Kaats inspiratiekaart

Page 1

KAATSEN Noardwest FryslAn

Informatie


Belangrijke kaatstermen: Partoer/partuur: team van 2 of 3 spelers Keats/kaats: rood of wit markeringsblokje Perk: verdedigingsvak Boppe!/Boven! Een bovenslag Achteruit! Kreet bij een bovenslag wanneer de tegenpartij niet in staat is de bal te verwerken Pripper: onhoudbare, snelle opgeslagen bal Kwea!/Kwaad! Bal gaat rechtstreeks over de zijlijnen van het veld of rechtstreeks over het perk heen Tillegraaf/ telegraaf: scorebord waarop de punten worden bijgehouden. Kaatsattributen: Kaatsbal (leer, gevuld met kalfshaar, 24 gr.) Want/Kaatshandschoen: vaak op maat gemaakt van soepel leer met een verhard gedeelte in de palm v.d. hand


Kaatsen Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal

Foto:

Lieuw

met de handpalm zodanig proberen

e Bos

ch

te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

Ald-Meiers Partij Al jaren het hoogtepunt van het meisjeskaatsen. Een wedstrijd waarmee je als winnaar van De Sulveren Pong geschiedenis schrijft! Data •

PC: 5de woensdag van juli

AMP: 1ste zaterdag na de PC

• •

Freule: 1 week na de PC Dames PC: 3 weken na de PC


De Kaats Inspiratie Kaart is mede mogelijk gemaakt door:

1. STADSHERBERG FRANEKER Oud Kaatsveld 8 Franeker www.stadsherbergfraneker.nl

6. ANNEKE’S THEETUIN HITZUM Hoofdweg 22 Hitzum www.theetuinhitzum.nl

2. BANKETBAKKERIJ & IJSSALON SCHAAFSMA Raadhuisplein 2a Franeker www.korenbloemschaafsma.nl

7. BAKKERIJ V.D. KLOET Voorstraat 2 Franeker www.bakkerijvdkloet.nl

3. ALD-MEIERS PARTIJ HITZUM Kaatsveld Hitzum www.hitzum.com/ald-meierspartij

4. GRAND CAFÉ DE DOELEN Breedeplaats 6 Franeker www.dedoelen-franeker.nl

5. KNKB FRANEKER Sjaardemastraat 15 Franeker www.knkb.nl

8. MARTENS VIS Voorstraat 80 Franeker www.martensvis.nl

9. KAATSMUSEUM Voorstraat 76 Franeker www.keatsmuseum.frl

10. JUWELIER KRAMER Voorstraat 1 Franeker www.juwelierkramer.nl

Kijk voor openingstijden op de respectievelijke sites


Arum

Harlingen

Hitzum

Franeker

Sexbierum

Werelderfgoed De Waddenzee

Wjelsryp

Menaam

Weidum

Marsum

Bitgum

Baard

Berltsum

St. Annaparochie

Grou

Wytgaard

Leeuwarden

Jeu de Pelote

PC Franeker, AMP Hitzum, Dames PC Weidum, Freule Wommels

Wallball

Legenda


Het kaatsmuseum in Franeker

het oudste sportmuseum van Nederland. Het museum geeft in haar vaste opstelling een beeld van de historische ontwikkeling van de kaatssport. In het Keatsmuseum maakt u kennis met het kaatsen door allerlei interactieve onderdelen en de bijzondere verhalen die bij deze sport horen. U ervaart hoe het voelt om kaatskoning te zijn en u kunt vast oefenen met “een balletje slaan” met ons Wii-spel. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Op loopafstand van het Keatsmuseum ligt namelijk het kaatsveld ‘t Sjûkelân waar u in teamverband het spel zelf kunt gaan spelen. Wij kunnen voor u in samenwerking met de Kaatsbond voor meerdere personen zo’n dag plannen.

Zelf een balletje slaan? Bel 0517-859291Welkom in het Fryslân van terpdorpen en de elfsteden Harlingen, Franeker en Leeuwarden. Van de Waddenkust met veel cultuur en warm gastheerschap. Met rijke kwelders en voormalige zeeslenken. Het Fryslân dat is geïnspireerd door een oude zee. www.oudezee.nl

/oudezee /oudezee

Deze routekaart is uitgegeven door stichting Bestemming Noardwest 2021. Alle gegevens zijn met grote zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.