Page 1


Wij bestaan uit een 90-tal zogenaamde Local BEST Groups, in het kort LBG. Alle LBGs samen vormen BEST (Board of European Student of Technology). Elke LBG is een zelfstandige vereniging aan een technologische universiteit in Europa, en organiseert minstens één course om de twee jaar. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de LBGs hun leden om internationaal actief te zijn.

Onze hoofdtaak is het organiseren van cursussen en andere activiteiten voor studenten, onder het motto: “Voor studenten, door studenten”. Het hele jaar door vinden in gans Europa BEST Events plaats, waar we de studenten de kans bieden om om in een internationale sfeer contacten te leggen, hun Engels te verbeteren en plezier maken tijdens de vele nevenactiviteiten. Aan elke BEST course nemen 20-30 studenten deel die één ding gemeen hebben: ze zullen een fantastische ervaring opdoen, die alle verwachting overtreft.


Empowered diversity People understand and respect different cultures and societies. The environment of empowered diversity supports people in applying their full potential and acting responsibly

Developing students BEST helps students to achieve an international mindset, to reach a better understanding of cultures and societies and to develop the capacity to work in culturally diverse environments. BEST creates opportunities for personal development of students and supports them in reaching their full potential.

• FLEXIBILITY We staan open voor nieuwe dingen. We willen ons makkelijk kunnen aan passen en vinden het ook erg belangrijk snel te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving of andere obstakels die we tegen komen. FRIENDSHIP We werken aan goede relaties met elkaar, waarin we elkaar kunnen helpen en ondersteunen. We zijn vóór goede persoonlijke relaties en teamwork. We smeden banden door mensen persoonlijk te benaderen. FUN We vinden het erg belangrijk dat andere betrokkenen het ook naar hun zin hebben. We willen graag dat de activiteiten prettig verlopen voor iedereen die eraan meewerkt. We zijn gedreven en enthausiast en delen dit met de mensen rons ons. IMPROVEMENT We willen voortdurend de standaard verhogen in alles wat we doen. We gebruiken hiervoor al onze creativiteit. Dit doen we om een voortdurende vooruitgang te garranderen. LEARNING We vinden leren door ervaringen erg belangrijk en doen er alles aan om zoveel mogelijk te leren van elk aspect van the job. We moedigen persoonlijke ontwikkeling aan en streven naar een open leeromgeving; met de vrijheden te ontwikkeling en ideëen te delen.


BEST Engineering Competitions BEST Courses LBG Gent organiseert jaarlijk een Summer Course. De kunst bestaat erin om allesomvattende randactiviteiten te combineren met een academisch gedeelte rond een technologisch thema, die onder andere bedrijfsbezoeken, voordrachten en case studies bevat.

BEST Leisure Events (LE) Wij van BEST organiseren ook niet-academische activiteiten zoals een weekje gaan skiën, rondtrekken, of fietsen. Plezier gegarandeerd !

Dit is een wedstrijd waarin de studenten een opdracht moeten oplossen in teamdesign of case study. BEST Engineering Competitions bestaan zowel op het lokaal, als het regionaal, als op het internationaal niveau. Het lokale niveau EBEC ghent gebeurt op één dag, waarbij we ook teams uit middelbare scholen toelaten. Het regionaal EBEC Benelux niveau gaat traditioneel 1 week door. De European BEST Engineering Competition EBEC – of kortweg EBEC is het nationaal niveau en brengt de winnaars van alle lokale en regionale competities tegen elkaar uit in de twee categoriën. Dit event duurt 10 dagen en krijgt doorgaands heel wat media-aandacht.

BEST Events on Education Bij dit event worden studenten en professoren uit heel Europa samengebracht om de huidige status van de Europese technologische opleidingen te evalueren en verbeteringen voor te stellen gedurende discussierondes en workshops.


Motivation Weekends Dit zijn tweedaagse uitjes met trainings, workshops maar vooral leuke activiteiten met BESTies van LBG Ghent of meerdere LBGs. Een weekend om elkaar en BEST beter te leren kennen, een aanrader!

General meetings Twee keer per jaar vindt er een grote bijeenkomst plaats in de vorm van General Meetings. Dit zijn zeer grote en intensieve bijeenkomsten die de toekomst van BEST uitstippelen. Daar worden er nieuwe LBGs opgenomen of uitgesloten, worden er veranderingen in de structuur van BEST besproken en toegepast General Assembly: Eenmaal per jaar komen er rond de 250 BESTies van over heel Europa samen. Dan wordt ook de Internationale Board (dit is het dagelijkse bestuur die alle LBGs overkoepelt) verkozen.

Presidents Meeting: Dit is een kleinere bijeenkomst met ongeveer 150 BESTies waaraan de presidents van de verschillende LBGs deelnemen en verantwoordelijken van de verschillende Comittees en Working Groups.


Trainshops Regional Meetings Twee keer per jaar komen alle LBGs per regio samen. Daar kan elke BEST groep zijn ervaringen met de andere delen. Er worden ook heel wat leuke training gegeven.

BEST heeft zijn eigen trainers, met wiens hulp de skills van BESTies kunnen worden bijgeschaafd, zoals organiseren, plannen, delegeren, presenteren, fundraisen, leiden van een team, marketing en nog veel meer. Op internationaal niveau zijn er Trainshops, interne cursussen van 10 dagen. De trainers zijn ervaren BESTies. Een voorbeeld van zulke trainshops zijn beKNOWN (PR & Marketing), beRICHER (Corporate Relations), bePROUD (leiden van team, voor toekomstige presidents), en beNERD (IT en webdesign). Natuurlijk zijn er ook trainshops voor toekomstige trainers, namelijk de zogenaamde TRAPs.

Cultural Exchange Een Cultural Exchange is eigenlijk een Leisure Event en kan georganiseerd worden met 2 of 3 LBGs. Het onderligende idee is dat de LBGs elkaars culturen, traditie en sociale leven leren kennen en dat elke LBG de andere onderdompelt in zijn uitgaansleven en cultuur.


BEST Ghent Onze LBG heeft een board (bestuur) met volgende functies: een President, een Secretary, een Treasurer, een Vice-President voor Internal Relations en een Vice-President voor External Relations . Naast de board posities zijn er nog tal van verantwoordelijkheden waarvoor elk jaar iemand wordt benoemd, zo heb je bijvoorbeeld Summer Course Main Organiser, EBEC Main Organiser, Webmaster, Corporate Relations Responsible, ... We hebben ook twee teams waarin elk member van BEST Ghent mag in meewerken. En Public Relations team (PR-team) en een Fund Raising Team (FR-Team)

BEST Internationaal Ook BEST Internationaal heeft een board! Een President, Treasurer, Secretary en 3 Vice-Presidents: voor External Services, voor Internal Support en voor Local Group Support. Er bestaan ook verscheidene internationale comittees en working groups, die elk hun taak hebben. Elke BESTie kan hiervan lid worden. Wanneer je zin hebt, kan je in zo‘n comittee actief meewerken aan de toekomst van BEST! Zoals ITC (IT Committee), die alle servers, websites en IT-infrastructuur van BEST beheert. Of het Educational Committee, dat in thematische netwerken en met de EU-commissie discussies voert over thema‘s in verband met technologische opleidingen, of zoals het External Events Committee, dat zorgt voor een orderlijk verloop van de courses.


BEST Ghent BEST Ghent heeft de traditie om een heel open LBG te zijn. Wij verwelkomen nieuwe leden steeds met open armen. Kom gerust langs op ĂŠĂŠn van onze events of vergaderingen en stel je meteen voor. Je zal een peter/meter mogen kiezen die je zal begeleiden in onze organisatie. Je peter/meter zal je een account geven op de BEST Private Area en je inschrijven op onze maillijsten zodat je vanalles op de hoogte bent! Als nieuwe members sluit je jezelf best aan bij een team. Elk team heeft zijn eigen kleine TeaMeetings, waar de kleine taken worden verdeeld. Wees dus niet bang om daar actief mee te helpen of om zelf een activiteit te organiseren. Je zal altijd worden gesteund door de meer ervaren BESTies en team-leden. Om te wennen aan de werking van BEST is het steeds leuk om als nieuw lid mee te gaan op een Regional Meeting of een motivation weekend. Om de twee weken vindt er een Algemene Vergadering (AV) plaats, waarop algemene zaken over het BESTleven verteld worden. Elk team vertelt waar ze mee bezig zijn en waar ze hulp voor nodig hebben.


… …


Mail Tags In LBG Gent gebruiken we bij het mailen altijd tags is de titel zodat het meteen duidelijk is over wat het gaat. Hier zijn een aantal die je zeker zal tegenkomen: tags: [PR] - PR-team: promo [FR] - FR-team: Fundraising, bedrijven en partners [HR] - FUN- en motivation-activiteiten [Web] - website en facebook [Events] - voorgaand aan de tag van het event zelf [AV] - de planning van de AV [gossip]- dus voor gossips

Finger rules Opdat er geen totale chaos zou zijn bij elke best vergadering en alles vlot zou verlopen, worden in BEST de volgende fingerrules toegepast. Ze bepalen wie aan het woord mag komen en zijn als volgt:

Om het woord te vragen heb je drie keuzes, één vinger, twee vingers en de pink. • Eén vinger (wijsvinger) betekent: Ik heb een nieuwe vraag/nieuw thema/nieuw onderwerp • Twee vingers (wijsvinger+middelvinger) betekenen: “Ik heb een antwoord/vraag dat aansluit op het vorige.” • De pink betekent dat je een kleine technische opmerking hebt, zoals bijvoorbeeld „Of de verwarming kan worden aangezet, het raam mag gesloten worden, voorstel voor een pauze,..” De volgorde van prioriteit is pink > twee vingers> één vinger. Drie vingers, duimen omhoog/beneden zijn tekens die niet het woord vragen maar een mening uitdrukken. • Drie vingers betekenen: “Laat ons concentreren op het belangrijkste en ons niet in de details verliezen.“ Dit zorgt ervoor dat vergaderingen niet eindeloos duren. • Een gestrekte middelvinger naar boven: dit betekent „spreek luider!“ ( analoog voor „spreek stiller!“ ) • Duimen omhoog betekent dat je akkoord bent met hetgeen gezegd is geweest of wordt gezegd. (analoog voor duimen beneden: niet akkoord) • Kneukeltje : met je kneukels op tafel klopen is een cantus gewoonte om te applaudiseren of iemand te feliciteren, zo ook in BEST.


EduCo EEC EBEC AC AR BAS BEC BCC BSM BKT BEST BAM BWM CNL CMT CPY CP CFES CE DG DL

Autumn Course Annual Report BEST Application System BEST Engineering Competition BEST Career Centre Board Summer Meeting BEST Knowledge Transfer Board of European Students of Technology Board Autumn Meeting Board Winter Meeting Career Newsletter Committee Company Corporate Partner Canadian Federation of Engineering Students Cultural Exchange Discussion Group Deadline

finTeam FR GA GM HR IPF ITC JAM KM KT LBG LTAB ML mT nT mT OST PA PG PL

Educational Committee External Events Committee European BEST Engineering Competition Financial Team Fund-raising General Assembly General Meeting Human Resources International Project Forum IT Committee Jamboree Knowledge Management Knowledge Transfer Local BEST Group Let’s Talk About BEST Motivation Letter OR Mailing List markeTeam, Marketing Committee of BEST newsTeam, WG supported by Committee Open Space Technology Private Area Project Group Project Leader

PM Project PR RA RM SC SpC SpM SIM SL SM STEP TiGro TS TRAP TRAM VI VIP VP

WC WG WM WS

Presidents’ Meeting / Management Public Relations Regional Advisor Regional Meeting Summer Course Spring Course Sprol Meeting Short Intensive Meeting Support Letter Summer Meeting Skilled Trainer Education Program Training Group TrainShop TRAiners camP TRAiners Meeting Visual Identity Virtual International Plenary Vice President of the Board Winter Course Working Group Winter Meeting WorkShop


Welcome booklet BEST 2014  

Welcome booklet for students interested in joining our local BEST group in Ghent

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you