Page 1

HoReCa 2010


®½»Á»ÀÇÃÅÆÃÀÈÍà ½È»ÌÍÉÚÔÉÍÉÿ»ÈÃÀÌ»ÊμÆÃÅν»ÈÃÑÀÈÃÍÀ È»¾É¿ÃÓÈÃÚ¾»ÌÍËÉŻͻÆɾ+R5H&D ¢»»ÓÀÎÆÀÌÈÀÈÃÀ»ÅÍλÆÈ»ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍ ÃÑÀÈÃÇÉÁÀ¿»ÊÉÆÎÒÃÍÀȻȻÓÃÚF»ÄÍ

ZZZPHWUREJ ½ÌÀÅÑÃÚÊËÀ¿Æ»¾»ÈÃÌÍÉÅÃ+R5H&D 

£ÈÏÉËÇ»ÑÃÚͻȻF»ÄÍ»ÇÉÁÀ¿»¼Õ¿À˻¾ÆÀ¿»È» Å»ÅÍÉRQOLQHͻŻÃ¿»¼Õ¿À̽»ÆÀÈ»»¿»ÊÉÌÆÎÁÃÅ»ÍÉ ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀÅÕÇÉÌÈɽÈÉÍÉÿ»ÈÃÀÈ»ž»ÌÍËÉŻͻÆɾ»

»ÓÃÍÀÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚÃÅÉÇÀÈÍ»ËÃÇÉÁÀ¿»ÉÍÊË»½ÃÍÀ ÒËÀÂÏÉËǻͻ»ɼ˻ÍÈ»½ËÕÂŻȻF»ÄÍ»ZZZPHWUREJÅ»ÅÍÉ ÃÈ»žÉËÀԻͻÍÀÆÀÏÉÈÈ»ÆÃÈÃÚÈ»ÅÆÃÀÈÍ» ŸÉÊÕÆÈÃÍÀÆÈ»ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÃÎÌÆɽÃÚÍ»»ÊÉ¿»½»ÈÀÈ»»ڽÅà ÅÕÇÈ»ÌÇÉÁÀ¿»ÊÉÆÎÒÃÍÀÈ»ÇÚÌÍɽս½ÌÀÅç ­«©Ç»¾»ÂÃÈ  ©²›¥›§ £


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 179950 179951 179953 179954 179955 113585 113586 113587 113588 129310 151592 151598 151599 151600 151601 151602 151611 168907 168909 168910 168912 168913 168915 6984 7005 7010 7012 7014 7016 7018 86535 87203 107693 107694 107695 107696 122264 127914 127916 127918 127922 130976 172048 172049 172050 172052 172053 104510 104511 104512 104513 143057 143064 143066 144994 144997 144998 153212 157660 157661 157662 158736 158743 161036 171922 172042 172043 175323 175324 175327 175328 33404 33405 33406 33407

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ЧАША Ч.ВИНО 586MЛ ''CRU CLASSIC'' ЧАША Ч.ВИНО 827МЛ''CRU CLASSIC'' ЧАША Б.ВИНО 407MЛ ''CRU CLASSIC'' ЧАША ШАМПАН. 250MЛ''CRU CLASSIC'' ЧАША ГРАПА 155MЛ ''CRU CLASSIC'' ЧАШИ ВИНО "КАБЕРНЕ" 19 СЛ - 6 БР ЧАШИ ШАМПАНСКО "КАБЕРНЕ" 16 СЛ ЧАШИ ВИНО КАБЕРНЕ 25 СЛ 6 БР 6 БР ЧАШИ "КАБЕРНЕ" 35 СЛ ЧАША ЗА РАКИЯ "КАБЕРНЕ" 12 СЛ ЧАША ВИНО 45 СЛ "МОНДО" 6 БР. ЧАША ВИНО 35 СЛ "МОНДО" 6 БР. ЧАША ВИНО 27 СЛ "МОНДО" 6 БР ЧАША ШАМПАНСКО 15 СЛ "МОНДО" 6 БР ЧАША АПЕРИТИВ 6 СЛ "МОНДО" 6 БР ЧАША АПЕРИТИВ 14 СЛ "МОНДО" 6 БР ЧАША ЗА БИРА 37 СЛ "МОНДО" 6 БР ЧАША Ч.ВИНО CONGRESSO 355МЛ ЧАША ЗА Ч.ВИНО CONGRESSO 455МЛ ЧАША ЗА Б.ВИНО CONGRESSO 236МЛ ЧАША ЗА ШАМПАНСКО CONGRESSO 235МЛ ЧАША ЗА БОРДО CONGRESSO 621МЛ ЧАША БУРГУНДСКО CONGRESSO 712МЛ ЧАША 30 СЛ FB -СТЕРЛИНГ -3 БР ЧАША 17 СЛ ИМПЕРАТОР 3 БР ЧАША 10.5 СЛ ИМПЕРАТОР 3 БР ЧАША 7 СЛ ИМПЕРАТОР 3 БР ЧАША ШАМПАНСКО 18 СЛ-ИМПЕРАТОР ЧАША 30 СЛ FB-ИМПЕРАТОР ЧАША 31 СЛ-ИМПЕРАТОР ЧАША АПЕРИТИВ 20 СЛ СТЕРЛИНГ 3 БР ЧАША "ИМПЕРАТОР" 25 СЛ - 3 БР ЧАША ВИНО "ЕЛЕГАНС" 19 СЛ - 3 БР ЧАША ВИНО "ЕЛЕГАНС" 25 СЛ - 3 БР ЧАША ВИНО "ЕЛЕГАНС" 17 СЛ - 3 БР ЧАША АПЕРИТИВ "ЕЛЕГАНС" 14,5 СЛ ЧАША БИРА/КОКТЕЙЛ 370 МЛ ТЮЛИП ЧАША ТЮЛИП ШАМПАН. 200 МЛ -6 БР ЧАША ТЮЛИП ВОДА 320 МЛ -6 БР ЧАША ТЮЛИП Ч.ВИНО 240 МЛ -6 БР ЧАША ТЮЛИП Б.ВИНО 200 МЛ -6 БР ЧАША ВИСОКА 33СЛ СТЕРЛИНГ - 3БР ЧАША ВИНО 21 СЛ "АРО" - 6 БР ЧАШИ ШАМПАНСКО ''АРО''19 СЛ -6 БР ЧАША ВОДА/ВИНО 26 СЛ "АРО" ЧАША БИРА 39 СЛ "АРО" 6 БР ЧАША АПЕРИТИВ 16.5 СЛ "АРО" ЧАША "МАЛДИВ" АПЕРАТИВ 125МЛ 6 БР ЧАША "МАЛДИВ" Ч.ВИНО 310 МЛ 6 БР ЧАША "МАЛДИВ" Б.ВИНО 251 МЛ 6 БР ЧАША "МАЛДИВ" БИРА 355 МЛ 6 БР ЧАША ВИНО 245 МЛ -6 БР ИМПЕРИЯ ЧАША ВИНО 340 МЛ -6 БР ИМПЕРИЯ ЧАША ШАМПАН. 220 МЛ -6 БР ИМПЕРИЯ ЧАША ВИНО 245 МЛ -6 БР VENUE ЧАША ВИНО 340 МЛ -6 БР VENUE ЧАША ШАМПАНСКО 220 МЛ -6 БР VENUE ЧАША "МАЛДИВ" Б.ВИНО 200 МЛ 6 БР ЧАША "СИЛВАНА" ВОДКА 200МЛ- 6 БР ЧАША "СИЛВАНА" УИСКИ 300МЛ- 6 БР ЧАША "СИЛВАНА" ВИСОКА 387МЛ- 6 БР ЧАША ВОДКА КАРЕ 6 БР 194 СЛ ЧАША УИСКИ КАРЕ 6 БР 310 СЛ ЧАША ВОДА КАРЕ 6 БР 290 СЛ ЧАША ВИНО/ВОДА 590 МЛ ИМПЕРИЯ 6БР ЧАША ''ЧИЛИ'' УИСКИ 250МЛ 6БР ЧАША ''ЧИЛИ'' ВОДА 27ОМЛ 6БР ЧАША УИСКИ ВИВАЛДИ 247МЛ ЧАША УИСКИ НИЗА 325МЛ ЧАШИ ВИСОКА НИЗА 364МЛ ЧАША ВИСОКА ВИВАЛДИ 322 МЛ ЧАША "ДИНЕ" ШАМПАНСКО 17 С - 6 БР ЧАША "ДИНЕ" ВИНО 25 СЛ - 6 БР ЧАША "ДИНЕ" ВИНО 19 СЛ - 6 БР ЧАША УИСКИ "ДИНЕ" 31 СЛ - 6 БР

Стр. 1 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 49.99 53.99 49.99 49.99 46.59 20.70 20.70 20.70 22.14 22.14 21.54 19.74 19.14 19.74 16.14 16.74 20.94 29.94 29.94 29.94 29.94 31.14 31.14 6.99 10.47 9.57 7.65 10.65 6.27 5.97 6.57 10.77 5.49 5.49 5.49 5.49 13.80 8.10 6.90 5.94 5.94 6.57 4.89 6.53 5.55 7.15 4.29 6.30 8.09 6.90 9.54 7.50 7.50 7.50 9.54 10.14 10.14 9.30 6.30 6.30 6.60 7.74 8.94 8.94 11.94 3.49 3.42 5.99 6.99 7.69 6.49 12.54 11.94 11.94 11.34

59.99 64.79 59.99 59.99 55.91 24.84 24.84 24.84 26.57 26.57 25.85 23.69 22.97 23.69 19.37 20.09 25.13 35.93 35.93 35.93 35.93 37.37 37.37 8.39 12.56 11.48 9.18 12.78 7.52 7.16 7.88 12.92 6.59 6.59 6.59 6.59 16.56 9.72 8.28 7.13 7.13 7.88 5.87 7.84 6.66 8.58 5.15 7.56 9.71 8.28 11.45 9.00 9.00 9.00 11.45 12.17 12.17 11.16 7.56 7.56 7.92 9.29 10.73 10.73 14.33 4.19 4.10 7.19 8.39 9.23 7.79 15.05 14.33 14.33 13.61


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 33408 57364 57365 65927 65929 66255 66257 94029 141688 144503 155997 155998 155999 332 7462 25871 27362 37157 52514 52515 53071 53129 57367 94031 112385 129116 141498 148528 150298 150313 150445 151219 156967 159455 161890 166828 166896 169038 170637 179977 127731 127732 127733 127734 127735 127739 127740 127741 127743 127746 127748 128713 149624 151868 170001 170002 170003 170004 170006 170007 170008 170009 170010 170011 170012 170013 170014 117398 117399 117401 117403 117405 117408 117409 117410

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ЧАША СОК "ДИНЕ" 33 СЛ - 6 БР ЧАША "КАЗАБЛАНКА" 200 МЛ -12 БР. ЧАША "КАЗАБЛАНКА" 280 МЛ ВИСОКА ЧАША "АЛАНИЯ" 190 МЛ ВОДКА- 12 БР ЧАША "АЛАНИЯ" ВИСОКА-12 БР ЧАША "КАЗАБЛАНКА" 137МЛ - 12 БР. ЧАША "КАЗАБЛАНКА" 365МЛ - 12 БР. ЧАША "КАЗАБЛАНКА" УИСКИ- 12 БР ЧАША ЗА ТЕКИЛА КАЗАБЛАНКА 37МЛ 12 ЧАША АЛАНИЯ УИСКИ 260 МЛ - 6 БР ЧАША АПЕРАТИВ 15 СЛ - YPSILON ЧАША ВОДА 32 СЛ - YPSILON ЧАША 25 СЛ - YPSILON ЧАША СЛАДОЛЕД "ЙЕРБА" -2 БР ЧАША СЛАДОЛЕД 2 БР. - ПРИМАВЕРА ЧАША БРЕНДИ, 26 СЛ - 6 БР ЧАША КОКТЕЙЛ ДЖАЗ 33 СЛ - 3 БР ЧАША ТЕКИЛА 3,4 СЛ "ДУБЛИНО"-6 Б ЧАША АПЕРАТИВ 17 СЛ - "ДЖАЗ" ЧАША "ДУБЛИНО" 5.7 СЛ - 6 БРОЯ ЧАША ЗА СЛАДОЛЕД "КАНАДА" - 6 БР ЧАША ЗА БИРА 360 МЛ. - 12 БРОЯ ЧАША СЛАДОЛЕД "КАНАДА" ГОЛЯМА - 6 ЧАША "КАПРИ" 375 МЛ - 12 БР ЧАША ИРЛАНДСКО КАФЕ 280 МЛ-12 БР. ЧАША БИРА "СЕРВОАЗ" 32 СЛ - 4 БР. ЧАША СЛАДОЛЕД "СЕЙШЕЛ" - 6 БР 20 ЧАША "БОСТЪН" 4 БР КУПА СЛАДОЛЕД "МАЛДИВ " 6 БР 30 С ЧАША ЗА СЛАДОЛЕД "АЙСВИЛ" - 6 БР ЧАША СЛАДОЛЕД "GELLATO" -2 БР ХАЛБА ЗА БИРА БАВИЕРА 0,5Л ЧАША ФРАПЕ, 310 МЛ - 3 БР ЧАША МАРГАРИТА 33 СЛ - 2БР ХАЛБА ЗА БИРА БАВИЕРА 0,3Л ЧАША WEIZENBEER 400 МЛ 6 БР. ХАЛБА ЗА БИРА 0.500 МЛ ЧАША КОКТЕИЛ ИПСИЛОН 24.5СЛ ЧАША АПЕРИТИВ 9 СЛ ГРАПА - 6 БР ЧАША КОКТЕЙЛ '''ФРЕДО'' 270МЛ 3БР ЧИНИЯ СУПА АНДЖЕЛИКА 6 БР. ЧИНИЯ ДЕСЕРТ АНДЖЕЛИКА 6 БР. ЧИНИЯ ОСНОВНА АНДЖЕЛИКА 6 БР. ЧИНИЯ ГОЛЯМА 31 С АНДЖЕЛИКА ПЛАТО ПРАВОЪГЪЛНО 35 СМ АНДЖЕЛИКА ПЛАТО ПРАВОЪГЪЛНО 25 СМ АНДЖЕЛИКА КУПА 24 СМ АНДЖЕЛИКА КУПА 16 СМ АНДЖЕЛИКА 3 БР ЧАША МЛЯКО 300 МЛ АНДЖЕЛИКА К-Т ЗА ЧАЙ 200 МЛ АНДЖЕЛИКА К-Т ЗА КАФЕ 100 МЛ АНДЖЕЛИКА ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 20СМ АНДЖЕЛИКА 3 БР ЗАХАРНИЦА АНДЖЕЛИКА КУПИЧКА 50 МЛ - 3 БР МАРИНА ЧИНИЯ ДЪЛБОКА МАРИНА 23 СМ ЧИНИЯ ОСНОВНА МАРИНА 26,5 СМ. ЧИНИЯ ДЕСЕРТ МАРИНА 20 СМ ЧИНИЯ МАРИНА 16,5 СМ К-Т ЧИНИЯ+ЧАША ЧАЙ МАРИНА 250 МЛ К-Т ЧИНИЯ+ЧАША КАФЕ МАРИНА 110 МЛ ЧИНИЯ ОВАЛ 34,5 СМ МАРИНА ЧИНИЯ ОВАЛ 25 СМ МАРИНА ПЛАТО КРЪГЛО 29,8 СМ МАРИНА КУПА 18 СМ, 1000МЛ МАРИНА КУПА 14 СМ, 470 МЛ. МАРИНА -3 БР КАНА ЗА ЧАЙ 650 МЛ. МАРИНА КАНА 3 БР - 190 МЛ МАРИНА ЧИНИЯ 21 СМ "ДЮНИЯ" ЧИНИЯ 24 СМ "ДЮНИЯ" ЧИНИЯ 27 СМ "ДЮНИЯ" ПЛАТО КРЪГЛО 30 СМ "ДЮНИЯ" ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 22 СМ "ДЮНИЯ" КУПА 18 СМ "ДЮНИЯ" ПЛАТО ОВАЛНО 32 СМ "ДЮНИЯ" КОМПЛЕКТ ЗА КАФЕ 160 МЛ "ДЮНИЯ"

Стр. 2 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11

6 12 12 12 12 12 12 12 12 6 3 3 3 2 2 6 3 6 3 6 6 12 6 12 12 4 6 4 6 6 2 6 3 2 6 6 2 2 6 3 6 6 6 1 1 1 1 3 1 6 6 3 1 3 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 6

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 11.34 7.80 9.99 5.88 6.24 7.80 13.08 9.00 5.88 3.12 5.67 7.47 6.27 8.18 7.18 13.14 9.27 5.70 8.55 6.18 8.34 12.60 8.99 20.28 20.28 12.76 11.34 9.16 12.30 7.14 7.78 29.94 3.89 11.98 23.34 12.54 4.98 11.98 25.14 3.79 20.34 16.14 22.74 6.99 8.49 4.99 5.99 9.27 1.99 17.94 17.34 7.65 5.49 4.77 15.90 20.34 14.70 13.14 17.94 16.14 8.29 4.69 5.99 4.69 8.97 6.99 10.17 2.59 3.19 3.95 6.85 3.25 5.35 14.99 23.94

13.61 9.36 11.99 7.06 7.49 9.36 15.70 10.80 7.06 3.74 6.80 8.96 7.52 9.82 8.62 15.77 11.12 6.84 10.26 7.42 10.01 15.12 10.79 24.34 24.34 15.31 13.61 10.99 14.76 8.57 9.34 35.93 4.67 14.38 28.01 15.05 5.98 14.38 30.17 4.55 24.41 19.37 27.29 8.39 10.19 5.99 7.19 11.12 2.39 21.53 20.81 9.18 6.59 5.72 19.08 24.41 17.64 15.77 21.53 19.37 9.95 5.63 7.19 5.63 10.76 8.39 12.20 3.11 3.83 4.74 8.22 3.90 6.42 17.99 28.73


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 117413 119767 119773 122702 148488 167609 168344 170561 170566 170567 170570 170571 170572 170622 170623 170624 92316 92317 92318 92319 92320 92321 92322 92323 92326 93160 93213 93217 93218 93219 93220 93221 98174 99537 113348 119348 119349 81250 81252 81253 81257 81258 81259 81260 92311 93159 98173 107384 109488 109491 109494 109495 109498 109500 124272 124277 124279 128931 143931 143935 143938 150284 150286 156321 156322 322 54848 54849 54850 54852 54854 54855 54856 54857 54929

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ЧАЙ 250 МЛ "ДЮНИЯ" ПЛИТКА ЧИНИЯ ДЮНИЯ 18 СМ КУПА ЖОКЕР ДЮНИЯ 12 СМ 300 СЛ ЧИНИЯ 17 СМ "ФРИГ" КОМПЛЕКТ ЗА КАФЕ 100 МЛ "ДЮНИЯ" КУПА 12СМ ЖОКЕР ФРИГ ЧИНИЯ 25 СМ "ФРИГ" ДЪЛБОКА ЧИНИЯ 22 СМ ФРИГ ПЛИТКА ЧИНИЯ 20 СМ ФРИГ ПЛИТКА ЧИНИЯ 30 СМ ФРИГ ОВАЛНА ЧИНИЯ 32 СМ ФРИГ КУПА 18 СМ ФРИГ КУПА ЖОКЕР 6 СМ ФРИГ - 3БР КОМПЛЕКТ ЗА КАФЕ 70 СЛ ФРИГ КОМПЛЕКТ ЗА ЧАЙ 180 СЛ ФРИГ КОМПЛЕКТ ЗА ЧАЙ 250 СЛ ФРИГ ЧИНИЯ ДЪЛБОКА "КАТРИН" - 6 БР. ЧИНИЯ ОСНОВНА "КАТРИН"- 6 БР ЧИНИЯ ДЕСЕРТ "КАТРИН" - 6 БР К-Т ЧИНИЯ+ЧАША ЧАЙ"КАТРИН - 6 КП К-Т ЧИНИЯ+ЧАША КАФЕ"КАТРИН" -6 КП ЧИНИЯ ОВАЛ "КАТРИН"32 СМ ПЛАТО ОВАЛ "КАТРИН" 24 СМ ПЛАТО, КРЪГЛО "КАТРИН" 29 CM КУПА "КАТРИН" ЧАША ПОРЦЕЛАН "КАТРИН" ЧИНИЯ ДЕСЕРТНА 6 БР "БЕЛЛА" ЧИНИЯ СУПЕНА 6 БР "БЕЛЛА" ЧИНИЯ ОСНОВНА 6 БР "БЕЛЛА" ЧИНИЯ КРЪГЛА 30 СМ "БЕЛЛА" ЧИНИЯ ОВАЛ 25 СМ "БЕЛЛА" ЧИНИЯ ОВАЛ 30 СМ "БЕЛЛА" САЛАТНА КУПА "КАТРИН" - 3 БР. КУПИЧКИ 14 СМ БЯЛА 3 БР "БЕЛЛА" КУПА "КАТРИН" 18 СМ - 3 БР. К-Т ЗА ЧАЙ ПОРЦЕЛАН БЕЛЛА К-Т ЗА КАФЕ ПОРЦЕЛАН БЕЛЛА ЧИНИЯ СУПА "ФОЛК" - 6 БР. ЧИНИЯ ОСНОВНА "ФОЛК" - 6 БР ЧИНИЯ ДЕСЕРТ "ФОЛК"- 6 БР ЧИНИЯ ОВАЛ "ФОЛК"32 СМ ПЛАТО ОВАЛ "ФОЛК"24 СМ ПЛАТО, КРЪГЛО "ФОЛК" 30 CM КУПА "ФОЛК" ЧИНИЯ ПИЦА "ФОЛК 31 CM ЧАША ПОРЦЕЛАН "ФОЛК" САЛАТНА КУПА "ФОЛК" - 3 БР. КУПА "ФОЛК" 18 СМ - 3 БР. ЧИНИЯ ТРОЯН.ШАРКА 25 СМ - 3 БР ЧИНИЯ ТРОЯН.ШАРКА 21 СМ - 3 БР ЧИНИЯ ТРОЯН.ШАРКА 18 СМ - 3 БР КУПА ТРОЯН.ШАРКА 500 МЛ - 3 БР ТИМБАЛЧЕ ТРОЯН.ШАРКА - 2 БР ПЕПЕЛНИК ТРОЯН.ШАРКА - 2 БР КАНА 1 Л ОЛИВЕРНИК С ДЪРВЕНА ПОДЛОЖКА ГЮВЕЧЕ 0.8 Л., ТРОЯНСКА - 2 БР. КЕРАМИЧЕН САЛФЕТНИК - 2 БР ЧАША 100МЛ ТРОЯНСКА - 3 БР СОЛНИЦА 3 КА ТРОЯНСКА ШАРКА ЧАША 200 МЛ ТРОЯНСКА - 3 БР КУПИЧКА ЗА ПОДПРАВКИ ТР. ШАРКА ПЛАТО ЕЛИПСА ТР.ШАРКА 33*27 ЕЛИПСОВИДНА ДЪЛБ. ЧИНИЯ - 2 БР СОСИЕРА ТРОЯНСКА ШАРКА 0.100 МЛ СЕРВИЗ ЧАШИ/ЧИНИИ 16СЛ ЕБРО ЧИНИЯ ОСНОВНА 25 СМ. - 6 БР. ЕБРО ЧИНИЯ ДЕСЕРТ 20 СМ. - 6 БР ЕБРО ЧИНИЯ СУПЕНА 23.5 СМ. 6 БР ЕБРО КУПА 23 СМ. ЕБРО КУПА 12.5 СМ. - 6 БР ЕБРО ПЛАТО, ОВАЛ 36 СМ. ЕБРО ЧИНИЯ, ЕЛИПСА 22 СМ. - 6 БР. ЕБРО ЧИНИЯ 32 СМ. "ЕБРО" КУПА 14 СМ. - 4 БР

Стр. 3 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 3 3 3 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 2 1 1 6 6 6 1 6 1 6 1 4

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 24.54 2.35 3.29 2.15 18.92 3.15 3.29 3.00 2.45 6.25 14.15 5.05 4.50 15.00 22.50 23.40 20.94 25.74 19.14 20.94 19.14 7.79 5.79 6.29 5.79 2.49 7.74 9.30 11.94 6.99 2.79 3.25 10.35 5.55 10.47 12.54 10.14 17.94 20.94 16.74 7.49 5.29 5.99 5.49 6.99 2.49 9.57 10.05 19.95 10.47 8.25 9.27 13.38 4.38 4.39 15.29 6.39 7.18 4.65 3.59 5.37 3.15 9.09 16.29 3.39 14.79 11.34 10.49 10.59 4.69 9.29 4.99 12.54 4.79 7.56

29.45 2.82 3.95 2.58 22.70 3.78 3.95 3.60 2.94 7.50 16.98 6.06 5.40 18.00 27.00 28.08 25.13 30.89 22.97 25.13 22.97 9.35 6.95 7.55 6.95 2.99 9.29 11.16 14.33 8.39 3.35 3.90 12.42 6.66 12.56 15.05 12.17 21.53 25.13 20.09 8.99 6.35 7.19 6.59 8.39 2.99 11.48 12.06 23.94 12.56 9.90 11.12 16.06 5.26 5.27 18.35 7.67 8.62 5.58 4.31 6.44 3.78 10.91 19.55 4.07 17.75 13.61 12.59 12.71 5.63 11.15 5.99 15.05 5.75 9.07


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 61623 61625 110243 110244 110245 110246 113583 113584 118811 152896 152898 152900 152902 162914 162915 72 74 75 81 90 6954 6958 6971 12395 12397 12398 12402 51604 81273 82252 121685 121686 124316 126102 126103 126104 126105 126106 126745 139615 139619 144793 146834 164151 163145 163148 164255 168962 179492 179494 179495 179496 179498 179501 179505 179508 179510 179512 179513 179515 179527 179528 179529 179530 179531 179532 179537 179539 181293 4337 4340 4349 49107 64145 64147

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

СЕРВИЗ КАФЕ 10 СЛ - ЕБРО СЕРВИЗ ЗА ЧАЙ 25 СЛ - ЕБРО ПОДЛОЖНА ЧИНИЯ 31СМ "ПАРМА" ОСНОВНА ЧИНИЯ 27СМ "ПАРМА" СУПЕНА ЧИНИЯ 23СМ "ПАРМА" ДЕСЕРТНА ЧИНИЯ 20СМ "ПАРМА" КВАДРАТНА КУПА 24 СМ "ПАРМА" КВАДРАТНА КУПА 14 СМ "ПАРМА" 6БР С-З ЗА ЧАЙ ПАРМА 22 СЛ ДЕСЕРТНА ЧИНИЯ ЕКЛИСИ ЧИНИЯ СУПА ЕКЛИСИ КУПА 23 ЕКЛИСИ ЧИНИЯ ОСНОВНА ЕКЛИСИ КУПА ЕКЛИСИ 17Х17 КУПА ЕКЛИСИ 14Х14 ПЛАТО ОВАЛ 35СМ ТРИАНОН ПЛАТО КРЪГЛО 31 СМ ТРИАНОН ЧИНИЯ ОВАЛ 22 СМ ТРИАНОН КУПА 24 СМ-ТРИАНОН ЗАХАРНИЦА-ТРИАНОН СЕРВИЗ 22 СЛ ТРИАНОН СЕРВИЗ 16 СЛ ТРИАНОН СЕРВИЗ 9 СЛ-ТРИАНОН ЧИНИЯ 19 СМ ТРИАНОН 6 БР ЧИНИЯ 24 СМ ТРИАНОН 6 БР КУПА 16 СМ - ТРИАНОН - 8 БР ЧИНИЯ 27 СМ ТРИАНОН - 6 БР КУПА 12 СМ. "ТРИАНОН" - 6 БР. ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 23.5 ТРИАНОН 6 БР ЧАША 29 СЛ "ТРИАНОН" - 6 БР. С-З КАФЕ 16 СЛ КВАДРАТО ЧЕРЕН С-З КАФЕ 22 СЛ КВАДРАТО БЯЛ ЧИНИЯ КВАДРАТО NOIR 25 CM ЧИНИЯ КВАДРАТО BLANC 25 CM ЧИНИЯ КВАДРАТО BLANC 19 CM КУПА КВАДРАТО BLANC 16 CM КУПА КВАДРАТО BLANC 24CM КУПА КВАДРАТО NOIR 16 CM СЕРВИЗ КАФЕ 16 СЛ КВАДРАТО БЯЛ ЧИНИЯ КВАДРАТО NOIR19 CM КУПА КВАДРАТО NOIR 24 CM ПЛАТО ПРАВОЪГ. 35/25 КВАДРАТО Б ПЛАТО ПРАВОЪГ. 35/25 КВАДРАТО Ч С-З КАФЕ 22 СЛ - КВАДРАТО ЧЕРЕН К-Т РИОБА КАПУЧИНО 210МЛ 6БР К-Т РИОБА ДЪЛГО КАФЕ 160МЛ 6БР К-Т РИОБА ЧАША+ЧИНИЙКА 100МЛ 6БР ЧИНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 25СМ ЧАША + ЧИНИЙКА 230СЛ X-TAMBUL ЧАША + ЧИНИЙКА 170СЛ X-TAMBUL ЧАША + ЧИНИЙКА 90СЛ X-TAMBUL КУПА ЖОКЕР 12СМ X-TAMBUL КУПА 19СМ X-TAMBUL ЧИНИЯ 21СМ X-TAMBUL ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 22СМ X-TAMBUL ОВАЛНО ПЛАТО 29СМ X-TAMBUL ОВАЛНО ПЛАТО 34СМ X-TAMBUL ЧИНИЯ 21СМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЧИНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 28СМ ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 20СМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ КУПА ЖОКЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ 12СМ К-Т ЧАШКА + ЧИНИЙКА 90СЛ ИНТЕРНАЦ ЧАША + ЧИНИЙКА 230СЛ ИНТЕРНАЦ. ЧАША+ЧИНИЙКА 170СЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЛАТО ОВАЛ 29СМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЛАТО ОВАЛ 34СМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ КУПА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 19СМ ЧИНИЯ 27СМ X-TAMBUL ЧИНИЯ X-TAMBUL 25СМ ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ НА КЕЙК 26 СМ ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ НА КЕЙК ФОРМА - СУХ КЕЙК ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ С 2 ДЪНА - 26 СМ ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ 26 СМ ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ 30 СМ, ПРАВОЪГ.

Стр. 4 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен по поръчка по поръчка наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18

1 1 1 6 6 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 13.79 17.94 5.29 16.74 16.74 14.94 7.49 16.14 23.99 3.19 3.59 6.29 5.29 2.99 2.69 8.09 7.09 3.79 6.49 6.69 20.34 19.14 17.34 10.74 11.94 22.32 16.74 14.94 11.94 17.94 25.99 27.99 6.79 6.79 5.45 7.89 10.69 7.89 25.99 5.45 10.99 11.99 11.99 27.99 39.99 34.99 27.99 3.39 4.29 3.99 2.69 3.79 4.79 2.79 2.89 11.19 16.09 2.69 5.39 2.79 3.39 2.49 3.89 3.69 10.59 14.99 4.59 4.29 3.59 6.99 8.29 5.19 13.49 9.99 6.49

16.55 21.53 6.35 20.09 20.09 17.93 8.99 19.37 28.79 3.83 4.31 7.55 6.35 3.59 3.23 9.71 8.51 4.55 7.79 8.03 24.41 22.97 20.81 12.89 14.33 26.78 20.09 17.93 14.33 21.53 31.19 33.59 8.15 8.15 6.54 9.47 12.83 9.47 31.19 6.54 13.19 14.39 14.39 33.59 47.99 41.99 33.59 4.07 5.15 4.79 3.23 4.55 5.75 3.35 3.47 13.43 19.31 3.23 6.47 3.35 4.07 2.99 4.67 4.43 12.71 17.99 5.51 5.15 4.31 8.39 9.95 6.23 16.19 11.99 7.79


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 137505 177181 177183 177184 177288 177289 178716 178717 178718 178719 81856 81857 92310 117366 168298 168299 169094 171144 171457 171470 171680 171681 171682 171684 177296 246 250 252 254 259 261 263 265 122899 140550 140552 140553 140559 140562 140569 140570 140571 140572 147058 168238 168240 168241 168247 96402 96403 96404 96405 96406 96408 96410 122203 122205 122206 122207 122209 122210 122211 122212 122213 122214 122215 124572 175786 175787 175788 175790 175791 175793 175795 175796

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ФОРМА ЗА КЕЙК И КОЗУНАК ТЕФЛОН 25 ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ НАБРАЗДЕНА 30СМ ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ 28СМ ТЕФЛОН ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ 30СМ БЯЛА ТАВА ПЕЧЕНЕ ОВАЛ 35*23*6СМ ПОРЦЕЛ ТАВА ПЕЧЕНЕ ПРАВОЪГ. 35*24*6СМ ТАВА КЕРАМИЧНА БЯЛА 22Х11Х4 СМ ТАВА КЕРАМИЧНА БЯЛА 27Х16Х5 СМ ТАВА КЕРАМИЧНА БЯЛА 34Х20Х6 СМ ТАВА КЕРАМИЧНА БЯЛА 40Х24Х7 СМ ТАВА ЗА ПИЦА 24 СМ ТАВА ЗА ПИЦА 30 СМ ЧИНИЯ ПИЦА БЯЛА 31 CM ФОРМА ЗА ПИЦА 32 СМ, С ДУПКИ ЧИНИЯ ЗА ПИЦА 28СМ ЧИНИЯ ЗА ПИЦА 32СМ ЧИНИЯ ЗА ПИЦА 30СМ ТАВА ЗА ПИЦА Ф26СМ НОЖ ЗА ПИЦА "ДЖЪМБО" 10 СМ ШПАТУЛА/ЛОПАТКА ЗА ПИЦА 20Х7,5 СМ ТОЧИЛКА ХРОМИРАНА СЪД ЗА ЗЕХТИН ЛОПАТА ЗА ПИЦА, АЛУМИНИЕВА Ф20 СМ ЛОПАТА ЗА ПИЦА АЛУМИНИЕВА 32*30CM ЧИНИЯ ЗА ПАСТА 27СМ ВИЛИЦА ГОЛЯМА ТРАПЕЗИЦА ВИЛИЦА СРЕДНА ТРАПЕЗИЦА ЛЪЖИЦА ГОЛЯМА ТРАПЕЗИЦА ВИЛИЦА МАЛКА ТРАПЕЗИЦА ЛЪЖИЦА СРЕДНА ТРАПЕЗИЦА ЛЪЖИЦА МАЛКА/ЧАЙ ТРАПЕЗИЦА НОЖ СРЕДЕН "ТРАПЕЗИЦА" - 6 БР НОЖ ГОЛЯМ "ТРАПЕЗИЦА" - 6 БР ЛЪЖИЧКИ ЗА КАФЕ 6 БР ТРАПЕЗИЦА ВИЛИЦА ДЕСЕРТНА SAFIRA - 3 БР НОЖ ГОЛЯМ SAFIRA - 2 БР НОЖ СРЕДЕН SAFIRA - 2 БР ВИЛИЦА ГОЛЯМА SAFIRA - 3 БР ВИЛИЦА СРЕДНА SAFIRA - 3 БР ЛЪЖИЦА ГОЛЯМА SAFIRA - 3 БР ЛЪЖИЦА СРЕДНА SAFIRA - 3 БР ЛЪЖИЦА ЗА ЧАЙ SAFIRA - 3 БР ЛЪЖИЦА ЗА КАФЕ SAFIRA - 3 БР НОЖ ЗА СТЕК И ПИЦА SAFIRA - 2 БР К-Т 10 БР ВИЛИЦИ "АРО" К-Т 10 БР НОЖОВЕ "АРО" К-Т 10 БР ЛЪЖИЧКИ ЗА ЧАЙ "АРО" К-Т 10 БР ЛЪЖИЦИ "АРО" ЛЪЖИЦА ГОЛЯМА ЙОРК 6 БР ВИЛИЦА ГОЛЯМА ЙОРК 6 БР НОЖ ГОЛЯМ ЙОРК 2 БР ВИЛИЦА СРЕДНА ЙОРК 6 БР НОЖ СРЕДЕН ЙОРК 2 БР ЛЪЖИЧКА ЗА ЧАЙ ЙОРК 6 БР ЛЪЖИЧКА ЗА КАФЕ ЙОРК 6 БР ВИЛИЦА ГОЛЯМА КАЛИАКРА 6 БР ВИЛИЦА СРЕДНА КАЛИАКРА 6 БР ВИЛИЦА МАЛКА КАЛИАКРА 6 БР ЛЪЖИЦА ГОЛЯМА КАЛИАКРА 6 БР ЛЪЖИЦА СРЕДНА КАЛИАКРА 6 БР ЛЪЖИЦА МАЛКА/ЧАЙ КАЛИАКРА 6 БР ЛЪЖИЦА ЗА КАФЕ КАЛИАКРА 6 БР НОЖ ГОЛЯМ КАЛИАКРА2 БР, НОЖ СРЕДЕН КАЛИАКРА2 БР НОЖ ГОЛЯМ МОНОБЛОК КАЛИАКРА 3 БР НОЖ СРЕДЕН МОНОБЛ. КАЛИАКРА 3 БР ЛЪЖИЦА СРЕДНА "ЙОРК" 6 БР. НОЖ ГОЛЯМ ''ЛИНДА'' 2БР ВИЛИЦА ГОЛЯМА ''ЛИНДА'' 3БР ЛЪЖИЦА ГОЛЯМА ''ЛИНДА'' 3БР НОЖ СРЕДЕН ''ЛИНДА'' 2БР ВИЛИЦА СРЕДНА ''ЛИНДА'' 3БР ЛЪЖИЦА СРЕДНА ''ЛИНДА'' 3БР ЛЪЖИЦА ЗА ЧАЙ ''ЛИНДА'' 3БР ЛЪЖИЦА ЗА КАФЕ ''ЛИНДА'' 3БР

Стр. 5 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 10 10 10 10 6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 3 3 6 2 3 3 2 3 3 3 3

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 13.99 7.99 9.19 3.79 18.69 19.89 5.99 7.89 12.49 14.89 4.99 6.49 5.99 7.09 4.99 7.89 5.29 5.49 5.29 10.99 9.99 29.99 43.99 45.99 7.29 9.30 7.74 9.30 7.14 7.74 7.14 9.54 11.34 5.34 5.07 8.98 8.18 9.27 8.37 9.57 8.37 5.07 4.69 9.58 5.90 7.90 4.90 5.90 8.10 8.10 5.18 7.74 4.98 5.94 5.10 11.10 8.34 7.14 11.34 8.70 7.14 5.94 6.38 6.10 6.87 6.45 7.74 6.78 7.17 7.17 6.38 6.57 6.57 5.07 4.47

16.79 9.59 11.03 4.55 22.43 23.87 7.19 9.47 14.99 17.87 5.99 7.79 7.19 8.51 5.99 9.47 6.35 6.59 6.35 13.19 11.99 35.99 52.79 55.19 8.75 11.16 9.29 11.16 8.57 9.29 8.57 11.45 13.61 6.41 6.08 10.78 9.82 11.12 10.04 11.48 10.04 6.08 5.63 11.50 7.08 9.48 5.88 7.08 9.72 9.72 6.22 9.29 5.98 7.13 6.12 13.32 10.01 8.57 13.61 10.44 8.57 7.13 7.66 7.32 8.24 7.74 9.29 8.14 8.60 8.60 7.66 7.88 7.88 6.08 5.36


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 175797 175800 52162 52163 86711 137663 166442 177271 177274 119201 150204 158404 158432 158437 177251 177277 177278 177279 119195 158433 158436 177253 177265 177276 177283 177284 158431 168157 168158 168159 168160 174146 177256 177280 177287 177319 177320 152 775 4164 52172 94250 122707 137655 148483 148484 154269 1075 34287 37159 39284 52519 62245 62246 62248 89977 107419 116936 121353 122513 137574 162390 162391 164680 171599 177017 179880 4185 111431 126212 140523 156891 166457 170226 176603

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ДЕСЕРТНА ВИЛИЦА ''ЛИНДА'' 3 БР НОЖ ЗА СТЕК '' ЛИНДА'' 2БР ГЕЛ ЗА ГОРЕНЕ ГЕЛ ЗА ГОРЕНЕ - 4 КГ. БЕЙН МАРИ 1/1, НЕРЪЖД. СТОМАНА РОЛ ТОП БЕЙН МАРИ БЕЙН МАРИ 7.5 Л, НЕРЪЖД. СТОМАНА СЪД ЗА ТОПЛО СЕРВИРАНЕ Ф26СМ СЪД ЗА ТОПЛО СЕРВИРАНЕ 29.5*18*12 РОЛТОП КАПАК GN 1/1 БАМБУКОВ ПОДНОС ЗА СИРЕНЕ, ВЪРТЯЩ РАТАНОВА КОШНИЦА 53Х32 СМ/ -40150 ПОДЛОЖНО ПЛАТО ХРОМИРАНО 53X32 РОЛТОП КОМПЛЕКТ ПЛАТО+КАПАК ПОДЛОЖКА+ ПОХЛУПАК ЗА ТОРТА Ф30СМ ОХЛАДИТЕЛНА ВИТРИНА 4 ЧАСТИ ТЕРМО ПЛАТО С КАПАК 5 ЧАСТИ СТОЙКА ЗА БЮФЕТ С 3 КУПИ 23СМ ФРУКТИЕРА ЗА ПЛОДОВЕ FRUITS КУПА ЗА ОХЛАЖДАНЕ Ф45 КОНТЕЙНЕР ЗА МЮСЛИ СЪД ЗА МАСЛО 16*9.5СМ КУТИЯ ЗА ЧАЙ ТРИ СЕКЦИИ ПАРТИ ДИСПЛЕЙ ФЛИРТ 30*14*32СМ ЕТАЖЕРКА ЗА БОНБОНИ 2 НИВА ФРУКТИЕРА ЗА ПЛОДОВЕ 2 НИВА Ф30СМ МЕТАЛЕН ПАНЕР Ф 25СМ ОВАЛНА ТАБЛА 45*30 4ММ ОВАЛНА ТАБЛА 21.5*30CM ОВАЛНА ТАБЛА 55*38СМ 4ММ ТАБЛА ЗА РИБА 60*24.5 5ММ БАР ОРГАНАЙЗЕР ЧЕРЕН КОКТЕЙЛНА ЛЪЖИЦА 27СМ КУТИЯ ЗА ЗАХАРЧЕТА/СМЕТАНА БУРКАН ЗА ПОДПРАВКИ С ЛЪЖИЦА 3Л ЛЪЖИЦА ЗА МЕД 15СМ ПРЕСА ЗА ЦИТРУС/KОКТЕЙЛ 22СМДЪРВО ШЕЙКЪР 58СЛ ЧЕТКА ЗА БУТИЛКИ ДОЗИРАЩА СТЪКЛЕНА ЗАХАРНИЦА 160 М ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕСА ЗА ФРЕШ УРЕД ЗА МИЕНЕ НА ЧАШИ БАР ПОСТАВКА ЗА 4 БУТИЛКИ БАР-ПОСТАВКА ЗА 20 ЧАШИ КАНИЧКА ИНОКС 500 МЛ СЛ КАНИЧКА С КАПАК ИНОКС 250 МЛ СЛ ШЕЙКЪР 0,5 Л ЧАША КРЕМ НЕРЪЖД. КУПА "ЛИС" 23 СМ - ДУРАЛЕКС КУПА "ЛИС" - 17 СМ. ДУРАЛЕКС КУПА "ЛИС" 26 СМ - ДУРАЛЕКС КУПА "ЛИС" 14 СМ ДУРАЛЕКС - 6 БР КУПА "MR.CHEF" 26 СМ, ДУРАЛЕКС КУПА "MR.CHEF" 22 СМ, ДУРАЛЕКС КУПА "MR.CHEF" 17 СМ, ДУРАЛЕКС КУПА 14 СМ "MR.CHEF" - 6 БР. СОСИЕРА 100 МЛ, НЕРЪЖД. 18/10 КАНИЧКА ЗА СОС 60 МЛ. КУПА "ЛИС" 20 СМ - ДУРАЛЕКС СТЪКЛЕНА СОСИЕРА 170 МЛ КУПИЧКА ЗА СОС/МЕД -6 БР КУПИЧКИ ТРУВА 190 CЛ 6 БР КУПИЧКИ ТРУВА 295 CЛ 6 БР СТЪКЛЕНА СОСИЕРА 250 МЛ КУПИЧКА ЗА КРЕМ БРЮЛЕ КУПИЧКА ЗА КРЕМ БРЮЛЕ/КАРАМЕЛ 4БР КУПА "ТРУВА" 2 БР, 850 МЛ, 17 СМ К-КТ, ЗА СОЛ И ЧЕРЕН ПИПЕР К-Т ЗА ПОДПРАВКИ 6 Ч QUINTO 18/10 КОМПЛЕКТЕН ПРИБОР ГАМА К-Т ПАНЕРИ 3 БР ПОЛИРАТАН ОВАЛ КОМПЛЕКТ ЗА ПОДПРАВКИ -RENGA PLUS МЕЛНИЦА ЗА ПИПЕР КВАДРАТНА КОМПЛЕКТЕН ПРИБОР ЛАКОР К-Т ЗА СОЛ И ПИПЕР САЛФЕТКИ RENGA

Стр. 6 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 6 6 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 5.07 7.18 1.19 17.49 89.99 199.00 59.99 36.99 42.49 125.00 19.99 49.99 9.49 64.99 12.29 69.99 37.99 224.00 64.99 69.99 29.99 4.49 35.59 88.99 8.49 17.99 14.99 9.49 4.99 16.99 14.99 23.99 13.29 18.29 12.99 3.79 4.79 10.79 1.99 4.99 139.00 15.99 39.99 17.99 8.49 8.99 7.79 4.49 3.99 2.59 5.99 9.54 8.99 6.59 3.99 14.09 5.09 1.99 2.99 2.79 4.89 5.94 7.38 5.29 6.99 3.56 7.49 4.49 13.99 36.99 13.99 16.99 12.99 56.99 14.99

6.08 8.62 1.43 20.99 107.99 238.80 71.99 44.39 50.99 150.00 23.99 59.99 11.39 77.99 14.75 83.99 45.59 268.80 77.99 83.99 35.99 5.39 42.71 106.79 10.19 21.59 17.99 11.39 5.99 20.39 17.99 28.79 15.95 21.95 15.59 4.55 5.75 12.95 2.39 5.99 166.80 19.19 47.99 21.59 10.19 10.79 9.35 5.39 4.79 3.11 7.19 11.45 10.79 7.91 4.79 16.91 6.11 2.39 3.59 3.35 5.87 7.13 8.86 6.35 8.39 4.27 8.99 5.39 16.79 44.39 16.79 20.39 15.59 68.39 17.99


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 177257 177261 177263 177286 4242 53076 77621 85029 86105 114113 114116 122691 158434 163722 176602 177342 341 365 9811 76599 77767 77769 86708 87039 94869 105056 106618 130110 151951 164466 172777 172779 91969 119199 125747 132266 154179 155408 155660 158438 161423 12192 45492 53743 56074 58460 73129 94026 108415 117490 121515 123469 138486 138488 141703 166398 72477 82585 119258 135189 161694 164673 164674 168407 172046 175725 28324 127464 135188 155411 164083 164084 164087 164088 164090

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ПЛАСТМАСОВО ШИШЕ ГОРЧИЦА 700МЛ ПЛАСТМАСОВО ШИШЕ КЕТЧУП 700МЛ ПЛАСТМАСОВО ШИШЕ МАЙОНЕЗА 700МЛ ОЛИВЕРНИК ВЪРТЯЩ СЕ Ф16СМ МЕТАЛ СПЕЦИАЛЕН ТИРБУШОН ТИРБУШОН, ГОЛЯМ САЛФЕТНИК "МАК" - INOX 18/10 КЕЛНЕРСКИ ТИРБУШОН К-Т ТИРБУШОНИ - 2 БР. ТАБЕЛКА ЗА МАСА"NO SMOKING"18/10 ТАБЕЛКА ЗА МАСА"RESERVE"18/10 ГОЛЯМ ТИРБУШОН ПЛАТИНУМ САЛФЕТНИК ХРОМИРАН САЛФЕТНИК МЕТАЛЕН 15СМ 2 БР САЛФЕТНИК ДЪРВО RENGA САЛФЕТНИК ПОРЦЕЛАН 2БР КАНА С ЛЕДНИК 2 Л. - КУФРА КАНА С ЛЕДНИК 2.5 Л - РОЛЛИ КАНА 2 Л - ИМПЕРАТОР ТЕРМОС КАНА НЕРЪЖД. СТОМАНА 1 Л КАНА 1.0 Л, КАНА 0.250 МЛ ТЕРМОС 1,9 Л МЕТАЛЕН КОЖУХ МИЗУРА 1 Л. МИЗУРА 0,5 Л МЕТАЛНА ЧАШКА ЗА 50 МЛ КАНА 0.5 МЕТАЛНА ЧАШКА ЗА 100 МЛ ТЕРМОС КАНА НЕРЪЖД. СТОМАНА 1 Л КАНА С КАПАК 1.850 Л, ГАРАФА 0.75Л ГАРАФА 0.85Л СЪД ЗА ЛЕД 1 Л.КАПИТОЛ ЛЕДОТРОШАЧКА РЪЧНА ШАМПАНИЕРА С 2 ХАЛКИ ПОСТАВКА ЗА ШАМПАНИЕРА ЛЕДАРНИК 14 СМ МЕТАЛЕН КУПА ЗА ЛЕД "ЕСКАЛИБУР" СЪД ЗА ЛЕД К-Т ЦВЕТНИ НАЛИВНИЦИ 6БР ПОСТАВКА ЗА ИЗЦЕЖДАНЕ НА ЧАШИ СЛАМКИ С ОГЪВАЩА СЕ ЗОНА 1000БР ДЪРВЕНИ ШИШЧЕТА ЗА СКАРА - 200 БР КНИЖНИ ЧАДЪРЧЕТА 144 БР/КУТ. КЛЕЧКИ ЗА ЗЪБИ ОТДЕЛНО 200 БР/КУТ БАМБУКОВИ ШИШЧЕТА 1000 БР. 25 СМ КОКТЕЙЛНИ БЪРКАЛКИ 50 БР. ТАБЛА 36Х46 СМ- НЕПЛЪЗГ. ПОКРИТИЕ КЛЕЧКИ ЗА ЗЪБИ 1000 БР.ОТДЕЛ ОПАК 500 БР ОТДЕЛНО ОПАКОВАНИ СЛАМКИ 100 БР КОКТЕЙЛНИ КЛЕЧКИ 300 КРИСТАЛНИ КОКТЕЙЛНИ КЛЕЧКИ 500 БР ЧЕРНИ СЛАМКИ 18*7 ММ 200БР КОКТЕЙЛНИ КЛЕЧКИ МИКС КОКТЕЙЛНИ КЛЕЧКИ 100 БР.PARTITA ТАБЛА 35.5 СМ С НЕПЛЪЗГ. ПОКРИТИЕ ПЕПЕЛНИК, СРЕДЕН - 2 БР. ВЕТРОУПОРЕН ПЕПЕЛНИК МЕТАЛЕН ПЕПЕЛНИК С МЕХАНИЗЪМ ПЕПЕЛНИК КРЪГЪЛ/ПЛАСТМ. 5 БР. АРО ПЕПЕЛНИК МЕТАЛЕН ВЕТРОУПОРЕН 2 БР ВАЗА ЦИЛИНДЪР 26 СМ ВАЗА КВАДРАТ МАЛКА 18 СМ ПЕПЕЛНИК, ПОРЦЕЛАН - 3 БР. ПЕПЕЛНИК КРЪГЪЛ 10.5СМ 6БР АРО ПЕПЕЛНИК ЗА ПУРИ 20СМ СВЕЩНИЦИ ЗА ЧАЕНИ СВЕЩИ - 6 БР. СВЕЩНИК ХРОМ ЗА 3 СВЕЩИ СВЕЩНИК ЗА ЧАЕНИ СВЕЩИ СВЕЩНИК "КУИН" - 2 БР. ЧАЕНИ СВЕЩИ 100БР "АРО" ЧАЕНИ СВЕЩИ 200 БР АРО ОСТРОВЪРХИ СВЕЩИ 30 БР БЕЛИ СВЕЩ-СТЪКЛЕНИЦА ДОМАКИНСКИ СВЕЩИ 60 БР БЕЛИ

Стр. 7 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

28 1 28 1 28 1 28 1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 2 29 1 29 1 29 1 29 1 29 2 29 1 29 2 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 32 1 32 1 32 1 32 3 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 33 2 33 1 33 1 33 5 33 2 33 1 33 1 33 3 33 6 33 1 34 6 34 1 34 1 34 2 34 100 34 200 34 30 34 1 34 60

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 2.99 2.99 2.99 29.79 5.49 8.99 3.59 4.49 7.29 2.25 2.25 4.99 9.49 4.29 3.99 4.58 8.99 9.99 9.99 23.99 2.39 1.49 15.99 2.19 1.89 5.49 1.89 6.65 23.99 3.59 15.19 25.99 6.19 26.99 9.99 32.99 3.59 9.29 37.99 8.99 10.49 4.99 1.79 5.49 3.59 5.99 3.99 13.99 4.49 4.49 3.49 6.79 3.79 2.99 1.89 7.99 2.59 2.89 7.99 3.29 3.29 4.49 3.99 3.29 4.74 4.09 6.30 23.99 6.99 3.49 5.79 11.49 15.99 3.49 24.99

3.59 3.59 3.59 35.75 6.59 10.79 4.31 5.39 8.75 2.70 2.70 5.99 11.39 5.15 4.79 5.50 10.79 11.99 11.99 28.79 2.87 1.79 19.19 2.63 2.27 6.59 2.27 7.98 28.79 4.31 18.23 31.19 7.43 32.39 11.99 39.59 4.31 11.15 45.59 10.79 12.59 5.99 2.15 6.59 4.31 7.19 4.79 16.79 5.39 5.39 4.19 8.15 4.55 3.59 2.27 9.59 3.11 3.47 9.59 3.95 3.95 5.39 4.79 3.95 5.69 4.91 7.56 28.79 8.39 4.19 6.95 13.79 19.19 4.19 29.99


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 164091 164096 164097 164906 167866 167868 167870 167875 167876 171914 177269 177819 177829 177830 177831 177832 177833 60563 60564 60565 137528 137529 137530 137531 137533 137665 163668 163669 163670 163671 176729 176731 176732 176733 4015 60553 60554 60556 60557 60558 60561 85023 146911 146912 146913 146914 146915 147365 156449 1028 1079 32852 32854 46062 67209 155172 163460 163461 163462 163463 163464 163465 163726 163727 9 886 1900 4318 4321 46971 47019 47022 51697 74597 82887

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

СВЕЩИ ПУРИ 130*58 6БР ЧЕРВЕНО СВЕЩИ ПУРИ 70*38 20БР ЧЕРВЕНО СВЕЩИ ПУРА 90*45 8 БР БЕЛИ ЧАЕНИ СВЕЩИ 150БР 6Ч ГОРЕНЕ ОСТРОВЪРХИ СВЕЩИ 30 БР ШАМПАНСКО ОСТРОВЪРХИ СВЕЩИ 30 БР ЧЕРВЕНИ ДОМАКИНСКИ СВЕЩИ 60 БР ЧЕРВЕНИ СВЕЩИ ПУРА 90*45 8 БР ШАМПАНСКО СВЕЩИ ПУРА 90*45 8 БР ЧЕРВЕНИ ГАЗОВА ЗАПАЛКА С ПЛАМЪК 16 СМ СВЕЩНИК 2БР Ф6СМ ВИСОЧИНА 13СМ ДОМАКИНСКИ СВЕЩИ 60БР ТЪМНО СИНЬО ДОМАКИНСКИ СВЕЩИ 60БР ТЪМНО ЗЕЛЕН СВЕЩИ ПУРИ 70*38 20БР БЯЛО СВЕЩИ ПУРИ 70*38 20БР ШАМПАНСКО СВЕЩИ ПУРИ 130*58 6БР БЯЛО СВЕЩИ ПУРИ 130*58 6БР КРЕМ НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ -21 СМ HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН - 16 CM HACCP НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ -13 CM HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН 21 СМ HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН 18 СМ HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН 18 СМ HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН 21 СМ HACCP НОЖ ПРОФЕСИОНАЛЕН 26 СМ HACCP HDPE ДЪСКА ЗА РЯЗАНЕ 39 X 29 СМ НОЖ ГОТВАРСКИ 17СМ НОЖ ГОТВАРСКИ 21 СМ НОЖ ЗА ФИЛЕТИРАНЕ НОЖ ЗА МЕСО НОЖ САНТУКО TAKUMI НОЖ УСУБА TAKUMI НОЖ ЯНАГИБА TAKUMI НОЖ ДЕБА TAKUMI МАСАТ КУЗИНЕ НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ - 512 НГ РОМ НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - 148 Н РОМ НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ - 155 Н РОМ НОЖ ЗА ХЛЯБ - 210 НА РОМ НОЖ ЗА КОТЛЕТИ - 202 Н РОМ НОЖ ЗА ПЛОДОВЕ - 513 НГ РОМ НОЖИЦА ЗА ПИЛЕ PRESTO 25 CM НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ САПФИР 18.5 НОЖ УНИВЕРСАЛЕН САПФИР 23 СМ КУХНЕНСКИ НОЖ САПФИР 29 СМ КУХНЕНСКИ НОЖ САПФИР 33СМ НОЖ ЗА ХЛЯБ САПФИР 33СM САТЪР - 415 СГ PPN МАГНИТНА СТОЙКА ЗА НОЖОВЕ РЕШЕТКА ЗА ПЯНА ЧЕРПАК 300 ГР НЕРЪЖДАЕМА КУПА 20 СМ. НЕРЪЖДАЕМА КУПА 25 СМ. ГЕВГИР НЕРЪЖДАЕМ 24.5 СМ ЧЕРПАК 100 ГР. ГЕВГИР НЕРЪЖДАЕМ 24СМ С ДРЪЖКА ЧЕРПАК O8 X 32, МОНОБЛОК 130 МЛ ЧЕРПАК O10 X 38, МОНОБЛОК 250 МЛ РЕШЕТЪЧНА ЛЪЖИЦА Ф 10*38 МОНОБЛОК РЕШЕТЪЧНА ЛЪЖИЦА Ф 12*40 МОНОБЛОК ШПАТУЛА ЗА СЕРВИРАНЕ ЛЪЖИЦА ЗА СЕРВИРАНЕ КУПА ДЪЛБОКА 21 СМ ДЪЛБОКА КУПА 25СМ ЛЪЖИЦА ЗА СЛАДОЛЕД-ПРУЖИНА ЩИПКИ ЗА МАСА -40 БР. МЕНЗУРА 1 Л РАЗБИВАЧКА ЗА ЯЙЦА НЕРЪЖДАЕМА БЪРКАЛКА ЗА ЯЙЦА ХРОМ НЕРЪЖДАЕМ ТЕЛ ЗА РАЗБИВАНЕ 40 ЩИПКА ЗА СКАРА - СРЕДНА ЩИПКА ЗА САЛАТА УНИВЕРСАЛНА ЩИПКА "МАК" ЩИПКА ЗА СЕРВИРАНЕ ЩИПКА ЗА СЛАДКИШИ 18/10 "МАК"

Стр. 8 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

34 6 34 20 34 8 34 150 34 30 34 30 34 60 34 8 34 8 34 1 34 2 34 60 34 60 34 20 34 20 34 6 34 6 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 38 1 38 40 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 12.99 10.99 8.49 16.99 15.99 15.99 24.99 8.49 8.49 3.99 17.99 24.99 24.99 10.99 10.99 12.99 12.99 8.49 7.49 6.69 9.99 9.99 8.59 9.99 12.99 17.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 36.99 3.69 4.49 6.69 7.99 8.49 8.99 4.99 12.19 5.79 6.99 9.49 10.99 9.99 16.99 14.99 4.79 6.39 3.19 4.19 5.79 5.59 5.19 14.99 16.99 14.99 16.99 10.99 10.99 6.49 8.49 13.59 2.29 2.39 3.19 1.79 11.49 5.49 6.49 3.55 6.99 3.49

15.59 13.19 10.19 20.39 19.19 19.19 29.99 10.19 10.19 4.79 21.59 29.99 29.99 13.19 13.19 15.59 15.59 10.19 8.99 8.03 11.99 11.99 10.31 11.99 15.59 21.59 59.99 59.99 59.99 59.99 59.99 59.99 59.99 44.39 4.43 5.39 8.03 9.59 10.19 10.79 5.99 14.63 6.95 8.39 11.39 13.19 11.99 20.39 17.99 5.75 7.67 3.83 5.03 6.95 6.71 6.23 17.99 20.39 17.99 20.39 13.19 13.19 7.79 10.19 16.31 2.75 2.87 3.83 2.15 13.79 6.59 7.79 4.26 8.39 4.19


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби

АРТИКУЛЕН НОМЕР 147360 147362 160865 163459 171151 175092 177179 4327 163453 163456 163458 171447 171458 171459 171460 171461 171465 171468 177290 177291 177321 177330 4356 78757 83772 83779 155502 177285 177322 177323 177324 177326 177327 177328 1090 1092 4050 4138 4149 4153 4257 4270 5987 50250 50258 148245 150205 152379 152381 152385 158318 158320 162814 177329 117071 117075 125686 127383 152418 152419 158636 39548 39552 39554 122574 122575 123841 137661 150330 171146 171148 171150 180180 180181 180186

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ЩИПКА ЗА ЗАХАР - 2 БР ЩИПКА ЗА ЛЕД - 2 БР. САХАНЧЕ/ШОЛА 18 СМ КИТАЙСКА ЦЕДКА 22 СМ ТЕЛ ЗА РАЗБИВАНЕ 30СМ ПРОФЕСИОНАЛНА ЩИПКА ЗА СКАРА 35СМ МЕНЗУРА С ДРЪЖКА 1Л КУХНЕНСКА ЧЕТКА ЗА ПЕЧЕНЕ ШПАТУЛА СИЛИКОНОВА 30СМ ДРЪЖКА НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОШ ПЛАСТМ. 12 БР. ПОШ 55 CM FLEX ПОШ 46 СМ FLEX ШПРИЦ "ЗВЕЗДА" 7 БР ШПАТУЛА СЛАДКАРСКА ПРАВА 25 СМ ШПРИЦ "КРЪГ" 7 БР ШПАТУЛА СЛАДКАРСКА ОГЪНАТА 25 СМ ШПАТУЛА СЛАДКАРСКА 15Х8 СМ ШПАТУЛА СЛАДКАРСКА 10Х12,5 РИНГ ЗА ЯЙЦА 2БР Ф10.5СМ ЦВЕТЕ РИНГ ЗА ЯЙЦА Ф9.5СМ СЪРЦЕ ШПРИЦ С 3 НАКРАЙНИКА ЧЕТКА ЗА ПЕЧЕНЕ 5.5СМ X 22СМ ПРИБОР ЗА РЯЗАНЕ НА ТОРТИ 31Х16 ЛОПАТКА-НОЖ ЗА ТОРТА - INOX 18/10 СИФОН ЗА СМЕТАНА 0.5 Л "EASY" ПАТРОН ЗА СМЕТАНА - 10 БР ГОТВАРСКА ГОРЕЛКА ЛОПАТА ЗА ЛЕД/БОНБОНИ/ЯДКИ Ф5СМ ПOДЛОЖКА ЗА ПЕЧЕНЕ 31.5X52CM ФОРМА ЗА РЯЗАНЕ НА ТЕСТО КРЪГ11БР ФОРМА ЗА РЯЗАНЕ 11БР НАКЪДРЕНИ ЛОПАТА ЗА БРАШНО 250МЛ РИНГ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА ТОРТА 30СМ ПОДЛОЖКА ЗА ТОРТА 28СМ РЕНДЕ ЧЕТИРИСТРАННО РЕНДЕ КОМБИ ЧУК ЗА МЕСО С МЕТАЛНА ОБЛИЦОВКА ЧЕТИРИЪГЪЛНО РЕНДЕ ОТВАРАЧКА - МАГНИТНА ПРЕСА ЗА ЧЕСЪН - АЛУМИНИЕВА ЦЕДКА КАЛАЙДИСАНА 7 СМ. ЦЕДКА КАЛАЙДИСАНА 14 СМ. ЦЕДКА 10 CM. ЦЕДКА 20 СМ ФУНИЯ 10 СМ, НЕРЪЖДАЕМА БЕЛАЧКА ЖУЛИЕН ПЛАСТМАСА ХАВАНЧЕ, ГРАНИТ УНИВЕРСАЛНА БЕЛАЧКА PRESTO БЕЛАЧКА С ПОДВИЖНО НОЖЧЕ PRESTO ОТВАРАЧКА ЗА БУТИЛКИ PRESTO СИТО 7.5СМ ИНОКС СИТО 16СМ ИНОКС БЕЛАЧКА ECONOMY ИНОКС СИТО 22.5СМ ТИГАН "ЛЕОНАРДО" 26 СМ ДЪЛБОК ТИГАН "ЛЕОНАРДО" 28 СМ ТИГАН 24 СМ "ЛЕОНАРДО ТИГАН "ЛЕОНАРДО" 28 СМ ПРОФЕСИОН. ТИГАН "МАЕСТРО" 24 СМ ПРОФЕСИОН. ТИГАН "МАЕСТРО" 28 СМ ПРОФЕСИОН. ТИГАН "МАЕСТРО" 32 СМ КАСЕРОЛА 20 Х 9 - 3 Л. ТИГАН 24 СМ X 5 ТИГАН 28 СМ Х 6 ТИГАН АЛУМИНИЙ 24 СМ ТИГАН АЛУМИНИЙ 28 СМ ТИГАН АЛУМИНИЙ 32 СМ УОК ТИГАН НЕЗАЛ. ПОКРИТИЕ 34 СМ ТИГАН АЛУМИНИЙ ПАЛАЧИНКА 25 СМ КАСЕРОЛА 18*12 КАСЕРОЛА 24*10.5 СОТЕ ТИГАН 24*7.5 ТИГАН КОВАН АЛУМИНИИ 24СМ ТИГАН КОВАН АЛУМИНИИ 28СМ ТИГАН АЛУМИНИИ НЕЗАЛЕПВ. 24CM

Стр. 9 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 2.98 3.38 5.19 41.99 9.99 5.49 3.19 1.89 8.99 26.99 8.99 6.99 6.79 7.89 6.79 9.99 6.49 7.49 11.99 11.99 26.49 6.49 2.99 7.49 53.99 9.99 39.99 19.99 34.99 24.89 26.09 15.29 12.39 11.79 12.99 16.49 3.79 4.99 9.49 3.49 1.69 4.29 1.09 6.49 7.99 2.99 8.99 3.19 3.29 3.09 6.49 9.89 4.49 13.99 42.49 50.99 37.99 45.99 58.99 68.49 78.99 39.99 50.99 56.99 19.99 25.99 29.99 9.99 18.99 38.99 52.99 49.99 49.89 62.39 43.59

3.58 4.06 6.23 50.39 11.99 6.59 3.83 2.27 10.79 32.39 10.79 8.39 8.15 9.47 8.15 11.99 7.79 8.99 14.39 14.39 31.79 7.79 3.59 8.99 64.79 11.99 47.99 23.99 41.99 29.87 31.31 18.35 14.87 14.15 15.59 19.79 4.55 5.99 11.39 4.19 2.03 5.15 1.31 7.79 9.59 3.59 10.79 3.83 3.95 3.71 7.79 11.87 5.39 16.79 50.99 61.19 45.59 55.19 70.79 82.19 94.79 47.99 61.19 68.39 23.99 31.19 35.99 11.99 22.79 46.79 63.59 59.99 59.87 74.87 52.31


ОТДЕЛ Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия

АРТИКУЛЕН НОМЕР 180188 39539 39542 39543 64482 64484 93787 93789 122841 171455 1039 9465 9466 93795 104628 163438 163441 163442 163443 163445 39513 39522 39524 39527 39528 39532 39533 39535 39537 39538 82928 94308 163446 1904 1908 1981 71787 135499 136265 136273 136966 136968 162996 162997 163848 163850 163851 179582 179586 179587 179589 179590 1918 34850 34853 44832 107642 113331 157103 175924 175927 161132 170368 170369 170370 170377 170969 176307 160369 161126 161127 161128 161129 161130 170375

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ТИГАН АЛУМИНИИ НЕЗАЛЕПВ. 28СМ ТЕНДЖЕРА С КАПАК 28 Х 28 - 17 Л. ТЕНДЖЕРА С КАПАК 24 Х 15 - 7 Л. ТЕНДЖЕРА С КАПАК 28 Х 17 - 11 Л. ТЕНДЖЕРА С КАПАК 24 Х 24 - 9.8 Л ТЕНДЖЕРА С КАПАК 32 Х 20 - 15 Л. ТЕНДЖЕРА ЗА СОС БРАВА 14 СМ ТЕНДЖЕРА ЗА СОС БРАВА 18 СМ КАЗАН 30 Л ЗАВАРЕН КОШНИЦА ЗА ПАСТА 36Х23 ТАВА НЕРЪЖД. 390/295/70 ТАВА НЕРЪЖД.425/295/65 ТАВА НЕРЪЖД.600/400/120 ТАВА СТАР 35 СМ СЛАДКАРСКА ТАВА 60 Х 40 X 3 СМ BL ТАВА 1/1-20 ПЕРФОРИРАНА ТЕСТЕНИ ТАВА 600Х400Х15 АЛУМИНИЕВА ПЕРФ. АЛУМ. ТАВА 460Х330Х15 ЗА ТЕСТЕНИ АЛУМ. ТАВА 60Х40Х10 ЗА ПЕЧЕНЕ АЛУМ. ТАВА 55Х36Х10 ЗА ПЕЧЕНЕ КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/1 65 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/1 100 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/2 100 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/3 65 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/3 100 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/4 100 КАПАК ЗА СЪД ГАСТРОНОРМ 1/1 КАПАК ЗА СЪД ГАСТРОНОРМ 1/2 КАПАК ЗА СЪД ГАСТРОНОРМ 1/3 КАПАК ЗА СЪД ГАСТРОНОРМ 1/4 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОН. 1/2 65 КОНТЕЙНЕР-СЪД ГАСТРОНОРМ 1/1 40 ГАСТРОНОРМ 1/1 65 ПЕРФОРИРАН КУТИЯ ЗА ПОДПРАВКИ 0.25 Л КУТИЯ ЗА ПОДПРАВКИ 1 Л КУТИЯ СВЕЖО СЪХРАНЕНИЕ 4 Л КУТИЯ ЗА ПРОДУКТИ 1.6 Л. КУТИЯ СВЕЖО СЪХРАНЕНИЕ 10 Л КОНТЕЙНЕР GN 1/2*150 С КАПАК ЦВ К КОНТЕЙНЕР GN 1/3*150 С КАПАК ЦВ К КАСА С КАПАК И КОЛЕЛЦА 50 Л КАСА С КАПАК И КОЛЕЛЦА 71 Л КОНТЕЙНЕР GN 1/6*150 С КАПАК ЦВ К КОНТЕЙНЕР GN 1/4*150 С КАПАК ЦВ К КУТИЯ ЗА ХРАНА ХЕРМЕТ.ЗАТВ. 4Л КУТИЯ ЗА ХРАНА ХЕРМЕТ.ЗАТВ. 6.5Л КУТИЯ ЗА ХРАНА ХЕРМЕТ.ЗАТВ. 2.4Л ШАМПАНИЕРА ПОЛИЕТИЛЕН ЧАША 460МЛ ПОЛИЕТИЛЕН ЧАША АМЕРИКА 300МЛ ПОЛИЕТИЛЕН ЧАША АМЕРИКА 390МЛ ПОЛИЕТИЛЕН ЧАША ЗА 300МЛ ПОЛИЕТИЛЕН БЕЗАЛК. ТАВА ЗА МЕСО 35 Х 45 СМ УНИВЕРСАЛНА КУТИЯ 43 Х 35 Х 23 УНИВЕРСАЛНА КУТИЯ 53 Х 43 Х 27 РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА ПРИБОРИ ХЛАДИЛНА ИЗОЛ.КУТИЯ С КАПАК 20 Л ТЕРМО ИЗОЛ.КУТИЯ КАПАК 40 Л GN1/1 КАСА 32Л, 45X36СМ ПЛАСТАСОВА ТАВА ЕЛИ МАЛКА 34*24СМ ПЛАСТМАСОВА ТАВА ЕЛИ 43*28 СМ 100БР ПЛ. КУПИ ЗА СУПА 500МЛ.ARO 100 БР HS ЧИНИИ ЗА ПИЦА 32СМ 100 БР HS ПЛАСТ.КУПИЧКИ 500 МЛ 100 БР HS ДЕСЕРТНИ ЧИНИИ 17СМ 1000БР HS ОПАКОВАНИ БЪРКАЛКИ 25БР.АЛУ.СЪД ХРАНА КЛРГ 770МЛ.HOR 100БР.АЛ.СЪД 120МЛ.HORECA SELECТ 50БР.КАРТОН.ЧАША ПЕЧАТ,240МЛ.RIOB 100БР ПЛАСТMАСОВИ ЧАШИ 200МЛ ARO 50БР ПЛАСТMАСОВИ ЧАШИ 500МЛ ARO 250БР ПЛАСТМАСОВИ ВИЛИЦИ ARO 250БР ПЛАСТМАСОВИ НОЖОВЕ ARO 250БР ПЛ.ЧАЕНИ ЛЪЖИЧКИ БЕЛИ ARO 50БР.HS ЧАШИ ЗА КАФЕ ДРЪЖКА 100МЛ

Стр. 10 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 53.59 99.99 74.99 87.99 84.99 112.99 9.99 12.49 135.00 39.99 28.99 33.99 125.00 15.49 20.99 24.99 39.99 16.99 129.00 99.99 22.99 26.99 17.49 12.99 15.99 13.99 19.99 12.49 9.99 7.99 14.49 20.99 29.99 1.99 3.49 5.79 2.89 11.99 23.99 15.99 23.79 35.89 9.99 11.99 8.99 11.99 6.49 12.39 42.89 34.19 34.09 28.69 5.79 11.99 22.19 6.99 8.99 89.99 9.49 1.19 1.59 6.99 20.99 6.99 3.99 12.99 19.49 5.09 2.75 1.66 3.69 3.19 2.89 2.19 3.29

64.31 119.99 89.99 105.59 101.99 135.59 11.99 14.99 162.00 47.99 34.79 40.79 150.00 18.59 25.19 29.99 47.99 20.39 154.80 119.99 27.59 32.39 20.99 15.59 19.19 16.79 23.99 14.99 11.99 9.59 17.39 25.19 35.99 2.39 4.19 6.95 3.47 14.39 28.79 19.19 28.55 43.07 11.99 14.39 10.79 14.39 7.79 14.87 51.47 41.03 40.91 34.43 6.95 14.39 26.63 8.39 10.79 107.99 11.39 1.43 1.91 8.39 25.19 8.39 4.79 15.59 23.39 6.11 3.30 1.99 4.43 3.83 3.47 2.63 3.95


ОТДЕЛ Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро

АРТИКУЛЕН НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

170920 86334 110322 160367 170931 170937 170945 170959 176308 174316 174340 174343 174344 174345 174347 174349 174352 174342 174357 174360 174374 174375 174376 174377 171963 171976 171977 175885 165776 174186

250БР.ПОДЛОЖКА ЗА КАФЕ H-LINE 200БР КЪРПИ ЗА РЪЦЕ 2ПЛ БЕЛИ M.Q. 250БР САЛФ.BURGUNDY 33Х33 HLINE 100БР.САЛФЕТКИ 1-ПЛ,С,33/28 RIOBA 20M.ХАРТИЯ ЗА ПЕЧЕНЕ HORECA SELEC 300M.Х 30СМ.АЛУМ.ФОЛИО HORECA 300M X 45СМ.ФОЛИО ЗА СВЕЖО HORECA 25БР.ТОРБА ЗА СМЕТ 120Л.HORECA 50БР МОКРИ КЪРПИ ЛИМОН H-LINE 2 РАФТА ЗА МАСА 100X30X80 ИНОКС 2 РАФТА ЗА МАСА 160X30X80 ИНОКС РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 100X30 РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 100X40 РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 120X30 РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 120X40 РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 140X30 РАФТ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 140X40 ЪГЛОВА РАБОТНА МАСА ЗА 70Х70 Б/10 МАСА С 2 МИВКИ ЗА СЪДОМИЯЛНА-ЛЯВА МАСА С 2 МИВКИ ЗА СЪДОМИЯЛНА-ДЯСН РАБОТНА МАСА 100X60 - INOX РАБОТНА МАСА 100X70+10 БОРД- INOX РАБОТНА МАСА 160X70+10 БОРД- INOX РАБОТНА МАСА 190X70+10 БОРД- INOX СЕРВИТЬОРСКА КОЛИЧКА 3 НИВА ИНОКС КОЛИЧКА ЗА СЪДОВЕ GN1/1 15 НИВА КОЛИЧКА ЗА СЪДОВЕ GN 2/1 6 НИВА КОЛИЧ ЗА ТАВИ ЕВРОН600*400 16 НИВ СЪДОМИЯЛНА ARISTARCO AE 1000 ПРОФИ МИЯЛНА ЗА ЧАШИ GGW1001

176362 176363 176364 176365 178075 136045 162857 171992 174314 178069 181024 181026 162866 162877 164763 174312 178073 181027 83481 112440 124185 178881 97068 107366 119564 165906 174179 174597 181190 172837 174176 174184 177676 178621 168119 172839 172840 181060 122671 170251 171991 174170 138818 142058

КОШНИЦА ОСНОВА КОШНИЦА ЗА ТАБЛИ КОШНИЦА ЗА ЧИНИИ КОШНИЦА ЗА ЧАШИ 5*5 ПРОФИ МИЯЛНА ЗА ЧИНИИ С ПОМПА КАФЕМАШИНА BRASILIA CLUB КАФЕМЕЛАЧКА EB КАФЕМАШИНА BRASILIA CADETTA 2ГР КАФЕ-МАШ. ШВАРЦ HORECA SELECT 6Л. КАФЕ-МАШ.ШВАРЦ HORECA SELECT 15Л. КАФЕМАШ GAGGIA XE COMPACT 2 КАФЕМАШ GAGGIA CD ONE МАШИНА СЛАДОЛЕД PRO 2500 ПРОФ.СОКОИЗТ ZUMOVAL MINIMAX ПРОФ.СОКОИЗСТИСКВАЧКА ZELMER 486 ПРОФ.ЦИТРУС ПРЕСА HORECA SELECT ПРОФ.ФРИТЮРНИК 8 ЛИТРА БЛЕНДЕР MAXIBLENDER АВТОМАТ ЗАВОДА ELITE AW-1511/1616 АВТОМАТ ЗА ВОДА ELITE AWD-1530 АВТОМАТ ВОДА С КОМП.ELITE AWD1559 БУТ ЗА ВОДА 6 Л+ФИЛТЪР ПРЕЧ ВОДА ХЛАДИЛНИК МИНИ БАР ELITE 51 P ХЛАД. МИНИ БАР MIDEA BC50/HS-65LN ЛЕДОГЕНЕРАТОР FINOX ZB-50,14 КГ БИН ХЛАДИЛНИК МИНИ БАР SAMSUNG SR-058 ЛЕДОГЕНЕРАТОР 23 КГ/24ЧАСА ЛЕДОГЕНЕРАТОР ALASKA IM 15КГ/24Ч ЛЕДОГЕНЕРАТОР 38 КГ/24ЧАСА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА HSC400 - 400 Л. ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ВЕРТ. - 78 ЛИТРА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ВЕРТ. 336 ЛИТРА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ВЕРТ. 270 Л ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ВЕРТ.1000 Л ХЛ.ВИТРИНА ЗА ВИНО MIDEA HS-120W ХЛАДИЛНА ВИТРИНА HBC138 - 138 Л. ХЛАДИЛНА ВИТРИНА HBC208 - 208 Л. ВЕРТ ХЛАД ВИТР GREEN LINE TNG70 ХЛАД.ВИТРИНА ЗА ТОРТИ, 400L ОТОПЛЯЕМА ВИТРИН RAPIDO VEC 820 ХЛАДИЛНА ВИТРИНА BARTCHER 3 НИВА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА - ХОРИЗОНТАЛНА МАСА ЗА ПИЦИ PS900 ХЛАДИЛНА МАСА FINOX S901SST-2+10

171978 КОЛИЧКА ЗА КОШНИЦ ЗА МИЯЛН 50*50

Стр. 11 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

51 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 8.79 2.65 5.19 0.99 11.49 25.99 10.49 3.99 1.66 299.00 349.00 99.00 119.00 115.00 129.00 125.00 139.00 479.00 1 199.00 1 199.00 399.00 469.00 649.00 699.00 199.00 319.00 335.00 360.00 5 229.00 1 599.00 99.99 16.49 16.59 16.99 21.99 2 699.00 729.00 465.00 2 659.00 149.00 199.00 4 869.00 3 515.00 2 989.00 4 039.00 199.00 249.00 369.00 449.00 69.99 95.99 145.00 29.99 129.00 129.00 1 469.00 169.00 1 199.00 299.00 1 629.00 799.00 399.00 699.00 1 299.00 1 640.00 219.00 399.00 599.00 3 803.00 2 767.00 644.00 949.00 799.00 1 354.00 1 310.00

10.55 3.18 6.23 1.19 13.79 31.19 12.59 4.79 1.99 358.80 418.80 118.80 142.80 138.00 154.80 150.00 166.80 574.80 1 438.80 1 438.80 478.80 562.80 778.80 838.80 238.80 382.80 402.00 432.00 6 274.80 1 918.80 119.99 19.79 19.91 20.39 26.39 3 238.80 874.80 558.00 3 190.80 178.80 238.80 5 842.80 4 218.00 3 586.80 4 846.80 238.80 298.80 442.80 538.80 83.99 115.19 174.00 35.99 154.80 154.80 1 762.80 202.80 1 438.80 358.80 1 954.80 958.80 478.80 838.80 1 558.80 1 968.00 262.80 478.80 718.80 4 563.60 3 320.40 772.80 1 138.80 958.80 1 624.80 1 572.00


ОТДЕЛ Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил

АРТИКУЛЕН НОМЕР 169457 171987 171988 174182 175887 184304 184305 166846 177678 180632 135525 149996 163861 174305 181062 181321 181324 181326 171121 179664 180636 180638 181023 181066 181070 181075 181076 181079 181082 181554 94559 128883 135406 163865 174295 174303 174311 178072 163874 174292 174297 174301 174309 174313 177675 177677 178070 178073 178074 145532 165778 165779 167918 174307 178071 145534 163872 165774 168649 171996 109282 109283 119180 119181 137521 163157 163158 163279 166466 176683 176684 177534 84364 163159 163941

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ХЛАДИЛНИК FINOX GN1410 BT ХЛАДИЛНА МАСА FINOX GN 2100 TN ХЛАДИЛНА МАСА FINOX GN 2100 BT ХЛАДИЛНА МАСА - "САЛАДЕТ" ХЛАД. ШКАФ НИСКОТЕМ FINOX-GN650BT ФУРНА ЗА ПИЦА 2 НИВА, RAPIDO E8 ФУРНА ЗА ПИЦА 1 НИВО, RAPIDO E4 ГОТВ.ПЕЧКА ARISTON CP98SP6/X ПРОФ.МИКРОВ.HORECA SEL.25Л, 1000W ПРОФ МИКРОВ SAMSUNG CM1929A КОНВЕКТОМАТ UNOX ROSSELLA XF195 КОНВЕКТОМАТ XF043 , 4 НИВА КОНВЕКТОМАТ XF113 , 3 НИВА КОНВЕКТОРНА ФУРНА HORECA SELECT ПАРЕН КОНВЕКТОМАТ XVC 104 КОНВЕКТОМ ОВЛАЖН UNOX XF185 3 НИВ ПАРЕН КОНВЕКТОМАТ XVC 304 КОНВЕКТОМ ОВЛАЖН UNOX XF188 3 НИВ УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ ОРИЗ BARTCHER ГАЗОВ СКАР ЛАВАРОК БАРБЕК GL60G ЕЛ УРЕД ВАРЕНЕ ТЕСТЕНИ ИЗД RAPIDO ГАЗОВ ГРИЛ ПИЛЕ MCM 2EG 2 ШИША ЕЛЕКТРИЧ ГРИЛ ПИЛЕ MCM 2EL 2 ШИША РОЛЕР ГРИЛ 8 ТРЪБИ RAPIDO CW8 СТЕНЕН АСПИРАТОР SZM7/10 ЕЛ ПЕЧ 4 ГАЗ КОТЛ SPT 60 GL ПРОФ.ФРИТЮРНИК RAPIDO FE60P 30Л СТЕНЕН АСПИРАТОР SZM 7/15 СТЕНЕН АСПИРАТОР SZM 7/20 ЕЛ ПЕЧ 4 ЕЛЕКТ КОТЛОНА SPT 60 ELS КОТЛОН ЗА ПАЛАЧИНКИ RM Ф35 СКАРА ВИГА, CE-3T, 2Х1600W ГАЗОВ КОТЛОН 2КА, RAPIDO ГАЗОВ КОТЛ 1 ГОРЕЛ RAPIDO КОНТАКТ ГРИЛ - ЕДИНИЧЕН GPG1001 ПРОФ. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА GEG1001 ПРОФ.ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН 3.0 KW КОНТАКТ ГРИЛ - ДВОЕН GPG1001 САЛАМАНДЪР ЕЛ RMGASTRO SE-40S БЕН-МАРИ HORECA SELECT ПРОФ.ФРИТЮРНИК 4 ЛИТРА ПРОФ.ФРИТЮРНИК 2 ПО 4 ЛИТРА ХОТ-ДОГ МАШИНА HORECA SELECT ПРОФ.ТОСТЕР 1 НИВО HORECA SELECT БЕН-МАРИ С КРАН ЗА ИЗТОЧВАНЕ HS ОТОПЛИТЕЛ ЗА СУПА HORECA SELECT ПРОФ.ТОСТЕР 2 НИВА HORECA SELECT ПРОФ.ФРИТЮРНИК 8 ЛИТРА ПРОФ.ФРИТЮРНИК 2 ПО 8 ЛИТРА ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА TV-TM ВАКУУМ МАШИНА ORVED V 41 РЪЧ МИКСЕР DYNAMIC MD 95 КАРТОФОБЕЛАЧКА PASQUINI PSP700-10 ПРОФ.КОЛБАСОРЕЗАЧКА Ф25 СМ ПРОФ.КОЛБАСОРЕЗАЧКА Ф30 СМ КУТЕР PASQUINI PSP500-35-1 ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР PM7 МАШ ЗА МЕСЕНЕ НА ТЕСТО PASQUINI МАШ ЗА ПРЯСНА ПАСТА LILLO DUE СТЪРГАЧКА КАШКАВАЛ LAFELSINEA ПАНТАЛОН ЗА ГОТВАЧ ПЕПИТ ТУНИКА ЗА ГОТВАЧ K.Р. УНИСЕКС ДАМ ЧЕХЛИ ЕСТ.КОЖА ОРТОПЕД. 36-41 БЕЛИ МЪЖ. ЧЕХЛИ ЕСТ. КОЖА ОРТОП. 40-46 БЕЛИ ШАПКА ГОТВАЧ 100%П- CASIO ПАНТАЛОН ПОМ.ПЕРСОНАЛ М3 БЯЛ ТУНИКА ПОМ.ПЕРСОНАЛ БЯЛ М3 ШАПКА ЗА КУХНЯ 2БР. TULLE БОНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ДАМ ЧЕХЛИ ЕСТ.КОЖА ОРТОПЕД. 36-41 Т.СИНИ МЪЖ. ЧЕХЛИ ЕСТ. КОЖА ОРТОП. 40-46 Т.СИНИ П-КА С НАГРЪДНИК БЯЛА 1БР СП.ПАНТАЛОН ДЕНИМ 100%П 32-40 ПАНТАЛОН ЗА СЕРВИТЪОР GUARD П-КА БЕЗ НАГР.ЧЕРНА URANUS

Стр. 12 of 18

по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

67 1 67 1 67 1 67 1 67 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 69 1 69 1 69 1 69 1 69 1 69 1 69 1 69 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 71 1 71 1 71 1 71 1 71 1 71 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 73 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78 2 78 100 78 1 78 1 78 1 79 1 79 1 79 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 3 869.00 2 305.00 2 925.00 1 299.00 2 617.00 2 269.00 1 309.00 1 159.00 699.00 1 699.00 2 740.00 1 756.00 1 282.00 899.00 4 073.00 2 125.00 5 149.00 2 290.00 349.00 1 319.00 959.00 2 789.00 2 872.00 1 117.00 1 266.00 2 155.00 1 986.00 1 399.00 1 650.00 1 790.00 606.00 299.00 1 259.00 813.00 399.00 399.00 339.00 519.00 474.00 189.00 165.00 329.00 399.00 299.00 219.00 99.99 449.00 369.00 669.00 2 035.00 10 799.00 439.00 2 149.00 799.00 1 299.00 1 199.00 789.00 2 237.00 2 496.00 1 346.00 15.99 16.19 16.99 18.99 5.99 11.49 12.99 7.99 5.99 16.99 18.99 8.99 17.99 14.99 8.99

4 642.80 2 766.00 3 510.00 1 558.80 3 140.40 2 722.80 1 570.80 1 390.80 838.80 2 038.80 3 288.00 2 107.20 1 538.40 1 078.80 4 887.60 2 550.00 6 178.80 2 748.00 418.80 1 582.80 1 150.80 3 346.80 3 446.40 1 340.40 1 519.20 2 586.00 2 383.20 1 678.80 1 980.00 2 148.00 727.20 358.80 1 510.80 975.60 478.80 478.80 406.80 622.80 568.80 226.80 198.00 394.80 478.80 358.80 262.80 119.99 538.80 442.80 802.80 2 442.00 12 958.80 526.80 2 578.80 958.80 1 558.80 1 438.80 946.80 2 684.40 2 995.20 1 615.20 19.19 19.43 20.39 22.79 7.19 13.79 15.59 9.59 7.19 20.39 22.79 10.79 21.59 17.99 10.79


ОТДЕЛ

АРТИКУЛЕН НОМЕР

Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил

169556 171367 171368 123684 163943 177537 179288 179289 40720 74951 74954 74956 74959 75345 88042 88044 92757 113295 125377 154970 154971 156718 156719 156720 160775 160776 170218 175294 175295 164890 164891 164892 164893 175296 175297 176643 179145 179147 179148 179149 179460 179462 179463 179464 58428 58429 58430 67389 100841 123759 160491 160492 164954 178035 178036 178037 178038 180379 180380 180381 180383 180384 180385 180386 180387 180388 180389 180390 180391 180393 180394 180395 180396 180397 180398

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

М.РИЗА ДР 2БР 55П/45ПЕ 39-46 СЕРВ ПРЕСТИЛКА RIOBA ЧЕРНА M.РИЗА ПИКЕ RIOBA XS-XXL 100%ПЕ ДАМ.КОМПЛЕКТ КЪС РЪКАВ 42-58 М1 КОСТЮМ КОМПЛЕКТ К.Р. 2ЦВ G9 Д.К-Т МАНТА С ПРЕСТИЛКА S-XXXL УНИСЕКС ПАНТАЛОН ПОМ.ПЕРСОНАЛ П/ПЕ 44-65 УНИСЕКС ТУНИКА ПОМ.ПЕРСОНАЛ П/ПЕ 44-64 4БР.САЛФЕТКИ 47/47СМ,100%П БЯЛО 2БР.КАРЕ 90/90 100%П ПРАСК / ЕКРЮ 2БР.КАРЕ 90/90 100%П БОРДО 4БР.САЛФЕТКИ 47/47СМ, БОРДО 4БР.САЛФЕТКИ 47/47СМ,100%П ПРАСКО ПОКРИВКА ЗА МАСА 150/220 БЯЛА ПАМ К-Т ПОКР.160/160+КАРЕ80/80 ЕК/СИН К-Т ПОКР.160/160+КАРЕ80/80 ЕК/ЧЕР 2БР.ПОКРИВКИ 80/80 100%П ДЕРБИ 2БР.ПОКРИВКИ 150/150 БЕЛИ 100%ПАМ ТИШЛАЙФЕР 45/150 ЗЕЛЕН,ОРАНЖ100%П 2БР.ПОДЛОЖКИ СЕРВ33/45 КАРЕ 100%П 2БР.ПОДЛОЖКИ СЕРВ33/45 ЕДНОЦ100%П ПОКРИВКА 140/140 ДЕРБИ 100%ПАМУК ПОКРИВКА Ф150СМ ДЕРБИ 100%ПАМУК ПОКРИВКА 140/220CM ДЕРБИ 100%ПАМ 2БР.КАРЕ 90/90 100%П ТЕРА / ЗЕЛЕН 4БР.САЛФЕТКИ 47/47СМ,100%П ТЕРА К-Т ПОКР.160/160+КАРЕ80/80 EK/OP П-КА 150/150 100%П 130Г/М2 ДЕВНЯ П-КА 150/200 100%П 130Г/М2 ДЕВНЯ КАРЕ 75/75 45%П/55%ПЕ ТЕФЛОН 302Г ПОК-КА 150/150 45%П/55%ПЕ ТЕФ302Г ПОК-КА 150/180 45%П/55%ПЕ ТЕФ302Г ПОК-КА 150/240 45%П/55%ПЕ ТЕФ302Г П-КА 150/150 100%П130Г/М2 ВИОЛИНA П-КА 150/200 100%П130Г/М2 ВИОЛИНA 4БР.САЛ-КА 45/45СМ 100%П ВИОЛИНА 100БР ХАРТ. ПОДЛОЖКИ 30/40СМ БЕЛИ 100БР ХАРТ. ПОДЛОЖКИ 30/40СМ ЦВЕТ ХАРТИЕНА ПОК-КА 1.20М/50М РОЛКА Б ХАРТИЕНА ПОК-КА 1.20М/8М РОЛКА ЦВ 4БР.САЛФЕТКА 47/47СМ 100%П,ВИЛИАН ТИШЛАЙФЕР 45/150СМ 100%П,ВИЛИАНА ПОКРИВКА 150/150СМ 100%П,ВИЛИАНА ПОКРИВКА 150/200СМ 100%П,ВИЛИАНА 4БР. ХАВЛ.КЪРПА 50/100 БЯЛА 400ГР 2БР. ХАВЛ.КЪРПА 70/140 БЯЛА 400ГР 2БР.КИЛИМЧЕ ЗА БАНЯ50/70 600ГР/М2 ХАВЛ.КЪРПИ БЕЛИ 50/50,/90,70/140 ХАВЛ.КЪРПА БАР 30/60 ЖАК.Б-Р 400Г ХАЛАТ ШАЛ ЯКА 500ГР/М2ПАМ БЯЛ H-L 4БР.ХАВЛ.КЪРПА 50/100 БЯЛА 600ГР 2БР.ХАВЛ.КЪРПА 70/140 БЯЛА 600ГР 20БР.КУХНЕНСКИ КЪРПИ 50/70 100%П 6БР.ХАВЛ.КЪРПА 50/30 БЯЛА 400ГР П 6БР.ХАВЛ.КЪРПА 50/30 БЯЛА 500ГР П 4БР.ХАВЛ.КЪРПА 50/100БЯЛА 500ГР П 2БР.ХАВЛ.КЪРПА 70/140БЯЛА 500ГР П 2БР. ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П БЯЛА ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П БЯЛА ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П БЯЛА 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ЕКРЮ 2 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ПРАСК43 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ЖЪЛТО24 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ЗЕЛЕ137 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ЦИКЛ 52 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П СИН 142 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П РОЯЛ162 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П ТЕРА 34 2БР.ХАВЛ.К-ПА 50/30 100%П КАФЕ117 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ЕКРЮ 2 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ПРАСК 43 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ЖЪЛТО 24 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ЗЕЛЕН 137 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ЦИКЛАМА52 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П СИН 142

Стр. 13 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

79 2 79 1 79 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 82 4 82 2 82 2 82 4 82 4 82 1 82 1 82 1 82 2 82 2 82 1 82 2 82 2 82 1 82 1 82 1 82 2 82 4 82 1 82 1 82 1 83 1 83 1 83 1 83 1 83 1 83 1 83 4 83 100 83 100 83 1 83 1 83 4 83 1 83 1 83 1 86 4 86 2 86 2 86 1 86 1 86 1 86 4 86 2 86 20 86 6 86 6 86 4 86 2 86 2 86 1 86 1 86 2 86 2 86 2 86 2 86 2 86 2 86 2 86 2 86 2 86 1 86 1 86 1 86 1 86 1 86 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 29.99 9.19 12.99 24.99 23.99 19.19 11.49 12.99 6.49 10.99 10.99 8.49 8.49 14.99 14.99 14.99 12.99 19.99 6.99 5.99 5.99 16.99 19.99 26.99 10.99 8.49 14.99 13.99 19.99 8.99 24.99 28.99 36.99 17.99 21.99 9.99 7.49 11.99 29.99 8.99 9.99 7.99 17.99 21.99 15.99 15.99 10.99 15.99 3.49 36.99 24.99 24.99 24.99 7.99 8.99 18.99 18.99 3.39 4.49 8.99 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49

35.99 11.03 15.59 29.99 28.79 23.03 13.79 15.59 7.79 13.19 13.19 10.19 10.19 17.99 17.99 17.99 15.59 23.99 8.39 7.19 7.19 20.39 23.99 32.39 13.19 10.19 17.99 16.79 23.99 10.79 29.99 34.79 44.39 21.59 26.39 11.99 8.99 14.39 35.99 10.79 11.99 9.59 21.59 26.39 19.19 19.19 13.19 19.19 4.19 44.39 29.99 29.99 29.99 9.59 10.79 22.79 22.79 4.07 5.39 10.79 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39


ОТДЕЛ

АРТИКУЛЕН НОМЕР

Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил

180399 180400 180401 180403 180404 180405 180407 180408 180409 180410 180411 180412 93646 177114 177116 177117 177119 177120 177123 181371 181372 181373 181375 181376 181378 181379 181380 181381 181382 181385 181386 181387 181388 181389 181392 181393 181394 181395 181396 181468 181469 181470 97057 97058 152302 152303 152304 152305 181402 181403 181404 181406 181407 181408 181410 181411 181412 181414 181415 181416 61518 159452 177126 181512 89811 102223 112768 112769 127349 127351 171867 171869 181505 181506 181507

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П РОЯЛ 162 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П ТЕРА 34 ХАВЛ.К-ПА 50/100 100%П КАФЕ 117 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ЕКРЮ 2 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ПРАСК 43 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ЖЪЛТО 24 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ЗЕЛЕН 137 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ЦИКЛАМА 52 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П СИН 142 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П РОЯЛ 162 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П ТЕРА 34 ХАВЛ.К-ПА 75/140 100%П КАФЕ 117 СП.К-Т 3Ч. 100%П РАНФОРС ЕКРЮ/БЯЛ СП.К-Т 3Ч. БЯЛ 100%ПАМУК 2БР ПЛИК 150/210 СМ.,БЯЛ,100%П 4БР. ЧАРШАФ 150/240СМ, БЯЛ,100%П 4 БР.КАЛЪФКИ 53/73 БЯЛА 100%ПАМУ 2БР. ЧАРШАФ 220/240СМ БЯЛ 100%ПАМ 2БР. ПЛИК 220/240 БЯЛ 100%ПAM 4БР. КАЛЪФКИ 53/73 ЕКРЮ 100%ПАМ 4БР. КАЛЪФКИ 53/73 ПРАСКОВА 100%П 4БР. КАЛЪФКИ 53/73 ЖЪЛТИ 100%ПАМ 4БР. КАЛЪФКИ 53/73 ЗЕЛЕН 100%ПАМ 4БР. КАЛЪФКИ 53/73 БОРДО 100%ПАМ 2БР. ПЛИК 150/210 ЕКРЮ 100%ПАМ 2БР. ПЛИК 150/210 ПРАСКОВА100%ПАМ 2БР. ПЛИК 150/210 ЖЪЛТ 100%ПАМ 2БР. ПЛИК 150/210 ЗЕЛЕН 100%ПАМ 2БР. ПЛИК 150/210 БОРДО 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 150/240 ЕКРЮ 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 150/240ПРАСКОВА100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 150/240 ЖЪЛТ 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 150/240 ЗЕЛЕН 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 150/240 БОРДО 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 220/240 ЕКРЮ 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 220/240 ПРАСКОВС100%П 2БР.ЧАРШАФ 220/240 ЖЪЛТ 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 220/240 ЗЕЛЕН 100%ПАМ 2БР.ЧАРШАФ 220/240 БОРДО 100%ПАМ 4БР.КАЛЪФКА53/73СМ 100%ПАМ РАНФ 2БР.ПЛИК 150/210 СМ 100%ПАМ РАНФ 2БР.ЧАРШАФ 160/225СМ 100%ПАМ РАНФ СП. К-Т 3Ч.100%П САТЕН ТЯСНО РАЙЕ СП. К-Т 5Ч.100%П САТЕН ТЯСНО РАЙЕ 2БР.KАЛЪФКИ 51/71 САТЕН РАЙЕ100%П 2БР.ЧАРШАФ160/240 САТЕН РАЙЕ100%П 2БР.ПЛИК 150/220 САТЕН РАЙЕ 100%П 2БР.ЧАРШАФ220/240САТЕН РАЙЕ 100%П 2БР.KАЛ-КИ 51/71САТЕН ЕКРЮ 100%П 2БР.KАЛ-КИ 51/71САТЕН СИН 100%П 2БР.KАЛ-КИ 51/71САТЕН ЗЕЛЕН 100%П 2БР.ПЛИК 150/220 САТЕН ЕКРЮ 100%П 2БР.ПЛИК 150/220 САТЕН СИН 100%П 2БР.ПЛИК 150/220 САТЕН ЗЕЛЕН100%П 2БР.ЧАРШАФ160/240 САТЕН ЕКРЮ100%П 2БР.ЧАРШАФ160/240 САТЕН СИН 100%П 2БР.ЧАРШАФ160/240 САТЕН ЗЕЛЕ100%П 2БР.ЧАРШАФ220/240САТЕН ЕКРЮ 100%П 2БР.ЧАРШАФ220/240САТЕН СИН 100%П 2БР.ЧАРШАФ220/240САТЕН ЗЕЛЕН100%П ВЪЗГЛАВНИЦА 50/70 ЛУКС В-ЦА 50/70 КАПИТOН.ПРАНЕ ДО 95° 2БР.ВЪЗГЛ-ЦА 50/70 БЯЛА 600ГР HL ВЪЗГЛАВНИЦА 50/70 600Г НЕТЪК ТЕКС З-КА 150/200СМ,МИКРОФИБЪР 500ГР З-КА 200/220СМ,МИКРОФИБЪР 730ГР ОЛ.З-КА 150/200БЯЛА360G 100%ПЕ HL ОЛ.З-КА 220/240 БЯЛА 630G100%П HL АНТИАЛЕРГИЧНА З-КА 150/200СМ 500Г АНТИАЛЕРГИЧНА З-КА 220/240,880ГР ОЛЕК.З-КА 150/200 БЯЛА 720G ЗИМА ОЛЕК.З-КА 220/240 БЯЛА 1260G ЗИМА ЗАВ-КА 150/200 НЕТЪК.ТЕКСТ 150ГМ2 ЗАВ-КА 220/240 НЕТЪК.ТЕКСТ 150ГМ2 ЗАВ-КА 150/200 НЕТЪК.ТЕКСТ 300ГМ2

Стр. 14 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 4.49 4.49 4.49 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 34.99 21.99 25.99 25.99 10.99 21.99 37.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 18.99 18.99 18.99 18.99 18.99 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99 15.99 39.99 24.99 46.99 79.99 6.99 21.99 35.99 29.99 7.99 7.99 7.99 42.99 42.99 42.99 25.99 25.99 25.99 34.99 34.99 34.99 14.99 17.99 10.99 3.49 24.99 34.99 14.99 24.99 29.99 39.99 15.99 25.99 7.99 11.99 9.99

5.39 5.39 5.39 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 41.99 26.39 31.19 31.19 13.19 26.39 45.59 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 19.19 47.99 29.99 56.39 95.99 8.39 26.39 43.19 35.99 9.59 9.59 9.59 51.59 51.59 51.59 31.19 31.19 31.19 41.99 41.99 41.99 17.99 21.59 13.19 4.19 29.99 41.99 17.99 29.99 35.99 47.99 19.19 31.19 9.59 14.39 11.99


ОТДЕЛ

АРТИКУЛЕН НОМЕР

Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Дом. текстил Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис

181508 55895 58284 76187 81380 171950 171954 69648 73545 146922 146923 147219 147220 110050 110051 110052 110053 110054 110055 110056 110057 110058 120602 120607 120608 120609 120611 120613 120616 125331 168704 168706 44659 44660 44661 68110 86924 118244 143013 143014 153048 164979 164986 164997 164998 168869 164991 164992 164993 164994 164995 164996 165003 165004 165005 112764 112765 140543 140544 140545 151523 151541 163293 171757 171758 171759 171761 171762 171763 171764 172061 172062 172063 91773 91784

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ЗАВ-КА 220/240 НЕТЪК.ТЕКСТ 300ГМ2 ВЪЗГЛАВНИЦА 50/70 ЕКОПУХ 650ГР. ОЛ.З-КА 150/200 ЕКОПУХ1200ГР ОЛ.З-КА 215/240 ЕКОПУХ 1600 ГР ВЪЗГЛАВНИЦА 50/70 ГЪШИ ПУХ 1550Г ЗАВИВКА 155/215 ГЪШИ ПУХ 15% ЗАВИВКА 195/215 ГЪШИ ПУХ 15% ОДЕЯЛО 150/200 100%П 1000ГР БРИЗ ОДЕЯЛО 150/200 СОФИЯ,100%ВЪЛНА 2БР. ОДЕЯЛО 150/200 ПОЛАР АНТИПИЛ 2БР. ОДЕЯЛО 200/220 ПОЛАР АНТИПИЛ ПОКРИВАЛО140/220ВИЕНА55%ПАМ,45%ПЕ ПОКРИВАЛО220/280ВИЕНА55%ПАМ,45%ПЕ ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 53.5Х125 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 53.5Х140 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 62Х125 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 62Х165 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 72Х165 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 62Х220 CM, БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 116.5Х125CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 125X125 CM,БЯЛА ЩОРА АЛУМИНИЕВА, 125Х165 CM,БЯЛА РЕЛСОВ МЕХАН. ЗА ВЕРТ. ЩОРА 98 СМ РЕЛСОВ МЕХАН. ЗА ВЕРТ.ЩОРА 145 СМ РЕЛСОВ МЕХАН. ЗА ВЕРТ.ЩОРА 192 СМ РЕЛСОВ МЕХАН. ЗА ВЕРТ.ЩОРА 240 СМ РЕЛСОВ МЕХАН. ЗА ВЕРТ.ЩОРА 287 СМ ЛЕНТИ В.ЩОРИ 6БР/КУТ 250СМ СИВ236 ЛЕНТИ В.ЩОРИ 6БР/КУТ ПРАСК. 250CM К-Т З-КИ 6БР РЕГУЛ.ВИС.ВЕРТ.ЩОРИ ЛЕНТИ В.ЩОРИ 6БР/КУТ ЖЪЛТО 250CM ЛЕНТИ В.ЩОРИ 6БР/КУТ ЧЕРВЕН 250CM МАТРАК ПРУЖИНЕН 82/190 TED ДВУЛИЦ МАТРАК ПРУЖИНЕН 144/190 TED ДВУЛИ МАТРАК ПРУЖИНЕН 164/190 TED ДВУЛИ МАТРАК ПРУЖИНЕН 82/190 ЕДНОЛИЦЕВ МАТРАК ПРУЖИНЕН 164/190 ЕДНОЛИЦЕВ МАТРАК ПРУЖИНЕН 160/200 ДВУЛИЦЕВ МАТРАК ПРУЖИНЕН 90/200 ФАВОРИТ S МАТРАК ПРУЖИНЕН 160/200 ФАВОРИТ С МАТРАК ПРУЖИНЕН 114/190 ЕДНОЛИЦЕВ МАТРАК ПРУЖИНЕН 82/190 ФАВОРИТ S МАТРАК ПРУЖИНЕН 164/190 ФАВОРИТ S SUPER SET МАТРАК+РАМКА 90/200 SUPER SET МАТРАК+РАМКА 100/200 МАТРАК ПРУЖИНЕН 90/200 ДВУЛИЦЕВ ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО STANDART 90/200 ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО STANDART 100/200 ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО STANDART 160/200 ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО LUX 90/200 ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО LUX 100/200 ХОТЕЛСКО ЛЕГЛО LUX 160/200 МАТРАК СТАНДАРТ 90/200 ДВУЛИЦЕВ МАТРАК СТАНДАРТ 100/200 ДВУЛИЦЕВ МАТРАК СТАНДАРТ 160/200 ДВУЛИЦЕВ РОЛ-МАТРАК 82/190 ORTOPEDICO РОЛ-МАТРАК 164/190 ORTOPEDICO РОЛ МАТРАК 114/190 ORTOPEDICO РОЛ МАТРАК 82/190 АЛОЕ ВЕРА РОЛ МАТРАК 164/190 АЛОЕ ВЕРА РОЛ-МАТРАК 160/200 ORTOPEDICO РОЛ-МАТРАК 90/200 ORTOPEDICO РОЛ-МАТРАК 180/200 ORTOPEDICO НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 82/190 MAGN НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 164/190 MAG НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 114/190 MAG НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 90/200 MAGN НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 160/200MAGN НЕПРОМОКАЕМ ПРОТЕКТОР 180/200MAGN РОЛ МАТРАК 160/200 АЛОЕ ВЕРА РОЛ МАТРАК 90/200 НЕГОРИМ РОЛ МАТРАК 100/200 НЕГОРИМ РОЛ МАТРАК 160/200 НЕГОРИМ НАДСТРОЙКА-ГАРДЕРОБ 90/59/60 СМ ЛЕГЛО ДВОЙНО 1690/1946/600 ММ

Стр. 15 of 18

по поръчка наличен по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка

регулярен регулярен сезонен сезонен регулярен сезонен сезонен сезонен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 16.99 9.49 42.99 54.99 35.99 89.99 119.00 28.99 22.99 19.99 29.99 22.99 34.99 11.99 12.99 12.99 14.99 14.99 19.99 21.99 22.99 27.99 18.99 24.99 31.99 38.99 45.99 11.99 11.99 0.99 11.99 11.99 105.00 169.00 199.00 72.99 139.00 219.00 269.00 529.00 129.00 199.00 399.00 129.00 139.00 129.00 199.00 229.00 369.00 349.00 379.00 679.00 109.00 129.00 199.00 133.00 315.00 239.00 199.00 389.00 329.00 181.00 429.00 19.99 24.99 21.99 19.99 27.99 29.99 469.00 229.00 249.00 399.00 59.99 149.00

20.39 11.39 51.59 65.99 43.19 107.99 142.80 34.79 27.59 23.99 35.99 27.59 41.99 14.39 15.59 15.59 17.99 17.99 23.99 26.39 27.59 33.59 22.79 29.99 38.39 46.79 55.19 14.39 14.39 1.19 14.39 14.39 126.00 202.80 238.80 87.59 166.80 262.80 322.80 634.80 154.80 238.80 478.80 154.80 166.80 154.80 238.80 274.80 442.80 418.80 454.80 814.80 130.80 154.80 238.80 159.60 378.00 286.80 238.80 466.80 394.80 217.20 514.80 23.99 29.99 26.39 23.99 33.59 35.99 562.80 274.80 298.80 478.80 71.99 178.80


ОТДЕЛ Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Сезонни Сезонни Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Електро Електро Електро Електро Медиа Медиа Медиа Медиа Медиа Медиа Медиа Медиа Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Всичко за дома Електро Електро

АРТИКУЛЕН НОМЕР 91785 97173 102145 103421 107298 164036 179848 63504 121140 180608 180609 180610 180611 180613 156063 160198 160200 160201 160202 160203 160204 160206 160207 160208 160209 160212 160213 170534 170535 91813 93035 120217 121927 127486 181218 91810 91819 92987 121598 148111 181217 105688 121933 122297 152067 168766 96047 120496 144089 151613 152251 164862 170744 108066 160571 160572 160573 160574 160579 160580 171443 68533 68534 104044 106760 110029 122261 122267 122268 140330 148461 167221 171878 134859 179373

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ГАРДЕРОБ 5РАФТА+ЛОСТ 185/90/59СМ ТРИКРИЛЕН ГАРДЕРОБ 135/60/185 СМ НАДСТРОЙКА ГАРД.ТРИКР 135/59/60СM СКРИН 120/ 42.7/ 74 СМ ЛЕГЛО ЕДИНИЧНО 194.2/86.5/30 СМ ГАРДЕРОБ ЗА СЪБЛЕКАЛНЯ 71/35/170 СКРИН 100/ 38 / 70СМ СГЪВАЕМО ЛЕГЛО 10 СМ 15 ЛЕТВИ СГЪВ. БЕБ. КОШАРА 1 НИВО ARENA ГАСТРО СТОЛ SQUARTO ХРОМ БАР СТОЛ PINACOLADA CHROME ГАСТРО МАСА SQUARTO 80X80 CM БАР МАСА PINACOLADA Ф60,H71 ТАБУРЕТКА PINACOLADA ГАСТРО СТОЛ CALDO CHROME V-72 ГАСТРО СТОЛ NERON ХРОМ БЕЖОВ ГАСТРО СТОЛ NERON ХРОМ КАФЯВ ГАСТРО СТОЛ TINA CHROME V-46 ГАСТРО СТОЛ TINA CHROME V-49 БАР СТОЛ TINA CHROME V-46 БАР СТОЛ TINA CHROME V-49 ГАСТРО СТОЛ DOMINO 33 БУК ГАСТРО СТОЛ DOMINO 33 БЯЛ ГАСТРО СТОЛ DOMINO 33 ЗЕЛЕН ГАСТРО МАСА TIRAMISU 80X80 WERZAL ГАСТРО МАСА TRACY DUO 120X80 WERZ ГАСТРО МАСА KONTI 80X80 MELAMIN ГАСТРО СТОЛ DOMINO 36 ЧЕРВЕН ГАСТРО СТОЛ DOMINO 33 АБАНОС БАР СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА КАФЯВ БАР СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА БЕЖОВ БАР МАСА ИРИС H110,Ф70 СМ ABS БАР СТОЛ БАР СТОЛ DESMOND 2 БР. БАР СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА СИВ ГАСТРО СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА КАФЯВ МАСА ЛИЛИЯ 120/60СМ МЕТАЛНИ КРАКА ГАСТРО СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА БЕЖОВ МАСА СГЪВАЕМА 80/80 СМ ЛОТОС МАСА КАМЕЛИЯ 80/ 80 ЛПДЧ 25ММ ГАСТРО СТОЛ ФАНИ ЕКО КОЖА СИВ БАНКЕТНА СГЪВАЕМА МАСА183/76,5/74 БАНКЕТ.СГ.МАСА 179.5/76.5/75,5PVC СГЪВАЕМ СТОЛ ЧЕРЕН БАНКЕТНА СГЪВАЕМА МАСА D122 NEW ХОЛНА МАСА MDF 120/ 60/ 45 СМ ФОТЬОЙЛ РАЗТЕГАТЕЛЕН 76/192СМ ДИВАН ТИТАН ФОТЬОЙЛ РАЗТЕГАТЕЛЕН 102/93 ЛОРА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБУВКИ КЛИМ.SAMSUNG AQV-12FA/C/UGA INV МОБ.КЛИМАТИК ZELMER 23Z012 12KBTU СПЛИТ.КЛИМАТ MIDEA MSR3-09HRN2 36СМ ТЕЛЕВИЗОР ELITE/AKITA/LINEA TV СТОЙКА BARKAN 31-41 ДО37/42 TV СТОЙКА BARKAN 32-41 S ДО 37" TV СТОЙКА BARKAN 33-41/2 ДО 37" TV СТОЙКА BARKAN 34-41/2 ДО 37" TV СТОЙКА BARKAN 123-41/2 TV СТОЙКА BARKAN 124-41/2 56СМ LCD TВ SET PHILIPS 22PFL3404 К-КТ МИНИ СЛУШАЛКА 4Ф+ШЛ 1.5 ХРОМ К-КТ МИНИ СЛУШАЛКА 8Ф+ШЛ 1.5 ХРОМ СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА И ДУШ СЛ.1Ф+ШЛ. СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ СТЕНЕН ПРЕГРАДНА СТЕНА ТРОЯ 100-120СМ ПРЕГРАДНА СТЕНА ТРОЯ 120-140СМ ПРЕГРАДНА СТЕНА ТРОЯ 140-160СМ К-КТ СЛУШАЛКА 3Ф+ШЛ 1.5 ХРОМ ДУШКАБИНА ХИДРОМАСАЖНА 7777/1 МОНОБЛОК САНГРА БЕЗ СЕДАЛКА ДОЛЕН ШКАФ MDF С МИВКА МЕТАЛЕН СЕШОАР ЗА РЪЦЕ PHD2401P СЕШОАР-КОСА ELITE HTD1211 1200W

Стр. 16 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен по поръчка по поръчка наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен сезонен сезонен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 149.00 229.00 94.99 139.00 64.99 109.00 99.99 82.99 64.99 149.00 169.00 349.00 149.00 99.99 115.00 65.00 65.00 75.00 75.00 115.00 115.00 52.00 52.00 52.00 215.00 235.00 115.00 52.00 52.00 34.99 34.99 52.99 69.99 75.98 34.99 29.99 74.99 29.99 52.99 64.99 29.99 79.99 89.99 12.99 99.99 99.99 179.00 259.00 165.00 179.00 629.00 249.00 419.00 74.99 49.99 59.99 89.99 99.99 39.99 39.99 349.00 5.99 6.99 33.99 20.99 27.99 159.00 179.00 189.00 12.99 549.00 99.99 129.00 99.99 39.99

178.80 274.80 113.99 166.80 77.99 130.80 119.99 99.59 77.99 178.80 202.80 418.80 178.80 119.99 138.00 78.00 78.00 90.00 90.00 138.00 138.00 62.40 62.40 62.40 258.00 282.00 138.00 62.40 62.40 41.99 41.99 63.59 83.99 91.18 41.99 35.99 89.99 35.99 63.59 77.99 35.99 95.99 107.99 15.59 119.99 119.99 214.80 310.80 198.00 214.80 754.80 298.80 502.80 89.99 59.99 71.99 107.99 119.99 47.99 47.99 418.80 7.19 8.39 40.79 25.19 33.59 190.80 214.80 226.80 15.59 658.80 119.99 154.80 119.99 47.99


ОТДЕЛ Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Електро Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Битова химия Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Дом. Потреби Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни

АРТИКУЛЕН НОМЕР 179375 181604 180633 180634 180644 181068 176644 176645 176646 177680 177681 177682 95351 121050 138212 138297 177912 138294 153012 165856 169299 173432 21992 88244 90964 123754 128171 143575 154649 169165 689 766 43224 83825 107793 121631 125516 129421 137155 148818 177804 56217 57369 88862 91966 146829 162547 171926 31096 88863 104683 134069 156882 175859 44822 44823 44825 51689 55428 55438 55439 113214 139130 173272 173273 173274 9229 102089 178629 179384 181439 181440 144045 157696 68548

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

СЕШОАР ЗА РЪЦЕ HTH-100,1000 W СЕШОАР КОСА ELITE HTD-7012S 700 W КАЛАНДЪР IMESA FI1000/25 ПЕРАЛНА МАШИНА IMESA PLM6EDP ПРЕСА ЗА ГЛАДЕНЕ LUCZNIK DFSP 810 СУШИЛНА МАШИНА IMESA ПОЛИРАЩА МАШИНА KAERCHER FP 303 ПРЕПАРАТ ЗА ПОЛИРАНЕ КАМЪК/PVC 1Л ПРЕПАРАТ ЗА ПОЛИРАНЕ ПАРКЕТ/ЛАМИН ПРАХОСМУКАЧКА KAERCHER WD 2.200 ПРАХОСМУКАЧКА KAERCHER WD 5.400 ПРАХОСМУКАЧКА KAERCHER WD 5.500M 5Л FLOOR ЗА ПОД ЛИМОН ИКОНОМИК 1Л GTS БИОАКТИВЕН ПР.КАНАЛИ GTS 1Л ПРЕП. ЗА МОКЕТИ,КИЛИМИ CARPET 1Л INTO ACTIVE САНИТАР.ПОМЕЩЕНИЯ 500МЛ ПР.П/В МУХЪЛ МОЛДЕЦИД 5Л OVEN CLEANER СКАРИ,КОНВЕКТОМАТ 50БР ТАБЛ. ОБЩА ДЕЗИНФ. САНИФОРТ 3Л.АЛКАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ДЕГРИЗО 500МЛ ГЕЛ ДЕЗИНФ.НА РЪЦЕ ЖИВАСЕПТ 500МЛ.ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ДЕГРИЗО ЗАКАЧАЛКА "АРО" - 5 БР. ИЗТРИВАЛКА МАРС 60*90 ИЗТРИВАЛКА, ГУМА "ФИНГЕР" 46 Х 70 ТЕКСТИЛНА ИЗТРИВАЛКА 45*65 К-Т 12 БР ТЪМНО КАФЯВИ ЗАКАЧАЛКИ К-Т 3 БР ЗАКАЧАЛКИ, МЕТАЛНИ ЧЕРНИ ИЗТРИВАЛКА, КОКОС 40Х60 СМ ПЛИМУТ К-Т 12 БРОЯ ДЪРВЕНИ ЗАКАЧАЛКИ ЧЕТКА С ЛОПАТКА ЗЬОКЕ ДОМАКИН.МЕТЛА ЧЕРВЕНА С ДРЪЖКА ДЪЛГА ЧЕТКА ЗА ПОД С ЛОПАТКА МЕТЛА С ДРЪЖКА ВИЛЕДА ПАМУЧНА БЪРСАЛКА "АРО" - 3 БР УРЕД ЗА ИЗБУТВАНЕ НА ВОДА 60 СМ БЪРСАЛКА ЗА ПОД ECO MOP ПЕРА ЗА ПРАХ ДРЪЖКА ЧЕТКА ЕВРОПА УНИВЕРСАЛНА ЧЕТКА МИКРО МЕТЛА 60СМ ''OUTDOOR'' УРЕД ЗА ПОДСУШАВАНЕ И ПОЛИРАНЕ ПЕРО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПРОЗОРЦИ 28 ПОДОМИЯЧКА С МИКРО-ФИБЪР ПЕРО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПРОЗОРЦИ 40 СТЪКЛОМИЯЧКА 3 В 1 СИСТЕМА 2В1 МОКРО/СУХО ПОЧИСТВАНЕ СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНE МИКРОФИБЪР ОВАЛНА КОФА КОФА С ИЗТИСКВАЩ МЕХАНИЗЪМ КОЛИЧКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ С 2 КОФИ КАМЕРИЕРСКА К-КА 1580/590/1460 ДВ КОФА "MAGIC CLEAN" 16 Л КОФА С КОЛЕЛА ЕЛИ "CLICK IT" КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ - 15Л. "CLICK IT" КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ - 25Л. "CLICK IT" КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ - 50Л. КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ 110 Л. КОШ С ВЪРТЯЩ КАПАК 7 Л. КОШ С ВЪРТЯЩ КАПАК 23 Л. КОШ С ВЪРТЯЩ КАПАК 50 Л. МЕТАЛЕН ПЕПЕЛНИК, ХРОМ 58 СМ КОШ ХОТЕЛСКИ С РИНГ 18/10 КОШ ''АРО'' 8Л КОШ ''АРО'' 12Л КОШ ''АРО'' 22Л ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА 10KG ARO К-КТ 10 БР СОЛАРНИ ЛАМПИ ГАЗОВО БАРБЕКЮ LANDMANN 3 ГОРЕЛКИ ГАЗОВО БАРБЕКЮ LANDMANN 4 ГОРЕЛКИ БАРБЕКЮ МАСИВ БЯЛО БЕЗ ОБЛИЦОВКА БАРБЕКЮ МАСИВ ОБЛИЦОВКА+СКАРА МАСА Ф55 МРАМОР, ЧУГУНЕНА ОСНОВА КРЕСЛО АЛУМИНИЙ&РАТАН Т.СИВ ИНСЕКТ ТЕРМИНАТОР VLS 80W, 70M2

Стр. 17 of 18

наличен по поръчка по поръчка по поръчка наличен по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка по поръчка по поръчка по поръчка наличен наличен наличен

регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен

109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 120 120 121

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 59.99 79.99 4 684.00 3 957.00 339.00 3 300.00 329.00 19.99 24.99 119.00 249.00 349.00 10.99 30.99 5.79 4.15 3.89 33.99 4.89 9.99 11.49 4.75 2.60 18.89 8.39 8.99 11.99 2.99 11.99 10.99 3.69 5.29 6.99 9.29 2.99 4.49 2.49 2.39 2.49 4.99 8.29 19.99 8.49 57.99 8.99 35.99 25.99 21.79 3.29 57.99 134.00 549.00 8.99 2.99 10.99 13.99 22.99 68.99 4.49 11.99 18.99 38.99 20.39 3.49 5.49 6.99 12.49 49.99 599.00 1 599.00 289.00 419.00 69.99 89.99 165.00

71.99 95.99 5 620.80 4 748.40 406.80 3 960.00 394.80 23.99 29.99 142.80 298.80 418.80 13.19 37.19 6.95 4.98 4.67 40.79 5.87 11.99 13.79 5.70 3.12 22.67 10.07 10.79 14.39 3.59 14.39 13.19 4.43 6.35 8.39 11.15 3.59 5.39 2.99 2.87 2.99 5.99 9.95 23.99 10.19 69.59 10.79 43.19 31.19 26.15 3.95 69.59 160.80 658.80 10.79 3.59 13.19 16.79 27.59 82.79 5.39 14.39 22.79 46.79 24.47 4.19 6.59 8.39 14.99 59.99 718.80 1 918.80 346.80 502.80 83.99 107.99 198.00


ОТДЕЛ Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Сезонни Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис

АРТИКУЛЕН НОМЕР 105394 136623 149245 507 1740 6270 36461 40183 40184 51001 65496 71110 79821 79823 93331 121628 59504 59505 59506 99504 143777 169508 299506 71111 89900 99103 100970 113863 143788 213863 540186 112489 138449 172125 178932 178933 28396 39294 39296 53948 53958 53961 75115 75130 75131 75135 82924 94621 94622 94623 125760 125762 130413 152087 152091 166084 166085 166086 166087 179471 179473 100238 125258 125259 130060 149713 151986 151987 176762

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЛИЧНОСТ СЕЗОННОСТ Стр. № МЕ

ГАЗОВ ОТОПЛИТЕЛ EINHELL PS13 NIRO К-КТ МАСА 200X60 + 2 ПЕЙКИ БИРЕН К-КТ МАСИВЕН ЧАМ 120Х70 СТОЛ АГОСТО БЕЗ ПОДЛАКЪТНИК БЯЛ СТОЛ SHELL С ПОДЛАКЪТНИК БЯЛ СТОЛ SHELL С ПОДЛАКЪТНИК ЗЕЛЕН МАСА КРЪГЛА Ф60 БЯЛА 1 КРАК СТОЛ 5-ПОЗИЦИОНЕН ХАМОР БЯЛ СТОЛ 5-ПОЗИЦИОНЕН ХАМОР ЦВЕТЕН МАСА КВАДРАТ 70X70 РЕНО МРАМОР ПЛ МАСА КВАДРАТ 70X70 РЕНО ДЪРВ.ПЛОТ СТОЛ ВИОЛА С ДЕКОР ЦВЕТЕН МАСА ДЪРВО 100X60,72СМ БУК СГЪВ. СТОЛ ДЪРВО АТИНА БУК С ПЛАТ, СГЪВ МАСА ДЪРВО 80X60,72СМ БУК СГЪВ. МАСА КВАДРАТ 70X70 РЕНО МОЗАЙКА СТОЛ АЛУМИНИЙ&РАТАН СТОЛ АЛУМИНИЙ МАСА Ф60 АЛУМИНИЙ СТОЛ АЛУМИНИЙ&ДЪРВО 2MM СТЕНА СТОЛ АЛУ/РАТАН PVC, БАМБУК. ИМИТ. К-КТ 2СТОЛ CASSIS+1 МАСА GUERIDON МАСА КВАДРАТ 70X70 АЛУ+ДЪРВО 2ММ СКАРА ПОЗИЦИОННА БЯЛА ЧАДЪР ГРАДИНСКИ ДЪРВЕН 3M С МЕХАН ЧАДЪР ТЕЛЕСК 3.5M СТР. РАМО ПОЗ. ГРАД. ШАТРА 6.8Х5M ВОД. СТР.СТЕНИ СЕННИК 300X200CM ГРАД. ШАТРА 4X4 ВОДОУСТ. 4 СТЕНИ СЕННИК 400X250CM ШЕЗЛОНГ ROMANCE БЯЛ СГЪВАЕМ БАСЕЙН 9.15X4.7X1.2М, ФИЛТЪР+СТЪЛ ШЕЗЛОНГ ДЪРВЕН ОАЗИС С ШАЛТЕ 3СМ СТОЛ-ШЕЗЛОНГ ДЪРВЕН+ПОЛИЕСТ. ПЛАТ БАСЕЙН 9.15X4.7X1.3М, ИМИТ. КАМЪК БАСЕЙН 9.15X4.7X1.3М, ИМИТ. ДЪРВО СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА 10 Х 100 Л. КАСОВА БЕЛЕЖКА ХИМ. 5 БЛОКАХ100Л. СКЛАД. РАЗП. ХИМИЗ. 9 Р. БЛОК 100 РОЛКИ ОФС.SIGMA 57,Ф55,25M,12Б РОЛКИ ТЕРМ.SIGMА 20+35,Ф48,28M,12 РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA 57ММ,Ф48,28М,12Б РОЛКИ ХИМ.SIGMA, 57ММ,15М, 20БР РОЛКИ ДВ.УДАР.SIGMA 57ММ,15М,20БР РОЛКИ ОФС.SIGMA 37MM,Ф55,25M,20БР РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA 57MM,Ф40,19М,20Б ПАПКА СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA57,Ф33,11.75М,20Б РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA 57ММ,Ф54,35М,12Б РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA37,Ф33,11.75М,20Б РОЛКИ ДВ.ХИМ.SIGMA 75ММ,15М,12БР РОЛКИ ТЕРМ.SIGMA 28+28MM,Ф40,20БР КНИГА ЗА МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ УКАЗАТЕЛЕН ЗНАК NO SMOKING УКАЗАТЕЛЕН ЗНАК WC МЕНЮ 14/30, 10 ЛИСТА H-LINE МЕНЮ 20/30, 10 ЛИСТА H-LINE МЕНЮ 14/30, 8 ЛИСТА ЛУКС H-LINE МЕНЮ 20/30, 8 ЛИСТА ЛУКС H-LINE UV&MG ДЕТЕКТОР БАНКНОТИ PRO12PM БАНКНОТОБРОЯЧНА МАШИНА PRO35 СТОЛ ПОСЕТ. ISO 5БР ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ СТОЛ ПОСЕТ. ISO 5БР СИВ ТЕКСТИЛ СТОЛ ПОСЕТИТ. ISO 5БР СИН ТЕКСТИЛ СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ASCONA СТОЛ ПРЕЗИДЕНТСКИ SANTINO H-8235L СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ CORTINA ЧЕРЕН СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ CORTINA СИН СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ CORTINA ЧЕРВЕН

Стр. 18 of 18

наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен по поръчка наличен наличен по поръчка по поръчка наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен наличен

сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен сезонен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен регулярен

121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 5 12 12 12 20 20 20 20 1 20 12 20 12 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1

Нето цена Цена с ДДС за МЕ за МЕ 249.00 119.00 269.00 10.99 9.49 9.99 25.99 32.99 34.99 37.99 36.99 23.99 129.00 74.99 99.99 31.98 44.99 39.99 69.99 49.99 79.99 219.00 105.00 44.99 49.99 499.00 499.00 275.00 299.00 325.00 64.99 4 499.00 209.00 54.99 5 999.00 5 999.00 3.49 4.09 8.79 2.99 5.76 5.49 7.80 8.60 3.20 6.49 1.49 4.80 6.72 3.20 6.12 6.40 5.99 9.99 9.99 6.99 8.99 8.49 9.99 71.99 249.00 112.45 112.45 112.45 22.99 84.99 25.00 25.00 25.00

298.80 142.80 322.80 13.19 11.39 11.99 31.19 39.59 41.99 45.59 44.39 28.79 154.80 89.99 119.99 38.38 53.99 47.99 83.99 59.99 95.99 262.80 126.00 53.99 59.99 598.80 598.80 330.00 358.80 390.00 77.99 5 398.80 250.80 65.99 7 198.80 7 198.80 4.19 4.91 10.55 3.59 6.91 6.59 9.36 10.32 3.84 7.79 1.79 5.76 8.06 3.84 7.34 7.68 7.19 11.99 11.99 8.39 10.79 10.19 11.99 86.39 298.80 134.94 134.94 134.94 27.59 101.99 30.00 30.00 30.00


§ ­«©¥ÀÓÀÈ¿¥ÀËà ÊËÀ¿Æ»¾»ÉÍÆÃÒÈüÃÂÈÀÌ ËÀÓÀÈÃÚÈ»̽ÉÃÍÀ ÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈÃÅÆÃÀÈÍà ÒËÀÂÌÊÀÑûÆÈÉ Ë»ÂË»¼ÉÍÀÈÃÍÀÌɼÌͽÀÈà ÍÕ˾ɽÌÅÃÇ»ËÅà ¨»Å»Ë»ÄÍÀ ¾ÉÌÍÃÍÀ ½Ã¿»ÌÀ ÒνÌͽ»Í ÎÙÍÈÉ ªËÉ¿ÎÅÍû ÊËÉÏÀÌÃÉÈ»Æ ȻͻÅÎÐÈÚ

ÃÈ»¾Ã ¿É¼Ë» Ì¿ÀÆÅ»

ÌÃÒÅÉ »ÉÏÃÌ»

ªËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈ ÇÃÅÌ»¼»ËɽÀ Å»ÏÀÈÀÍ» ÃÐÉÍÀÆÃ

©¦¬ · ©¦¬ · §£¦šœ š §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ¨«© š˜¨¥˜ ™«¨›˜© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

©¨œŸ±Ÿ ¢§®¨ª¦š°¢¹¡š ¦Ÿ¬5¨›´¥šª¢¹

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

ZZZPHWUREJ

070010071

info@PHWUREJ

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅà ÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀ È»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈà ̻ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻ ÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍéÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈ Ê»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

horeca-price_2010-08_1-21  

HoReCa 2010 Стр. 1 of 18 ОТДЕЛ Стр. 2 of 18 ОТДЕЛ Стр. 3 of 18 ОТДЕЛ Стр. 4 of 18 ОТДЕЛ Стр. 5 of 18 ОТДЕЛ Стр. 6 of 18 ОТДЕЛ Ст...