Page 1

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ƨLJƻƾǐƾLJNjǎljƹdžǁNJƻǁNJLJǃLJǃƹǐƾNJNjƻLJ ƤƾNJdžLJ ljƹǀLjLJǀdžƹƻƹƾDžǁ LjljLJƽnjǃNjǁNJ DŽLJƼLJNjLJ

ƛƾǐƾǁNJ džLJƻLJNjLJDŽLJƼLJ


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! Асортиментът под бранд Fine Food обхваща повече от 240 продукта във всички категории храни. Марката е насочена към професионалните търговци. Брандът предлага хранителни продукти сравними по качество с най-добрите в съответната категория, но на по-добра цена. Марката прави продуктите лесно разпознаваеми на рафта. Fine Food предлага храни отговарящи на европейските стандарти за качество.

2


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! Ползи от бранд FINE FOOD и FINE DREAMING: • • • • •

разширява и допълва офертата на професионалните търговци; прави асортимента на професионалния търговец различен от този на негови конкуренти; предоставя ценово предимство за съответните продукти; отлично съотношение цена / качество; отличава продуктите с опаковки, съобразени с нуждите на търговците и очакванията на крайните клиенти .

3


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ИЗБРАХ FINE FOOD, ЗАЩОТО:

цена - 13.79 *

1 Л ЗЕХТИН EXTRA VIRGIN

цена - 11.03 *

• • • • • •

Търговска марка на МЕТРО; Дистрибуция през МЕТРО; Подкрепа от Метро, чрез по-ниска цена; Пазарен дял: последовател на “Лидера”; Цена : по-ниска от “Лидера” Качество: сравнимо с “Лидера”

Предимство за търговеца: • • •

Разширяване на предложението в ключови категории храни; Разграничение от конкурентите; Възможност за повисока печалба

цена - 7.50 * * цените са в лева, включват ДДС и са валидни към 01-04-2011. * посочените цени не са ангажимент за период от време. 4


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

166722

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ̻ƻÇÎËÀÈÉ

žË»Ç»Á

ž

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

œË§ ±ÀÈ»ž

6,95

›ËÍ”

172072

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©½ÒÀÌÃËÀÈÀ

žË»Ç»Á

ž

¼ÀŸŸ¬8,34 ÌŸŸ¬

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

œË§ ±ÀÈ»ž

8,99

›ËÍ”

166585

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÅ»½»ÆÉÍÅË»½ÀÇÆÚÅÉ

žË»Ç»Á

a¾Ë

¼ÀŸŸ¬10,79 ÌŸŸ¬

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

œË§ ±ÀÈ»ž

10,99

›ËÍ”

166587

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÅ»½»ÆÉÍÅË»½ÀÇÆÚÅÉ

žË»Ç»Á

až

¼ÀŸŸ¬13,19ÌŸŸ¬

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

œË§ ±ÀÈ»ž

10,75

›ËÍ”

172071

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÅ»½»ÆÉÍɽÒÀÇÆÚÅÉ

žË»Ç»Á

až

¼ÀŸŸ¬12,90ÌŸŸ¬

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100%

œË§ ±ÀÈ»ž ©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

12,69

™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁǁƽƾDŽǁǃƹNjƾNJǁ

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

¼ÀŸŸ¬15,23ÌŸŸ¬

5


DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁǁƽƾDŽǁǃƹNjƾNJǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

6

›ËÍ”

192384

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,15

›ËÍ”

192385

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,15

›ËÍ”

192099

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÉÊÀÈÉÌÃËÀÈÀÌÆ»Ä̲À¿ÕË

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

1,18

›ËÍ”

192103

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÉÊÀÈÉÌÃËÀÈÀÌÆ»ÄÌž»Î¿»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

1,18

›ËÍ”

192102

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÉÊÀÈÉÌÃËÀÈÀÌÆ»ÄÌ ÇÀÈÍ»Æ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

1,18

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

¼ÀŸŸ¬1,38ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,58ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,42ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,42ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,42ÌŸŸ¬

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

183195

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÎ¿ÃȾÓÉÅÉÌÕÌÌÇÀͻȻ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

0,50

›ËÍ”

183196

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÎ¿ÃȾœÎ˼ÉÈÌÅ»½»ÈÃÆÃÚÌÕÌ ÌÇÀͻȻ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

0,54

›ËÍ”

172760

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬»Æ»Í»¬ÈÀÁ»ÈÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,49

›ËÍ”

172761

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

«ÎÌÅ»̻ƻͻ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,74

¼ÀŸŸ¬0,60 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,65 ÌŸŸ¬

100% ™Ÿ¨˜©ª ª£¥  ¤˜Ÿ¥ ¥ 

¼ÀŸŸ¬2,99 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,09 ÌŸŸ¬

ÅÆÙÒ½»ÈÀÍÉÈ»ÇÆÚÅÉÃÆÿËξÃÇÆÀÒÈÃÊËÉ¿ÎÅÍý ›ËÍ” ¿˻½ÉÌÆɽÈÃÚÈÃÈ»ÒÃÈÈ»ÐË»ÈÀÈÀÇÉÁÀ¿»ÌÀËÀ¿ÎÑÃË» ©ÊÃÌ»ÈÃÀ ËÃÌÅ»ÉÍÇÀÍ»¼ÉÆÃÍÀÈÌÃÈ¿ËÉÇ¿É žË»Ç»Á

œË§ §ÆÚÅÉÍÉÀÈ»ÄýÀÌÍÈÉÌÕÌÌÕ¿ÕËÁ»ÈÃÀÍÉÌÃȻŻÆÑÃÄ

DžDŽƾǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁǁƽƾDŽǁǃƹNjƾNJǁ

§¨¦œ«¢ª ¦ª¤£·¢¦

±ÀÈ»¼Ë 00,00 ÅÉÄÍÉþ˻ÀÉÌÈɽȻËÉÆÚ½¾ËÃÁ»Í»»ÅÉÌÍÃÍÀÈà ©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

7


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ¢ÀÆÀÈÒÎÑÃÍÀÉÍÇÉÇÀÈͻȻ¼Ë»ÈÀÍÉÊÉÌÍÀÊÀÈÈɾμÚÍ̽ÉÚÍ»ÐË»ÈÃÍÀÆÈ» ÌÍÉÄÈÉÌÍ­ÉÂÃÊËÉÑÀÌɼ»ÒÀÇÉÁÀ¿»¼Õ¿ÀÌÊËÚÈ°Ë»ÈÃÍÀÆȻͻÌÍÉÄÈÉÌÍ ›ËÍ” È»»ÇË»ÂÀÈÃÍÀÂÀÆÀÈÒÎÑÃÇÈɾɿɼËÀÌÀ»ʻ½»ÍÕÄÅ»ÍɽËÀÇÀÍÉÉÍ ©ÊÃÌ»ÈÃÀ ÇÉÇÀÈͻȻÌÕ¼ÃË»ÈÀÍÉÃÇÈ»ÊÉÆÀÍÉ¿É»ÇË»ÂÚ½» žË»Ç»Á «»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀÃÂÌÃÊÀÍÀ»ÇË»ÂÀÈÃÍÀÂÀÆÀÈÒÎÑýÅÃÊÚÔ»½É¿»ÃÆþà œË§ »¿ÎÓÀÍÀ½Ç»ÂÈÃÈ»¡ÀÆ»ÍÀÆÈÉÀÈÚÅÉÃÂÀÆÀÈÒÎÑà ÌʻȻÅÂÀÆÀ ¿»ÌÀ Ë»ÂÇË»ÂÚÍÒ»ÌÍÃÒÈÉÊËÀ¿Ã¾ÉͽÀÈÀ«»ÂÇË»ÂÀÈÃÍÀÊËÉ¿ÎÅÍÃÍËÚ¼½»¿»ÌÀ 00,00 ±ÀÈ» ÃÂÊÉƽ»Í½À¿È»¾»Ã¿»ÈÀÌÀ»ÇË»ÂÚ½»ÍÊɽÍÉËÈÉ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

8

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

›ËÍ”

179446

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§»È»Í»ËÅ»ÅμÒÀÍ»

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

10,99

›ËÍ”

179444

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§»È»Í»ËÅ»ÑÚÆ»

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”

179447

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§ÃÅÌÉͿýÉË»ÌÍÚÔþռÃ

žË»Ç»Á

ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

›ËÍ”

179442

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ª»ÒÃÅË»Å

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

10,59

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

™²£›˜¨©¢ ©šž¦ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  ›²™ 

¼ÀŸŸ¬13,19ÌŸŸ¬

™²£›˜¨©¢ ©šž¦ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  ›²™ 

¼ÀŸŸ¬21,47ÌŸŸ¬

™²£›˜¨©¢ ©šž¦ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  ›²™ 

¼ÀŸŸ¬7,19ÌŸŸ¬

™²£›˜¨©¢ ©šž¦ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  ›²™ 

¼ÀŸŸ¬12,71ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

179439

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ª»ÍÆ»¿Á»ÈÈ»¾ËÃÆ

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÃŽÃÒÅÃÈ»¾ËÃÆ

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”

179441

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¢ÀÆÀÈÒÎÑÃÈ»¾ËÃÆÇÃÅÌ

žË»Ç»Á

ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,99

›ËÍ”

179440

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÀÒÀÈüÀÆÀÈÃÒÎÓÅÃ

žË»Ç»Á

ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

4,66

›ËÍ”

179199

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÃÍ»ÄÌÅÃÇÃÅÌ

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

4,79

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬4,62 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,62 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,79 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

›ËÍ”

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

9


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ǀƹDžljƹǀƾdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

›ËÍ”

192801

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Ê»È»Å

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

0,99

›ËÍ”

104870

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§Ã¿Ã

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,75

›ËÍ”

190961

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÆÇ»ËÃÊ»ÈÃË»ÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,55

›ËÍ”

192495

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÕÌÍÕ˽»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,79

¼ÀŸŸ¬4,50ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,26ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬6,95ÌŸŸ¬

›ËÍ” Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

©ÊÃÌ»ÈÃÀ žË»Ç»Á œË§ ±ÀÈ»

10

¼ÀŸŸ¬1,19ÌŸŸ¬

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

00,00


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

176247

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÎÓÀÈÃÅ»ÄÌÃÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

7,99

›ËÍ”

176260

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Í»ÏÿÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

4,49

›ËÍ”

176258

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œË»ÂÃÆÌÅÃÉËÀÐ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

10,39

›ËÍ”

176261

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀÆÀÈÌÆÕÈÒɾÆÀ¿

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,59

›ËÍ”

176255

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÀÓÈÃÅ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

8,69

¼ÀŸŸ¬5,39 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬12,47ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,31 ÌŸŸ¬

NJnjljLJƻǁǘƽǃǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬9,59 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬10,43 ÌŸŸ¬

11


NJnjljLJƻǁǘƽǃǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

12

›ËÍ”

176259

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥À¿ËɽÃÚ¿ÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

40,29

›ËÍ”

176253

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÎÈ»ÍÎË»ÆÈÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,79

›ËÍ”

176248

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œ»È»ÈɽÒÃÊÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,59

›ËÍ”

176254

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§ÃÅÌÈ»ÍÎË»ÆÈÃÚ¿ÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

11,89

›ËÍ”

176262

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÀÐÃÊÉÆɽÃÈÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

11,29

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬48,35ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬11,75ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,11ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬14,27ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬13,55ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

120328

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÙÍÀÈÃÑ»À¿ËÉÌÇÆÚÈ»

žË»Ç»Á

ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

4,09

›ËÍ”

120327

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÙÍÀÈÃÑ»À¿ËÉÌÇÆÚÈ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

1,50

›ËÍ”

183363

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÊÃÚÊÀÒÀÈ»¼ÀÆÀÈ»¼ÀÂÉÑÀÍ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

2,39

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀÆÀÈÿÉÇ»Íà ÑÀÆÃÈ»ÅμÒÀÍ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

0,73

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀÆÀÈÿÉÇ»Íà ÑÀÆÃÈ»ÅμÒÀÍ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,19

¼ÀŸŸ¬4,91 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,80 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,87 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,88 ÌŸŸ¬

©¨œ¥¦ ›¦£·¤˜ «Ÿ¨·£˜ ¢˜§ ·

ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

©š¢«©¥˜ œ¦¤˜°¥¦ §¨ ›¦ªš¥ §¨¦œ«¢ª

¼ÀŸŸ¬1,43 ÌŸŸ¬

13


ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

14

›ËÍ”

164381

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ŸÉÇ»ÍëÎÌÍÃÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,59

›ËÍ”

189880

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÎÊÀËÌÆ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,70

›ËÍ”

189882

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÎÊÀËÌÆ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,89

›ËÍ”

189883

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÃȾ˻Ð

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,89

›ËÍ”

169367

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªËÀÌÀÈÂÀÆÀȾ˻Ð

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,07

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬1,91ÌŸŸ¬

¢¨­¢   ©£˜œ¢  ®˜¨š ¯¥  Ÿ²¨¥˜

¼ÀŸŸ¬0,84ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,07ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,07ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,28ÌŸŸ¬

¢¨­¢   ©£˜œ¢  ®˜¨š ¯¥  Ÿ²¨¥˜


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

132336

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÎŻȻÒÉ˼»¿ÁÃÄÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

1,29

›ËÍ”

188047

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÍÀËÃÆÃÂÃË»ÈÃÅË»ÌÍ»½ÃÒÅà ÅÌÍË»ÌÇ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

1,55

›ËÍ”

173715

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¢ÀÆÀÈÏ»ÌÎÆ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

0,87

›ËÍ”

188203

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§»ÌÆÀȼɼ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

0,82

›ËÍ”

188205

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÀÒÀȼɼ½¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

0,82

¼ÀŸŸ¬1,86 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,16 ÌŸŸ¬

œ¦™¨ ©š˜¨¥ ™¦™

¼ÀŸŸ¬0,98 ÌŸŸ¬

œ¦™¨ ©š˜¨¥ ¬¦›Ÿ¨£¥› ¬©¬

ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬1,55 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,98 ÌŸŸ¬

15


ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

16

›ËÍ”

169874

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬»ËÇýÆÉÂɽÆÃÌÍ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,66

›ËÍ”

169872

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬»ËÇýÂÀÆÀ½ÆÃÌÍ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,66

›ËÍ”

181312

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ª»ÌÍÀÍ¿ËɼÉÍÍËÀÌÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,99

›ËÍ”

154682

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÊÀËÌýÌÉÆ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,94

›ËÍ”

192341

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀļÃÑ»ËÀ½ÃÒÅÃ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,41

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬1,99ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,99ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,59ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,33ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,69ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

190726

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

±»ËÌÅ»ÍÎËÓÃÚ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,95

›ËÍ”

191186

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÃÆÀÐÀËÃȾ»½ÉÆÃÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,29

›ËÍ”

191187

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÎÓÀÈÃÂÃÇÈÃÓÊËÉÍÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,41

›ËÍ”

191188

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³ÊËÉÍý¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,05

›ËÍ”

191183

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÃÆÀÐÀËÃȾ»½¿ÉÇ»ÍÀÈÌÉÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,16

¼ÀŸŸ¬2,34 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,55 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,69 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,26 ÌŸŸ¬

ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

­¨«§¢˜š˜ œ¦™¨ ©ª¨ £ Ÿ ¨˜¥˜

¼ÀŸŸ¬1,39 ÌŸŸ¬

17


ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

18

›ËÍ”

165826

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

›È»È»ÌÅμÒÀÍ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,52¼ÀŸŸ¬ 1,82

›ËÍ”

162668

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÉÇÊÉÍÉͼÀÆÀÈÃÊË»ÌÅɽÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,43

›ËÍ”

190272

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÉÇÊÉÍÉͼÀÆÀÈÃÊË»ÌÅɽÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,89

›ËÍ”

190271

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÉÇÊÉÍÉͼÀÆÀÈÃÅ»ÄÌÃÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,55

›ËÍ”

187335

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÉÇÊÉÍÉÍÒÀËÀÓüÀÂÅÉÌÍÃÆÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,29

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,72ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,27ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,86ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,55ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ” ©ÊÃÌ»ÈÃÀ žË»Ç»Á

ªËÃÊËþÉͽÚÈÀÍÉÈ»ÌÆ»¿Å»ÍËÚ¼½»¿»ÌÀÂÈ»ÀÒÀ»ÅÉÆÅÉÍÉÊÉ œË§ ÅË»ÍÅɽËÀÇÀνÃË»ÍÍÉÆÅɽ»ÍÀÐÈÃÚÍѽÚÍÔÀ¼Õ¿ÀÊÉ̽ÀÍÕÆ ±ÀÈ»¼Ë 00,00 ûËÉÇ»ÍÕÍÊÉ»ʻÂÀÈ

›ËÍ”

145693

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Æ»¿ÅÉÉÍÂÀÆÀÈÃÉËÀÐÒÀÍ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,75

›ËÍ”

145690

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Æ»¿ÅÉÉÍÂÀÆÀÈÃÌÇÉÅÃÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,75

›ËÍ”

169528

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§»ÄÉÈÀ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

1,05

›ËÍ”

169525

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

²ÃÆÃÌÉÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

0,93

¼ÀŸŸ¬2,10 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,26 ÌŸŸ¬

ǃLJdžNJƾljƻǁljƹdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬2,10 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,12 ÌŸŸ¬

19


LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

20

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÉÀ½ÌÉÌ ÅÆ»ÌÃÒÀÌÅÃ̽ÀÍÕÆÍÕÇÀÈ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,05¼ÀŸŸ¬ 

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÉÀ½ÌÉ̥ƻÌÃÅ

žË»Ç»Á

Æ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”

188880

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÏÚ½»»лË

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÎлÌÇÀͻȻ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÎлÌÇÀͻȻ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,98ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,79ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œ»ÆÌ»Çɽ»ÊÉ¿ÊË»½Å» ¼ÚÆ»ÒÀ˽ÀÈ»

žË»Ç»Á

Æ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,99

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¢ÀÐÍÃÈ ([WUD9LUJLQ

žË»Ç»Á

Æ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¢ÀÐÍÃÈ ([WUD9LUJLQ

žË»Ç»Á

Æ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¢ÀÐÍÃÈ ([WUD9LUJLQ

žË»Ç»Á

Æ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,19

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÀÈÀÈÉÌÀÇÀ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬6,59 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬

21


LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

22

›ËÍ”

170587

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©Ëá»ÌÇÃÈ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,35¼ÀŸŸ¬ 1,62

›ËÍ”

170591

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÃÂœ»Æ¿É

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,75

›ËÍ”

170589

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÏÚ½ÉËÃÂ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,27

›ËÍ”

170593

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

«ÃÂÉÈ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,53

›ËÍ”

170586

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÃÂœ»ÌÇ»ÍÃ%RLOLQ%DJ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,62

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,10ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,52ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,84ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,94ÌŸŸ¬

©¨œ¥¦›¦£¤ §¦£ ¨˜¥  Ÿ²¨¥˜¥ ©£§š˜± §¨  ›¦ªš¥


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

 

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¡ÀÆÃË»ÈüÉȼÉÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÉÆÀÍà ÌÕÌÌÎÌ»Ç Ì Ç»ÌÆÃÈþ˻лÇ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

6

±ÀÈ»¼Ë

0,26

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÉËÍÃÆ»ÒÃÊÌ ÌÉÆÌÃËÀÈÀÆÙÍ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”

176465

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ºÊÉÈÌÅÃÌÈ»ÅÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”

176467

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÃÂɽÅËÀÅÀË

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë¼ÀŸŸ¬0,31 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,03 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,43 ÌŸŸ¬

ƺLJdžƺLJdžǁǐǁLjNJǁNJLJDŽƾNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬8,27 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,43 ÌŸŸ¬

23


Ljƾǐƾdžǁǘƽǃǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

24

›ËÍ”

176466

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÍοÀÈÍÌÅÃÇÃÅÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,69¼ÀŸŸ¬ 4,43

›ËÍ”

176446

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÀÒÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,50

›ËÍ”

176441

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÀÒÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,49

›ËÍ”

176458

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÀÒÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,49

›ËÍ”

176463

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³»ÇÏÕÌÍÕÅ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,49

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,60ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,99ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,99ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬11,39ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

176447

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÕËÁÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,50

›ËÍ”

176440

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÕËÁÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,49

›ËÍ”

176459

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¯ÕÌÍÕÑÃÊÕËÁÀÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,49

›ËÍ”

176448

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÎ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

2,00

›ËÍ”

176442

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÎ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

¼ÀŸŸ¬2,99 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,99 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,40 ÌŸŸ¬

Ljƾǐƾdžǁǘƽǃǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬0,60 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬7,19 ÌŸŸ¬

25


Ljƾǐƾdžǁǘƽǃǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

26

›ËÍ”

176460

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÓÎ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,49¼ÀŸŸ¬ 11,39

›ËÍ”

176450

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÀÓÈÃÑÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

2,00

›ËÍ”

176444

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÀÓÈÃÑÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

›ËÍ”

176462

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÀÓÈÃÑÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,49

›ËÍ”

176449

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œ»¿ÀÇÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

2,00

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,40ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬7,19ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬11,39ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,40ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

176443

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œ»¿ÀÇÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

›ËÍ”

176461

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œ»¿ÀÇÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,49

›ËÍ”

175732

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÀÐɽÅÃÌÓÉÅÉÆ»¿

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,65

›ËÍ”

175728

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

©ËÀÐɽÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,29

›ËÍ”

166295

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÓÅÉÍÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,95

¼ÀŸŸ¬11,39 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,38 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,95 ÌŸŸ¬

LjƾǐƾdžǁǘƽǃǁNjƾNJNjƾdžǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬7,19 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,74 ÌŸŸ¬

27


ǘƽǃǁƺDŽƹNjLJƻƾ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

28

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÆ»Í»ÍÉËÍ» ½»ÈÃÆÃÚŻŻÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

Åͼ˼ƻÍɽÀ

±ÀÈ»¼Ë

2,89¼ÀŸŸ¬ 3,47

›ËÍ”

174544

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»Å»É½É¿Ë»ÁÀ ÌÕÌÌÍ»Ïÿ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,13

›ËÍ”

174542

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»Å»É½É¿Ë»ÁÀ ÌÏÕÌÍÕÅ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,13

›ËÍ”

174541

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»Å»É½É¿Ë»ÁÀ ÌÆÀÓÈÃÅ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

2,40

›ËÍ”

174543

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»Å»É½É¿Ë»ÁÀ ̼»¿ÀÇ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

2,40

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,36ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,36ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,88ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,88ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬»È¿½ÃÒ¼ÃÌŽÃÍà ŻŻɽÅËÀǾÉËÌÅÃÊÆɿɽÀ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

0,98

›ËÍ”

131438

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

º¼ÕÆÅɽÔËοÀÆ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,19

›ËÍ”

166294

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍë»ÊÌÉ¿ÃÚ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,99

›ËÍ”

62978

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

&RQFHUWR3LFFRORœÃÌŽÃÍÃÇÃÅÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,99

›ËÍ”

180218

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

&RQFHUWR)DQWDVLD œÃÌŽÃÍÃÇÃÅÌ

žË»Ç»Á

 ž

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

16,66

¼ÀŸŸ¬2,63 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,39 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,59 ÌŸŸ¬

ƺǁNJǃƻǁNjǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬1,18 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬19,99ÌŸŸ¬

29


ƺǁNJǃƻǁNjǁƻƹǍDŽǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

30

›ËÍ”

124419

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍà ÇÀÍ»ÆÈ»ÅÎÍÃÚ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,89¼ÀŸŸ¬ 7,07

›ËÍ”

124420

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍà ÇÀÍ»ÆÈ»ÅÎÍÃÚ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

11,99

›ËÍ”

87221

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

»ÏÆÃÌŻŻɽÅËÀÇ

žË»Ç»Á

ž¼Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,55

›ËÍ”

169027

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÎÈŽ»Èý»ÏÆÃÌÏÕÌÍÕÑÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,84

›ËÍ”

192348

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Æ»¿ÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,45

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬14,39ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,26ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,01ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,14ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”

192363

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬Æ»¿ÅÃÌÓÉÅÉÆ»¿É½»¾Æ»ÂÎË»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,99

›ËÍ”

191602

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

«ÎÆÉŻŻÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

3

±ÀÈ»¼Ë

0,42

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÀÄż»Ë̾ƻÂÎË» ŻŻÉŻ˻ÇÀÆ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

5

±ÀÈ»¼Ë

0,20

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

«ÎÆÉ Å»Å»É½»ÈÃÆÃÚ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,05

›ËÍ”

193391

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥ÉÂÎÈ»ÅÌÕÌÌÍ»ÏÿÃÃÊÉËÍÉÅ»Æɽà ÅÉËÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,75

¼ÀŸŸ¬0,50 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,24 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,26 ÌŸŸ¬

NJDŽƹƽǃǁǑǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬4,79 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,10 ÌŸŸ¬

31


ƺǁNJǃƻǁNjǁǑLJǃLJDŽƹƽLJƻǁƺLJdžƺLJdžǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

32

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍÃ̾ƻÂÎË»ÏÕÌÍÕÑÃÅÉÅÉÌà ÇÆÀÒÀÈÅËÀÇŻŻÉÃÅÉÅÉÌ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,65¼ÀŸŸ¬ 1,98

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍÃÌÊÆɿɽÊÕÆÈÀÁ ھɿ»¾ÉËÌÅÃÊÆɿɽÀ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÃÌŽÃÍà ÌÆÀÈÀÈÉÌÀÇÀÃÇÙÌÆà ÌÒÀ˽ÀÈüÉËɽÃÈÅÃÌÏüËÃÃÃÈÎÆÃÈ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,43

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÉȼÉÈÃÌÍËÃÆÀÓÈÃÅ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

3,85

›ËÍ”

185778

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈë»ÅɽÃÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,99

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,68ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,72ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,62ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,39ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈë»ÅɽÃÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,59

›ËÍ”

185781

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈë»ÅɽÃÈÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

£ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ Mild

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

7,49

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

£ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ Gold

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

7,49

›ËÍ”

186212

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

£ÈÌÍ»ÈÍÈÉŻŻÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,15

¼ÀŸŸ¬8,51 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬8,99 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬8,99 ÌŸŸ¬

ǑLJǃLJDŽƹƽLJƻǁƺLJdžƺLJdžǁNjLJLjDŽǁdžƹLjǁNjǃǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬4,31 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,58 ÌŸŸ¬

33


NjLJLjDŽǁdžƹLjǁNjǃǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

34

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

£ÈÌÍ»ÈÍÀÈÒ»ÄÆÃÇÉÈÊË»ÌÅɽ»¾ÉËÌÅÃ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,81¼ÀŸŸ¬ 2,17

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¥»ÊÎÒÃÈÉ ÅÆ»ÌÃżÀ»лËŻŻÉ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,15

›ËÍ”

186207

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

«»ÂͽÉËÃǻȻÊÃÍÅ»½

žË»Ç»Á

оË

œË§

 ÅÍ

±ÀÈ»¼Ë

4,16

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

žÉËÀÔÓÉÅÉÆ»¿ÅÆ»ÌÃÅžÉËÀÔÓÉÅÉÆ»¿ ¼ÚÆ

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,99

›ËÍ”

174573

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÉÒÀÈÃÅÉËû¼»ÈÃÑ»

žË»Ç»Á

¾Ë

œË§

4

±ÀÈ»¼Ë

1,02

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,78ÌŸŸ¬

œ›¦›¨¬£«›¨ ¥®¬ ¬µŸµ«¡› ¬§ ­›¨› ¢›°›«£ ¥›¯ 

¼ÀŸŸ¬4,99ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,39ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,22ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈÃÈ»ÊÃÍÅà ¦ÃÇÉÈ»¿»

žË»Ç»Á

ÆÆ

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,39 

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈÃÈ»ÊÃÍÅà ©Ë»ÈÁ»¿»

žË»Ç»Á

ÆÆ

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,42 0,82

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈÃÈ»ÊÃÍÅà º¼ÕÆÅ»

žË»Ç»Á

ÆÆ

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,40 0,69

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈÃÈ»ÊÃÍÅà ¥ÉÆ»

žË»Ç»Á

ÆÆ

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,46 0,82

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈÃÈ»ÊÃÍÅà ­ÉÈÃÅ

žË»Ç»Á

ÆÆ

œË§±ÀÈ»¼Ë

0,44 

¼ÀŸŸ¬0,47 ÌŸŸ¬ ¼ÀŸŸ¬0,71 ÌŸŸ¬

¬¨›­®«›¦¨£ ©± ­£­ ¦£ ¬µŸµ«¡›¢›°›«

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬ ¼ÀŸŸ¬0,98 ÌŸŸ¬

¬¨›­®«›¦¨£ ©± ­£­ ¦£ ¬µŸµ«¡›¢›°›«

¼ÀŸŸ¬0,48 ÌŸŸ¬ ¼ÀŸŸ¬0,83 ÌŸŸ¬

¬¨›­®«›¦¨£ ©± ­£­ ¦£ ¬µŸµ«¡›¢›°›«

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬ ¼ÀŸŸ¬0,98 ÌŸŸ¬

¬¨›­®«›¦¨£ ©± ­£­ ¦£ ¬µŸµ«¡›¢›°›«

ƺƾǀƹDŽǃLJǎLJDŽdžǁdžƹLjǁNjǃǁ

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¬¨›­®«›¦¨£ ©± ­£­ ¦£ ¬µŸµ«¡›¢›°›«

¼ÀŸŸ¬ ÌŸŸ¬ ¼ÀŸŸ¬0,66 ÌŸŸ¬

35


ǃLJǀDžƾNjǁǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

¾

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

36

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ¼ÀÓÅÃÇÉÅËÃÅÕËÊÃÒÅà ©¼ÃÅÈɽÀÈÃ6HQVLWLYH

©Ê»ÅɽŻ

¼ËÉÊ

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

0,99¼ÀŸŸ¬ 1,19

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

œÀ¼ÀÓÅÃÇÉÅËÃÅÕËÊÃÒÅà ©¼ÃÅÈɽÀÈÃ6HQVLWLYH

©Ê»ÅɽŻ

¼ËÉÊ

œË§

2

±ÀÈ»¼Ë

1,95

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ªÚÈ»»¼»ÈÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

2,69

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÉÌÃÉÈ»ÌÆÀ¿ÌÆÕÈÑÀ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÀÈÌÊËÀÄÏ»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

7,99

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,34ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬3,23ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬7,19ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬9,59ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ 20.04.2011

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

¾

183153

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÀÈÌÊËÀÄÏ»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

10,59

›ËÍ”

183157

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÀÈÌÊËÀÄÏ»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,99

›ËÍ”

183152

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÀÈÌÊËÀÄ¿ÀÍÌÅà ϻÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

10,99

›ËÍ”

183148

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÈÉÇÆÚÅÉ¿ÀÍÌÅÉ Ï»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

9,59

›ËÍ”

183144

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÈÉÇÆÚÅÉÏ»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

6,99

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

¼ÀŸŸ¬12,71ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬7,19 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬13,19ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬11,51 ÌŸŸ¬

ǃLJǀDžƾNjǁǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

›ËÍ”

¼ÀŸŸ¬8,39 ÌŸŸ¬

37


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ!

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

ǃLJǀDžƾNjǁǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¨»ÆÃÒÀÈÌÆÀ¿ ¾

38

›ËÍ”

183145

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÆÕÈÑÀ»ÔÃÍÈÉÇÆÚÅÉÏ»ÅÍÉË

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,59¼ÀŸŸ¬ 6,71

›ËÍ”

183146

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¦ÉÌÃÉÈ»ÌÆÀ¿ÌÆÕÈÑÀ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

3,59

›ËÍ”

183158

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

¬ÊËÀÄ»ÌÆÀ¿ÌÆÕÈÑÀ

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

5,59

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ$ORH \RJXUW([RWLF6HQVLWLYH0LON KRQQH\

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,55

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈÊÕÆÈÃÍÀÆ$ORH \RJXUW ([RWLF6HQVLWLYH0LON \RJXUW

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,39

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬4,31ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬6,71ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,86ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬1,67ÌŸŸ¬


ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! ›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

³»ÇÊÉ»È6LON*ORVV9ROXPH)RUPHQ $QWLEUHDNDJH

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,66

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

ŸÎÓ¾ÀÆ6HQVLWLYH0LON KRQQH\2OLYH $ORH \RJXUW

žË»Ç»Á

ÇÆ

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,99

›ËÍ”©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§ÉÅËÃÅÕËÊà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

©Ê»ÅɽŻ

¼Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

0,41

›ËÍ”

185887,185888

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

§ÉÅËÃÅÕËÊû¾ËÃÇ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

žË»Ç»Á

¼Ë

œË§

1

±ÀÈ»¼Ë

1,15

›ËÍ”

183410

©ÊÃÌ»ÈÃÀ

­É˼»ÍÃÊÊÉÍÈÃÅ

¼ÀŸŸ¬1,99 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,39 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬0,49 ÌŸŸ¬

žË»Ç»Á œË§

¼Ë

±ÀÈ»

2,25

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÃÉͿɾ

ǃLJǀDžƾNjǁǐdžǁLjljLJƽnjǃNjǁ

¼ÀŸŸ¬1,38 ÌŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬2,70 ÌŸŸ¬

39


ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Серията продукти Fine Dreaming предлага цялостна грижа за Вашето тяло. Fine Dreaming маркира асортимент в категориите КОЗМЕТИКА и ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА.

©¦¬ · ©¦¬ · §£¦šœ š §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ¨«© š˜¨¥˜ ™«¨›˜© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥ ­˜©¢¦š¦ œ¦™¨ ¯

©¨œŸ±Ÿ ¢§®¨ª¦š°¢¹¡š ¦Ÿ¬5¨›´¥šª¢¹

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

www.metro.bg

070010071

info@metro.bg

šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀÇÈÆÄןŸνÅÀÀ¼À¿¸ÁÅŸ¸ÈÊÀÂËÃÀʽ

FINE FOOD  

ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ! Асортиментът под бранд Fine Food обхваща повече от 240 продукта във всички категории храни. Марката е...

Advertisement