Pla d'Acció 2021 - Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera

Page 1

Biblioteca Municipal L’Ateneu Esparreguera Pla d’acció 2021 Desembre 2020


Sumari

1. Presentació del Pla. Missió i visió de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera 2. Anàlisi i diagnòstic estratègic 3. Quadre Pla d’acció: línies estratègiques, objectius, accions vinculades, calendari, pressupost i avaluació.

2


1. Presentació Us presentem el Pla d’acció de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera per al 2021. Aquest pla ha estat elaborat per la directora de la Biblioteca d’acord amb l’equip de treball i en sintonia amb l’ajuntament. El Pla fa una diagnosi de la situació de la biblioteca i un estudi de les necessitats del nostre municipi: Esparreguera A partir d’aquí establim el nostre full de ruta: les línies estratègiques i els objectius, traduint les necessitats en accions concretes. Així mateix es concreten tasques, responsabilitats, calendari i assignació de recursos per a cadascun dels objectius. Tot això ens permetrà fer la corresponent avaluació i seguiment per valorar els resultats obtinguts. El Pla ens ajuda a establir prioritats, canalitzant forces cap a un projecte comú i implicant tot l’equip i l’entorn municipal per a la consecució dels objectius marcats. Alhora, es vol comunicar el projecte bibliotecari al territori implicat. La Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, inaugurada durant el 2014, és un servei municipal, que està gestionat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Esparreguera i rep el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Les línies estratègiques més rellevants per aquest 2021 seran: 1. Fomentar l’hàbit lector. 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 3. Promoure vincles amb els centres educatius. 4. Potenciar l’ús de la col·lecció. 5. Promoure l’equipament. 6. Qualitat i millora de processos. 7. Cooperar amb altres biblioteques

3


COVID 2021 (adaptació als canvis constants) - Bosses de confinament, portem els llibres als usuaris que no poden sortir de casa, que han d'estar aïllats pel COVID (durant 10 dies), ens comuniquem amb ells via whatsapp, telèfon o correu electrònic. - Les activitats infantils (tallers / hores del conte) quan no es poden fer a la Biblioteca anem a les escoles, ja que les activitats online via @Instagram no funcionen. - Les visites escolars i instituts quan no poden venir a la Biblioteca anem nosaltres als centres educatius (hem adaptat els materials per poder-los transportar fàcilment a les escoles). - Els clubs de lectura els fem on-line quan no es poden fer-los presencial a la Biblioteca (la plataforma que utilitzem es Jitsi Meet), també ens comuniquem amb les famílies via whatsapp (hem creat grups per cada club de lectura). Missió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu oferirà uns serveis de lliure accés i gratuïts que responguin a les necessitats d’informació, autoformació, cultura i lleure del ciutadà d’Esparreguera. Ser un lloc de trobada, reflexió i debat, obert a qualsevol iniciativa que es dugui a terme al poble. Un servei públic en constant evolució i amb un compromís de qualitat, creant valor afegit amb l’atenció personalitzada. La biblioteca treballa en Xarxa per tal d’oferir millor servei i optimitzar recursos. Visió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al municipi i esdevindrà el centre cultural de referència de tots els ciutadans d’Esparreguera, que garantirà l’accés de qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials i/o virtuals. La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col·laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, informació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més desfavorits de la població.

4


3. Quadre Pla d’acció: Presentem en un quadre una radiografia del què serien les línies estratègiques de la biblioteca, els objectius, les accions que se’n deriven, els agents implicats, el calendari previst, el seguiment que en fem i el pressupost associat quan s’escau. Línia estratègica

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

1. Fomentar l’hàbit lector

1.1 Programar i realitzar els clubs de lectura

Continuar amb el III i IV Petit Club de Lectura: P4 i P5

Biblioteca

18 de gener

Escoles del municipi

1 de febrer

(Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi)

Avaluació / Indicadors

10 sessions

15 de març 19 d’abril 17 de maig 9 de juny 20 de setembre 18 d’octubre 15 de novembre 13 de desembre

5


Continuar amb el III Club de Mestres: conèixer, comentar i recomanar novetats editorials en l’àmbit de la literatura infantil i donar eines per fomentar la lectura als més petits. (Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) Continuar amb el III i IV Club de Primeres Lectures per a nens i nenes de 1r i 2n de primària.

Biblioteca

19 de gener

5 sessions

Biblioteques escolars del municipi

16 de març

Assistents

25 de maig

Nº de Recomanacions

Formadors amb el món de les biblioteques escolars

5 d’octubre

Biblioteca

Gen - Jun

10 sessions

Escoles del municipi

Set - Des

5 sessions

Biblioteca

Gen - Jun

10 sessions

Escoles del municipi

Set - Des

6 sessions

23 de novembre

(Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) Continuar amb el V i VI MiniClub per als nens i nenes de 3r i 4t de primària (Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi)

6


Continuar amb el VII i VIII Club de lectura infantil 5è i 6è de primària.

Biblioteca Escoles del municipi

(Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) Continuar amb el VI i VII Club de lectura adolescents 1r i 2n d’ESO.

Biblioteca Instituts del municipi

(Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) II Club del Còmic 1r a 4t d’ESO

Biblioteca

Gen – Jun

11 sessions

Set - Des

6 sessions

Gen - Jun

9 sessions

Set- Des

7 sessions

Gen - Jun

6 sessions 4 sessions

Institut El Castell Set- Des

Continuar amb el 14è i 15è Club de lectura adult (Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi)

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Institució de les lletres catalanes

28 de maig visita de l’autor Rafel Nadal

4 sessions

Liceu Teatre Nacional

Set- Des

7


Continuar amb el IV i V Club de lectura de teatre

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Teatre Nacional

Set- Des

3 sessions

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Set- Des

3 sessions

(Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) Continuar amb el I i II Club de Lectura Feminista (Si hi ha confinament les sessions les farem on-line, amb la plataforma meet jitsi) Continuar amb el TOCC Club

Continuar amb el Club de Lectura Inicial

Biblioteca

10 de febrer

TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles

3 de març

Biblioteca

Gen - Jun

6 sessions

Servei Local d’Esparreguera

Oct - Des

3 sessions

Biblioteca

Jun

1 Sessió

3 sessions

12 de maig

Festa dels clubs de lectura (9 de juny): Espectacle “Tintín al Tibet” amb la Mon Mas + detall a les persones que han

8


participat als clubs de lectura. 1.2 Crear nous serveis per incentivar el préstec

Vídeo - recomanacions i aparadors culturals amb novetats (infantils, joves i adults)

Biblioteca

Gen a Des

Recomanacions

Realitzar recomanacions al mes de novetats infantils juvenils i adults per publicarho al Web.

Biblioteca

Gen a Des

70 recomanacions

Biblioteca

Mar – Nov

2 Scape-book

Llars d’infants

Febrer , Maig i Octubre

2 guies temàtiques

Usuaris

Realitzar dos SCAPE-BOOK - “Les Aventures de Tintin” - “Pinotxo”

1.3 Promoure el fons especial Racó de Famílies i l’espai dels petits lectors (0 a 3 anys)

Realitzar guies temàtiques sobre els “ARA VE”... Hora del conte per a les Llars d’Infants “Dins del cor a la llar”

Biblioteca

Augment del préstec de 0 a 3 anys Augment d’usuaris a les activitats.

9


1.4 Participar en VIII Concurs Lletra a Lletra la Setmana de la adreçat a alumnes de 1r, 2n i Llengua 3r d’ESO Catalana

Plataforma per la Llengua

Abril

Nº de participants

Abril

Nº d’entrades a la Viquipèdia.

Biblioteca 3 Instituts

Viquimarató per a joves

SLC Voluntaris

Incentivar la col·lecció local

Biblioteca Regidoria de PL Instituts Entitats culturals del municipi. 1.5 Promoure la lectura en els joves

Projecte Còmic i Dones

Biblioteca

Mar

Nº de participants i sessions

Biblioteca

Gen – Abr

Voluntaris

Oct – Des

Nº de participants

Mon Mas Activa’t Jove 1r a 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat -

-

-

Cuina de supervivència amb Petit Xef Debat a Bat: Rip Rip Zas Scapebook: Tintín

Regidoria de Joventut Empreses Instituts 10


-

Còctels sense alcohol amb Petit Xef

-

Taller de pizza artesana amb Petit Xef

-

Debat a Bat: El què dius i no dius

-

Scapebook: Pinotxo

Creació d’impressió 3D per a joves

Empresa externa

DEBAT A BAT (llegir i llegirse), joves de 3r i 4t d’ESO

Biblioteca

Mar – Abr

Feb

- Bat Rip Rip Zas

3 sessions

Nº de participants

Oct

- Bat El què dius i no dius Programar cinefòrums per a joves

Biblioteca

Gen – Mai

Regidoria de Cultura

Oct – Des

Nº de projeccions

Regidoria de Joventut Programar activitats per als joves del Centre Obert La Fulla

Biblioteca La Fulla

Nº de participants

Primer dijous de cada mes

Nº de participants

11


1.6 Programar i organitzar les lectures en veu alta de la residència municipal “Can Comelles”

Continuar amb “Les Lectures a Can Comelles”, lectura en veu alta als avis de la residència municipal Can Comelles.

Voluntaris

Oct – Jun

Regidoria de la Gent Gran

Oct – Des

Enquesta anual de valoració del servei

Cada dimecres Residència de Can de 12 a 13 del Comelles migdia Biblioteca

1.7 Programar activitats lectores per a nens i nenes de 0 a 12 anys

Per a petits lectors 0 a 3 anys: hores del conte (de 0a 3 anys)

Narradors professionals

Gen – Mai

5 sessions

Oct – Des

4 sessions

Empreses externes per realitzar activitats familiars

Nº assistents

Biblioteca Hores del conte per a nens i nenes de 4 a 10 anys.

Narradors professionals

Gen – Mai

6 sessions

Set – Des

4 sessions Nº assistents

Cinefòrum Infantil per a nenes i nens de 7 a 12 anys

Biblioteca

Gen

5 sessions

Mar

Nº assistents

Mai Oct

12


Des Creació de videojocs 3D, per a nenes i nens de 6 a 12 anys 1.8 Dinamització lectora entre els alumnes de 4t de primària

Projecte LECXIT amb 10 nens i 11 voluntaris. (curs 20202021) Projecte LECXIT amb 10 nens i 11 voluntaris. (curs 20212022) Captació i formació de voluntaris

1.9Dinamització lectora entre els alumnes de 1r a 6è de primària: Experimentar amb la lectura

Dissabtes de Biblioteca: -

ScapeRoom "Tintín"

-

Hort Urbà (2 dissabtes)

-

ScapeRoom “Pinotxo"

Laboratoris de lectura: -

L’arxipèlag de les illes perdudes

-

Mirant la Terra

Biblioteca

Gen – Mar

14 sessions

Robòtica Esparreguera

Oct – Nov

Nº assistents

Fundació Jaume Bofill

Gen – Jun

Fitxa d’avaluació al inici i al final del projecte.

La Regidoria d’Ensenyament 7 escoles del municipi

Set – Des Tots els dimarts de 17.30 a 18.30 18.30 a 19.30

Enquesta anual de valoració del servei

Biblioteca Biblioteca Ester Casanovas

4 activitats dissabtes de biblioteca

Nº d’assistents

Grup de treball biblioteques i parcs de Montserrat 6 laboratoris 1 dissabte al mes d’11 a 12.30

13


-

Col·leccions

-

Muntanyes de Montserrat

-

Quadrats, rodons i acordions!

-

El Raïm

Realitzar tallers infantils, joves i adults per Festa Major, 2021 “Estem de Festa Major: Ciència 2021”.

Biblioteca

Realitzar exposició sobre la federació d’entitats culturals tradicionals.

Narradors professionals

Federació d’entitats cultural tradicional

5 al 8 de juliol

Nº d’activitats Nº de participants

Regidoria de Cultura i festes Talleristes Regidoria de Joventut Espais de creació

Biblioteca

Gen - Mai Oct - Des

-

Pintar com Archimboldo

Mireia Cordoba

-

Taller de molinets de vent

Activijoc

8 sessions

14


1.10 Mantenir Instagram de PetitsLlobs

-

Punts de Llibres

-

Taller de Sant Jordi

-

Taller de vaixells de vela

-

Construïm un llibre gegant

-

Crea la teva visera amb 3D

-

Nadal a la biblioteca

Introduir contingut a Instagram

Biblioteca

Mar Jul

Assistir a les reunions programades

Nº de fotografies introduïdes

Des

1.11 Programar el IV Joc dels SuperLectors (infants i joves), concurs de lectura a l’estiu

- Fomentar la lectura entre els infants i joves a través del IV concurs de SuperLectors, durant l’estiu 2021.

Juliol i Agost.

1.12 Sant Jordi 2021

- VIII Concurs de Punts de Llibres infantils

Biblioteca

- Taula rodona d'autors i

Regidoria de

Biblioteca Cloenda 2 de setembre 2021

Tema: Ciència 2021

Nº de participants

Entrega de premis el 2 de setembre 2021

Nº de lectures

Març a Abril (concurs de punts Nº de punts de de llibres llibres 15


d'autores locals amb Carme Parras - Entrega dels premis dels Jocs Florals - Activitats a la Plaça de la Biblioteca (hora del conte: "Contes que fan plorar de riure", amb Sandra Rossi)

Cultura i Festes

infantils)

Regidoria de PL

23 d’Abril 2021

Nº Assistents a les activitats

Escola d’arts plàstiques Llibreria Núria

- Venda de llibres per part de la Llibreria Núria - Tallers de Sant Jordi per a totes les edats (infantil, joves i adults). 1.13 Programar Biblioteca DO 2021

- Hora del conte: Raïm Riem amb Mon Mas

Biblioteca

- Aperitius de Nadal (Biblioteca DO)

Generalitat. Servei de Biblioteques

Novembre

Nº d’activitats Nº de participants

- Club de Lectura especial DO - Aparadors culturals sobre el món del vi 1.14 Activar la Llengua Catalana

- Parla.cat - Realitzar sessions puntuals

Biblioteca

Gen – Des

Servei Local de Català

(Dimarts tarda i dimecres matí),

Nº de

16


de llengua

d’Esparreguera

espai multimèdia

participants

Gen – Des

Nº de guies de lectura

Regidoria de Política Lingüística 1.15 Realitzar guies de lectura

- Novetats - Especials (Efemèrides 2021)

Biblioteca

Mar, Mai i Nov 1.16 Promoure els serveis per adults

Monogràfics: -

Taller de comentari de textos literaris amb Carles Alcoy

-

Sessió de poesia amb Marcel Escudé

-

Treu profit al mòbil amb Robòtica Esparreguera

-

Aperitius de Nadal amb Petit Xef – BIBLIOTECA DO

-

Tallers Univers i Internet per adults

Cinefòrum Adult

Biblioteca

Feb – Mai

Voluntaris

Oct - Des

Biblioteca

Gen – Mai Oct – Nov

Nº participants

Nº participants 17


Celebració del Dia de la Dona (9 de març) -

Regidoria de Dona

Mar

Nº participants

Biblioteca

(15 al 21 de novembre 2021)

Nº participants

“Nua”, contes eròtics, amb Sherezade Bardají

1.17 Participar amb activitats relacionades amb la Setmana de la UNESCO

- Aparador cultural

1.18 Participar al grup de biblioteques i parcs de Montserrat

- Hora del Conte, dijous 29 d’abril amb Miqui “Montserrat encantat”

(Setmana del Montserratí)

Biblioteca

- Espai de creació

- Taller “Montserrat amb els cinc sentits: Oïda”

Biblioteca Grup de (26 d’abril al 30 biblioteques i parcs d’abril) de Montserrat

Nº participants

Biblioteca

Nº participants

- Conte de Montserrat per adult amb Ada Cusidó - Aparador cultural: exposició de fotografies de Montserrat - Exposició d’auques: sobre Montserrat a la sala infantil.

1.19 Fem 7 anys!

-

“La casa del vent” amb Sherezade Bardají

-

Espectacle de relat

4 de febrer

18


eròtic, "Las travesuras de Eros". amb Sandra Rossi

Línia estratègica: 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida

Objectius operatius

2.1 Utilitzar els serveis de la biblioteca de manera autònoma per part dels usuaris

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Accions de formació a diferents col·lectius esparreguerins

La Fulla

Gen – Des

El TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles) Regidoria Acollida

Avaluació / Indicadors

Tipus col·lectius Nombre de curos i de persones Increment dels tràmits en línia

Regidoria d’Ensenyament Regidoria Dona Servei Local de Català La Residència Municipal de Can Comelles CFA Esparreguera (Escola d’Adults) Biblioteca 19


Difondre els serveis de la Biblioteca Virtual

Biblioteca

Gen – Des

Xarxa DIBA

2.2 Estendre l’ús Organitzar cursos de les TIC a la d’informàtica població bàsica (dijous) d’Esparreguera

Biblioteca

Organitzar cursos xarxes socials (dimecres)

Biblioteca

Increment dels tràmits en línia

Nombre d’assistents Gen – Jun

Enquesta d’avaluació

Set – Des 10 sessions

Nombre d’assistents

Mar – Abr

Enquesta d’avaluació

Oct – Nov Organitzar cursos d’informàtica per a joves de 6è de primària 1r i 2n d’ESO

10 sessions Biblioteca

Febrer-Mar

Nº d’assistents

Novembre

Centre col·laborador de l’ACTIC

Biblioteca

Gen - Des

Nombre de persones que s’examinen de l’ACTIC

Treu Profit al mòbil amb Robòtica Esparreguera

Biblioteca

5 sessions

Nombre d’assistents

Robòtica Esparreguera

Oct - Nov

Enquesta d’avaluació

20


2.3 Aparadors culturals

Difondre els llibres de coneixement de la sala d’adults

Biblioteca

2. 4 Programar i organitzar converses en diferents idiomes

Biblioteca 2 grups de conversa en anglès Voluntaris 1 grup de conversa en francès

Gen - Des

Increment del préstec

Set – Jun

Nº de participants

Set - Des

Nº d’assistents

Gen - Des

Nº de xerrades

Voluntaris

1 grup de conversa en alemany 1 grup de conversa en italià 2.5 Programar i organitzar xerrades i presentacions de llibres

Difondre el coneixement a través de presentacions de llibres i xerrades

Biblioteca Voluntaris

Nº de presentacions de llibres

21


Línia estratègica 3. Promoure vincles amb els centres educatius

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

3.1 Continuar amb el projecte de formació i dinamització lectora adreçat als infants i joves del municipi

Calendari de visites dels centres educatius:

Llars d’infants

Gen – Jun

Nombre de nens

Escoles

Oct – Des

Enquesta d’avaluació, % de satisfacció

-

Explicació bàsica del servei de la biblioteca

Realitzar guies temàtiques i exposicions dels “projectes d’escola” de cada escola del municipi.

Instituts Biblioteca

Escoles

Gen – Mai

Biblioteca

Oct – Des

Increment dels llibres en préstec d’aquestes seccions

Instituts

Set - Oct

Increment dels llibres en préstec d’aquestes seccions.

Fer arribar les guies als centres educatius Realitzar guies temàtiques dels treballs de síntesi de (1r a 3r d’ESO) i dels treballs per projectes.

Biblioteca

22


Visites a mida de 1r i 2n de batxillerat Instituts per als treballs de Biblioteca recerca i univers Internet (Dilemes de Carles Alcoy i la privacitat) Mon Mas Visita de 1r i 2n de Batxillerat comentar-hi de les lectures obligatòries.

6 Sessions 2n Batxillerat curs 2021-2022

Increment dels usuaris joves a la biblioteca.

13 classes de 4t d’ESO curs 2020-2021

Visita de 4t d’ESO sobre el “Còmic i dona” Visita de grups reduïts de 1r i 3r d’ESO amb els Bats. Continuar amb el projecte d’acompanyament a l’estudi, per a joves de 1r a 3r d’ESO

Instituts

Gen – Jun

Biblioteca

Oct – Des

Increment dels usuaris joves a la biblioteca.

Empresa NASCOR Regidoria d’Educació

23


3.2 Continuar amb la compra de llibres de lectures obligatòries

Gen – Des

Increment dels llibres en préstec

Set – Oct

Biblioteca

Incentivar el préstec, difusió de les activitats infantils i promoure la lectura.

Escoles

Incentivar el préstec

Introduir al catàleg totes les lectures obligatòries adquirides

Instituts

Comprar llibres de la plataforma Legiland

Llibreria Laie

3.3 Curs 20212022, continuar el programa les maletes viatgeres.

Maletes viatgeres per a nens i nenes de P3 fins a 6è de primària de les 7 escoles del municipi.

Escoles

3.4 Relació amb les Biblioteques Escolars

- Ajudar a les 7 biblioteques escolars a nodrir-se de fons adequat per a les seves biblioteques escolars, durant tot el curs escolar.

Escoles Biblioteca

Tatarana

Biblioteca Centre de Recursos Pedagògics de Martorell

Gen - Des

Ajudar a les biblioteques escolars del municipi.

Donar sortida a llibres de préstec 0 dels últims 3 anys.

- Varies formacions durant tot l’any als bibliotecaris escolars - Club dels mestres 24


3.5 Relació amb les Biblioteques Instituts

- Ajudar a les 3 biblioteques dels Instituts a millorar el seu fons

Instituts

Incentivar el préstec

Biblioteca

Jun – Jul

Donar sortida a llibres de préstec 0 dels últims 3 anys.

- Continuar amb Club de Lectura Esbarjo per fer difusió de la biblioteca de l’institut i comentar lectures 3.6 Continuar - Calendari de treballant amb les visites amb les llars llars d’infants d’infants

Ajudar a les biblioteques dels instituts del municipi.

Gen – Mai (1 cop al mes) Oct – Des

Biblioteca 4 Llars d’infants del municipi

Nº de participants

- Maleta viatgera del Llibresaurius

Línia estratègica 4. Potenciar l’ús de la col·lecció

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

4.1 Oferir un bon fons documental, actualitzat, rigorós i de qualitat

Gestió de duplicats: canvi a la llibreria i entre biblioteques

Xarxa

Gen– Des

Evitar duplicats

Biblioteques Llibreries

25


4.2 Adaptar la col·lecció a les necessitats dels nostres usuaris i de les entitats del municipi

Adquisició de desiderates, fons d’interès, bibliografia recomanada per la Generalitat.

Biblioteca

4.3 Donar visibilitat al fons de la col·lecció local

Recopilar els treballs de recerca relacionats amb Esparreguera.

Biblioteca

Gen – Des

Fons pertinent i potent

Gen - Des

Nº de treballs de recerca

Llibreries Usuaris Entitats

Instituts Nº de documents agafats en préstec

Posar estanteries a la sala d’actes per visualitzar la col·lecció local. 4.4 Fer inventari i esporga de la col·lecció

2020 s’inicia inventari (col·lecció local, magatzem i I*)

Biblioteca

Jun – Jul – Ago Evitar errors

4.5 Treballar la col·lecció local

Adquisició de novetats de la col·lecció local

Biblioteca

Gen – Des

Nº de llibres adquirits de col·lecció local

4.6 Crear la

Adquisició

Biblioteca

Gen – Des

Nº d’àlbums il·lustrats 26


secció d’àlbums il·lustrats

Línia estratègica 5. Promoure l’equipament

d’àlbums il·lustrats

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

5.1 Difondre les activitats

- Tríptic mensual

Ajuntament

Gen – Des

Nº de publicacions

- Llibret anual d’activitats infantils, joves i adults

Biblioteca

- Cartells

777

Gen– Des

Nº de butlletins

Revista: “L’Espavila”

Guia On anem - Agenda web municipal, web SurtdeCasa Biblioteca Virtual i web de la biblioteca 5.2 Enviar butlletí mensual

Continuar amb el butlletí electrònic mensual amb les novetats i agenda d’activitats

Biblioteca

Nº de visualitzacions

27


5.3 Col·laborar amb la ràdio Esparreguera

Difusió de les activitats

Ràdio Esparreguera

Gen– Des

Nº d’intervencions

Cada mes

Nº d’intervencions

Biblioteca Secció de Biblio - Novetats

Ràdio Esparreguera Biblioteca

5.4 Difusió a les xarxes socials

Línia estratègica 6. Qualitat i millora de processos

Crear contingut al Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i Youtube

Biblioteca

Gen – Des

Nº de publicacions i seguidors

Crear contingut al web

Biblioteca

Gen – Des

Nº de descarregues

Objectius operatius

Accions

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

6.1 Eficiència i eficàcia en tots els processos de treball intern i extern.

Anàlisi de processos a la cerca de la millora contínua

Biblioteca

Gen – Des

Butlleta de suggeriments

28


6.2 Vetllar per Reunions una bona setmanals amb comunicació l’equip de treball interna i externa. Pautar timing reunions ajuntament

6.3 Redactar el Pla Lector Municipal

Direcció – equip Biblioteca

Gen – Des Tots els dilluns

Direcció Ajuntament

Últim dimecres de cada mes

Analitzar les carregues de treball del personal

Direcció – equip Biblioteca

Gen – Des

Realitzar el Pla Lector Municipal

Biblioteca

Gen – Mai

Legiland

Numero de reunions

Regidoria d’Educació

Aprovar el pla per junta de govern

Instituts Escoles

29


Línia estratègica 7. Cooperar amb altres biblioteques

Objectius operatius

Accions

7.1 Inserir continguts a la Biblioteca Virtual

Mantenir l’agenda, inserir Biblioteca notícies i guies de lectura i fer difusió a través de les pantalles informatives (vestíbul, sala d’adults i sala infantil) Intercanvi de projectes i Biblioteca activitats a través de: http://comunitatxbm.diba.cat Inserir contingut al Twitter Biblioteca de la Comarca

7.2 Plataforma Comunitat blnXBM

7. 3 Introduir contingut al prestatge virtual d’esports

Mantenir les recomanacions, les notícies i fer 3 guies a l’any

Agents implicats

Biblioteca Gerència de Biblioteques 5 Biblioteques de la Província

Calendari

Avaluació / Indicadors

Gen – Des

Gen – Des

Gen – Mai i Set

Gen – Des

Nº de contingut introduït

30


CRONOGRAMA INFANTIL EXPO Projectes Escola L'Estel

EMPRESES / CORREU ELECTRÒNIC

9 de gener

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

11 de gener

17.30

Primeres Lectures (1r i 2n de primària)

12 de gener

17.30 // 18.30

LECXIT

13 de gener

17.30

MiniClub (3r i 4t de primària)

14 de gener

17.30

Cinefòrum Infantil

16 de gener

11.00

Creació de videojocs 3D

18 de gener

17.30

Club de P4 i P5

19 de gener

13.00

Club de Mestres

19 de gener

17.30 // 18.30

LECXIT

20 de gener

18.00

Club de Lectura Infantil

21 de gener 2021

17.30

Espai de creació

23 de gener

11.00

Creació de videojocs 3D

23 de gener

11.00

Laboratori de lectura

25 de gener 2021

17.30

Primeres Lectures

26 de gener

17.30 // 18.30

LECXIT

27 de gener

17.30

MiniClub

28 de gener 2021

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys

30 de gener

11.00

Creació de videojocs 3D

2 de febrer

17.30 // 18.30

LECXIT

3 de febrer

18.00

Club de Lectura Infantil

4 de febrer

17.30

7 anys BIBLIOTECA

6 de febrer

11.00

Creació de videojocs 3D

6 de febrer

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

8 de febrer

17.30

Primeres Lectures

8 de febrer

17.30//18.30

LECXIT

10 de febrer

17.30

MiniClub

“Dins del cor” amb Ada Cusidó

“Pintar com Archimboldo” amb Mireia Córdoba

"L'arxipelag de les Illes Perdudes”

“4 Llunes i un pirata” amb Mon Mas

EXPO Projectes Escola El Puig

“La casa dek vent” amb Sherezade “O d’oh!” amb Cesc Serrat

31


11 de febrer

HORARI DE 9 A 14h

12 de febrer

FESTA SANTA EULALIA

13 de febrer

FESTA

15 de febrer

17.30

Club P4 i P5

16 de febrer

17.30 // 18.30

LECXIT

17 de febrer

18.00

Club de Lectura Infantil

18 de febrer

17.30

Espai de creació

20 de febrer

11.00

Creació de videojocs 3D

22 de febrer

17.30

Primeres Lectures

23 de febrer

17.30 //18.30

LECXIT

24 de febrer

17.30

MiniClub

25 de febrer

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys

“La carpa dels contes” amb Cia Patawa

27 de febrer

11.00

Laboratori de lectura

Mirant la Terra

27 de febrer EXPO Projectes Escola Roques Blaves

11.00

Creació de videojocs 3D

1 de març al 1 d'abril a les 14.00

“Taller de molinets de vent” amb Activijoc

INICI VIII CONCURS DE PUNTS DE LLIBRES (entrega punts)

2 de març

17.30 // 18.30

LECXIT

3 de març

18.00

Club de Lectura Infantil

4 de març

17.30

Cinefòrum Infantil

6 de març

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

6 de març

11.00

Creació de videojocs 3D

8 de març

17.30

Primeres Lectures

9 de març

17.30 //18.30

LECXIT

10 de març

17.30

MiniClub

11 de març

17.30

Espai de creació

“Fer punts de llibres”

13 de març

11.00

Laboratori de lectura

Col·leccions!

15 de març

17.30

Club de P4 i P5

16 de març

13.00

Club de Mestres

16 de març

17.30 //18.30

LECXIT

17 de març

18.00

Club de Lectura Infantil

“Raconets” amb Marta Gorchs

32


20 de març

10.30 // 12.00

Dissabtes de Biblioteca: Scapebook

22 de març

17.30

Primeres Lectures

23 de març

17.30 // 18.30

LECXIT

24 de març

17.30

MiniClub

25 de març 17.30 EXPO Projectes Escola Mare de Déu de la Muntanya

Hora del Conte de 4 a 10 anys

ScapeBook “Les Aventures de Tíntin”

“Animàlia, contes ferotges i altres criatures” amb Sherezade

EXPO Auques de Montserrat Del 6 al 17 d'abril

EXPOSICIÓ I VOTACIONS CONCURS DE PUNTS DE LLIBRES

1 d'abril

HORARI DE 9 A 14h 29 de març al 5 d'abril SETMANA SANTA

6 d'abril

17.30//18.30

LECXIT

7 d'abril

18.00

Club de Lectura Infantil

8 d'abril

17.30

Cinefòrum Infantil

12 d'abril

17.30

Primeres Lectures

13 d'abril

17.30 // 18.30

LECXIT

14 d'abril

17.30

MiniClub

17 d'abril

11.00

Laboratori de lectura

19 d'abril

17.30

Club P4 i P5

20 d'abril

17.30 // 18.30

LECXIT

21 d'abril

18.00

Club de Lectura Infantil

23 d'abril

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys ESPECIAL SANT JORDI

“Contes que fan plorar de riure” amb la Sandra Rossi

23 d'abril

18.00

Espai de creació

“Taller de Sant Jordi” amb Activijoc

23 d'abril

18.45

Entrega premis punts de llibres

24 d'abril

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

26 d'abril

17.30

Primeres Lectures

27 d’abril

17.30

Taller “Montserrat amb els cinc sentits”

27 d'abril

17.30//18.30

LECXIT

28 d'abril

17.30

MiniClub

29 d'abril

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys ESPECIAL MONTSERRAT

“Muntanyes de Montserrat”

“Les formigues també ballen” amb Ada Cusidó

“Oïda”

“Montserrat encantat” amb el Miqui

33


30 d'abril

HORARI DE 9 A 14h

EXPO Projectes Escola El Puig 1 de maig

FESTA

4 de maig

17.30//18.30

LECXIT

5 de maig

18.00

Club de Lectura Infantil

6 de maig

17.30

Cinefòrum Infantil

10 de maig

17.30

Primeres Lectures

11 de maig

17.30//18.30

LECXIT

12 de maig

17.30

MiniClub

13 de maig

17.30

Espai de creació

17 de maig

17.30

Club P4 i P5

18 de maig

17.30//18.30

LECXIT

19 de maig

18.00

Club de Lectura Infantil

22 de maig

11.00

Dissabtes de Biblioteca

“Vine a fer un hort urbà” amb Ester Casanovas

22 de maig

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

“La granja no s’adorm” amb Ada Cusido

24 de maig

17.30

Primeres Lectures

25 de maig

13.00

Club de Mestres

25 de maig

17.30 //18.30

LECXIT

26 de maig

17.30

MiniClub

27 de maig

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys

“Qui vola en aquesta escombra?” amb la Sandra Rossi

29 de maig

11.00

Dissabtes de Biblioteca

“Vine a fer un hort urbà” amb Ester Casanovas

1 de juny

18.00

CLOENDA LECXIT

9 de juny

18.00

CLOENDA CLUBS DE LECTURA

17 de juny

20.00

CLOENDA VOLUNTARIS

23 de juny 24 de juny

HORARI DE 9 A 14h FESTA

IV CONCURS SUPERLECTORS

28 de juny- 31 d'agost 2021 EXPO FESTA MAJOR: CIÈNCIA 5 de juliol

“Taller de vaixells de vela” amb Activijoc

TALLERS DE FESTA MAJOR: "CIÈNCIA 18.00

Hora del Conte de 4 a 10 anys

“Hora del conte Eureka!” amb la Sandra Rossi

34


5 de juliol

18.45

Espai de creació de 7 a 12 anys

“Electrons per a tot arreu” amb Ciència Divertida

6 de juliol

11.00

Hora del conte de 0 a 3 anys

6 de juliol

18.00

Espai de creació de 8 a 12 anys

7 de juliol

18.00

Espai de creació de 5 a 12 anys

7 de juliol

19.00

Espai de creació de 4 a 12 anys

"Hora del Conte 1,2 i 3” amb Ada Cusidó “Puzles polièdrics amb globus” amb Museu de Matemàtiques de Catalunya “La ciència i el cervell...t’enganyen els teus ulls?” amb Ciència Divertida “El conte del triangle i el quadrat amb Museu de Matemàtiques de Catalunya

8 de juliol

11.00

Laboratori de lectura de 3 a 5 anys

9 de juliol

18.00

Espai de creació de 8 a 12 anys

12 de juliol

FESTA

15 de juliol al 31 d'agost 2021

9 a 14

EXPOSICIÓ

"TORNEM A L'ESCOLA"

2 de setembre

Entrega de premis concurs superlectors

10 de setembre

HORARI DE 9 A 14h

11 de setembre

TANCAT

20 de setembre

17.30

INICI Club P4 i P5

28 de setembre

18.00

Presentació Parelles LECXIT

30 de setembre

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys

EXPO Projectes Escola Pau Vila

“Experimentem amb colors” “Geometria amb bombolles de sabó” amb Museu de Matemàtiques de Catalunya

“Plou i fa dol” amb Ada Cusidó

CURS 2021-2022

2 d'octubre

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

2 d'octubre

11.00

4 d'octubre

17.30

INICI Creació de videojocs 3D INICI Primeres Lectures

5 d'octubre

13.00

Club de Mestres

5 d'octubre

17.30 // 18.30

INICI

6 d'octubre

18.00

INICI Club de Lectura Infantil

9 d'octubre

11.00

Creació de videojocs 3D

“A-Animal” amb Gisela Llimona

LECXIT

11 d'octubre

FESTA

12 d'octubre 2021

TANCAT

13 d'octubre

17.30

INICI MiniClub

15 d'octubre

17.30

Story time de 4 a 10 anys

Open Class Language School

35


16 d'octubre

11.00

Creació de videojocs 3D

16 d'octubre

11.00

Laboratori de lectura

18 d'octubre

17.30

Club P4 i P5

19 d'octubre

17.30//18.30

LECXIT

20 d'octubre

18.00

Club de Lectura Infantil

21 d’octubre

17.30

Cinefòrum infantil

21 d'octubre

17.30

Espai de creació (DIA DE LA BIBLIOTECA)

23 d'octubre

11.00

Creació de videojocs 3D

25 d'octubre

17.30

Primeres Lectures

26 d'octubre

17.30 //18.30

LECXIT

27 d'octubre

17.30

MiniClub

28 d'octubre

17.30

29 d'octubre

10.00//11.00

Hora del Conte de 4 a 10 anys Hora del Conte de 0 a 3 anys (ESPECIAL LLARS D'INFANTS)

30 d'octubre EXPO Projectes Escola Taquígraf Garriga

11.00

Creació de videojocs 3D

2 de novembre

17.30//18.30

LECXIT

3 de novembre

18.00

Club de Lectura Infantil

6 de novembre

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

6 de novembre

11.00

Creació de videojocs 3D

8 de novembre

17.30

Primeres Lectures

9 de novembre

17.30//18.30

LECXIT

10 de novembre

17.30

MiniClub

13 de novembre

11.00

Laboratori de lectura

13 de novembre

11.00

Creació de videojocs 3D

15 de novembre

17.30

Club P4 i P5

16 de novembre

17.30//18.30

LECXIT

17 de novembre

18.00

Club de Lectura Infantil

18 de novembre

17.30

Espai de creació

Quadrats, rodons i acordions!

”Construïm un llibre gegant”, amb Mireia Córdoba

“Pum! Contes d’una bruixa llaminera” amb Sherezade “Dins del cor a la llar” amb Ada Cusidó

CURS 2020-2021

“Marieta Viatgera” amb Gisela Llimona

El Raïm

“Crea la teva visera amb 3D” amb Activijoc

36


20 de novembre

11.00

Dissabtes de Biblioteca

22 de novembre

17.30

Primeres Lectures

23 de novembre

11.00

Club de Mestres

23 de novembre

17.30//18.30

LECXIT

24 de novembre

17.30

MiniClub: Scape-Book

25 de novembre

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys (ESPECIAL DO)

30 de novembre

17.30//18.30

LECXIT

EXPOSICIÓ

ScapeBook “Pinotxo”

“Raïm Riem” amb la Mon Mas

"Nadal a la Biblioteca"

1 de desembre

18.00

Club de Lectura Infantil

2 de desembre

17.30

Cinefòrum Infantil

6 de desembre

TANCAT

7 de desembre

TANCAT

8 de desembre

TANCAT

11 de desembre

11.00

Hora del Conte de 0 a 3 anys

13 de desembre

17.30

Club P4 i P5

13 de desembre

17.30

Primeres Lectures

14 de desembre

17.30 // 18.30

LECXIT

15 de desembre

18.00

Club de Lectura Infantil

15 de desembre

17.30

MiniClub

16 de desembre

17.30

Espai de creació

"Nadal a la Biblioteca"

16 de desembre

17.30

Hora del Conte de 4 a 10 anys

“Contes d’amics i amigues” amb Carles Alcoy

24 de desembre

HORARI DE 9 A 14h

31 de desembre

HORARI DE 9 A 14h

“En cuc i la cuca” amb la Mon Mas

37


CRONOGRAMA JOVES I ADULTS ACTIVITATS 2021 JOVES I ADULTS GENER Dijous 7 de gener

15.15

Informàtica bàsica per adults

Dijous 7 de gener

17.45

Converses en italià

Divendres 8 de gener

18.30

Converses en alemany

Dissabte 9 de gener

10.00

Converses en francès

Dilluns 11 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 12 de gener

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 13 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 13 de gener

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dijous 14 de gener

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 14 de gener

17.30

Converses en italià

Divendres 15 de gener

17.30

Converses en alemany

Divendres 15 de gener

18.30

Club de Lectura Feminista

Dissabte 16 de gener

10.00

Converses en francès

Dilluns 18 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 19 de gener

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 20 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 20 de gener

18.00

#activatjove: Cuina de supervivència

Dijous 21 de gener

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 21 de gener

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 21 de gener

17.30

Converses en italià

Dijous 21 de gener

17.30

Cinefòrum adult

Dijous 21 de gener

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 22 de gener

17.30

Converses en alemany

Divendres 22 de gener

17.30

Cinefòrum jove

38


Dissabte 23 de gener

10.00

Converses en francès

Dilluns 25 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 26 de gener

15.15

Informàtica bàsica per adults

Dimarts 26 de gener

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 27 de gener

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 28 de gener

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 28 de gener

18.30

Club de Lectura Adults

Dijous 28 de gener

17.45

Converses en italià

Divendres 29 de gener

18.30

Converses en alemany

Dissabte 30 de gener

10.00

Converses en francès

Dissabte 30 de gener

11.00

Club del còmic

Dilluns 1 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 1 de febrer

17.30

Informàtica joves

Dimarts 2 de febrer

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimarts 2 de febrer

18.30

Univers Internet: “Construïm la Xarxa”

Dimecres 3 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 3 de febrer

18.00

Taller de reciclatge per a adults

FEBRER

Dijous 4 de febrer

FEM 7 ANYS!!!

Dijous 4 de febrer

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 4 de febrer

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 4 de febrer

17.45

Converses en italià

Dijous 4 de febrer

18.30

Espectacle de relat eròtic "Las travesuras de Eros" amb Sandra Rossi

Divendres 5 de febrer

17.30

Converses en alemany

Dissabte 6 de febrer

10.00

Converses en francès

Dilluns 8 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 8 de febrer

17.30

Informàtica joves

Dimecres 10 de febrer

10.00

TOCC Club

Dimecres 10 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

39


Dijous 11 de febrer

9 a 14

Divendres 12 de febrer

FESTA SANTA EULALIA

Dissabte 13 de febrer

FESTIU

Dilluns 15 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 15 de febrer

17.30

Informàtica joves

Dimarts 16 de febrer

17.00

DEBAT A BAT

Dimarts 16 de febrer

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 17 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 17 de febrer

18.00

#activatjove: Debat a bat. RIP RIP ZAS

Dijous 18 de febrer

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 18 de febrer

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 18 de febrer

17.30

Converses en italià

Dijous 18 de febrer

17.30

Cinefòrum adult

Dijous 18 de febrer

18.30

Club de Lectura de Teatre

Divendres 19 de febrer

17.30

Converses en alemany

Divendres 19 de febrer

17.30

Cinefòrum jove

Divendres 19 de febrer

18.30

Club Lectura Feminista

Dissabte 20 de febrer

10.00

Converses en francès

Dissabte 20 de febrer

11.00

Club del còmic

Dilluns 22 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 22 de febrer

17.30

Taller de comentari de textos “Les capacitats literàries populars” amb Carles Alcoy

Dilluns 22 de febrer

17.30

Informàtica joves

Dimarts 23 de febrer

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 24 de febrer

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 24 de febrer

17.30

Taller de comentari de textos “Les capacitats literàries populars” amb Carles Alcoy

Dijous 25 de febrer

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 25 de febrer

17.30

Converses en italià

Dijous 25 de febrer

18.30

Club de Lectura Adults amb Tomàs Pardo

Divendres 26 de febrer

17.30

Converses en alemany

40


Dissabte 27 de febrer

10.00

Converses en francès

Dilluns 1 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 1 de març

17.30

Informàtica joves

Dimarts 2 de març

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 3 de març

10.00

TOCC Club

Dimecres 3 de març

15.15

Xarxes socials

Dimecres 3 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 3 de març

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dijous 4 de març

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 4 de març

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 4 de març

17.30

Converses en italià

Divendres 5 de març

17.30

Converses en alemany

Dissabte 6 de març´

10.00

Converses en francès

Dimarts 9 de març

18.30

“Nua”, contes eròtics amb Sherezade Bardají - DIA DE LA DONA

Dilluns 8 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 8 de març

17.30

Informàtica joves

Dimarts 9 de març

15.15

Informàtica bàsica per adults

Dimarts 9 de març

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 10 de març

15.15

Xarxes socials

Dimecres 10 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 11 de març

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 11 de març

17.30

Converses en italià

Dijous 11 de març

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 12 de març

18.30

Club Lectura Feminista

Divendres 12 de març

17.30

Converses en alemany

Divendres 12 de març

17.30

Cinefòrum jove

Dissabte 13 de març

10.00

Converses en francès

Dissabte 13 de març

11.00

Creació d'impressió 3D per a joves i adults amb Robòtica Esparreguera

MARÇ

41


Dilluns 15 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 16 de març

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 17 de març

15.15

Xarxes socials

Dimecres 17 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 18 de març

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 18 de març

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 18 de març

17.30

Converses en italià

Dijous 18 de març

17.30

Cinefòrum adult

Divendres 19 de març

17.30

Converses en alemany

Dissabte 20 de març

10.00

Converses en francès

Dissabte 20 de març

11.00

Club del còmic

Dissabte 20 de març

11.00

Creació d'impressió 3D per a joves i adults

Dilluns 22 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 22 de març

17.30

Sessió de poesia amb Marcel Escudé

Dimarts 23 de març

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 24 de març

15.15

Xarxes socials

Dimecres 24 de març

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 24 de març

18.00

#activatjove: Scapebook -TÍNTIN

Dijous 25 de març

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 25 de març

17.30

Converses en italià

Dijous 25 de març

18.30

Club de Lectura Adults

Divendres 26 de març

17.30

Converses en alemany

Dissabte 27 de març

10.00

Converses en francès

Dissabte 27 de març

11.00

Creació d'impressió 3D per a joves i adults

ABRIL Dijous 1 d'abril

9 a 14

Divendres 2 d'abril

TANCAT

Dissabte 3 d'abril

TANCAT

Dilluns 5 d'abril

TANCAT

42


Dimarts 6 d'abril

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 7 d'abril

15.15

Xarxes socials

Dimecres 7 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 7 d'abril

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dijous 8 d'abril

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 8 d'abril

17.45

Converses en italià

Divendres 9 d'abril

17.30

Converses en alemany

Divendres 9 d'abril

17.30

Cinefòrum jove

Dissabte 10 d'abril

10.00

Converses en francès

Dilluns 12 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 13 d'abril

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 14 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 15 d'abril

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 15 d'abril

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 15 d'abril

17.30

Converses en italià

Dijous 15 d’abril

17.30

Cinefòrum adult

Dijous 15 d'abril

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 16 d'abril

17.30

Converses en alemany

Divendres 16 d'abril

18.30

Club Lectura Feminista

Dissabte 17 d'abril

10.00

Converses en francès

Dilluns 19 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 20 d'abril

17.00

Taller o concurs (?) per a Batxillerat

Dimarts 20 d'abril

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 21 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 21 d'abril

18.00

Concurs Lletra a Lletra

Dijous 22 d'abril

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 22 d'abril

17.30

Converses en italià

Dijous 22 d'abril Dijous 22 d'abril

16.00 a 20.00 Viquimarató per a joves i adults 18.30

Taula rodona autors i autores locals

43


Divendres 23 d'abril

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Divendres 23 d'abril

18.30

#activatjove: Còctels sense alcohol

Divendres 23 d'abril

18.30

Converses en alemany

Dissabte 24 d'abril

09.30

Caminada de la Biblioteca

Dissabte 24 d'abril

10.00

Converses en francès

Dissabte 24 d'abril

11.00

Club del còmic

Dilluns 26 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 27 d'abril

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimarts 27 d'abril

19.00

DIA DE MONTSERRAT Conte de Montserrat per adults, amb Ada Cusidó

Dimecres 28 d'abril

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 29 d'abril

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 29 d'abril

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 29 d'abril

17.45

Converses en italià

Dijous 29 d'abril

18.30

Club de Lectura Adults

Divendres 30 d'abril

9 a 14

MAIG Dissabte 1 de maig

TANCAT

Dilluns 3 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 4 de maig

15.15

Informàtica bàsica per adults

Dimarts 4 de maig

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 5 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 5 de maig

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dijous 6 de maig

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 6 de maig

17.30

Converses en italià

Dijous 6 de maig

17.30

Cinefòrum Adult

Divendres 7 de maig

17.30

Converses en alemany

Divendres 7 de maig

17.30

Cinefòrum jove

Dissabte 8 de maig

10.00

Converses en francès

Dilluns 10 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

44


Dimarts 11 de maig

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 12 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 12 de maig

10.00

TOCC Club

Dijous 13 de maig

15.15

Informàtica bàsica per a adults (CLOENDA)

Dijous 13 de maig

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 13 de maig

17.30

Converses en italià

Dijous 13 de maig

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 14 de maig

17.30

Converses en alemany

Divendres 14 de maig

18.30

Club Lectura Feminista

Dissabte 15 de maig

11.00

Club del còmic

Dilluns 17 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 18 de maig

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 19 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 20 de maig

17.30

Converses en italià

Divendres 21 de maig

17.30

Converses en alemany

Dissabte 22 de maig

10.00

Converses en francès

Dilluns 24 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 25 de maig

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 26 de maig

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 27 de maig

17.30

Converses en italià

Divendres 28 de maig

18.30

Club de Lectura Adults

Divendres 28 de maig

17.30

Converses en alemany

Dissabte 29 de maig

10.00

Converses en francès

Dilluns 31 de juny

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 1 de juny

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 2 de juny

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 3 de juny

17.30

Converses en italià

Divendres 4 de juny

17.30

Converses en alemany

JUNY

45


Dissabte 5 de juny

10.00

Converses en francès

Dilluns 7 de juny

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 8 de juny

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 9 de juny

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 9 de juny

18.00

CLOENDA CLUBS BIBLIOTECA: TINTÍN

Dijous 10 de juny

17.30

Converses en italià

Divendres 11 de juny

17.30

Converses en alemany

Dissabte 12 de juny

10.00

CLOENDA Converses en francès

Dissabte 12 de juny

11.00

CLOENDA Club del còmic

Dilluns 14 de juny

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 15 de juny

17.30

CLOENDA Converses en anglès bàsic

Dimecres 16 de juny

17.30

CLOENDA Converses en anglès intermedi

Dijous 17 de juny

17.30

CLOENDA Converses en italià

Dijous 17 de juny

20.00

CLOENDA DE VOLUNTARIS

Divendres 18 de juny

17.30

CLOENDA Converses en alemany

Dimecres 23 de juny

9 a 14

Dijous 24 de juny

TANCAT

Divendres 25 de juny

TANCAT

28 de juny - 31 d'agost

CONCURS SUPERLECTORS

JULIOL

FESTA MAJOR – CIÈNCIA

6 de juliol

18.30

Taller “Roques i cristalls” amb Marc Boada

7 de juliol

18.30

Taller “Cromatografia” amb Marc Boada

8 de juliol

18.30

Conte “Los voladores” amb Yoshi Hioki DEL 15 DE JULIOL AL 31 D'AGOST: 9 A 14

SETEMBRE Dijous 2 de setembre

12.00

FESTA Concurs SuperLectors – Ciència

Divendres 10 de setembre

9 a 14

Dissabte 11 de setembre

TANCAT

Dilluns 13 de setembre

17.30

INICI Converses en anglès intermedi

46


Dimarts 14 de setembre

17.30

INICI Converses en anglès bàsic

Dimecres 15 de setembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 16 de setembre

17.30

INICI Converses en italià

Divendres 17 de setembre

17.30

INICI Converses en alemany

Dissabte 18 de setembre

10.00

INICI Converses en francès

Dilluns 20 de setembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 21 de setembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 22 de setembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 23 de setembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults (inici inscripcions)

Dijous 23 de setembre

16.15

INICI Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 23 de setembre

17.30

Converses en italià

Dijous 23 de setembre

18.30

INICI Club de Lectura Adults amb Marc Artigau

Divendres 24 de setembre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 25 de setembre

10.00

Converses en francès

Dilluns 27 de setembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 28 de setembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 29 de setembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 30 de setembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 30 de setembre

17.45

Converses en italià

Divendres 1 d'octubre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 2 d'octubre

10.00

Converses en francès

Dilluns 4 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 5 d'octubre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 6 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 6 d'octubre

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dimecres 6 d'octubre

17.00

DEBAT A BAT

Dijous 7 d'octubre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 7 d'octubre

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

OCTUBRE

47


Dijous 7 d'octubre

17.30

Converses en italià

Divendres 8 d'octubre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 9 d'octubre

10.00

Converses en francès

Dissabte 9 d'octubre

11.00

INICI Club del còmic

Dilluns 11 d'octubre

TANCAT

Dimarts 12 d'octubre

TANCAT

Dimecres 13 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 13 d'octubre

18.00

#activatjove: Taller de pizza artesana

Dijous 14 d'octubre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 14 d'octubre

17.30

Converses en italià

Dijous 14 d'octubre

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 15 d'octubre

18.30

Club Lectura Feminista

Divendres 15 d'octubre

17.30

Converses en alemany

Divendres 15 d'octubre

17.30

Cinefòrum jove

Dissabte 16 d'octubre

10.00

Converses en francès

Dilluns 18 d'octubre

15.15

Treu profit al mòbil amb Robòtica Esparreguera

Dimarts 19 d'octubre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 20 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 21 d'octubre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 21 d'octubre

16.30

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 21 d'octubre

17.30

Converses en italià

Dijous 21 d'octubre

17.30

Cinefòrum Adult

Divendres 22 d'octubre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 23 d'octubre

10.00

Converses en francès

Dissabte 23 d'octubre

11.00

Club del còmic

Dilluns 25 d'octubre

15.15

Treu profit al mòbil

Dilluns 25 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 26 d'octubre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 27 d'octubre

15.15

INICI Xarxes socials

48


Dimecres 27 d'octubre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 28 d'octubre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 28 d'octubre

17.30

Converses en italià

Dijous 28 d'octubre

18.30

Club de Lectura Adults

Divendres 29 d'octubre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 30 d'octubre

10.00

Converses en francès

NOVEMBRE Dilluns 1 de novembre

TANCAT

Dimarts 2 de novembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 3 de novembre

15.15

Xarxes socials

Dimecres 3 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 3 de novembre

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dijous 4 de novembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 4 de novembre

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 4 de novembre

17.30

Converses en italià

Divendres 5 de novembre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 6 de novembre

10.00

Converses en francès

Dissabte 6 de novembre

11.00

Club del còmic

Dilluns 8 de novembre

15.15

Treu profit al mòbil

Dilluns 8 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 8 de novembre

17.30

Informàtica joves

Dimarts 9 de novembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 10 de novembre

15.15

Xarxes socials

Dimecres 10 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dijous 11 de novembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 11 de novembre

17.30

Converses en italià

Dijous 11 de novembre

17.30

Cinefòrum adult

Dijous 11 de novembre

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 12 de novembre

18.30

Club Lectura Feminista

49


Divendres 12 de novembre

18.30

Converses en alemany

Divendres 12 de novembre

17.30

Cinefòrum jove

Dissabte 13 de novembre

10.00

Converses en francès

Dilluns 15 de novembre

15.15

Treu profit al mòbil

Dilluns 15 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 15 de novembre

17.30

Informàtica joves

Dimarts 16 de novembre

17.00

DEBAT A BAT

Dimarts 16 de novembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 17 de novembre

15.15

Xarxes socials

Dimecres 17 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 17 de novembre

18.00

#activatjove: Debat a BAT. El què dius i no dius

Dijous 18 de novembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 18 de novembre

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 18 de novembre

17.30

Converses en italià

Divendres 19 de novembre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 20 de novembre

10.00

Converses en francès

Dissabte 20 de novembre

11.00

Club del còmic

Dilluns 22 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dilluns 22 de novembre

15.15

Treu profit al mòbil

Dilluns 22 de novembre

17.30

Informàtica joves

Dimarts 23 de novembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 24 de novembre

15.15

Xarxes socials

Dimecres 24 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 24 de novembre

18.30

Aperitius de Nadal - BIBLIOTECA DO

Dijous 25 de novembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 25 de novembre

18.30

Club de Lectura Adults DO

Divendres 26 de novembre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 27 de novembre

10.00

Converses en francès

Dilluns 29 de novembre

17.30

Informàtica joves

50


Dilluns 29 de novembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 30 de novembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 1 de desembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimecres 1 de desembre

18.00

Taller de reciclatge per a adults

Dimecres 1 de desembre

18.00

#activatjove: SCAPEBOOK: Pinotxo

Dijous 2 de desembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 2 de desembre

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 2 de desembre

17.30

Converses en italià

Divendres 3 de desembre

17.30

Converses en alemany

Dissabte 4 de desembre

10.00

Converses en francès

Dissabte 4 de desembre

11.00

Club del còmic

DESEMBRE

Dilluns 6 de desembre

TANCAT

Dimarts 7 de desembre

TANCAT

Dimecres 8 de desembre

TANCAT

Dijous 9 de desembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 9 de desembre

17.30

Converses en italià

Dijous 9 de desembre

18.30

Club de Lectura Teatre

Divendres 10 de desembre

17.30

Converses en alemany

Divendres 10 de desembre

18.30

Club Lectura Feminista

Dissabte 11 de desembre

10.00

Converses en francès

Dilluns 13 de desembre

17.30

Converses en anglès intermedi

Dimarts 14 de desembre

17.30

Converses en anglès bàsic

Dimecres 15 de desembre

15.15

Taller Univers i Internet per adults

Dijous 16 de desembre

15.15

Informàtica bàsica per a adults

Dijous 16 de desembre

16.15

Club de Lectura d'Adolescents

Dijous 16 de desembre

17.30

Converses en italià

Dijous 16 de desembre

18.30

Club de Lectura Adults

Divendres 17 de desembre

17.30

Converses en alemany

51


Dissabte 18 de desembre

10.00

Converses en francès

Dissabte 18 de desembre

11.00

Club del còmic

Divendres 24 de desembre

9 a 14

Divendres 31 de desembre

9 a 14

52


53