Page 1

AGH KRAKOW

2018/2019


BEST AGH KRAKÓW

2018/2019 AGH KRAKOW

ADRES

KONTAKT STRONA WWW REDAKTOR NACZELNY SKŁAD, OPRACOWANIE, GRAFIKA REDAKTORZY

ZDJĘCIA

2

Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków 1 DS “Alfa” Blok 1, ul. Reymonta 17/E14, 30-059 Kraków 12 617 42 49 BEST.krakow.pl Agata Redlich Agata Tabor

Krzysztof Mróz, Agnieszka Tużnik, Julia Pompka, Katarzyna Koper, Gabriela Wójcik, Jan Rosół, Michał Machowski, Arkadiusz Lis, Marta Kozina, Weronika Mędoń, Dominik Kołodziej, Beata Celary, Katarzyna Radomska, Michał Błasiak, Krystian Kolarz BEST AGH Kraków, KSAF AGH


3


Drogi czytelniku W imieniu członków Stowarzyszenia BEST AGH Kraków mam przyjemność zaprosić Cię do lektury Raportu Rocznego będącego oficjalnym zwieńczeniem, jak i podsumowaniem prac poczynionych przez nas w minionym roku. Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowałeś się aktywnością organizacji i zdecydowałeś się bliżej z nią zapoznać. Kolejne strony tej publikacji mają na celu przybliżyć Ci nasze projekty, a także trzon naszej działalności, jakim są przyświecające nam wartości. Reprezentując BEST AGH Kraków, organizację o 25-letniej tradycji, możemy poszczycić się różnorodnymi inicjatywami, które każdego roku przyciągają tysiące studentów naszej Uczelni. Ich wspólnym celem jest rozwój młodych ludzi będących dopiero u progu swojej kariery. Poprzez organizowane projekty dajemy im możliwość poszerzania horyzontów oraz zdobycia niezbędnych umiejętności zarówno technicznych, jak i interpersonalnych. Ponadto, naszymi działaniami od lat wspieramy współpracę między uczelnią, firmami i studentami, stanowiąc pomost między tak różnymi, a zarazem tak bliskimi sobie środowiskami. Za każdym z naszych przedsięwzięć stoi grono kilkudziesięciu osób, które mimo wielu różnic łączy wspólna pasja i chęć rozwoju. Ich praca mająca na celu wspieranie kolejnego pokolenia na ścieżce kariery opiera się przede wszystkim na zabawie, wzajemnej motywacji i nawiązywaniu przyjaźni zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Nasza grupa to tylko niewielki procent tysięcy studentów tworzących BEST na kilkudziesięciu renomowanych uczelniach w całej Europie. Nieustannie dążymy do lepszego poznania kultury pracy międzynarodowej i pielęgnujemy współpracę na tym poziomie. W konsekwencji w ubiegłym roku mieliśmy przyjemność gościć kilkuset przedstawicieli z 34 krajów na konferencji General Assembly Kraków 2019.

4


Pragnę gorąco podziękować wszystkim członkom oraz alumnom BEST AGH Kraków, którzy przez cały rok dzielili się swoim entuzjazmem i nieograniczonymi pokładami kreatywności, a dzięki którym możliwe jest urzeczywistnienie kolejnych inicjatyw. Realizacja naszych celów nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony władz Akademii

Górniczo-Hutniczej, władz

samorządowych

oraz wszystkich

naszych

partnerów, którym również należą się szczególne podziękowania.

Prezes Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków Agnieszka Tużnik

5


02.

01. KIM JESTEŚMY

BEST LOCAL BEST GROUP KRAKÓW AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

6

9 10 11 12

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

PROGRAMY AMBASADORSKIE

15

CAD COMPETITION

15

BITEHACK

16

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY

18

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

20

REKRUTACJA

21


04.

03.

POZNAJ NAS LEPIEJ

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

23

GENERAL ASSEMBLY

24

EBEC

26

CULTURAL EXCHANGE

28

KURSY NAUKOWE

29

BEST MIĘDZYNARODOWY

30

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

30

KALENDARZ 2019/2020

32

WSPÓŁPRACA

34

7


01 KIM JESTEŚMY?

BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY

LOCAL BEST GROUP KRAKÓW

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI 8


BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY BEST, czyli Board of European Students of non-profit

“Bonding” oraz europejskie AEGEE i ESTIEM.

zrzeszającą studentów uczelni technicznych

Ponadto należymy do IFISO - Europejskiego Forum

z całej Europy. Została powołana do życia w 1989

Organizacji NGO, które wspomaga wymianę

r. w Berlinie z inicjatywy kilkunastu młodych osób

wiedzy i współpracę między stowarzyszeniami

dzielących marzenie o rozwoju i integrowaniu

o podobnych celach.

europejskich studentów.

BEST to przede wszystkim ludzie - ponad 3600

Technology,

organizacją

Naszymi partnerami są: kanadyjski CFES, niemiecki

jest

W swoich

działaniach

budowanie

współpracy

BEST ma

na

pomiędzy

celu

aktywnych

członków,

którzy

z

zapałem

trzema

i motywacją do pracy chcą rozwijać siebie oraz

środowiskami: studenckim, akademickim oraz

innych. To młodzi studenci, od Las Palmas po

przez

Jekaterynburg, których łączą wspólne wartości -

ukształtowała

chęć zdobywania wiedzy, doświadczenia, rozwoju

sprawną i nowoczesną strukturę oraz efektywne

zdolności komunikacyjnych, poznawania innych

metody pracy. To dzięki nim setki tysięcy

kultur i osiągania wyznaczonych celów. Wymiany

studentów zyskały lepszy start na rynku pracy

międzynarodowe pozwalają na poznawanie innych

i otworzyły się na nowe perspektywy rozwoju, zaś

środowisk akademickich i wymianę doświadczeń,

pracodawcy znaleźli kompetentnych pracow-

co pozwala rozwijać europejską edukację. Z kolei

ników. Na dzień dzisiejszy BEST tworzy 96 grup

dzięki wydarzeniom organizowanym przez BEST,

lokalnych

młodzi ludzie mają szansę na rozwój i naukę,

gospodarczym. Realizując to zadanie ostatnie

30

lat

organizacja

działających

przy

najlepszych

uczelniach w 34 krajach Europy. Jesteśmy również

otwarci

na

współpracę

z

innymi

organizacjami, którym przyświecają podobne

jednocześnie świetnie się bawiąc.

Krzysztof Mroz

cele.

9


LOCAL BEST

KRAKÓW

Nie zapominajmy, że jesteśmy również częścią organizacji ogólnoeuropejskiej - działamy nie tylko lokalnie, lecz także międzynarodowo, przez co

GROUP

możemy

właśnie przed 25 laty powstało

stowarzyszenie, które dzisiaj znamy jako BEST AGH Kraków. Nasza grupa lokalna została założona w 1994 roku a obecnie liczy ponad 60 aktywnie działających członków, będąc jedną z największych i najprężniej działających grup

zarówno

na

Akademii Górniczo-Hutniczej jak i w Europie. Nasze działanie najlepiej opisuje wyrażenie “od studentów, dla studentów”, dlatego że sami nimi jesteśmy, co sprawia, że najlepiej rozumiemy ich potrzeby i umiemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Co roku, oprócz organizacji cyklicznych, flagowych projektów staramy się

angażować

w mniejsze lub większe wydarzenia lokalne i

międzynarodowe,

współpracując

przy

tym

z innymi organizacjami studenckimi, partnerami oraz

uczelnią.

Stowarzyszenia

Dzięki pozwala

temu

działalność

rozwijać

przyszłych

inżynierów, ułatwiając im stawianie samodzielnych kroków

na

rynku

pracy.

Jako

członkowie

krakowskiej grupy lokalnej również mamy wiele okazji do poszerzania własnych horyzontów! Organizacja projektów to niepowtarzalna szansa na zdobycie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, doskonalenie pracy w grupie, poszerzanie wiedzy o marketingu czy też zbieranie pierwszych doświadczeń w kontakcie z firmami.

10

się

pomysłami

i wymieniać

doświadczeniami z naszymi przyjaciółmi z innych

Jeden pomysł, kilku przyjaciół i mnóstwo chęci do pracy - tak

dzielić

części Polski czy świata. BEST to jednak nie tylko praca, ale przede wszystkim ludzie. Każdy z nas jest inny, ma inne pomysły i inne spojrzenie na świat. Właśnie dlatego wzajemnie motywujemy się do działania i spełniania się na wielu różnych płaszczyznach, budując przyjaźnie i jeszcze intensywniej wykorzystując czas swoich studiów.

Gabriela Wojcik

25 LAT DOŚWIADCZENIA PONAD 60 AKTYWNYCH CZŁONKÓW


AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

28 000 STUDENTÓW 16 WYDZIAŁÓW

Rok 2019 był niewątpliwie wyjątkowy dla naszej Alma Mater. Dokładnie 100 lat temu Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczo-Hutniczej.

62 KIERUNKI 38 HEKTARÓW KAMPUSU

2 NAJLEPSZA UCZELNIA TECHNICZNA W POLSCE

Obecnie AGH znajduje się w czołówce najlepszych i największych uczelni zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zajmuje

2

miejsce wśród

uczelni

technicznych

w rankingu “Perspektyw” i zapewnia najlepsze studia inżynierskie aż na dziewięciu kierunkach. Dzięki szerokiej ofercie praktyk i staży uczelnia zapewnia swoim studentom doskonały początek kariery zawodowej, o czym świadczy fakt, że 79% absolwentów rokrocznie podejmuje pracę zgodną z wykształceniem.

Uczelnia

wyróżnia

się

największym

w

Polsce

Miasteczkiem Studenckim, którego bliskie sąsiedztwo pozwala mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu studenckim/akademickim

i

realizować

różnorodne

zainteresowania. O chęci ciągłego rozwoju studentów świadczy również istnienie ponad 120 studenckich kół naukowych. Oprócz tego powstają liczne inicjatywy prostudenckie jak kina plenerowe, wydarzenia sportowe czy Juwenalia Krakowskie, które są organizowane od studentów dla studentów.

Dominik Kolodziej 11


To właśnie wizja i misja kreują nasz wizerunek, określają sposób, w jaki prowadzimy nasze działania, opisują główne powody powołania Stowarzyszenia i jasno odpowiadają na pytania, kto jest najważniejszą grupą odbiorców naszej działalności. Wizja stowarzyszenia jest obrazem społeczeństwa, do którego dążymy jako organizacja. Naszą wizją jest “Empowered Diversity”. Chcemy stworzyć środowisko, w którym poprzez różnorodność i łączenie wielu kultur, ludzie będą czuli wsparcie w dążeniu do pełni swojego potencjału i podejmowaniu odpowiedzialnych działań. Pod tym pojęciem zawiera się również zrozumienie i respekt w stosunku do drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia.

NASZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI Cenimy zbudowane między sobą przyjaźnie i relacje, które zapewniają nam wsparcie i pomoc, a także ułatwiają wspólną pracę w dobrej atmosferze. Stale doskonalimy pracę zespołową, gdzie każdy z nas może pokazać się z najlepszej strony, jednocześnie szanując pracę innych.

Staramy się wprowadzać innowacje podnoszące standardy we wszystkich dziedzinach naszej aktywności. W działaniach BEST-owych kierujemy się głównie kreatywnością, co zapewnia ciągły rozwój zarówno członków organizacji, jak i tworzonych przez nas projektów. 12

improvement


t

Misja określa działania, które jako organizacja podejmujemy w celu osiągnięcia jej głównej wizji. Misją BEST-u jest “Developing Students”, co można przetłumaczyć jako szeroko rozumiany rozwój studentów. Wszelkie nasze działania, poprzez tworzone przez nas projekty, uczestniczenie w wymianach kulturowych bądź kursach naukowych, mają na celu rozwój studentów, zarówno tych uczestniczących w naszych wydarzeniach, jak i nas, stojących po stronie organizacyjnej. Jako Stowarzyszenie Studentów BEST definiujemy też swoją tożsamość za pomocą zestawu 5 wartości, nazywanych wspólnie BEST SPIRIT. Składają się na nie:

Jako członkowie naszej organizacji jesteśmy otwarci na nowe możliwości i posiadamy umiejętność szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmiany sytuacji bądź środowiska, w których się znajdujemy, potrafimy także pokonywać przeszkody pojawiające się podczas naszych działań. Wszystkie nasze aktywności znacząco podnoszą i rozwijają umiejętności członków BESTu. Staramy się wyciągać jak najwięcej z każdego aspektu naszej pracy. Dążymy do stworzenia społeczności, w której można swobodnie dzielić się swoją wiedzą i rozwijać nowe pomysły.

fun

Wszystkie nasze działania opierają się na wspólnej zabawie i pozytywnych emocjach. Lubimy to, co robimy i pracujemy nad naszymi projektami z pasją, starając się podzielić nią z otoczeniem tak, aby nasze działania były pozytywnie odbierane przez wszystkich mających z nimi styczność.

Katarzyna Radomska

13


02 DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

PROGRAMY AMBASADORSKIE CAD COMPETITION BITEHACK

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE 14

REKRUTACJA


PROGRAMY AMBASADORSKIE Nasza organizacja poprzez całoroczną współpracę z licznymi firmami stara się zbliżyć do siebie środowiska studenckie oraz biznesowe. Swoją działalnością prezentujemy studentom firmy, ich strukturę, charakter i możliwości zatrudnienia, zapewniając przy tym samym lepszy start na rynku pracy. W ubiegłym roku współpracowaliśmy z firmami takimi jak: Valeo, Elettric80, Intel oraz Nokia, które wspomagały i uatrakcyjniały nasze projekty. W naszych szeregach znajdują się ambasadorzy firm, którzy doskonale znają oczekiwania studentów oraz korporacji. Dbają oni o dobry wizerunek Partnerów Rocznych na uczelni, zapewniają wzajemny przepływ informacji, a także gotowi są odpowiedzieć na pytania dotyczące zatrudnienia zainteresowanych studentów. Programy ambasadorskie pozwalają na zwiększenie rozpoznawalności naszych Partnerów Rocznych, a także rozwinięcie świadomości studentów na temat oczekiwań rynku pracy.

CAD COMPETITION V edycja, która odbyła się 13-16 listopada, dla CadCompetition była wyjątkowa. Przeszedł on gruntowny rebranding, a dzięki nowej kolorystyce i logo projekt nabrał powiewu świeżości. CAD Competition to trwający cały tydzień cykl darmowych warsztatów z programów takich jak Revit, 3dsMax oraz AutoCad dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Powstał w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na pracowników posługującymi się programami typu CAD. Za jakość naszych szkoleń odpowiadała firma Cadsoft, która łączy wiedzę z aktualnymi trendami oraz doskonałą znajomością programów branżowych. Całość została zakończona konkursem projektowym w programie Inventor, w której udział wzięli najlepsi studenci, w większości aktywni członkowie uczelnianych kół naukowych. Zadanie konkursowe przygotowała firma Newag, dzięki której uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności.

Joanna Cepuch 15


BITEhack W dniach 12-13 stycznia 2019 roku odbyła się pierwsza edycja projektu BITEhack czyli „BEST IT Extended Hackathon”. Jest to następca powstałego w 2011 roku projektu BAIT, który był skierowany do pasjonatów

informatyki,

automatyki

i robotyki oraz nowych technologii. Celem wydarzenia jest przede wszystkim rozwój studentów, którzy chcą poszerzać swoje umiejętności techniczne. To również znakomita okazja do zaprezentowania się przed firmami, które bacznie obserwują poczynania młodych programistów. Tegoroczna edycja odbyła się w Klubie Studio i zgromadziła ponad 120 uczestników. Projekt cieszył się największą popularnością wśród studentów takich kierunków jak: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana oraz Elektronika. PARTNERZY WYDARZENIA

16


Hackathon został podzielony na dwie równocześnie

trwające

konkurencje:

programistyczną oraz robotyczną. Kategoria robotyczna polegała na stworzeniu konceptu technologicznego za pomocą platformy programistycznej oraz udostępnionych

uczestnikom

części.

Podczas

konkurencji programistycznej maksymalnie 4-osobowe drużyny pracowały przez 24 godziny nad stworzeniem aplikacji, która wykorzystywała dane otwarte (open data). Przez cały czas uczestnicy obu konkurencji mogli skorzystać z pomocy przedstawicieli

Partnerów

wydarzenia,

którzy pełnili funkcję mentorów. Po 24 godzinach

nastąpiła

prezentacja

oraz

wybór 3 najlepszych drużyn z obu kategorii. Wyboru dokonało jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele firm oraz

prowadzący Akademii

Górniczo-

Hutniczej. BEST IT EXTENDED HACKATHON

2 KATEGORIE: ROBOTYCZNA I PROGRAMISTYCZNA

120 UCZESTNIKÓW

3 ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY

BITEhack.BEST.krakow.pl

BITEhack 17


INŻYNIERSKIE TARGI PRACY Jednym z największych organizowanych przez nas wydarzeń są Inżynierskie Targi Pracy. Nieprzerwanie od 22 lat stwarzamy możliwość bezpośredniej rozmowy studentów z przedstawicielami firm w sprzyjającej temu atmosferze. Jako studenci wiemy czego oczekują nasi rówieśnicy szukający pracy czy stażu. Naszym celem jest ułatwienie im stawiania pierwszych kroków na ścieżce zawodowej. Dzięki doświadczeniu, nasze Targi wyróżniają się profesjonalizmem w podejściu do potrzeb zarówno firm, jak i studentów. Już od 4 lat wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim przy ul. Reymonta, przyciągając rzesze krakowskich studentów. Podczas poprzedniej, XXI edycji Inżynierskich Targów Pracy odwiedziło nas ponad 5000 studentów i absolwentów. Na studentów czekało natomiast 60 wystawców z 20 różnych branż.

Z dumą możemy więc

stwierdzić, że tworzymy największe tego typu wydarzenie skierowane do młodych inżynierów w Małopolsce.

60 FIRM BRANŻY TECHNICZNEJ

PONAD 5 000 UCZESTNIKÓW ZASIĘG WYDARZENIA - 178 500 OSÓB 18


Z każdą edycją staramy się rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz firm. Przychodzący na Targi studenci mogą cieszyć się dodatkowymi atrakcjami takimi jak konsultacje CV, możliwość wykonania zdjęcia do CV oraz wydruku dokumentu, konkurs z nagrodami czy darmowa

kawa.

Dla

zmęczonych

czekają

wygodne leżaki i pufy w strefie studenta, gdzie można usiąść z kawą i odpocząć, przygotować się na rozmowy z przedstawicielami firm, czy też przeglądać otrzymane materiały. Oprócz tego dla chętnych

studentów

warsztaty

różnorodne

czekają

organizowane

przez

naszych

wystawców. Dzień Targów całorocznego

jest

dla

trudu

i

nas

zwieńczeniem

wysiłków,

którym

towarzyszą niesamowita satysfakcja i duma.

Beata Celary SPONSORZY XXI EDYCJI TARGÓW

itp.BEST.krakow.pl

BEST.itp 19


SZKOLENIA wewnętrzne Nasze Stowarzyszenie daje możliwość stałego rozwoju członków na różnych płaszczyznach. Beściaki biorą udział w szkoleniach weekendowych, tzw. SIT’ach (Short Intensive Training) które pozwalają na pogłębienie wiedzy m.in. z zakresu promocji i marketingu, kontaktu z partnerami, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pozyskiwania grantów. Oczywiście nie zapominamy o umiejętnościach miękkich - autoprezentacji, zarządzaniu czasem czy pracy w grupach, które okazują się niezwykle przydatne w dalszym rozwoju kariery. Szkolenia prowadzone są przez naszych Alumnów lub trenerów, będących aktywnymi Beściakami. Dzięki temu przyswajanie wiedzy odbywa się w niezwykle przyjaznej atmosferze.

INTEGRACJA Nie samą nauką żyje student, aby nasze projekty mogły być tworzone na najwyższym poziomie, jednym z priorytetów jest integracja. Po każdej rekrutacji razem z nowymi członkami wybieramy się na wyjazd integracyjny. Rokrocznie organizujemy

Mikołajki,

podczas

których

wzajemnie obdarowujemy się prezentami. Ponadto, jak na dużą rodzinę przystało,

dzieląc

się

życzeniami

zasiadamy wspólnie do wigilijnego stołu. Jest to dla nas wyjątkowy czas, gdyż poza obecnymi członkami Stowarzyszenia, mamy okazję spotkać się z Alumnami oraz przedstawicielami uczelni. W ubiegłym roku okazji do

świętowania

było

co

niemiara,

gdyż

nasza

grupa

lokalna

obchodziła

jubileusz 25-lecia. Uroczyste obchody odbyły się w trakcie trwania General Assembly Kraków, podczas których towarzyszyli nam członkowie Stowarzyszenia BEST zarówno z Polski, jak i całej Europy. 20

Agata Redlich


razy do roku, wraz z początkiem zimowego oraz letniego semestru,

otwieramy

nabór

nowych

członków

Stowarzyszenia. Chętnych by wywrócić swoje życie do góry nogami nie brakuje. Łącznie każdego roku ankietę zgłoszeniową wypełnia ponad dwustu studentów AGH. Rekrutacja jest wieloetapowa, dzięki czemu mamy okazję dobrze poznać każdego z rekrutów. Stawiamy na nietuzinkowość, otwartą głowę, dużą dozę wyobraźni

REKRUTACJA

Siłą napędową naszej organizacji są ludzie, dlatego dwa

i gotowość do działania. Pierwszym krokiem jest wypełnienie krótkiego formularza, w którym kandydaci mogą nam się przedstawić i opowiedzieć o sobie. Po raz pierwszy mamy okazję na żywo spotkać rekrutów podczas drugiego etapu, którym jest Assessment Center składające się z szeregu aktywności grupowych. Osoby,

BEST.krakow.pl

które najmocniej wyróżniły się w naszych oczach, zaproszone

zostają

na

ostatni

etap

-

rozmowę

BEST.agh.krakow

rekrutacyjną.

3 ETAPY: FORMULARZ ASSESMENT CENTER

W rekrutacji sprawdzamy nie tylko umiejętności kandydatów. BEST stanowi społeczność nastawionych na działanie studentów, a przede wszystkim jest jedną wielką paczką przyjaciół żyjących ze sobą jak rodzina. Dlatego dokładamy wszelkich działań, by atmosfera panująca u nas na co dzień udzieliła się również uczestni-

ROZMOWA REKRUTACYJNA

kom rekrutacji, a udział w niej był przygodą i okazją do zawarcia nowych znajomości. W wyniku rekrutacji, jesienią do grona osób mogących

38 NOWYCH C Z ŁO N KÓ W W 2018/19

nazwać się “Beściakiem” dołączyło dwadzieścia nowych osób, a wiosną ta liczba powiększyła się o osiemnaście kolejnych.

Arkadiusz Lis

21


03

DZIAŁALNOŚĆ

MIĘDZYNARODOWA

22

GENERAL ASSEMBLY EBEC CULTURAL EXCHANGE KURSY NAUKOWE SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

BEST MIĘDZYNARODOWY


Jedną spośród kluczowych wartości dla naszej organizacji jest ciągły rozwój. W ramach współpracy europejskiej organizowane są wewnętrzne wydarzenia stworzone specjalnie dla członków Stowarzyszenia, których głównym zadaniem jest koordynowanie pracy BEST-u, poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wspólne poznanie i integracja.

General

ASSEMBLY

Jest największym, najważniejszym i najbardziej oczekiwanym przez każdego z nas wydarzeniem. Raz do roku blisko 300 wybranych przedstawicieli z grup lokalnych BEST-u spotyka się w jednym miejscu, aby przez tydzień obrad podjąć najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju organizacji. W tym roku nasza grupa lokalna była gospodarzem eventu, a Beściaki z całej Europy miały możliwość poznania odrobiny polskiej tradycji i zobaczenia piękna Krakowa.

Presidents

MEETING

Prezesi wszystkich grup lokalnych BEST-u wraz z Zarządem Międzynarodowym spotykają się corocznie w okresie jesieni. Podczas takiej delegacji oceniana i podsumowana zostaje praca Departamentów oraz Zarządu Międzynarodowego. A już tej jesieni reprezentanci wszystkich grup lokalnych BEST-u spotkają się w Valladolid i określą plan rozwoju naszej organizacji na następne pół roku.

Regional

MEETING

Organizowany jest specjalnie dla przedstawicieli poszczególnych regionów, średnio dwa razy do roku. Podczas takiego zjazdu reprezentanci poszczególnych LBG mają na celu lepsze przygotowanie się do uczestnictwa w wydarzeniach całego BEST-u, czyli GA i PM, ale również mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących funkcjonowania LBG. Podczas spotkań regionalnych mamy okazję na integrację oraz poznanie kultury i tradycji naszych przyjaciół.

Katarzyna Koper

23


GENERAL ASSEMBLY

Kraków 2019 W kwietniu 2019 roku po raz pierwszy w historii BEST AGH Kraków w murach naszej Uczelni stanęło blisko 300 reprezentantów Board of European Students of Technology z całej Europy, aby wspólnie kształtować przyszłość organizacji podczas jedynego takiego wydarzenia w roku, jakim jest General Assembly. General Assembly to międzynarodowa konferencja i jednocześnie jedno z największych wydarzeń organizowanych przez BEST. W czasie obrad gromadzą się przedstawiciele uczelni technicznych z 34 krajów, w tym prezesi i delegaci z 97 grup lokalnych wraz z Zarządem Międzynarodowym BEST-u, a także zaproszeni goście. Obrady umożliwiają podjęcie decyzji istotnych dla losów organizacji i w konsekwencji mających niebagatelne znaczenie dla obrazu edukacji w Europie. Oficjalne otwarcie miało miejsce na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej, z udziałem władz Uczelni, firm partnerskich oraz wspierających organizacji i kół naukowych.

24


Głównym elementem General Assembly 2019 Kraków były 6-dniowe obrady, podczas których podjętych zostało wiele decyzji dotyczących zmian i innowacji w organizacji, a także wybrano nowy Zarząd Międzynarodowy. Z obradami związane były również liczne sesje treningowe oraz grupy dyskusyjne, pozwalające poddać dyskusji bieżące problemy. Przede wszystkim był to jednak wyjątkowy czas dla prelegentów, którzy poprzez pracę w wielonarodowościowym gronie zmuszeni byli do nauki obiektywnego myślenia, kształtowania swojej opinii i respektowania odmiennego zdania. Takie wydarzenie

niezwykle

zbliża

uczestników,

udowadnia,

że

pomimo różnych

światopoglądów i narodowości mierzymy się z takimi samymi problemami i wyznajemy podobne wartości. Nie zabrakło również okazji do zabawy, poznawania różnych kultur i nawiązywania przyjaźni, a dla członków naszej grupy do podzielenia się prawdziwą polską tradycją. PARTNERZY WYDARZENIA 22-30 KWIETNIA 2019

6 DNI OBRAD

300 DELEGATÓW z 34 KRAJÓW

25


EBEC Rok przygotowań, praca setek wolontariuszy, tysiące studentów, innowacyjne pomysły i niezapomniane wspomnienia. Tak właśnie można opisać w kilku słowach European BEST Engineering Competition - EBEC, jeden z największych projektów BEST-u. Ubiegłoroczna, XIII edycja projektu, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno w Krakowie, jak i na 5 innych wiodących uczelniach technicznych w Polsce. Studenci mogli wykorzystać zdobytą wiedzę techniczną w praktyce i wcielić w życie nawet najbardziej szalone pomysły, jednocześnie doskonaląc umiejętności pracy w grupie. 384 drużyny z Polski podjęły walkę o tytuł najlepszego inżyniera oraz możliwość wzięcia udziału w Finale Europejskim, który miał miejsce w Turynie.

EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION

EBEC.pl

EBECPOLAND

Test Eliminacyjny - sprawdził on szeroko pojętą wiedzę inżynierską oraz umiejętności logicznego myślenia ponad 250 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Finał Lokalny - 16 zwycięskich drużyn (odpowiednio po 8 z każdej kategorii) rywalizowało ze sobą, wykonując przygotowane zadania. Finał Ogólnopolski - zwycięskie drużyny Finałów Lokalnych z 6 technicznych uczelni w Polsce ponownie zmierzyły się z postawionymi zagadnieniami. Zwycięzcy zostali reprezentantami Polski w kolejnym etapie. Finał Europejski - jest zwieńczeniem konkursu, gdzie spotykają się zwycięzcy Rund Narodowych. W tym roku drużyna z Gliwic zajęła pierwsze miejsce w kategorii Team Design, jednocześnie obejmując tytuł Najlepszych Inżynierów w Europie. 26


Team Mając

do

DESIGN

dyspozycji

podstawowe

narzędzia, proste i ograniczone materiały,

drużyny

zbudować

mają

urządzenie,

za

zadanie

posiadające

określone funkcje, które następnie poddawane jest serii testów oraz zadań sprawdzających poprawność wykonanego projektu.

TEST ELIMINACYJNY

FINAŁ LOKALNY

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

FINAŁ EUROPEJSKI

04.04

16.04

22-25.05

31.07-08.08

Kraków

Kraków

Gliwice

Turyn

PARTNERZY WYDARZENIA

Case

STUDY W tej kategorii zadaniem uczestników jest i

zaproponowanie

efektywnego

logicznego

rozwiązania

danego

problemu, a następnie zaprezentowanie go. Projekty oceniane są pod kątem kreatywności, innowacyjności oraz trafnego i realnego rozwiązania problemu.

Julia Pompka

27


CULTURAL EXCHANGE Barcelona, Moskwa, Ateny, Kiszyniów czy Turyn to tylko jedne z licznych miast, w których możemy złożyć wizytę w ramach projektu Cultural Exchange. Przedsięwzięcie

umożliwia

poznanie

zwyczajów,

dobytku i kultury zdywersyfikowanej Europy, począwszy od słonecznego Las Palmas, aż do położonego na Uralu Jekaterynburga. Projekt trwa zwykle tydzień, obejmuje około 30 uczestników i skierowany jest wyłącznie do członków BEST-u. Polega on na współpracy z innymi grupami lokalnymi – w jej ramach goście odwiedzają Kraków, a następnie nasi członkowie podróżują do miasta partnerskiego.

Cultural

Exchange

jest

szczególnie

wartościowe ze względu na poznanie państwa od strony tamtejszych mieszkańców, którzy są najlepszym źródłem wiedzy i ciekawostek o mniej znanych miejscach. Projekt kładzie

silny

nacisk

na

studencką

integrację

międzynarodową, która umożliwia przełamanie bariery językowej i poprawę umiejętności miękkich, a wspólnie przeżyte przygody są nieraz podstawą do budowania wieloletnich przyjaźni. Friendship, fun, flexibility, learning, improvement – forma Cultural Exchange odpowiednio wpisuje się w

opisujące

nas

wartości

i

umożliwia

ciekawe

podróżowanie odpowiednie na studencką kieszeń.

Marta Kozina

28


KURSY NAUKOWE Jednym z projektów, które stanowią nieodłączny oraz niezwykle istotny element funkcjonowania naszego Stowarzyszenia na poziomie międzynarodowym, są kursy naukowe. Organizowane o każdej porze roku wyjazdy

mają

charakter

edukacyjno-rekreacyjny.

Studenci, przez okres od jednego do dwóch tygodni poszerzają swą wiedzę jednocześnie znajdując czas na zwiedzanie atrakcyjnych miast, poznawanie kultur

4 SEZONY

i obyczajów ludzi z innych krajów. Ponadto, kursy

jesień, zima, wiosna, lato

naukowe są okazją do rozwinięcia umiejętności miękkich, kontaktu

z

językiem

angielskim

oraz

nawiązania

niezapomnianych przyjaźni z rówieśnikami z całego

PONAD 30

świata. Warto wspomnieć, że organizowane w ponad 30

krajów Europy

europejskich krajach kursy naukowe są atrakcją dla studenta również w aspekcie finansowym. Każdy uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu oraz uiszcza opłatę dla organizatorów, która wynosi około 30 euro. Dodatkowo, po zakończeniu kursu, wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat zaświadczający o jego ukończeniu.

dla studentów uczelni z grupą lokalną B E S T

Kursy naukowe są dla studentów niepowtarzalną okazją do tego, aby móc zyskać tak wiele, za tak niewiele.

Jan Rosol

29


SZKOLENIA Chcąc zapewnić członkom naszego Stowarzyszenia środowisko, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania i wyciągać z życia jak najwięcej, dajemy im możliwość uczestnictwa w międzynarodowych szkoleniach.

Jednym z nich jest Trainers’ Camp, gdzie uczestnicy szkoleni są na przyszłych trenerów, specjalistów w przekazywaniu wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja interpersonalna, publiczne przemówienia czy rozwiązywanie konfliktów. Drugim równie ciekawym wydarzeniem, jest Technical Tutors’ Academy, na którym uczestnicy szkolą się na Tutorów. Osoby te, podobnie jak Trenerzy, także specjalizują się w przekazywaniu wiedzy. Różnica tkwi w tematyce - w tym przypadku szkolenia dotyczą umiejętności twardych, takich jak prowadzenie negocjacji czy pozyskiwanie funduszy. 30


MIĘDZYNARODOWE Korzystając z pozyskanej wiedzy, Trenerzy i Tutorzy przygotowują Trainshopy będące seriami szkoleń dla członków Stowarzyszenia. Różnorodność tematów poruszanych dziedzin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie, jest ogromna, a są to:

beRICHER beMORE bePROUD beKNOWN GRAPHIC design CAMP

skupiający się na metodach pozyskiwania funduszy

rozwijający umiejętności z zakresu motywacji, przynależności do grupy oraz zarządzania grupą

skupiający się na rozwoju cech lidera

pokazujący skuteczne sposoby prowadzenia promocji

dający możliwość rozwoju w zakresie designu i tworzenia materiałów promocyjnych

W ubiegłym roku dwie osoby z krakowskiego BEST-u wzięły udział w tego typu wydarzeniach, był to bePROUD i Graphic Design Camp. Odbyły się one kolejno w Tallinie oraz w Brnie, gdzie 6 dni wymagających szkoleń w międzynarodowym towarzystwie pozwoliły naszym Beściakom nabyć nowe umiejętności, doświadczenia i przyjaźnie. Gratulujemy im wzięcia udziału w szkoleniach i liczymy na to, że w przyszłości jeszcze więcej Beściaków weźmie w nich udział.

Krystian Kolarz

31


BEST MIĘDZYNARODOWY

0

Członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków działają również na arenie

europejskiej. To właśnie dzięki przynależności naszego Stowarzyszenia do struktur międzynarodowej organizacji, mamy możliwość angażowania się w pracę oraz działalność innych grup lokalnych na terenie całej Europy. BEST AGH Kraków jest właśnie jedną z 96 takich grup zwanych LBG (Local BEST Group).

96

GRUP LOKALNYCH

34

KRAJE EUROPY PONAD

3 600 CZŁONKÓW

Aby zapewnić tak wielkiej organizacji liczącej ponad 3600 członków sprawną koordynację działań, niezbędna jest dobra komunikacja. Znaczne dystanse dzielące rozsianych po

całej Europie ludzi wymagają wysokiej kultury pracy zdalnej oraz umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku. Większość naszych działań prowadzonych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wideokonferencji. Nasza działalność

sprowadza się również do wielu różnych spotkań oraz wyjazdów “offline”. Dzięki nim

mamy okazję poznać ludzi, z którymi wcześniej komunikowaliśmy się jedynie za

pośrednictwem internetu. Do takich wydarzeń należą General Assembly, Regional Meeting, Department Meeting czy International Projects’ Forum oraz wiele innych

spotkań. Dzięki nim zapewniona jest sprawność tak wielkiej struktury jaką jest Board of European Students of Technology. 32

Machowski


POZNAJ NAS LEPIEJ

04

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KALENDARZ 2019/2020 WSPÓŁPRACA

33


CZŁONKOWIE

34

Banaś Sebastian

Dziechciarz Monika

Kolarz Krystian

Bańko Piotr

Fijołek Izabela

Kołodziej Dominik

Bełzak Michał

Folta Karolina

Koper Katarzyna

Bobruś Daria

Galilejczyk Agata

Kopera Paulina

Bodziony Barbara

Golemo Michał

Kowalczyk Weronika

Bułat Kamil

Grzesiak Anna

Kozak Marzena

Celary Beata

Hachim Adel

Kozina Marta

Cepuch Joanna

Janisz Joanna

Kudyniuk Maciej

Czapkowicz Paulina

Kamińska Agnieszka

Kudyniuk Wojciech

Kelebaj Oleksij

Kupczyk Piotr

Klasa Urszula

Lewoczko Marsel


STOWARZYSZENIA Lipa Wiktoria

Pawlik Kamil

Sass-Gustkiewicz Filip

Lis Arkadiusz

Penarska Gabriela

Soboń Łukasz

Machoczek Patryk

Połeć Joanna

Stepanek Alicja

Machowski Michał

Pompka Julia

Stróżecka Aleksandra

Mazurkiewicz Karina

Ponczek Hanna

Ślanda Katarzyna

Mędoń Weronika

Przebieglec Przemysław

Tabor Agata

Młynik Paulina

Radomska Katarzyna

Tomczyk Jakub

Mrugała Bartłomiej

Radzewicz Renata

Tużnik Agnieszka

Noskowiak Julian

Redlich Agata

Wawrzusiszyn Martyna

Onyszkiewicz Mateusz

Rosół Jan

Wróbel Dominika

Osicińska Karolina

Sarata Lidia

Wójcik Gabriela

35


11.19

10.19

WYJAZD INTEGRACYJNY

WYJAZD KOORDYNATORÓW REGIONAL MEETING

KALENDARZ

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY

2019/2020

WYJAZD INTEGRACYJNY TEST ELIMINACYJNY EBEC FINAŁ LOKALNY EBEC

04.20

03.20 36


01.20

12.19 WIGILIA

BITEHACK WALNE POŁÓWKOWE

WALNE MAJOWE FINAŁ OGÓLNOPOLSKI EBEC

KURS NAUKOWY FINAŁ MIĘDZYNARODOWY EBEC

07.20

05.20

37


WSPÓŁPRACA NASZ ROZWÓJ WSPIERAJĄ:

PARTNERZY ROCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

PATRONI HONOROWI 38


Y

Y

DO

OU

CAN

CAN

D

IT

OU

E R

AM

IT AGH KRAKOW

39

IF


AGH KRAKOW

Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków 1 DS “Alfa” Blok 1, ul. Reymonta 17/E14, 30-059 Kraków

Profile for BEST AGH Krakow Stowarzyszenie Studentów

Raport Roczny BEST AGH Kraków 2018/2019  

Raport Roczny BEST AGH Kraków 2018/2019  

Advertisement