Page 1

1


best agh kraków

raport roczny 2015/2016 ADRES

TELEFON STRONA WWW REDAKTOR NACZELNY GRAFIKA, SKŁAD I OPRACOWANIE REDAKTORZY

I DS „Alfa” Blok 1 ul. Reymonta 17/E14 30-059 Kraków 12 617 42 49 www.BEST.krakow.pl www.facebook.com/BEST.AGH.Krakow Magdalena Popielawska Adrianna Rokosa Krzysztof Czuryło, Marcin Kotlarz, Daria Konopka, Adrianna Szymczyk, Aleksandra Oleś, Arkadiusz Lis, Franciszek Gorczyca, Klaudia Kątna, Michał Jagosz, Marcin Kaniaburka, Patrycja Szymańska, Katarzyna Malińska, Michał Mysłek, Paulina Krukowska, Patrycja Paszko

ZDJĘCIA BEST MarkeTeam

BEST AGH Kraków agh.edu.pl

2


3


4


drogi czytelniku, Raport, który trzymasz w rękach, jest podsumowaniem ostatniego roku naszej pracy. Roku, który przyniósł wiele wyzwań, innowacji oraz pięknych wspomnień. Podczas jego lektury poznasz zarówno nasze projekty i osiągnięcia, jak i cele oraz wartości, którymi się kierujemy. Od ponad 22 lat działamy przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako grupa lokalna jednej z największych organizacji studenckich w Europie. Wszystkie przedsięwzicia, które podejmujemy, mają na celu rozwój studentów. Każdego roku staramy się stworzyć im nowe możliwości, pomóc postawić pierwsze kroki na zawodowej drodze, a także odkryć przed nimi bogactwo kulturowe Europy. Miniony rok wymagał znalezienia równowagi pomiędzy śmiałym wprowadzaniem udoskonaleń, a spełnianiem założonych celów i organizowaniem cyklicznych wydarzeń. Dzięki temu, poprzez realizację blisko 30 projektów udało nam się w tym roku dotrzeć do jeszcze większego grona młodych inżynierów, rozwijając ich zarówno na płaszczyźnie technicznej, jak i interpersonalnej. Jednak BEST to coś więcej niż organizacja studencka. BEST to niezliczona ilość pomysłów, ogromny katalizator kreatywności i niesamowite przyjaźnie, które będą trwały jeszcze długie lata po zakończeniu studenckiego etapu życia. BEST to dla nas wszystkich przepiękna przygoda, która pozwala poszerzyć horyzonty, rozwinąć umiejętności i dokonać niespodziewanego. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków, których codzienna energia i zapał pozwalają nam kreować kolejne pokolenia młodych inżynierów. Składam również ogromne podziękowania dla władz Akademii Górniczo-Hutniczej, władz Samorządowych oraz naszych Partnerów. Zapraszam do lektury,

Krzysztof Czuryło Prezes Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków

5


Spis treści 01. Kim jesteśmy, gdzie działamy

6

02. działalność lokalna

BEST międzynarodowy

9

CadCompetition

13

BEST AGH Kraków

10

BEST Automatics & IT Festival

14

Nasza misja, wizja i wartości

10

I’m a Project Manager

16

Akademia Górniczo-Hutnicza

11

XVIII Inżynierskie Targi Pracy

18

Zelektryzuj świat z ABB

20

Programy ambasadorskie

20

Rekrutacja

22

Integracja i szkolenia wewnętrzne

23


03. działalność międzynarodowa

04. gdzie nas znaleźć

System szkoleń

27

Kanały promocji

37

European BEST Engineering Competition

28

Kalendarium

38

Kursy naukowe

30

Współpraca

40

Jesienny kurs naukowy

31

Członkowie Stowarzyszenia

42

Cultural Exchange

32

Komitety

33

Współpraca europejska

34

7


kim jesteśmy, gdzie działamy 8


Best Międzynarodowy BEST, czyli Board of European Students of Technology, jest apolityczną organizacją non-profit, zrzeszającą studentów uczelni technicznych z całej Europy. Powstała w 1989 roku w Berlinie z inicjatywy kilkunastu młodych osób, których marzeniem był ciągły rozwój studentów. Jako bardzo dobrze ustrukturyzowana i nowoczesna organizacja, BEST stara się poprzez swoje działania integrować trzy środowiska: studenckie, akademickie oraz gospodarcze. Takie podejście daje studentom możliwość rozwoju oraz umożliwia im start na rynku pracy, który pozwala im wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Na dzień dzisiejszy BEST reprezentuje 95 grup lokalnych działających przy najlepszych uczelniach

technicznych 33 krajów Europy. Współpracujemy także z niemiecką organizacją bonding, kanadyjską CFES oraz europejskimi: AEGEE i ESTIEM. BEST to przede wszystkim około 3600 aktywnych członków, którzy przez swój zapał i motywację do pracy chcą rozwijać siebie oraz innych. Są to również ludzie, których łączą podobne wartości tj.: chęć zdobycia cennego doświadczenia, rozwinięcia zdolności komunikacyjnych czy wytrwałości w osiąganiu celów. Dzięki wydarzeniom organizowanym przez BEST, młodzi ludzie mają szansę podróżować, poznając przy tym europejskie środowiska studentów, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Wyjazdy dają także studentom możliwość nauczenia się współpracy w międzynarodowym środowisku, co wpływa korzystnie na poziom edukacji w Europie. Adrianna Szymczyk

9


Best agh Kraków Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków zostało utworzone w 1994 roku z inicjatywy kilku studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponad 70 aktywnie działających członków stanowi obecnie jedną z najlepiej działających grup lokalnych, którzy swoją pasją oraz zaangażowaniem realizują postawione sobie cele. Współpracując z innymi organizacjami, firmami oraz uczelniami tworzymy wydarzenia oraz cykliczne projekty skierowane do studentów. Nasze inicjatywy pozwalają na rozwój przyszłych inżynierów oraz ułatwiają im podjęcie pierwszych kroków na rynku pracy. Działalność Stowarzyszenia sprzyja również jego członkom w rozwoju osobistym i zdobywaniu doświadczenia, tak cennego dla przyszłych pracodawców. Nasz poświęcony czas obfituje w rezultaty, które przynoszą nam wiele radości i satysfakcji! Również przynależność do struktury

międzynarodowej daje nam duże pole do popisu - możemy działać nie tylko lokalnie, ale także międzynarodowo, gdzie z naszymi przyjaciółmi z innych grup lokalnych wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowanie w pracę grup roboczych pozwala na wielokierunkowy rozwój - od zarządzania zasobami ludzkimi, przez logistykę, po kontakty z firmami i marketing. W procesie rekrutacji dołączają do nas osoby ambitne, żądne przygód oraz realizacji swoich marzeń i celów. Wnoszą świeże spojrzenie i nowe pokłady energii, co motywuje innych do działania i spełniania się na wielu płaszczyznach rozwoju. BEST AGH Kraków to nie tylko projekty, ale również niezapomniana przygoda i możliwość poznania wspaniałych osób, które chcą od życia studenckiego czegoś więcej. Aleksandra Oleś

nasza misja, wizja i wartości Wszystkie nasze działania realizujemy zgodnie z naszą wizją silnej różnorodności (Empowered diversity), w której ludzie rozumieją i szanują odmienność kultur i społeczeństw. Tworzymy środowisko umożliwiające młodym ludziom odkrycie swojego pełnego potencjału.

Naszą misją jest rozwój studentów (Developing students). Poprzez realizowane przez nas projekty uzupełniamy ich wiedzę wyniesioną z uczelni o doświadczenie praktyczne i umiejętności miękkie oraz ułatwiamy rozpoczęcie własnej kariery zawodowej. Arkadiusz Lis

Organizację wyróżnia tzw. BEST Spirit, którego głównymi wartościami są:

10

flexibility fun frendship improvement learning

umiejętność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku dobra zabawa, towarzysząca wszystkiemu co robimy możliwość poznania przyjaciół na całe życie nieustanny rozwój i dążenie do ideałów nabywanie nowych umiejętności i cennych doświadczeń


Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górnicza została powołana uchwałą Rady Ministrów 8 kwietnia 1919 roku. 15 czerwca 1923 r. położono kamień węgielny pod budowę przyszłego gmachu głównego. W czasie II Wojny Światowej gmach główny został zajęty przez niemiecki rząd okupacyjny, a mienie uczelni uległo kompletnej grabieży i dewastacji przez niemieckiego okupanta. Dzięki wielkiemu oddaniu pracowników uczelni, część księgozbioru udało się uratować, a działalność Akademii kontynuowano w konspiracyjnym podziemiu. Po zakończeniu wojny Akademia Górnicza była jedyną zorganizowaną uczelnią techniczną w Polsce, stanowiąc ośrodek pomocy dla innych wyższych uczelni technicznych w kraju. W 1949 uczelnia oficjalnie przyjęła nazwę Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie znajduje się w czołówce najlepszych i największych uczelni technicznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. AGH oferuje szeroki profil kształcenia dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Silną reprezentację mają nauki ścisłe, niezbędne do prawidłowego rozwoju technologii oraz gospodarki naszego kraju. Co więcej, uczelnia świadoma jest również stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Ponadto Akademia rozwija partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata zarówno na polu edukacyjnym, jak i naukowo-badawczym. Dzięki swojej współpracy z wieloma gałęziami przemysłu, uczelnia zapewnia swoim studentom propozycje licznych praktyk i staży, będących doskonałym początkiem kariery zawodowej. AGH oprócz wysokiego poziomu kształcenia oferuje również bogate zaplecze socjalne. Kampus AGH jest jednym z największych w Polsce i oprócz bogatej bazy akademików zapewnia również szereg punktów usługowych i gastronomicznych, obiektów sportowych oraz klubów studenckich, stanowiąc centrum życia studenckiego. www.agh.edu.pl

Arkadiusz Lis

11


działalność Lokalna 12


CadCompetition to cykl warsztatów i konkursów dotyczących projektowania w programach typu CAD, który został przeprowadzony już po raz trzeci. Spośród ponad 800 aplikacji wybrano 120 osób, które odbyły certyfikowane szkolenia. Bogatą część merytoryczną spotkań zapewnił autoryzowany partner Autodesk - firma Cadsoft. W konkursach wzięło udział blisko 40 najlepszych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wśród nich wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali propozycje zatrudnienia u Partnerów projektu i mają szansę spróbować swoich sił w wymarzonej branży, a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Podczas zmagań konkursowych studenci starali się rozwiązać rzeczywiste problemy konstrukcyjne przy wykorzystaniu oprogramowania CATIA oraz Inventor. Nakład pracy, odwaga i poświęcony czas zaprocentował. Czterech laureatów otrzymało propozycje podjęcia płatnego stażu. Wierzymy, że dzięki projektowi CadCompetition, udaje się nam zbliżyć pracodawcę do dobrze rokującego, ambitnego i wykształconego pracownika. Ponadto od trzech lat zauważamy rosnące zainteresowanie jedynymi tego typu darmowymi warsztatami, które wspierają ustawiczne kształcenie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, zapewniając lepszy start w przyszłej karierze zawodowej. www.cad.BEST.krakow.pl

Michał Mysłek

Dzięki uprzejmości Biblioteki Głównej AGH uczestnicy szkoleń i konkursów mieli zapewnione komfortowe warunki przyswajania wiedzy. W tym roku na studentów czekały cztery spotkania szkoleniowe oraz dwa konkursowe. Na każdym z nich uczestnicy otrzymali czasopisma branżowe “Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie”. W ramach czterogodzinnych, nieodpłatnych spotkań zostały przeprowadzone szkolenia z następujących programów komputerowych: AutoCAD, Inventor, 3ds Max, Revit MEP. Wykwalifikowana kadra prowadzących nauczała kursantów od podstaw, tworząc przyjemną atmosferę, sprzyjającą dynamicznemu rozwojowi umiejętności projektowania.

13


Best Automatics it festival

BEST Automatics & IT Festival (BAIT) to jeden z największych projektów BEST AGH Kraków. BAIT to święto wszystkich miłośników technologii informatycznych, robotyki, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Od ponad siedmiu lat projekt pozwala uczestnikom w przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę z zakresu informatyki, automatyki, mechatroniki, elektroniki i telekomunikacji, a także daje okazję do wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. Wydarzenie co roku gromadzi setki pełnych pasji, kreatywności i chęci współzawodnictwa studentów uczelni technicznych.

nowość 2016! Hackathon

Zaprogramuj swoją przyszłość

14


Warsztaty - coś więcej niż wykład BAIT rozpoczyna się serią warsztatów prowadzonych przez wiodące firmy z branży IT. Dzięki temu studenci mogą zdobyć wiedzę wykraczającą poza zwykłe treści akademickie - zobaczyć, jakie umiejętności są cenione na dynamicznie zmieniającym się rynku IT. Warsztaty nie są prowadzone w formie zwykłego monologu - tworząc program zajęć stawiamy na interaktywność i przekraczanie bariery między studentem, a pracodawcą, by stworzyć im okazję do kreatywnej dyskusji.

Turniej robotów - przyjaźń człowieka i maszyny Druga częścią BAIT-a jest Turniej Robotów. To okazja dla studentów, by dać upust swojej kreatywności i umiejętnościom z zakresu automatyki i mechaniki, rywalizując z innymi pasjonatami robotyki. Test Eliminacyjny spośród ponad setki uczestników wyłania osiem najlepszych drużyn, które następnie biorą udział w tygodniowych warsztatach, gdzie doskonalą swoje umiejętności budowania i programowania robotów LEGO Mindstorms. Zwieńczeniem jest Finał Turnieju Robotów, gdzie stworzone przez uczestników maszyny mierzą się z widowiskowymi konkurencjami - od pokonania labiryntu, po zapasy robotów. Jury, składające się z kadry naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej, ocenia skuteczność i pomysłowość konstrukcji.

Lan party - sprawdzian refleksu i umiejętności Zwieńczeniem festiwalu jest Turniej Gier Komputerowych - LAN Party. Fani elektronicznej rozgrywki zbierają się, by przez całą noc mierzyć się w rozgrywkach League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, FIFA16 oraz Hearthstone. Radość zwycięstwa, gorzki smak porażki - emocje są tu równie silne, jak w prawdziwym sporcie. Nie ma tutaj jednak prawdziwych przegranych zarówno zawodnicy, jak i goście mogą się świetnie bawić oglądając rozgrywki, czy korzystając ze stanowisk gier ruchowych.

bait 2016 - spojrzenie w przyszłość Rynek technologii informatycznych nieustannie się rozwija, dlatego BAIT, by zaspokoić potrzeby studentów, rozwija się razem z nim. Podczas kolejnej edycji, Festiwal przejdzie metamorfozę - LAN Party ustąpi miejsca Hackathonowi, czyli Turniejowi Informatycznemu, gdzie najbardziej uzdolnieni programiści pod okiem specjalistów z firmy branży IT zmierzą się z zadaniami wymagającymi nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim nieszablonowego myślenia. www.bait.BEST.krakow.pl

Franciszek Gorczyca

15


I’m a project manager I’m a Project Manager to wydarzenie związane z tematyką zarządzania projektami, które zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją dla AGH. Jest to całkowicie nowa odsłona projektu znanego dotychczas pod nazwą Akademia Młodego Project Managera, realizowanego już od 4 lat. Projekt skierowany jest do studentów Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie chcących zgłębić tajniki planowania, organizacji i kontroli projektu oraz dowiedzieć się w jaki sposób sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę profesjonalistów chcemy w jak najlepszy sposób przybliżyć tę tematykę studentom. Miniona edycja składała się z dwóch części: prelekcji oraz pionu IT. Podczas dwudniowych prelekcji zostały poruszone następujące tematy: „Czy zarządzanie projektami jest niezbędną kompetencją firm XXI wieku?”, „Zmiana konieczność czy szansa?”, „Historie projektowe, te mroczne i te zakończone sukcesem.” Studenci mogli między innymi zaznajomić się z korzyściami płynącymi z umiejętności zarządzania projektami, dowiedzieć się w jaki sposób zostać dobrym kierownikiem, odkryć szczegóły “change management” czy poznać tajemnice sukcesu największych projektów. Podczas pionu IT, stanowiącego drugą część projektu, odbył się wykład oraz Case Study. Studenci mogli poznać codzienność pracy przy projektach IT opartą o metodykę Scrum. Zaznajomili się również z podstawami technologii, kluczowymi rolami oraz areną zmagań z projektami IT. Podczas Case Study uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę develeperów i klientów, estymować i realizować zadania, a także wyciągać wnioski. www.impm.BEST.krakow.pl

16

Katarzyna Malińska


17


xviii inżynierskie targi pracy Jednym z flagowych projektów organizowanych przez nasze Stowarzyszenie są Inżynierskie Targi Pracy (ITP) - wydarzenie, które każdej wiosny, od osiemnastu lat, jest wyczekiwane przez studentów krakowskich uczelni. Celem ITP jest ułatwienie bezpośredniego spotkania studentów z potencjalnym pracodawcą. Co roku staramy się, aby projekt był odpowiedzią na potrzeby zarówno studentów, jak i pracodawców. Naszym priorytetem jest dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi oraz przedsiębiorstw z różnorodnych branż. Czynnik ten spowodował, że osiemnasta edycja Inżynierskich Targów Pracy przeszła niemałą zmianę. Ostatnia edycja Targów miała miejsce na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. W ciągu jednego dnia studenci mogli porozmawiać z przedstawicielami 65 inżynieryjnych firm oferujących stałe zatrudnienie, praktyki lub staże – a wszystko to o rzut kamieniem od Akademii Górniczo-Hutniczej.

18 wystawców 65 z wielu dziedzin patronów 22 medialnych odwiedzających 10 000 studentów lat doświadczenia

18


„Inżynierskie Targi Pracy są możliwością poznania wzajemnych oczekiwań i znalezienia wymarzonej pracy przez studentów i absolwentów, jak również doświadczonych specjalistów” Eaton Dokładamy wszelkich starań, aby studenci oraz absolwenci uczelni technicznych jak najlepiej wykorzystali dzień Targów - na każdego z nich czekał obszerny katalog targowy, który zawierał kompletny przegląd naszych wystawców, ich aktualne oferty zatrudnienia oraz profil poszukiwanego pracownika. Odwiedzający Targi mogli wziąć udział w warsztatach oraz panelach dyskusyjnych, gdzie bezpośrednio od ekspertów dowiedzieli się jak budować swoją ścieżkę kariery. Studenci mieli również okazję do wykonania profesjonalnego zdjęcia oraz skonsultowania swojego CV ze specjalistami. Na miejscu Targów czekało na nich jeszcze parę innych atrakcji - mogli zapoznać się z ofertami pracy przyglądając się jednym z wielu Job Walli, wziąć udział w losowaniu nagród, zrobić pamiątkowe zdjęcia z przyjaciółmi w fotobudce, a także odprężyć się przy darmowej kawie. Inżynierskie Targi Pracy są wyśmienitą okazją dla pracodawców na dotarcie do tysięcy młodych, wykształconych ludzi, którzy mogą w przyszłości pomóc w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Ponadto to doskonała okazja do zaczerpnięcia inspiracji od samych studentów - na zakończenie Inżynierskich Targów Pracy wyłaniani są zwycięzcy na podstawie głosowania wśród studentów w trzech kategoriach: Najlepszy Wystawca, Doskonały Kontakt ze Studentami oraz Najatrakcyjniejsze Stoisko. www.itp.BEST.krakow.pll

Daria Konopka

19


Zelektryzuj Świat z ABB Zelektryzuj świat z ABB to projekt idealnie wpisujący się w ideę współpracy studentów z firmą. Mowa tu o Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB, które przygotowało atrakcyjne szkolenia z dziedziny elektrotechniki, automatyki i energetyki. Już po raz trzeci 20 studentów z całej Polski mogło uczestniczyć w całkowicie bezpłatnych warsztatach dotyczących m.in. rozwoju elektroniki, zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, sterowaniu i monitoringu przekształtników sieciowych oraz oprogramowania BusBar tool. Kurs był dla nich sporym ułatwieniem w pierwszym kontakcie z rynkiem pracy, jak również świetną okazją do poznania wzajemnych oczekiwań oraz specyfiki pracy w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB. Poza częścią merytoryczną projektu, wspólnie spędzony tydzień sprzyjał integracji. Uczestnicy wymieniali się między sobą spostrzeżeniami na temat postępów naukowych, jakości kształcenia w różnych miastach Polski, a także dzielili się doświadczeniami zdobytymi na innych kursach czy konferencjach. W czasie wolnym odwiedzili najciekawsze miejsca Krakowa, poznali jego atrakcje turystyczne, a podczas muzealnych przygód zagłębili się w historię miasta. Po czterech dniach intensywnej nauki i dobrej zabawy, wszyscy żałowali, że czas warsztatów dobiegł już końca i z uśmiechem na twarzy udali się w swoją stronę “zelektryzowanego świata”. Co najważniejsze, współpraca z firmą ABB ciągle się rozwija, a kurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. www.elektryzuj.BEST.krakow.pl

20

Klaudia Kątna


programy ambasadorskie W życiu każdego studenta przychodzi taki moment, kiedy należy wybrać dla siebie ścieżkę zawodową. Jest to jedna z trudniejszych decyzji, z którą prędzej czy później, będzie musiał zmierzyć się każdy z nas. Nasza organizacja poprzez współpracę z firmami stara się przybliżyć do siebie środowiska studenckie i biznesowe, aby poznać wzajemne oczekiwania, a w konsekwencji ułatwić podjęcie wyżej wspomnianej decyzji. Rynek krakowski obfituje w firmy, a z kilkoma z nich nasze Stowarzyszenie prowadzi regularną współpracę. Korporacje takie jak: Deloitte, MARS Polska, Unilever, Ericpol oraz Valeo są naszymi stałymi Partnerami oraz wspomagają nasze Stowarzyszenie przy organizacji projektów, o których możecie Państwo przeczytać w Raporcie Rocznym. Ponadto, wśród członków naszej organizacji możecie spotkać ambasadorów każdej z wymienionych firm. Dbają oni o dobry kontakt oraz przepływ informacji i są w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące zatrudnienia i stosowanych metod pracy. Z roku na rok, zarówno rozpoznawalność naszych Partnerów na terenie uczelni, jak i świadomość studentów dotycząca oczekiwań rynkowych znacznie wzrasta. W minionym roku akademickim nasza współpraca zaowocowała realizacją projektów takich jak: Akademia Wiedzy Praktycznej i Unilever Future Leaders League. Z pewnością kolejny rok będzie bogaty w równie interesujące propozycje! Patrycja Szymańska

21


Rekrutacja Nasi członkowie są tym, co napędza nasze Stowarzyszenie i nadaje cel jego istnieniu, dlatego na początku każdego semestru organizujemy rekrutację skierowaną do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Szukamy osób o różnorodnych zainteresowaniach, motywacji do działania i otwartych na nowe doświadczenia. Proces rekrutacji ma za zadanie pomóc nam odnaleźć przyszłych idealnych Beściaków, a także sprawdzić ich predyspozycje i ułatwić start w Stowarzyszeniu poprzez świadomy dobór zadań.

jesień ’15

Dbamy o to, aby nasi członkowie byli świadomi swojej roli w Stowarzyszeniu oraz mieli niezbędną wiedzę na jego temat, dlatego każdy nowy członek trafia pod opiekę Mentora, który pomaga mu stawiać pierwsze kroki. Istotnym czynnikiem, na który stawiamy nacisk jest stały transfer wiedzy między doświadczonymi osobami, a tymi, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w Beście. W tym celu zaraz po rekrutacji organizujemy Motivation Day - kilkugodzinne szkolenie wprowadzające w zasady działania naszej Organizacji. Krótko po

200 aplikacji

tym odbywa się wyjazd szkoleniowo-integracyjny - weekend, podczas którego poznajemy się lepiej, szlifujemy nasze umiejętności i pracujemy nad rozwojem naszego Stowarzyszenia. Po takim wprowadzeniu każdy młody Beściak jest gotowy podjąć się różnorodnych zadań i organizacji wydarzeń na naszej uczelni oraz na arenie międzynarodowej.

wiosna ’16

Paulina Krukowska

98 Aplikacji


i etap ankieta

ii etap assessment center

iii etap rozmowy indywidualne

integracja i szkolenia wEWNĘTRZNE Misją naszej organizacji jest rozwój studentów, dlatego poza realizacją cyklicznych projektów skierowanych do naszych rówieśników, staramy się sami ciągle udoskonalać własne umiejętności oraz pracować efektywniej. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest integracja i szkolenia wewnętrzne. Podstawą systemu szkoleń są tzw. SIT-y (ang. Short Intensive Training). Są to wydarzenia weekendowe, podczas których uczestnicy mają szansę uzyskać niezbędną wiedzę związaną z działalnością jednej z naszych grup roboczych. Trenerzy, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, to zazwyczaj byli lub obecni członkowie BEST-u lub zaprzyjaźnionych organizacji. Szkolenia poruszają tematykę pozyskiwania funduszy, szeroko pojętej promocji czy też zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy mają okazję nauczyć się obsługi programów graficznych, a także rozwinąć umiejętności miękkie takie jak: autoprezentacja, umiejętność negocjacji czy zarządzania czasem. Działalność BEST AGH Kraków oparta jest przede wszystkim na współdziałaniu, dlatego bardzo ważnym elementem naszej organizacji jest integracja. Aby każdy członek Stowarzyszenia czuł się komfortowo realizując projekty, staramy się poznać jak najlepiej. Dlatego po każdej rekrutacji organizujemy wyjazd integracyjno-szkoleniowy, jak również dbamy o tradycje. Każdego roku w grudniu organizujemy wspólne Mikołajki, na których wzajemnie obdarowujemy się prezentami, a także wspólną Wigilię BEST-ową, na którą zaproszeni są wszyscy obecni, ale również byli członkowie organizacji, a także przedstawiciele Uczelni. Jest to okazja do podsumowania roku i złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń. Ważnym momentem dla Stowarzyszenia są również obchody rocznicy założenia naszej grupy lokalnej. W 2016 roku mieliśmy okazję świętować XXII urodziny, na których pojawiło się wielu gości nie tylko z Krakowa, ale również z innych grup BEST-u z Polski i zagranicy. Marcin Kaniaburka

23


24


Członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków, XVIII Inżynierskie Targi Pracy, Marzec 2016

25


działalność międzynarodowa 26


system szkoleń beproud Zarządzanie

bemore Zasoby ludzkie

beknown Marketing i reklama

bericher Pozyskiwanie funduszy

Aby zapewnić ciągły transfer wiedzy, kluczowym elementem działalności naszej organizacji są szkolenia. Pozwalają one na rozwój umiejętności i kompetencji nas samych, jako członków Stowarzyszenia oraz pozytywnie wpływają na lepszą jakość organizowanych projektów. W celu zapewnienia szkoleń na jak najwyższym poziomie, każdego roku w jednym z europejskich miast gdzie działa lokalna grupa BEST-u odbywa się Trainer’s Camp. Jest to dwutygodniowy wyjazd, podczas którego uczestnicy przechodzą intensywne szkolenia dla trenerów. Jego celem jest zdobycie umiejętności i nauka takich narzędzi, które w przyszłości pozwolą nowym trenerom na przeprowadzanie warsztatów z kompetencji miękkich, jak np. przemówienia publiczne, zarządzanie projektami czy efektywne spotkania dla innych członków Stowarzyszenia. Bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy, w ciągu roku trenerzy przygotowują liczne wydarzenia szkoleniowe takie jak: Trainshopy – czyli międzynarodowe szkolenia dla członków naszej Organizacji z wybranych zakresów wiedzy takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, grafika komputerowa i design, pozyskiwanie funduszy czy leadership. Uczestnicy wraz z trenerami spędzają cały tydzień na intensywnym transferze umiejętności,

pracy w grupie i realizacji otrzymanych zadań. Taki system pracy kształci specjalistów w konkretnych zakresach, którzy później ze swoją wiedzą mogą rozwijać całą organizację. Joint Board Training – każdego roku organizowane są wyjazdy szkoleniowe dla nowych zarządów lokalnych grup BEST-u. Ich celem jest wyszkolenie, przygotownie, i integracja przyszłych liderów do pracy w zarządzie podczas swojej kadencji. W ubiegłym roku przedstawiciele krakowskiej grupy lokalnej BEST-u mieli okazję uczestniczyć w dwóch trainshop’ach. Tajniki zarządzania zasobami ludzkimi, procesów rekrutacyjnych czy motywacji Beściaków zostały zgłębione przez naszą koleżankę na wyjeździe o nazwie beMore, który odbył się w kwietniu w szwedzkim mieście Uppsala. W maju w Warszawie miał miejsce beProud, gdzie uczestniczka reprezentująca BEST AGH Kraków dowiedziała się m. in. jak być dobrym liderem czy efektywnie zarządzać projektami. XXIII Zarząd naszego Stowarzyszenia, miał przyjemność w tym roku gościć we Lwowie, gdzie wraz z zarządami lokalnych grup BEST-u Gliwic, Lwowa, Kijowa, Winnicy i Zaporoża uczestniczył w licznych szkoleniach i dyskusjach. Oprócz możliwości zdobycia nowej wiedzy, była to niewątpliwie okazja do integracji i wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku. Marcin Kotlarz

27


Konkurs inżynierski ebec Rok przygotowań, praca setek wolontariuszy, tysiące uczestników i jedna idea - Liczy się pomysł! To właśnie European Best Engineering Competition - EBEC - flagowy projekt Board of European Students of Technology. Największy konkurs inżynierski w Europie, który pozwala studentom wcielić nawet najbardziej szalone pomysły w życie, czy to zbudowanie własnego, wielofunkcyjnego robota, czy wymyślenie najciekawszego zastosowania wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy EBEC-a mogą spróbować swoich sił w jednej z dwóch kategorii. Team Design to gratka dla wszystkich budowniczych - zadanie opiera się na stworzeniu pomysłowej i efektywnej konstrukcji, używając prostych materiałów jak listewki, sznurki czy plastikowe sztućce. Case Study bardziej spodoba się tym, którzy od młotka wolą pióro - konkurencja stawia przed uczestnikami teoretyczny problem, którego rozwiązanie muszą zaprojektować i przedstawić. Pomysły w każdej z konkurencji są oceniane przez Jury, którego skład uświetnia grono akademickie Akademii Górniczo-Hutniczej, oraz przedstawiciele partnerów konkursu. www.EBEC.pl

Franciszek Gorczyca

POLAND

28


Struktura EBEC-a jest podzielona na trzy etapy: Etap Lokalny, składający się z Testu Eliminacyjnego, gdzie sprawdzana jest ogólna wiedza inżynierska uczestników i ich umiejętność logicznego myślenia, oraz Finału Lokalnego, gdzie wyłonione podczas Testu Drużyny mierzą się w konkurencjach Team Design i Case Study. Finał Ogólnopolski, gdzie rywalizują ze sobą zwycięzcy Finałów Lokalnych. Finał Europejski, zwieńczenie konkursu, gdzie spotykają się najbardziej utalentowani inżynierowie z ponad 90 miast całej Europy. EBEC Poland to olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające ścisłej współpracy wszystkich grup lokalnych BEST-u z całej Polski. Mimo, iż większa część pracy wykonywana jest online, to trzy razy w roku spotykamy się w wspólnym gronie na tzw. Polish Meetingach - weekendowych wyjazdach, gdzie integrujemy się, udoskonalamy formułę EBEC-a i testujemy zadania konkursowe. W dziesiątej już edycji EBEC-a w Krakowie wzięło udział 109 czteroosobowych drużyn, a 16 z nich, które uzyskało najlepszy wynik w Teście Eliminacyjnym, zmierzyło się w Finale Lokalnym. W kategorii Team Design, zwycięska w Krakowie drużyna “Janusze Team” zajęła trzecie miejsce Finale Ogólnopolskim, a najlepszy w Mieście Królów w kategorii Case Study zespół “Kokosy”, zwyciężając na etapie ogólnopolskim, reprezentował Polskę na Finale Europejskim w Belgradzie.

29


kursy naukowe Jednymi z największych projektów realizowanych na szczeblu międzynarodowym są kursy naukowe organizowane przez każdą grupę lokalną BEST-u. Projekt ten świetnie wpisuje się zarówno w nasze cele, jak i wartości naszego Stowarzyszenia takie jak: przyjaźń, zabawa, nauka oraz rozwój. Kursy naukowe odbywają się w czterech różnych sezonach: wiosna, lato, jesień oraz zima. Są one organizowane przez studentów dla studentów. Długość każdego kursu waha się od jednego do dwóch tygodni, łącząc ze sobą zarówno część szkoleniową, jak i integracyjno-kulturopoznawczą. Dzięki kursom studenci, w tym także studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, mogą rozwijać swoje zainteresowania, podszkolić swoje zdolności z języka angielskiego oraz udoskonalić swoje umiejętności miękkie poprzez pracę w grupach. Kursy naukowe umożliwiają odwiedzenie 3 z 33 państw w całej Europie. W ubiegłym roku, w czterech sezonach 87 studentów z naszej uczelni odwiedziło 15 krajów. Uczestnicy kursów oprócz zajęć typowo edukacyjnych biorą udział www.BEST.eu.org

30

w wydarzeniach kulturowych oraz poznawczych, podczas których przełamują stereotypy narodowe oraz mogą osobiście doświadczać różnic międzykulturowych: odmiennych zwyczajów, wartości, postaw, światopoglądów. W czasie trwania kursu organizowane są również wieczory językowe, w trakcie których studenci mają okazję nauczyć się podstawowych wyrażeń w języku obcym, a także wieczory kuchni międzynarodowej, gdzie można posmakować różnorodnych potraw z każdego kraju. To, co wyróżnia nasze kursy, to bardzo niski koszt, który ponoszą uczestnicy. Osoby, które dostaną się na to wydarzenie, we własnym zakresie dojeżdżają na wskazane miejsce oraz uiszczają opłatę, która nie przekracza 15 euro. Tak niską kwotę zawdzięczamy uczelniom oraz firmom, które dofinansowywują tego typu aktywność studencką. Kursy naukowe BEST-u to najłatwiejszy sposób, aby spędzić najlepsze dwa tygodnie swojego życia w przepięknym mieście za tak skromną kwotę, łącząc naukę z zabawą, poznając przyjaciół na całe życie z różnych krajów i środowisk. Patrycja Paszko


JESIENNY KURS naukowY W dniach 13-24 września odbył się kolejny kurs naukowy zorganizowany przez naszą lokalną grupę BEST-u. “Welcome to the Business C(o)alifornia!” to nazwa naszego tegorocznego kursu, który miał miejsce w Mieście Królów. Z tej okazji gościliśmy 24 studentów uczelni technicznych z 17 różnych krajów Europy. Tegoroczny kurs jesienny związany był z ważnym nie tylko dla Krakowa, ale dla całej Polski tematem energetyki nieodnawialnej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na problemy polskich kopalń oraz jakość powietrza w Krakowie spowodowanego licznymi zanieczyszczeniami (gdzie piece na węgiel przyczyniają się po powstania krakowskiego smogu, szczególnie w okresie zimy). Na kursie poruszone zostały także tematy związane z biznesem oraz start-upami w energetyce. W ramach wydarzenia uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Energetyki i Paliw www.BEST.krakow.pl/kursy

Akademii Górniczo-Hutniczej. Nasz kurs urozmaiciły także wykłady różnych firm z branży energetycznej. Dzięki uprzejmości różnych krakowskich zakładów odwiedziliśmy między innymi: Elektrociepłownię Łęg, Ekologiczną Spalarnię Śmieci w Krakowie. Oprócz części akademickiej studenci zobaczyli również kopalnię soli w Wieliczce, zwiedzili miasto podczas wspólnej gry miejskiej. W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy zwiedzanie starych, a także nieaktywnych już elektrowni mieszczących się w gminie Kraków. Podczas kursu studenci mieli okazję nauczyć się podstawowych polskich wyrażeń oraz zakosztować naszej tradycyjnej polskiej kuchni. Jesteśmy pewni, że poprzez wspólnie spędzony czas oraz zabawy integracyjne lepiej poznaliśmy kultury innych narodowości, a także zaowocowało to nawiązaniem wieloletnich międzynarodowych przyjaźni. Patrycja Paszko

31


cultural exchange Tego typu wymiany to dla nas niesamowita okazja do poznania innych krajów, ich obyczajów i religii. Partnerstwo z Grupami Lokalnymi w Stambule i Sankt Petersburgu było dla nas nie tylko wspaniałą przygodą, ale również znakomitym lekarstwem na dość trudne czasy i wyzwania, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Turcy, Rosjanie i Polacy, Meczety, Cerkwie i Kościoły, Muzułmanie, Prawosławni i Katolicy – oto czym kulturowo żyliśmy przez minione półtorej roku. Różnorodność jest cechą na stałe wpisaną w definicję naszej organizacji, lecz dopiero po spędzeniu tygodnia, dwóch lub trzech w towarzystwie z pozoru zupełnie „innych” ludzi, możemy powiedzieć, że choć trochę poznaliśmy ich kulturę. Zasady są proste – każda z grup biorących udział w wymianie, organizuje dla pozostałych tygodniowy pobyt w swoim kraju, podczas którego w aktywnej formie uczymy się swoich tradycji, historii i rytmu codziennego życia. Już na jesieni będziemy mieli okazję wpaść z wizytą do Helsinek - a tym samym zgłębić Fińską kulturę i nawiązać przyjaźnie ze studentami z północy. Nasza przygoda rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, kiedy to gościliśmy w Krakowie naszych przyjaciół znad cieśniny Bosfor i z dawnego Piotrogrodu. W lipcu odwiedziliśmy Stambuł, zaś końcówkę listopada spędziliśmy w Petersburgu. Z każdego kraju w odwiedziny wyjeżdżało po 10 osób. Jedyne koszty które musieliśmy ponieść, to wydatki na bilety lotnicze i garść pamiątek – o resztę zatroszczyli się organizatorzy. Poza setkami zdjęć i niesamowitymi miejscami, które mogliśmy zobaczyć, w naszych głowach pozostało coś więcej. Są to wspaniali znajomi i przyjaciele, których nie raz spotykamy przy okazji innych BEST-owych wydarzeń, z którymi rozmawiamy, dzielimy się swoimi przemyśleniami, odwiedzamy i z którymi jesteśmy blisko, pomimo wielu, z pozoru dzielących nas różnic. Ktoś skomentował jedno z naszych wspólnych zdjęć w ten sposób: „Studenci nadal ponad polityką!”. Czujemy się naprawdę dumni, mogąc współtworzyć coś tak wspaniałego. Michał Jagosz

32


komitety Międzynarodowe Zdecydowana większość projektów zrealizowanych przez nasze stowarzyszenie na arenie międzynarodowej była owocem pracy Komitetów odpowiedzialnych za ich wsparcie lub koordynację. BEST jako jeden ogromny organizm, potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania wiedzy i wysiłku specjalistów w różnych dziedzinach. To właśnie komitety były tym, co skupiało takich ludzi wokół siebie i stwarzało warunki do ich rozwoju oraz napędzało pracę całej organizacji. Osoby szczególnie zainteresowane którymś z obszarów naszej działalności, mogły wstąpić do: Financial Team, Marketing Committee, External Events Committee, Information Technology Committee, Education Committee, Training Group. Większość pracy odbywała się online oraz w trakcie spotkań komitetu, odbywających się dwa razy w roku, na których podsumowywano oraz ustalano plan działania na kolejne pół roku. Pomimo znacznych odległości, ich członkowie byli ze sobą w stałym kontakcie mailowym i audiowizualnym, dzięki częstym wideokonferencjom i wysokiej kulturze pracy zdalnej. Dlaczego piszę w czasie przeszłym? Ponieważ po wielu latach działania i licznych ewaluacjach międzynarodowej struktury organizacyjnej BEST-u, postanowiliśmy zmienić ją na model tak zwanej struktury macierzowej. W praktyce oznacza to zastąpienie dotychczasowych Komitetów nieco większą ilością Departamentów, których wiedza i profil działalności pozostaną bardzo podobne, lecz zmieni się forma ich współpracy zarówno pomiędzy sobą, jak i innymi ciałami organizacji. Miniony rok był więc okresem przejściowym pomiędzy dwoma modelami działalności międzynarodowej Stowarzyszenia. Szerzej na ten temat możecie przeczytać Państwo w międzynarodowym Raporcie Rocznym Board of European Students of Technology. Tym natomiast, co nie uległo zmianie, jest nieustanna możliwość działania w międzynarodowych środowiskach, którą oferujemy naszym członkom. Nie zależnie od tego, czy nazywamy je Komitetami czy Departamentami, pozostają jednymi z najważniejszych komórek wewnątrz organizacji. Michał Jagosz

33


współpraca europejska REGIONAL MEETING W celu jak najsprawniejszego zarządzania naszym Stowarzyszeniem wszystkie grupy lokalne zostały podzielone na 11 regionów. Spotkania delegatów regionów odbywają się przed spotkaniami ogólnoeuropejskimi: wiosną i jesienią. Głównym celem jest wymiana doświadczeń z organizowanych wydarzeń wśród najbliższych grup lokalnych oraz przygotowanie przedstawicieli do Presidents’ Meetingu oraz General Assembly. Jest to również doskonała okazja do integracji oraz zdobycia przyjaciół z sąsiednich krajów.

GENERAL ASSEMBLY Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu międzynarodowego BEST-u, bowiem właśnie na General Assembly spotyka się ponad 300 przedstawicieli grup lokalnych z całej Europy. Podczas tego zgromadzenia wyznacza się ścieżkę rozwoju BEST-u, podsumowuje się dotychczasowe prace departamentów i zarządu międzynarodowego. Wybierany jest również nowy zarząd międzynarodowy naszej organizacji.

34


PRESIDENTS’ MEETING Pierwsze spotkanie ogólnoeuropejskie ma miejsce jesienią. W tym roku jest organizowane w Warszawie. Spotkają się wówczas delegaci departamentów, zarząd międzynarodowy oraz przedstawiciele wszystkich grup lokalnych w celu podjęcia decyzji dotyczących kierunku rozwoju naszej organizacji na najbliższe pół roku.

LEISURE EVENTS Nie samą nauką żyje człowiek - poza wyżej wymienionymi wydarzeniami organizujemy również spotkania integracyjne, podczas których możemy wspólnie oddać się przyjemnemu odpoczynkowi. Spotykamy się wówczas, aby rozwijać nasze hobby: chodzenie po górach, skoki ze spadochronów, windsurfing, itp.

JAMBOREE Raz w roku BEST organizuje wydarzenie, które skupia delegatów z całej Europy. Każdy JAM wyróżnia się swoją oryginalną tematyką. „SUIT UP, THE AWARDS ARE COMING... ALPINE JAM 2015” - tak brzmiał tytuł ostatniej edycji i dotyczył on tematyki filmowej. Ubiegłoroczny Jamboree odbył się we Włoszech, zorganizowany został przez grupę lokalną BEST Turyn. Daria Konopka

35


gdzie nas znaleźć 36


KANAŁY PROMOCJI Nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu jest jego promocja, dlatego jako członkowie organizacji studenckiej wykorzystujemy różnorodne kanały promocji starając się dotrzeć do jak najszerszego grona studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Podejmowanie wszelakich działań promocyjnych pozwala nam na zwiększenie rozpoznawalności, zarówno naszego Stowarzyszenia, jak i współpracujących z nami partnerów. W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu wykorzystujemy najbardziej popularne narzędzia promocji takie jak: plakaty, ulotki oraz stoiska promocyjne. Ponadto, ważnym dla nas sposobem komunikacji są

internetowe formy promocji wśród których wyróżniamy social media oraz tworzone przez naszych członków strony internetowe. Istotnym narzędziem informacji są również kampanie outdoorowe oraz kampanie promocyjne nagłaśniające poszczególne projekty w prasie, radiu i lokalnej telewizji. Aktualnie wspiera nas ponad 20 różnych partnerów medialnych przy każdym z projektów. Możemy do nich zaliczyć między innymi radio ESKA, Radio17, serwis internetowy dlaStudenta.pl czy magazyny studenckie takie jak: Manko, podajdalej.info.pl, BIS.

Magdalena Popielawska

facebook.com/BEST.AGH.krakow

banery &

słupy reklamowe

cityscrolle

BEST.krakow.pl

instagram.com/bestkrk

billboardy citylighty plakaty

stoiska

ulotki

37


kalendarium Joint Board Meeting Autumn Course Technical Tutors Academy

09/16

10/16

Motivation Day Wyjazd integracyjny PR/FR SIT BAIT Polish Meeting - Kraków Presidents’ Meeting - Warszawa I’m a Project Manager

11/16

Targi Organizacji Studenckich Rekrutacja jesienna Regional Meeting - Chisinau

38

Walne Zgromadzenie Połówkowe Zimowa sesja egzaminacyjna

09/16 12/16 BAIT - Hackathon Mikołajki Wigilia

10/16 01/17

11/16 02/17

Przerwa międzys


Rekrutacja wiosenna XIX Inżynierskie Targi Pracy Polish Meeting - Gliwice Spring Regional Meeting

03/17

semestralna

04/17

Finał Lokalny EBEC Walne Zgromadzenie PR/FR SIT Urodziny BEST-u

05/17

CadCompetition Wyjazd integracyjny Test Eliminacyjny - EBEC General Assembly Zelektryzuj świat z ABB Motivation Day

09/16 06/17

Letnia sesja egzaminacyjna

10/16 07/17

Final Ogólnopolski EBEC Polish Meeting - Gdańsk

11/16 08/17 Finał Europejski EBEC Brno

39


współpraca Patroni honorowi

Partnerzy wspierający

Patroni medialni

Organizacje partnerskie

Canadian Federation of Engineering Students Fédération canadienne des étudiants en génie

40


W imieniu Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków dziękujemy za miniony rok współpracy. Mamy nadzieję, że kolejny będzie równie udany! XXIV Zarząd Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków

Dziękujemy za współprację 41


Członkowie Stowarzyszenia Belibassakis Michalina Borowicz Tomasz Bryzik Paulina Brzosko Jakub Bugajny Kamil Burzyński Wojciech Charuza Katarzyna Czuryło Krzysztof Danieluk Mateusz Drabek Magdalena Drąg Diana Dranka Weronika Duraj Jacek Durlej Aleksander Falińska Marta Filak Karolina Galilejczyk Agata Gandor Michał Gładysz Maciej Gluza Michał Gorczyca Franciszek Górniak Paweł Guzik Justyna Hajduk Michał Hima Kacper Homa Bartłomiej Indyk Filip

42

Indyk Paweł Jadach Mateusz Jagiełło Oktawian Jagosz Michał Jurkowski Ryszard Kalinowski Michał Kaniaburka Marcin Kątna Klaudia Kelebaj Oleksij Kipigroch Karolina Kleszcz Krzesimir Konopka Daria Kotlarz Marcin Krukowska Paulina Krupa Adam Kubera Bartłomiej Kubiak Adam Kulik Piotr Lis Arkadiusz Łosek Paweł Łubiarz Oliwia Malik Paweł Malińska Katarzyna Muszyńska Marta Muszyński Tomasz Myrda Armand Mysłek Michał

Nizio Patryk Oleś Aleksandra Osicinska Karolina Paszko Patrycja Pelic Jacek Poniecka Barbara Popielawska Magdalena Przygrodzki Szymon Rokosa Adrianna Rumowski Mateusz Ścibor Monika Sewastianik Piotr Skowyra Magdalena Skrzyniarz Katarzyna Stach Patryk Startek Jan Szymańska Patrycja Szymczyk Adrianna Szymuś Natalia Tucholski Jakub Wartalski Radosław Wikiera Wojciech Wróbel Jakub Zajchowski Aleksander Zawadzki Tomasz Zelek Michał


43


Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków I DS „Alfa” Blok 1 ul. Reymonta 17/E14 30-059 Kraków tel. 12 617 42 49 www.BEST.krakow.pl www.facebook.com/BEST.AGH.Krakow 44

Raport Roczny BEST AGH Kraków 2015/2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you