Page 1

Biblioteca Municipal L’Ateneu Esparreguera Pla d’acció 2019 Desembre 2018


Sumari

1. Presentació del Pla. Missió i visió de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera 2. Anàlisi i diagnòstic estratègic 3. Quadre Pla d’acció: línies estratègiques, objectius, accions vinculades, calendari, pressupost i avaluació.

2


1. Presentació Us presentem el Pla d’acció de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera per al 2019. Aquest pla ha estat elaborat per la directora de la Biblioteca d’acord amb l’equip de treball i en sintonia amb l’ajuntament. El Pla fa una diagnosi de la situació de la biblioteca i un estudi de les necessitats del nostre municipi: Esparreguera A partir d’aquí establim el nostre full de ruta: les línies estratègiques i els objectius, traduint les necessitats en accions concretes. Així mateix es concreten tasques, responsabilitats, calendari i assignació de recursos per a cadascun dels objectius. Tot això ens permetrà fer la corresponent avaluació i seguiment per valorar els resultats obtinguts. El Pla ens ajuda a establir prioritats, canalitzant forces cap a un projecte comú i implicant tot l’equip i l’entorn municipal per a la consecució dels objectius marcats. Alhora, es vol comunicar el projecte bibliotecari al territori implicat. La biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, inaugurada durant el 2014, és un servei municipal, que està gestionat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Esparreguera i rep el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Les línies estratègiques més rellevants per aquest 2019 seran: 1. Fomentar l’hàbit lector. 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 3. Promoure vincles amb els centres educatius. 4. Potenciar l’ús de la col·lecció. 5. Promoure l’equipament. 6. Qualitat i millora de processos. 7. Cooperar amb altres biblioteques 3


Missió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu oferirà uns serveis de lliure accés i gratuïts que responguin a les necessitats d’informació, autoformació, cultura i lleure del ciutadà d’Esparreguera. Ser un lloc de trobada, reflexió i debat, obert a qualsevol iniciativa que es dugui a terme al poble. Un servei públic en constant evolució i amb un compromís de qualitat, creant valor afegit amb l’atenció personalitzada. La biblioteca treballa en Xarxa per tal d’oferir millor servei i optimitzar recursos.

Visió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al municipi i esdevindrà el centre cultural de referència de tots els ciutadans d’Esparreguera, que garantirà l’accés de qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials i/o virtuals. La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col·laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, informació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més desfavorits de la població.

4


2.

Anàlisi i diagnòstic estratègic

L’anàlisi ens permet determinar els punts forts i febles de la Biblioteca, tenir una visió clara de la realitat, ens evita perdre oportunitats i ens ajuda a planificar i conseqüentment, a prendre decisions posteriors. L’àmbit de les oportunitats i amenaces fa referència a l’àmbit extern: institució i organització, informació i documentació, tecnologies, societat i entorn, etc. L’àmbit de les debilitats i fortaleses: punts forts, punts febles fa referència a l’anàlisi interna: planificació i organització, gestió de recursos i serveis, equipament i relacions internes. Amb l’objectiu d’aconseguir una biblioteca del futur orientada a l’usuari i compromesa amb els ciutadans d’Esparreguera, tenint amb compte l’anàlisi de l’entorn del municipi i l’anàlisi intern de la biblioteca, s’han analitzat els punts forts que la biblioteca té actualment, els punts febles que caldria esmenar o corregir, les amenaces que s’observen i les oportunitats o reptes que es podrien assolir.

5


3. Quadre Pla d’acció: Presentem en un quadre una radiografia del què serien les línies estratègiques de la biblioteca, els objectius, les accions que se’n deriven, els agents implicats, el calendari previst, el seguiment que en fem i el pressupost associat quan s’escau. Línia estratègica

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

1. Fomentar l’hàbit lector

1.1 Programar i realitzar els clubs de lectura

Petit Club de Lectura: P4 i P5

Biblioteca

21 de gener

Escoles del municipi

18 de febrer

Avaluació / Indicadors

8 sessions

18 de març 29 d’abril 20 de maig 14 d’octubre 11 de novembre 9 de desembre

Club de Professors: conèixer, comentar i recomanar novetats editorials en l’àmbit de la literatura infantil i donar eines per fomentar la lectura als més petits.

Biblioteca

22 de gener

5 sessions

Biblioteques escolars del municipi

26 de març

Assistents

28 de maig

Nº de Recomanacions

Continuar amb el I i II Club de Primeres Lectures per a nens i nenes de 1r i 2n de primària.

Biblioteca

Gen - Jun

10 sessions

Escoles del municipi

Set - Des

7 sessions

8 d’octubre 26 de novembre


Continuar amb el III i IV MiniClub per als nens i nenes de 3r i 4t de primària

Biblioteca

Gen - Jun

10 sessions

Escoles del municipi

Set - Des

7 sessions

Continuar amb el V i VI Club de lectura infantil 5è i 6è de primària, al finalitzar cada llibre farem “Booktubers /Recomanacions”

Biblioteca

Gen – Jun

11 sessions

Set - Des

6 sessions

Continuar amb el IV i V Club de lectura adolescents 1r i 2n d’ESO, al finalitzar el curs realitzar “Booktubers”

Biblioteca

Gen - Jun

8 sessions

Set- Des

7 sessions

Continuar amb el V i VI Club de Lectura Jove per als alumnes de 3r i 4t d’ESO, al finalitzar el curs realitzar un “Booktubers”

Biblioteca

Gen – Jun

9 sessions

Instituts del municipi

Set - Des

6 sessions

I i II Club d’Esbarjo a l’Institut El Castell d’Esparreguera

Biblioteca

Gen – Mai

5 sessions

Institut El Castell

Oct – Des

3 sessions

Continuar amb el 12è i 13è Club de lectura adult

Biblioteca

Gen – Jun

7 sessions

Institució de les lletres catalanes

23 de maig visita de la Sílvia Soler

4 sessions

Liceu

Set- Des

Escoles del municipi

Instituts del municipi

7


Teatre Nacional

Continuar amb el II i III Club de lectura de teatre

Biblioteca

Gen – Jun

7 sessions

Teatre Nacional

Set- Des

3 sessions

Continuar amb el TOCC Club: participem al Premi “Biblioteca pública i compromís social” que té per objectiu donar visibilitat als projectes que duen a terme les biblioteques públiques pels col·lectius més vulnerables.

Biblioteca

23 de gener

TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles)

20 de febrer

6 sessions

24 d’abril especial (hora del conte Sant Jordi) 15 de maig 2 sessions Oct – Nov

Continuar amb el Club de Lectura d’Alfabetització

Biblioteca

Gen - Jun

6 sessions

Regidoria de Convivència de l’Ajuntament d’Esparreguera

Oct - Des

3 sessions

Biblioteca

Jun

1 Sessió

Festa dels clubs de lectura (12 de juny): Espectacle Maria Coll Frida Kahlo + detall a les persones que han participat als clubs de lectura.

8


1.2 Crear nous serveis per incentivar el préstec

Vídeo - recomanacions i aparadors culturals amb novetats (infantils, joves i adults)

Biblioteca

Gen a Des

Recomanacions

Realitzar recomanacions al mes de novetats infantils juvenils i adults per publicarho al Web.

Biblioteca

Gen a Des

70 recomanacions

Biblioteca

Abr – Des

2 scape-book

Oct

1 scape room

Febrer , Maig i Oct

2 guies temàtiques

Usuaris

Realitzar dos SCAPE-BOOK -

Sherlock Holmes i Alicia en el País de les Meravelles

Realitzar un Scape room 1.3 Promoure el fons especial Racó de Famílies i l’espai dels petits lectors (0 a 3 anys)

“El reto de las 3 cajas”

Realitzar guies temàtiques sobre els “ARA VE”... animals del bosc i un de creació dels MiniLabs fer-les arribar a les Llars d’Infants Hora del conte per a les Llars d’Infants “Maria La Castanyera”

Empresa: Scaparium Llars d’infants Biblioteca Projecte MiniLabs de la XBM.

Augment del préstec de 0 a 3 anys Augment d’usuaris a les activitats de 0 a 9


3 anys. Activitats dirigides als pares i mares (xerrades, exposicions, tallers).

Biblioteca Associació criança respectuosa Regidoria d’ensenyament Psicoteràpia Esparreguera Centre de Recursos Pedagògics de Martorell

- Xerrada d'introducció al Mindfulness Psicoteràpia Esparreguera

6 sessions

- Xerrada Clínica Dental MIMA - Com acompanyar als nostres fills en les emocions?

- Com posar límits als nostres fills? 1.4 Participar en VI Concurs Lletra a Lletra la Setmana de la adreçat a alumnes de 1r, 2n i Llengua 3r d’ESO Catalana

Plataforma per la Llengua

Abril

Nº de participants

Abril

Nº d’entrades a la Viquipèdia.

Biblioteca 3 Instituts

Viquimarató per a joves

SLC Voluntaris

Incentivar la 10


col·lecció local

Biblioteca Regidoria de PL Instituts Entitats culturals del municipi.

1.5 Promoure la lectura en els joves

IV Concurs del Joc dels Enigmes (1r a 4t d’ESO)

Biblioteca Instituts

Feb (Del 4 al 8 de Nº de febrer) Coneix participants al Esparreguera joc.

Voluntari

Incentivar la col·lecció local.

Arxiu Municipal Regidoria de Joventut Activa’t Jove 1r a 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat -

-

Taller de risoteràpia Cuina: taller de creps i taller de pizza artesana BiblioLab: Detectius d’ADN

-

Taller de còmic autobiogràfic

-

BiblioLab: Taller de APP

Biblioteca

Gen – Abr

Voluntaris

Set – Des

Nº de participants

Regidoria de Joventut Empreses Instituts

11


Inventor -

Taller de globoflèxia

-

Moco Zombie

-

Scape Room

-

Tinta i Vi

Taller de dibuix i còmic

Voluntaris

Oct – Jun

Biblioteca

Oct – Des

Creació de videojocs amb Unity 3D

Empresa externa

Mar – Abr

DEBAT A BAT (llegir i llegirse), joves de 3r i 4t d’ESO

Biblioteca Feb

- Bat Flotante

Dos dissabtes alterns al mes 7 sessions

Nº de participants

Nov

- Bat UNESCO Mar - Abr (cada dissabte)

Nº de participants

Biblioteca

Gen – Mai

Regidoria de Cultura

Oct – Des

Nº de participants

Monogràfic: programació de videojocs amb Unity 3D

Biblioteca

Programar cinefòrums per a joves

Regidoria de Joventut

Regidoria de

Nº de projeccions 12


Joventut Ràdio per a joves de 1r a 4t d’ESO

Biblioteca

Gen – Jun

Ràdio Esparreguera

Oct – Des

Aparador cultural sobre la taula periòdica

Biblioteca

Abr Mai

Nº de participants

Nº de participants

#Activatjove: Concurs de la Taula Periòdica per a joves (23 d’abril)

1.6 Programar i organitzar les lectures en veu alta de la residència municipal “Can Comelles”

Continuar amb “Les Lectures a Can Comelles”, lectura en veu alta als avis de la residència municipal Can Comelles.

Voluntaris

Oct – Jun

Regidoria de la Gent Gran

Oct – Des

Enquesta anual de valoració del servei

Cada dimecres Residència de Can de 12 a 13 del Comelles migdia Biblioteca

1.7 Programar activitats lectores per a

Per a petits lectors 0 a 3 anys: hores del conte (de 0a 3 anys), laboratoris de lectura per a petits lectors

Narradors professionals

Gen – Mai

5 sessions

Oct – Des

3 sessions

Empreses externes per 13


nens i nenes de 0 a 12 anys

(0 a 3 anys)

Nº assistents

realitzar activitats familiars Biblioteca

Hores del conte per a nens i nenes de 4 a 10 anys.

Narradors professionals

Gen – Mai

8 sessions

Set – Des

5 sessions Nº assistents

1.8 Dinamització lectora entre els alumnes de 4t de primària

Story Time (Hores del conte en anglès de 4 a 10 anys)

Helen Doron English Esparreguera

Col·laboració amb les acadèmies d’anglès del municipi

Open Class Languages School

Projecte LECXIT amb 11 nens i 11 voluntaris. (curs 20182019) Projecte LECXIT amb 11 nens i 11 voluntaris. (curs 20192020)

1.9

Fundació Jaume Bofill La Regidoria d’Ensenyament 7 escoles del municipi

Captació i formació de voluntaris

Biblioteca

Dissabtes de Biblioteca:

Biblioteca

Gen – Mai

5 sessions

Oct – Des

Nº assistents

Gen – Jun

Fitxa d’avaluació al inici i al final del projecte.

Set – Des Tots els dimarts de 17.30 a 18.30 18.30 a 19.30

8 activitats dissabtes de

Enquesta anual de valoració del servei

Nº d’assistents

14


Dinamització lectora entre els alumnes de 1r a 6è de primària:

-

Relats creuats

Tantagora

-

Històries en moviment

Estrella

-

"Descobreix els secrets de l'obra de Joana Raspall!

6 laboratoris Grup de treball biblioteques i parcs 1 dissabte al mes de Montserrat d’11 a 12.30

-

Scape Room "Sherlock Holmes"

-

Ioga per a nens

-

Taller castanyada

-

Jocs d’autor

-

ScapeRoom “Alícia al País de les Meravelles"

Experimentar amb la lectura

biblioteca

Laboratoris de lectura: -

Univers Brossa

-

Avis savis

-

Còmics: Fanzines

-

La maleta japonesa: Katsumi Komagata

-

Cartes

-

Les fades de Cottingley 15


-

Tempus Fugit

Realitzar tallers infantils, joves i adults per Festa Major, 2018 “Estem de Festa Major: 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna”. Realitzar exposició sobre la federació d’entitats culturals tradicionals.

Biblioteca Federació d’entitats cultural tradicional

8 al 11 de juliol

Nº d’activitats Nº de participants

Narradors professionals Regidoria de Cultura i festes Talleristes Regidoria de Joventut

Taller de teatre a nens i nenes 2n a 6è de primària

17 sessions Empresa externa

Gen – Mai

Nº assistents

Ioga per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

Empresa externa

Mai i Jun

3 sessions

Taller de Lego Wedo per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

Empresa externa

Gen i Feb

7 sessions

Set i Nov

7 sessions

Taller d’escacs per a totes les edats

Biblioteca

Gen a Jun Oct a Des

16


1.10 Mantenir Instagram de PetitsLlobs

Introduir contingut a Instagram

1.11 Programar el II Joc dels SuperLectors (infants, joves i adults), concurs de lectura a l’estiu

- Fomentar la lectura entre els infants, joves i adults a través del II concurs de SuperLectors, durant l’estiu 2019.

1.12 Sant Jordi 2019

Biblioteca

1 setmana al Abril Nº de fotografies 1 setmana al introduïdes Setembre

Biblioteca

Juliol i Agost.

Cloenda 6 de setembre

Entrega de premis el 6 de setembre 2019

Assistir a les reunions programades

- VI Concurs de Punts de Llibres infantils

Biblioteca

- Firma d’autors esparreguerins

Regidoria de Cultura i Festes

- Entrega dels premis dels Jocs Florals

Regidoria de PL

- Activitats a la Plaça de la Biblioteca (hora del conte amb la Maria Coll, concurs taula periòdica)

Nº de participants Nº de lectures

Març a Abril (concurs de punts Nº de punts de de llibres llibres infantils) 23 d’Abril

Nº Assistents a les activitats

Escola d’arts plàstiques Llibreria Núria

17


- Venda de llibres per part de la Llibreria Núria - Tallers de Sant Jordi per a totes les edats

1.13 Programar Biblioteca DO 2019

- Hora del conte: En Ciscu de Cal Garnatxa i el raïm misteriós, a càrrec de la Maria Coll

Biblioteca

Novembre

Generalitat. Servei de Biblioteques

Nº d’activitats Nº de participants

- Taller de fotografia sobre vi - Exposició: L’Esperit de la Terra exposició de Francesca Calaf

- La Cata de Roald Dahl amb la Sandra Rossi - Vi, Glosa i Estrelles - Aparadors culturals sobre el món del vi 1.14 Activar la Llengua Catalana

- Parla.cat - Realitzar sessions puntuals de llengua

Biblioteca

Gen – Des

Servei Local de Català d’Esparreguera

(Dimarts tarda i dimecres matí), espai multimèdia

Nº de participants

18


Regidoria de Política Lingüística

1.15 Realitzar guies de lectura

1.16 Bibliopiscina

- Novetats - Especials (Teatre, 50 anys de La Passió i Col·lecció Local)

Biblioteca

Gen – Des

- Duplicats de llibres

Biblioteca

- Diaris

Voluntaris o pla d’ocupació

Jul – Ago

Biblioteca

Gen – Mai

Voluntaris

Oct - Des

Mar, Mai i Nov

Nº d’ usuaris Nº de préstecs

- Revistes

1.17 Promoure els serveis per adults

Nº de guies de lectura

Monogràfics: -

Taller de poesia d’adults

-

Taller de reciclatge

-

Fotopoemes per adults

-

Taller de fotografia

-

Taller d’escriptura de records

-

Tallers Univers i

Nº participants

19


Internet per adults -

Taller de teatre

-

Taller de ioga

Cinefòrum Adult

Celebració del Dia de la Dona (8 de març)

1.18 Participar Setmana UNESCO

-

FEMME TEATRE

-

Hora del conte per a nens i nenes de 5 a 10 anys

- Aparador cultural; Espai de creació; Bat UNESCO

Biblioteca

Gen – Mai Oct – Nov

Nº participants

Regidoria de Dona

Mar

Nº participants

Biblioteca

(12 al 23 de novembre)

Nº participants

Biblioteca

20


1.19 Participar al grup de biblioteques i parcs de Montserrat (Setmana del Montserratí)

- Hora del Conte, dijous 25 d’abril amb el Cesc Serrat "Llegendes de la Muntanya de Montserrat"

Biblioteca Grup de (25 d’abril al 2 de biblioteques i parcs maig) de Montserrat

Nº participants

Biblioteca

Nº participants

- Pujada a la Vinya Nova amb les biblioteques participants del grup. (Dissabte 27 d’abril). Realitzar fotografies per penjar-ho a la Viquipèdia. - Aparador cultural: maqueta de Montserrat a la sala d’adults.

- Concurs d’auques: sobre Montserrat i exposició de 15 auques. 1.20 Fem 5 anys!

-

Herve Tullet

-

Al vestíbul de la biblioteca, ball de les acadèmies de ball d’Esparreguera

-

Tast de vins a càrrec de Ca N'Estruc

4 de febrer

21


Línia estratègica: 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida

Objectius operatius

2.1 Utilitzar els serveis de la biblioteca de manera autònoma per part dels usuaris

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Accions de formació a diferents col·lectius esparreguerins

La Fulla

Gen – Des

El TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles) Regidoria Acollida

Avaluació / Indicadors Tipus col·lectius Nombre de curos i de persones Increment dels tràmits en línia

Regidoria d’Ensenyament Regidoria Dona Servei Local de Català La Residència Municipal de Can Comelles CFA Esparreguera (Escola d’Adults) Biblioteca

22


Difondre els serveis de la Biblioteca Virtual

Biblioteca

Gen – Des

Xarxa DIBA

2.2 Estendre l’ús Organitzar cursos de les TIC a la d’informàtica població bàsica d’Esparreguera

Biblioteca

Organitzar cursos xarxes socials

Biblioteca

Gen – Jun Set – Des 10 sessions Mai – Jun Set – Oct

Organitzar cursos d’informàtica per a joves de 1r i 2n d’ESO

Increment dels tràmits en línia

Nombre d’assistents Enquesta d’avaluació Nombre d’assistents Enquesta d’avaluació

8 sessions Biblioteca

Febrer

Nº d’assistents

Novembre

Centre col·laborador de l’ACTIC

Biblioteca

Cursos per a majors de 55 anys

Biblioteca Fundació Pere Tarrés

Gen - Des

Mar Des

Nombre de persones que s’examinen de l’ACTIC Nombre d’assistents Enquesta d’avaluació

23


2.3 Aparadors culturals

Difondre els llibres de coneixement de la sala d’adults

Biblioteca

2. 4 Programar i organitzar converses en diferents idiomes

Biblioteca 3 grups de conversa en anglès Voluntaris 1 grup de conversa en francès

Gen - Des

Increment del préstec

Set – Jun

Nº de participants

Set - Des

Nº d’assistents

Gen - Des

Nº de xerrades

Voluntaris

1 grup de conversa en alemany 1 grup de conversa en italià 2.5 Programar i organitzar xerrades i presentacions de llibres

Difondre el coneixement a través de presentacions de llibres i xerrades

Biblioteca

2.6 Buscar nous públics

BiblioMercat

Biblioteca

Voluntaris

Voluntaris Bibliopiscina

Nº de presentacions de llibres 1 cops l’any (Set)

Nº de préstecs Nº d’usuaris

Juliol i Agost

24


Línia estratègica 3. Promoure vincles amb els centres educatius

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

3.1 Continuar amb el projecte de formació i dinamització lectora adreçat als infants i joves del municipi

Calendari de visites dels centres educatius:

Llars d’infants

Gen – Jun

Nombre de nens

Escoles

Oct – Des

Enquesta d’avaluació, % de satisfacció

-

Explicació bàsica del servei de la biblioteca

Realitzar guies temàtiques i exposicions dels “projectes d’escola” de cada escola del municipi.

Instituts Biblioteca

Escoles

Gen – Mai

Biblioteca

Oct – Des

Increment dels llibres en préstec d’aquestes seccions

Fer arribar les guies als centres educatius

25


Realitzar guies temàtiques dels treballs de síntesi de (1r a 3r d’ESO)

Instituts

Increment dels llibres en préstec d’aquestes seccions.

5 Sessions 1r Batxillerat

Increment dels usuaris joves a la biblioteca.

Biblioteca

Visites a mida de 2n de Batxillerat per Instituts als treballs de Biblioteca recerca. Visita de 1r i 2n de Batxillerat comentar-hi de les lectures obligatòries.

Set - Oct

Carles Alcoy i Mon Mas

3 Sessions 2n Batxillerat 4 classes de 4t d’ESO

Visita de 4t d’ESO sobre el “Còmic i dona” Visita de grups reduïts de 1r i 3r d’ESO amb els Bats.

26


3.2 Continuar amb la compra de llibres de lectures obligatòries

Instituts Continuar amb el projecte Biblioteca d’acompanyament a l’estudi, per a joves Omplim la Pica de 1r a 3r d’ESO Regidoria d’Educació

Gen – Jun

Introduir al catàleg totes les lectures obligatòries adquirides

Gen – Des

Increment dels llibres en préstec

Set – Oct

Incentivar el préstec, difusió de les activitats infantils i promoure la lectura.

Instituts

Oct – Des

Escoles

Increment dels usuaris joves a la biblioteca.

Biblioteca Llibreries

3.3 Curs 20192020, continuar el programa les maletes viatgeres.

Maletes viatgeres per a nens i nenes de P3 fins a 1r de primària de les 7 escoles del municipi.

Escoles Biblioteca

27


3.4 Relació amb les Biblioteques Escolars

- Ajudar a les 7 biblioteques escolars a nodrir-se de fons adequat per a les seves biblioteques escolars, durant tot el curs escolar.

Escoles Biblioteca

Gen - Des

Incentivar el préstec Ajudar a les biblioteques escolars del municipi.

Centre de Recursos Pedagògics de Martorell

- Varies formacions durant tot l’any als bibliotecaris escolars (Esporga)

Donar sortida a llibres de préstec 0 dels últims 3 anys.

- Club dels mestres 3.5 Relació amb les Biblioteques Instituts

- Ajudar a les 3 biblioteques dels Instituts a millorar el seu fons - Continuar amb club de lectura esbarjo per fer difusió de la biblioteca de l’institut i comentar lectures

Instituts Biblioteca

Jun – Jul

Incentivar el préstec Ajudar a les biblioteques dels instituts del municipi.

Gen – Mai (1 cop al mes) Oct – Des

Donar sortida a llibres de préstec 0 dels últims 3 anys.

28


3.6 Continuar - Calendari de treballant amb les visites amb les llars llars d’infants d’infants

Biblioteca

- guies de les visites 3 Llars d’infants de les llars d’infants del municipi (Animals, MiniLabs) 3.7 Laboratori de Ciència ciutadana

- Formació del personal de la Biblioteca

Biblioteca Implicació 3 Instituts

Octubre

- Desenvolupar un projecte d’experimentació de participació ciutadana amb joves

29


Línia estratègica 4. Potenciar l’ús de la col·lecció

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

4.1 Oferir un bon fons documental, actualitzat, rigorós i de qualitat

Gestió de duplicats: canvi a la llibreria i entre biblioteques

Xarxa

Gen– Des

Evitar duplicats

4.2 Adaptar la col·lecció a les necessitats dels nostres usuaris i de les entitats el municipi

Adquisició de desiderates, fons d’interès, bibliografia recomanada per la Generalitat.

Biblioteca

Gen – Des

Fons pertinent i potent

4.3 Donar visibilitat al fons de la Col·lecció Local

Aparadors culturals sobre la història d’Esparreguera

Biblioteca

Gen – Des

Nombre d’exposicions realitzades

Del 25 al 28 de febrer

Assistents

Biblioteques Llibreries

Llibreries Usuaris Entitats

50 anys del Biblioteca Teatre La Passió d’Esparreguera: Voluntaris de la Passió - aparador cultural

Nombre d’activitats realitzades

30


- Taller de figures en fang - Visita dels personatges de la Passió d’Esparreguera Durant la setmana del 25 al 28 regal d’entrades 2x1 per anar a veure La Passió Cinefòrum de pel·lícules de Col·lecció local

Biblioteca

Gen – Jun

Voluntaris

Oct – Des

Nº de participants

(1 dilluns al mes) Recopilar els treballs de recerca relacionats amb Esparreguera

Biblioteca Instituts

Gen - Des

Nº de treballs de recerca

31


4.4 Posar contingut sobre Esparreguera a la viquipèdia.

Viquimarató

Biblioteca Servei Local de Català

7è setmana de la Llengua Catalana (Abril)

Nº d’entrades a la viquipèdia

Gen – Des

Nº de llibres adquirits de col·lecció local

12 Voluntaris Arxiu Municipal 4.5 Treballar la col·lecció local

Adquisició de novetats de la col·lecció local

Biblioteca

32


Línia estratègica 5. Promoure l’equipament

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

5.1 Millorar la difusió de les activitats

- Tríptic mensual

Ajuntament

Gen – Des

- Tríptic trimestral

Biblioteca

Nº de publicacions

Gen– Des

Nº de butlletins

- Calendari anual d’activitats infantils, joves i adults de sobretaula

Revista: “L’Espavila” 777 Guia On anem SurtdeCasa

- Calendari mensual infantil - Cartells Agenda web municipal, web Biblioteca Virtual i web de la biblioteca 5.2 Enviar e-mail mensual activitats, agenda, novetats

Continuar amb el butlletí electrònic mensual amb les novetats i agenda

Biblioteca

Nº de visualitzacions

33


5.3 Col·laborar amb la ràdio Esparreguera

Difusió de les activitats

Ràdio Esparreguera

Gen– Des

Nº d’intervencions

Cada mes

Nº d’intervencions

Biblioteca Secció de Biblio - Novetats

Ràdio Esparreguera Biblioteca

5.4 Difusió a les xarxes socials

5.5 Augmentar visites

Crear contingut al Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i Youtube

Biblioteca

Gen – Des

Nº de publicacions i seguidors

Crear contingut al web

Biblioteca

Gen – Des

Nº de descarregues

Programar exposicions i activitats per atreure nous públics

Biblioteca

Gen– Des

Nº d’exposicions Nº activitats a l’any

34


Línia estratègica 6. Qualitat i millora de processos

Objectius operatius

Accions

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

6.1 Eficiència i eficàcia en tots els processos de treball intern i extern

Anàlisi de processos a la cerca de la millora contínua

Biblioteca

Gen – Des

Butlleta de suggeriments

6.2 Vetllar per una bona comunicació interna i externa

Reunions setmanals amb l’equip de treball

Direcció – equip Biblioteca

Gen – Des

Numero de reunions

Pautar timing reunions ajuntament

Direcció Ajuntament

Últim dimecres de cada mes

Analitzar les carregues de treball del personal

Direcció – equip Biblioteca

Gen – Des

Formació del personal de les sales d’infantil del Baix Llobregat Nord

Biblioteca

Gen-Des

6.3 Prescripció lectora per al personal de la sala infantil

Tots els dilluns

Biblioteques del Baix Llobregat Nord (PetitsLlobs)

35


Línia estratègica 7. Cooperar amb altres biblioteques

Objectius operatius

Accions

7.1 Inserir continguts a la Biblioteca Virtual

Mantenir l’agenda, inserir Biblioteca notícies i guies de lectura i fer difusió a través de les pantalles informatives (vestíbul, sala d’adults i sala infantil) Intercanvi de projectes i Biblioteca activitats a través de: http://comunitatxbm.diba.cat Inserir contingut al Twitter Biblioteca de la Comarca

7.2 Plataforma Comunitat blnXBM

7. 3 Introduir contingut al prestatge virtual d’esports

Mantenir les recomanacions, les notícies i fer 3 guies a l’any

7.4 Incloure projectes al banc Redactar bones pràctiques i de bones enviar-ho al servei de pràctiques que desenvolupament personal tinguin relació amb els 4 objectius ODS

Agents implicats

Biblioteca Gerència de Biblioteques 5 Biblioteques de la Província Biblioteca

Calendari

Avaluació / Indicadors

Gen – Des

Gen – Des

Gen – Mai i Set

Gen – Des

Nº de contingut introduït

Gen – Des Nº de bones pràctiques introduïdes

36


CRONOGRAMA INFANTIL EXPO Projectes Escola 8 de gener 2019

17.30 /18.30 LECXIT

9 de gener 2019

17.00

Escacs

9 de gener 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

10 de gener 2019

17.30

Taller creatiu

12 de gener 2019

11.00

Hora del conte de 0 a 3 anys

12 de gener 2019

11.00

LEGO WEDO

14 de gener 2019

17.30

14 de gener 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

15 de gener 2019

17.30/18.30

LECXIT

16 de gener 2019

17.00

Escacs

16 de gener 2019

17.30

MiniClub

17 de gener 2019

17.30

Espai de pares i mares

19 de gener 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

19 de gener 2019

11.00

LEGO WEDO

21 de gener 2019

17.30

21 de gener 2019

18.00

I Club de lectura P4 I P5 Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

22 de gener 2019

17.30/18.30

LECXIT

22 de gener 2019

13.00

Club de Professors

23 de gener 2019

17.00

Escacs

23 de gener 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

25 de gener 2019

17.30

Hora del conte en anglès

26 de gener 2019

11.00

LEGO WEDO

26 de gener 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

28 de gener 2019

17.30

28 de gener 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

29 de gener 2019

17.30/18.30

LECXIT

30 de gener 2019

17.00

Escacs

30 de gener 2019

17.30

MiniClub

37


31 de gener 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

2 de febrer 2019

11.00

Hora del conte de 0 a 3 anys

2 de febrer 2019

11.00

LEGO WEDO

4 de febrer 2019

17.30

4 de febrer 2019

18.00

CELEBREM ELS 5 ANYS DE LA BIBLIOTECA Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

5 de febrer 2019

17.30/18.30

LECXIT

6 de febrer 2019

17.00

Escacs

6 de febrer 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

9 de febrer 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

9 de febrer 2019

11.00

LEGO WEDO

EXPO Projectes Escola

11 de febrer 2019

FESTA

12 de febrer 2019

FESTA

13 de febrer 2019

17.00

Escacs

13 de febrer 2019

17.30

MiniClub

16 de febrer 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

16 de febrer 2019

11.00

LEGO WEDO

18 de febrer 2019

17.30

18 de febrer 2019

18.00

I Club de lectura P4 I P5 Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

19 de febrer 2019

17.30/18.30

LECXIT

20 de febrer 2019

17.00

Escacs

20 de febrer 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

21 de febrer 2019

17.30

Espai de pares i mares

23 de febrer 2019

11.00

LEGO WEDO

25 de febrer 2019

17.30

25 de febrer 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

26 de febrer 2019

17.30/18.30

LECXIT

27 de febrer 2019

17.00

Escacs

27 de febrer 2019

17.30

MiniClub

28 de febrer 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

38


EXPO Projectes Escola 2 de març 2019

11.00

4 de març 2019

18.00

Hora del conte de 0 a 3 anys Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

5 de març 2019

17.30/18.30

LECXIT

6 de març 2019

17.00

Escacs

6 de març 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

7 de març 2019

17.30

Taller creatiu

8 de març 2019

17.30

Hora del Conte: Dia de la Dona de 4 a 10 anys

11 de març 2019

17.30

11 de març 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

12 de març 2019

17.30/18.30

LECXIT

13 de març 2019

17.30

MiniClub

13 de març 2019

17.00

Escacs

16 de març 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

18 de març 2019

17.30

18 de març 2019

18.00

I Club de lectura P4 I P5 Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

19 de març 2019

17.30/18.30

LECXIT

20 de març 2019

17.00

Escacs

20 de març 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

21 de març 2019

17.30

Espai de pares i mares

22 de març 2019

17.30

Hora del conte en anglès

23 de març 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

25 de març 2019

17.30

25 de març 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

26 de març 2019

17.30/18.30

LECXIT

26 de març 2019

13.00

Club de Professors

27 de març 2019

17.00

Escacs

27 de març 2019

17.30

MiniClub

28 de març 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

EXPO Projectes Escola

39


1 d'abril 2019

18.00

Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

2 d'abril 2019

17.30/18.30

LECXIT

3 d'abril 2019

17.00

Escacs

3 d'abril 2019

18.00

Club de lectura infantil

6 d'abril 2019

11.00

8 d'abril 2019

18.00

Hora del conte de 0 a 3 anys Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

8 d'abril 2019

17.30

Primeres Lectures

9 d'abril 2019

17.30/18.30

LECXIT

10 d'abril 2019

17.00

Escacs

11 d'abril 2019

17.30

Taller creatiu

13 d'abril 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

23 d'abril 2019

SANT JORDI

23 D'ABRIL 2019

10.00//11.00 SANT JORDI: Maria Coll

24 d'abril 2019

17.00

Escacs

24 d'abril 2019

18.00

Club de lectura infantil

24 d'abril 2019

17.30

MiniClub

25 d'abril 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

27 d'abril 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

29 d'abril 2019

17.30

I Club de lectura P4 I P5

29 d'abril 2019

17.30

29 d'abril 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

30 d'abril 2019

17.30/18.30

LECXIT

1 de maig 2019

17.00

Escacs

4 de maig 2019

11.00

6 de maig 2019

18.00

Hora del conte de 0 a 3 anys Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

7 de maig 2019

17.30/18.30

LECXIT

8 de maig 2019

17.00

Escacs

8 de maig 2019

18.00

Club de lectura infantil

9 de maig 2019

17.30

Taller creatiu

EXPO Projectes Escola

40


11 de maig 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

13 de maig 2019

17.30

13 de maig 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

14 de maig 2019

17.30/18.30

LECXIT

15 de maig 2019

17.00

Escacs

15 de maig 2019

17.30

MiniClub

18 de maig 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

20 de maig 2019

17.30

20 de maig 2019

18.00

I Club de lectura P4 I P5 Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

21 de maig 2019

17.30/18.30

LECXIT

22 de maig 2019

17.00

Escacs

22 de maig 2019

18.00

Club de lectura infantil

23 de maig 2019

17.30

Espai de pares i mares

24 de maig 2019

17.30

Hora del conte en anglès

25 de maig 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

27 de maig 2019

17.30

27 de maig 2019

18.00

Primeres Lectures Taller de teatre per a nens i nenes de 2n a 6è de primària

28 de maig 2019

17.30/18.30

LECXIT

28 de maig 2019

13.00

Club de Professors

29 de maig 2019

17.00

Escacs

29 de maig 2019

17.30

MiniClub

30 de maig 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

1 de juny 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

4 de juny 2019

17.30/18.30

Cloenda LECXIT

5 de juny 2019

17.00

Escacs

5 de juny 2019

18.00

Club de lectura infantil

12 de juny 2019

17.00

Escacs

12 de juny 2019

18.00

Cloenda Clubs de Lectura

19 de juny 2019

17.00

Escacs

24 de juny

FESTA

25 de juny- 2 de

41


setembre CONCURS SUPERLECTORS 8 de juliol

FESTA MAJOR 50 anys que l'home va arribar a la Lluna

9 de juliol

FESTA MAJOR 50 anys que l'home va arribar a la Lluna

10 de juliol

FESTA MAJOR 50 anys que l'home va arribar a la Lluna

11 de juliol

FESTA MAJOR 50 anys que l'home va arribar a la Lluna

15 de juliol

FESTA

16 de juliol al 31 agost

9 a 14

6 de setembre

18.00

Festa dels Superlectors

23 de setembre

17.30

Primeres Lectures

24 de setembre

17.30/18.30

Presentaciรณ Parelles LECXIT

25 de setembre

17.00

Escacs

25 de setembre

17.30

MiniClub

26 de setembre

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

28 de setembre

11.00

LEGO WEDO

1 d'octubre 2019

17.30/18.30

LECXIT

2 d'octubre 2019

17.00

Escacs

2 d'octubre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

5 d'octubre 2019

11.00

Hora del conte de 0 a 3 anys

5 d'octubre 2019

11.00

LEGO WEDO

7 d'octubre 2019

17.30

Primeres Lectures

8 d'octubre 2019

17.30/18.30

LECXIT

8 d'octubre 2019

13.00

Club de Professors

9 d'octubre 2019

17.00

Escacs

9 d'octubre 2019

17.30

MiniClub

10 d'octubre 2019

17:30

Hora del conte de 4 a 10 anys

10 d'octubre 2019

17.30

Espai de pares i mares

EXPO Projectes Escola

12 d'octubre 2019

TANCAT

14 d'octubre 2019

17.30

I Club de lectura P4 I P5

15 d'octubre 2019

17.30/18.30

LECXIT

16 d'octubre 2019

17.00

Escacs

42


16 d'octubre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

17 d'octubre 2019

17.30

Taller creatiu

19 d'octubre 2019

11.00

LEGO WEDO

19 d'octubre 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

21 d'octubre 2019

17.30

Primeres Lectures

22 d'octubre 2019

17.30/18.30

LECXIT

23 d'octubre 2019

17.00

Escacs

23 d'octubre 2019

17.30

MiniClub

24 d'octubre 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

26 d'octubre 2019

11.00

LEGO WEDO

26 d'octubre 2019

11.00

Dissabtes de Biblioteca

29 d'octubre 2019

17.30/18.30

LECXIT

30 d'octubre 2019

10.00 i 11.00 Hora del Conte "Maria La Castanyera"

30 d'octubre 2019

17.00

Escacs

30 d'octubre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

4 de novembre 2019

17.30

Primeres Lectures

5 de novembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

6 de novembre 2019

17.00

Escacs

6 de novembre 2019

17.30

MiniClub

9 de novembre 2019

11.00

Hora del conte de 0 a 3 anys

9 de novembre 2019

11.00

LEGO WEDO

11 de novembre 2019

17.30

I Club de lectura P4 I P5

12 de novembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

13 de novembre 2019

17.00

Escacs

13 de novembre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

14 de novembre 2019

17.30

Espai de pares i mares

15 de novembre 2019

17.30

Hora del conte en anglès

16 de novembre 2019

11.00

LEGO WEDO

18 de novembre 2019

17.30

Primeres Lectures

19 de novembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

20 de novembre 2019

17.00

Escacs

EXPO Projectes Escola

43


20 de novembre 2019

17.30

MiniCLUB

21 de novembre 2019

17.30

Taller creatiu

23 de novembre 2019

11.00

Laboratori Creatiu de lletres i imatges de 5 a 10 anys

23 de novembre 2019

11.00

LEGO WEDO

26 de novembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

26 de novembre 2019

13.00

Club de Professors

27 de novembre 2019

17.00

Escacs

27 de novembre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

28 de novembre 2019

17:30

Hora del conte de 4 a 10 anys

30 de novembre 2019

11.00

Dissabtes de biblioteca

EXPO Projectes Escola 2 de desembre 2019

17.30

Primeres Lectures

3 de desembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

4 de desembre 2019

17.00

Escacs

4 de desembre 2019

17.30

MiniClub

9 de desembre 2019

17.30

I Club de lectura P4 I P5

10 de desembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

11 de desembre 2019

17.00

Escacs

11 de desembre 2019

18.00

Club de Lectura Infantil

12 de desembre 2019

17.30

Espai de pares i mares

14 de desembre 2019

11.00

Scape Book "Alicia en el PaĂ­s de les Meravelles"

16 de desembre 2019

17.30

Primeres Lectures

17 de desembre 2019

17.30/18.30

LECXIT

18 de desembre 2019

17.00

Escacs

18 de desembre 2019

17.30

MiniClub

19 de desembre 2019

18.30

Taller creatiu

19 de desembre 2019

17.30

Hora del conte de 4 a 10 anys

44


CRONOGRAMA JOVES I ADULTS ACTIVITATS 2019 JOVES I ADULTS GENER 1 de gener 2019

TANCAT

5 de gener

TANCAT

EXPOSICIONS: 7 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

7 de gener 2019

18.30

Cinefòrum Local

8 de gener 2019

17.30

Converses en anglès bàsic

9 de gener 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

9 de gener 2019

17.00

Escacs

9 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

9 de gener 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

10 de gener 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

10 de gener 2019

17.30

Cinefòrum Adult

10 de gener 2019

17.45

Converses en italià

10 de gener 2019

18:30

Club de Lectura Teatre

11 de gener 2019

18.30

Converses en alemany

11 de gener 2019

17.30

Ràdio per joves

11 de gener 2019

17.30

Cinefòrum Jove

12 de gener 2019

10.00

Converses en francès

12 de gener 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

14 de gener 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

14 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

15 de gener 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

15 de gener 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

15 de gener 2019

17:30

Converses en anglès bàsic

15 de gener 2019

18:30

Taller de poesia joves i adults

16 de gener 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

16 de gener 2019

17.00

Escacs

45


16 de gener 2019

16.00

Club de Lectura Joves

16 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

17 de gener 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

17 de gener 2019

17.45

Converses en italià

17 de gener 2019

18:30

Taller de poesia joves i adults

18 de gener 2019

18.30

Converses en alemany

18 de gener 2019

17.30

Ràdio per joves

18 de gener 2019

18.00

#Activatjove: Taller de risoteràpia

19 de gener 2019

10.00

Converses en francès

21 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

21 de gener 2019

17.30

Informàtica per joves

22 de gener 2019

17.30

Converses en anglès basic

22 de gener 2019

18:30

Taller de poesia joves i adults

23 de gener 2019

7:12

TOCC Club

23 de gener 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

23 de gener 2019

17.00

Escacs

23 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

23 de gener 2019

17.30

Projecte 3 x 8000 Solidary Project, New Guinness Record.

24 de gener 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

24 de gener 2019

17.45

Converses en italià

24 de gener 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

18 de gener 2019

17.30

Ràdio per joves

25 de gener 2019

18.00

#Activatjove: Taller de risoteràpia

25 de gener 2019

18.30

Converses en alemany

26 de gener 2019

10.00

Converses en francès

26 de gener 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

28 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

28 de gener 2019

17.30

Informàtica per a joves

29 de gener 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

29 de gener 2019

17.30

Converses en anglès bàsic

30 de gener 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

30 de gener 2019

16.00

Club de Lectura Joves

46


30 de gener 2019

17.00

Escacs

30 de gener 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

31 de gener 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

31 de gener 2019

17.45

Converses en italià

FEBRER

EXPOSICIONS: 1 de febrer 2019

18.30

Converses en anglès avançat

1 de febrer 2019

18.30

Converses en alemany

1 de febrer 2019

17.30

Ràdio per joves

2 de febrer 2019

10.00

Converses en francès

4 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

4 de febrer 2019

17.30

Informàtica per a joves

4 de febrer 2019

18.00

4 de febrer 2019

19.00

Inici SETMANA del Joc dels Enigmes FEM 5 ANYS!!! ANIVERSARI BALL La Rock Dance+Danzarte (Oscar Poyatos)+Dance Machine // Castellers// Escola de Música

4 de febrer 2019

20.00

Tast commemoratiu dels 5 anys

5 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès basic

5 de febrer 2019

18.00

SETMANA del Joc dels Enigmes

5 de febrer 2019

18.30

Cinefòrum Local

6 de febrer 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

6 de febrer 2019

17.00

Escacs

6 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

6 de febrer 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

6 de febrer 2019

18.00

SETMANA del Joc dels Enigmes

6 de febrer 2019

18.00

#Activatjove Taller de creps

7 de febrer 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

7 de febrer 2019

17.45

Converses en italià

7 de febrer 2019

18.00

SETMANA del Joc dels Enigmes

7 de febrer 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

8 de febrer 2019

18.00

CLOENDA de la SETMANA del Joc dels Enigmes

8 de febrer 2019

18.00

Inici del Ioga per adults

8 de febrer 2019

18.30

Converses en alemany

8 de febrer 2019

17.30

Ràdio per joves

47


9 de febrer 2019

10.00

Converses en francès

9 de febrer 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

11 de febrer 2019

TANCAT

12 de febrer 2019

FESTA SANTA EULALIA

13 de febrer 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

13 de febrer 2019

17.00

Escacs

13 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

14 de febrer 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

14 de febrer 2019

17.45

Converses en italià

14 de febrer 2019

17.30

Cinefòrum Adult

15 de febrer 2019

18.30

Converses en alemany

15 de febrer 2019

17.30

Ràdio per joves

15 de febrer 2019

17.30

Cinefòrum Jove

15 de febrer 2019

18.00

Inici del Ioga per adults

16 de febrer 2019

10.00

Converses en francès

18 de febrer 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

18 de febrer 2019

17.30

Informàtica per a joves

18 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

19 de febrer 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

19 de febrer 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

19 de febrer 2019

17.00

Bat Flotante

19 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès bàsic

20 de febrer 2019

11.30

TOCC Club

20 de febrer 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

20 de febrer 2019

16.00

Club de Lectura Joves

20 de febrer 2019

17.00

Escacs

20 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

20 de febrer 2019

18.00

#Activatjove taller de pizza artesana

20 de febrer 2019

18.30

Club de Lectura d'Adults

21 de febrer 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

21 de febrer 2019

17.45

Converses en italià

22 de febrer 2019

18.30

Converses en alemany

48


22 de febrer 2019

17.30

Ràdio per joves

22 de febrer 2019

18.00

Inici del Ioga per adults

23 de febrer 2019

10.00

Converses en francès

23 de febrer 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic DESCOMPTE AMB EL CARNET DE LES BIBLIOTEQUES PER LA COMPRA D'ENTRADES DE LA PASSIÓ

25 de febrer 2019

17.30

Informàtica per a joves

25 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

25 de febrer 2019

17.30

Taller de fang sobre Personatges de la Passió

26 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès basic

26 de febrer 2019

17.30

Taller de fang sobre Personatges de la Passió

27 de febrer 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

27 de febrer 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

27 de febrer 2019

17.00

Escacs

27 de febrer 2019

17.30

Taller de fang sobre Personatges de la Passió

28 de febrer 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

28 de febrer 2019

17.45

Converses en italià

28 de febrer 2019

18.00

Xerrada sobre els Cartells de la Passió, a la sala d'actes de la biblioteca

MARÇ

EXPOSICIONS: 1 de març 2019

17.30

Ràdio per joves

2 de març 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

4 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

4 de març 2019

18.30

Cinefòrum Local

5 de març 2019

17.30

Converses en anglès basic

5 de març 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

6 de març 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

6 de març 2019

15.15

Xarxes socials per adults

6 de març 2019

17.00

Escacs

6 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

6 de març 2019

16.00

Club de Lectura Joves

6 de març 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

7 de març 2019

17.45

Converses en italià

49


8 de març 2019

17.30

Ràdio per joves

8 de març 2019

20.00

FEMME TEATRE

8 de març 2019

18.30

Converses en alemany

9 de març 2019

10.00

Converses en francès

9 de març 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

9 de març 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

11 de març 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

11 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

12 de març 2019

9:30

Club de Lectura d'Alfabetització

12 de març 2019

17.30

Converses en anglès basic

13 de març 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

13 de març 2019

15.15

Xarxes socials per adults

13 de març 2019

17.00

Escacs

13 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

13 de març 2019

18.00

#Activatjove Detectius d'ADN

14 de març 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

14 de març 2019

17.45

Converses en italià

14 de març 2019

17.30

Cinefòrum Adult

15 de març 2019

17.30

Ràdio per joves

15 de març 2019

17.30

Cinefòrum Jove

15 de març 2019

18.30

Converses en alemany

15 de març 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

16 de març 2019

10.00

Converses en francès

16 de març 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

18 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

19 de març 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

19 de març 2019

17.30

Converses en anglès basic

20 de març 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

20 de març 2019

15.15

Xarxes socials per adults

20 de març 2019

17.00

Escacs

20 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

20 de març 2019

16.00

Club de Lectura Joves

50


21 de març 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

21 de març 2019

17.45

Converses en italià

21 de març 2019

18.00

FOTOPOEMES PER ADULTS

21 de març 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

22 de març 2019

17.30

Ràdio per joves

22 de març 2019

18.30

Converses en alemany

23 de març 2019

10.00

Converses en francès

23 de març 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

23 de març 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

25 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

26 de març 2019

17.30

Converses en anglès basic

26 de març 2019

17.30

Taller d'adults: “Escriptura de records”

27 de març 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

27 de març 2019

15.15

Xarxes socials per adults

27 de març 2019

17.00

Escacs

27 de març 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

28 de març 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

28 de març 2019

17.45

Converses en italià

29 de març 2019

17.30

Ràdio per joves

29 de març 2019

18.30

Converses en alemany

30 de març 2019

10.00

Converses en Francès

30 de març 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

ABRIL

EXPOSICIONS: 1 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

2 d'abril 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

2 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès basic

2 d'abril 2019

17.30

Taller d'adults: “Escriptura de records”

3 d'abril 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

3 d'abril 2019

15.15

Xarxes socials per adults

3 d'abril 2019

16.00

Club de Lectura Joves

3 d'abril 2019

17.00

Escacs

51


3 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

3 d'abril 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

4 d'abril 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

4 d'abril 2019

17.45

Converses en italià

5 d'abril 2019

Jornada Joves i Llengua

5 d'abril 2019

17.30

Ràdio per joves

5 d'abril 2019

18.30

Converses en alemany

6 d'abril 2019

10.00

Converses en francès

6 d'abril 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

6 d'abril 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

8 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

8 d'abril 2019

18.30

Cinefòrum Local

9 d'abril 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

9 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès basic

9 d'abril 2019

17.30

Taller d'adults: “Escriptura de records”

10 d'abril 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

10 d'abril 2019

17.00

Escacs

10 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

10 d'abril 2019

18.00

#Activatjove: Taller de còmic autobiogràfic

10 d'abril 2019

19.00

Dictat Català

11 d'abril 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

11 d'abril 2019

17.45

Converses en italià

11 d'abril 2019

17.30

Cinefòrum Adult

11 d'abril 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

12 d'abril 2019

17.30

Ràdio per joves

12 d'abril 2019

18.00

#Activatjove: Taller de còmic autobiogràfic

12 d'abril 2019

18.30

Converses en alemany

13 d'abril 2019

10.00

Converses en francès

13 d'abril 2019

11.00

Creació de videojocs amb Unity 3D

18 d'abril 2019

9 a 14

22 D'ABRIL 2019 23 d'abril 2019

PASQUA SANT JORDI

52


23 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès basic

23 d'abril 2019

17.30

Concurs de la Taula Periòdica per a joves

23 d'abril 2019

18.30

#Activatjove: Tallers de Sant Jordi

24 d'abril 2019

11.00

Hora del Conte TOCC

24 d'abril 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

24 d'abril 2019

16.00

Club de Lectura Joves

24 d'abril 2019

17.00

Escacs

24 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

24 d'abril 2019

18.00

Concurs Lletra & Lletra

25 d'abril 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

25 d'abril 2019

17.45

Converses en italià

25 d'abril 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

26 d'abril 2019

17.30

Ràdio per joves

26 d'abril 2019 26 d'abril 2019

18.30 16.00 20.00

26 d'abril 2019

17.30

27 d'abril 2019

Converses en alemany Viquimarató per a joves i adults Cinefòrum Jove EXPOSICIÓ MONTSERRAT

27 d'abril 2019

09.30

Sortida Monistrol a Montserrat: pujada a Montserrat

27 d'abril 2019

10.00

Converses en francès

27 d'abril 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

29 d'abril 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

29 d'abril 2019

19.00

Classe Pública (confirmar)

29 d'abril 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

30 d'abril 2019

9 a 14

MAIG

EXPOSICIONS: 1 de maig 2019

FESTA

2 de maig 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

2 de maig 2019

17.45

Converses en italià

3 de maig 2019

17.30

Ràdio per joves

3 de maig 2019

18.30

Converses en alemany

4 de maig 2019

10.00

Converses en francès

53


6 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

6 de maig 2019

18.30

Cinefòrum Local

7 de maig 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

7 de maig 2019

17.30

Converses en anglès basic

8 de maig 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

8 de maig 2019

16.00

Club de Lectura Joves

8 de maig 2019

17.00

Escacs

8 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

8 de maig 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

9 de maig 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

9 de maig 2019

17.45

Converses en italià

9 de maig 2019

17.30

UI taller per adults

10 de maig 2019

17.30

Ràdio per joves

10 de maig 2019

18.30

Converses en alemany

11 de maig 2019

10.00

Converses en francès

11 de maig 2019

11.00

Cloenda Taller de dibuix i còmic

13 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

14 de maig 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

14 de maig 2019

16.00

Club de Lectura Adolescents

14 de maig 2019

17.30

Converses en anglès basic

15 de maig 2019

11.30

TOCC Club

15 de maig 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

15 de maig 2019

17.00

Escacs

15 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

16 de maig 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

16 de maig 2019

17.45

Converses en italià

16 de maig 2019

17.30

Cinefòrum Adult

16 de maig 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

17 de maig 2019

17.30

Cloenda Ràdio per joves

17 de maig 2019

18.30

Converses en alemany

18 de maig 2019

10.00

Converses en francès

20 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

54


21 de maig 2019

17.30

Converses en anglès basic

22 de maig 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

22 de maig 2019

17.00

Escacs

22 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

23 de maig 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

23 de maig 2019

17.45

Converses en italià

23 de maig 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

24 de maig 2019

17.30

Cinefòrum Jove

24 de maig 2019

18.30

Converses en alemany

25 de maig 2019

10.00

Converses en francès

27 de maig 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

27 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

28 de maig 2019

17.30

Converses en anglès basic

29 de maig 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

29 de maig 2019

17.00

Escacs

29 de maig 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

30 de maig 2019

17.45

Converses en italià

31 de maig 2019

18.30

Converses en alemany

31 de maig 2019

18.30

Converses en anglès avançat

JUNY

EXPOSICIONS: 1 de juny 2019

10.00

Converses en francès

3 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

3 de juny 2019

18.30

Cinefòrum Local

4 de juny 2019

17.30

Converses en anglès basic

5 de juny 2019

12.00

CLOENDA Lectures a Can Comelles

5 de juny 2019

17.00

Escacs

5 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

5 de juny 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

6 de juny 2019

17.45

Converses en italià

6 de juny 2019

17.30

UI taller per adults

7 de juny 2019

18.30

Converses en alemany

55


8 de juny 2019

10.00

Converses en francès

10 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

11 de juny 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

11 de juny 2019

17.30

Converses en anglès basic

12 de juny 2019

17.00

Escacs

12 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

12 de juny 2019

18.00

CLOENDA DELS CLUBS DE LA BIBLIOTECA (FRIDA KHALO) per Maria Coll

13 de juny 2019

17.45

Converses en italià

13 de juny 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

14 de juny 2019

18.30

Converses en alemany

15 de juny 2019

10.00

Converses en francès

17 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

18 de juny 2019

17.30

Converses en anglès basic

19 de juny 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

20 de juny 2019

17.45

Converses en italià

24 de juny 25 de juny- 16 de setembre

FESTA CONCURS SUPERLECTORS DEL 15 DE JULIOL AL 31 D'AGOST: 9 A 14

15 d'agost 2019

TANCAT

SETEMBRE

EXPOSICIONS: Cloenda concurs SuperLectors

5 de setembre 2019

18.00

16 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

17 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

18 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

19 de setembre 2019

17.30

Taller de APP Inventor

19 de setembre 2019

17.45

Converses en italià

20 de setembre 2019

18.30

Converses en alemany

21 de setembre 2019

10.00

Converses en francès

23 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

24 de setembre 2019

16.00

Inici Club de Lectura d'Adolescents

56


24 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

25 de setembre 2019

16.00

Inici Club de Lectura Joves

25 de setembre 2019

17.00

Escacs

25 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

26 de setembre 2019

17.30

Taller de APP Inventor

26 de setembre 2019

15.15

Inici Informàtica bàsica per adults

26 de setembre 2019

17.45

Converses en italià

26 de setembre 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

27 de setembre 2019

18.30

Converses en alemany

28 de setembre 2019

10.00

Converses en francès

28 de setembre 2019

11.00

Inici Taller de dibuix i còmic

30 de setembre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

OCTUBRE

EXPOSICIONS: 1 d’octubre 2019

17.30

Converses en anglès basic

2 d'octubre 2019

12.00

Inici Lectures a Can Comelles

2 d'octubre 2019

17.00

Escacs

2 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

2 d'octubre 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

3 d'octubre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

3 d'octubre 2019

17.45

Converses en italià

3 d'octubre 2019

17.30

Cinefòrum Adult

4 d'octubre 2019

17.30

Ràdio per joves

4 d'octubre 2019

18.30

Converses en alemany

5 d'octubre 2019

10.00

Converses en francès

7 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

8 d'octubre 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

8 d'octubre 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

8 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès basic

9 d'octubre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

9 d'octubre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

9 d'octubre 2019

17.00

Escacs

57


9 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

10 d'octubre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

10 d'octubre 2019

17.45

Converses en italià

10 d'octubre 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

11 d'octubre 2019

9 a 14

12 d'octubre 2019

FESTA

14 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

15 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès basic

16 d'octubre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

16 d'octubre 2019

17.00

Escacs

16 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès intermedi

16 d'octubre 2019

18.00

#Activatjove Moco Zombie

17 d'octubre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

17 d'octubre 2019

17.45

Converses en italià

17 d'octubre 2019

17.30

UI taller per adults

18 d'octubre 2019

17.30

Ràdio per joves

18 d'octubre 2019

17.30

Cinefòrum Jove

18 d'octubre 2019

18.30

Converses en alemany

19 d'octubre 2019

10.00

Converses en francès

19 d'octubre 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

21 d'octubre 2019

17.30

Converses d'angles intermedi

21 d'octubre 2019

11.00

Inici Club de Lectura d'Esbarjo

22 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès basic

22 d'octubre 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

23 d'octubre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

23 d'octubre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

23 d'octubre 2019

17.00

Escacs

23 d'octubre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

24 d'octubre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

24 d'octubre 2019

17.45

Converses en italià

24 d'octubre 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

25 d’octubre 2019

17.30

Ràdio per joves

58


25 d’octubre 2019

18.30

Converses en alemany

28 d'octubre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

29 d'octubre 2019

17.30

Converses en anglès basic

30 d'octubre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

30 d'octubre 2019

15.15

Xarxes socials per adults

30 d'octubre 2019

17.00

Escacs

30 d'octubre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

30 d'octubre 2019

18.00

#Activatjove Escape Room

31 d'octubre 2019

9 a 14

NOVEMBRE

EXPOSICIONS: 1 de novembre 2019

FESTA

2 de novembre 2019

9 a 14

4 de novembre 2019

17.30

Informàtica per joves

4 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

5 de novembre 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

5 de novembre 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

5 de novembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

6 de novembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

6 de novembre 2019

15.15

Xarxes socials per adults

6 de novembre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

6 de novembre 2019

17.00

Escacs

6 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

6 de novembre 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

7 de novembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

7 de novembre 2019

17.45

Converses en italià

7 de novembre 2019

17.30

Cinefòrum adult

8 de novembre 2019

17.30

Ràdio per joves

8 de novembre 2019

18.30

Converses en alemany

9 de novembre 2019

10.00

Converses en francès

9 de novembre 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

11 de novembre 2019

17.30

Informàtica per joves

59


11 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

12 de novembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

13 de novembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

13 de novembre 2019

15.15

Xarxes socials per adults

13 de novembre 2019

17.00

Escacs

13 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

13 de novembre 2019

18:00

#Activatjove Tinta i Vi (reciclatge de taps de suro)

14 de novembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

14 de novembre 2019

17.45

Converses en italià

14 de novembre 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

14 de novembre 2019

17.30

UI taller per adults

14 de novembre 2019

20.00

Vi, Glosa i Estrelles

15 de novembre 2019

17.30

Ràdio per joves

15 de novembre 2019

18.30

Converses en alemany

16 de novembre 2019

10.00

Converses en francès

18 de novembre 2019

17.30

Informàtica per joves

18 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

18 de novembre 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

19 de novembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

19 de novembre 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

19 de novembre 2019

17.00

Debat a Bat

19 de novembre 2019

18.30

Activitat transversal DO: TASTAVINS I TASTAMOTS / Miquel Sesé

20 de novembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

20 de novembre 2019

15.15

Xarxes socials per adults

20 de novembre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

20 de novembre 2019

17.00

Escacs

20 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

20 de novembre 2019

17.30

Tallers de poesia i teatre per adults

21 de novembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

21 de novembre 2019

17.45

Converses en italià

21 de novembre 2019

17.30

Tallers de poesia i teatre per adults

22 de novembre 2019

17.30

Cinefòrum Jove

60


22 de novembre 2019

17.30

Ràdio per joves

22 de novembre 2019

18.30

Converses en alemany

23 de novembre 2019

10.00

Converses en francès

23 de novembre 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

25 de novembre 2019

17.30

Informàtica per joves

25 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

26 de novembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

26 de novembre 2019

18.30

Activitat transversal DO: TASTAVINS I TASTAMOTS / Miquel Sesé

27 de novembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

27 de novembre 2019

15.15

Xarxes socials per adults

27 de novembre 2019

17.00

Escacs

27 de novembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

27 de novembre 2019

18.30

Activitat transversal DO: TASTAVINS I TASTAMOTS / Miquel Sesé

28 de novembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

28 de novembre 2019

17.45

Converses en italià

28 de novembre 2019

19.00

Club de Lectura d'Adults

28 de novembre 2019

19.00

La Cata de Roald Dahl / Sandra Rossi

29 de novembre 2019

17.30

Ràdio per joves

29 de novembre 2019

18.30

Converses en alemany

30 de novembre 2019

10.00

Converses en francès

Converses d'anglès intermedi

3 de desembre 2019

17.30 17.30 16.00

3 de desembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

4 de desembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

4 de desembre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

4 de desembre 2019

17.00

Escacs

4 de desembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

4 de desembre 2019

18.00

Taller de reciclatge per adults

DESEMBRE

EXPOSICIONS: 2 de desembre 2019 2 de desembre 2019

5 de desembre 2019

Informàtica per joves Club de Lectura d'Adolescents

914

61


6 de desembre 2019

Festa

7 de desembre 2019

Tancat

9 de desembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

10 de desembre 2019

9.30

Club de Lectura d'Alfabetització

10 de desembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

11 de desembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

11 de desembre 2019

17.00

Escacs

11 de desembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

12 de desembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

12 de desembre 2019

17.45

Converses en italià

12 de desembre 2019

18.30

Club de Lectura de Teatre

13 de desembre 2019

17.30

Ràdio per joves

13 de desembre 2019

18.30

Converses en alemany

14 de desembre 2019

10.00

Converses en francès

14 de desembre 2019

11.00

Taller de dibuix i còmic

16 de desembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

16 de desembre 2019

11.00

Club de Lectura d'Esbarjo

17 de desembre 2019

17.30

Converses en anglès basic

17 de desembre 2019

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

18 de desembre 2019

12.00

Lectures a Can Comelles

18 de desembre 2019

16.00

Club de Lectura Joves

18 de desembre 2019

17.00

Escacs

18 de desembre 2019

17.30

Converses d'anglès intermedi

19 de desembre 2019

15.15

Informàtica bàsica per adults

19 de desembre 2019

17.45

Converses en italià

19 de desembre 2019

18:30

Club de Lectura d'Adults

20 de desembre 2019

17.30

Ràdio per joves

20 de desembre 2019

17.30

Cinefòrum Jove

20 de desembre 2019

18.30

Converses en alemany

21 de desembre 2019

10.00

Converses en frances

62

Profile for Biblioteca Municipal L'Ateneu

Pla d'acció 2019 Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera  

Pla d'acció 2019 Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera

Pla d'acció 2019 Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera  

Pla d'acció 2019 Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera

Advertisement