Page 1


MOSTAR


7


Kalendar za akademsku 2017/2018 godinu P

1 2 3 4 5

oktobar '17 U

S

Č

P

S

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

januar '18

14 15 P ZI ZI

P U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 6 7 8 9

P

novembar '17 U

S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P

decembar '17 U

S

Č

P S N 1 2 3 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 12 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 27 28 29 30 31 [42]

P

februar '18 U

S

Č P S N 1 2 3 4 ZI PI 5 6 7 8 9 10 11 PI 12 13 14 15 16 17 18 PI 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 28

P

1 2 3 4 5

mart '18

U

S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

[42]

5 6 7 8 9

ZI PI PI PI

P

april '18

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P

U

U

S

Č

juli '18 S

Č

P

P

S

S

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

maj '18

P

U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 10 11 7 8 9 10 11 12 13 12 14 15 16 17 18 19 20 13 21 22 23 24 25 26 27 14 28 29 30 31

P

U

P S N 1 2 3 14 15 4 5 6 7 8 9 10 P 11 12 13 14 15 16 17 ZI 18 19 20 21 22 23 24 ZI 25 26 27 28 29 30

august '18

septembar '18

U

S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PI 27 28 29 30 31

P

U

S

Č

P

S

N

1 2 PI PI 3 4 5 6 7 8 9 PI 10 11 12 13 14 15 16 PI 17 18 19 20 21 22 23 P 24 25 26 27 28 29 30 [42]

14.2. zadnji četvrtak u mjesecu ZI

Č

[42]

P

Dan sjećanja na žrtve Srebrenice Dan Univerziteta Redovna sjednica Senata

Oznake:

juni '18 S

Opis

Nastava Neradni dani (praznici i slično) Ispitni rok Dopunska nastava/ljetna škola Pauza za ovjeru semestra i prijavu ispita Pauza za pripremu za početak nove godine, semestra Godišnji odmor nastavnog osoblja Dan Otvorenih vrata 4.4.2018. godine Brucoški sat (2.10.2017. u 11 sati)

DN PI P arapski brojevi

Završni ispit Dopunska nastava Popravni ispiti Ovjera semestra, prijava ispita, priprema za početak nove godine, semestra Oznaka sedmice u semestru


11


Kursevi

13


15


17


19


21


23


25


=


MANGIARE BENE!

MOB: 063/ 944 003 - TEL: 036/32 73 73

v


Brucoski vodic  
Brucoski vodic  
Advertisement