Page 1

Хранителни стоки 26 | Валидност: 16.12. - 31.12.2010

Светът на ISKRA Бяло пенливо вино 12 х 0.75 л 50 години ИСКРА от Лясковец 1960-2010

CHRISTMAS MAS AS

без ддс

1,

с ддс

99 /бр.

2,39

/бр.

24 h non stop Партньор на прoфесионалисти www.metro.bg

за всички магазини (без METRO КОМПАКТ Хасково и Добрич)


3 §¨®¥

¼Å ¼ÅÀ ÅÀ

¬ ¡©

©«

­µ«¬ ­ ©­² ­µ«­µ¥Ÿ© ¬µœ©­›¬ª ±£›¦¨›­›©¯ «­› ¢›ª« ¬¨£ª«©Ÿ®¥­£

§ÃƼƺ½À¿½Ã½ÅÏËÎÀ

¤½ÉÆ §È×ÉŸÈÀ¹¸

­ÕËÌÀÍÀÌÍÉÅÃÍÀ ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÌÍÉÂÃÂȻŠªÉ½ÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÈ»»¿ËÀÌ www.metro.bg

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

­ ¦£¨› ÍÀÄÆÌÎÓÀÈà ¿É½À ¾Ë

'(7(/,1$ 6 ),71(66 ›ÌÉËÍÃÒÀ˽ÀÈ» ¼ÉËɽÃÈÅ» ¾Ë

3,

69

Ì¿¿Ì

4,43

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

Ì

3, Ì¿¿Ì

09 ¼À¿¿Ì

3,71

VAS ɽ¼»¿ÀÇ ¾Ë

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

',(7187 ¥»ÓÎÌÎËÉ½É ¾Ë

2

6,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ž

£

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

27,

Ì¿¿Ì

99

33,59

2,99

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

99 8,39

2,49

Ÿ « ªÎÅ»ÈÅà ¯»½ÉËÃÍ Ð¾Ë ªÎÅ»ÈÅÃÌÇ»ÌÆÉ Ð¾Ë ªÎÅ»ÈÅÃÌÕÌÌÉÆ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

89 2,27


ª©«­©¥›¦£ ÈÉÌ §¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

1,29

ž

§›¨Ÿ›«£¨£ ÈÉÌ

Ì¿¿Ì

1,55

ž

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

›¨›¨›¬ ÈÉÌ

2,

Ì¿¿Ì

19 ¼Ë

2,63

¼Ë

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

ºœµ¦¥ œÕƾ»Ë

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

99

Ì¿¿Ì

ž

1,55

ž

ž

1,19

ž

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

ª£­›°›º ÈÉÌ ¾Ë

29

4,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49 5,39

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨¦œ«¢ª

¥®§¥®›­ ÈÉÌ ¾Ë

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 4,55

² ¬µ¨ ÈÉÌ ¾Ë

2,

Ì¿¿Ì

19 2,63 3


ÃÒÀÌÅ»Ì×ÉǾ» Ë ¼Ë

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¾

CHRISTMAS MAS AS

§¨·©¥˜ ¨ ™˜ ¼À¿¿Ì

34,99 ž

Ì¿¿Ì

41,99

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

14,

Ì¿¿Ì

49 ž

17 7,39

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ì

12, Ì¿¿Ì

99 ž

¼À¿¿Ì

11,99

15 5,59

ž

ž

Ì¿¿Ì

¥˜ ˜

¼À¿¿Ì

¨ Ë»ÂÇÀË¾Ë¼Ë Å»ÓÉÈž

4

17 7,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

09 ž

20 0,51

ž

ÿüƻÈÓÃË»Èà ˻ÂÇÀ˼˞ Å»ÓÉÈž

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

13,

Ì¿¿Ì

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

49 ž

16,19

ž

14 4,39

ž

ÓÉÈ ž

ÍÉÊÉ¿ÃÂÒÃÌÍÀÈ Ë»ÂÇÀËž¼Ë Å»ÓÉÈž

16,

Ì¿¿Ì

99 ž

20,39

®½ÅÀʽÆÊÉÊȸÅÀθʸɸº¸ÃÀ¼ÅÀ ÇÈÀÇÆÂËǸŸ¸ÐÆÅ

ž


¼À¿¿Ì

7,59

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

9,11

ž

¬½ÃÈÌÅ»ÊÆÀÓÅ»¼À ÅÉÌÍ »ÅÎÎÇ

5,

Ì¿¿Ì

¬½ÃÈÌÅ»ÊÕËÁÉÆ» ÅÉÍÆÀͼÀÂͻ˻Å

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

ž ž

8,99

ž

Ì¿¿Ì

9,23

¼ÀÂÅÉÌÍ

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

45 6,54

7,69

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,49

ž

¬½ÃÈÌÅ»ÊÕËÁÉÆ» ÌÍÀÅÓÉÆ

§¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

¬½ÃÈÌÅüÎͼÀÂÅÉÌÍ »ÅÎÎÇ

6,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

15

5,

ž

7,38

ž

¬½ÃÈÌÅþÕË¿ÃÌÅÉÌÍ ¯ÉÆÃÉ 20/50

59 ž

Ì¿¿Ì

6,71

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

7,99

ž

¬½ÃÈÌÅÉÅÉÈÍË»ÏÃÆÀ ½»ÅÎÎÇ

Ì¿¿Ì

9,59

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

Ì

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

¯ÉÆÃÉ

85 ž

7,

02

ž

6, Ì¿¿Ì

25 ž

7,50

ž

5


»¥ÙÏÍÀÍ» §¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

¥© Ç» ̽ÃÈÌÅÉÍÀÆÀÓÅÉ

6,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

§¨·©¥¦ ¤©¦

Ì

0, Ì¿¿Ì

8,39

39 ¼Ë ¼À¿¿Ì

0,

47

¼Ë

Ç» ÀÓÅÉ ÈÌÅÉ «

5,

Ì¿¿Ì

59 ž

6,71

ž

©ª˜¨˜ §£˜¥ ¥˜ §¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

²£¥© ¥ÙÏÍÀÅÀ¼»ÊÒÀ r¬Í»Ë»ªÆ»ÈÃÈ»s ̽ÃÈÌÅÉ Ð¾Ë

2,69

Ì¿¿Ì

3,23

¼À¿¿Ì

¦©­©¬ ¥»ÄÇ» ̽ÃÈÌÅÉ ¾Ë

2,95

Ì¿¿Ì

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

ž

¥©¥©Ÿ ¬½ÃÈÌÅÃ½Ë»Í Ç»ËÃÈɽ»È

6

Ì¿¿Ì

9,59

ž

3,54

¼À¿¿Ì

¦©­©¬ §ÀӻȻÌŻ˻ ¨»¿ÀÈÃÑ» Ë»Í¥»ËÈ»ÒÀÓÃÓÒÀ

7,29

ž

Ì¿¿Ì

¦£¥µ ÓÅÉÇÀÌÉ Â»¾ÉͽÀÈÀ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

6,

Ì¿¿Ì

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

89 ž

8,27

ž

8,75

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

7,99

§¨·©¥¦ ¤©¦

¥©¥©Ÿ ªÎÀÓÅ»ÊÕËÁÉÆ»¼ÎÍ Ç»ËÃÈɽ»È»

7,

Ì¿¿Ì

89 ž

9,47

ž


¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

6,69

¼À¿¿Ì

6,59

ž

ž«›Ÿ®¬ ³ÃÓÒÀÉÍÊÃÆÀÓÅüÎÍ

Ì¿¿Ì

8,03

ž

­©«©¬© ÓÅ»ÊÕËÁÉÆ» ÅÉÁ»

Ì¿¿Ì

ž«›Ÿ®¬ ªÃÆÀÓÅÃÅËÃÆ» ÌÊÉ¿ÊË»½ÅÃ

3,

Ì¿¿Ì

4,43

ž

7,91

ž

6,99

ž

ª£¦ ­©«©¬© ªÃÆÀÓÅ»ÊÕËÁÉÆ»¼ÎÍ ¼ÀÂÅÉÁ»

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

® ÓÅþÕË¿Ã ÍÃÅÉÁ»

5,

Ì¿¿Ì

39 ž

6,47

ž

8,39

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

69 ž

¼À¿¿Ì

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

§¨·©¥¦ ¤©¦

§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì ®¬ ÓÅ» ÊÕËÁÉÆ» ÏÃÆÀ

69 ž

9,23

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

6,39

ž

ž«›Ÿ®¬ ©ÐÆ»¿ÀÈ Ì ÊÉ¿ÊË»½ÅÃ

Ì¿¿Ì

7,67

ž

§¨·©¥¦ ¤©¦

Ì

¼À¿¿Ì

ª« ±£¢ ªÃÆÀÓÅüÎÍ

3,

Ì¿¿Ì

99 ž

4,79

3, Ì¿¿Ì

29 ž

3,95

ž

ž

7


ÆÅÉÊË»ÌÀÈÑÀ ž

ªÎÄÅ»

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

7,89

ž

Ì¿¿Ì

9,47

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì

4, Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì¿¿Ì

99 ž

5,99

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

6,39

7,67

ž

Ì¿¿Ì

10,29

Ì¿¿Ì

ž

11,39

ž

¼À¿¿Ì

7,89

ž

¬½ÃÈÌÅɼÉÈÏÃÆÀ ½ÈÉÌÉÍ£ÌÊ»ÈÃÚ

49

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

ž

Ì¿¿Ì

À É

9,

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

¬½ÃÈÌÅÉÅÉÈÍË»ÏÃÆÀ ¾ËÃÆ ½ÈÉÌÉÍ£ÌÊ»ÈÃÚ

¼À¿¿Ì

ž

Ì¿¿Ì

12,35

9,47

Å

ž

ž

›¨˜ª ©

8

Ÿ νŸʸ Ÿ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

°©­ ¦¬¥›§›«¥› ¥»ÄÇ» ÎÈýÀËÌ»ÆÈ» оË

8

5,

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

19 6,23

¥›§›«¥© ­ÀÆÀÓÅÃÀÂÃÅ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

7,

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

89 ž

9,47

ž

ž

ÀÓÅÿËɼ Ì

1,

Ì¿¿Ì

49 1,79


¼À¿¿Ì

ARO ¥ËÀȽÃËÓà až

2,74

ž

Ì¿¿Ì

3,29

ž

¼À¿¿Ì

¨›«©Ÿ¨› »ËÀȻȻ¿ÀÈÃÑ» až

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

Y ½ÃËÓà LFR

3,79

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

32 ž

3,98

BRAVO ¦É½¿ÁÃÄÌÅ»

5,

Ì¿¿Ì

4,55

¼À¿¿Ì

¬»Æ»Ç ­ÀÆÀÓÅð»Ç¼Î˾ÌÅà ¥»ÇÒÃÚ

6,29

Ì¿¿Ì

4,79

¼À¿¿Ì

3,

24 ž

3,99

I

65

Ì¿¿Ì

4,38

ž

ž

ÃËÓà ¾Ë

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

7,99

ž

œ«›Ÿµ«¬ ¬»Â¿ÕËÇ» a¾Ë

Ì¿¿Ì

9,59

ž

Ì

¼À¿¿Ì

œ©¨£ ª»Ò»ÉÍ̽ÃÈÌÅÉÇÀÌÉ ¾Ë

2,

Ì¿¿Ì

07 2,48

4, Ì¿¿Ì

15 ž

4,98

ž

9


BRAVO ªÎÓÀÈ̽ÃÈÌÅüÎÍ 'H&DVD

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

RAVO ÎÓÀÈ»̽ÃÈÌÅ»

5,57

ž

Ì¿¿Ì

6,68

ž

Ì

7, Ì¿¿Ì

49 ž

8,

¼À¿¿Ì

99

ž

IKAS ÎÓÀÈÉÊÎÀÓÅÉËÉÆÀ

¼À¿¿Ì

NIKAS ¬½ÃÈÌÅ»ÓÎ ÏÉËÇɽ»È»

4,89

Ì¿¿Ì

5,87

ž

5,57

Ì¿¿Ì

6,68

ž

7,19

ž

7,49

ž

ž

ÎÓÀÈ»ÊÎ ÎÈÅ»

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ž

5,

99

RAVO ÀÅÉȪËÀÌ»Í

Ì¿¿Ì

8,99

ž

›¨Ÿ § ÎÓÀÈÉ̽ÃÈÌÅÉÏÃÆÀ »ÆÕÊ

¼À¿¿Ì

©« ªÎÓÀÈ̽ÃÈÌÅÃ½Ë»Í ½»ÅÎÎÇ

10

7,

Ì¿¿Ì

15 ž

¼À¿¿Ì

©« °£­  ¬½ÃÈÌÅÉÏÃÆÀÌÆ»ÄÌ

8,58

ž

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

8,

Ì¿¿Ì

57 ž

10,28

ž

¼À¿¿Ì

11,

Ì¿¿Ì

66 ž

13,99

ž


¼À¿¿Ì

ARO ¬»Æ»ÇÜΠ¬À˽ÃÆ ¾Ë

1,57

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¥›§›«¥© ¦ÎÅ»ÈÅ ÌÆ»ÄÌ ¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

1,

88

¼À¿¿Ì

2,89

²›¨© ­  œÎ˾»Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

39

Ì¿¿Ì

1,67

3,47

65 3,18

¼À¿¿Ì

7,49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,99

10,

Ì¿¿Ì

79 ž

12,95

ž

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

7,99

ž

©« °£­  ³ÊÀÅœÎ˾»Ì ¼Ë

Ì¿¿Ì

9,59

ž

¬ ¦¬¥›­«›ª ¢› Ǽ»ËÃÑ» §»ÅÌÃ

Ì

¼À¿¿Ì

PICK ªÃÅ»ÈÍÀÈ Ì»Æ»Ç Mives ¾Ë

5,

Ì¿¿Ì

79 6,95

8, Ì¿¿Ì

29 ž

9,95

ž

11


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

¨© ­  Å»ÈÅ»

3,65

Ì¿¿Ì

²›¨© ­  ª»ÌÍÕËÇ» ž»ÌÍËÉ

4,38

Ì

26, Ì¿¿Ì

24 ž

¼À¿¿Ì

31,49

›Ÿ¡›«© ¡ Å»ÈÅ»§» ÅÎÎÇ

ž

¼À¿¿Ì

11,65

¼À¿¿Ì

ž

©« °£­  ŸÉ¼ËοÁ»ÈÌÅ» ¦ÎÅ»ÈÅ ž»ÌÍËÉ

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

©« °£­  ŸÀÆÃÅ»ÍÀÌ  ÆÀÈ» ž»ÌÍËÉ

12

13,98

18,

Ì¿¿Ì

79 ž

22,55

ž

¦ œ»¼ÀÅÌÆ»ÄÌ ¾Ë

4,49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¥¯§ ­ ­ÀÆÀÓÅ» ¥»ÄÂÀË Ê»ÌÍÕËÇ» ÇÃÈÃ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

5,39

35,

Ì¿¿Ì

43,19

ž

¿¿Ì

ž

19,38

ž

¼À¿¿Ì

6,24

ž

¥© Ç»ÓÀÈÌοÁÎÅ» »Ë»

Ì¿¿Ì

¦©­©¬ ¨»ÍÎË»Æ Ê»ÌÍÕËÇ» ÌÆ»ÄÌ

7,49

ž

¼À¿¿Ì

99 ž

16,

15

37,

Ì¿¿Ì

99 ž

45,59

ž


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¯ ¨£¥¬ ¬Æ»¿ÉÆÀ¿ÀÈ»ÍÉËÍ» ŸÁÉÚ ½»ÈÃÆÃÚ̼»¿ÀÇà ÓÉÅÉÆ»¿ÌÆÀÓÈÃÑà ÎÃÌÅÃÌÅ»ÏÀŻ˻ÇÀÆ Ð¾Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

1,36

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,

63

¼Ë

¼À¿¿Ì

17,49

KRALEX ²ÀËÈüÉËɽÃÈÅà ž

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

(/9,$57 žËÕÑÅ»ÊÃÍÅ» ÌÇ Ð¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼Ë ¼Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

20 0,

99

¼À¿¿Ì

+25(&$6(/(&7 º¾É¿Ã ž

9,05

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

29 0,35

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

3$,1'q25 ¥ÉÆÀ¿ÈÃÅË»½»ÄÒÀÍ» Ð ¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

CHRISTMAS MAS AS

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

28 ¼Ë

0,34

¼Ë

10,86

3$,1'q25 ¯Ë»ÈÂÀÆ»¼ÚÆ» ÌÕÌÌÎÌ»Ç Ð ¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

20 ¼Ë

0,24

¼Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

'(/,)5$1&( ¯ËÀÈÌÅÃÅËɻ̻Èà ÌÇ»ÌÆÉ Ð¾Ë

0,68

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,82

¼Ë

ÆÌÅ»½ÃÍ»¼»ÈÃÑ» ÃŽ»ž ÃËÀÈÀž Ÿ˜¤¨˜Ÿ §¨¦œ«¢ª

Ì

¼À¿¿Ì

POPPIES ŸÉÈÕͪ»ËÍÃÇÃÅÌ ¼Ë ¾Ë

5,

Ì¿¿Ì

99 7,19

6, Ì¿¿Ì

24 7,49 13


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

5(&$6(/(&7 Å»ÈÍÈÃÅ»ËÍÉÏà ž

Ð ž

5,79

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì

4, Ì¿¿Ì

19 ¼À¿¿Ì

5,

03 ALEX ÍÉÏßÀÆÃÅ»ÍÀÌ Å¾

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

BONDUELLE ¬Æ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ» ž

4,

¼À¿¿Ì

69

Ì¿¿Ì

5,

63

¼À¿¿Ì

14

5,

Ì¿¿Ì

ARDO žÕ¼ÃËÚ»Èà ž

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

09 3,

¼À¿¿Ì

%21'8(//( §ÃÅÌÇÃÈÀÌÍËÉÈÀ ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,

Ì¿¿Ì

4,38

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

71

ARDO ¬Ê»È»Å ž

4,19

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

49 6,59

3,

65

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

KRALEX ²ÎÓÅüÎÓÀÈà ž

6,95

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

99 2,39

5,03

JARDIN ¬ÍÃËÏË»ÄÇÃÅÌ ž

3,

Ì¿¿Ì

99 4,79


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

2,89

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,

47

ž

SILVEX ›ÍÆ»ÈÍÃÒÀÌÅ»Ì×ÉǾ» ÅÉÍÆÀÍ ¾Ë

14, Ì¿¿Ì

/ ÌÃÎÌ ÏÃÆÀ

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,67

5,75

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

99

17,99

4,79

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,89

ž

'$1(/ ¬ÅÎÇËÃÚ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ž ÄÆÈà ÌÅ»ËÿÃ

4,

Ì¿¿Ì

75 5,70

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

SILVEX ©ÅÍÉÊÉ¿ ½»ËÀÈ

лÊÅà Ç

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

CHRISTMAS MAS AS

17,

Ì¿¿Ì

59

21,11

-20%

3

Ÿ νŸʸ Ÿ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

4,99

ž

¬¬ ªÃÆÀÓÅüÎ˾ÀËà ʻÈÀ

Ì¿¿Ì

5,99

ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì

¼À¿¿Ì

)5(6+0$5.(7 ªÃÆÀÓÅÃÓÈÃÑÀÆÊ»ÈÀ ¾Ë ¾ÉÍɽûÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚ

4,

Ì¿¿Ì

49 5,39

10, Ì¿¿Ì

78

12,94

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

15


ÃËÀÈÀ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

8,25

ž

Ì¿¿Ì

9,90

ž

Ì

5, Ì¿¿Ì

99 ž

7,

¼À¿¿Ì

19

«¦©¬¥© ÀÌÃËÀÈÀ ÎÎÇ

ž

¼À¿¿Ì

11,99 ž

¥ ¥»ÓÅ»½»ÆÉÍ ¼Ã½ÉÆÌÅÉÇÆÚÅÉ

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

¡©¬£ ­ÉÊÀÈÉÊÎÓÀÈÉ ÌÃËÀÈÀ ¾Ë

16

14,39

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

§ Ÿ º ¥»ÓÅ»½»ÆÉÍÅË»½À ÇÆÚÅÉ a ž

Ì¿¿Ì

¡©¬£ ªÎÓÀÈÅ»ÓÅ»½»Æ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

10 0,79

ž

9,

Ì¿¿Ì

Ÿ¡›«© ÀÌÃËÀÈÀ ž

ž ž

9,35

ž

15,89

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

59

11,51

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

99 3,59

8,99

7,

79

¦£ª©ª©¦£¬ ÅÉÇ»ÌÆÀÈ Å»ÓÅ»½»ÆžË»ÑÃÚ

19 9,07

11,

Ì¿¿Ì

49 ž

13,79

ž


¼À¿¿Ì

9(5* §»»Ì¿»ÇÌÆ»ÄÌ °ÉƻȿÌÅ»¾»Î¿»ÌÆ»ÄÌ §ÉÑ»ËÀÆ»ÌÆ»ÄÌ ¾Ë

¼À¿¿Ì

3,79

Ì¿¿Ì

4,

55

Ë

°ÉƻȿÌÅ»

4,99

Ì¿¿Ì

5,

99

¼À¿¿Ì

Ì Ì½ÅÎÌÈ»ÒÀ¿ÕË Ì̽ÅÎÌÈ»¾»Î¿»

6,75

Ì¿¿Ì

8,10

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

/$ / $7%5, §»ÌÅ»ËÊÉÈÀ ž

17,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

(85'(/,21 ¥»ÇÀǼÀËœËà Ç»ÌÆÀÈÉÌÍ ¾Ë

Ì¿¿Ì

99

21,59

3,

¼À¿¿Ì

BAUER ŸÃÊÆÉÇ»Í Ì ¾Õ¼Ã

79 4,55

12,

Ì¿¿Ì

99 ž

15,59

ž

HORECA SELECT *UDQD3DGDQR £Í»ÆûÈÌÅÉͽÕË¿É ÌÃËÀÈÀ

¼À¿¿Ì

5(, MPIGNON ǼÀË Ë

3,59

Ì¿¿Ì

4,31

Ì

BERGADER ¬ÃÈ×ÉÌÃËÀÈÀ %OXH 6WDU

10,

Ì¿¿Ì

99 ž

13,

19

ž

¼À¿¿Ì

PARSIFA F L ¬ÃÈ×ÉÌÃËÀÈÀ Ç»ÌÆÀÈÉÌÍ ÊÃͻŻÆÕÊ

11,

Ì¿¿Ì

99 ž

14,

39

ž

22, Ì¿¿Ì

99 ž

27,59

ž

17


ÆÚÅÉ

CHRISTMAS MAS AS

-8%

ŸĸýÅÀ½

-10%

12

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

GGLE ÌÈÉÇÆÚÅÉ Æ

17,49

Ì¿¿Ì

20,99

¼À¿¿Ì

-16%

8,64

Ì

7,

Ì¿¿Ì

6

10,37

Ÿ νŸʸ Ÿ

78

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

9,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

34

œ›œ› ÌÈÉÇÆÚÅÉ Æ

¼À¿¿Ì

MEGGLE ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

67 ¼Ë

0,80

¼Ë

0,48

Ì¿¿Ì

0,58

¼Ë

8,58

¼À¿¿Ì

¼Ë

¥© ÆÉÇÆÚÅÉ ¾Ë

7,

Ì¿¿Ì

15

1,33

¼Ë

œ ¦› ½ÀÇÆÚÅÉ8+7 Æ

Ì¿¿Ì

1,60

¼Ë

-8%

12 ¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

MEGGLE ¬ÇÀͻȻ»¾ÉͽÀÈÀ ÐÆ

18

Ÿ νŸʸ Ÿ

50,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

93

61,12

0<'$< &UHPLR»˻¼ý»ÈÀ ÐÆ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

13 ¼Ë

2,56

¼Ë

›¨ž ¦© ºÄÑ»¼ÀÆÃ;/ ÊɿɽÉÉ;ÆÀÁ¿»Èà ¼Ë

0,

Ì¿¿Ì

20 ¼Ë

0,24

¼Ë


-10%

›¨˜ª ©

3

30

Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

%217$',9,1$ ŸÀÌÀËÍ ­ÃË»ÇÃÌέ»ËÍÎÏÉ ªËÉÏÃÍÀËÉÆà Ð

¼À¿¿Ì

3,32

Ì¿¿Ì

3,

¼À¿¿Ì

ZOTT ¤É¾É¼ÀÆ» Ë»ÂÆà ž

2,

Ì¿¿Ì

98

¼À¿¿Ì

NÖ§0,; ŸÀÍÌÅÃÄɾÎËÍ Ú¾É¿»¼ÉËɽÃÈÅ» ½»ÈÃÆÃÚ Ð¾Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

99 3,

2,65

&$03,1$ 38'',6

Ì¿¿Ì

-5%

18

3,

18

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

.,1'(5 ŸÀÌÀËÍ¥ÃÈ¿À˪ÃȾÎÃ

17,01

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

65 1,98

Ÿ νŸʸ Ÿ

*,/'2 0$5,$

20,41

1,

Ì¿¿Ì

15 ¼Ë

1,38

¼Ë

&+( 0$5.(1%877(5 Ç»ÌÆÉ ¾Ë

Ÿ νŸʸ Ÿ

CHRISTMAS MAS AS

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ ¼À¿¿Ì

œ ¦¦› ªÕÆÈÉÇ»ÌÆÀÈ Ç»Ë¾»ËÃÈ Ð¾Ë

27,5

Ì¿¿Ì

33,

Ì

¼À¿¿Ì

35(6,'(17 ¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ ¾Ë

7,

Ì¿¿Ì

79 9,35

2, Ì¿¿Ì

55 ¼Ë

3,06

¼Ë

19


»Æ»Í»

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

Ÿ£ »Í»¬ÈÀÁ»ÈÅ»

8,99

Ì¿¿Ì

10,79

Ì

4, Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

+25(&$6(/(&7 ­Ã¾ËɽÃÌÅ»Ëÿà ž

18,49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

›«¨›¯ › £³ §»ËÃÈɽ»È»ÐÀËÃȾ» ̻ƻͻ ž

20

22,19

6,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,

75 Ÿ£ Å»̻ƻͻ

¼ ¼À¿¿Ì

3$/76,',6 3 ­»Ë»Ç»лĽÀËÍËÀÌÅ» ËÉÂɽ ž

18, Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 8,39

79

›«¨›¯ › £³ §»ËÃÈɽ»È» ÌÅÎÇËÃÚÌÅÉÊÕË ž

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

5,

Ì¿¿Ì

©¦£¨ ¢› ¬»Æ»Í» ¥×ÉÊÉÉÆÎ ¾Ë

4,25

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 6,95

7,91

¼À¿¿Ì

99

22,79

6,

Ì¿¿Ì

59

›«¨›¯ › £³ ³ÊËÉÍÃÇ»ËÃÈɽ»Èà ž

5,

Ì¿¿Ì

5,10

45 6,54


¼À¿¿Ì

£› ¬ÆÕÈÒɾÆÀ¿É ÉÆÃÉ Æ

4,79

Ì¿¿Ì

5,75

¼À¿¿Ì

7,99

SAN LAZARO ¢ÀÐÍÃÈ ÅÌÍË» ½ÕË¿ÁÃÈ

Ì¿¿Ì

9,59

¼À¿¿Ì

®§œ«© ¢ÀÐÍÃÈ» ̻ƻÍÃ

5,19

Ì¿¿Ì

6 23

›¨˜ª © »È

¼À¿¿Ì

DELALMA ©ÆÃÉÉÍ ËÉÂ É

5,

¼À¿¿Ì

0,

99 UNI

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

82 ¼Ë

0,98

¼Ë

VEGETA ®

5,

Ì¿¿Ì

55 6,66

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

MAGGI ÅÎÌȻһӻ £ÈÌÍ»ÈÍÈÃÌÎÊà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

0,37

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,44

¼Ë

ÕÈÒɾÆÀ¿É½É ÃÉ

Ì

¼À¿¿Ì

MAGGI ¦ÕÁÃÑ»½ÕÆÓÀ¼ÌÍ½É ¥ËÀÇÌÎÊà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

0,

Ì¿¿Ì

67 ¼Ë

0,80

¼Ë

2, Ì¿¿Ì

29 ¼Ë

2,75

¼Ë

21


¦ ÓÈÉÍÃÊ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

2,19

¼Ë

£¨› ÅÌÍË» ž

Ì¿¿Ì

2,63

¼Ë

Ì

0,

78

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

0,94

¼Ë

ÀËÀÈÉËÃÂ ÅÌÍË» ž

¼À¿¿Ì

›«œ©«£© ©Ëàž + GALO ªÕÆÈÉÂÕËÈÀÌÍ ¼Æ»ÈÓÃË»ÈÉËàž

4,69

Ì¿¿Ì

5,63

¼À¿¿Ì

0,95

¼Ë

¹¨£ª«£ ©ËàО

Ì¿¿Ì

1,14

¼Ë

4,

Ì¿¿Ì

25 5,10

¼À¿¿Ì

¢¦›­¨›Ÿ › ©œ«®Ÿ¡› ¡ §»Å»ËÉÈÀÈÃÿÀÆÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

0,52

Ì¿¿Ì

0,62

›¨˜ª © +20%

¼À¿¿Ì

MELISA ¬Ê»¾ÀÍÔ ¾Ë

22

1,32

Ì¿¿Ì

1,58

KOTA T NYI §ÀÆÈÃÒÅ» ÊÉ¿ÊË»½Åà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

85 3,42

DEMERARA ¥»ÏÚ½»Â»Ð»Ë ¾Ë ¯ËÎÅÍɽ»Â»Ð»Ë ¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

39 1,67


¼À¿¿Ì

NESTLE ¬ÎÐÉÇÆÚÅÉ1LGR ¾Ë

6,25

Ì¿¿Ì

1,45

¼Ë

Ì¿¿Ì

7,50

¼À¿¿Ì

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇ Ÿ½ÎѽÀÍÀÈÅËÀÇ Ðž

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

79 ¼Ë

1,74

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

0<'$< «»ÌÍÃÍÀÆÈ

Ì¿¿Ì

4,55

¼Ë

55 1,86

¼À¿¿Ì

HIPP ŸÀÍÌÅÃÌÉÅÒÀÍ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

1,75

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

MEGGLE «

2,10

7,

Ì¿¿Ì

49 8,99

»Ë¯ÃÍÈÀÌ ½Ã¿É½À ¾Ë

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

¥«›§£ §»Ëǻƻ¿ÉÍÓÃÊÅà ¾Ë

2,

19

Ì¿¿Ì

2,63

Ì

¼À¿¿Ì

Ÿ¡ § Ÿ¡ § ¥ÉÈÏÃÍÙËà ھɿ»ÌÇÉÅÃÈÚ ¾ÉËÌÅÃÊÆÉ¿Ç»ÆÃÈ» Å»ÄÌÃÚ ž

2,

Ì¿¿Ì

49

0, Ì¿¿Ì

2,

99

36 ¼Ë

0,43

¼Ë

23


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

EAN »ÍÉÈÏÃÆÀ½ ÍÃÍÀÆÈÉÇ»ÌÆÉ

12,99

Ì¿¿Ì

15,59

',$/%$ «Ã¼»ÍÉÈÏÃÆÀ ½ÂÀÐÍÃÈ ¾Ë

Ì

1, Ì¿¿Ì

67 ¼Ë

¼À¿¿Ì

2,00

HNE ÅÆÉÈ»ӻļà ¾Ë

¼Ë

2,

69

Ì¿¿Ì

3,23

›¨˜ª ©

6 ¼À¿¿Ì

4,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

PHILICON ¦ÙÍÀÈÃÑ» ÅÌÍË» оË

24

1,

Ì¿¿Ì

5,99

65 ¼Ë

1,98

¼Ë

¼À¿¿Ì

CENTRONE ¬ÎÓÀÈÿÉÇ»Íà ½ÉÆÃÉ ¾Ë

7,79

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ERONI ¦ÙÍÀÈÃÑ» ÊÉ¿ÉÇ»ÓÈÉ È»ÊË»½ÀÈ» оË

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,

Ì¿¿Ì

9,35

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

%8/&216 ¦ÙÍÀÈÃÑ»ªÕ˽ÉÇ»Ä Ð¾Ë

¼Ë ¼Ë

6,65

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 3,59

Ÿ νŸʸ Ÿ

­©Ÿ©«¥› ¦ÙÍÀÈÃÑ» ž

2,

Ì¿¿Ì

7,98

69 3,23


¼À¿¿Ì

UNI ¬ÍÀËÃÆÃÂÃË»Èà ÅÉËÈÃÓÉÈà ÀÅÌÍ˻ŻÒÀÌÍ½É ¾Ë

0,99

Ì¿¿Ì

1,19

¼À¿¿Ì

CRESPO ¢ÀÆÀÈà ǻÌÆÃÈà ¼ÀÂ

4,

¼À¿¿Ì

› ÅÉËÈÃÓÉÈÃ

2,59

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

15

YANEFF Y ª»ÌÍÀÍ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

¼Ë

Ì¿¿Ì

(&((.2120,. ²ÀËÈà ǻÌÆÃÈÃ

0,71

¼Ë

¼À¿¿Ì

99 3,59

0,59

3,

Ì¿¿Ì

39 4,07

RKO Ⱦ˻РË

›¨˜ª ©

4

3 11

¼À¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

HEINZ ªÀÒÀȼɼ½ ¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ Ð¾Ë

6,51

Ì¿¿Ì

7,81

›¨˜ª ©

4 ¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¥«›§£ ¬Æ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ» оË

2,

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

Ì

97 3,56

1, Ì¿¿Ì

55 1,86 25


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

ELA

MERLINI DANIMOND ±»ËÌÅ» ÍÎËÓÃÚ ž

1,99

Ì¿¿Ì

2,39

Ì

3,

55

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ELA ÀÆÉ À Ú»ÈÉ Å¾

4,26

¼À¿¿Ì

GOURMET T GOLD °Ë»È»»ÅÉÍÅà ʻÌÍÀÍлÊÅýÌÉÌ ¿½ÉÄÈÉοɽÉÆÌͽÃÀ оË

2,99

Ì¿¿Ì

3,59

¼À¿¿Ì

DEL MONTE ›È»È»ÌÈ»ӻļà оË

2,55

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,06

¼Ë

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ADELA ¢ÀÆÀ½Ã ÆÃÌÍ»» Ì»ËÇà ž

99

3,

2,39

09

Ì¿¿Ì

3,71

›¨˜ª ©

4 °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

WHISKAS POUCH °Ë»È»»ÅÉÍÅà ¾É½ÀÁ¿É»ÀÅà ¾Ë»ÐÍÀÆÀÓÅÉþ˻РÌ×ÉǾ»Ê»ÍÀÓÅÉÊÃÆÀ оË

26

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

95 2,34

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

¼À¿¿Ì

21, Ì¿¿Ì

99

26,39

¼À¿¿Ì

FRISKIES ¬ÎлÐ˻Ȼ »ÅÎÒÀÍ» »ÅÍý ¼»Æ»ÈÌ ž¾Ë

8,

Ì¿¿Ì

99

10,79


¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

DOUWE E Espresso ¥»ÏÀ ž

17,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

21,59

8,

NESC £ÈÌÍ Ð

¼À¿¿Ì

09 ¼Ë

9,71

TCHIBO Espresso

NESCAFE GREEN «»ÂͽÉËÃÇÉÅ»ÏÀ ¾Ë

CHRISTMAS MAS AS

Ì¿¿Ì

7,43

Ì¿¿Ì

¼Ë

4,79

¼Ë

¼À¿¿Ì

TCHIB GO

¼À¿¿Ì

6,19

3,

99

6,

Ì¿¿Ì

6,

DAVIDOFF Espresso 57; Rich aroma §ÆÚÈÉ Ð

2,49

Ì¿¿Ì

2,

7,50

¼Ë

¼À¿¿Ì

7,

JACOBS £ÈÌÍ»ÈÍ ¾Ë

99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

NESQUIK Plus ³ÉÅÉÆ»¿É½» È»ÊÃÍÅ» ¾Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

69 8,03

25

9,59

¼À¿¿Ì

1,59

EKOLAND «»ÂͽÉËÃÇ» È»ÊÃÍÅ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

Ì¿¿Ì

1,91

NOVA BRASILIA §ÆÚÈÉÅ»ÏÀ ¥Æ»ÌÃÅŸÁÀ½À оË

Ì

1, Ì¿¿Ì

53 ¼Ë

1,84

¼Ë

27


),1()22' ­ÉÒÀÈÃÅÉËà оË

CHRISTMAS MAS AS

Ì

0,

99 ¼Ë

Ì¿¿Ì

1,19

¼Ë

GT+(5%6 )58,76 T ²»Ä ±½ÚÍÉͼÕÂÃÆÃÇÉÈ žÃÈÅɼÃÆɼ»§»ÆÃÈ» ÃѽÚÍÉÍÆÃÊ»º¼ÕÆÅ» ÃÅ»ÈÀÆ»¥ËÎÓ»à ÌÇÉÅÃÈÚ¦»ÄÅ»ÇÀ¿à ½»ÈÃÆÃÚ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 ¼Ë

1,07

¼Ë

TWININGS ²»ÄµËƾËÀÄ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

25%,7 ŸÕ½Åÿ˻ÁÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ мË

0,51

ÊÅ

Ì¿¿Ì

ÊÅ

¼À¿¿Ì

HOGARENAS ¥ËÀÅÀËà ¯Ã¼Ëà Ð¾Ë ¢ÕËÈÀÈÇÃÅÌ Ð¾Ë

28

0,61

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¢¦›­¨›Ÿ©œ«®Ÿ ® ¡› ­ ­ÉÌÍÀËÀÈÐÆÚ¼ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

1,07

¼Ë

0,

KLETTI Íà ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,

Ì¿¿Ì

25 3,90

§›­ © ¥»Ë»ÇÀÆÀÈüÉȼÉÈà ¾Ë

0,78

19 1,43

1,

6$92,$5', œÃÓÅÉÍà ¾Ë

2,

2,39

99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

CHIO ²ÃÊÌ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

65

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 ¼Ë

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

3,59

69 ¼Ë

2,03

¼Ë


¼À¿¿Ì

RUFFLES ²ÃÊÌ ÌÉƼ»Ë¼ÀÅ٠оË

1,65

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,98

¼Ë

¼À¿¿Ì

POMBAR ¥»ËÍÉÏÀÈÃÇÀÒÀÍ» ÉËþÃÈ»ÆÌÇÀͻȻÃÆΊоË

0,62

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,74

¼Ë

¼À¿¿Ì

2,05

²£ª£ ¯ÕÌÍÕÅÊÕËÁÀÈ ¯ÕÌÍÕÅÊÀÒÀÈ Ð¾Ë

Ì¿¿Ì

2,46

CHRISTMAS MAS AS ¼À¿¿Ì

GRIVA ¿ÕËÏ Ð¾Ë ¾Ë

2,

Ì¿¿Ì

09 2,51

¼À¿¿Ì

ª ¨ ¦©ª› ¥»ÓÎ ÊÀÒÀÈÉ ÌÉÆÀÈÉ ¾Ë оË

¼À¿¿Ì

ª ¨ ¦©ª› ³»ÇÏÕÌÍÕÅ ÊÀÒÀÈÌÉÆÀÈ ¾ËÐ

8,29

Ì¿¿Ì

9,95

7,95

Ì¿¿Ì

9,54

GRIVAS œ»¿ÀÇ Ð¾Ë ¾Ë

¼À¿¿Ì

PAMI P ³»ÇÏÕÌÍÕÅ ÅÎÍÃÚ ¾Ë

11,99

Ì¿¿Ì

14,39

Ì

¼À¿¿Ì

¬¦›Ÿµ¥¬º­ ­ÎËÌÅ»¼»ÅÆ»½» œ»ÅÆ»½»¬ÀËÀÈ»Ä ¾Ë

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49 2,

99

¯ Ÿ©¨ ªÀÍÃÏÎËà ž

8,

Ì¿¿Ì

8,

29

Ì¿¿Ì

9,

95

49

10,19 29


7 DAYS ¥Ëɻ̻È盥¬ ¥»Å»É¥ËÀǼËÙÆÀ »ÈÃÆÃÚ Ð¾Ë

CHRISTMAS MAS AS

Ì

24, Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

PAIN D'OR P ¥Ëɻ̻Èà ھɿ»Ż˻ÇÀÆ Ð¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

55 1,86

¼À¿¿Ì

FINE FOOD «ÎÆÉ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

1,15

NAPO »ÏÆà оË

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

§ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

30

1,38

11,

Ì¿¿Ì

99

14,39

1,

Ì¿¿Ì

05 1,26

KANJERS K »ÏÆ»ÌŻ˻ÇÀÆ ¾Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

BISKREM œÃÌŽÃÍà ŻŻÉÚ¼ÕÆÅ» ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

0,

Ì¿¿Ì

4,26

KUCHEN MEISTER ¥ÀÄÅ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

2,

Ì¿¿Ì

59 3,11

¼À¿¿Ì

ª« ¬­£¡ ­ ­ÎÈŽ»È»½»ÏÆ» оË

5,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 0,95

29,51

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,55

59

£¢ž«  œÃÌŽÃÍà оË

0,

Ì¿¿Ì

7,19

49 ¼Ë

0,59

¼Ë


¼À¿¿Ì

›¨ ¦£º œÃÌŽÃÍà ŻŻÉÇÆÚÅÉ Ð

2,05

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

MERBA œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆ ¾

2,

Ì¿¿Ì

2,46

¼À¿¿Ì

%,6&2 &22.,(6 œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

BAHLSEN

¼À¿¿Ì

FRIEDE ¥ÉÆÀ¿ÈÉÊ»ÅÀÍÒÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

1,95

Ì¿¿Ì

2,34

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 3,59

3,05

5,

Ì¿¿Ì

3,66

¼À¿¿Ì

LIDER ¬Æ»¿ÅÃœÃÓÅÉÍÀÈ» ¼»ËÉÈÀÌ» ¾Ë

2,

BAHLSEN Amato ¾Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

.,7.$7 . ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ »ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

0,42

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,50

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

95 14

2,89

3,47

59 3,11

¼À¿¿Ì

³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¿ÀÌÀËÍà 61,&.(56 Ð¾Ë TWIX Ð¾Ë BOUNTI Ð¾Ë MARS оË

0,47

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,56

¼Ë

§£«›¡ §£ ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

CHRISTMAS MAS AS

Ì

1, Ì¿¿Ì

99 2,39 31


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

¬©ž ³ÉÅÉÆ»¿ ÇÆÀÒÀÈÌÆÀÓÈÃÑÃÌ ÆÀÓÈÃÑÃÃÌÍ»Ïÿà ȻÍÎË»ÆÀÈÈ»ÍÎË»ÆÀÈ ÌÆÀÓÈÃÑà оË

ÉÆ»¿ ÒÈýÿɽÀ ¾Ë

2,29

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

©«› ÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

2,75

§®«› ³ÉÅÉÆ»¿ È»ÍÎË»ÆÀÈ È»ÍÎË»ÆÀÈÌ Ê»ËÒÀÈÑ»ÊÉËÍÉÅ»Æ ÎË»ÆÀÈ̾ÉËÌÅà ¿É½À ¾Ë

1,38

¼Ë

1,05

¼Ë

Ì¿¿Ì

² «¨©§©« ± ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

1,26

¼Ë

¼À¿¿Ì

15 ¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

69 ¼Ë

2,03

¼Ë

Ì

0, Ì¿¿Ì

87 ¼Ë ¼À¿¿Ì

1,

¼Ë

¼À¿¿Ì

)5877,',0$5( ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà оË

32

2/$ / ÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ÉÌÅËÃÌÊà »È»ÌÅËÃÌÊà ¾Ë

04

5,

Ì¿¿Ì

75 ¼Ë

6,90

¼Ë

1,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

0$8;,21 %287,48( ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,39

6,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

68&+$5' ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ¯Ã¾»ËÉÐ¾Ë ›Ã¿»Ð¾Ë œÉÆÀËÉ Ð ¾Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

/,1'25 ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ¥ÉËÈÀÍÇÆÀÒÀÈ ž

5,39

¼Ë

¼À¿¿Ì

49 7,79

4,49

22, Ì¿¿Ì

99

27,59


¼À¿¿Ì

FRESH ¨ÀÅÍ»Ë Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÆ

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

HAPPY DAY ªÉËÍÉÅ»Æ ÐÆÒ»Ó»

6,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,45

49

¼Ë

2,99

CAPPY º¼ÕÆÅ» ÐÆ

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

99 8,39

1,74

Å»Æ Æ

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,59

¼Ë

FLORINA ªÉËÍÉÅ»Æ ÐÆ

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

59 ¼Ë

1,91

¼Ë

1,91

Æ+

5,

Ì¿¿Ì

59 6,71

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

RIOBA ¬ÃËÉÊ» ÅÉÅÍÀÄÆà ¢ÀÆÀÈ» ÇÀÈÍ» Æ

6,33

Ì¿¿Ì

7,60

QUEEN’S ªË»ÌÅɽ» ¥»ÄÌÃÚ ÐÆ

Ì

¼À¿¿Ì

MONSTER ÈÀ˾ÃÄȻȻÊÃÍÅ» (QHUJ\/R&DUE5LSSHU ÐÆ

1,

Ì¿¿Ì

75 ¼Ë

2,

10

1, Ì¿¿Ì

29 ¼Ë

1,55

¼Ë

¼Ë

33


°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

›¨˜ª ©

6

34

Ÿ νŸʸ Ÿ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

Ì

2, Ì¿¿Ì

75 3,30


¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,29

¼Ë

ž©«¨›œ›¨º §ÃÈÀË»ÆÈ»½É¿» ÐÆ

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

DEVIN £Â½ÉËÈ» ½É¿» Æ

0,35

2,

Ì¿¿Ì

0,

œ›¨¥º §ÃÈÀË ½É¿» ÐÆ

Ì¿¿Ì

49 ¼Ë

0,59

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

15

Ì¿¿Ì

2,58

¼À¿¿Ì

PREPODO STOYNA §ÃÈÀË»ÆÈ ½É¿» ÐÆ

2,65

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

29 ¼Ë

Ì¿¿Ì

1,55

¼Ë

3,18

59 ¼Ë

1,91

¼Ë

›¨˜ª © CHRISTMAS MAS AS

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

1,88

¼Ë

›«£›¨› « ­ ÐÆ

Ì¿¿Ì

2,26

¼Ë

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

Æ

45 ¼Ë

1,74

4, Ì¿¿Ì

39 5,27

¼Ë

35


HTE

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

BIESKI SLEEVE Å» Æ

10,99

Ì¿¿Ì

13,19

Ì

8, Ì¿¿Ì

95 ¼Ë

10,

¼À¿¿Ì

LANDIA Å» »ÆÈ» Ú Æ

74

¼Ë

¼À¿¿Ì

16,66

«®¬¬¥£¤ ¬­›¨Ÿ›«­ É¿Å» Æ Ò»ÓÃ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¦£± ¨¢ œ»ËÀÆ Æ

36

19,99

12,

Ì¿¿Ì

89

15,47

¼À¿¿Ì

«®¬¬¥£¤ ¬­›¨Ÿ›«­ É¿Å»*2/' Æ

18,32

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ARDI rior

16,

Ì¿¿Ì

Ò»Ó»»§ÉÐÃÍÉ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

21,98

16,79

¼À¿¿Ì

­«©º¨¬¥› ¬Æýɽ»©ÍÆÀÁ»Æ» Ë»ÅÃÚ Æ

7,49

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

66

19 9,99

13,

Ì¿¿Ì

99

METAXA 5* Æ

8,99

14,

Ì¿¿Ì

99

17,99


¼À¿¿Ì

WEIHENSTEPHANER §ÕÍÈ»¼ÚÆ»¼ÃË» Æ

1,

Ì¿¿Ì

2,

10,

Ì¿¿Ì

15

WARSTEINER ÐÆ Ò»Ó»

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

16

10 0,

11,

99

13,19

¼À¿¿Ì

9,

79

¼À¿¿Ì

ENTU GENTLEMAN œÕ˼ÕÈ Æ

¼À¿¿Ì

+($9(1 +,// ®

Ì¿¿Ì

99

KOM §ÃÈÀË»ÆÈ»½É¿» ÐÆ

Ì¿¿Ì

TEACH ¬ÅÉÒ ÎÃÌÅÃ

¼Ë

0,35

¼Ë

¼À¿¿Ì

95

14,34

0,

29

12,

Ì¿¿Ì

99

15,59

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

*/(1%52&+ ®ÃÌÅà ¾É¿ÃÓÈÉ Æ

12,99

Ì¿¿Ì

15,59

BALLANTINE’S ¬ÅÉÒÎÃÌÅà ÇÀÍ»ÆÈ»ÅÎÍÃÚ ÆÏÉËÇ»»ÆÀ¿

Ì

¼À¿¿Ì

GRANT’S ¬ÅÉÒÎÃÌÅà §ÀÍ»ÆÈ»ÅÎÍà Æ

12,

Ì¿¿Ì

99

15,59

15, Ì¿¿Ì

82

18,98 37


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

RTINI ato CHATEAU CHATEA U ROQU OQUECAVE Bordeaux ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×ÉÈ §ÀËÆÉ ¥»¼ÀËÈÀ¯Ë»È

11,99

Ì¿¿Ì

»Ó»

14,39

Ì

5, Ì¿¿Ì

55 ¼À¿¿Ì

6,66

¨ª«©§ «ž©£´ ÇÃÈÀË Æ

¼ ¼À¿¿Ì

11,

GOLDEN RHYTON POMORIE ³»Ë¿ÉÈÀ 2009 Æ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

²

« 

É

38

14,39

2,

Ì¿¿Ì

99

99 ¼Ë

3,59

¼Ë

¼À¿¿Ì

MARQUIS DE LA COUR Brut, Rose ¯Ë»ÈÑÃÚ Æ

TCHERGA* A §ÀËÆÉ ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×ÉÈ §»½Ëο Æ Ò»Ó»

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

6,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

8,39

29 9,95

5,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

6,59

¼Ë

¼À¿¿Ì

KHAN KRUM “1939” ÅÌÍË»œËÎÍ ³»Ë¿ÉÈÀ Æ

16,16

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

TERRA TANGR §ÀËÆÉ «Î¼ÃÈ ¬ÃË» 2008 ÐÆ

19,39

5,

Ì¿¿Ì

29 ¼Ë

6,35

¼Ë


¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

À¿¿Ì

7,99

29 8,75

HALLA §ÀËÆÉ Æ

¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,

99

Ì¿¿Ì

9,59

9,59

99 9,59

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

99 9,59

10,

99

13,19

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

ENIRA ENIRA RA

12,99

Ì¿¿Ì

15,59

CONTEMPLATIONS §ÀËÆÉ §»Æ¼ÀÅ « ¥©¦­› ÐÆ

Ì

¼À¿¿Ì

5('$5. 2006 Æ

16,

Ì¿¿Ì

15

19,38

6, Ì¿¿Ì

66 ¼Ë

7,99

¼Ë

39


ª©§©«£¤¬¥›£¢œ› ¥»¼ÀËÈÀ¬É½ÃÈ×ÉÈ Bag in box Æ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

6,99

KA

Ì¿¿Ì

8,39

Ì

11, Ì¿¿Ì

85 ¼À¿¿Ì

14,22

¼À¿¿Ì

ª« ¬¦› ²À˽ÀÈɽÃÈÉœÚÆɽÃÈÉ

Bag in box Æ

Ì¿¿Ì

40

8,74

9,59

99

13,19

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7(55$7$1*5$ ¬ÃË» §»½Ëο Bag in box Æ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

11,

Ì¿¿Ì

T

14,39

8,99

8,79

Ì¿¿Ì

10,49

99

49

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99

10,

Ì¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

7,

¼À¿¿Ì

¬­›§œ©¦©© §ÀËÆÉ Bag in box Æ

À

TELISH ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×É §ÀËÆÉ Bag in box Æ

¼À¿¿Ì

10,55

14,

Ì¿¿Ì

79

17,75


¥¤§¦›¯£›¨›¥¦–£ž¬ž¨›§ '29( ³»ÇÊÉ»È ÐÇÆ œ»ÆÌ»Ç ÐÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ¼À¿¿Ì

3,

'29( ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ËÉÆÉÈ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ

69

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

¼Ë

4,43

¼Ë

Ì¿¿Ì

'29( ¥ËÀÇÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Ð¾Ë °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ ¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

›¨˜ª ©

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

5(;21$ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÌÍÃÅ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ

89 ¼Ë

¼Ë

4,07

¼Ë

3,

47

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

7,78

3,

39

Ì¿¿Ì

6,*1$/ &DYLW\SURWHFWLRQ family ª»ÌÍ»»Âռà ÐÇÆ

48

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35

6,*1$/ :KLWHV\VWHP ²ÀÍÅ»»Âռà ¼ ¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

¼Ë

89 4,67

1,62

¼Ë

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

),1('5($ ­ÀÒÀÈÌ»ÊÎ ÊÕÆÈÃÍÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

1,

79

Ì¿¿Ì

2,15 ­É»ÆÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ 

Ì

¼À¿¿Ì

CAMAY ­É»ÆÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

0,

Ì¿¿Ì

83 ¼Ë

1,00

3, Ì¿¿Ì

20 3,84

¼Ë

41


UT »Âռà OXRU6HQVLWLYH YH+HUEV ÇÆ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

ÌÅ»ÒÀÍÅ»»Âռà ͻ»Âռà ÌÅ»ÒÀÍÅ»»Âռà ÙÒÉ¿ÕËÁ»ÍÀÆ ÆÃÒÈýÿɽÀ

3,59

Ì¿¿Ì

4,31

Ì

3, Ì¿¿Ì

09 ¼Ë

3,

¼À¿¿Ì

/*$7(727$/ Í»»Âռà ÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

71

¼Ë

2,29

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

-10%

›¨˜ª ©

4 ¼À¿¿Ì

SENSODYNE :KLWHQLQJ ª»ÌÍ»»Âռà ÐÇÆ

4,

Ì¿¿Ì

42

¼Ë

5,27

¼Ë

¼À¿¿Ì

GILLETTE žÀÆ»¼ËÕÌÈÀÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

39

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

4,

Ì¿¿Ì

$50 +$00(5 $GYDQFHZKLWH ª»ÌÍ»»Âռà ÐÇÆ

¼À¿¿Ì

29 ¼Ë

5,15

¼Ë

8,97

Ì¿¿Ì

*,//(77()86,21 POWER ¬»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ÌÈÉÁÒÀÍ»

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

10,76

12,

Ì¿¿Ì

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

AQUAFRESH ª»ÌÍ»»Âռà 0XOWLDFWLYH [ÇÆÇÆ ÅÕǽÌÚŻʻÌÍ»

¼À¿¿Ì

9,59

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49

14,99

2,75

GILLETTE ›ÏÍÕËÓÀĽ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

11,51

7,

Ì¿¿Ì

09 8,51


¼À¿¿Ì

TEO BOTANICAL; TEO SEA TREASURES ³»ÇÊÉ»È ÐÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ œ»ÆÌ»Ç

¼À¿¿Ì

1,00

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,20

¼Ë

2,79

WASH&GO ³»ÇÊÉ»È Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

Ì¿¿Ì

3,35

¼À¿¿Ì

GLISS ³»ÇÊÉ»È Ë»ÂÆÃÒÈÃ

3,69

Ì¿¿Ì

4,43

›¨˜ª ©

3 ¼À¿¿Ì

SHELLEY ¦ÉÌÃÉÈ» ËÕÑÀÃÍÚÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

1,

Ì¿¿Ì

99 2,39

¼À¿¿Ì

4,

COTTAGE ŸÎÓ¾ÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈÃ

Ì¿¿Ì

79 5,75

¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

AROMA COLOR œÉÚ Â» ÅÉÌ»

3,

Ÿ νŸʸ Ÿ

50 ,20

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

DEVA VA Q10+OMEGA A3 ¥ËÀÇ»ÆÃÑÀ ¿ÈÀ½ÀÈÈÉÔÀÈ ÇÆ ©ÒÀÈÅËÀÇÌÅÉÏÀÃÈ ÇÆ

4,49

Ì¿¿Ì

5,39

SYOSS ªËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈÃÊËÉ¿ÎÅÍûÅÉÌ» ³»ÇÊɻȜ»ÆÌ»ÇÇÆ §»ÌÅ»»ÅÉÌ»ÇÆ ¦»Å»ÅÉÌ»ÇÆ ªÚÈ»»ÅÉÌ»žÀÆ»ÅÉÌ»ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

Ì

¼À¿¿Ì

DENIM §ÕÁÅÿÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

3,

Ì¿¿Ì

4,

59 ¼Ë

4,

31

¼Ë

Ì¿¿Ì

99 5,99 43


PUFIES œÀ¼ÀÓÅÃÊÀÆÀÈà ˻ÂÆÃÒÈÃË»ÂÇÀËà ÌÍÀżËÉÚ

CHRISTMAS MAS AS

-4% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

E DREAMING ÀÓÅÃÅÕËÊÃÒÅà ÆÃÒÈýÿɽÀ ¼Ë

0,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

1,19

¼Ë

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

Ì

35, Ì¿¿Ì

02 ¼À¿¿Ì

42,

02

E DREAMING ÀÓÅÃÅÕËÊÃÒÅà ÆÃÒÈýÿɽÀ ¼Ë

¼À¿¿Ì

EVY BABY œÀ¼ÀÓÅÃÊÀÆÀÈà ˻ÂÆÃÒÈÃË»ÂÇÀËà ÌÍÀżË

12,99 ¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

MARVEL L HEROES ŸÀÍÌÅÃÓ»ÇÊÉ»È Ì¼»Æ̻ǽ ŸÎÓ¾ÀÆ ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ 44

15 5,

4,

Ì¿¿Ì

59

¼Ë

69 5,63

¼À¿¿Ì

O PACK ÓÅÃÊÀÆÀÈà ÒÈÃË»ÂÇÀËà ¼Ë

ADDITIVA §ÎÆÍýÃÍ»Çà ÌÇÃÈÀË»Æà Í»¼ÆÀÍÅà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

20,29 ¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

24,

3,

Ì¿¿Ì

35

¼Ë

29 3,95

1,89

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,27

¼Ë

¼À¿¿Ì

LIBERO UP&GO œÀ¼ÀÓÅþ»ÔÃÒÅà ˻ÂÆÃÒÈÃË»ÂÇÀËÃ

20,49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

LACTACYD L T £ÈÍÃÇÀȾÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

24,59

5,

Ì¿¿Ì

49 6,59


-5% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

MEDIX ALVI L N ªËÀʻ˻Í»ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Æ

3,39

Ì¿¿Ì

4,07

¼À¿¿Ì

BONUX ªËÀÊ»Ë»Í Â»ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À 

3,79

Ì¿¿Ì

4,55

À¿¿Ì

3,98

X PREMIUM »ÊË»ÈÀ ÒÈýÿɽÀ

Ì¿¿Ì

4,78

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

ARIEL ªËÀÊ»Ë Ë»ÂÆÃÒ

13,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

18,

99

Ì¿¿Ì

16 79

99

22,79

7(2œ œ  ªËÀʻ˻Í» ÊË»ÈÀ ÐÆО ¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

43,

92

52,70

7(2œ œ  œÀ¼ÀÓÅÃÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð¾Ë ¼ÀŸŸ¬

2,

40

ÌŸŸ¬2,88

¼À¿¿Ì

LENOR ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆ ÅÉÈÑÀÈÍË»Í Ë»ÂÆÃÒÈ ÐÆ

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 ¼Ë

3,47

¼Ë

˻ͻ ͽ»ÈÀÈ»ÊÀÍÈ»

8,

Ì¿¿Ì

99

ÂËǽʽ¿¸½¼ÅÆ ÀÉǽÉÊHʽ ¼À¿¿Ì

2,33

10,79

Ì¿¿Ì

2,79

ÕÂÇÉÁÈÃÅÉǼÃÈ»ÑÃà ªËÀʻ˻Í»ÊË»ÈÀÆ œÀ¼ÀÓÅÃÌ»ÊÎÈ›ÆÉÀ½ÀË» ªËÀʻ˻Í»ÊË»ÈÀž œÀ¼ÀÓÅÃÌ»ÊÎȦ»ÄÅ»

Ì

¿¿Ì

DR. BECKMA ªËÀʻ˻Í» ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀÈ»ÊÀÍÈ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

65 3,18

SWIRL ­É˼ûÌÇÀÍ ¼ËÇÆ

2,

Ì¿¿Ì

59 3,11

43, Ì¿¿Ì

99

52,79 45


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

&,) &UHDP ›¼Ë»ÂýÀÈ ÊÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

%$/6$0 »Ë»Í»Ì ÒÈÃ½Ã¿É ÇÆ

0,92

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

2 ›§ »Ë»Í ¿É½À

1,10

3,

Ì¿¿Ì

39 4,07

¼À¿¿Ì

)526&+ &,7586 ªËÀ »Ì Æ

2,29

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

&,//,7%$ ©¼ÀÂÇ»ÌÆÃÍÀÆ ÇÆ ®ÈýÀËÌ»ÆÀÈ ÊÉÒÃÌͽ»ÔÊËÀÊ»Ë»Í ÇÆ

2,75

5,

Ì¿¿Ì

59 6,71

Ì

2, Ì¿¿Ì

05 ¼Ë ¼À¿¿Ì

2,

46

¼Ë

¼À¿¿Ì

:&1(7 :&¾ÀƼÀÆà ÇÆ

46

; »Ë»Í ËÅÀÍ ÇÃÈ»Í

2,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

65 3,18

1,91

+&/$66,& ÍÅû ÌÕ¿ÉÇÃÚÆȻǻÓÃÈ» ¼Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,29

22,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

$6721,6+ ©¼ÀÂÇ»ÌÆÃÍÀ ÇÆ

2,69

Ì¿¿Ì

3,23

¼À¿¿Ì

99

27,59

),1,6+ $// / ,1 ­»¼ÆÀÍÅû ÌÕ¿ÉÇÃÚÆȻǻÓÃÈ» ¼Ë

22,99

Ì¿¿Ì

27,59


¼À¿¿Ì

H-LINE ¬»ÆÏÀÍÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð 

1,49

5,19

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

=(%5$/8;;;/ ¥ÎÐÈÀÈÌÅ»ËÉÆÅ» ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

6,23

49

EMEKA ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽ» »ËÉÇ»ÍÃÂÃ˻Ȼ

Ì¿¿Ì

1,79

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,99

=(%5$/8; ¬»ÆÏÀÍÅà ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽÃ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,

19 6,23

%(/$1$63(&,$/ ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽ»¼ÚÆ» ¼Ë¼Ë

Ì¿¿Ì

1,19

99 7,19

›¨˜ª ©

2 ¼À¿¿Ì

$/:$<6 Ÿ»ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

1,85

Ì¿¿Ì

2,22

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

GLA L DE ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅà »ËÉÇ»ÍûÍÉËÅÉÇÊÆÀÅÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

5,59

Ì¿¿Ì

5,71

¼À¿¿Ì

1,

%,& ¢»Ê»ÆÅà 0D[LVWDQGDUG - ¼Ë

Ì¿¿Ì

09 ¼Ë

1,31

¼Ë

»ËÍÃÚ ÌÍɽ»»ËÉÇ»ÍÃÂÃ˻Ȼ ÈýÿɽÀ ¼Ë

CHRISTMAS MAS AS

Ì

4, Ì¿¿Ì

99 5,99 47


Партньор на професионалисти

CHRISTMAS MAS AS

Специалното издание е валидно до

ОРЕХИТЕ Добруджанска луканка 4 бр. + Шпек Бургас 250 гр

без ддс

12,

31.12.10

с ддс

79 /кг

15,35

/кг

MILKA Шоколад Млечен, Бял, Крем, Ягода и кисело мляко, Милкинис 5 х 100 гр

без ддс

CHRISTMAS MAS AS

1,

04

с ддс

/бр.

1,25

/бр.

Работно време на магазините:

валидност на офертите от 600 ч на 16.12.10 до 2400 ч на 31.12.10

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

070010071 info@metro.bg

24 h non stop 6 -24 00

00

СОФИЯ-1 СОФИЯ-2 ВАРНА БУРГАС

ПЛОВДИВ РУСЕ СТАРА ЗАГОРА ПЛОВДИВ-МАРИЦА БЛАГОЕВГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛЕВЕН

om 1.12.

24 h non stop

ХАСКОВО* ДОБРИЧ*

700-2000

Всички оферти в брошурата важат само за отбелязания рекламен период; Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата; Цените важат само при закупуване на Метроединица; Крайната продажна цена е калкулирана на база 20% ДДС ; Възможни са печатни грешки, корекции на цените в магазина, както и промяна на дизайна на продуктите; Входът е разрешен само с валидни клиентски карти; Осигурен безплатен паркинг; При влизане в магазина с деца сте отговорни за тяхната безопасност.

* Нов формат магазини METРО. В МЕТРО КОМПАКТ може да пазарувате с валидна клиентска карта. Поради ограничената търговска площ и специализирания в резултат на това асортимент на МЕТРО КОМПАКТ, в магазина ще намерите САМО ЧАСТ от посочените в настоящата брошура промоционални артикули. За повече информация се обръщайте към служителите на МЕТРО КОМПАКТ.

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  

ISKRA Бяло пенливо вино 12 х 0.75 л 50 години ИСКРА от Лясковец 1960-2010 2 , 39 за всички магазини www.metro.bg 26 | Валидност: 16.12. - 31...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you