Page 1

 Verbum Dei Caro Factum Est Laqgħat ta’ Formazzjoni għall-Ġenituri tat-tfal tal-Katekiżmu


Għeżież Genituri, Issa li r-rutina tax-xitwa daħlet ġmielha ħsiebna li nkomplu bis-sensiela tal-laqġħat biex iservu ta’ ġħajnuna ġħalikom il-ġenituri fit-trobbija nisranija ta’ uliedkom.

Din il-laqgħa se ssir nhar ilĦamis 6 ta’ Frar mis6:00pm sat-6:35pm bittema: “Papa Franġsiku u lFamilja”. Hija fir-responsabbilta taġħkom bħala ġenituri li tkomplu titġħallmu kif tistġħu trabbu lil uliedkom bl-aħjar mod possibbli. Waqt il-laqġħa uliedkom se jkollhom il-leżżjoni tal-Katekiżmu taġħhom.

Ejja int u ħeġġeġ lill-ġenituri oħra jattendu wkoll. Il-Paċi Maġħkom. Joyċe Borġ Superjura


_____________________________ li qieġħda fil-____ tal-Katekeżi attendejna ġħal-laqġħa ta’ formażżjoni nhar

Il-Ħamis 6 ta’ Frar 2014. _____________________________ Firma omm/missier L-attendenza ta’ dawn il-laqgħat qed tkun reġistrata.

Jekk jogħġobkom, importanti li timlew din il-parti u ġġibuha magħkom dakinhar tal-laqgħa.

Aħna l-ġenituri ta’:


Meta? Il-Ħamis 6 ta’ Frar 2014

Fejn? Il-Museum tal-Bniet

X’ħin? Mis-6:00pm sas-6:35pm

Laqghat tal genituri 6 ta frar 2014  
Laqghat tal genituri 6 ta frar 2014  
Advertisement