Page 1

PROMOZI ONIATTREZZATURAABATTERI A


SOFFI ATOREBGA100 Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a2, 5Kg Regol az i onei n3l i v el l i di pot enz api ùf unz i oneboos t Bas s i s i mol i v el l odi r umor os i t àev i br az i one Gr andev ol umed’ ar i a1. 040mq/ h

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t2Bat t er i eAP300S

Ki t1Bat t er i aAR2000

Ki t1Bat t er i aAR3000

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

2Bat t er i eAP300S Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR2000 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR3000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no1. 295, 00€

Li s t i no1. 397, 00€

Li s t i no1. 539, 00€

Li s t i no1. 640, 00€

Pr omo1. 100, 00€

Pr omo1. 280, 00€

Pr omo1. 300, 00€

Pr omo1. 450, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP300

1580mi n*

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

20-103mi n*

-

70mi n

45mi n

Bat t er i aAR2000

60300mi n*

-

250mi n 130mi n

Bat t er i aAR3000

75395mi n*

-

300mi n 160mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à *Aut onomi ami ni maemas s i mai nbas eal l apot enz aer ogat a

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TBGA100+2BATTERI EAP300+AL500 1. 100, 00€ 10MESI110, 00€ 20MESI55, 00€ KI TBGA100+1BATTERI AAR3000+AL500 1. 450, 00€ 10MESI145, 00€ 20MESI72, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


SOFFI ATOREBGA85 Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a3, 2Kg Regol az i onec ont i nuadel l av el oc i t à Bas s i s i mol i v el l odi r umor os i t àev i br az i one Gr andev ol umed’ ar i a845mq/ h

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAP300S

Ki t1Bat t er i aAR2000

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i aAP300S Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i ador s al eAR2000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no622, 00€

Li s t i no919, 00€

Li s t i no652, 00€

Li s t i no1. 419, 00€

Pr omo550, 00€

Pr omo800, 00€

Pr omo640, 00€

Pr omo1. 200, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

FI NANZI AMENTI

Zai nopor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

Li s t i no320, 00€

Li s t i no362, 00€

Pr omo255, 00€

Pr omo290, 00€

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP300

24mi n*

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

30mi n*

-

70mi n

45mi n

Bat t er i aAR2000

90mi n*

-

215mi n 130mi n

Bat t er i aAR3000

115mi n*

-

265mi n 160mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à *Aut onomi aal l amas s i mapot enz aer ogat a

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TBGA85+1BATTERI AAP300+AL300 550, 00€ 10MESI55, 00€ 20MESI27, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

KI TBGA85+1BATTERI AAR2000+AL500 1. 199, 00€ 10MESI119, 90€ 20MESI59, 95€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


TAGLI ASI EPEHSA94R/ T L unghez z adel l ’ abar r adi t agl i o60c m Pes odel l ’ at t r ez z o3, 9Kg( T)4, 1Kg( R) Col t el l oadoppi al amada30mm ( T)38mm ( R) Regol az i onedelnumer odei gi r i at r ev el oc i t à Fi noa5. 000r pm ( T)3. 200( R) I mpugnat ur agi r ev ol ec omf or t Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAR2000

Ki t1Bat t er i aAR3000

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL500

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR2000 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR3000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no1. 280, 00€

Li s t i no1. 395, 00€

Li s t i no1. 640, 00€

Li s t i no1. 740, 00€

Pr omo1. 100, 00€

Pr omo1. 200, 00€

Pr omo1. 400, 00€

Pr omo1. 550, 00€

ACCESSORI

FI NANZI AMENTI

Di l uent er es i nas pr ay Mant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i as i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no11, 50€

KI THSA94+2BATTERI EAP300+AL500 1. 200, 00€

Pr omo11, 00€

10MESI120, 00€ 20MESI60, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP200

84108mi n*

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

105135mi n*

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAR2000

450550mi n*

-

215mi n 130mi n

Bat t er i aAR3000

570700mi n*

-

265mi n 160mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à *Aut onomi ami ni maemas s i mai nbas eal l apot enz aer ogat a

KI THSA94+1BATTERI AAR2000+AL500 1. 400, 00€ 10MESI140, 00€ 20MESI70, 00€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


TAGLI ASI EPEHSA86 L unghez z adel l ’ abar r adi t agl i o62c m Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a3, 0Kg Col t el l oadoppi al amada33mm° Regol az i onec ont i nuadelnumer odei gi r i Pr ot ez i onegui daav v i t at ai nc l us a

Ki t1Bat t er i aAP100

Ki t2Bat t er i eAP100

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki tBat t er i aAR1000

1Bat t er i aAP100 Car i c abat t er i aAL101

2Bat t er i eAP100 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i ador s al eAR1000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no493, 00€

Li s t i no674, 00€

Li s t i no788, 00€

Li s t i no1. 350, 00€

Pr omo440, 00€

Pr omo600, 00€

Pr omo670, 00€

Pr omo1. 270, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP perl ’ HSA86

FI NANZI AMENTI

Di l uent er es i nas pr ay Mant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i as i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no320, 00€

Li s t i no11, 50€

Pr omo255, 00€

Pr omo11, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

72mi n

100mi n 45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

144mi n

-

55mi n

Bat t er i aAR1000

450mi n

-

160mi n 120mi n

Bat t er i aAR2000

660mi n

-

215mi n 130mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI THSA86+BATTERI AAP100+AL300 600, 00€ 10MESI60, 00€ 20MESI30, 00€ KI THSA86+BATTERI AAR1000+AL500 1. 350, 00€ 10MESI135, 00€ 20MESI67, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


TAGLI ASI EPESUASTAHLA85 L unghez z adel l ’ as t ar egol abi l eda260a330c m Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a4, 4Kg L unghez z aar i pos o180c m Col t el l oadoppi al amaor i ent abi l efinoa115° Regol az i onec ont i nuadelnumer odei gi r i Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one Ki t1Bat t er i aAP100

Ki t2Bat t er i eAP100

Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

1Bat t er i aAP100 Car i c abat t er i aAL101

2Bat t er i eAP100 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

Li s t i no663, 00€

Li s t i no843, 00€

Li s t i no765, 00€

Li s t i no957, 00€

Pr omo600, 00€

Pr omo770, 00€

Pr omo690, 00€

Pr omo830, 00€

ACCESSORI Zai noRTS

FI NANZI AMENTI

Di l uent er es i nas pr ay

Per met t edis car i car ei lpes odel l ’ at t r ez z os ul l a Mant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i as chi enaf aci l i t andonel ’ ut i l i z z opr ol ungat o s i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no150, 00€

Li s t i no11, 50€

Pr omo140, 00€

Pr omo11, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

72mi n

100mi n

45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

144mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

180mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

223mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI THLA85+BATTERI AAP200+AL300 690, 00€ 10MESI69, 00€ 20MESI34, 50€ KI THLA85+2BATTERI EAP200+AL300 830, 00€ 10MESI83, 00€ 20MESI41, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


TAGLI ASI EPESUASTAHLA65 L unghez z adel l ’ as t a205c m Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a3, 5Kg L unghez z aar i pos o125c m Col t el l oadoppi al amaor i ent abi l efinoa115° Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one

Ki t1Bat t er i aAP100

Ki t2Bat t er i eAP100

Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

1Bat t er i aAP100 Car i c abat t er i aAL101

2Bat t er i eAP100 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

Li s t i no543, 00€

Li s t i no723, 00€

Li s t i no645, 00€

Li s t i no837, 00€

Pr omo490, 00€

Pr omo640, 00€

Pr omo570, 00€

Pr omo700, 00€

ACCESSORI Zai noRTS

FI NANZI AMENTI

Di l uent er es i nas pr ay

Per met t edis car i car ei lpes odel l ’ at t r ez z os ul l a Mant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i as chi enaf aci l i t andonel ’ ut i l i z z opr ol ungat o s i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no150, 00€

Li s t i no11, 50€

Pr omo140, 00€

Pr omo11, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

72mi n

100mi n 45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

144mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

180mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

223mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI THLA85+BATTERI AAP200+AL300 570, 00€ 10MESI57, 00€ 20MESI28, 50€ KI THLA85+2BATTERI EAP200+AL300 700, 00€ 10MESI70, 00€ 20MESI35, 00€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


ELETTROSEGAMSA200 Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a3, 3Kg Regol az i onec ont i nuadel l av el oc i t à Bas s i s i mol i v el l odi r umor os i t àev i br az i one Cat enada35c mi n1/ 4”

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAP300S

Ki t1Bat t er i aAR2000

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300S Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i ador s al eAR2000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no752, 00€

Li s t i no1. 002, 00€

Li s t i no782, 00€

Li s t i no1. 550, 00€

Pr omo670, 00€

Pr omo869, 00€

Pr omo739, 00€

Pr omo1. 300, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

FI NANZI AMENTI

Zai nopor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

Li s t i no320, 00€

Li s t i no362, 00€

Pr omo255, 00€

Pr omo290, 00€

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TMSA200+1BATTERI AAP300+AL300 670, 00€ 10MESI67, 00€ 20MESI33, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP300

45mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

56mi n

-

70mi n

45mi n

Bat t er i aAR2000

180mi n

-

215mi n 130mi n

KI TMSA200+1BATTERI AAR2000+AL500 1. 299, 00€ 10MESI129, 90€ 20MESI64, 95€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à


ELETTROSEGAMSA161T Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a2, 1Kg Regol az i onec ont i nuadel l av el oc i t à Bas s i s i mol i v el l odi r umor os i t àev i br az i one Cat enada25c mi n1/ 4”

Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL300

Li s t i no673, 00€

Li s t i no864, 00€

Li s t i no729, 00€

Li s t i no978, 00€

Pr omo590, 00€

Pr omo730, 00€

Pr omo640, 00€

Pr omo840, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

FI NANZI AMENTI

Zai nopor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP peri lBGA85

Li s t i no320, 00€

Li s t i no362, 00€

Pr omo255, 00€

Pr omo290, 00€

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TMSA161T+1BATTERI AAP200+AL300 590, 00€ 10MESI59, 00€ 20MESI29, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP200

42mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

50mi n

-

60mi n

35mi n

KI TMSA161T+1BATTERI AAP300+AL300 640, 00€ 10MESI64, 00€ 20MESI32, 00€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à


POTATORESUASTAHTA85 L unghez z adel l ’ as t ar egol abi l eda270a390c m Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a4, 9Kg L unghez z adel l abar r a25c m Vel oc ec at enada1/ 4”PM3 As t ai nal l umi ni oc onr i duz i onedel l av i br az i one Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL101

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL300

Li s t i no866, 00€

Li s t i no1. 058, 00€

Li s t i no923, 00€

Li s t i no1. 171, 00€

Pr omo770, 00€

Pr omo900, 00€

Pr omo825, 00€

Pr omo1. 025, 00€

ACCESSORI Zai noRTS Per met t edis car i car ei lpes odel l ’ at t r ez z os ul l a s chi enaf aci l i t andonel ’ ut i l i z z opr ol ungat o

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeces pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no150, 00€

Li s t i no9, 50€

Pr omo140, 00€

Pr omo8, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

18mi n

100mi n 45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

42mi n

-

55mi n

55mi n

Bat t er i aAP300

55mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

68mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI THTA85+BATTERI AAP200+AL300 770, 00€ 10MESI77, 00€ 20MESI38, 50€ KI THTA85+BATTERI AAP300+AL300 825, 00€ 10MESI82, 50€ 20MESI41, 25€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


DECESPUGLI ATOREFSA130 Ci r c onf er enz adi l av or o390mm Pes odel l ’ at t r ez z o4, 2Kg Regol az i onedel l av el oc i t àdi t agl i oat r ev el oc i t à For ni t oc onc ol t el l oa2l ameda260mm et es t i naaut omat i c a

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t2Bat t er i eAP300S

Ki t1Bat t er i aAR2000

Ki t1Bat t er i aAR3000

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

2Bat t er i eAP300S Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR2000 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i ador s al eAR3000 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no1. 465, 00€

Li s t i no1. 525, 00€

Li s t i no1. 669, 00€

Li s t i no1. 769, 00€

Pr omo1. 250, 00€

Pr omo1. 400, 00€

Pr omo1. 400, 00€

Pr omo1. 550, 00€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP300

4585mi n*

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

56105mi n*

-

70mi n

45mi n

Bat t er i aAR2000

170330mi n*

-

250mi n 130mi n

Bat t er i aAR3000

215420mi n*

-

300mi n 160mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à *Aut onomi ami ni maemas s i mai nbas eal l apot enz aer ogat acondi s co

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TFSA130+2BATTERI EAP300+AL500 1. 250, 00€ 10MESI125, 00€ 20MESI62, 50€ KI TFSA130+1BATTERI AAR3000+AL500 1. 550, 00€ 10MESI155, 00€ 20MESI77, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


DECESPUGLI ATOREFSA90 Ci r c onf er enz adi l av or o380mm Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a3, 2Kg T es t i naaut omat i c aAUTOCAT Regol az i onedel l av el oc i t àdi t agl i oc ons i s t emaECOSPEED Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one Ut i l i z z abi l ec onc ol t el l oa2l ameda230o260mm Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAP300S

Ki t2Bat t er i eAP300S

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i aAP300S Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300S Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no743, 00€

Li s t i no1. 039, 00€

Li s t i no773, 00€

Li s t i no1. 099, 00€

Pr omo660, 00€

Pr omo900, 00€

Pr omo750, 00€

Pr omo1. 050, 00€

ACCESSORI Pant al oni FS3

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay

Pant al onit r i pr ot ectcont r our t is pi neebagnat o Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldecei deal ipert ut t el eoper az i onidis f al ci o s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no139, 00€

Li s t i no9, 50€

Pr omo125, 00€

Pr omo8, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

12mi n

100mi n 45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

24mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

30mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

37mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TFSA90+1BATTERI EAP300+AL500 660, 00€ 10MESI66, 00€ 20MESI33, 00€ KI TFSA90+2BATTERI EAP300+AL500 900, 00€ 10MESI90, 00€ 20MESI45, 00€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


DECESPUGLI ATOREFSA90R Ci r c onf er enz adi l av or o380mm Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a2, 8Kg T es t i naaut omat i c aAUTOCAT Regol az i onedel l av el oc i t àdi t agl i oc ons i s t emaECOSPEED Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one Ut i l i z z abi l ec onc ol t el l oa2l ameda230o260mm Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no665, 00€

Li s t i no905, 00€

Li s t i no722, 00€

Li s t i no1. 019, 00€

Pr omo590, 00€

Pr omo785, 00€

Pr omo650, 00€

Pr omo890, 00€

ACCESSORI Pant al oni FS3

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay

Pant al onit r i pr ot ectcont r our t is pi neebagnat o Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldecei deal ipert ut t el eoper az i onidis f al ci o s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no139, 00€

Li s t i no9, 50€

Pr omo125, 00€

Pr omo8, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

12mi n

100mi n

45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

24mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

30mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

37mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TFSA90R+BATTERI AAP300+AL300 650, 00€ 10MESI65, 00€ 20MESI32, 50€ KI TFSA90R+2BATTERI EAP300+AL500 890, 00€ 10MESI89, 00€ 20MESI44, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


BORDATOREFSA85 Ci r c onf er enz adi l av or o350mm Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a2, 8Kg T es t i naaut omat i c aAUTOCAT Regol az i onec ont i nuadel l av el oc i t àdi t agl i o Spal l ac c i odi agonal ei ndot az i one

Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL500

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no565, 00€

Li s t i no805, 00€

Li s t i no623, 00€

Li s t i no919, 00€

Pr omo495, 00€

Pr omo690, 00€

Pr omo550, 00€

Pr omo790, 00€

ACCESSORI Pant al oni FS3

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay

Pant al onit r i pr ot ectcont r our t is pi neebagnat o Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldecei deal ipert ut t el eoper az i onidis f al ci o s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no139, 00€

Li s t i no9, 50€

Pr omo125, 00€

Pr omo8, 50€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP100

18mi n

100mi n

45mi n

45mi n

Bat t er i aAP200

36mi n

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

45mi n

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAP300S

56mi n

-

70mi n

45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TFSA85+BATTERI AAP200+AL300 495, 00€ 10MESI49, 50€ 20MESI24, 75€ KI TFSA85+2BATTERI EAP300+AL500 790, 00€ 10MESI79, 00€ 20MESI39, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


RASATRI CERMA448TC T os aer bal egger oemaneggev ol eda46c m di t agl i o Regol az i onedei gi r i aut omat i c a Ampi oc es t odi r ac c ol t ada55Li t r i T r az i onat as ul l er uot epos t er i or i Sc oc c ai npol i c ar bonat omonos t egol a Pes os enz abat t er i a24Kg

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAP300S

Ki t2Bat t er i aAP300S

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300S Car i c abat t er i aAL500

2Bat t er i eAP300S Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no942, 00€

Li s t i no1. 191, 00€

Li s t i no1. 020, 00€

Li s t i no1. 299, 00€

Pr omo749, 00€

Pr omo919, 00€

Pr omo929, 00€

Pr omo1. 200, 00€

ACCESSORI

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeces pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TRMA448TC+BATTERI AAP300+AL300 749, 00€

Li s t i no9, 50€ Pr omo8, 50€

10MESI74, 90€ 20MESI37, 45€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP200

360MQ

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

450MQ

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAR300S

560MQ

-

70 mi n 45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TRMA448TC+1BATTERI AAP300S+AL500 929, 00€ 10MESI92, 90€ 20MESI46, 45€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


RASATRI CERMA443 Maneggev ol er as aer baas pi nt ada41c m di t agl i o Regol az i onedei gi r i aut omat i c a Regol az i oneal t ez z ac ent r al i z z at a Ces t odi r ac c ol t a55l i t r i Pes os enz abat t er i a20Kg

Ki t1Bat t er i aAP200

Ki t2Bat t er i eAP200

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i aAP300

1Bat t er i aAP200 Car i c abat t er i aAL101

2Bat t er i eAP200 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no690, 00€

Li s t i no927, 00€

Li s t i no792, 00€

Li s t i no1. 089, 00€

Pr omo599, 00€

Pr omo790, 00€

Pr omo690, 00€

Pr omo940, 00€

ACCESSORI

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeces pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TRMA443+BATTERI AAP200+AL101 599, 00€

Li s t i no9, 50€ Pr omo8, 50€

10MESI59, 90€ 20MESI29, 95€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP200

420MQ

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

500MQ

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAR300S

620MQ

-

70 mi n 45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TRMA443+1BATTERI AAP300+AL300 690, 00€ 10MESI69, 00€ 20MESI34, 50€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


RASATRI CERMA2RT T os aer bamul c hi ngl egger oemaneggev ol eda46c m di t agl i o Regol az i onedei gi r i aut omat i c a T r az i onat as ul l er uot eant er i or i Sc oc c ai nac c i ai o Pes os enz abat t er i a23Kg

Ki t1Bat t er i aAP300

Ki t2Bat t er i eAP300

Ki t1Bat t er i aAP300S

Ki t2Bat t er i aAP300S

1Bat t er i aAP300 Car i c abat t er i aAL300

2Bat t er i eAP300 Car i c abat t er i aAL300

1Bat t er i aAP300S Car i c abat t er i aAL500

2Bat t er i eAP300S Car i c abat t er i aAL500

Li s t i no892, 00€

Li s t i no1. 141, 00€

Li s t i no970, 00€

Li s t i no1. 249, 00€

Pr omo699, 00€

Pr omo869, 00€

Pr omo879, 00€

Pr omo1. 149, 00€

ACCESSORI

FI NANZI AMENTI

Var i oc l eans pr ay Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

Ai ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeces pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e KI TRMA2RT+BATTERI AAP300+AL300 699, 00€

Li s t i no9, 50€ Pr omo8, 50€

10MESI69, 90€ 20MESI34, 95€

Aut onomi aLavor at i vaet empidir i car i ca Aut onomi a

AL101

AL300

AL500

Bat t er i aAP200

420MQ

-

55mi n

45mi n

Bat t er i aAP300

500MQ

-

60mi n

35mi n

Bat t er i aAR300S

620MQ

-

70 mi n 45mi n

Ki tcons i gl i at omi gl i orr appor t opes o/ aut onomi a/ f unz i onal i t à

KI TRMA2RT+1BATTERI AAP300S+AL500 879, 00€ 10MESI87, 90€ 20MESI43, 95€ TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


KI TGARDENEASY 1Ras aer baRMA443 1Bor dat or eFSA85 1Sof fiat or eBGA85 -1T os as i epeHSA86 1Car i c abat t er i eAL101 1Car i c abat t er i eAL300 t er i aAP100 1Bat 1Bat t er i aAP200 2Bat t er i eAP300 Li s t i no2. 285, 00€ Pr omo1. 890, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP perl ’ HSA86eBGA85

FI NANZI AMENTI

Boxpor t abat t er i e Per met t edis t occar eor di nat ament efinoa4 bat t er i eoppur e2bat t er i eed1car i cat or e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no320, 00€

Li s t i no75, 50€

Pr omo255, 00€

Pr omo70, 00€

Di l uent er es i nas pr ay

Var i oc l eans pr ay

KI TEASY 1. 890, 00€ 10MESI189, 00€ 20MESI94, 50€

ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeceMant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i a- Ai s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i s i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Li s t i no11, 50€

Li s t i no9, 50€

Pr omo11, 00€

Pr omo8, 50€


KI TGARDENMEDI UM 1Ras aer baRMA448TC 1Bor dat or eFSA90R 1Sof fiat or eBGA100 -1T os as i epeHSA94R/ T 1Car i c abat t er i eAL500 1Car i c abat t er i eAL300 t er i eAP300 4Bat 1Zai noc ont as c a Li s t i no3. 406, 00€ Pr omo2. 790, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP perl ’ HSA86eBGA85

FI NANZI AMENTI

Boxpor t abat t er i e Per met t edis t occar eor di nat ament efinoa4 bat t er i eoppur e2bat t er i eed1car i cat or e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no320, 00€

Li s t i no75, 50€

Pr omo255, 00€

Pr omo70, 00€

Di l uent er es i nas pr ay

Var i oc l eans pr ay

KI TMEDI UM 2. 790, 00€ 10MESI279, 00€ 20MESI139, 50€

ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeceMant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i a- Ai s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i s i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Li s t i no11, 50€

Li s t i no9, 50€

Pr omo11, 00€

Pr omo8, 50€


KI TGARDENPROFESSI ONAL 1Ras aer baRMA448TC 1Bor dat or eFSA90R 1Sof fiat or eBGA100 -1T os as i epeHSA94R/ T 1Car i c abat t er i eAL500 1Car i c abat t er i eAL300 t er i eAP300 2Bat 1Bat t er i ador s al eAR3000 Li s t i no3. 729, 00€ Pr omo3. 150, 00€

ACCESSORI Gi l etpor t abat t er i a Per met t edis car i car edelpes odel l abat t er i a l ’ at t r ez z ocompr endel at as cael ’ adat t at or eAP perl ’ HSA86eBGA85

FI NANZI AMENTI

Boxpor t abat t er i e Per met t edis t occar eor di nat ament efinoa4 bat t er i eoppur e2bat t er i eed1car i cat or e

Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0” Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaSt i hlfinanz i ament oagev ol at o ai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai 10ai 20mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e

Li s t i no320, 00€

Li s t i no75, 50€

Pr omo255, 00€

Pr omo70, 00€

Di l uent er es i nas pr ay

Var i oc l eans pr ay

KI TPROFESSI ONAL 3. 150, 00€ 10MESI315, 00€ 20MESI157, 50€

ut aamant ener epul i t el es cocchedeldeceMant i enepul i t eel ubr i ficat el el amedelt agl i a- Ai s pugl i at or es por chedir es i duiv eget al i s i epegar ent endoneun’ ef ficenz acos t ant e

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Li s t i no11, 50€

Li s t i no9, 50€

Pr omo11, 00€

Pr omo8, 50€


SOFFI ATOREAI RI ON2 Sof fiat or el egger oepot ent e Fi noa920mq/ hdi v ol umed’ ar i a Pes odel l ’ at t r ez z o2, 8Kg 4v el oc i t às el ez i onabi l i +boos t I mpugnat ur aant i s c i v ol o

Ki tbat t er i aAl pha520

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1200

Ki tbat t er i a1500

Pr ez z o1. 590, 00€

Pr ez z o2. 000, 00€

Pr ez z o2. 850, 00€

Pr ez z o3. 200, 00€

Aut onomi a Fi noa1, 5or e

Aut onomi a Fi noa3or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Aut onomi a Fi noa6or e

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 10or e

Ri car i cacompl et a 12or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ai r i on2c onKi tbat t er i a1200 2. 850, 00€

Hel i on2c onKi tbat t er i a1200 2. 340, 00€+I . v . a.

10mes i 285, 00€

24mes i 110, 00€+I . v . a. * 36mes i 76, 00€+I . v . a. * 48mes i 61, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e23, 50€+I . v . a.


TOSASI EPEHELI ON2 T os as i epel egger oepr ec i s o Cadenz adi t agl i odai 3. 200ai 3. 800c opi / mi n Pes odel l ’ at t r ez z oc onbar r ada63c m 3, 5Kg Connet t or er api do I mpugnat ur aor i ent abi l eant i s c i v ol o

Ki tbat t er i aAl pha260 Ki tbat t er i aAl pha520

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1200

Pr ez z o1. 555, 00€

Pr ez z o1. 755, 00€

Pr ez z o2. 170, 00€

Pr ez z o2. 990, 00€

Aut onomi a Fi noa3or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Aut onomi a Fi noa1gi or no

Aut onomi a Fi noa2, 5gi or ni

Ri car i cacompl et a 3or e45mi nut i

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 10or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Hel i on2c onKi tbat t er i a700 2. 170, 00€

Hel i on2c onKi tbat t er i a700 1. 780, 00€+I . v . a.

10mes i 217, 00€

24mes i 85, 00€+I . v . a. * 36mes i 60, 00€+I . v . a. * 48mes i 47, 50€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e18, 00€+I . v . a.


MOTOSEGAC21HD Pot ent emot os egac ompat t a Es t r emament el egger as ol o2Kgdi pes o Vel oc ec at enada1/ 4”per35c m T endi c at enar api dos enz ai mpi egodi at t r ez z i Fr enoc at enaaut omat i c oel et t r oni c o

Ki tbat t er i aAl pha520

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1200

Pr ez z o1. 870, 00€

Pr ez z o2. 280, 00€

Pr ez z o3. 100, 00€

Aut onomi a Fi noa3, 5or e

Aut onomi a Fi noa1gi or no

Aut onomi a Fi noa2gi or ni

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 10or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni C21HDc onKi tbat t er i a700 2. 280, 00€

C21HDc onKi tbat t er i a700 1. 865, 00€+I . v . a.

10mes i 228, 00€

24mes i 90, 00€+I . v . a. * 36mes i 65, 00€+I . v . a. * 48mes i 50, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e20, 00€+I . v . a.


POTATORESELI ONSUASTA Maneggev ol epot at or et el es c opi c o Es t r emament el egger as ol o3, 4Kgdi pes o Vel oc ec at enada1/ 4”per30c m T endi c at enar api dos enz ai mpi egodi at t r ez z i Fr enoc at enaaut omat i c oel et t r oni c o L unghez z ar egol abi l eda2, 2a3mtdi al t ez z a

Sol oat t r ez z o

Ki tbat t er i aAl pha260

Ki tbat t er i aAl pha520

Ki tbat t er i a700

Pr ez z o1. 840, 00€

Pr ez z o2. 040, 00€

Pr ez z o2. 460, 00€

Aut onomi a Fi noa2or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa1gi or no

Ri car i cacompl et a 3or e45mi nut i

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

Ri car i cacompl et a 8or e

Abbi nabi l eal l abat t er i a del l af or bi ce Vi ni on/ Pr uni on conbat t er i a250

Pr ez z o1. 240, 00€

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Sel i onc onKi tbat t er i aAl pha520 2. 040, 00€

Sel i onc onKi tbat t er i aAl pha520 1. 670, 00€+I . v . a.

10mes i 204, 00€

24mes i 80, 00€+I . v . a. * 36mes i 55, 00€+I . v . a. * 48mes i 45, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e17, 00€+I . v . a.


POTATOREM12 Maneggev ol epot at or e Uni c oat t r ez z out i l i z z abi l ec onunas ol amano Es t r emament el egger as ol o1, 7Kgdi pes o Vel oc ec at enada1/ 4”per20c m T endi c at enar api dos enz ai mpi egodi at t r ez z i Fr enoc at enaaut omat i c oel et t r oni c o

Sol oat t r ez z o

Ki tbat t er i aAl pha260

Ki tbat t er i aAl pha520

Ki tbat t er i a700

Pr ez z o1. 530, 00€

Pr ez z o1. 730, 00€

Pr ez z o2. 150, 00€

Aut onomi a Fi noa2or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa1gi or no

Ri car i cacompl et a 3or e45mi nut i

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

Ri car i cacompl et a 8or e

Abbi nat oal l af or bi ce Vi ni on/ Pr uni on conbat t er i a250 s iot t i eneunki tdapot at ur a es t r emament ev er s at i l e

Pr ez z o930, 00€

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni M12c onKi tbat t er i aAl pha520 1. 730, 00€

M12c onKi tbat t er i aAl pha520 1. 415, 00€+I . v . a.

10mes i 173, 00€

24mes i 70, 00€+I . v . a. * 36mes i 50, 00€+I . v . a. * 48mes i 37, 50€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e15, 00€+I . v . a.


For bi c eVi ni on For bi c eperl ac ur adel Vi gnet oeagr i c ol t ur a 35mm di t agl i o L ef or bi c i pi ùl egger es ulmer c at oc ons ol i 680g Conl abat t er i a150s i ot t i eneunki tmol t omaneggev ol e

Ki tbat t er i a150

Ki tbat t er i a250

FI NANZI AMENTI Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Vi ni onc onbat t er i a150 990, 00€ 10mes i 99, 00€

Pr ez z o990, 00€

Pr ez z o1. 180, 00€

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

For bi c ePr uni on For bi c eperl ac ur adel l ’ ol i v et oeagr i c ol t ur a 45mm di t agl i o Conl abat t er i a250s i ot t i eneunki tc heper met t e di i nt egr ar eal l af or bi c es egac c i edal t r i ac c es s or i

Ki tbat t er i a150

Ki tbat t er i a250

FI NANZI AMENTI Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Pr uni onc onbat t er i a250 1. 230, 00€ 10mes i 123, 00€

Pr ez z o1. 115, 00€

Pr ez z o1. 230, 00€

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.


DECESPUGLI ATOREEXCELI ON2000 Pot ent eDec es pugl i at or eamanubr i o 2gammedi v el oc i t àfinoa4. 200o6. 200r pm Ampi agammadi ac c es s or i perogni gener edi l av or o Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i adi s ol i 5, 4Kg Bas s i s s i mev i br az i oni al l ei mpugnat ur a Bi l anc i ament oot t i mi z z at o

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1100

Ki tbat t er i a1200

Ki tbat t er i a1500

Pr ez z o2. 400, 00€

Pr ez z o3. 030, 00€

Pr ez z o3. 250, 00€

Pr ez z o3. 630, 00€

Aut onomi a Fi noa3or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Aut onomi a Fi noa6or e

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 12or e

Ri car i cacompl et a 10or e

Ri car i cacompl et a 12or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ex c el i on2000c onKi tbat t er i a1200 3. 100, 00€

Ex c el i on2000c onKi tbat t er i a1200 2. 660, 00€+I . v . a.

10mes i 310, 00€

24mes i 125, 00€+I . v . a. * 36mes i 90, 00€+I . v . a. * 48mes i 70, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e27, 50€+I . v . a.


RASAERBASMARTSMART Pot ent eT os aer babi l amat r az i onat omonos t egol a Av anz ament os u4v el oc i t às t er z at ur aas s i s t i t ael et t r oni c ament e al t ez z api at t or egol abi l eel et t r oni c ament edi r et t amet edamanubr i o Capi ent ec es t oi nt el ada70Li t r i Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a38, 5Kg Vel oc i t àdi r ot az i oneda3. 0005. 000gi r i Ri l ev at or edi v eget az i oneI CC Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1100

Ki tbat t er i a1200

Ki tbat t er i a1500

Pr ez z o3. 400, 00€

Pr ez z o4. 000, 00€

Pr ez z o4. 090, 00€

Pr ez z o4. 450, 00€

Aut onomi a Fi noa2, 5or e

Aut onomi a Fi noa3, 5or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 12or e

Ri car i cacompl et a 10or e

Ri car i cacompl et a 12or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ras i onSmar tc onKi tbat t er i a1500 4. 450, 00€

Ras i onSmar tc onKi tbat t er i a1500 3. 645, 00€+I . v . a.

10mes i 445, 00€

24mes i 170, 00€+I . v . a. * 36mes i 120, 00€+I . v . a. * 48mes i 95, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e36, 50€+I . v . a.


RASAERBARASI ONEASY Pot ent eT os aer babi l amat r az i onat o Av anz ament os u4v el oc i t à Capi ent ec es t oi nt el ada70Li t r i Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a33Kg Vel oc i t àdi r ot az i oneda3. 0005. 000gi r i Ri l ev at or edi v eget az i oneI CC

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1100

Ki tbat t er i a1200

Ki tbat t er i a1500

Pr ez z o3. 170, 00€

Pr ez z o3. 780, 00€

Pr ez z o3. 850, 00€

Pr ez z o4. 200, 00€

Aut onomi a Fi noa2, 5or e

Aut onomi a Fi noa3, 5or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 12or e

Ri car i cacompl et a 10or e

Ri car i cacompl et a 12or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ras i onEas yc onKi tbat t er i a1200 3. 850, 00€

Ras i onEas yc onKi tbat t er i a1200 3. 160, 00€+I . v . a.

10mes i 385, 00€

24mes i 150, 00€+I . v . a. * 36mes i 105, 00€+I . v . a. * 48mes i 82, 50€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e32, 00€+I . v . a.


RASAERBARASI ONBASI C Pot ent eT os aer babi l amaas pi nt a Capi ent ec es t oi nt el ada70Li t r i Pes odel l ’ at t r ez z os enz abat t er i a33Kg Vel oc i t àdi r ot az i oneda3. 0005. 000gi r i

Ki tbat t er i a700

Ki tbat t er i a1100

Ki tbat t er i a1200

Ki tbat t er i a1500

Pr ez z o2. 800, 00€

Pr ez z o3. 400, 00€

Pr ez z o3. 480, 00€

Pr ez z o3. 850, 00€

Aut onomi a Fi noa2, 5or e

Aut onomi a Fi noa3, 5or e

Aut onomi a Fi noa4or e

Aut onomi a Fi noa5or e

Ri car i cacompl et a 8or e

Ri car i cacompl et a 12or e

Ri car i cacompl et a 10or e

Ri car i cacompl et a 12or e

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ras i onBas i cc onKi tbat t er i a700 2. 800, 00€

Ras i onBas i cc onKi tbat t er i a700 2. 300, 00€+I . v . a.

10mes i 280, 00€

24mes i 110, 00€+I . v . a. * 36mes i 75, 00€+I . v . a. * 48mes i 60, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e23, 00€+I . v . a.


DECESPUGLI ATORECONBATTERI AI NTEGRATA Maneggev ol edec es pugl i at or ec onbat t er i ai nt egr at a Es t r emament el egger as ol o7, 2Kgdi pes o( c onbat t er i a520) T es t i naAl phac utc onfil oda2, 4mm Regol az i onea3v el oc i t àda4. 000a6. 400r pm

Ki tbat t er i aAl pha260

Ki tbat t er i aAl pha520

Pr ez z o1. 000, 00€

Pr ez z o1. 200, 00€

Aut onomi a Fi noa2or e

Aut onomi a Fi noa3, 5or e

Ri car i cacompl et a 3or e45mi nut i

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ex c el i onc onKi tbat t er i aAl pha520 1. 200, 00€

Ex c el i onc onKi tbat t er i aAl pha520 985, 00€+I . v . a.

10mes i 120, 00€

24mes i 47, 50€+I . v . a. * 36mes i 35, 00€+I . v . a. * 48mes i 27, 50€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e10, 00€+I . v . a.


TOSASI EPECONBATTERI AI NTEGRATA Maneggev ol et os as i epec onbat t er i ai nt egr at a Es t r emament el egger as ol o6, 4Kgdi pes o( c onbat t er i a260) Bar r ada51c mc onpas s oda40mm Regol az i onea3v el oc i t àda3. 200a3. 800r pm T es t i nar egol abi l ea135° Di s poni bi l edal l ’ es t at e2019!

Ki tbat t er i aAl pha260

Ki tbat t er i aAl pha520

Pr ez z o1. 150, 00€

Pr ez z o1. 350, 00€

Aut onomi a Fi noa3or e

Aut onomi a Fi noa6or e

Ri car i cacompl et a 3or e45mi nut i

Ri car i cacompl et a 6or e30mi nut i

FI NANZI AMENTI Fi nanz i ament oAgosat as s o“ 0”

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a.

Dal1Gennai o2019s ut ut t i i pr odot t i del l a gammaPELLENCfinanz i ament oagev ol at o Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i oai nt er es s i “ 0”s c egl i l adur at api ùc omodadai nal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i 10mes i es ei s ubi t opr ont oal av or ar e c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Hel i onc onKi tbat t er i aAl pha260 1. 150, 00€

HELI ONc onKi tbat t er i aAl pha260 940, 00€+I . v . a.

10mes i 115, 00€

24mes i 45, 00€+I . v . a. * 36mes i 32, 50€+I . v . a. * 48mes i 25, 00€+I . v . a. *

TAN“ 0”TAEGVARI ABI LEACARI CO RESTANO I LBOLL O ELESPESE DII NCASSO, SAL VO APPROVAZI ONEDELLAFI NANZI ARI A.

Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e10, 00€+I . v . a.


KI TGARDENEASY

COMP OS I Z I ONEKI T 1Ras aer baRas i onEas y 1. 600€+I . v . a. 1Sof fiat or eAi r i on2 650€+I . v . a. 1T os as i epeHel i on2 780€+I . v . a. 1Zai noperbat t er i a1500 130€+I . v . a. 1Bat t er i a1200 1. 860€+I . v . a. T ot al e

5. 020€+I . v . a.

Pr omoz i one+c ompr i -s pendi 3pez z i30% s c ont os ul l abat t er i a: 558, 00€ T ot al e5. 020€-558€=4. 462€+I . v. a.

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a. Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i onal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ki tPel l enc 4. 462, 00€+I . v . a. 24mes i 210, 00€+I . v . a. * 36mes i 145, 00€+I . v . a. * 48mes i 117, 50€+I . v . a. * Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e45, 00€+I . v . a.


KI TGARDENPRO

COMP OS I Z I ONEKI T 1Ras aer baRas i onEas y 1. 600€+I . v . a. 1Sof fiat or eAi r i on2 650€+I . v . a. 1T os as i epeHel i on2 780€+I . v . a. 1Zai noperbat t er i a1500 130€+I . v . a. 1Bat t er i a1200 1. 860€+I . v . a. 1Ex c el i onAl pha 430€+I . v . a. 1Hel i onAl pha 550€+I . v . a. 1Bat t er i a520Al pha 565€+I . v . a. 1Bat t er i a260Al pha 400€+I . v . a. 1Zai noperbat t er i aAl pha 95€+I . v . a. T ot al e

7. 060€+I . v . a.

Pr omoz i one+c ompr i -s pendi 3pez z i30% s c ont os ul l abat t er i a: 558, 00€ T ot al e7. 060€-558€=6. 502€+I . v. a.

L OCAZI ONEFI NANZI ARI A L oc az i onefinanz i ar i adedi c at aal l ei mpr es eeai manut ent or i pr of es s i oni s t i c onpar t i t aI v a. Per met t edi di l ui r el ’ ammor t ament opr opor z i onal ment enelt empo, i nt egr aunpr odot t oas s i c ur at i v oc hepr ot eggei lv os t r oat t r ez z odaf ur t i r i c hi edi c i l ’ al l egat oas s i c ur at i v opermaggi or i i nf or maz i oni Ki tPel l enc 6. 502, 00€+I . v . a. 24mes i 299, 00€+I . v . a. * 36mes i 210, 00€+I . v . a. * 48mes i 165, 00€+I . v . a. * Spes edi c ont r at t o75, 00€+I . v . a. Ri s c at t ofinal e67, 50€+I . v . a.


Vi aSanRoc c o20 18019Val l ec r os i a( I M) T el : 0184291397 Mai l :i nf o@bes t agno. c om Web:www. bes t agno. c om Or ar idiaper t ur a: L UNVEN812/ 1519 SAB812

Profile for Bestagno Macchine Agricole

Promozioni Attrezzatura a batteria  

Advertisement