Page 1

Валидност: 02.12. - 31.12.2010

Светът на Електрически уреди но е заед купетестeте п и с с без дд

МОЩНОСТ:

99

76, ,

2000W

с ддс

9

3 92

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ без ддс

без ддс

179,

56,99

с ддс

68,39

Парна ютия GC2810 •гладеща плоча SteamGlide- най-добрата гладеща плоча на Philips •постоянен силен поток на пас ддс рата •парен удар до 90 г/мин. за най-упоритите гънки •продължително пароподаване до 30 г/мин. за по-добро премахване на гънките

L FT

T

0%

първоначална вноска

1x115,80 5x115,80

месечни вноски

199,00

00

214,80

м 1с ≈8 CD

HD READY КОНТРАСТ: HIGH ТУНЕР: DVB-T/C MPEG4

без ддс

с ддс

238,80 Шевна машина 2014 •22 програми за шиене •прав бод, зиг заг, илик /без обръщане на плата/, оверлочни, украсителни и еластични бодове •шиене с двойна игла, бродерия и апликиране •подходяща за материи с различни дебелини •четири степенно шиене на илици м 0с ≈4 LCD T

TF

Intel Core i3-350M(2,26GHz) твърд диск: 500GB

ВИДЕО: ATI Mobility Radeon HD5650 1 GB / DDR3

С КРЕДИТ ОТ

ЛИХВА

579,

с ддс

1x239,85 5x239,79

месечни вноски

С КРЕДИТ ОТ

ЛИХВА

без ддс

LCD телевизор LE-32C450 •екран: ≈81 см (32'') •звук SRS trusurround HD & Dolby Digital Plus •звукова мощност 2Х10W •входове 3X HDMI; 1XSCART; DIGITAL AUDIO (OPTICAL) PC-вход •USB Video

0%

първоначална вноска

без ддс

00

694,80

Мобилен компютър L655

•дисплей: ≈40см (15,6'') TruBrite HD •памет: 4GB, DDR3 •оптично устройство: DVD+RW SM •мрежa: LAN, WiFi, Bluetooth •интерфейси: 2хUSB, HDMI, WEB камера, четец на карти •ОС: Windows 7 Home Premium 64bit •чанта за преносим компютър

Партньор на прoфесионалисти

1199,00

с ддс

1438,80 www.metro.bg


§½ÈÉÆŸýŠÂÆÄÇÖÊÒÈ tÉÊÍÃÒÈÉÎ½É »ÊÃ̽»ÔÉ '9'5:[ tÅÎÍÃÚ: ATX tÅÆ»½Ã»ÍÎË» ÃÉÊÍÃÒÈ» ÇÃÓÅ»

AMD Sempron 140 (2,7GHz) §˜¤ª*%''5 ªš²¨œœ ©¢*%

0%%

Ä É ' ( 7/

7)

,QWHO3HQWLXP3 *+]

ǸĽÊ*%''5

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,81 ,80 ÈËÄÂ

ª¦ª

299,00

Ì¿¿Ì

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, , ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

ºÀ¼½ÆQ9,'($*H)25&( 0%

Þ

358,80

¤Æ¹ÀýÅÂÆ t¿ÃÌÊÆÀÄ èÌÇ 7UX%ULWHWHFKQRORJ tͽÕË¿¿ÃÌÅ*% tÉÊÍÃÒÈÉνÉ'9'5:'/ tÇËÀÁ»/$1:L)L%OXHWRRWK tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[86%+'0,:(% Å»ÇÀË» t©¬:LQGRZV+RPH3UHPLXP ¼»ÍÀËÃÚ ÅÆÀÍÕÒÈ» /L ,RQ

¼ ¼À¿¿Ì

799,00

Ì¿¿Ì

958,80 ÆÉÀÄ ¼ÀÉ t

86%

½ÈÉÆŸýŠÆÄÇÖÊÒÈ Ê»ÇÀÍ*%''5 ÉÊÍÃÒÈÉÎ½É '9'5:[ 1+'0, ÅÆ»½Ã»ÍÎË»à ÊÍÃÒÈ»ÇÃÓÅ»36

,QWHO&RUHL *+]

ºÀ¼½ÆQ9,'($*76 *%'''

ªš²¨œœ ©¢

7%

%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,82 ,80 ÈËÄÂ

*%

ª¦ª

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

599 9,00

Ì¿¿Ì

718

¼À¿¿Ì

ŻʻÑÃÍÀÍ *%

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

99 9,99

119 9,99

79,99

Ì¿¿Ì

95,99

Ä É Þ /&' 7

CHRISTMAS MAS AS

7)

¨Ÿ¦£¶® ·Í ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

š¨¤Ÿ˜¨˜¢® ·ÄÉ

0%%

,QWHO'XDO&RUH( *+]

§˜¤ª*%''5 ªš²¨œœ ©¢*%

Ǻ¼ÇÈËĺ

,82 ,80 ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

Ì

ºÀ¼½ÆQ9,'($*7 0%+'0,

2

§½ÈÉÆŸýÅ ÂÆÄÇÖÊÒÈ tÉÊÍÃÒÈÉÎ½É »ÊÃ̽»ÔÉ '9'5:[ tÅÎÍÃÚ:$7; tÅÆ»½Ã»ÍÎ˻à ÉÊÍÃÒÈ»ÇÃÓÅ»

499,

¤ÆÅÀÊÆÈ;:$ tÀÅË»ÈèÌÇ 

Ì¿¿Ì tÚËÅÉÌÍFGP tѽÀÍɽÀÈ»¿ÃÌÊÆÀÚÇ

00

598,80


Þ

CHRISTMAS MAS AS

Ä É ' ( 7/

7)

,QWHO&RUHL0 *+]

ǸĽÊ*%''5

0

ºÀ¼½Æ19LGLD*7 *%''5+'9,'(2

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,84  

£ ­š˜

¤Æ¹ÀýÅÂÆÄÇÖÊÒÈ&; t¿ÃÌÊÆÀÄèÌÇ 

/('%DFNOLJKW +'%ULJKW9LHZ[s tͽÕË¿¿ÃÌÅ*%6$7$ tÉÊÍÃÒÈÉÎÌÍËÉÄÌͽÉ'9'5: tÇËÀÁD*/$1:L)L t½ÃÌÉÅɾɽÉËÃÍÀÆÃ[6WHUHRVSHDNHU tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃÐ86%+'0,:(% Å»ÇÀË»ÒÀÍÀÑȻŻËÍà t©¬)5(('26 t¼»ÍÀËÃÚFHOO/L,RQ%DWWHU\

Ì

899, Ì¿¿Ì

00

1078,80

¤ÀÅÀÄƹÀýÅÂÆÄÇÖÊÒÈ '(//675($. tÀÅË»ÈèÌÇ 

Ä É ' Þ & 7/

7)

$0'$WKORQ3,, *+]

ǸĽÊ*%''5

0%%

š œ¦$7,0RELOLW\ 5DGHRQ+'Y 0%''5

0

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

£ ­š˜¼À¿¿Ì

799,00

899,00

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¤Æ¹ÀýÅ:(%ʸ¹Ã½Ê L3DG*% tÊËÉÑÀÌÉË*+]$SSOH$ t¿ÃÌÊÆÀÄèÌÇ 

/(' *ORVV\0XOWL7RXFKZLWK,36 WHFKQRORJ\ t)ODVKÊ»ÇÀÍ*%66' t½Ã¿ÀÉ$SSOH+YLGHR XSWRS t¼ÀÂÁÃÒÈ»ÇËÀÁ» DEJQ %OXHWRRWK tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃÐÌÆÎÓ»ÆÅà ÐÇÃÅËÉÏÉÈ'RFNLQJ 3RUWUHSOLFDWRU tÌÀÈÂÉËÃ$FFHOHURPHWHU $PELHQW/LJKW'LJLWDO &RPSDVV t¼»ÍÀËÃÚÆÃÍÃÀ½ÉÊÉÆà ÇÀËÈ»¿Éһ̻Ë»¼ÉÍ» tÍÀ¾ÆÉ¾Ë t©¬0DF26

[,84

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

¤Æ¹ÀýÅÂÆÄÇÖÊÒÈ* t¿ÃÌÊÆÀÄ èÌÇ 

+'%ULJKW9LHZ tͽÕË¿¿ÃÌÅ*% tÉÊÍÃÒÈÉνÉ'9'5:'//6 tÇËÀÁ»/$1:L)L tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[86%+'0,:(% Å»ÇÀË» t©¬)UHH'26 t¼»ÍÀËÃÚÅÆÀÍÕÒÈ»/L,RQ

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1078,80

Þ

Ä É ' ( 7/

7)

O&RUHL0 *+]

½Ê*%''5

¦Q9LGLD*7 ''5+'9,'(2

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[ 84 

£ ­š˜

0%% £ ­š˜

¼À¿¿Ì ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

 84

999,00

Ì¿¿Ì

1198,80

ÀýÅÂÆÄÇÖ ÊÆÀÄ èÌÇ 

+' KW9LHZ/(' Ë¿¿ÃÌÅ*% tÉÊÍÃÒÈÉνÉ'9'5:'/ t»Î¿ÃÉ[ÌÍÀËÀɾɽÉËÃÍÀÆà tÇËÀÁ»/$1:L)L%OXHWRRWK tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[86%+'0,:(% Å»ÇÀË» t¼»ÍÀËÃÚÅÆÀÍÕÒÈ»/L,RQ

¼À¿¿Ì

1099,00

Ì¿¿Ì

1318,80 3


£¸¿½ÈÅÆÄËÃÊÀÌËÅÂÎÀÆÆ 0)3 86%tÊ»ÇÀÍ0% ƽÐÉ¿ÆÃÂÐÉ¿ ÊËÃÈÍÀË ÀÂÉÆÙÑÃÚ[ ÍÌÍËÇÃÈ ÌÀÅ ÌÅÀÈÀË ÊѽÀÍÀÈÊÆÉÌÕÅ [GSLÉÊÍÃÒGSLÊËɾ˻ÇÈ» tÅÉÊÃË ÂÉÆÙÑÃÚ[GSL ÅÉÊÃÀÌÀÅ ¼À¿¿Ì

£¸¿½È½ÅÇÈÀÅʽÈ3KDVHU È È È tÌÅÉËÉÌÍÌÍËÇÃÈ,½»ÌÀÅ tËÀÂÉÆÙÑÃÚ[GSLÇ»ÅÌ[ GSLtÊ»ÇÀÍ0%

¼À¿¿Ì

116,00

Ì¿¿Ì

189,00

º ¢¦§ ¨£˜Ÿ¨¥ §¨ ¥ª¨©¢¥¨

Ì¿¿Ì

139,20

226,80

¼À¿¿Ì

º ¢¦§ ¨®šª¥ §¨ ¥ª¨©¢¥¨

39,99

Ì¿¿Ì

47,

ȽÅÆÉÀÄ Òȼ¼ÀÉ 

6%

99

7% ™½¿¾ÀÏÅÀÈËʽÈÀ7/:5 Draft-N tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[0ÇËÀÁÉ [0»½ÍÉÇ»ÍÃÒÀȼÀÂÁÃÒÀ tË»¼ÉÍÈ»ÒÀÌÍÉÍ»a*+ tÊËÉÍÉÅÉÆÃ333R('\QDPLF,3 VWDWLF,3 tÌþÎËÈÉÌͽ¾Ë»¿ÀÈ)LUH ÊÉ¿¿ËÕÁŻȻ466E ÅÉ¿ÃË»ÈÀ É¿ Ë» À

¼À¿¿Ì

ÄËÃÊÀÌËÅÂÎÀÆŸÃÅÆ˺Æ03 tÌÅÉËÉÌÍ ÌÍËÇÃÈÇÉÈÉ ÌÍËÇÃÈ ѽÀÍÈÉÌÀÅÌÈÃÇÅ»ÐtËÀÂÉÆÙÑÃÚ [ GSLtÃÈÍÀËÏÀÄÌ86%

¦ÇÊÀÏŸÄÀи 4

Ì¿¿Ì

83,99

¦ÇÊÀÏŸ »½ÁÄÒÈɸ ÄÀи ;. t86%

:HE¸Ľȸ 3. t¿É ÇÀ¾»ÊÃÅÌÀÆ»

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,99

Ì¿¿Ì

69,

99

10,79

Ì¿¿Ì

138,00

¢ÆÈÄÀÃÆ Ç½¼¸ÃÀ t» 3&3OD

21,99

Ì¿¿Ì

23,99

¤Æ¹ÀýÅʽýÌÆÅL3UR© tÇÎÆÍÃÏÉÈÐ6,0Å»ËÍà t¿ÃÌÊÆÀÄèÌÇ 

/&' t9*$Å»ÇÀË»ÏÀÈÀËÒÀ t»ÊÃ̻ʻÇÀÍ t»Î¿ÃɽÿÀÉÊÆÀÄÕË)0Ë»¿ÃÉ tÉ˾»È»ÄÂÀ˻ƻËǻŻÆÀÈ¿»Ë Å»ÆÅÎÆ»ÍÉË̽ÀÍɽÈɽËÀÇÀ tÌÆÉÍ0LFUR6'Å»ËÍ»¿É*% tP$K/L,RQ¼»ÍÀËÃÚ

¼À¿¿Ì

49,99

Ì¿¿Ì

4

115,00

¼À¿¿Ì

19,99

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

59,99

26 6,39

Ì¿¿Ì

59 9,99

:$<7(/ ÍÃ ÌÇ 

7)7¿ÃÌÊÆÀÄ t4:(57<ÅÆ»½Ã»ÍÎË» tË»ÂÓÃËÃÍÀÆÀÈÌÆÉÍ0LFUR6' PD[*%

t86%ÃÈÍÀËÏÀÄÌ t%OXHWRRWK tÇÀÈÙ¼Õƾ»ËÌÅûȾÆÃÄÌÅÃËÎÌÅà ÏËÀÈÌÅÃÃ¿Ë t9*$Å»ÇÀ˻̻½ÍÉÇ»ÍÃÒÈ» ̽ÀÍÅ»½ÃÑ» t»È»Æɾɽ79 )0ÍÎÈÀË tP$K/L,RQ¼»ÍÀËÃÚ R ¼» ÀË ¼ ¼À¿¿Ì

129 9,00

Ì¿¿Ì

154,80


ÅÆ ½ ¿¸½¼ ÂËǽʽÉÊHʽ À ÉÇ

CHRISTMAS MAS AS ¼À¿¿Ì

0

419,00

Ì¿¿Ì

502,80

ÉÄ

00

Ì ¼À¿¿

50, ,

& 7/

'

¨Ÿ¦£¶® ·Í ¢¦¥ª¨˜©ª š¨¤Ÿ˜¨˜¢® ·ÄÉ

0

0 60

Ì¿¿Ì

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

®¥˜Ÿ˜¢¦¤§£¢ª

Intel Atom Dual CoreD510(1,6GHz) §˜¤ª*%''5 ªš²¨œœ ©¢*%

Ì

648,

ºÀ¼½Æ$7,5DGHRQ+' 0%+'0,)8//+'

§½ÈÉÆŸýÅÂÆÄÇÖÊÒÈ'( tÉÊÍÃÒÈÉνɻÊÃ̽»ÔÉ'9'5:'/[ tÅÎÍÃÚ0LQL,7;t¼ÀÂÁÃÒÈ»ÇËÀÁ»

Ì¿¿Ì

00

777,

/&'ÄÆÅÀÊÆÈÉ7šÊËŽÈ .6$ tÀÅË»ÈèÌÇ 

t¿ÃÌÍ»ÈÑÃÉÈÈÉÎÊË»½ÆÀÈÃÀ t½¾Ë»¿ÀÈ­ÍÎÈÀË t½¾Ë»¿ÀÈÃÅÉÆÉÈà tÅÉÈÀÅÍÉËÃ'VXESLQ'9, 

60

DVDt* tP t[

»ËÍÃÅÎÆ ¼ÀŸŸ¬ ¼Ë Ë &'5 15 0, ¼Ë

ÌŸŸ¬ ¼Ë Ë

0,18

0,20 

Ì¿¿Ì

0,

279,00

Ì¿¿Ì

334,80

§È½ÅÆÉÀÄÀ ǸĽÊÀ

ŻʻÑÃÍÀÍ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

ÌŸ

0LFUR6'*%

¼Ë

0LFUR6'*%

&'5;¼Ë

0,22

0

0LFUR6'*%

'9'5;*% ¼Ë

35

0,

0

'9'5'/¼Ë

1,99

2

»ËÍÃÅÎÆ

¼ÀŸŸ¬

86%*% 86%*% 86%*%

œ½ÊÉÂÀÂÆý¼ÅÀÂÆÄÇýÂÊÀ ȸ¿ÃÀÏÅÀºÒ¿È¸ÉÊÀ

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

8,99 11,49 20,99 9,99 17,99 33 3,99

10 0,79 13 3,79 25 5,19 11 1,99 21 1,59 40 0,79

¢ÆÄÇýÂÊ'9'ÌÀÃÄÂÅÀ¾Â¸ À»È¸Ï¸š §¦

νÅÀÆ ¼À¿¿Ì

™¸Ê½ÈÀÀ ¹È ĸ»ÅÀʽÅ¿¸½Â

6,39

Ì¿¿Ì

7,67

¼ ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

15,99

5,99

Ì¿¿Ì

19,19 5


Þ

Ä

TL

TF

CD

HD READY ª«¥¨'9%7&03(*

%

%5$9,$(QJLQH [+'0,

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[ 79 ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

659,00

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ KDL-32BX300 tÀÅË»ÈèÌÇ 

tŻȻƻÐ:»Î¿ t[69LGHR t86% -3(* 03 0 0

Ì¿¿Ì

Þ

FULL HD ª«¥¨'9%7&03(*

Ä

TL

TF

790,80

CD

%5$9,$(QJLQH [+'0, 86% -3(*03

%

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ KDL-37EX402 tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t/LYH&RORXUw tS7UXH&LQHPDw t6)RUFHIURQW6XUURXQG 3OXVDXGLR t̽ÀÍÆÃÈÀÈÌÀÈÂÉË» ËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀÚËÅÉÌÍÀÅË

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x19584 5x19579

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

979,00

Ì¿¿Ì

Þ

CHRISTMAS MAS ASÉÄ

CD

TL

TF

FULL HD ª«¥¨'9%7&03(* 86% -3(*03'LY;

1174,80

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

9984 9979 ÇÈËÄÂ

ª¦ª

%5$9,$(QJLQH [+'0,/LYH&RORXU S7UXH&LQHPD

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ .'/š­˜¨ tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t[:6XUURXQGDXGLR

6

Ì

999, Ì¿¿Ì

00

1198,80


¥¦š¦š

Þ

HD READY ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

RegzaLink

Ä

É T

L FT

¥¦š¦š

CD

Þ

0% 0%

, ,

416,00 49

§ÈÆÀ¿º½¼½Åƺ·ÇÆÅÀ×

D

0

LC

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

¼ ¼À¿¿Ì

619,00

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ/9 tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t'9%7&ÍÎÈÀËÃ t&RPSRQHQW 6FDUW 5*% 9*$

Ì¿¿Ì

742,80

D

 Þ

, ,

0%%

FULL HD ª«¥¨'9%703(* 86%ÇýÁÒÈ

Ÿ˜§ ©š²¨­«š²¥°¥˜ 86%§˜¤ª¦ªª£š  Ÿ ¦¥¥ §¨¦›¨˜¤ 

¼À¿¿Ì

1579,00

Ì¿¿Ì

ÉÄ

T TF

£

/('ʽýºÀ¿ÆÈ /((9 tÀÅË»ÈèÌÇ 

tÚËÅÉÌÍFGP t½ËÀÇÀ»ËÀ»ÅÑÃÚPV t;JHQ3DQHO tÃÂÊÉƽ»ÊÉÇ»ÆÅÉÀÆÀÅÍËÉÀÈÀ˾ÃÚ ÌÊËÚÇÉɼÃÅÈɽÀÈÃÍÀ/&'ÍÀÆÀ½ÃÂÉËÃ

[, [,

Ä

LE

ª«¥¨'9%7&03(* 86%ÇýÁÒÈ +]

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

§ÈÆÀ¿º½¼½Åƺ·ÇÆÅÀ×

 Þ

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª  ¼ÀŸÄÀϽÅ

3x HDMI

D

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

LC

T TF

0%%

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

3xHDMI

£ ­š˜

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ$9 tÀÅË»ÈèÌÇ 

 tÚËÅÉÌÍFGP t9LUWXDO6XUURXQG t3&½ÐÉ

Ä

1894,80

D LC

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,83 [, ǼÇÈËÄÂ

¢¨œ ª¦ª

£ ­

¼À¿¿Ì

G

799,00

Ì¿¿Ì

958,80 7


НОВО В

м 8с D ≈5 LC D

LE

FULL HD КОНТРАСТ: MEGA ТУНЕР: DVB-T/C

0%

LED монитор с тунер XL2370HD •екран: ≈58 см (23'') •Dolby Digital plus, SRS trusurround HD •яркост 250cd/m² •време за реакция 5 ms •входове : RGB, DVI, HDMI, component, TV

първоначална вноска

1x93,82 5x93,80

месечни вноски

С КРЕДИТ ОТ

ЛИХВА

без ддс

469,00

с ддс

562,80

м 4с D ≈9 LC T

TF

FULL HD ТУНЕР: DVB-Т/C MPEG4 HIGH контраст

0%

LCD телевизор LE-37C530 •екран: ≈94 см (37'') •CLEAR MOTION RATE 50fps •Hyper Real Engine технология за подобряване на картината •Звук SRS Trusurround HD&Dolby Digital Plus •3xHDMI •USB Video

месечни вноски

С КРЕДИТ ОТ

без ддс

829,00

с ддс

994,80

см 02 D ≈1 LC T

TF

0%

100Hz USB, HDMIx4, LAN Internet@TV

8

1x165,80 5x165,80

ЛИХВА

CHRISTMAS MAS AS

LCD телевизор LE-40C650 •екран: ≈102 см (40'') •HyperReal Engine •Dolby Digital Plus, Dolby •Pulse •SRS TheaterSound •Wirless LAN Ready

първоначална вноска

първоначална вноска

1x269,85 5x269,79

месечни вноски

С КРЕДИТ ОТ

ЛИХВА

без ддс FULL HD ТУНЕР: DVB-T/C (MPEG4) КОНТРАСТ: ULTRA

Партньор на прoфесионалисти

1349,

с ддс

00

1618,80


Þ

CHRISTMAS MAS AS

Ä

TL

TF

CD

0

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

Í+'0,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

599, Ì¿¿Ì

Þ

Ä

T TF

0%%

D

LE

HD READY ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

Í+'0,

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

TL

TF

ED

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

549,00

Ì¿¿Ì

Ä

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

00

718,80 Þ

£ ­š˜

/('ʽýºÀ¿ÆÈ3)/+ tÀÅË»ÈèÌÇ 

t/('Êɿ̽ÀÍÅ» tÇÃÆû˿»ѽÚÍ»t,QFUHGLEOH 6XUURXQG 86% ÊÆÀÄÕË ÌÈÃÇÅà à ÇÎÂÃÅ»

t3&½

[, [,

Ì

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ 3)/ tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t'LJLWDO&U\VWDO&OHDU tÇÃÆû˿»ѽÚÍ» t3&½ÐÉ¿ t86% -3(*03 t,QFUHGLEOH6XUURXQG

HD READY ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

Í+'0,

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

658 8,80

ʽýºÀ¿ÆÈ3)/+ »ÈèÌÇ 

t'LJLWDO&U\VWDO&OHDU Êɿ̽ÀÍÅ»tÇÃÆû˿»ѽÚÍ» %703(*tÊÉÈÃÌÅ»ÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚ ÆÀÅÍËÉÀÈÀ˾ÃÚ 86% ÊÆÀÄÕË ÌÈÃÇÅà Ã

ÞÉÄ

T TF

LC

579 9,00 Ì¿¿Ì

694,80

D

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

Í+'0,

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ 3)/+ tÀÅË»ÈèÌÇ 

t'LJLWDO&U\VWDO&OHDU tÇÃÆû˿»ѽÚÍ» t86% -3(*03 t3&½ÐÉ¿ t'9%703(*

¼À¿¿Ì

949,00

Ì¿¿Ì

1138,80 9


¥¦š¦š CHRISTMAS MAS AS

ÉÄ Þ /&' ' /(

0%%

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª  ¼ÀŸÄÀϽÅ

ª«¥¨'9%7&

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

, , ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

3x HDMI 86%ÇýÁÒÈ -3(*03'LY[

Ì

1166,

/('ʽýºÀ¿ÆÈ 42LE4500 tÀÅË»È èÌÇ 

 t;'(QJLQH t6PDUW(QHUJ\6DYYLQ QJ 3OXV t3

Ì¿¿Ì

Þ

Ä É ' /(

/&

00

1399,20 ¥¦š¦š

'

0%%

HD READY ¢¦¥ª¨˜©ª  ¼ÀŸÄÀϽÅ

ª«¥¨'9%7&

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,83 , ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

749,00

/('ʽýºÀ¿ÆÈ/( tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t[+'0,3&½ÐÉ¿ t8OWUD6OLP'HVLJQ t6PDUW(QHUJ\6DYLQJ3O t86%ÊÆÀÄÕË 'LY;+' -S

Ì¿¿Ì

ÞÉÄ

§£

898,80

¥¦š¦š

˜

¤ ˜Ÿ

+'5($'<+] ¢¦¥ª¨˜©ª  ¼ÀŸÄÀϽÅ

ª«¥¨'9%7&03(*

§Ã¸¿Ä½ÅʽýºÀ¿ÆÈ 42PJ350 tÀÅË»ÈèÌÇ 

 tÚËÅÉÌÍFGP t'XDO;'(QJLQH tÍÉÊÆÃÈÀÈÅÉÈÍËÉÆÈ» Å»ËÍÃȻͻ t'ROE\'LJLWDOŸÀÅÉ¿ÀË t86% 03-3(*

t+'0,[ t3&½ÐÉ¿6&$57

0% 0%

[,83 , ÇÈËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

749,00

Ì¿¿Ì

10

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

898,80


©ÊÆÁÂÀ¿¸ÉʽŸ

4®ÀÌÈƺÌÀȽÅ+'ÇÈÀ½ÄÅÀÂ657 t»½ÌÃÒÅÃÑÃÏËɽÃÀÏÃËÈÃË»¿ÃÉ흯ȻÆà t86%ÊÆÀÄÕË -3(*%0303:0$03(*$9,0376 ÌμÍÃÍËà t»ÊÃ̽»½Ã¿ÀÉÃË»¿ÃɽÕËÐÎ86%½ÕÈÓȻʻÇÀÍ ¼À¿¿Ì t»ÅÍλÆÃÂÃË»ÈÀÈ»ÌÉÏÍÎÀË»ÊËÀÂ86% tŻȻƻ t'LJLWDO$XGLR tÍÀÆÀÍÀÅÌÍ tËÉ¿ÃÍÀÆÌÅÃÅÉÈÍËÉÆ t:ÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚ½ËÀÁÃÇVWHQGE\ Ì¿¿Ì tÃÂÐÉ¿Ã+'0,6FDUW5*%$QWLQ$XLGR/5

¿ÀÆ 

89,99 107,

99

Ç»ÅÌ ÃÈÒ»

ž 50 20

50

4225

20

50

4242

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

19 9,99 26 6,99 32 2,99 35 5,99 42 2,99 49 9,99 59 9,99 85 5,99

23 3,99 32 2,39 39 9,59 43 3,19 51 1,59 59 9,99 71 1,99 103 3,19Þ

Ä

É 

Þ

'

/(

' /&

¨Ÿ¦£¶® ·Í ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

+'0,86% ;YLG03-3(*

¨Ÿ¦£¶® ·[ ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

+'0,86% ;YLG03-3(*

0

¼À¿¿Ì

/('ʽýºÀ¿ÆÈ tÀÅË»ÈèÌÇ 

 tÊËɾ˻Çà tÍÎÈÀ˻ȻÆɾɽ'9%703(* t3&LQSXW 'VXE t6&$57

185,00

Ì¿¿Ì

222 2,

00

¨Ÿ¦£¶® ·Í ¢¦¥ª¨˜©ª +'0,86% 03-3(*

& 7/ 7)

'

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

¼ ¼À¿¿Ì

279,00

ʽýºÀ¿ÆÈ »ÈèÌÇ 

 tÊËɾ˻Çà À˻ȻÆɾɽ'9%703(* QSXW 'VXE t6&$57

Þ

CHRISTMAS MAS AS

Ä

Ä

& 7/

Ì¿¿Ì

334 4,80

'

7)

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[, [,

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

Ì

/&'ʽýºÀ¿ÆÈ tÀÅË»ÈèÌÇ 

 tÊËɾ˻Çà tÍÎÈÀ˻ȻÆɾɽ t3&LQSXW 'VXE t6&$57

469,00 Ì¿¿Ì

562,80 11


›ÆÃ×ÄÆȸ¿ÅÆƹȸ¿À½ ÆÊÄË¿À¸

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,83

¼À¿¿Ì

1,39

¼Ë

Ì¿¿Ì

›ÆÃ×ÄÆ ȸ¿ÅÆƹȸ¿À½ ÆÊ%OXUD\ ÌÀÃÄÀ

¢¦¤§£¢ª '9'ʸ ºȸ¿ÃÀÏÅÀ ÂÆĹÀŸÎÀÀ

11,65

ÅÍ

Ì¿¿Ì

1,00

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,67

13,98

ÅÍ

¼Ë

¥¦š¦š

¼À¿¿Ì

52,99

&'ȸ¼ÀƸɽÊÆÌÆÅ$=6 t&'ÊÆÀÄÕËt)00:ÌÍÀËÀÉÍÎÈÀË t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»&'&'5&'5: tÃÂÐÉ¿È»ÇÉÔÈÉÌÍ 506 [: t t¿

Ì¿¿Ì

63,

59

¼À¿¿Ì

['LY;['LY;tÅÉÈÀÅÍÉËûȻÆɾɽÃÂÐÉ¿ ½ÎÅÆÚ½¿ÀÌÀÈÃÂÐÉ¿»ÅÉÇÊÉÂÃÍÈɽÿÀÉ $57

59,99

Ì¿¿Ì

71,99

¥¦š¦š

¼À¿¿Ì

¤ÀÂÈ t86%'LUHFW»½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀÈ»03 :0$t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀÈ»03:0$&'&' Ã&'5:t03/LQN»½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀÈ» ÊËÀÈÉÌÃÇ»ÇÎÂÃÅ»tÍ»ÄÇÀË»ÌÕ¼ÎÁ¿»ÈÀà »ÌÊý»ÈÀt)0ÍÎÈÀËt¿ÃÌÍ»ÈÑÃÉÈÈÉÎÊË» ½ÆÀÈÃÀ

165,00

Ì¿¿Ì

198,00

)XOO+'ÄËÃÊÀĽ¼À½ÅÇýÁÒÈ t½Ã¿ÀɻοÃÉÃÏÉÍÉÊÆÀÄÕËt½ÕÂÇÉÁÈÉÌÍûÃÂÊÉƽ»ÈÀÅ»ÍÉ ½ÕÈÓÀÈͽÕË¿¿ÃÌÅ'76'ROE\'LJLWDO½Ã¿ÀÉÊÆÀÄÕËtÊÉ¿¿ÕËÁ» ÈÃÏÉËÇ»ÍÃYREDYLGDWZPYPNYPRYPSLVRtÊÉ¿¿ÕËÁ»Èà ½Ã¿ÀÉÅÉ¿ÀÑÃu03(*'LY;;YLG+:0950509% tÊÉ¿¿ÕËÁ»ÈÃÌμÍÃÍËÃuVUWVPLVXEVVDtÊÉ¿¿ËÕÁŻȻ+''6$ ÃÈÍÀËÏÀÄÌtÇÀÈÙÃÌμÍÃÍËÃÈ»¼Õƾ»ËÌÅÃÀÂÃÅt86%½ÐÉ¿t+'0

%OXUD\ÌÀÃÄ S Ë S Ô Ë Î Ë 'LY;½Ã¿ÀÉt'9'ÊɿɼËÚ½»ÈÀÈ»½Ã¿ÀÉ¿É SÊËÀÂ+'0,t'ROE\7UXH+'Ã'76+' $ » +'  ÌÕË»ÎÈ¿ ½ÎÅ ½ÃÌÉÅÉÌÅÉËÉÌÍÀÈ ÊÉÈÀÈÍ ÃÍÈÉ

¼ ¼À¿¿Ì

189,00

Ì¿¿Ì

226 6,80

©ÀÉʽĸ¿¸¼ÆĸÐÅÆÂÀÅÆ+76 t'ROE\'LJLWDOÃ3UR/RJLF,,¬ÍÀËÀÉ'ROE\'LJLWDO t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»'9'9&'&'Ã86%ÎÌ ÍËÉÄÌͽ» t+'0,S t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀ&' &'55:'9'55:'9'55: t03&' 86%'9'55'/t½ÐɿɽÀ6&$57ÐÉ¿$8; +'0, ÃÂÐÉ¿ ½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀÈ»½Ã¿ÀÉDYL UD tɼԻ 06 : 76&3$/

0% 0%

ÈËĺ

,81 ,80

¦ª

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

199,00

Ì¿¿Ì

12

lj

lj Ǎ

238,80

¼À¿¿Ì

259,00

Ì¿¿Ì

310,80


¥¦š¦š Ä É a FT T

ÉÄ a FT T

¼À¿¿Ì

139,00

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

»Èƺ¸ÂÆÅ¿Æø£¸ÁÊ t½ÅÆÙÒ½»þËà ¼ÃÍɽ»ÍÀÐÈÉÆɾÃÚ tÀÅË»ÈèÌÇ 

¿ÃÌÊÆÀÄ tË»ÂÆÃÒÈÃþËɽÃÅ»ÍÀ¾ÉËÃÃuÌÊÉËÍÆɾÃÅ» ÊËÃÅÆÙÒÀÈÃÀÀÅÓÕÈ t»Ð˻Ƚ»ÈÀÍËüËÉÚ¼»ÍÀËÃÛ›› ÈÀÌ»½ÅÆÙÒÀÈýÅÉÇÊÆÀÅÍ» 

49,99

Ì¿¿Ì

59,99

ÄÇýÁÒÈ »¿ÀȻʻÇÀÍ*%tÌÆÉÍ»PLFUR6' ¿É*% tÀÅË»Èè 

7)7 ѽÚÍ»[ tÈ»¿þËý1(6ÏÉËÇ»Í ÇÊÆÀÅÍ»t½¾Ë»¿ÀȽÃÌÉÅɾɽÉËÃÍÀÆt½¾Ë»¿ÀȻŻÇÀË»tÇÀÈÙ Õƾ»ËÌÅÃÀÂÃÅt$9RXWt½¾Ë»¿ÀÈ»9ÆÃÍÃÀ½ÉÄÉÈÈ»¼»ÍÀËÃÚ P$K86%tÇÎÂÃÅ»ÆÀÈÊÆÀÄÕË03:0$)/$&$&&,'O\ULF KURQL]HGt½Ã¿ÀÉÊÆÀÄÕË$9,509%50)/9*303t¿ÃÅÍÉ t˻¾ÆÀÁ¿»ÈÀÈ»ÌÈÃÇÅÃ-3(*%03*,)tÒÀÍÀÈÀÈ»ÀÅÈþà t)0Ë»¿ÃÉu¿Ã»Ê»ÂÉÈu§+]

¥¦š¦š

0%%

¥¦š¦š

0

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x99,82 5x99,80

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

»Èƺ¸ÂÆÅ¿Æø6RQ\3OD\VWDWLRQ À»È¸5LGJH5DFHU t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀ%OXUD\'9'&' tͽÕË¿¿ÃÌÅ*% tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[86%/$1:L)L %OXHWRRWK t½Ã¿ÀÉ+'0,$9

499,00

Ì¿¿Ì

598,80

166,80

¼ ¼À¿¿Ì À»È¸),)$ ËÉýÀÁ¿»ÈÀÈ»03ÏÃÆÇÃýÿÀÉ ¿ÃÌÊÆÀÄÐÊÃÅÌÀÆ»tÊÉ¿¿ËÕÁŻȻ ÃÒÈ»þ˻ÊËÀ½ tÌÍÀËÀɾɽÉËÃÍÀÆà tÇà ÉÈ t½ÕÂÇÉÁÈÉÌÍ»̽Õ˽»ÈÀÈ»86%Å»ÇÀË» ÇÉÁÈÉÌÍ»̽Õ˽»ÈÀÌÍÀÆÀ½ÃÂÉË t86% Ì¿¿Ì ,((E:L)LtÃÈÍÀËÈÀͼ˻ÎÂÀË tË»¼ÉÍ» 21<80'tÌÆÉÍ»0HPRU\6WLFN352'82 ÇÉÁÈÉÌÍ Â» ½ËÕÂÅ» Ì 3/$<67$7,21 

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x58 21 0

291,00 349,20

CHRISTMAS MAS AS ¢ÆÄÇýÂÊ »Èƺ¸ÂÆÅ¿Æø6RQ\ 3OD\VWDWLRQ ºÊÆÈÀÂÆÅÊÈÆÃ½È 0%Ç¸Ä½Ê À»È¸*7 t½ÕÂÊËÉýÀÁ¿»ÈÀ'9'&' tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃ[86%[PHPRU\ FDUGGLJLWDODXGLR/$1 t½Ã¿ÀÉS

Ì

0%% £ ­š˜

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x43,21 5x43,20 ǼÇÈËÄÂ

¢¨œ ª¦ª

216, Ì¿¿Ì

00

259,20 13


CHRISTMAS MAS AS

B 00&ÉÃÆÊ

¿¸

03¸ºÊÆȸ¼À tÊÉ¿¿ËÕÁŻȻ03:0$t̽»ÆÚÈÀÈ»ÊËÀ¿ÀÈÊ»ÈÀÆt½ÕÂÊËÉýÀÁ ¿»ÈÀÉÍ86%ÃÆÃ6'00&Å»ËͻʻÇÀÍt5'6 ,'WDJt ÎÊ t t 

2

¹ÈÆ× È¸¼ ¼ ¼À¸

Ì¿¿Ì

00

Ä

TL

TF

Þ

Ä É

TL

TF

139,00 166 6,

%*&LW\ 

tÅ»ËÍ»Í È»ÌÀÆÀÈà 'ÃÂɼ˻Á ¼Õƾ»ËÌÅÉÇÀÈÙüÕÆ Æ»Ìɽ»È»½Ã¾»ÑÃÚ tÌÆÉ ÆÈÃÍÀÆÈ»½ÕÈÓÈ»6'Ê» ½¾Ë»¿ÀÈ»½ÕÍËÀÓÈ»/L, ËÃÚ tÁýÉÍÈ»¼»ÍÀËÃÚÍ Ò»Ì» t½ÅÉÇÊÆÀÅÍ»½»ÅÎÎÇ ÍÕÅÆÉÆÀÊÀÈÅ»»Í»¼ÆÉà »È½»ÔÅ»¼ÀÆÉÍ»ʻÆÅ» ÉÆ»¼ÕËÂÉËÕÅɽɿÌÍ½É Â»¼ÉÈ»ÇÀÈÍ»ɼÈɽڽ»ÈÀ

CD

без ¼ ддс

ÊÉ¿ËɼȻ ¼ È»½Ã¾»ÑÃÉÈȻŻËÍ» È»œÕƾ»ËÃÚÊÉÌÆÀ¿È» ½ÀËÌÃÚ

165,00

с ддс

CD

'L9; ™›É˹ÊÀÊÈÀ 6'00&06ÉÃÆÊ USB

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

,

¿ 00

Þ

Авторадио LCS500U •FM тунер •CD/MP3/WMA възпроизвеждане •преден USB порт •преден Aux - вход •мощност - 53W × 4ch MOSFET •двуцветно осветление (зелен/червен) •Ez-Finder (Тър- сене на файл & папки) •еквалайзер

,

198,00

*3 tÊ ËÀ 0%''5 *%½¾Ë»¿ÀȻʻÇÀÍ ¿É*%½ÕÈÓȻʻÇÀÍ 0LFUR6'Å»ËÍ tÃÂÐÉ¿»ÌÆÎÓ»ÆÅà tÊÉ¿¿ÕËÁ»03:0$:$903(*03(*$9,-3( %03*,) t¼»ÍÀËÃÚÆÃÍÃÀ½ÉÄÉÈÈ»P$K tÊÉ¿ËɼȻÅ»ËͻȻœÕƾ»ËÃÚ ½ËÉÊ» tÇÀÈÙ Ã ¾Æ»Ìɽ» È» ¼Õƾ»ËÌÅà ÀÂÃÅ

Ä É Þ LCD T TF

¼À¿¿Ì

¼ÀŸŸ¬

ÀÅË»ÈèÌÇ 

99,99

ÌŸŸ¬

Ì¿¿Ì

179 9,00 214 4,80

119 9,99

Ä É Þ LCD T TF

BLUETOOTH )0ÊȸÅÉÄÀÊ½È ¨Ÿ¦£¶® ·Í

¼À¿¿Ì

175,00

*36*2)0%7+' ÃÌÊÆÀÄ èÌÇ 

tÊËÉÑÀÌÉË0(',$7(. 0+]tÅ»ËͻȻœÕƾ»ËÃÚtÇÀÈÙÈ»¼Õƾ»ËÌÅà »Ìɽ»È»½Ã¾»ÑÃÚtÌÆÉÍ»6'Å»ËÍÃtÉÊÀË»ÑÃÉÈÈ» Ì¿¿Ì ÌÍÀÇ»:LQGRZV&(tË»¼ÉÍÈɽËÀÇÀÈ»¼»ÍÀËÃÚ Òt½¾Ë»¿ÀÈ»ÉÊÀË»ÍýȻÊ»ÇÀÍ0%

210,00

Ä É Þ LCD T TF

0% 0%

първоначална вноска ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x97 [,80 5x97,, 80

месечни вноски

ª

£ ­š˜

¼À¿¿Ì

199,00

Ì¿¿Ì

14

238,80

без ддс

489,00

PS nuvi 3760T BG tÎÆÍË»ÍÕÈÕÅÇÇ tÀÅË»È èÌÇ 

tr0XOWLWRXFKs trKDQGVIUHHs/DQH$VVLVWÌÊɾÆÀ¿½ÕËÐÎÊËÀÐÉ¿ÃÍÀ ÉÍÆÀÈÍ»½ÆÀÈÍ»'þÆÀ¿)0ÍË»ÈÌÇÃÍÀËÍË»ÏÃÅ »ÈÍÀÈ» tÅ»ËÍ»*DUPLQ» ½ËÉÊ»ÊÕÆÈÉÊÉÅËÃÍÃÀ »ʻ¿È»ÃÑÀÈÍË»ÆÈ»ÃÉÏËÉοÅ»ËͻȻœÕƾ»ËÃÚ с ддс tœÕƾ»ËÌŻͻÅ»ËÍ»ÌÀÊËÀ¿Æ»¾»Ì¿½Î¾É¿ÃÓÀÈ»¼É È»ÇÀÈÍ

586,80


¤›˜§ ¢©£˜ [¦§ª ¯¥¦š˜¨ ¦ ÞÉÄ 

œ ©§£¡

¤›˜§ ¢©£˜ [¦§ª ¯¥¦š˜¨ ¦ ÞÉÄ 

œ ©§£¡

®ÀÌÈƺÌÆÊƸǸȸÊ ViviCam 8324 tпþÃÍ»ÆÀÈ]RRP t½Ã¿ÀÉÅÆÃÊÐ t0%½¾Ë»¿ÀȻʻÇÀÍ tÌÆÉÍ»6'00&Å»ËÍà ¿É*% tUSB 2.0 t¼Ë››$¼»ÍÀËÃÃ

¼À¿¿Ì

69,

Ì¿¿Ì

99

83,99

®ÀÌÈƺÌÆÊƸǸȸÊ ª t¾ÉÍɽÃÊËɾ˻Çà tÇ»¾ÃÒÀÌÅÃÏÃÆÍËà t››¼»ÍËÀÃà tÇÀÌÀÑ»¾»Ë»ÈÑÃÚ ÌÆ»¿ËÀ¾ÃÌÍË»ÑÃÚÈ»ZZZ P\RO\PSXVEJÇÀÌÀÑ»

¼À¿¿Ì

99,

Ì¿¿Ì

99

119,99

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

4,49

5,39

5,99

7,19

¬ÆÊÆ͸ÈÊÀ× t[ÌÇtÐÆ t¾ËÇ Ë 2 t¾Æ»ÈÑ ¬ÆÊÆ͸ÈÊÀ× t$tÆt¾ËÇ2 t¾Æ»ÈÑ

§˜¤ª*% 

œ ©§£¡

¤›˜§ ¢©£˜ ͦ§ª ¯¥¦š˜¨ ¦ ÞÉÄ qq œ ©§£¡

œÀ»ÀʸýÅ ÌÆÊƸǸȸÊ /0 ¸ÃÒÌ tÐÑÃÏËɽÂÎÎÇ t,62t½Ã¿ÀÉ ÐSL[ISV t6'6'+&Å»ËÍà ʻÇÀÍtÆÃÍÃÀ½ÉÄÉÈÈ» ¼»ÍÀËÃÚ

0%%

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[,81 ,80

£ ­š˜

¼ ¼À¿¿Ì

129,00

Ì¿¿Ì

154,80

N&&'ÌÀÈÂÉË ¼ ¼À¿¿Ì SteadyShot Ë»ÂÊÉÂÈ»½»ÈÀÈ»ÆÃÑ» ÌÍÀËÀɽÎÅ¿ÃËÀÅÍÈÉ ÉÊÃË»ÈÀ Dolby® Digital 86%ÃÂÐÉ¿ Ì¿¿Ì ɼÀÅÍý&DUO=HLVV® DULR7HVVDU®

359, 43

¬ÆÊÆÇÈÀÅÊ½È Photosmart A826 tÇÀ¿ÃÚÐÌÇ ÏÉÍÉлËÍÃڿɾËÇÝ tËÀÂÉÆÙÑÃÚ[GSL tÌÅÉËÉÌÍÌÀÅÌÈÃÇÅ» tÅÉÈÍËÉÆÀÈÊ»ÈÀÆÌÇ /&'WRXFK¿ÃÌÊÆÀÄ tÃÈÍÀËÏÀÄÌ86% tÅÉÇÎÈÃÅ»ÑÃÃ3LFW%ULGJH 0HPRU\FDUGVORW86%ÌÆÉÍ ÉÊÑÃÚ»%OXHWRRWK½ËÕÂÅ»

¼À¿¿Ì

99,99

Ì¿¿Ì

119,99

CHRISTMAS MAS AS

¢ÆÄÇýÂÊ ®ÀÌÈƺÌÆÊƸǸȸÊFE47 ¿¸È×¼ÅÆËÉÊÈÆÁÉ漮 ¸ÃÒÌ t½Ã¿ÀÉÅÆÃÊÌÕ̽ÎÅ tÍÀÐÈÉÆɾÃڻ˻ÂÊÉÂÈ»½»ÈÀ È»ÆÃÑ» t½¾Ë»¿ÀÈÌ»ÇÉÎÒÃÍÀÆÃÇÀÈÙ È»¼Õƾ»ËÌÅà t»Ð˻Ƚ»ÈÀÌ$$¼»ÍÀËÃà t¾»Ë»ÈÑÃÚÇÀÌÀÑ» ÌÆÀ¿ËÀ¾ÃÌ ÍË»ÑÃÚÈ»ZZZP\RO\PSXVEJ

Ì

¤›˜§ ¢©£˜ ͦ§ª ¯¥¦š˜¨ ¦ ÞÉÄ 

œ ©§£¡

139,00 Ì¿¿Ì

166,80 


Индукционен котлон IC2009 •LED дисплей •мощност: 2000W, степени от 1 до 10 •температурен обхват: 60-240 •таймер: 180 мин •Soft touch” управляем панел •система защита от прегряване •размер: 30x36,5x6,5 см •тест магнит

CHRISTMAS MAS AS

ГОТ

В

99,99

с ддс

119,99

АРА С П Е ЕН

но е заед купетестeте п с и

ВМЕСТИМОСТ: 23 л МОЩНОСТ: 900W ГРИЛ: 850W, ПАРА: 1700W

без ддс

399,00

с ддс

Хладилна витрина з вино GWC 1336 +MARTINI ASTI Пенливо вино 6 бр. •вертикално осветление •цифров кон тролиране н температура •алуминиева рамка на вр тата със зак лено стъкло анти ултравиолетово покритие •5 рафта за ви + 2 стандартни рафт •температур диапазон + до +18 оС •система за вентилиране •италиански компресор ZANUSSI с противошум блок •ключа ка на вратат

478,80

Микровълнова фурна с грил и пара 3923GS •5 нива на мощност •таймер 95 мин •часовник •цифрово управление •бързо готвене •функция размразяване •функция пара запазва водното съдържание на храната •метална решетка •тавичка за оттичане на мазнина •стъклокерамична основа - без въртяща се чиния •защита от деца

Комбинирана печка газ-ток K 3N11 •2 електрически и 2 газови котлона •фурна с електрически грил •въртящ се шиш •електронно запалване на газта •механичен таймер •двойно стъкло на вратата на фурната •ВхШхД=85х50х60 см

99

с без дд

1999,, с ддс

23

99

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ без ддс

299,00

с ддс

С КРЕДИТ ОТ

358,80 месечни вноски

18x24,

24

Мини готварска печка VL 3640 •обща мощност 2500 W •котлони 145 мм (1000W), 180 мм (1500W) •фурна горен нагревател (650W), долен нагревател (650W) •обем на фурната 36 литра •две тави и една решетъчна скара за печене

без ддс

99,99

с ддс

без ддс

799,00

с ддс С КРЕДИТ ОТ

16

без ддс

958,80 месечни вноски

18x64,

77

119,99

без ддс

349,00

с ддс С КРЕДИТ ОТ

418,80 месечни вноски

18x28,

29

Ле IM •ка •воден резервоар: 2,3л •3 размера кубчета •компресор с R134 охлаждане

без ддс

199,00

с ддс

238,80


Инхалатор compAIR NE-C28-E •лесен за употреба и почистване •удобен за съхранение •нов вид разпрашител •минимален размер а рапрашените частици сока производителност •може да работи с медикаменти във вид на разтвори и суспензии •минимална загуба на медикамент •нисък остатъчен обем •водоустойчив

+ Електронна везна

ПРОМОПАКЕТ Апарат за измерване на кръвно налягане + Електронна везна

без ддс

99,99

с ддс

119,

99

без ддс

налягане за китка HZ8501 90 измервания 0-300 mmHg

29,99

вно

с ддс

35,99

Ваничка за крака FMW 2000 •функция сух и воден •масаж с вибравъздушни струи инадлежности за видуален масаж

Ап на •п но тр за хипертония, символ появяващ се на дис в случай, когато резултатите от измервани излизат извън препоръчителните норми •п за 14 измервания

без ддс

без ддс

59,99

с ддс

34,99

с ддс

71,99

41,99

CHRISTMAS MAS AS

Масажно кресло МС-03 •автоматично отпускане и изправяне на облегалката и секцията за краката •регулиране на скоростта и широчината •приятен вибромасаж на седалищните части •възможност за регулиране на масажните глави за врата, според вашето желание •захранване: 220-240 V/ 50/60 Hz •консум. мощност: 220W •таймер •автом. режим ~20 мин •ръчен режим ~20 мин. •р-ри (изправен) ВхШхД= 86х105х73 см, ъгъл на лягане ~120-170О •тегло: ~53 кг •клас на безопасност: 1

Масажен стол МС 02 Масажен стол МС 01

без ддс

1599,

с ддс

без ДДС

с ДДС

3299,00 3399,00

3958 8,80 4078 8,80

С КРЕДИТ ОТ

00

1918,80 месечни вноски

18x129,

63

17


ÇÀøÊÆÈ+3 tÇÃÀÔ»ÌÀHÊÃÆÃ˻Ի ¾Æ»½» t¿½ÀÈ»ÌÍËÉÄÅÃÈ» ÌÅÉËÉÌÍÍ»» ÊÉ¿ÀÆÃÅ»ÍÈÃÍÀÂÉÈà tÇÀÍ»ÆÈÿÃÌÅ» tÍÉÒÅû»н»Ô»ÈÀ t»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉüÃË»ÈÀ È»»Ð˻Ƚ»ÈÀÍÉ tÒÀÍÅ»»ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ

©¸ÄƹÈÒɟϸ HQ6900

tÍÀÐÈÉÆɾÃÚ 6XSHU/LIW &XW tÌ»ÇÉÌÍÉÚÍÀÆÈÉ ÊÆ»½»Ôþƻ½Ã t¾Æ»½»»»ÇÚÈ»+4

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

46,99

Ì¿¿Ì

tÇÕÁÅÃÅÉÇ ÉËÇÚÔÀÆÀÇ È»ÉÌÍËÃÀÍÉ Â»¼Ë»¿»Ã È»ÌÍËÉÄÅà »ÈÉÌÎÓà »ÊËÀÑÃÂÈ tÌ»ÇÉ»ÍÉÒ ÉÍÈÀËÕÁ¿» t¾ËÀ¼ÀÈÌÆ ÍÀt¼ÀÂÅ»¼À tÊÉÌÍ»½Å» ÈÀÈÃÀÃÂ»Ë t½ËÀÇÀ» һ̻t½Ë Ë»¼ÉÍ»¿É tËÀÁÀÔÀÆÀ ¼À ÈÀɼÐÉ

46,99

Ì¿¿Ì

56,39

56,39

×ÃÆÊ×Ãƪª

UJH;/ÍËÃÇÀË»ÓÃVLWLYH;6ÍËÃÇÀË» KSHUIRUPHQFHÍËÃÇÀË ÆÃÒÈ»¿ÕÆÁÃÈ» ÂÅ»¼ÀÆ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì ¿¿Ì

Ì ¿¿Ì

54,99

¤¸ÐÀŸ¿¸ ÇƼÉÊÈÀ»º¸Å½6: ËȽ¼¿¸ÇÆÏÀÉʺ¸Å½ ŸÂÆÉÄÀ t¾ËÀ¼ÀÈ»» Ë»ÂÆÃÒÈÿÕÆÁÃÈà t»ÔÃͻȻÈÉÁɽÀÍÀ tÒÀÍÅ»»ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ ÌÇ»ÂÉÒÈÉÇ»ÌÆÉ tÈÉÁÃÑÃþËÀ¼ÀÈ »ÌËÀ̽»ÈÀ

79,99

¼À¿¿Ì

9,99

Ì¿¿Ì

11,99

¼À¿¿Ì

½È¸ÄÀÏŸÇȽɸ¿¸ÂÆɸ6: ÆÉÒÃÌÅÀË»ÇÃÒÈÉÊÉÅËÃÍÃÀ ÌÍÀÊÀÈÃÈ»ÍÀÇÊÀË»ÍÎË» ('ÃÈ¿ÃÅ»ÍÉËtÏÎÈÅÑÃÚ»ÅÆÙÒ½»ÈÀt»ÃÍÈÉÌ»ÇÉÃÂÅÆÙÒ½»ÈÀt½ÕËÍÚÔÌÀÅ»¼ÀÆ

15,99

Ì¿¿Ì

19,19

©½ÐƸÈ+'

tÌÅÉËÉÌÍÃ tÌÍÀÊÀÈÃÈ»

ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»

¤¦±¥¦©ª:

tÌÍοÀÈ»ÌÍËÎÚ

ÈÉËÇ»ÆÈ»ÍÎ˼É

tÅÉÈÑÀÈÍË»ÍÉË t̽»ÆÚÔ»ÌÀÊËÀ¿È»

ËÀÓÀÍÅ» tÊËÀ¿Ê»Â½»ÈÀÉÍ ÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ tÌͻȿ»ËÍÈÃÈ»¾ËÚ½»Ôà ÀÆÀÇÀÈÍÃ

18

¼À¿¿Ì

24,99

Ì¿¿Ì

29,99

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

½È¸ÄÀÏŸÇȽɸ ¸ÂÆɸ(6 tÇÉÔÈÉÌÍ: tÅÀË»ÇÃÒÈÃÊÆÉÒà t½ËÀÇÀ»»¾ËÚ½»ÈÀPD[V tÌÍÀÊÀÈÃÈ»ÍÀÇÊÀË»ÍÎË» tÃÈ¿ÃÅ»ÍÉ˻Ȼ¾ËÚ½»ÈÀ

¼À¿¿Ì

43,99

Ì¿¿Ì

52,79


«È½¼¿¸ÇÆÏÀÉʺ¸Å½É Ǹȸ 63&

˜ÂËÄËøÊÆÈŸÈÒÏŸÇȸÍÆÉÄ˸ϸ +9& t»ÇÉÅËÉÃÌÎÐÉÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ t»Ð˻Ƚ»ÈÀÌ»ÅÎÇÎƼ»ÍÀËÃÃtÊËÉÂË»ÒÀÈÅÉÈÍÀÄÈÀË»ÉÍÊ»¿ÕÑÃt»Żҽ»ÈÀÈ» ÌÍÀÈ» ÌÕÌ»ËÚ¿ÈÉ tÈ»ÅË»ÄÈÃÅ»ÌÕ¼ÃË»ÈÀÈ»ÍÀÒÈÉÌÍÃοÕÆÁÃÍÀÆÃÍÀÌÀÈÈ»ÅË»ÄÈÃÅ

t½ËÀÇÀ»Ë»¼ÉÍ»u¿ÉÇÃÈ ÌÀ¿ÃÈËÀÂÀ˽ɻ˽ɿ» tÇþÈɽÀÈ»ʻ˻ tËÀÂÀ˽ɻË»½É¿»Ì ½ÇÀÌÍÃÇÉÌÍÇÆ t½ÕËÍÚÔ»ÌÀ¾Æ»½»È»Œ t¿ÕÆÁÃȻȻ»Ð˻Ƚ»ÔÃÚ Å»¼ÀÆÇ t»ÅÌÀÌÉ»ËýÅÉÇÊÆÀÅÍ»ÊËÃÌÍ»½Å»»ÅÃÆÃÇÃÇÃÅËÉÏüÕËÈà ÊÉ¿ÆÉÁÅÃÒ»Ó»»È»Æý»ÈÀÈ» ½É¿»¿Ù»»ÅÕÌ»ÌÍËÎÚÊËÃÌÍ»½Å»»ÊÆ»ÍοÕÆÁÃÍÀÆÀÈÇ»ËÅÎÒÅÕËÊ»»ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ¾ÉÆÚÇ» ÅËվƻÒÀÍŻǻÆÅ»ÅËվƻÒÀÍÅ» ÍËÃÕ¾ÕÆÈ»ÒÀÍŻǻÆÅ»ÅËվƻ ÇÀ¿È»ÒÀÍÅ»¿Ù»»ɼÃÅÈɽÀÈ» ÌÍËÎÚÊÆÉÌÅ»¿Ù»ÅÉÇÊÆÀÅÍ» ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀÈ»ÊËÉÂÉËÑà t»ÔÃÍ»ÊËÉÍý ¼À¿¿Ì ÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ

¼À¿¿Ì

89 9,99

24,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

29,99

¦º½ÈÃÆ» 0LQLORFN)1 tÅÉÈÀÑ»Ã¾Æ tÊÆ»½ÈÉËÀ¾ÎÆÃË È»¿ÕÆÁÃȻͻÈ» ¼É¿»¿Éu tËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀÓÃË Í»È»¼É¿»½¾Ë» ÑÃuÇÇ tÓÃÀÈÀȻǻÍÀË »ÆÃÌ¿À¼ÀÆÃÈ»¿ ÇÇ½Ì½É¼É¿È ÌÕÌÍÉÚÈÃÀ

¤¦±¥¦©ª:

¼À¿¿Ì

149,00

Ì¿¿Ì

178,80

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸɺƼ½ÅÌÀÃÊÒÈ=::)7 tË»¼ÉÍÈ»ÇÉÔÈÉÌÍ:tPD[ ÇÉÇÀÈÍÈ» ÇÉÔÈÉÌÍ: tÌÍÀÊÀÈÃÅÉÈÍËÉÆÈ»ÇÉÔÈÉÌÍÍ»tÌÃÌÍÀǻȻÏÃÆÍËÃË»ÈÀÌ Èý»tf+(3$sÏÃÆÍÕËtËÀÂÀ˽ɻË̽ɿ»Æ

¤¦±¥¦©ª: š¦œ¥¬ £ª²¨

¼À¿¿Ì

84,99

Ì¿¿Ì

101,99

107 7,99

¼À¿¿Ì

§¸ÈŸÖÊÀ×($6<9$3 ÊÆÉÒ»ÌÍÉÇ»ÈÀÈÉÈÀ»ÆÀʽ»ÔÉ ÉÅËÃÍÃÀtËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀÌÃƻͻÈ» ʻ˻ͻtÌÃÌÍÀÇ»»ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ ÍÅÉÍÆÀÈÅ»ÇÕÅtÍÀËÇÉËÀ¾ÎÆ»ÍÉË ¼ÎÍÉÈ Â» ½É¿È» ÌÍËÎÚ

19,99

Ì¿¿Ì

23,99

Ä˸ϸ 78 ÇÎÅ»ÍÀÆÈ»ÌÃÆ» :tÅÉÈÍËÉÆÈ» ÔÈÉÌÍÍ» Ê»ÑÃÍÀÍÈ»ÉÍÀÈÃÀÍÉ»ÊË»Ð Æ tÌÍÀÊÀÈÈ» ÍÕËÈ»ÌÃÌÍÀÇ» Í»ÆÈÃÍÀÆÀÌÅÉÈÃÍËռà ÊÕÆÈÃÍÀÆÈ» ÍÅ»»ÅÃÆÃÇà W W s

¼ ¼À¿¿Ì

79,99

Ì¿¿Ì

95,99 19


CHRISTMAS MAS AS

¦ºÃ¸¾ÅÀʽÿ¸ ºÒ¿¼ËÍ $+ ¿Éһ̻ ÈÀÊËÀÅÕÌȻͻË»¼ÉÍ ËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÉ ɽƻÁÈÚ½»ÈÀ ¿ÉPK »ÈÍü»ÅÍÀËûÆÀÈ ÏÃÆÍÕËÌËÀ¼ÕËÀÈÄÉ ÃÂÅÆÙÒ½»ÈÀÊËà ÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»½É¿»Í» »ÊÉÇÀÔÀÈÃÚ ¿ÉÇ2

ß¼½ÅÀ¿ºÃ½Ï½Å¸ ºÃ¸»¸Æʺҿ¼Ë͸

¼À¿¿Ì

39,99

Ì¿¿Ì

47,99

¤¦±¥¦©ª2000W

¿ÉËÐÀʽß ºÒ¿¼ËÍ$' tÆÈ»¿ÀÈýÆÀÒÀÈ» ½Æ»¾»ÉͽտÎлtÆÊËÉÂË»ÒÀÈËÀÂÀ˽ɻËtDÅÍýÀȽվÆÀÈɽÏÃÆÍÕËÊÀËÚÔÌÀÏÃÆÍÕË» ÊË»ÐtÊÉ¿ÐÉ¿ÚÔ»ÊÉÇÀÔÀÈÃÚ

Ì

159,

3

tË»¼ÉÍÈ»ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»É& t»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉÃÂÅÆÙÒ½»ÈÀÊËà ȻÊÕƽ»ÈÀÈ»ËÀÂÀ˽ɻ˻

$'

¼ÀŸŸ¬

tÆ¿ÀÈ

129,00 154 4,80

ÌŸŸ¬

Ì¿¿Ì

00

190,80

ª½ÈÄƺ½ÅÊÀøÊÆÈ ¿¸ÉʽŸ¢¨ª ÌÍÀÊÀÈÃtÅÀË»ÇÃÒÈà Ȼ¾ËÀ½»ÍÀÆà ÌÍοÀÈÍÉÊÕƾÉËÀÔ ½Õ¿ÎÐÊÉüÉË Â»ÔÃÍ»ÉÍÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ ÏÎÈÑÅÃÚ һ̻

¼À¿¿Ì

32,99

Ì¿¿Ì

39,59

À¸ÊÆÈ ÉËÀ¾ÎÆ»ÍÉË ÀÊÀÈÃÈ» ÈÉÌÍ »Ë»» »È½»ÔÃÚÓ

¤¦±¥¦©ª2000

W

tÍÀËÇÉÌÍ»Í tËÀÁÃÇrÊËÉÍý »ÇËÕ½»ÈÀs tÊÉ¿ÐÉ¿ÚÔ» ÊÉÇÀÔÀÈÃÚ¿ÉÇ3

&%( ËÀ¼Ë : ¼ ¼À¿¿Ì

ÇÉ¿ÀÆ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

&%(ËÀ¼Ë» : &%(ËÀ¼Ë» :

84,99

101 1,99

99,99

119 9,99

20

56,9

Ì¿¿Ì

68,39

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

¼À¿¿Ì

94,99

Ì¿¿Ì

113,99


¤¦±¥¦©ª:

12 2 ,9

ª½ÈÄƺ½ÅÊÀøÊÆÈŸ ǽϸ)+$ tÌÍÀÊÀÈÃ:: tüÉËÌÍοÀÈÍÉÊÕƾÉËÀÔ½Õ¿ÎÐ t»ÔÃÍ»ÉÍÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ tËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇ ÍÀËÇÉÌÍ»Ít̽ÀÍÆÃÈÈÃÃÈ¿ÃÅ»ÍÉËÃ

Ì¿¿Ì

15

¢º¸ÈÎƺ¸ǽϸ¿¸¹¸Å×4+ tÍËÃÌÍÀÊÀÈÃÈ»ÇÉÔÈÉÌÍ : tŽ»ËÑɽÈ»¾ËÀ½»ÍÀÆÀÈÀÆÀÇÀÈÍ tŒÈ»ÅÆÉÈÈ»ÊËÉÇÚȻվÕƻȻ ɼ¾ËÀ½

¼À¿¿Ì

29,99

Ì¿¿Ì

35,99

¤¦±¥¦©ª:

¤¦±¥¦©ª:

¼À¿¿Ì

ª½ÈÄƺ½ÅÊÀøÊÆÈ62 t:tÇÀлÈÃÒÀÈÍÀËÇÉËÀ¾ÎÆ»ÍÉË t̽ÀÍÆÃÈÈ»ÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÚt»ÔÃÍ»ÌËÀÔÎ ÊËÀ¾ËÚ½» ½Õ¿ÎÐst È»ÌÍÀÈ»

43,

9

¼À¿¿Ì

44,99

¢Æ &1

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

53,99

: : tÍÀËÇÉËÀ¾ÎÆ»ÍÉË t»ÔÃÍ»ÌËÀÔÎ »ÌÅËÀÁ»½»ÈÀà ÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ t̽ÀÍÆÃÈÈ» ÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÚ tÏÎÈÅÑÃÚr ÌÍοÀȽտÎÐs tÅÀË»ÇÃÒÀÈ È»¾ËÀ½»ÍÀÆÀÈ ÀÆÀÇÀÈÍ tÇÃÀÔÌÀ ÏÃÆÍÕË

 ÍÀËÇÉËÀ¾ÎÆ»ÍÉË ËÀÁÃÇÊËÉÍý»ÇËÕ½»ÈÀ »ÊÉÇÀÔÀÈÃÚ¿ÉÇ

¤¦±¥¦©ª

:

¤¦±¥¦©ª:

¼À¿¿Ì

49,99

Ì¿¿Ì

59,99

¼À¿¿Ì

57,99

Ì¿¿Ì

69,59 21


¼À¿¿Ì

59,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

34,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49,99

Ì¿¿Ì

59,99

¼À¿¿Ì

49,99

Ì¿¿Ì

59,99

¼À¿¿Ì

24,99

Ì¿¿Ì

22

29,99

41,99

71,99


¼À¿¿Ì

199,

99

¼À¿¿Ì

61 , ,

¼À¿¿Ì

89,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

74

39

99,99

238,99

Ì¿¿Ì

ÅÆ ½ ¿¸½¼ ÂËǽʽÉÊHʽ À ÉÇ

¼À¿¿Ì

99

119,99

Ì¿¿Ì

99,99

119,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

189,00

107,99

Ì¿¿Ì

226,80

¼À¿¿Ì

59,99

Ì¿¿Ì

ÅÆ ½ ¿¸½¼ ÂËǽʽÉÊHʽ À ÉÇ ¼À¿¿Ì

99

69 ,

Ì¿¿Ì

99 8 3,

71,99

¼À¿¿Ì

229,00

Ì¿¿Ì

274,

80

¼À¿¿Ì

299,00

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

199,

Ì¿¿Ì

00

238,80

358,80

¼À¿¿Ì

99,99

Ì¿¿Ì

119,99

©¢¨œ ª¦ª

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

18x24,

24

23


¼À¿¿Ì

65,49

Ì¿¿Ì

78,59

¼À¿¿Ì

149,00

Ì¿¿Ì

178,80

¼À¿¿Ì

35,99

Ì¿¿Ì

43,19

¼À¿¿Ì

61,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

169,00

Ì¿¿Ì

202,80

¼À¿¿Ì

44,99

Ì¿¿Ì

24

53,99

74,39


VS4001 Ɣ3 ястия в един уред без да смесвате вкусовете им м Ɣ2 хоризонтално разполож жени кошници ƔГоляма купа ƔДвустранна тавичка за готвене с или без со ос ƔТаймер с автомати тично изключване ƔФункция Keep Warm ƔФункция Vitamin + ƔКнижка с рецепти ƔМощност 1800 W

¼À¿¿Ì

159,00

Ì¿¿Ì

190,80

FZ7000 Ɣ14 мл мазнина = 1кг пържени картофки, само с 3% мазнини ƔЕлектронен дисплей ƔТаймер ƔКазан с незалепващо покритие ƔКнижка с рецепти ƔМощност 1400 W

¼À¿¿Ì

282,00

Ì¿¿Ì

338,80 Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

18x22,

89

¼À¿¿Ì

74,99

¼À¿¿Ì

149,

00

ƔНалягане 15 bar Ì¿¿Ì ƔМощност 1500 W 178,80 ƔРезервоар за вода 1.5л ƔThermoblock система- оптимална температура от първата чаша ƔАвтоматично изключване след 20 мин. в покой ƔПодвижна ваничка за остатъчната вода, регулируема спрямо височината на чашата

Ì¿¿Ì

89,99

)9 ƔПодобрена плоча Ultragliss Diffusion ƔМощност 2200W ƔПаров удар 95 г/мин. ƔПроменлива пара до 35 г/мин. ƔВместимост на водния резервоар 300 мл ƔШирока пета за висока стабилност ƔГолям отвор за лесно пълнене с вода ƔАнтиваровикова игла ƔУникална система Easycord

25


С КРЕДИТ ОТ

месечни вноски

18x33,

без ддс 97

419,00

с ддс

без ддс

199,00

с ддс

238,80

без ддс

65,99

с ддс

26

79,19

502,80

без ддс

159,00

с ддс

190,80

без ддс

42,99

с ддс

51,59


¤ÀÂÈƺÒÃÅƺ¸ǽϸ¤¤©¢ ÉÊÒÂýÅÀÂËÇÀÂÅÀ»¸ÉȽνÇÊÀ tÇHлÈÃÒÈÉÎÊË»½ÆÀÈÃÀt¿Ã»ÇÀÍÕËÈ»ÒÃÈÃÚÍ»ÇÇtÈý»È» ÇÃÅËɽÕÆÈÃÍÀtÏÎÈÅÑÃÚË»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀtÍ»ÄÇÀËÇÃÈ

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ6&tÇ»ÅÌÃÇ»ÆÈ»ÇÉÔÈÉÌÍ: tÇÀÍ»ÆÈÃÍËռà tÅÉÈÍËÉÆÈ»ÇÉÔÈÉÌÍÍ» tÈÃÌÅÉÈýÉÈ»ÓÎÇ» tŻʻÑÃÍÀÍÈ»ÍÉ˼ÃÒÅ» »ÊË»ÐÆ tÃÈ¿ÃÅ»ÍÉË» ÊÕÆÈ»ÍÉ˼ÃÒÅ»

¼À¿¿Ì

34,99

¤¦±¥¦©ª:

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

41,99

­Ã½¹Æǽ¸ÈŸ˜+6$& ÂËÍŽÅɸº½¿Å¸ tÊËɾ˻Çû˻ÂÆÃÒÈà ÐÆڼɽÀÌÆ»¿ÅÃÓÃÍÀÌÍ» ÃÆý»ËÀÈÀÈ»ÌÆ»¿ÅÉ tɼÔÉÍÀ¾ÆÉÈ»ÌÎËɽÃÍÀ ÊËÉ¿ÎÅÍÿɾ˻ǻ t/&'¿ÃÌÊÆÀÄtÌÍÀÊÀÈÃÈ» ÃÂÊÃÒ»ÈÀtÇÃÈÎÍûʻ ½»ÈÀÈ»ÍÉÊÕÆÐÆÚ¼ tÉÍÆÉÁÀÈÌÍ»ËÍ¿Éһ̻ tÇÃÈÎÍÃÊ»ÇÀÍÊËÃÌÊà ˻ÈÀÈ»»Ð˻Ƚ»ÈÀÍÉ

¼À¿¿Ì

79,99

159,00

Ì¿¿Ì

95,99

¼À¿¿Ì

209,00

Ì¿¿Ì

250,80

190,80

­Ã¸¼ÀÃÅÀ +651; tË»ÂÇÀË [[ÇÇ tÇÀлÈÃÒÀÈ ÅÉÈÍËÉÆÈ» ÍÀÇÊÀË»ÍÎ˻ͻ tÍÀËÇÉÌÍ»Í tÊÆÉÌÕžËÕ¼ tËÀ¾ÎÆÃË»ÔÃÌÀ ÅË»ÒÀÍ» tÌ»ÇÉË»ÂÇË»ÂÚ½»Ô tÌÍÕÅÆÀÈÃË»ÏÍ»

¥¸ÉÊÆß ÉÒ¼ÆÄÀ×ß ':$ tÀÆÀÅÍËÉÈÀÈ ÅÉÈÍËÉÆ tÉÍÆÉÁÀÈÌÍ»ËÍ K t½ÊËɾ˻ǻ tÊËɾ˻ǻ» ÃÂÇý»ÈÀÈ» ÊÆɿɽÀ

¢¦¤§£¢ª˜ §¨¦›¨˜¤  Ÿ¤ š˜¥¥˜§£¦œ¦š

71,99

˜ºÊÆĸÊ¿¸ºÆ¼¸0</6: tÅÉÇÊËÀÌÉËÀÈ tÓŻϻÊËÉ¿ÎÅÍÃÆ t»ÍÉÊÆ»ÌÍ»ÄÈ»ÌÍοÀÈ»½É¿» tÀÈÀ˾ÃÀÈÅÆ»Ì$ t¿½ÉÄÈ»ÌÃÌÍÀÇ»ÌËÀÔÎÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ tÇÉÔÀÈËÀÂÀ˽ɻË»ÍÉÊÆ»½É¿»ÉÍ ÈÀËÕÁ¿»ÀÇ»ÌÍÉǻȻ tR¼ÀÂÉÊ»ÌÀȼÎÍÉÈ»ÍÉÊƻͻ½É¿» tÇÉÔÈÉÌÍÍÉÊÆ»½É¿»: ÌÍοÀÈ»½É¿»:

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

59,99

¦™¤à ¤¦±¥¦©ª:

¼À¿¿Ì

¦™¤à ¥¨› ¥¢£˜©˜

209,00

Ì¿¿Ì

250,80 27


¼À¿¿Ì

19,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99

16,99

23,99

Ì¿¿Ì

20,39

¼À¿¿Ì

24,99

Ì¿¿Ì

29,99

¼À¿¿Ì

19,99

Ì¿¿Ì

23 3,99

Ì¿¿Ì

35,99

¼À¿¿Ì

§ Ë Â Ë t :

28

49,99

Ì¿¿Ì

59,99


¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

69,99

499,00

Ì¿¿Ì ©¢¨œ ª¦ª

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

18x40,

¼À¿¿Ì

39,99

Ì¿¿Ì

47,99

¼À¿¿Ì

59,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

598,80

71,99

83,99

45

¼À¿¿Ì

16,99

Ì¿¿Ì

20,39

¼À¿¿Ì

59,99

Ì¿¿Ì

71,99

29


§¸É¸ÊÆÈ 670 t: tÅÎÊ»ÇÆ

®ÀÊÈËÉÇȽɸ &- t:tÅÉÈÍÀÄÈÀËÆ tÃÂÍÃÌŽ»ÔÃÅÉÈÎÌ»

¼À¿¿Ì

15,99

¼ ¼À¿¿Ì

14,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

19,19

17,99

¤ÀÅÀÏÆÇÒÈ ¤& t: tÅÉÈÍÀÄÈÀË ÇÆ tÉÌÍËÃÀÉÍ ÈÀËÕÁ¿»ÀÇ» ÌÍÉǻȻ

¼À¿¿Ì

11,

ª½ÈÄƸŸ WK3300 t¼ÀÂÅ»¼ÀÆ tÆ t̽ÀÍÆÃÈÀÈ ÃÈ¿ÃÅ»ÍÉË t»ÔÃÍ»ÉÍ ÊËÀ¾ËÚ½»ÈÀ

99

14,39

¼À¿¿Ì

18,99

Ì¿¿Ì

22,79

ÅÆ ½ ¿¸½¼ ÂËǽʽÉÊHʽ Ç É À Ì ¼À¿¿

98

50 , ,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

69,

Ì¿¿Ì

99

83 3,

®¥˜Ÿ˜¢¦¤§£¢ª ¼À¿¿Ì

99

119,

Ì¿¿Ì

30

8

1 61

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

00

142,80

¼À¿¿Ì

99,99

Ì¿¿Ì

119,99


¼À¿¿Ì

94,99

Ì¿¿Ì

113,99

¼À¿¿Ì

Ã¸Ÿ

24,

Ì¿¿Ì

&-Ã

¼À¿¿Ì

99

29,99

Ã¸Ÿ

¤ÀÂɽÈÂËǸÌ¿¿Ì ǸɸÊÆÈ5.

Ì¿¿Ì

&-Ã

¼À¿¿Ì

25,

29,

¼À¿¿Ì

99

35,99

§¸É¸ÊÆÈ 5.:

¼À¿¿Ì

99

31,19

­Ã½¹Æǽ¸ÈŸ &+ ÊÆÉʽÈ76

89,

Ì¿¿Ì

24,99

Ì¿¿Ì

29,99

¼À¿¿Ì

99

107,99

˜Ç¸È¸Ê¿¸ ÂÈÒºÅÆ ŸÃ×»¸Å½+=

29,99

Ì¿¿Ì

35,99

31


ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljLJǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ Þ

Ä

TL

TF

ED

%

$0'6HPSURQ0 *+]

ǸĽÊ*%''5

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[ 80 Â

¦ª

£ ­š˜

Ì

Ì

¤Æ¹ÀýÅÂÆÄÇÖÊÒÈ&5;

599,

t¿ÃÌÊÆÀÄèÌÇ 

%DFNOLJKW*ODUH tͽÕË¿¿ÃÌÅ*% tÉÊÍÃÒÈÉÎÌÍËÉÄÌͽÉ'9'5: tÇËÀÁD/$1:L)L Ì¿¿Ì tÃÈÍÀËÏÀÄÌÃÐ86%+'0,:(% Å»ÇÀË»ÒÀÍÀÑȻŻËÍà t¼»ÍÀËÃÚÅÆÀÍÕÒÈ»/L,RQ

00

718,80

54,

¤ÀÂÈƺÒÃÅƺ¸ ÌËÈŸ02 tɼÀÇ Æ tÇÉÔÈÉÌÍ : t tɼÀÇÆtÇÉÔÈÉÌÍ:t ÇÃÈÎÍÀÈÍ»ÄÇÀËtË»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀ tÌþȻÆûÑÃÚ»ÅË»ÚÈ»ÑÃÅÕƻȻ ÊËþÉͽÚÈÀt¼ÚÆ»½ÕÍËÀÓȻŻÇÀË» ÃÅÉËÊÎÌ

65,99

LCDʽýºÀ¿ÆÈ 3)/ tÀÅË»ÈèÌÇ 

 t'LJLWDO&U\VWDO&OHDU tÇÃÆû˿»ѽÚÍ» t«¬½ÐÉ¿ t:506LQFUHGLEOH6XUURXQG t[+'0,

ÉÄ D C Þ TF

Ì¿¿Ì

99

TL

%

FULL HD ¢¦¥ª¨˜©ª ¼ÀŸÄÀϽÅ

86% -3(*03

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

[ ËÄÂ

ª¦ª

£ ­š˜

Ì

999, Ì¿¿Ì

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ §š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

info@PHWUREJ

24 h non stop 6 00

1198,80

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

om 1.12.

24 h non stop

­˜©¢¦š¦ œ¦™¨ ¯ 

7

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ  

TFT LCD Мобилен компютър L655 5x115 , 80 1x115 , 80 5x239 , 79 1x239 , 85 92 , 39 HD READY КОНТРАСТ: HIGH ТУНЕР: DVB-T/C MPEG4 ≈40 см ВИДЕО:...