Page 1

Bucureยบti

BEST Engineering Competition 13-21 iulie Bucuresti


BEST Engineering Competition 2008

Board of European Students of Technology “Empowered diversity!” ate

it ers

Facilitarea comunicãrii

iv Un

Co

mp

an

ii

BEST Educa?ie complementarã

Sprijin în carierã

Studen?i

BEST...

... este o organiza?ie studen?easca apoliticã ?i non-profit care î?i propune sã ofere oportunitã?i de învã?are ?i dezvoltare personalã pentru viitorii ingineri.

... este prezentã în 80 de Universitãþi Tehnice din 31 de þãri europene ºi este vizibilã pentru mai mult de 1.000.000 de studenþi. ... promoveazã spiritul european ºi încurajeazã comunicarea ºi lucrul într-un mediu multicultural prin evenimentele pe care le organizeazã - cursuri academice, competiþii inginereºti ºi simpozioane educaþionale.

1


BEST Engineering Competition 2008

BEST Bucureºti ... în România BEST este reprezentatã de grupurile locale din universitãþile tehnice din Braºov, Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi ºi Timiºoara.

... grupul local BEST din Universitatea Politehnica Bucureºti existã încã din anul 1995 ºi pânã în acest moment a organizat:

7 ediþii BEST Engineering Competition

13 ediþii JobShop

20 cursuri academice

...motivarea, experienþa dobânditã în cadrul proiectelor, precum ºi dorinþa de autodepãºire a membrilor au fãcut din BEST una dintre organizaþiile studenþeºti de top din Universitatea Politehnica din Bucureºti.

2


BEST Engineering Competition 2008

Un BEST Engineering Competition este un eveniment international ce reuneºte 25 de studenþi din intreaga Europa. Aceºtia vor trece prin diverse probe care le vor solicita atat creativitatea, flexibilitatea si imaginaþia, cât si cunoºtinþele tehnice dobãndite in cadrul facultãþii.

BEST Engineering Competition 2008

... ...

25 de participanþi 15 þãri: Croaþia, Estonia, Franþa, Grecia, Italia, Macedonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia

Orar

13 Oficial Opening

Trainshop

14

15

16

17

Working day

Working day

Working day

Working day

S 18 Final

Workshop

BEST Engineering Competition va avea 3 etape:

Negotiation

Debate

Team Design

3


BEST Engineering Competition 2008

Oferta de colaborare Partener - organizare workshop in cadrul unei vizite la companie, precum si alegerea temei acestuia - organizare training de soft skills pentru participanþi - speech in cadrul deschiderii oficiale a evenimentului - participare in comisia de jurizare - acordare de premii cãºtigãtorilor - apariþie siglã pe tricou in format marit - apariþie siglã pe tricou in format marit - pagina dedicatã in brosura evenimentului - pagina dedicatã pe site-ul evenimentului - afiºaj banner pe toata durata evenimentului in locaþiile competiþiei - distribuire materiale promoþionale participanþilor - menþionare in comunicat de presã

... 2000 € Sponsor - organizare training soft skills pentru participanþi - participare in comisia de jurizare - speech in cadrul deschiderii oficiale a evenimentului - aparitie siglã pe tricou - pagina dedicatã in broºura evenimentului - afiºaj banner pe toatã durata evenimentului la locul competiþiei - distribuire de materiale promoþionale participanþilor - menþionare in comunicat de presã

... 800 €

4


BEST Engineering Competition 2008

Parteneri

Susþinãtori Universitatea POLITEHNICA Bucureºti

Primãria Municipiului Bucureºti

5


BEST Engineering Competition 2008

Contact Coordonator: Andra Mihalcea Telefon: 0727508405 E-Mail: Andra.Elena.MIhalcea@BEST.eu.org

Preºedinte: Vlad Stãnescu Telefon: 0744 498 552 E-Mail: Vlad.Stanescu@BEST.eu.org

BEST Bucureþti Universitatea POLITEHNICA din Bucureþti Splaiul Independenþei nr 313, Rectorat, AN 101 Tel: 4021 317 09 14 Fax: 4021 317 09 14 www.BEST.eu.org/Bucharest

6

Mapa BEC-Int  
Mapa BEC-Int  

13-21 iulie Bucuresti Bucureºti BEST Engineering Competition 2008 ... este prezentã în de Universitãþi Tehnice din de þãri europene ºi este...

Advertisement