

ž

§›Ÿ¡› ¡ «© ¬Î¿ÁÎŽ»ÅÎÎÇ

99

17,15

ž

¼À¿¿Ì

6,79

ž

Ì¿¿Ì

ž

°»ÊÅà ›ÊÀËÃÍÃ½É ¾Ë

¼À¿¿Ì

17,49

Ì¿¿Ì

ž

¦©­©¬ ¬½ÃÈÌÅüÎÍ ÆÀÈ»

¼À¿¿Ì

16,

Ì¿¿Ì

65 ž

19,98

ž

8,15

20,99

›¨© ­  »ÌÍÕËÇ»½»ÅÎÎÇ

¼À¿¿Ì

27,

Ì¿¿Ì

29 ž

32,75

ž


$9,.2 ªÃÅ»ÈÍÈÃÅ»ËÍÉÏÀÈà ӻļà ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼À¿¿Ì

7,99

Ì¿¿Ì

9,59

+25(& ªÃÅ»ÈÍ ž Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

4,

¼À¿¿Ì

5,79

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

6,95 KO Ⱦ˻Ð

+25(&$6(/(&7 žÕ¼ÃÈ»ËÚ»Èà ž Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

ARDO ¥»ËÏ ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

1,95

¼Ë

7,

43

5,75

Ì¿¿Ì

2,

34

¼Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

^^^TL[YVIN

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

(67$7,6 ̾ռà ÇÀÅÌÃŻȻ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

6,19

4,79

5,51

¾Ë

¼À¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

4,59

3,11

5,03

%21'8(//( £ÇÊÀË»ÍÉËÌÅà ÂÀÆÀÈÒÎÅɽÇÃÅÌ ž

¼À¿¿Ì

2,59

19

59 3,11 7


ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

:$*1(5 Piccolinis ªËÉÓÎÍÉÌÃËÀÈ» Î ¯ËÀÈÌÅÃÌÍÃÆ Ð¾Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

39 6,47

Ð¾Ë Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

99 ¼À¿¿Ì

5,

2,15

99

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,58

¼Ë

§£¬¥› ¥ ª«£¢ œÆ»Í»ÊÃÑ» ¼ËÐÌÇ

(/9,$57 žËÕÑÅ» ÊÕÆÈÉÂÕËÈÀÌÍ» ÊÃÍÅ» оË

'(/,)5$1&( ²»¼»Í» Ð¾Ë Ÿ˜¤¨˜ §¨¦œ«¢ª

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

0,38

0 41

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,19

¼Ë

¬£¦› ¥ÉËûƻ»ÈÚ ¾Ë Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

59 ¼Ë

0,71

¼Ë

8

0,99

¼Ë

¼Ë

›¦œ ª»Æ»Òà »ÇÀËÃÅ»ÈÌÅà ¼Ë ¾Ë

¼À¿¿Ì

0,34

0,32

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨ §¨¦œ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

8

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

99 10,79


ª›¦ œž ¬×ÉǾ» ­ÃÐÉÉÅÀ»ÈÌ ÒÃÌÍÀÈ»¿Ã

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼À¿¿Ì

9,99

ž

Ì¿¿Ì

11,99

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

DANEL ¬ÅÎÇËà Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

4,

¼À¿¿Ì

5,99

ž

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

7,19

ž

VICI ª»ÈÃË»ÈÃËüÈà ˻Èà ËüÈà ÊËÕÌÍÒÀÍ» ¾Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

1,55

¬›§£ ªÃÆÀÓ ÌÕÌ ž

5,75

X É¿½»ËÀÈ »È

ž ÅÃÌÅ»Ëÿà »½Ã/20

Ì¿¿Ì

79

¼À¿¿Ì

31,

1,

86

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49

37,79

17,59

Ì¿¿Ì

21,11

ʻȻŠŸ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

4,99

Ì¿¿Ì

5,99

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

05 6,06

4,

Ì¿¿Ì

99 ž

5,99

ž

9

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 


DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

OLYMPUS Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

49 7,79

ÅÎÎÇ

¼À¿¿Ì

10,

Ì¿¿Ì

99 ž ¼À¿¿Ì

13,

9,35

19

ž

ž

Ì¿¿Ì

11,22

ž

¥›«¦©¬¥© ¬ÃËÀÈÀлÆÎÇûÊÀÒÀÈÀ Ë Î ÃÊÕËÁÀÈÀ

§ Ÿ º ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀÅÎÍÃÚ Ë Ë Î až

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,19

Ì¿¿Ì

¥ž

1,

Ì¿¿Ì

¼Ë

2,10

¼Ë

10

Ì¿¿Ì

ž

9,95

ž

5(0(%21-285 ËÀÇ ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¼À¿¿Ì

75

ž

13,79

Ë»ÂÏ»ÌɽŻ

¼À¿¿Ì

8,29

ž

6 23

Ç»ÌÆÀÈÉÌÍ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

11,49

¥ž

Ì¿¿Ì

©¬£ »ÓÅ»½»ÆÀÈÉ ÉÆÀÌÓÎÈÅ»

10,

Ì¿¿Ì

49 ž

12,59

ž

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

59 ¼Ë

1,91

¼Ë


ARO ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

39 ¼Ë

0,47

¼Ë

-8%

°›¨¬¥© ° ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

 ¼À¿¿Ì

17,

¼À¿¿Ì

0,51

Ì¿¿Ì

¼Ë

Ì¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

0,61

¼Ë

0<'$< ªËÚÌÈÉÇÆÚÅÉ ÐÆ

Ÿ νŸʸ Ÿ

49

20,99

DANONE ›ÅÍýûÈ»ÍÎË»ÆÈ» оË

› ÈÉÇÆÚÅÉ

-8%

 ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,45

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

1,74

¼Ë

DANONE ¨»ÍÎË»ÆÈÉ Ð¾Ë

1,31

Ì¿¿Ì

4,61

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

8,99

¼À¿¿Ì

5,13

Ì¿¿Ì

6,16

¼À¿¿Ì

3,61

Ì¿¿Ì

4,33 11

^^^TL[YVIN

3,84

7,49

NE ËÀ ÊË»ÌÅɽà ¾Ë

ÊË»ÌÅɽà ¾Ë

¼À¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

1,09

¼Ë

DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼À¿¿Ì


DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

SARINA ¨ÃÌÅÉÇ»ÌÆÀÈ» ǻ»ÈÀ оË

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

1,19

¼Ë

œ ¦¦› §»Ë¾»ËÃÈ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

¼À¿¿Ì

1,55

3,59

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

MEGGLE ¢»Å½»ÌÀÈ»ÌÇÀͻȻ оË

žž›œ«©© §£¦¥ ¥»ÍÕÅ ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

12

¼À¿¿Ì

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

2,

1,02

ANN ŸÀÌÀËÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,39

¼Ë

82

Ì¿¿Ì

2,03

оË

35

0,85

1,69

2,63

œµ«žµ« ²ÃÄÂÅÀÄÅ ¼ÉËɽÃÈÅ»ÓÉÅÉÆ»¿Ç»ÆÃÈ» ¾Ë

°«› « ¨£¨ ¬­ ¬ÃËÀÈÀÅËÀÇ» ¾Ë

¼À¿¿Ì

2,19

Ì¿¿Ì

1,86

Ì¿¿Ì

0,47

¼Ë

1,05

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,26

¼Ë


›¦Ÿ£ §»È»ÌÍÃËÌÅüɼ ž

4,

Ì¿¿Ì

DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼À¿¿Ì

69 5,63

©¦£¨ ¢› ¬»Æ»Í»¥×ÉÊÉÉÆÎ ¾Ë

¼À¿¿Ì

8,

¼À¿¿Ì

4,29

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

5,

› £³ ›¯ Èɽ»È»ÌÅÎÇËÃÚÌÅÉÊÕË

¼À¿¿Ì

1,15

¼Ë

Ì¿¿Ì

10,79

15

Ÿ£¨ž ¬ÉÆÀÈÉÇ»ËÃÈɽ»È»ÅÉÊÕËÅ» оË

1,38

›¯£³ › ÍÃÇ»ËÃÈɽ»ÈÃ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,79

Ì¿¿Ì

¼Ë

99

5,45

Ì¿¿Ì

6,95

6,54

DIS »лĽÀË

SIRENA ¬ÉÆÎÈÌÅÉÇÀÂÀ «»ÑÃÃÅ»ÆÇ»Ëà ¾Ë

4,

Ì¿¿Ì

29 5,15

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

59 4,31

¼À¿¿Ì

19,49 Ì¿¿Ì

23,39 13

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì


LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

'(/$/0$ ¢ÀÐÍÃÈ ([WUD9LUJLQ Æ

¼À¿¿Ì

9,79

Ì¿¿Ì

11,75

RODON ¢ÀÐÍÃÈ ªÉÇ»ÒÀ Æ

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

37 ¼Ë

¼À¿¿Ì

9,19

2,84

Ì¿¿Ì

¼Ë

81, ²ÃÆÃÌÉÌ ÐÇÆ

3($5/5,9(5 %5,'*( ¬ÉÀ½ÌÉÌ ÇÆ

¼À¿¿Ì

0,82

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,98

9,7$/ ¬ÉÌ œ»Ë¼ÀÅÙ ŸÙÈÀËà ÌŻ˻«Ã¼ÀÈ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,45

4,49

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

5,39

ARO ¥ÀÍÒÎÊ ¥Æ»ÌÃÅ ž

1,74

¼Ë

%,26(7 ¬Æ»¿ÕÅÒÀ˽ÀÈ ÊÃÊÀË Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

14

11,03

¼À¿¿Ì

15 1,38

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

45 ¼Ë

1,74

¼Ë

0,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,59

¼Ë


­ °«› « ¬ÇÀÌ»ËÕÁÀÈÐÆÚ¼ О

1,

Ì¿¿Ì

LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ LJNJ

¼À¿¿Ì

65 ¼Ë

1,98

¼Ë

FITNESS ¢ÕËÈÀÈûÅÎÌÅà ÓÉÅÉÆ»¿ÊÆɿɽÀÇÀ¿ ü»¿ÀÇà ¾Ë

-9% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

0,

¼À¿¿Ì

3,95

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,74

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

ARO ¯ÃÈà ɽÀÌÀÈà ڿÅà ¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

Î

Ì¿¿Ì

1,19

Ì¿¿Ì

3,59

0,75

¼Ë

Ì¿¿Ì

5,68

0,90

¼Ë

),1()22' ¦ÀÈÀÈÉÌÀÇÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

5,79

Ì¿¿Ì

6,95

¼À¿¿Ì

2,59

Ì¿¿Ì

3,11 15

^^^TL[YVIN

2,

99

¼À¿¿Ì

4,73

99

§ «¥®«£¤ œÀÆÀÈÌÎÌ»Ç ž

¼À¿¿Ì

0,98

ÊÃÆÀÂÀÆÀÈÒÎÅ» ¾Ë

¼À¿¿Ì

ARO ®ÈýÀËÌ»ÆÈ» ÊÉ¿ÊË»½Å» ž

¼Ë ¼Ë

оË

¼À¿¿Ì

82


LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

),1()22' ¥»ÏÚ½

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

19 1,43

Ë»

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

¼À¿¿Ì

3,99

1,19

Ì¿¿Ì

¼Ë

IZZI œÚƼɼHÅÌÍË» ÆÃÍ ž

3$1,1© œÉ¼Ÿ»ÆÃ»È Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

0,52

Ì¿¿Ì

0,62

1,43

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,19

¼Ë

O Íà ””” ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,99

6,90

¢¦›­¨›Ÿ©œ › «®Ÿ¡› ¡ §»Å»ËÉÈÀÈÃÿÀÆÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

16

3$1,1© œÆ»ÈÓÃË»ÈÉËàО

¼À¿¿Ì

5,75

4,79

1,72

¼Ë

› ÏÀÈÉÊÙËÀ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

15 1,38

¼À¿¿Ì

18,49

Ì¿¿Ì

22,19


DERONI ¦ÙÍÀÈÃÑ» ¿ËÉÌ ŸÉÇ» Å

4,

Ì¿¿Ì

ǃLJdžNJƾljƻǁ

¼À¿¿Ì

15 4,98

Ð¾Ë ¾Ë

¼À¿¿Ì

1,

¼À¿¿Ì

1,65

Ì¿¿Ì

¼Ë

Ì¿¿Ì

35

¼Ë

'20$7 œÀÆÀÈÿÉÇ»Íà ÑÀÆÃÈ»ÅμÒÀÍ» ¾Ë

¼À¿¿Ì

›8525$ ªÀÒÀÈ»¼ÀÆÀȻŻÊÃÚ ž

¼À¿¿Ì

2,29

Ì¿¿Ì

2,75

¼Ë

›Ÿ ¦› ¬ÍÀËÃÆÃÂÃË»ÈÃÊÀÒÎËÅà ËÚ»Èà оË

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,94

¼Ë

Ì¿¿Ì

6,35

¬  ¬ÇÀÌÀÈ ÍÎËÓÃÚ ž

¼À¿¿Ì

2,59

Ì¿¿Ì

3,11

¼À¿¿Ì

5,59

Ì¿¿Ì

6,71 17

^^^TL[YVIN

2,45

5,29

1,31¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,09

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,62

¼Ë

1,98

%8/&216 ¦ÙÍÀÈÃÑ»ªÕ˽ÉÇ»Ä Ð¾Ë

¼Ë


ǃLJdžNJƾljƻǁ

),1()22' ¬ÎÊÀËÌÆ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ» Ð¾Ë ¯ÃȾ˻РоË

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

-10%

1,

Ì¿¿Ì

0,95

¥©§ª›¬ ª»ÌÍÀÍ ›ÊÀÍÃÍ ¾ÕÓÃÊÍÃÒÃ̽ÃÈÌÅà оË

55 ¼À¿¿Ì

1,86

¼Ë

Ì¿¿Ì

ŸÀÈÍ»ÌÍÃÅÌ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

0,71

Ì¿¿Ì

0,85

¼Ë

FRISKIES ¬ÎлÐ˻Ȼ»ÅÉÍÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ž

8,75

Ì¿¿Ì

10,50

1,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

13,55

'$5/,1* ¬ÎлÐ˻Ȼ »ÅÎÒÀÍ ¾É½ÀÁ¿É ÊÃÆÀ ž

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

11,29

¼Ë

1,34

¼Ë

§»ÌÆÃÈÃÒÀËÈà ¼Ëž ž

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

1,12

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¬ÅÎÇËÃÚ ½¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ»ÅÎÌÅ»ËüȻ ̻ƻͻ½ÊÉ¿ÆÙÍÀÈ¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ ½ÉÆÃÉ [¾Ë

18

¼Ë ¼Ë

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

79

1,79

¼Ë

3(',*5( °Ë»È» »ÅÎÒÀÍ» ¾É½ÀÁ¿É ÊÃÆÀÃÉË ž

¼À¿¿Ì

6,99

Ì¿¿Ì

8,39

¼À¿¿Ì

35,99

Ì¿¿Ì

43,19


NOVA BRASILIA «»ÂͽÉËÃÇÉÅ»ÏÀ ¾Ë

ǃƹǍƾNjLJLjDŽǁdžƹLjǁNjǃǁ

¼À¿¿Ì

2,69

Ì¿¿Ì

¾Ë

3,23

Ï

¼À¿¿Ì

4,

¼À¿¿Ì

4,65

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

5,58

JACOBS £ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ ¾Ë

œ£¦¥©¥©©ª ²»ÄœÎÅÀÍ Ð¾Ë ªÆ»ÈÃÈÌÅçÀÈÍ» ­ÎËÃÌÍÃÒÀÌÅîÍËÉ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

0,55

MILFORD ²»Ä º¾É¿»ÃÄɾÎËÍ Ð¾Ë

Ì¿¿Ì

0,66

Ì¿¿Ì

0,71

¼Ë

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

19 ¼Ë

1,04

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,

23

¼Ë

1,25

¼Ë

19

^^^TL[YVIN

3,11

¼Ë

¨©£« ¢›¨¥£ ¾Ë

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

0,59

¼Ë

Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

2,59

¼À¿¿Ì

¼Ë

8,94

5,39

œ£©ª«©ž«›§› ²»Ä ›ÆÊÃÈÃÌÍ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

7,45

49


ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

HOGARENAS ÀËà à Ð¾Ë ÀÈÇÃÅÌ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

89 ¼Ë

1,07

¼Ë

ÇÈÆÄÆÎÀ×

9

561$&.6 ÅÌ ÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

79 ¼À¿¿Ì

9,

0,23

¼Ë

35

°¿¿¿ÇºÌº °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ °¿ÇºÌº Ǻ̺ Ǻ ¿ Áº ¦Ÿ ¦ ¦ŸË Ë ÄºÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ ĺ º º ÈÌ ºÈÌ ÈÌËÌ ËÌÔ

&+,2 ²ÃÊÌ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

Ì¿¿Ì

¼Ë

.52126 ªÕËÁÀÈÏÕÌÍÕÅ Ð¾Ë ¾Ë

0L[

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,69

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

2,03

¼Ë

¾ËоË

7,

Ì¿¿Ì

20

49 8,99

2,09

Ì¿¿Ì

2,15

ÊÀÒÀÈ ÌÉÆÀÈ ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,79

¼Ë

0,28

2,51

Ð¾Ë ©ËÀÐɽÅÃÌÓÉÅÉÆ»¿ оË

¼À¿¿Ì

8,89

Ì¿¿Ì

10,67

¼À¿¿Ì

2,59

Ì¿¿Ì

3,11


FINE FOOD œÃÌŽÃÍÃ5KDSVRG\ ¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

¼À¿¿Ì

99 2,39

PAIN D’OR P ´ËοÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À оË

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,49

Ì¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼Ë

1,19

¼Ë

1,79

DOMA «ÎÆÉ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

99

± ©¼ÃÅÈɽÀÈý»ÏÆà оË

¥ÀÄÅ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,49

Ì¿¿Ì

2,59

Ì¿¿Ì

5,39

5,99

Ì¿¿Ì

7,19

Ì¿¿Ì

2,22

CO DREAMS ¾Ë

¼À¿¿Ì

7,49

Ì¿¿Ì

8,99

¼À¿¿Ì

11,99

Ì¿¿Ì

14,39

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

1,85

3,11

­© à ÃÒÈýÿɽÀ оË

ª« ¬­£¡ ­ ­ÎÈŽ»È»½»ÏÆ» оË

¼À¿¿Ì


ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

¢›¥®¬¥› œÃÌŽÃÍà оË

¼À¿¿Ì

0,

99

Ì¿¿Ì

¼Ë

1,19

¼Ë

ž «œ «£ œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

04 ¼Ë

¼À¿¿Ì

0,79

1,25

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

SNICKERS, TWIX оË; MARS Ð¾Ë KING SIZE ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¿ÀÌÀËÍÃ

LZ ³ÉÅÉÆ»¿

¼À¿¿Ì

0,67

0,80

¼Ë

§®«› ³ÉÅÉÆ»¿ È»ÍÎË»ÆÀÈÈ»ÍÎË»ÆÀÈÌÊ»ËÒÀÈ ÊÉËÍÉÅ»ÆÈ»ÍÎË»ÆÀÈ̾ÉËÌÅà ÊÆɿɽÀ оË

1,05

¼Ë

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

1,26

¼Ë

¼À¿¿Ì

2,29

Ì¿¿Ì

0,72

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,75

TOFFIFEE ¦ÀÓÈÃŽ Ż˻ÇÀÆ ÌÈξ»ÅËÀÇ

¼À¿¿Ì

§¦ ² ¨ ³ÉÅÉÆ»¿ оË

¼À¿¿Ì

¼Ë

22

ÇÈÆÄÆÎÀ×

6

Ì¿¿Ì

0,95

0,86

¼Ë

BOSS ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1 ,9

Ì¿¿Ì

2,39

¼Ë

3,89

Ì¿¿Ì

4,67


² «¨©§©«¬¥© ¢¦›­© §ÀËÆÉ ÐÆ

ƻǁdžLJ

¼À¿¿Ì

2,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,59

¼Ë

0(1$' %5(672 §»½Ëο ÐÆ

¼À¿¿Ì

14,

¼À¿¿Ì

2,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,59

¼Ë

$)5,&$1:,1(5< ªÃÈÉÍ»Á ³ÀÈÃȼƻ ¹ÁÈ»›ÏËà Æ

99

17,99

ŸĸýÅÀ½

(0,/( '85$1' %285*2 ³»Ë¿ÉÈÀ Æ

-16%

&27(6 '85+21( 0&KDSRXWLHU Æ

¼À¿¿Ì

11,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,16

Ì¿¿Ì

7,49

Ì¿¿Ì

4,99

8,99

¼À¿¿Ì

9,99

Ì¿¿Ì

14,39

11,99

n box

7,49

Ì¿¿Ì

8,99

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

29 9,95 23

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì


džƹLjǁNjǃǁ

COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, ANTA T , SPRITE

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

39 8,87

ÂÆÃÒÈà ÎÌɽÀ Æ

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

¼À¿¿Ì

1,49

1,19

Ì¿¿Ì

¼Ë

B º

Ë ÐÆ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,39

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

¼Ë

2,15

¼Ë

24

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,79

¼Ë

2,03

¼Ë

MONSTER ÈÀ˾ÃÄȻȻÊÃÍÅ» (QHUJ\/R&DUE5LSSHU ÐÆ

¼ÕÆÅ» ÐÆ

79

1,69

¼Ë

1,67

Q ªÉËÍÉÅ»ÆÌ»È»È»Ì ªÉËÍÉÅ»ÆÌÃÌÊ»ÈÌÅ» ǻȿ»ËÃÈ» 

¼À¿¿Ì

1,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,79

¼À¿¿Ì

3,29

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,95

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,75

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,10

¼Ë


BELL’S ®ÃÌÅà Æ

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

11,

Ì¿¿Ì

džƹLjǁNjǃǁ

¼À¿¿Ì

59

13,91

%<$/$0(&+.$ É¿Å» Æ

¼À¿¿Ì

1,

¼À¿¿Ì

4,35

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

5,

Ë

¼À¿¿Ì

¿

Ë

Ì¿¿Ì

7,99

Ì¿¿Ì

0,90

0,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

7,91

1,19

¼Ë

2:(583 ÈÀ˾ÃÄÈ» »ÊÃÍÅ» ÐÆ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

89 2,27

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

1,19

¼Ë

25 5

^^^TL[YVIN ^^^TL[Y

0,

75

¼À¿¿Ì

6,59

ž©«¨›œ›¨º §ÃÈÀË»ÆÈ» ½É¿» Æ

¼À¿¿Ì

1,39¼À¿¿Ì

6,66

¥©§ §ÃÈÀË»Æ ½É¿» Æ

¼Ë ¼Ë

22

­«©º¨ ¬Æà ˻ÅÃÚ Æ

Ì¿¿Ì

16


ǃLJǀDžƾNjǁǃƹ

TEO BOTANICAL; SEATREASURES ÊÉ»È Ð ÇÆ

PALMOLIVE ŸÎÓ¾ÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,49

00 ¼Ë

Ì¿¿Ì

1,20

¼Ë

4,19

ÃÒÈ ½À Æ Æ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

9,69

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

VE ÊÉ»È »Ç ÃÒÈ ½À

11,63

-7% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

ENE ÊÉ»È ÒÈà À Æ

19 ¼À¿¿Ì

3,83

°¿ÇºǺ¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,49

4,19

5,55

Ì¿¿Ì

8,63

UTY FORMULAS Å»»ÅÉÌ» ÃÒÈýÿɽÀ Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,19

TAFT ¦»Å Ç ªÚÈ»»ÅÉÌ ÇÆ; žÀÆ»ÅÉÌ» ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

26

21,66

6,66

ÎÅÍûÅÉÌ» »»ÅÉÌ» ÒÈýÿɽÀ Æ

¼À¿¿Ì

3,49

Ì¿¿Ì

4,19

¼À¿¿Ì

22,49

Ì¿¿Ì

26,59


4,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

89

Ì¿¿Ì

5,87

AQU Whi Complete Care ª»ÌÍ»»Âռà [ÇÆ

¼À¿¿Ì

1,

95

Ì¿¿Ì

2,37

ÃÒÈýÿɽÀ

3,

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,78

ÇÈÆÄÆÎÀ×

2

Ÿ νŸʸ Ÿ

1,68

Ì¿¿Ì

9,30

ÒÈýÿɽÀ ÇÆ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

EN LINE Ç»ËÕÑÀ ÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

2,29

¼Ë

3,96

¼Ë

TRISA ²ÀÍÅ»» Âռà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ¼Ë

7,75

¼Ë

3,30

15

¼À¿¿Ì

¼Ë

ÇÆ

¼À¿¿Ì

40

ǃLJǀDžƾNjǁǃƹ

¼À¿¿Ì

ÇÈÆÄÆÎÀ×

6

2,75

¼Ë

Ì»ÊÎÈ

Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,59

Ì¿¿Ì

4,31

5,99

Ì¿¿Ì

2,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

7,19

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

A ÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ ÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

TEO ­É»ÆÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¼À¿¿Ì

¼Ë

ÇÈÆÄÆÎÀ×

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

ÆÄÆÎÀ× Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

1,

Ì¿¿Ì

2,99

77 2,12

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

3,

6 ¼À¿¿Ì

6,

59

Ì¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ÿ νŸʸ Ÿ

84 8,21 27

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

2,99


ǃLJǀDžƾNjǁǃƹ

FINE DREAMING œÀ¼ÀÓÅÃÅÕËÊÃÒÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ мË

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

95 ¼Ë

2,34

¼Ë

PAMPERS œÀ¼ÀÓÅÃÅÕËÊÃÒÅÃÐ¼Ë Sensitive мË

¼À¿¿Ì

20,

Ì¿¿Ì

VIKING ¥ËÀÇ»¼ËÕÌÈÀÈÀ ÐÇÆ

ÇÈÆÄÆÎÀ×

6 ¼À¿¿Ì

5,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ÿ νŸʸ Ÿ

5,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

99 7,19

5,15

59

17,49

9,35

3% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

6,19

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

6,18

HUGGIES Little Walkers œÀ¼ÀÓÅà ¾»ÔÃÒÅà ˻ÂÆÃÒÈà ˻ÂÇÀËÃ

ÌÊËÀÄ ÐÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ËÉÆÉÈ ÐÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÌÍÃÅ ÐÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ¼À¿¿Ì

28

24,

¼À¿¿Ì

6,19

EVELINE LIFTING ŸÈÀ½ÀÈÅËÀÇÇÆ ¨ÉÔÀÈÅËÀÇÇÆ

¼À¿¿Ì

NIVEA ›ÏÍÕËÓÀĽ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

75

Ì¿¿Ì

49

7,43

Ì¿¿Ì

20,99

TE BLUE 3 Ë»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ»Ì ÍËÃÈÉÁÒÀÍ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

6,49

Ì¿¿Ì

7,79


E

385/$1œ œ  ªË»Ð»ÊË»ÈÀ ¾Ë

2,

¼À¿¿Ì

4,

75

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,30

ƺǁNjLJƻƹǎǁ

¼À¿¿Ì

59 5,51

Ë»ÂÆà ½Ã¿É½ Æ

Ë»ÂÆÃÒ ½Ã¿É½À Æ

¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

12,

69

Ì¿¿Ì

11,63

49

14,99

Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,00

7,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

40

¼Ë

9,

9,

Ì¿¿Ì

16

10,99

5,34

CÊËÀʻ˻Í ÓÈÃÒÅ» ÂÆÃÒÈà ¿É½ ÇÆ

¼À¿¿Ì

1,15

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,38

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,55

Ì¿¿Ì

1,86 29

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

59

Cream ›¼Ë»ÂýÀ ÊÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ

ÐÇÆ

4,

45


ƺǁNjLJƻƹǎǁDžǁǘ

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

BELA L NA CLA L SSIC ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽ»ËÀÑÃÅÆÃ˻Ȼ ¼Ë

»ÌÍɽ»»ËÉÇ»ÍÃÂÃ˻Ȼ »Í ÒÈýÿɽÀ

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

LIBRESSE INVISIBLE DUO Ÿ»ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

Ì¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,06 »ÌտɽÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æ

¼À¿¿Ì

1,

¼Ë

Ì¿¿Ì

55

¼Ë

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

1,29 1,

5,75

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

8,27

-5%

47 1,76

3,90

*/$'(6(16( 635›< COLLECTION »ËÉÇ»ÍûÍÉË Â»½Õ¿ÎР̽ÀÁ»Òà ƻ½»È¿ÎÆ»

6,89

55

¼À¿¿Ì

30

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

PUR ªËÀʻ˻Í»ÌտɽÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ 

Ì¿¿Ì

3,25

4,91

AIR WICK FRESHMATI A C Touch of Luxury T ›ËÉÇ»ÍûÍÉËÌÊËÀÄÅÉÇÊÆÀÅÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,09

5,75

8,63

¼Ë

¼À¿¿Ì

4,79

19

6,90

EFFE ªË»Ð ÌÕ¿É Ç»Óà ž

¼À¿¿Ì

10,

Ì¿¿Ì

69

12,83


ƺǁNjLJƻƹǎǁDžǁǘ

¼À¿¿Ì

1,66

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

1,99

¼À¿¿Ì

0,82

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

0,98

-15% §¨ Ÿ˜¢«§«š˜¥ ¥˜¤

¼À¿¿Ì

22,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

26,87

9,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

37

11,24

6,

7,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

9,

71

°¿ÇºÌº ¿ Áº ¦Ÿ ÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿ Ǻ Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,05

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ Ì¿¿Ì ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

11,22

11,

03 8,44

35

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

05

13,26

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

39

¼À¿¿Ì


PONTICA Шардоне, 2010

Pontica

Цветът е сламено жълт, жив, характерен за Шардоне, със средна плътност и масленост. Ароматът е чист, средно интензивен, с богата плодова палитра на зелена ябълка, зряла дюля, круша и бяла праскова. На вкус виното е средно плътно, младо, лесно за консумация, добре балансирано с подчертан плодов характер, лека масленост и спомен за препечена коричка хляб. На финала е леко свежо със средна продължителност.

PONTICA Шардоне, Мерло& Каберне Совиньон 6 х 0.75 л

PONTICA, Мерло & Каберне Совиньон, 2009 Цветът е полиран, средно интензивен рубинено червен. Ароматът е чист, балансиран, с доминираща зряла къпина, както и боровинка, малина. На вкуссредно плътно, балансирано и леко свежо, като отново се усеща къпина допълнена от изразителни танини и средно дълъг финал.

без ддс

Димитър Николов Търговец „Вино” Metro Cash and Carry България

с ддс

2,

79 /бр.

3,35

/бр.

WSET – Advanced Certified, London

намаление

-30%

без ддс

8,32

с ддс

без ддс

5,

9,98

79

с ддс

6,95

Работно време на магазините:

валидност на офертите от 600 ч на 10.02.11 до 2400 ч на 23.02.11

МЕДЕН Бяло вино; Червено вино Bag in box 5л

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

070010071 info@metro.bg

24 h non stop 600-2400

СОФИЯ-1 СОФИЯ-2 ВАРНА БУРГАС

ПЛОВДИВ РУСЕ СТАРА ЗАГОРА ПЛОВДИВ-МАРИЦА БЛАГОЕВГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛЕВЕН

ХАСКОВО* ДОБРИЧ*

700-2000

Всички оферти в брошурата важат само за отбелязания рекламен период; Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата; Цените важат само при закупуване на Метроединица; Крайната продажна цена е калкулирана на база 20% ДДС ; Възможни са печатни грешки, корекции на цените в магазина, както и промяна на дизайна на продуктите; Входът е разрешен само с валидни клиентски карти; Осигурен безплатен паркинг; При влизане в магазина с деца сте отговорни за тяхната безопасност.

* Нов формат магазини METРО. В МЕТРО КОМПАКТ може да пазарувате с валидна клиентска карта. Поради ограничената търговска площ и специализирания в резултат на това асортимент на МЕТРО КОМПАКТ, в магазина ще намерите САМО ЧАСТ от посочените в настоящата брошура промоционални артикули. За повече информация се обръщайте към служителите на МЕТРО КОМПАКТ.


от

700

бъл на гард п на ц роски и изв ч в ени от одиужд ина тел естр и ан лв д ни о

1,75

SOLITAIRE DOMAINE BOYAR Мерло 2007 0.75 л без ддс

31, с ддс

66

37,99

238 лв б

ез Д ДС

ENIRA RESERVE Мерло &Каберне Совиньон &Сира &Пти Вердо 0.75 л без ддс

24, с ддс

HORECA SELECT Френска моцарела за пици ~10 кг

99

29,99

SANTA SARAH Розе 0.75 л без ддс

7,

с ддс

49 8,99

без ддс FERNWAY Совиньон Блан Нова Зеландия 0.75 л

6,

с ддс

99 /кг

8,39

/кг

без ддс

9,

с ддс

99 11,99

Специалното издание ИТАЛИАНСКА КУЛИНАРИЯ е валидно до

23.02.11


PONTICA ³»Ë¿ÉÈÀ ÆÆ

PAMPERS JUMBO PACK œÀ¼ÀÓÅà ÊÀÆÀÈà ˻ÂÆÃÒÈà ˻ÂÇÀËà ÌÍÀżË

©²›¥›¤­ ¬¥©«©£ PONTICA BAG IN BOX 3ÆÃ5Æ!

-8% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤ °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊÂÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ ¦ŸË¼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

40,

Ì¿¿Ì

26

48,31

PONTICA §ÀËÆÉ ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×ÉÈ ÆÆ

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  

www.metro.bg04| Валидност: 10.02. - 23.02.2011 11 , 99 Партньор на прoфесионалисти Специалните предложения за Свети Валентин в изданието “ХР...