Årsskrift 2013i

Page 1

BesĂŚttelsesmuseets Venner

Ă…rsskrift 2013


Praktisk information Årsskrift for støtteforeningen Besættelsesmuseets Venner: Foreningens formål er at støtte Besættelsesmuseet i Århus 1940–45, som er en afdeling af Den Gamle By, der er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Billedmateriale tilhører Besættelsesmuseets Venner, Besættelsesmuseet i Århus, Den Gamle By, eller er

hentet fra internettet markeret med (i). Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Peter Præstgaard Kim Ole Larsen

Tryk og forsendelse: Besættelsesmuseets Venner

Et ord fra formanden Det er meget positivt, at foreningen har en stor opbakning til vores generalforsamling, og med 62 tilmeldte er det faktisk rigtigt flot. I år prøvede vi med elektronisk tilmelding til generalforsamlingen samt telefonisk tilmelding på et alternativt telefonnummer. Det gik egentligt meget godt, men vi undrer os i bestyrelsen lidt over, at man, selvom der står man kun skal tilmelde en person pr. indtastning, flere gange så, at der var tilmeld to i samme linje. Ligeledes oplevede jeg, at der kom flere e-mails samt opkald på min telefon, selvom der med store fede, oven i købet røde bogstaver, i starten af indkaldelsen stod at man skulle gøre noget andet. Det var bare ikke så smart i denne omgang, da jeg ikke var hjemme i perioden optil generalforsamlingen og under generalforsamlingen. Jeg var en tur i Kenya på safari og ferie. Det kan godt anbefales selv om det er varmt der nede. Nok om det, der skal lyde en stor tak til medlemmerne for den store opbakning, vi får i foreningen, men det vil nu altså være en fordel hvis I læser det der bliver sendt ud til jer. Kim Ole Larsen  Side 2


Monte Rosa, Jøderne og Aarhus Sammenfattet af Peter Præstgaard I forbindelse med 70-års dagen for aktionen mod de danske jøder fik museet en henvendelse fra den tidligere chefredaktør for det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger, Siegfried Matlok. Han var i gang med en artikel om en episode, som fandt sted i Århus i forbindelse med forberedelsen til aktionen mod de danske jøder. Rent konkret drejede det sig om en plan om fra tysk side at sabotere den forestående aktion. Sabotagen skulle rettes mod det tyske skib Monte Rosa. Den skulle udføres af skibets kaptajn, Heinrich Bertram og Dienstleiter ved Oberkommando der Marine i Århus, Friedrich Wilhelm Lübke. I den forbindelse søgte Matlok oplysninger om en tømrermester Lauritz Andersen, som dels skulle bo i Århus og dels være kontaktmand mellem Lübke og den århusianske modstandsbevægelse. Hans opgave skulle være at advare århusianske jøder om de forestående arrestationer, så de kunne nå at komme væk. En nøje gennemgang af museets arkiver, mandskabslister ol. gav intet resultat, her fandtes Lauritz Andersen ikke. Et opslag i Århus vejviseren fra 1943 angav imidlertid, at der på Rungstedvej i Århus boede en tømrermester ved det navn. Så det kunne jo være ham. Så er der betegnelsen, den århusianske modstandsbevægelse. Den eksisterede ikke som en samlet organisation, men som spredte grupper, der i øvrigt stort set var sat ud af spillet, efter at Gestapo i stort tal var kommet til byen og havde foretaget talrige arrestationer. Der er ingen grund til at tro, at der ikke har været taget kontakt til Lauitz Andersen med henblik på en advarslen. Lübke i midten fotograferet efter krigen (i) Side 3


Hvordan Andersen og Lübke er kommet i kontakt med hinanden vides ikke. Men der må være opstået et ganske nært fortrolighedsforhold mellem de to. At udføre det forehavende at advare danske jøder før en kommende aktion ville, hvis afsløret, utvivlsomt have betydet henrettelse af Lübke og måske det samme for Andersens vedkommende. Dybest set ligner advarselsplanerne, hvad den tyske skibsfartsagkyndige, Georg Duckwitz foretog sig i København, da han via danske politikere og andre advarede om de kommende arrestationer af jødiske medborgere. Den helt store og afgørende forskel på situationen i København og Århus er: Der var ingen jøder at advare i Århus! Ved et indbrud i Mosaisk Trossamfunds sekretariat sidst på sommeren 1943 er det såkaldte Georg Duckwitz (i)

”jødekartotek” blevet stjålet og var nu i tyskernes besiddelse. Herfra ved man, at der i Storkøbenhavn befinder sig ca. 1650 ”jødiske familier” og i resten af landet 33. Der er ikke kendskab til, at der i Århus er foretaget en eneste arrestation udelukkende fordi vedkommende var jøde. Dette underbygges endvidere af rapporten fra et forhør efter kapitulationen af Gestapomanden, Kriminalinspektor Johannsen, som i forbindelse med aktionen mod jøderne angiver, at der i Århus skulle have været 2 personer af jødisk herkomst. De var Side 4

Werner Best (i)


begge gift med ”arier” og derfor ikke umiddelbart interessante. I efteråret 1943 fik den tyske rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best en såkaldt ”Führerbefehl”, som beordrede ham til at tømme landet for jøder. Lübke fik i den forbindelse ordre til at sørge for at M. S. Monte Rosa kunne være til rådighed til udskibning af jøderne. Lübke var i øvrigt i fortrolighed kort før ordren blevet informeret om, hvad der skulle ske. I 1946 fortalte han til Jyllandsposten, hvordan han havde reageret: ”Jeg gik om bord på skibet, som lå i havnen. Her informerede jeg kaptajnen, min gode ven Heinrich Bertram fra Hamburg om Monte Rosa, før krigen (i) situationen. Vi enedes om, at skibet har lidt havari. Kondensatoren er ødelagt, og skibet kan ikke anvendes. Jeg meddelte dette pr. fjernskriver til Oberkommando der Marine, som meddelte, at Monte Rosa trods skaden skulle afgå til København som planlagt. Så telefonerede jeg til hovedkvarteret Wartheland, omdøbt til Falkanger efter krigen (i) Side 5


og forlangte en skriftlig ordre og erklærede samtidig, at hverken jeg eller skibets kaptajn kunne tage ansvaret for skibets sikkerhed. Det gik der så 4 dage med. Monte Rosa kom ikke til at sejle med danske jøder. Det var meningen at det skulle have transporteret 2000 mennesker. To andre skibe Lappland og Wartheland var også rekvireret, hver skulle transportere 1500. Det var kun Wartheland, der kom i brug, da det som bekendt var lykkedes for stor set alle jøder at undslippe. Efter krigen vendte Lübke tilbage til sit hjem, et landbrug i Augaard (Aagaard) syd for Flensburg. Her var han med til at grundlægge CDU i Schleswig Holstein. Han helligede sig politik indtil sin død i 1954, og i årene var han ministerpræsident i delstaten Schleswig Holstein. Efter hans død fik et lille landområde ved dæmningen til Sild hans navn: Friedrich-WilhelmLübke-Koog. Det samme skete for en kaserne i Tarp, som kom til at hedde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Kaserne. Monte Rosa I en periode under besættelsen var skibet Monte Rosa en jævnlig gæst i Århus havn, hvor den gik i fart mellem Norge og Århus. Skibet blev i 1931 bygget hos Blohm og Voss i Hamburg som passagerskib med plads til 1400 passagerer Efter nazisternes magtovertagelse blev skibet overtaget af Fraft durch Freude, en nazistisk organisation hvis hovedopgave det var at sikre, at den tyske befolkReklame for Kraft durch Freude rejser (i) Side 6


nings fritidsaktiviteter forgik på et ”rigtigt” ideologisk grundlag. Billige krydstogtsrejser for eksempel med Monte Rosa var en af mulighederne for den almindelige tysker. Ved krigsudbruddet lå skibet i Hamburg, hvor det blev rekvireret af Krigsmarinen og anvendt som kaserneskib. I 1942 blev det ombygget til troppetransport og indsat på ruten Århus-Norge, hvor det fragtede tropper til og fra Norge, men også fanger og jøder til Tyskland. Inger Guldbrandsen, som for nogle år siden, forærede museet en række figurer, der illustrerede livet i kzlejren Ravensbrück, blev deporteret fra Norge på Monte Rosa, og transporteret videre fra Århus til lejren. Fra oktober 43, altså lige efter episoden i Århus fik skibet rollen som hjælpeskib under reparationerne på slagskibet Triptz, som lå skadet i Alta fjorden i Norge. I Oslo blev Monte Rosa saboteret af den norske modstandsbevægelse. Det lykkedes at reparere skibet, som i januar 1945 kom i tjeneste som hospitalsskib. Men allerede en Slagskibet Tirpitz (i) måned efter gik det galt igen. Skibet løb på en mine. Det blev nødtørftigt repareret i Gothenhafen (Gedynia) og slæbt til København med 5000 flygtninge fra de tyske østområder på flugt fra russerne. Efter kapitulationen blev det slæbt til Kiel, hvor englænderne tog det som krigsbytte. Skibet blev repareret og omdøbt til Empire Windrush og var i fortsat brug som troppetransportskib, mest til Fjernøsten. Men endnu engang gik det galt for Monte Rosa. Ud for Nordafrika skete der en eksplosion, og under buksering til Gibraltar sank det. Kapitän Heinrich Bertram Begivenheden i Århus var ikke den sidste, hvor kaptajn Bertram kom til at Side 7


spille en rolle, men her var det forgæves. Bertram blev født i Hamburg i 1897. Han begyndte søofficerskarriere som 4. officer om bord på passagerskibet Cap Polonio i 1924. I 1937 var blevet forfremmet til 1. officer og gjorde tjeneste på Cap Arcona. I 1938 blev han kaptajn på Wilhelm Gustloff, et Kraft durch Freude krydstogtskib. Der forblev han til skibet blev lagt op som beboelsesskib i feCap Arcona (i) bruar 1944. Wilhelm Gustloff fik en frygtelig skæbne idet det d. 30 januar blev torpederet af en sovjetisk ubåd og gik ned ca. 11.000 mennesker på flugt fra de tyske østområder. Det var bygget til 1.600 passagerer. Men hed havde skibet fået en anden kaptajn. Efter at have forladt Monte Rosa som usødygtigt i Kiel, bliver Betram chef for Cap Arcona, som straks fik til opgave at transportere ca. 9.000 tyske flygtninge til København. Derefter var skibets brændstoftanke tomme. Den katastrofale mangel på brændstof tvang så i midten af april 1945 skibet til at ligge for anker i lybækkerbugten ud for Neustadt. Efterhånden som fronterne i begyndelsen af 1945 snørede sig sammen om Tyskland, gav Reichsführer SS, Heinrich Himmler ordre til at de store kzlejre skulle tømmes. Det gjaldt også for lejren i Neuengamme, som med over 10.000 fanger var voldsomt overfyldt. Der fostredes så den forbryderiske ide hos SS, at drive fangerne nordpå til Lübeck og sætte den om bord på Cap Arcona og et par andre skibe (Thielbek og Athen) med den forventning, at de efterhånden ville omkomme. Kaptajn Bertram forsøgte med alle midler at forhindre, at den frygtelige Side 8


plan blev ført ud i livet. Han redegjorde for skibets manglende sødygtighed og katastrofale tilstand, uden resultat. Han henvendte sig til sit rederi i Hamburg, uden resultat. Han henvendte sig til borgmesteren i Hamburg, Kaufmann, som også var rigskommisær for skibsfart, intet resultat. Til sidst blev det af SS meddelt Bertram, at han ville blive skudt på stedet, hvis han ikke parerede ordre. Og det gjorde han så. Det meste sikkerWilhelm Gustloff (i) hedsudstyr både indvendig og udvendig var fjernet. Der var kun en helt utilstrækkelig mængde vand og proviant om bord til de næsten 5000 fanger, som blev drevet om bord d. 28. april. Dagligt døde der snesevis, og ligene blev stablet op på dækket. Skibet fik en smule brændstof, men den ring mængde og skibets tilstand tillod ikke, at det kunne bringe sig i nogen form for sikkerhed. 2. maj informerede Røde Kors i Schweiz det svenske Røde Kors om situationen, og der gik besked til RAF om ikke at angribe skibene i bugten. Beskeden kom ulykkeligvis for sent. Cap Arcona blev angrebet og gik i brand. Kun ca. 400 fanger overlevede. På Thielbeck, som havde ca. 3.000 fanger om bord, overlevede ca.50. På Athen lykkedes det engelske tropper at redde 1.300 af de ca. 2.000 ombordværende fanger. Desværre blev flere overlevende, som selv var nået i land, skudt på stranden af lokale SSere. Side 9


Bertram overlevede og afgav senere rapport over begivenhedsforløbet til de allierede Efter at have været interneret nogle måneder blev han fuldstændig rehabiliteret. De ansvarlige blev aldrig stillet til ansvar. Efter Krigen blev Bertram ansat i fødevareministeriets fiskeriafdeling. Han døde i 1956. Inden for 2 år var begge hovedpersonerne i begivenheden fra Århus havn afgået ved døden, og historien blev efterhånden glemt. Kilder: Korrespondance med Siegfried Matlok Grenzlandpolitik F. W. Lübkes, J. Feddersen Landsmænd, Bo Lidegaard Den Gode Tysker, Hans Kirchhhoff Zeitspuren, Detlef Grabe, Wolfgang Stiller Neuengamme, Peter Smith Journey’s End, Kevin Wilson Als die Waffen Schwiegen, Holger Pienin Besættelsesmuseets arkiv Billeder: Internettet. “

Mindesten over ofrene på stranden ved Neustadt (i) Side 10


Beretning 2013 2013 blev ikke et lige så godt år for Besættelsesmuseets Venner og heller ikke for museet. Der var knap så mange gæster på museet som i 2012 Venneforeningen talte ved årsskiftet 276 medlemmer og vores fortsatte tiltag med gratis medlemskab i det første år til nogle af de deltagere der kommer i kontakt med os via CulTours arrangementerne er har givet nogle få ekstra nye medlemmer. Vi fik ialt 12 nye medlemmer i 2013 Der har desværre været et frafald af medlemmer. 11 er udmeldt efter manglende svar på rykkere. 20 har selv meldt sig ud. Et samlet frafald på ialt 35 personer. Desværre var der igen blandt de frafaldne medlemmerne 4 dødsfald. Kurt Bering

Sørensen

død 31/8

Kirsten

Randrup

død i april

Max

Laursen

Død 26-jun

Knud A.

Hansen

død i juni

Æret være deres minde. Vi havde en helt fuld bus på en rigtig god tur til Frøslevlejren, egns og gendarm museet Oldemors Toft i Padborg, et kik på mindestenen for den første træfning og nedskydningen af tre grænse gendarmer ved jernbanen i Padborg, besøg ved Isted Løven i Alter Friedhoef og Fleggaard i Flensborg samt et lille stop ved mindesmærket lige ved grænseovergangen, for de fanger der blev transporteret sydpå under krigen. Der skal lyde en kæmpe tak Bodil Bach og Anders Hygum Olsen der stod for den dejlige mad som vi fik serveret i Frøslevlejren. Anders Straarup der på turen fortalte lidt om Isted Løven og om Sikringsstilling Nord som er et ww1 anlæg ved den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland. Kim Ole Larsen fortalte lidt om grænse gendarmerne og træfningen ved Hokkerup.

Side 11


Turen den sidste søndag i september (28/9) i år kommer nok til at gå til området omkring Tønder med besøg på Zeppelin museet og et besøg lidt nede i Tyskland på museet for koncentrationslejren i Ladenlund. Det arbejder formanden på. Vores Gløgg arrangement gik som det plejer med ca. 40-50 besøgende til hygge, en masse snakken og selvfølgelig gløgg og æbleskiver mv. Et rigtigt hyggeligt arrangement som vi er glade for, der er så stor tilslutning til. Vi havde også vores fanekommando ude et par gange i løbet af året. Sverre Teglborg og Erik Haug Andersen var ude og lufte fanen i forbindelse med 4. maj arrangementet på Skæring Hede og yderligere var de der ude igen med meget kort varsel til arrangementet den 2. december, da vi af Svend Erik Nielsen blev gjort opmærksom på, at der var fint besøg af bland andet forsvars ministeren og Grev Ingolf. Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har, så vidt jeg kan tælle op, stillet vagter til i alt 161af de ialt 197 åbningsdage i 2013 og det vil sige, at vi har ydet 1610 mandtimer som vagter og yderligere et antal rengøringsformiddage, hvor rengøringsholdet har været aktive på museet. Det er noget vi kan være stolte af og noget vi ved bliver værdsat i DGB. Tak til: Rengøringsholdet, der med jævne mellemrum tager hyggeformiddag med morgenkaffe og rengøring på programmet. Alle vores frivillige, der yder en uvurderlig indsats som er vagter. Alle der eller på anden måde yder støtte til museet. Alle jer medlemmer der er en forudsætning for en god forening. Alle i bestyrelsen. Søren og Annette samt Marianne for et godt og konstruktivt samarbejde. Vores fanevagter Sverre Teglborg og Erik Haug Andersen. “ Side 12


Side 13


Referat af generalforsamlingen Generalforsamlingen blev holdt tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 i ”Hobrohuset” i Den Gamle By. Pkt. 1. Valg af dirigent og referent Næstformand Jan Fürst Andersen bød velkommen og læste en hilsen op fra formanden, Kim Ole Larsen, der var forhindret i at deltage pga. udlandsrejse. Deltagere var 62 tilmeldte medlemmer samt overinspektør Martin Brandt Djupdræt, museumsinspektør Søren Tange Rasmussen, regnskabsfører Marianne Vitved Skov og den nyansatte frivilligkooordinator Anki van Dassen – alle fra Den Gamle By. Børge Olesen blev uden modkandidat valgt som dirigent, hvorefter generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne sang Kaj Munks ”Den lille anemone” fra det omdelte sangblad. Herefter konstaterede Børge Olesen, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Annette Schiøler uden modkandidat blev valgt som referent. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Jan Fürst Andersen læste bestyrelsens beretning op, som Kim Ole Larsen havde skrevet inden afrejsen – her i uddrag:

Husk at du som medlem af Besættelsesmuseets venner har gratis adgang til Den Gamle By, og at du vil blive inviteret med på forskellige arrangementer som Besættelsesmuseets Venner står for eller inviteres til. Ligeledes vil du få særlige tilbud og invitationer fra Besættelsesmuseet og Den Gamle By Side 14


* Ved årsskiftet var der i alt 276 medlemmer. Tallet dækker over frafald af 35 medlemmer, der af forskellige årsager ikke har betalt kontingent, og indmeldelse af 12 nye medlemmer. Bestyrelsen har kendskab til fire medlemmer, der døde i årets løb. Forsamlingen rejste sig og ærede dem med et minuts stilhed. Medlemsarrangementer: * Årets udflugt fandt sted 29. september, hvor en fuld bus kørte til Frøslevlejren, egns- og gendarmmuseet Oldemors Toft i Padborg, mindestenen for den første træfning og nedskydning af tre grænsegendarmer ved jernbanen i Padborg, og derfra et besøg ved Isted Løven og indkøbsstop ved Fleggaard, inden sidste stop før hjemturen blev gjort ved mindesmærket ved grænseovergangen for de fanger, der blev transporteret sydpå under krigen. Der lød en stor tak til dem, der sørgede for dels forplejning, dels diverse fortællinger undervejs på turen. I 2014 planlægges tur den sidste søndag i september til området omkring Tønder med besøg på Zeppelin-museet og museet for KZ-lejren i Ladenlund lidt nede i Tyskland. * Gløgg-arrangementet i november trak igen omkring 40-50 besøgende til hygge, en masse snak, gløgg og æbleskiver - et meget hyggeligt arrangement, som bestyrelsen glæder sig over, at der også er stor tilslutning til. Fanevagt * Fanebærer Erik Haug Andersen og fanevagt Sverre Teglborg har i årets løb stillet op med fanen to gange på Skæring Hede, nemlig den 4. maj og den 2. december, hvor 70-års-dagen for nedskydning af modstandsfolkene blev markeret med fint besøg af både Forsvarsminister Nicolai Wammen, Grev Ingolf og Grevinde Sussi. Bestyrelsen * Der er holdt fire bestyrelsesmøder i løbet af året.

Side 15


Øvrigt * Foreningen har ifølge formandens udregning stillet vagter til 161 af de i alt 197 åbningsdage i 2013. - Det vil sige, at vi har ydet 1.610 mandetimer som vagter - og yderligere et antal rengøringsformiddage, hvor rengøringsholdet har været aktiv på museet. Det er noget vi kan være stolte af, og noget, vi ved, Den Gamle By værdsætter, lød det i beretningen. Den sluttede formanden af med at takke alle de frivillige - både vagter, rengøringshold, fanevagter - og øvrige, der yder støtte til museet, samt samarbejdspartnerne i Den Gamle By (DGB), de øvrige i bestyrelsen og alle medlemmerne. Beretningen blev godkendt med en enkelt kommentarer, nemlig opfordring til at erstatte indkøbsstoppet ved Fleggaard med et ved Duborg på næste udflugt. Pkt. 3. Orientering om året der gik på Besættelsesmuseet samt planer og projekter for 2013 v/ museumsinspektør Søren Tange Rasmussen (STR) m.fl.! STR indledte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og tilføjede, at der er en rigtig god dialog mellem parterne, og fortsatte med at rette en stor tak til de mange frivillige medarbejdere.

Husk at meddele os hvis du ændrer adresse, e-mail adresse eller får en e-mail adresse, da vi jo sender ”hurtige” informationer ud pr. e-mail. Mange af disse informationer bliver desværre ikke sendt ud på papir grundet den dyre porto mv. Side 16


Om besøgstallet * I 2013 faldt besøgstallet til 8.825 fra godt 10.700 i 2012. Men det gør ikke 2013 til et dårligt år, understregede STR, for 2012 var et fantastisk godt år pga. medvind i kølvandet af filmen om Hvidsten Gruppen og den tilknyttede udstilling på museet, så nedgangen er helt naturlig. Om diverse projekter * 4-5. maj blev der holdt et arrangement i samarbejde med Nationalmuseet mhp. dels at få identificeret modstandsfolk, dels at få indsamlet effekter fra krigens tid. Antallet af bidrag var så omfattende, at registreringen endnu ikke er færdig. * Afledt af DGB’s store succes med en demenslejlighed fra 1950’erne, hvor demensramte besøgendes erindringer dukker op og deres identitet kommer frem igen, tilbydes der nu også dialogbaserede rundvisninger for demensramte på Besættelsesmuseet, hvor der desuden er en kasse ting til rådighed, som de besøgende må røre ved, og som der kan snakkes om over en kop kaffe. - Vi har faktisk planer om at servere erstatningskaffe, tilføjede STR. * Et forskningsprojekt om århusianere, der havnede i KZ-lejre, er i støbeskeen mhp gennem bl.a. aktindsigt i Røde Kors’ arkiver at få afdækket hvem og hvor mange mænd og kvinder, der blev sendt i KZ-lejr, samt årsagen til, at det skete. - Det drejer sig formentlig om 300-400 personer, oplyste STR og tilføjede, at det har berørt rigtig mange familier, så det er påfaldende, at det ikke er blevet undersøgt tidligere. Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Marianne Skov Vitved Med indtægter på godt 65.500 kr. og udgifter på knap 35.000 kr. mundede 2013 ud i et overskud på 30.847,45 kr., så foreningens formue nu - med en mellemregning ift. ”reminiscens-kontoen” - beløber sig til 196.604,99 kr. Der er ydet tilskud på i alt 5.100 kr. til kørestol, fotorammer, kabler og ophæng til museet.

Side 17


”Reminiscens-kontoen” stammer fra en arv og er båndlagt til særlige formål, f. eks. kan det evt. komme på tale at bruge midlerne på museets nye udstilling. Regnskabet blev godkendt uden indsigelser. Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent Der var ingen indvendinger imod bestyrelsens forlag om uændret kontingent på 125 kr. pr. år for pensionister og 175 kr. pr. år for øvrige. Pkt. 6. Indkomne forslag Der var ingen. Generalforsamlingen holdt herefter en pause for at synge næste sang i sangbladet: ”I Danmark er jeg født”. Pkt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var Kim Ole Larsen, Karin Rank Gottlieb og Ole Torger, der alle blev genvalgt uden modkandidater. Pkt. 8. Valg af suppleanter Erik Haug Andersen og Børge Olesen blev begge genvalgt uden modkandidater. Pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Elo Jørgensen og Poul Boye Larsen blev hhv. genvalgt og valgt som revisorer. Som ny revisorsuppleant valgtes Carsten Maaløv. Pkt. 10. Eventuelt * Der kom en opfordring om at deltage i den mindehøjtidelighed, der holdes hvert år på det let-huskelige tidspunkt, den 11. 11. kl. 11.00 i Mindeparken for faldne sønderjyder. * En deltager fortalte, at han og 21 andre deltagere havde været med på en i øvrigt meget følelsesladet tur til Neuengamme sammen med den tidligere

Side 18


fange i KZ-lejren, 94-årige Mads Frederik Madsen, som TV2 Østjylland har lavet en udsendelse om. - Det var fantastisk at få beretningen fra én, der selv har oplevet at være der, og som stadig er frisk i hovedet, konstaterede deltageren. Med tak for god ro og orden erklærede Børge Olesen herefter generalforsamlingen for slut. Efterfølgende fortalte Martin Brandt Djupdræt (MBD) og Søren Tange Rasmussen om de fremtidsplaner, der tegner sig for Besættelsesmuseet. MBD oplyste, at DGB er i gang med at lave en ”masterplan” - en helhedsplan – for udviklingen af museet, herunder også Besættelsesmuseet, som han fastslog har et unikt potentiale i kraft af sine lokaler til at fortælle den lokale besættelsestids-historie til endnu flere: - Det gælder konflikterne - kampen for, hvad man tror på, og hvad man kæmper for – og dilemmaerne ved at være et besat land og at overleve i det besatte land, ridsede han overordnet op, hvorefter han konkretiserede de emner, som DGB ser behandlet på fremtidens Besættelsesmuseum: - Museet skal fortælle og uddybe historien om undertrykkelsen, frihedskampen og dagligdagen i Aarhus, sagde MBD. Ved 1970’er-bydelen planlægger DGB en permanent udstilling, ”Aarhus Story”, der skal fortælle om Aarhus fra vikingetiden til nu, og hvor der i perioden omkring 1940’erne vil blive lavet henvisninger til Besættelsesmuseet. - Det er meget vigtigt, at ånden fra de folk, der er på stedet - jer - bevares, fremhævede MBD i øvrigt. Herefter overtog STR ordet for at fortælle mere konkret om fremtidsplanene: Bygningen For at en ny udstilling ikke falder ned efter to år, er DGB i dialog med kommunen, der ejer bygningen, gået i gang med en grundig udredning af tilstanden af bygningen, der i øvrigt er fredet. Dette arbejde forventes fuldført i løbet af 2014. - Drømmen er, sagde STR med tryk på ”drømmen”, at åbne 1. etape af en ny udstilling i 2015, men det afhænger af tilstandsrapporten. Side 19


Museets fremtid Det er planen, at den fremtidige udstilling skal fortælle besættelsestidens Aarhus-historie gennem tre hovedhistorier: 1. Historien om den nazistiske undertrykkelse 2. Historien om modstandskampen og frihedskampen 3. Historien om, hvor disse to emner ”ramlede sammen”, nemlig om dagligdagen - Vi må udvælge, så der ikke bliver for meget, for mange ting og for meget tekst, sagde STR og understregede, at målet er at finde det virkningsfulde for besøgende: - Vi går efter de bedste historier og de muligheder, som husets særlige karakter og det, at museet ligger i Gestapos sidste hovedkvarter, skaber for os, forklarede han og nævnede som eksempel at indrette et fleksibelt rum som en lejlighed eller et byhus i 40’erne, som man som besøgende ”må opholde sig i, hvor man må sætte sig i en stol, kigge i skabene, røre ved tøjet”. Drømmen er at den nye udstilling skal være færdig i 2017, samtidig med Kulturby Aarhus, men det kræver penge og menneskelige ressourcer, som DGB ikke har lige nu. - Så der skal søges om penge til dette - og i den sammenhæng er det ikke det ringeste at være tilknyttet DGB, gjorde STR opmærksom på. Han tilføjede, at DGB inviterer til dialog og gerne vil trække på både viden og hjælp fra Besættelsesmuseets Venneforening i forbindelse med at tilrettelægge udstillingen. Bl.a. overvejes det at invitere både frivillige og medlemmer til møder, hvor ideer til udstillingen fremlægges til drøftelse. 2014 STR oplyste, at der ikke kommer en ny udstilling i 2014, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke vil ske noget ifm. Besættelsesmuseet: * I løbet af foråret får det en ny hjemmeside, som vil have fælles træk med DGB’s, så besøgende kan se, at det hører til DGB, og som også vil inkludere vagtlister. - Den bliver fantastisk, lovede han.

Side 20


* En maskinpistol, som med sikkerhed vides blev modtaget af Hvidsten Gruppen, vil blive udstillet. Der mangler blot en polititilladelse og anvisning om, hvordan den må udstilles. * Ifm. forskningsprojektet om de århusianere, der blev sendt i KZ-lejr, er der håb om også at få adgang til Østjyllands Politis arkiv fra besættelsestiden og til de retssager, der blev ført mod de Gestapofolk, der var i huset, så der muligvis kan skrives et speciale om dette aspekt af krigen. * Aarhus Onsdag stiller nu ½ side til rådighed for artikler fra STR, der typisk vil fortælle om, hvad der skete i Aarhus den pågældende måned. Det er også god, gratis markedsføring for museet. * Fra indsamlingen i maj er det tanken at udstille ”månedens genstand” i montre og fortælle en lille historie om den. * STR vil også bruge sin blog, ”Aarhus under besættelsestiden” (der kan findes via DGB’s hjemmeside) til at fortælle om de genstande og historier, han arbejder med - og efterlyse andres viden om dem. Tilbud fra DGB til de frivillige Til sidst fortalte den nyansatte frivilligkoordinator, Anki van Dassen, om de tilbud og tiltag, som DGB har ift. sine frivillige, herunder vagterne og rengøringsholdet på Besættelsesmuseets samt foreningens bestyrelse. Hun fremhævede, at museets frivillige jo er en del af DGBs mange frivillige, der omfatter både ølbryggere, radiolaug, telefonlaug, vidensformidlere, butiksansatte, ”torsdagsdamer”, der strikker, syr, pakker tryksager m.v., og børneaktører. - Har I lyst til at blive indlemmet i en af disse grupper, er I også meget velkomne, sagde hun til medlemmerne. For de frivillige ved Besættelsesmuseet planlægger Anki van Dassen et særskilt arrangement, formentlig i august, med et fagligt indhold og lidt mad og drikke, og så tilbød hun også en rundvisning i DGB specielt for dem. - Hvis I kommer med to-fire datoer efter påske, så finder vi ud af det, sagde hun. Da mange frivillige har efterlyst mere information fra DGB, har hun planer om årligt at holde to møder for alle frivillige, hvor der dels vil være et fagligt indlæg, dels ”noget café-agtigt, hvor deltagerne kan fortælle om sig selv og komme med ideer til nye områder”, oplyste hun videre. Herudover tilbydes alle frivillige et Nyhedsbrev fra DGB og diverse kurser, møder og adgang til at deltage i DGB’s aftenskole plus et ID-kort, der Side 21


giver gratis adgang til og åbner visse døre i DGB. Husker man at få et årsmærke på ID-kortet, giver det desuden gratis adgang til bl.a. Hjerl Hede, Aalborg Zoo, Jesperhus Blomsterpark m.m. Endelig belønner DGB sine frivillige med fire fribilletter og 15% rabat i sin butik. Herefter sang forsamlingen ”En lærke letted”, inden årets generalforsamling sluttede med hyggeligt samvær over et let traktement af smørrebrød, ostemadder, øl, sodavand, kaffe, te og småkager.

Referent:

Dirigent:

Annette Schiøler

Børge Olesen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig selv. (uændret): Formand: Kim Ole Larsen Næstformand: Jan Fürst Andersen Sekretær: Peter Præstgaard

Side 22


Husk at du, hvis du er frivillig hjælper på Besættelsesmuseet vil få nogle helt specielle tilbud og goder via Den Gamle By. Disse tilbud vil du snart modtage særskilt besked om direkte fra museet.

Sæt kryds i kalenderen. Udflugt til Zeppelin museet og KZ lager Ladelund samt sandsynligvis med et stop i en grænsehandel på vejen hjem. Søndag den 28. september 2014 Gløgg og hygge på museet Fredag den 28. november 2014 Holder du traditionerne i hævd? I mange år, har man set masser af levende lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, men i de senere år ser man dem færre og færre steder. Jeg opleve ofte efter jeg har været på Skæring hede til mindehøjtideligheden og kører hjem gennem byen, at det er ganske få steder jeg ser lysene og det syntes jeg er en skam. Side 23


Der er mange måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på venner@besmus.dk Du kan også vælge at sende et brev til: Besættelsesmuseets venner Mathilde Fibigers Have 2 8000 Århus C Bestyrelsen: Kim Ole Larsen Jan Fürst Andersen Peter Præstgaard Karin Rank Gottlieb Ole Torger Børge Olesen Erik Haug Andersen

Formand 86213407 kol@post1.tele.dk Næstformand 75654444 jan@fyrst.eu Sekretær 86258818 praestgaardnet@mail.stofanet.dk 51194270 krg@post.tele.dk 24458788 torgerole@yahoo.com Suppleant 29635655 mail@boolesen.dk Suppleant 86139519 schioeler@stofanet.dk

Du kan se mere om museet og støtteforeningen på www.besaettelsesmuseet.dk Et medlemskab koster for pensionister kr. 125,og for alle andre kr. 175,- pr. år. Med pensionister menes folk, der er nået pensionsalderen. (ikke førtidspension eller efterløn). Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01<+10261759< Overførsel via Pc bank direkte til konto 3627 10261759 Girokonto 10261759 Husk at skrive navn og adresse på så vi ved, hvem der har indbetalt pengene.

Vi glæder os til at se dig

Venneforeningenens Cvr.nummer er 31990351 Besættelsesmuseet , et museum der er en del af Den Gamle By