Page 1

Хранителни стоки 23 | Валидност: 04.11. - 17.11.2010

Светът на SMIRNOFF Водка 2 х 1л

COCA-COLA кен 12 х 0.33 л

КУПИ ЗАЕДНО И СПЕСТИ!

от

1

декември без ддс Специалното издание е валидно до

17.11.10

34,

с ддс

NON STOP

99

41,99

артикул

без ДДС

с ДДС

SMIRNOFF 2 х 1 л

36,64 8,08

43 3,97 9,70

COCA-COLA 12 х 0.33 л

Партньор на прoфесионалисти www.metro.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

24

часа

за всички магазини (без METRO КОМПАКТ Хасково и Добрич)


3 §¨®¥

¼Å ¼ÅÀ ÅÀ

¬ ¡©

©«

­µ«¬ ­ ©­² ­µ«­µ¥Ÿ© ¬µœ©­›¬ª ±£›¦¨›­›©¯ «­› ¢›ª« ¬¨£ª«©Ÿ®¥­£ ¤½ÉÆ

§ÃƼƺ½À¿½Ã½ÅÏËÎÀ §È×ÉŸÈÀ¹¸

­ÕËÌÀÍÀÌÍÉÅÃÍÀ ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÌÍÉÂÃÂȻŠªÉ½ÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÈ»»¿ËÀÌ www.metro.bg

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

1,

œº¦©¢ ¦  œÕƾ»ËÃÚ

¦£§©¨£ ÈÉÌ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,

59 ž

Ì¿¿Ì

1,91

ž

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

Ì¿¿Ì

2,99

1,19

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

¼À¿¿Ì

«

¼Ë ¼Ë

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

2,49

99

¼À¿¿Ì

0,65

ž

¥«©§£Ÿ¦®¥ ÈÉÌ

Ì¿¿Ì

0,78

ž

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª

Ì

0, Ì¿¿Ì

39 ž

0,47

ž

2

¼À¿¿Ì

©¥›¦£ ¢›¬©¥ ÈÉÌ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

29 ž

1,55

ž

ºœµ¦¥£ ¢¦›­¨› ª« µ¢°©Ÿ¨› ÈÉÌ

1,

Ì¿¿Ì

29 ž

1,55

ž


§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Å»ÓÉÈž

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

34,99 ž

« Å»ÓÉÈaž

Ì¿¿Ì

41,99

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

14,49 ž

Å»Ó

Ì¿¿Ì

17,39

ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ì

¼À¿¿Ì

11,

99 ž

17,

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ì¿¿Ì

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

Ë»ÂÇÀË¾Ë¼Ë Å»ÓÉÈž

11,

Ì¿¿Ì

ž

20,51

ž

Ë»ÂÇ Å»Ó

¼À¿¿Ì

09

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

49 ž

13,79

ž

Å»ËÿüƻÈÓÃË»Èà »ÂÇÀ˼˞ »ÓÉÈž

13,

Ì¿¿Ì

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

49 ž

16,19

ž

©ÅÍÉÊÉ¿ÒÃÌÍÀÈ »ÂÇÀËž¼Ë »ÓÉÈž

16,

Ì¿¿Ì

99 ž

20,39

ž

3


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

«©Ÿ ¨ »Ç ÀÓÅð»Ç¼Î˾ÌÅà ÇÒÃÚ ¾Ë

3,99

Ì¿¿Ì

4,79

Ì

14, Ì¿¿Ì

79

17,

§¨¦¤¦§˜¢ª ¬›²£¢›Ÿ ±› ¥ËÀȽÃËÓÃÐ¾Ë ªÃÆÀÓÅÉÏÃÆÀ Ð¾Ë ¥ÉƼ»ÌÌÇÉËÅɽ Ð¾Ë ¾Ë¥ÉƼ»ÌÌÇÉËÅɽ

75

¼À¿¿Ì

BRAVO ªÎÓÀÈ»̽ÃÈÌÅ» ÓÎÈÅ»

5,39

ž

Ì¿¿Ì

4

¢È½ÅºÀÈÐÀ §ÀýÐÂÆÌÀý ¢Æù¸ÉÉÄÆÈÂƺ

¬ »ÌÆ»ÄÌ

4,49

Ì¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

49 ž

8,99

ž

+25(&$6(/(&7 ªÎÓÀȼÀÅÉÈ ÊÆÉÒ»

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

7,

Ì¿¿Ì

5,39

Ÿ § ÀȽÎËÌÍ

8,75

ž

Ì¿¿Ì

7,55

ž

¼À¿¿Ì

BRAVO °»Ä¿ÎÓÅ» È»¿ÀÈÃÑ»

4,79

ž

Ì¿¿Ì

BRAVO ¬½ÃÈÌÅÃ½Ë»Í 'H &DVD

5,75

ž

¼À¿¿Ì

29 ž

6,29

ž

¼À¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

NIKAS ªÎÓÀÈÊÎÀÓÅà ¼ÎͼÀÂÅÉÌÍ

6,47

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

29 ž

8,75

ž


§¨¦¤¦§˜¢ª ©ËÍÐǽ + ©ËнÅÀθ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

10,64

7,57

ž

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

12,77

ž9,08

¼À¿¿Ì

9,15

ž

£­›§ ¬ ¬ÎÓÀÈÃÑ» ¼Ë

Ì¿¿Ì

10,98

ž

§¨¦¤¦§˜¢ª ©Ä׼ƺɸ Ã˸Ÿ ©¸ÃÏÀÏÆÅÂËøÈ

¼À¿¿Ì

¥¯§ ¦ÎÅ»ÈÅ»¬ÇڿɽÌÅ» Ð¾Ë ¬»ÆÒÃÒÃÉÈÅÎÆ»Ë ÌÆ»ÄÌ ¾Ë

7,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

16,

48 8,98

§›Ÿ¡›«© ¦ÎÅ»ÈÅ» ½»ÅÎÎÇ ¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

39 ž

19 9,67

ž

œ©¨£ ­ ­ÀÆÀÓÅÃÌοÁΊоË

Î Ë ÀÅœÎ˾»Ì ½»ÅÎÎÇ

CHRISTMAS MAS AS

13,

Ì¿¿Ì

07

15,68

§¨¦¤¦§˜¢ª ©Ë¼¾Ë °Ç½Â

¼À¿¿Ì

¦©­© ¬½ÃÈÌÅüÎÍ ÆÀÈ»

16,

Ì¿¿Ì

ž

20,15

Ì

¼À¿¿Ì

²›¨© ­  ª»ÌÍÕËÇ» ž»ÌÍËÉ

26,

Ì¿¿Ì

74 ž

32,09

13 3, Ì¿¿Ì

69 ž

16,43

ž

ž

5


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

LIZZA ÈÃÀÅÆÀËÃÌ ÃÆÃÚ ¾Ë

2,05

Ì¿¿Ì

2,46

°»ÊÅà ÌÚ¼ÕÆÅÃÐ¾Ë ÌÕÌÌÃËÀÈÀоË

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì

4, Ì¿¿Ì

85 ¼À¿¿Ì

5,

6,21'(/, ÍÃÆ»ÌÇ ÈÉÂÕËÈÀÌÍ» ¾Ë

82

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¬›§£§ ¥ÉË¿ÉȼÆ×É ¾Ë

Ì¿¿Ì

7,07

¼À¿¿Ì

)5(6+0$5.(7 ªÃÆÀÓÅÃÓÈÃÑÀÆÊ»ÈÀ ¾Ë ¾ÉÍɽûÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚ

4,

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

'$1(/ ¬ÅÎÇËÃÚ ÑÚÆ»ÈÀÒÃÌÍÀÈ»

6

2,

Ì¿¿Ì

ž

3,47

ž

5,39

2=($1 ­ËÀÌÅ» ÏÃÆÀ ž

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

6,

Ì¿¿Ì

29 7,

55

0,54

¼Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

ELVIART žËÕÑÅ»ÊÃÍÅ» ÌÇ Ð¾Ë

0,29

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,35

¼Ë

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

89

49

¼Ë

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

5,89

0,

45

¼À¿¿Ì

SILVE §Ã¿Ã ¼ÀÆÀÈý»ËÀÈà ¾Ë

5,

Ì¿¿Ì

19 6,23


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

KRALEX ²ÀËÈüÉËɽÃÈÅà 

17,49

Ì¿¿Ì

20,

99

¼À¿¿Ì

KO »Ñ»ËÀ½ÃÑ»

4,75

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

STORKO

4,

Ì¿¿Ì

5,70

¼À¿¿Ì

4,39

EX ÈÒÎÅɽÇÃÅÌ È»

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

75 5,70

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

(67$7,6 ̾ռÃ

2,

Ì¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

3,

59 3,11

5,27

DUELLE

Ì¿¿Ì

89 4,67

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  

¼À¿¿Ì

V.I.P. ¥»ËÍÉÏÀÈÃÅËÉÅÀÍà ž

2,

Ì¿¿Ì

15

CHRISTMAS MAS AS

2,58

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ì

¼À¿¿Ì

AVIKO ªÉÇÏËÃͬÍÀÅлÎÌ ž

4,79

Ì¿¿Ì

5,75

4, Ì¿¿Ì

35 5,22 7


£ ÀÌÃËÀÈÀ Ç

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

10,89 ž

Ì¿¿Ì

13,07

ž

Ì

5,

79

Ì¿¿Ì

ž

2,

6,95

ž

¼À¿¿Ì

¨›œ›œ› ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ ½»ÅÎÎÇ

8

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

8,29

39 ž

Ì¿¿Ì

7,67

10,

Ì¿¿Ì

12,47

ž

9,95

ž

¼À¿¿Ì

39 ž

¼À¿¿Ì

ž

ž

¼À¿¿Ì

FRICO °ÉƻȿÌÅÃÇ»»Ì¿»Ç ¼ÆÉÅaž

Ì¿¿Ì

DORBLU ¬ÃÈ×ÉÌÃËÀÈÀ Å»ÆÕÊÊÃÍ»

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

13,

Ì¿¿Ì

O ÌÅ»ÇÉÑ»ËÀÆ» ÃÑ»¼ÆÉÅ

16,79

ž

Ì¿¿Ì

ANAROLO ÉÍ» ¾Ë

49 ž

8,99

ž

¼À¿¿Ì

99 ž

7,

3,06

1,

Ì¿¿Ì

75 2,10


¼À¿¿Ì

JOYA ¬ÉÀ½»È»ÊÃÍÅ» Ë»ÂÆÃÒÈýÅÎÌɽÀ ÐÆ

2,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,99

¼Ë

¼À¿¿Ì

2,99

%2'(16( ¤É¾ÎËÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

Ì¿¿Ì

3 59

¼À¿¿Ì

CREMIO «»ÌÍÃÍÀÆÀÈÌÊËÀÄ

1,42

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,70

¼Ë

-8%

12 ¼À¿¿Ì

ZOTT §Æ Ð

1,

69

¼À¿¿Ì

6,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

 « º ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

71 8,05

Ÿ©œ«®Ÿ¡›¨²

0,

Ì¿¿Ì

71 ¼Ë

0,85

¼Ë

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

1,19

¼Ë

0<'$< ¥Ë»½ÀÇÆÚÅÉ8+7 ÐÆ

Ì¿¿Ì

1,43

¼Ë

ARO ¥Ë»½ÀÇÆÚÅÉ8+7 ÀÇÆÚ ÐÆ

-16

6 ¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¨›œ›œ› ªËÚÌÈÉÇÆÚÅÉ ÐÆ

7,

Ì¿¿Ì

Å Î Å

Ì

15

1, Ì¿¿Ì

26 ¼Ë

1,51

¼Ë

8,

58

9


«©¬› ¥Ë»½ÀÇ»ÌÆɼÆÉÅ ¾Ë

¼À¿¿Ì

¦£›¥«› ˾»ËÃȬ»È¿½ÃÒ ÃÍ»ÇÃÈ» ¾Ë

CHRISTMAS MAS AS

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,78

¼Ë

Ì

5, Ì¿¿Ì

79 ¼À¿¿Ì

6,

95 ÃÍÙËÈ» ÂÈÃÈ»

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

-15%

§¦œ˜¨²¢

20

ªÀȸÄÀÉË »È

¼À¿¿Ì

%$&,'2/&, ­ÃË»ÇÃÌÎ ¾Ë

5,79

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ÿ ¦­›£¨Ÿµ¬­«£ °ÀËÃȾ»ÏÃÆÀ ½ÌÉÌ®ÀÌÍÕËÈ ž

10

0,65

6,

Ì¿¿Ì

6,95

¼À¿¿Ì

1,29

¼Ë

£Ÿ› ¥ËÀÇŻ˻ÇÀÆ Ð¾Ë

Ì¿¿Ì

©¦£¨ ¢› ¬»Æ»Í»¬ÈÀÁ»ÈÅ» ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,55

¼Ë

¼À¿¿Ì

29 7,55

Ÿ νŸʸ Ÿ

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

.,1'(5 ŸÀÌÀËÍ0LOFK6FKQLWWH оË

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 3,47

9,52

›¦Ÿ£ «ÎÌÅ»̻ƻͻ ž

11,42

3,

Ì¿¿Ì

59 4,31


-8%

-8%

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

15,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

15,

84

19,01

Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

84

19,01

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¼ ¼À¿¿Ì

1,75

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,10

¼Ë

¼À¿¿Ì

0,64

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,77

¼Ë

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

63 ¼Ë

0,76

¼Ë

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

3,59

¼Ë

11


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

¬›

10,29

Ì¿¿Ì

12,35

Ì ÉÆÃÉ ÐÆ

§¦œ˜¨²¢ ©Ç¸»½ÊÀ 'HURQL‘ »È

Ì

2, Ì¿¿Ì

26 ¼Ë

¼À¿¿Ì

N ARO ÍÃÈ D9LUJLQ RO

2,71

¼Ë

¼À¿¿Ì

9,39

ELIA ¢ÀÐÍÃÈ ([WUD9LUJLQ Æ

Ì¿¿Ì

11,27

¼À¿¿Ì

¢¦›­¨›Ÿ©œ«®Ÿ¡› §»Å»ËÉÈÀÈÃÿÀÆÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

0,47

Ì¿¿Ì

0,56

8,

Ì¿¿Ì

99

10,79

¼À¿¿Ì

',9(//$ ¬Ê»¾ÀÍà ÆÃÅÉÿ»Æà ¨×ÉÅïÎÌÃÆà ¬ÍÀÆÃÈÃ¥ÎÌÅÎÌ ÀËÇÃÒÀÆÃÈà ¾Ë

1,39

Ì¿¿Ì

1,67

§¦œ˜¨²¢

»È

¼À¿¿Ì

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇ Ÿ½ÎѽÀÍÀÈÅËÀÇ Ðž

12

3,

Ì¿¿Ì

79 ¼Ë

4,55

¼Ë

¼À¿¿Ì

BEELAND ªÒÀÆÀÈÇÀ¿ ›Å»ÑÃÚžÉËÌÅà ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 4,55

¬¦›Ÿ º œÚÆ»ÅËÃÌÍ»ÆÈ»Â»Ð»Ë Ð¾Ë

6,

Ì¿¿Ì

89 8,27


¼À¿¿Ì

1,73

¼Ë

¥«£¨› ©Ëà½ËÉÊ» Ð ž

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

3$1,12 3 ©ËßÀÆÆ» ž

2,08

2,

Ì¿¿Ì

69 3,23

¼À¿¿Ì

9(*(7$ ®ÈýÀËÌ»Æ ÊÉ¿ÊË»½Å» ž¾Ë¾Ë»ÍÃÌ ªÉ¿ÊË»½Å»Ì½ÅÎÌ È»ÊÃÆÀ ž

5,

69

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

HIPP ŸÀÍÌÅÃÌÉÅÒÀÍ» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

¼À¿¿Ì

1,

Ì ¿¿Ì

0,49

¼Ë

6,83

œ£©¬ ­ ²À˽ÀÈÊÃÊÀËÌÆ»¿ÕÅ Ð ¾Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

75 ¼Ë

0<'$< «»ÌÍÃÍÀÆÈ» ÌÇÀͻȻ

0,59

5,

Ì¿¿Ì

95 7,14

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

9,7$/ ¬ÉÌɽÀ Ë»ÂÆÃÒÈ ½Ã¿É½À о

0,72

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,86

¼Ë

Ì

¼À¿¿Ì

0$**, ¦ÕÁÃÑ»½ÕÆÓÀ¼ÌÍ½É ¥ËÀÇÌÎÊà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

0,

Ì¿¿Ì

67 ¼Ë

0,

80

¼Ë

0, Ì¿¿Ì

85 ¼Ë

1,02

¼Ë

0$**, ¯ÃÅÌɽÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð¾Ë Ð¾Ë

13


NESVITA ªÕÆÈÉÂÕËÈÀÌÍ»»ÅÎÌÅ» Ìھɿà Ð¾Ë Ç»ÆÃÈÃоË

CHRISTMAS MAS AS ¼À¿¿Ì

ELL ͽÉËÃÇÃɽÀÌÀÈÃ

2,09

2,51

§¦œ˜¨²¢

ÂËǸ

Ì

2, Ì¿¿Ì

95 3,

STLE ÈÀÈûÅÎÌÅà ess ÉÆ»¿ÊÆɿɽÀ ü»¿ÀÇà ¾Ë

54

¼ ¼À¿¿Ì

7,

95

Ì¿¿Ì

9,54

›¨˜ª ©

4 ¼À¿¿Ì

BONDUELL ¬ÎÊÀËÌÆ»¿Å» Ñ»ËÀ½ÃÑ» ¾Ë

SANUS 3522/,9( ©ËþÃÈ»ÆÈ Ç»ÌÆÃÈà ¥»Æ»Ç»Í» ¾Ë

14

2,09

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

2,51

49 6,59

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¥«›§£ ¬Æ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ» оË

2,97

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

'(/$/0$ §»ÌÆÃÈÃÑÀÆÃÒÀËÈà ¼Ëž ¾Ë

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,

Ì¿¿Ì

3,56

¼À¿¿Ì

OCEAN «Ã¼»ÍÉÈ̻ȿ½ÃÒ ½Ë»ÌÍÃÍÀÆÈÉÇ»ÌÆÉ ½ÌɼÌͽÀÈÌÉÌ Ð¾Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

¬¦›º¨¥› ¬ÅÎÇËÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

1,10

¼Ë

¼À¿¿Ì

99 2,39

0,92

0,

Ì¿¿Ì

83 ¼Ë

1,00

¼Ë


¼À¿¿Ì

GOURMET °»ÊÅýÌÉÌ»ÅÉÍÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ  Ë

0,82

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,98

¼Ë

¼À¿¿Ì

'(521, ¦ÙÍÀÈÃÑ»À¿ËÉÌÇÆÚÈ» оË

2,

¼À¿¿Ì

DARLING °Ë»È»»ÅÉÍÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð ¾Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,29

3,11

¼Ë

¢› ÈÃÑ» ÑÃÉÈÈ»

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

1,55

¼Ë

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 ¼Ë

2,39

CIRIO ŸÉÇ»ÓÀÈ ¿ÉÇ»ÍÀÈ ÌÉÌ

26,39

2,

Ì¿¿Ì

¼Ë

›¨˜ª ©

4

21,99

¼Ë

¼À¿¿Ì

59

¼À¿¿Ì

99 3,59

¥›«© «ÎÌÀÈÌÅɽ»ËÀÈÉ Ð¾Ë¾ËÅÕǽÌÀÅüËÉÄ ª»ÌÍÀÍ›ÊÀÍÃÍ ¾ËÅÕǽÌÀÅüËÉÄ

Ÿ νŸʸ Ÿ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

MENU ª»ÌÍÀÍ› Ð

2,40

Ì¿¿Ì

2,88

Ì

¼À¿¿Ì

¬  ¬ÇÀÌÀÈ»ÍÎËÓÃÚ žÉÍÑÀ¿ÀÈÉÍÀ¾ÆÉ

5,

Ì¿¿Ì

79 6,95

2, Ì¿¿Ì

34 2,81

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

15


NOVA BRASILIA §ÆÚÈÉÅ»ÏÀ »ÌÃÅŸÁÀ½À оË

CHRISTMAS MAS AS

Ì

0,

79 ¼Ë

Ì¿¿Ì

0,95

¼Ë

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

DOUWE EGBERTS Espresso ¥»ÏÀÈ»ÂÕËÈ» ž

17,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

DAVIDOFF Espresso 57; Rich aroma §ÆÚÈÉÅ»ÏÀ оË

DOLCEGUSTO ¥»ÊÌÎÆûŻÏÀ t¼Ë¼Ë t/DWWH0DFFKLDWR (VSUHVVR5LVWUHWWR &KRFRFLQR(VSUHVVR LQWHQVR/XQJR

16

6,

Ì¿¿Ì

69

21,23

7,

Ì¿¿Ì

LAVAZZA Crema e Aroma ¥»ÏÀÈ»ÂÕËÈ» ž

25 7,50

89 9,

47

22,

Ì¿¿Ì

99

27,59

JACOBS MONARCH CLASSIC, INTENSE §ÆÚÈÉÅ»ÏÀ оË

¼À¿¿Ì

¼Ë ¼Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

NESCAFE GOLD £ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ ¾Ë

9,29

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

WICK

²»Ä µËƾËÀÄÐ¾Ë žÉËÌÅú¾É¿» ªÆɿɽ оË

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

1,

Ì¿¿Ì

11,15

2,

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,58

¼Ë

¼À¿¿Ì

NESCAFE 3in1 £ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ [оË

85 22

1,

32

62,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

TWININGS ²»Ä ¦»ÄÅ»ÇÀ¿Ã½»ÈÃÆÃÚ Ð¾Ë

75,59

4,

Ì¿¿Ì

15 4,98


¼À¿¿Ì

1,19

CHIO 0D[L0L[ ¾

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

RUFFLES ²ÃÊÌ ÌÉƼ»Ë¼ÀÅÙ Ð

3,

Ì¿¿Ì

1,43

3,95

0,89

Ì¿¿Ì

DORITOS ²ÃÊÌ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

1,07

1,85

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

29

¼À¿¿Ì

VITA T °ÆÚ¼ Ë»ÂÆ ½Ã¿É ¾

¼À¿¿Ì

GOLDIES ªÓÀÈÃÒÀ ¾Ë

2,22

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¥52126 ¥»ÓÎ ÊÀÒÀÈÉÌÉÆÀÈÉ ¾ËоË

89

Ì¿¿Ì

8,75

¼À¿¿Ì

15 2,58

7,29

¢¦›­¨›Ÿ©œ«®Ÿ¡› ­ÉÌÍÀËÀÈÐÆÚ¼ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

0,

Ì¿¿Ì

62 0,74

¼À¿¿Ì

¢›°›«¨£ ¢›©Ÿ£ ž©«¨›©«º°©£±›

0,35

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,47

0,42

¼Ë

¯›§£¦£º ­ÉÒÀÈÃÅÉËà оË

CHRISTMAS MAS AS

Ì

0, Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

1,19

¼Ë

17


¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,49

Ì¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

2,

99

2,19

18

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,29

3,06

49

2,63

8,75

¼À¿¿Ì

55

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

10,19

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,29

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

Ÿ

1,

Ì¿¿Ì

2,75

05 1,26

¼ ¼À¿¿Ì

1,99

Ì¿¿Ì

2,39


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

7 DAYS ¥ÀÄż»Ë Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оËоË

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¬ª©¥© ­ÎÈŽ»Èý»ÏÆà ÌÏÕÌÍÕÑà оË

6,

19 2,63

¼À¿¿Ì

BALCONI ÅÀÅÌ ¾Ë

8,27

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89

Ì¿¿Ì

2,

15

O DREAMS ¾Ë

2,58

11,

Ì¿¿Ì

¢›¥®¬¥› œÃÌŽÃÍà оË

99

14,39

Ì

¼À¿¿Ì

LOACKER »ÏÆà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

2,29

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

 « ¬­ œÃÌŽÃÍà ŻŻÉÐ¾Ë ÇÆÚÅÉÇ»ÌÆÉÉËÀÐɽŻ оË

0,

Ì¿¿Ì

2,75

­›¦ ÈɽÀÈüÃÌŽÃÍÃ

0,79

¼Ë

9,59

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

66 ¼Ë

0,

¼À¿¿Ì

Z-BISCUITS œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¼Ë ¼Ë

1,10

¼À¿¿Ì

89 1,07

¼Ë ¼Ë

11,51

0,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

92

ª« ¬­£¡ ­ÎÈŽ»È»½»ÏÆ» оË

5,

Ì¿¿Ì

99 7,19 19


§¦ ² ¨ ³ÉÅÉÆ»¿ оË

CHRISTMAS MAS AS

Ì

0, Ì¿¿Ì

72 ¼Ë

0,86

¼Ë

¼À¿¿Ì

GAMA œÃÌŽÃÍÃÌÊÕÆÈÀÁ ½ÃÓÈ»ÅÆ»ÌÃÅÅÉÅÉÌ [¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

44 ¼Ë

1,73

¼Ë

DIVELLA œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

KINDER SURPRISE ³ÉÅÉÆ»¿É½ÉÚÄÑÀ оË

0,95

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

­›«›¦ ¡¥£ ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà оË

20

1,14

1,

Ì¿¿Ì

83 ¼Ë

2,20

¼Ë

2,19

Ì¿¿Ì

2,63

¼À¿¿Ì

BAHLSEN œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¼À¿¿Ì

KERS, TWIX оË; MARS Ð¾Ë KING SIZE ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¿ÀÌÀËÍÃ

0,67

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

ARD ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà AIDA, MINT Ð¾Ë BOLERO, CARMEN Ð¾Ë FIGARO оË

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

0,80

2,

Ì¿¿Ì

2,63

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,82

¼À¿¿Ì

DER ÅÉÆ»¿ ¾Ë

19 ¼Ë

2,35

1,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

LINDOR ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ¥ÉËÈÀÍÇÆÀÒÀÈ ž

1,79

22, Ì¿¿Ì

99

27,59


CAPPY ªÉËÍÉÅ»Æ ÐÆ

FLORIN ªË»ÌÅɽ»¥» 

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,66

1,49

1,39

¼Ë

Ì¿¿Ì

 ›È»È»Ì ÐÆ

¼Ë

¼Ë

1,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

1,67

¼Ë

1,79

¼Ë

¼Ë

PFA F NN º¼ÕÆÅ» Ð §¦œ˜¨²¢

» Æ

ϸи

¼À¿¿Ì

1,

¼À¿¿Ì

1,

69 ¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,

25 ¼Ë

Ì¿¿Ì

2

Ì¿¿Ì

33 4 00

SCHWEPPES §©°£­© ÐÆ

CHRISTMAS MAS AS

Ð Ð

¼À¿¿Ì

1,66

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,99

¼Ë

QUEEN COO ¦ÃÇÉÈ» Ð

BACARDI SUPERIOR Æ

¥®ª£¢› Ÿ¨© £¬ª ¬­£

-33%

6

Ì

23,

Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ ¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

96 7,

»ËÍÃÅÎÆ

BACARDI SUPERIOR Æ SCHWEPPES §©°£­© ÐÆ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

22, 8,30

27 7,59 9,96

99

Ì¿¿Ì

99

28,79 21


KAMENITZA ¬½ÀÍÆÉ ÐÆ

¨›³ ¨¬¥© ¬½ÀÍÆÉ ÐÆ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

1,19

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,43

¼Ë

=$*25.$ MAGNUM ÐÆ

Ì

1, Ì¿¿Ì

35 ¼Ë

¼À¿¿Ì

1,

1,62

¼Ë

Ì¿¿Ì

55 ¼Ë

1,86

¼Ë

DERBY «»ÂÆÃÒÈà ½ÅÎÌɽÀ ÐÆ

ÐÆ

¼À¿¿Ì

1,74

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,09

¼À¿¿Ì

1,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,39

¼Ë

0,

Ì¿¿Ì

35 ¼Ë

0,42

¼Ë

22

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

0,89

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

œ›¨¥º È»½É¿» ÐÆ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¨›œ›¨º ÃÈÀË»ÆÈ ½É¿» ÐÆ

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

45 ¼Ë

0,54

¼Ë

1,07

¼Ë

ª« ª©Ÿ©œ¨› ¬­©¤¨› §ÃÈÀË»ÆÈ»½É¿» Æ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

15 1,38


-,0%($0 œÕ˼ÕÈÎÃÌÅ Ò»Ó

¼À¿¿Ì

16,66

Ì¿¿Ì

19,99

­«©º¨¬¥ ¬Æýɽ Ë»Åà 

¼À¿¿Ì

24,

Ì¿¿Ì

 PI ³ÉÍƻȿÌÅÉÎÃÌÅà Æ

99

29,99

§¦œ˜¨²¢

¼À¿¿Ì

6,66

Ì¿¿Ì

ÎÃÌÅ 

¼À¿¿Ì

¬®¨ž®«¦›«¬¥› §ÎÌÅ»Íɽ»Ë»ÅÃÚ Æ

7,49

Ì¿¿Ì

7,99

ÌÂÅĺ%DOODQWLQHqV żÁ¿ÆÂ˼ÈÙ̺ 3ODQ%ĺÊ̺šÄ̼Âʺà ټȻ¿ÄÌǺ¦Ì¿Å¾È ½ÂÆÈÀ¿¾º ËÉ¿Ñ¿ÅÂÒ»ÍÌÂÅÄ %DOODQWLQHqV ©¿Ñ¿Å¼ÒÂÌ¿ Ó¿»Ô¾ºÌÂÁÌ¿½Å¿Ç ¼ÉÊÂËÔË̼¿ÌÈǺ §È̺ÊÂÍË Ǻ½ ¢Æ¿ÇºÌºǺɿѿżÒÂÌ¿ Ó¿»Ô¾ºÌȻټ¿ÇÂǺ ZZZSODQEDOODQWLQHVEJ

Æ

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

8,99

49

14 99

¬ÃÈÀÍÃÅÀÍ É¿Å 

ϸи

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì ¿¿Ì

15,74

¦ÃÇÃÍ

18,89

$9(1+,/ ®ÃÌÅ Æ &2&$&2/ 

¼À¿¿Ì

11,

Ì¿¿Ì

99

14,

39

6,

49 7,79

%DOODQWLQHqVĺÊ̺̺¿ËÂÆĺÊ̺ ÁºÆÈ»ÂÅ¿ÇÌ¿Å¿ÎÈÇË »¿ÁÉź̿ÇɺĿ̼ÄÅØÑ¿Ç ÆÂÇÍ̧¿ÃÇÂÙÌ*60ÇÈÆ¿Ê ÉÊ¿¾Ë̺¼ÅÙ¼ºÍÇÂĺſÇ

«ž©£´ É¿Å Ð %$//$17,1(q6 ),1(67 ³ÉÍƻȿÌÅÉÎÃÌÅà Æ

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

Ì

14,

29 ¼Ë

7,

©È¼¿Ñ¿ÂÇÎÈÊƺÐÂÙǺƿÊÂǺ ZZZSODQEDOODQWLQHVEJ

55

¼Ë

Ì¿¿Ì

99

17,99 23


DAMENA §ÀËÆÉ ÐÆ

VILLA VINICO œÚÆÉ ÍË»ÊÀÂÈɽà ²À˽À ²À˽ÀÈÉ ÍË»ÊÀ ÂÈɽà ÐÆ CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

2,49

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,99

¼Ë

MENADA BRESTOVITZA §»½Ëο ÐÆ

Ì

1, Ì¿¿Ì

29 ¼Ë

1,

¼À¿¿Ì

2,

55

¼Ë

Ì¿¿Ì

99 ¼Ë

3,59

¼Ë

-25% Æ

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,99

Ì¿¿Ì

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

Ì¿¿Ì

3,59

GREEN CAPE ³ÀÈÃÈœÆ»È ªÃÈÉÍ»Á ¹ÁÈ»›ÏËÃÅ» Æ

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,99

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

24

MAN’S LAND ÈÀ¬É½ÃÈ×ÉÈ Æ

-20%

99

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

4,79

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

3,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,78

LOS P PAGOS §ÀËÆÉ ³»Ë¿ÉÈÀ ²ÃÆà Æ

¼À¿¿Ì

5,79

99 4,

79

-10% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

6,95

INOT GRIGIO CA A ERNESTO £Í»ÆÃÚ Æ

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

99 5,99


›¦£¨› ŸÉÇ»ÓÈÉ ½ÃÈÉ §ÀËÆÉ §ÎÌÅ»Í Æ

ŸĸýÅÀ½

-17% CERRO DE LA CRUZ œÚÆɲÀ˽ÀÈÉ £ÌÊ»ÈÃÚ Æ ¼À¿¿Ì

2.99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,49

Ì¿¿Ì

3.59

¼À¿¿Ì

4,99

Ì¿¿Ì

2,99

5 99

D §ÀËÆÉ §»Æ¼ÀÅ Bag in box Æ

¼À¿¿Ì

6,

¼À¿¿Ì

4,99

Ì¿¿Ì

5,99

¦©¢›« © ªÀÆÃÈ g in box Æ

¼À¿¿Ì

7,

66

Ì¿¿Ì

49 8,99

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

VILLA VINICOLA œÚÆɲÀ˽ÀÈÉ £Í»ÆÃÚ Æ

CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

8,32

Ì¿¿Ì

9,98

CHATEAU KARNOBAT §ÀËÆÉ Bag in box Æ

Ì

¼À¿¿Ì

20,

Ì¿¿Ì

79

24,95

5, Ì¿¿Ì

99 7,19 25


Wilkinson Extra 3 6HQVLWLYH §ÕÁÅ»À¿ÈÉÅË»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ¼Ë Wilkinson Extra 3 Beauty Ÿ»ÇÌÅ»À¿ÈÉÅË»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ¼Ë ¼À¿¿Ì

3,

¼À¿¿Ì

3,39

4,07

39

14,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,07

99

17,99

¼À¿¿Ì

1,99

Ì¿¿Ì

Wilkinson Quattro Titanium ¬»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ̼ËËÀÂÀ˽Èà ÈÉÁÒÀÍ» ¼ËËÀÂÀ˽Èà ÈÉÁÒÀÍ»

Wilkinson Quattro 7LWDQLXP3UHFLVLRQ ¬»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» + Wilkinson žÀÆ»¼ËÕÌÈÀÈÀ ÇÆ

¼À¿¿Ì

14,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,70

Ì¿¿Ì

3,24

.62)7 ½Ã¿É½À ÎÓ¾ÀÆ ÐÇÆ ­É»ÆÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ ­ оË

¼ ¼À¿¿Ì

1,99

Ì¿¿Ì

2,

39

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

2,

99

Ì¿¿Ì

œ»ÆÌ»Ç ÐÇÆ Ã½Ã¿É½À

¼À¿¿Ì

3,09

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,71

3$03(56 ÅÕËÊÃÒÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽ мËмË

8,

Ì¿¿Ì

65

10,38

09 2,51

3$/(77( ,17(16,9( &2/25 3$/(77( NATURAL &2/25 œÉÚ»ÅÉÌ» Ë»ÂÆÃÒÈà ÈÙ»ÈÌÃ

¼À¿¿Ì

3,09

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

2,39

BIC METAL ¿ÈÉÅË»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

17 7,99

ÐÇÆ ÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ Ð¾Ë

26

Ÿ ›9,7$0 7 ,1& ¥ËÀÇ»ÆÃÑÀ À½ÀÈÈÉÔÀÈ ÇÆ

3,71

/,%(520(*$3$&. œÀ¼ÀÓÅÃÊÀÆÀÈà ˻ÂÆÃÒÈÃË»ÂÇÀËÃ

¼À¿¿Ì

26,

Ì¿¿Ì

65

31,98


ASTERA ª»ÌÍ»»Âռà ÇÃÅÌÊ»ÅÀÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

›¨˜ª ©

3

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

1,

Ì¿¿Ì

$67(5$;75(0( ª»ÌÍ»»Âռà ÐÇÆ É¿»»ÎÌÍ» ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

¼À¿¿Ì

4,

98

Ì¿¿Ì

2,38

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

85 ¼Ë

Ì¿¿Ì

2,22

¼Ë

SAFEGUARD ›ÈÍü»ÅÍÀËûÆÀÈÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

COLGATE ª»ÌÍ»»Âռà ÇÃÅÌÊ»ÅÀÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

¼À¿¿Ì

4,

15 4,98

BLEND-A-MED ':+,7( ª»ÌÍ»»Âռà ÇÆ 25$/%0$;,&/($1 ²ÀÍÅ»»ÂÕ¼Ã

$48$)5(6+ ª»ÌÍ»»Âռà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆÇÆÅÕǽÌÚŻʻÌÍ»

›¨˜ª ©

85 3,42

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

08 4,90

LACALUT ª»ÌÍ»»Âռà Aktiv, Fluor, Sensitive, Sensitive+Herbs ÐÇÆ

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

09 ¼Ë

3,71

¼Ë

PLAYBOY ­É»ÆÀÍÈ»½É¿» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ ¼À¿¿Ì

10,69

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

00

Ì¿¿Ì

¼Ë

1,20

¼Ë

DOVE ¥ËÀÇÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

12,83

PLAYBOY ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ ¼À¿¿Ì

3,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

4,79

¼Ë

PLAYBOY ›ÏÍÕËÓÀĽ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ ¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

14 ¼Ë

1,37

¼Ë

¼À¿¿Ì

6,79

Ì¿¿Ì

8,15 27


STR8 ­É»ÆÀÍÈ» ½É¿» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

¼À¿¿Ì

14,79

Ì¿¿Ì

17,75

¼À¿¿Ì

12,99 ¼Ë

Ì¿¿Ì

15,59

¼Ë

28

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

¼À¿¿Ì

STR8 ›ÏÍÕËÓÀĽ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

5,79

Ì¿¿Ì

6,95

STR8 ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ

¼À¿¿Ì

3,89

¼Ë

Ì¿¿Ì

4,67

¼Ë


ARIEL ªËÀʻ˻Í»ÊË»ÈÀȻŻÊÌÎÆà &RORU 6W\OH0RXQWDLQ6SULQJ ¼Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

13,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

R ªËÀʻ˻Í» ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æž

3,

¿Ì

10,

65

Ì¿¿Ì

4,38

19,

ÌŸŸ¬ 23,95

96

¼À¿¿Ì

18,

49

Ì¿¿Ì

59

99

22 2,79

DUEL ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆ ÅÉÈÑÀÈÍË»Í ÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÆ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1 ,7

1,99

¼Ë

Ì¿¿Ì

5

7,31

BONUX PROFESSIONAL ªË»Ð»ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ž

LE ©ÇÀÅÉ ÅÉÈÑÀ ˻ ½ Ð

4,99

¼ÀŸŸ¬

Ì¿¿Ì

7,67

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

­ §› ªË»Ð»ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ О

6,09

Hydropower ªËÀʻ˻Í» ÊË»ÈÀ Æ + ÇÆ

PERWO ªËÀÊ» »ÊË» Ë»ÂÆà ½Ã¿É

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

6,39

16 79

¼ ¼À¿¿Ì

PERSIL ªËÀʻ˻Í» ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æ

PERSIL ªË»Ð»ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½Àž ¾Ë

Ì¿¿Ì

2,39

¼Ë

SEMANA ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆ ÅÉÈÑÀÈÍË»Í Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÇÆ

Ì

19, Ì¿¿Ì

96

23 3,95

¼ÔÁÆÈÀÇÂÄÈÆ»ÂǺÐÂÂ ÏĽ7HPD&RORU3URWHFW[ÆÅ 6HPDQDʺÁÅÂÑǼ¾ȼ¿ ÂÅÂÏĽ7HPD&RORU$UFWLF:KLWH [ÆÅ6HPDQDʺÁÅÂÑǼ¾ȼ¿

¼ÀŸŸ¬

2,

89

ÌŸŸ¬ 3,47

ÂËǽʽ¿¸½¼ÅÆ ÀÉǽÉÊHʽ ¼À¿¿Ì

2,89

Ì¿¿Ì

3,47

29


CHRISTMAS MAS AS

¼À¿¿Ì

DOMESTOS žÕÌÍÊÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

AT

9,

99

Ì¿¿Ì

99

¼À¿¿Ì

AL Ìͽ»Ô »Ë»Í ÒÈà À Æ

3,69

Ì¿¿Ì

&,) )/225 ªÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Â»ÊÉ¿

4,

43

¼À¿¿Ì

3,19

Ì¿¿Ì

%5() TORNADO ªËÀÊ»Ë»Í Â»¼»ÈÚ

Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ

¼À¿¿Ì

3,

3,83

19

Ì¿¿Ì

3,83 

Ì

2,

49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,99

ÍÅÃ

¼À¿¿Ì

ALUFIX ›ÆÎÇÃÈÃÀ½ÉÏÉÆÃÉ ¼Ë

30

3,

Ì¿¿Ì

79 ¼Ë

4,55

¼Ë

1,85

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

PLASTIK ›ÆÎÇÃÈÃÀ½»Í»½» ¼Ë Æ

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

3,

Ì¿¿Ì

2,22

¼À¿¿Ì

SWIRL ­É˼ûÌÇÀÍ ÇƼË

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

25 3,90

2,99

NNI ªÉÊý»ÍÀÆÈ»ÅÕËÊ» ¼Ë

0,

Ì¿¿Ì

3,59

79 0,95


¼À¿¿Ì

GLADE SENSE&SPRAY A ›½ÍÉÇ»ÍÃÒÀÈ »ËÉÇ»ÍûÍÉË»ÌÍ»Ú Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

5,29

Ì¿¿Ì

6

¼À¿¿Ì

OTUS ¥ÎÐÈÀÈÌÅÃËÉÆÅà ÀÆÃÁÕÆÍà ¼Ë

2,39

Ì¿¿Ì

2,

87

¼À¿¿Ì

2,95

ALW LWAYS DUO

Ì¿¿Ì

3,54

›¨˜ª ©

2 ¼À¿¿Ì

1,

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

LIBRESSE INVISIBLE Ÿ»ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

55 1

NATU A RELLA DUO Ÿ»ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅà »ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

¼ ¼À¿¿Ì

ZEBRA ECO ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ »ËÉÇ»ÍÃÂÃ˻Ȼ ÍËÃÊÆ»ÌÍɽ» ¼Ë¼Ë

3,15

Ì¿¿Ì

3

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

25 2,70

TENA Ÿ»ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅû ÃÈÅÉÈÍÃÈÀÈÑÃÚ ¼Ë

¼À¿¿Ì

SILV L ER œÉÚ»ɼνÅà ռ»»ɼνÅÃ

0,70

Ì¿¿Ì

0,89

2,

55

Ì¿¿Ì

3,06

¼À¿¿Ì

0,95

¼Ë

BIC Mini standart ¢»Ê»ÆÅ» ¼

Ì¿¿Ì

1,14

¼Ë

=(:$'(/8; ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ »ÌÍɽ»»ËÉÇ»ÍÃÂÃ˻Ȼ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¼Ë

CHRISTMAS MAS AS

Ì

7, Ì¿¿Ì

89 9,47 31


ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljLJǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ ŸĸýÅÀ½

¨›œ›œ› ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ Ð¾Ë¼À¿¿Ì

8,16

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

9,79

34

CHRISTMAS MAS AS

8,81

-2%

CHRISTMAS MAS AS

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤ Ì

35,

3$03(56 -80%23$&. œÀ¼ÀÓÅÃÊÀÆÀÈà à ˻ÂÆÃÒÈÃË»ÂÇÀËà ÌÍÀżË

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ §š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

info@PHWUREJ

Ì¿¿Ì

42,90

24 h non stop 60000

75

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

­˜©¢¦š¦ œ¦™¨ ¯ 

70000

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  

часа 17.11.10 от декември Партньор на прoфесионалисти www.metro.bg 23 | Валидност: 04.11. - 17.11.2010 КУПИ ЗАЕДНО И СПЕСТИ! (без METRO КОМП...

Advertisement