Page 1

Съб Събота Съ ъбо бота б ота

убийствено ниски цени! а т о б ъ С о м а С 

1 1 0 2 . 5 21.0

ŸĸýÅÀ½

41-46 ©ª©ªš¥˜ ¢¦ž˜

ŸĸýÅÀ½

 ŸºÉÀÏÂÀÃ˸ÅÂÀ º½¼ÀÅÀÏŸº¸ÂËËÄ ȸ¿Ì¸Éƺ¸

¼À¿¿Ì

69,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

39, Ì¿¿Ì

83,99 .

99

47,99 ŸĸýÅÀ½

 Æ

¼À¿¿Ì

20,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

17, Ì¿¿Ì

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

25,19

99

21,59

 ºÇÈÆÄÆÎÀ×ʸŽËϸÉʺ¸ÊÇÈƼËÂÊÀºÂÃÖϽÅÀºȽ»ËÃ×ÈÅÀ ÀÉǽÎÀ¸ÃÀ¿ÀȸÅÀ¤ª¨¦¹ÈÆÐËÈÀ¿¸ÊÆ¿ÀǽÈÀƼ

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop 

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©


Неделя Неделя еля ел ля

а м и О Р Т Е М 1 1 0 .2 5 На 22.0 : с а В а з а д а н е н з и а н л специа

Изненада за Вас!

О Н В И Т К А АТР ! Е И Н Е Ж ПРЕДЛО

6

я л е д е Н о м Са

1 1 0 2 . 5 0 . 22 КОЙ Е Т Ъ Т К У Д О Р П И КАКВА Е ЦЕНАТА?

Проверете на www.metro.bg на 21.05.2011 от 18.00 и елате на 22.05.2011 в магазини МЕТРО! º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽Èʸʸ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

СЪБОТА УБИЙСТВЕНО НИСКИ ЦЕНИ!  

17 , 99 24 h бота бо Съ Събота Съ Съ Съ С С ъ ъ ъ Съ Съ ъ ъ ъ ъ б б ъб б ъб ъб ъб б о о бо бо бо о т т т а а а а non stop 4...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you