Page 1

po

godzinach

EKSPERCKIMAGAZYNNIETYLKODLAMAM NR1(12)/2018marzec-kwiecień-maj CZASOPISMOBEZPŁATNE NAKŁAD:5.000egz

MAMAZOKŁADKI

BielskoSmakuje BARPIEROŻEK Przestrzeńpomocna wwychowaniu FAKTYIMITY Wciążyustomatologa

Czymjestleczenietlenem?

KONKURS POKAŻJAKCZYTASZBESKIDZKĄMAMĘ

Iwygrajcennenagrody www.facebook.com/BeskidzkaMama

www.instagram.com/blog.beskidzkamama.pl


REKLAMA


STRONAREDAKCYJNA Witajciepodłuższejprzerwiespowodowanej„nowymnarybkiem”;)WracamydoWaszatemzezdwojonąsiłą!Otymcowtymnumerze,przekonaciesięza chwilę, a tymczasem chciałam Was serdecznie zaprosić na mojego bloga. Już od dawna otrzymywałam od Was wiadomości: „Gdzie pisałaś o Waszej wycieczcenaKoziąGórkę?”,„Gdzieśbyłoomakijażupermanentnym‒czyboli?”,„PolecaszwybraćsięcałąrodzinądoChorwacji?”Takwięcpodadresem www.blog.beskidzkamama.pl znajdziecie wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia podróżniczo ‒ matczyno ‒ kobiece, a także garść niepublikowanychdotądartykułów. Zapraszam!AnnaKoczur-RedaktorNaczelna

PRZEŚLIJ NA ADRES redakcja@beskidzkamama.pl kreatywne, oryginalne zdjęcie JAK CZYTASZ „BeskidzkąMamę”(TylubTwojarodzina)takabybyłowidaćokładkęmagazynuiwygrajcennenagrody! Konkurstrwadokońcakwietnia2018.Szczegółyiregulaminkonkursunawww.beskidzkamama.pl Fundatorzynagród:

Day SPA

NAŁAMACHWIOSENNEGONUMERUGOŚCIMYzarównonaszychstałychjakinowychekspertów: EWAMAREK Dyrektor Metodyczny Szkoły, współwłaściciel CENTRUM NAUKI IMUZYKIwBielsku-Białej.Wżyciukierujesięzasadąbyrobićtylkoto do czego jest absolutnie przekonana i z pełnym zaangażowaniem. Niepoprawnaoptymistkaiidealistka,zdużymdystansemdosiebie.

MAGDALENAMALCHER Grafik komputerowy na zlecenie, współzałożycielka portalu bielskosmakuje.pl, autorka artykułów o gastronomii w Bielsku iokolicach.Zzamiłowaniapodróżniczka,któralubizdobywaćnowe doświadczenia i poznawać nowe smaki. Prywatnie mama dwóch wspaniałychdziewczynek.

MARTABARNAT-MARCINKOWSKA Optometrystka z pasją, mama 10-letniej Soni, właścicielka salonu optycznegoOPTYKSTUDIOwBielsku-Białej.

MONIKALIPIŃSKA Autorka książek, artykułów podróżniczych, felietonów. Fascynatka kultury azjatyckiej, szczególnie japońskiej i chińskiej. Jej ostatnia, opublikowanawzeszłymrokuksiążka"Herbaciarz.Gdyżyciestajesię podróżą" powstała przy współpracy z Panią Sylwią Mokrysz. Mama czteroletniegoKonrada.

ALEKSANDRAWÓJTOWICZ Ekspertwmikropigmentacjimedycznejipermanentnej.Prowadziautorskie studiomakijażupermanentnegoimedycznegowBielsku-Białej.Ukończyła cykl szkoleń m.in. w Beauty Balance International Micropigmentation Center, New Permanent Technologies International czy Permanent-Style Internationaluzyskującstosowneuprawnieniadowykonywaniamakijażu permanentnegoimedycznegowielomametodami,zarównowPolscejaki wośrodkachzagranicznych.Zwyklepracujeautorskimitechnikamiombre, któreszlifowałapodokiemświatowychmistrzówpigmentacji.

Lek.dent.MARZENABORKOWSKA EkspertstomatologiiestetycznejiprotetykiwDentalCitywBielskuBiałej. Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnosząc swojekwalifikacjeioferującnowoczesnerozwiązaniawleczeniu.Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (European Prosthodontic Association), co daje możliwość międzynarodowej wymianypoglądówidoświadczenia.

CELINAPIWKO

NATALIAKAJSTURA Szczęśliwa żona i mama bliźniaków. Rozważna domatorka, dla k t ó r e j r o d z i n a j e s t n a j w i ę k s z y m s p e ł n i e n i e m . N a b l o g u www.jantkowamama.pl dzieli się własnymi emocjami i doświadczeniem związanym z wychowywaniem bliźniąt. W wolnym czasie uwielbiausiąśćnakanapiepodkocykiemzdobrąksiążkąikubkiem kakao.Walczyzuzależnieniemodchałwysezamowej.

Właścicielka firmy Facelove, wizażystka, stylistka makijażu permanentnego, wykładowca BWS im. J. Tyszkiewicza. Pracę zawodową łączy zogromnąpasjądoupiększaniakobiecychtwarzy,podkreślaniaichnaturalnejurodymakijażem,zarównookazjonalnym,jakipermanentnym. Specjalizujesięwwykonywaniumakijażutrwałegobrwiskomplikowaną metodąwłosa.Najważniejszemottozawodowe-„mniejznaczywięcej”.

WITOLDDEKA JANBĄK Właściciel Little Top. Autor programu edukacyjnego „Little Top in English”. Kulturoznawca, medioznawca. Twórca trzech innowacji pedagogicznychdlamłodzieżyporuszającychkwestierozwojujęzyka wświeciemediów,filmu,teatru,Internetuiliteratury.Szczęśliwymąż iojciecdwójkichłopców.

Wydawca: AKMedia,ul.Kolista105E/2,43-300Bielsko-Biała Druk:DrukarniaKolumb|5.000egz.

 kspert od reklamy, fotografii i wnętrz. Absolwent Wyższej Szkoły E Mechatroniki w Katowicach kierunku „Edukacja Techniczno ‒ Informatyczna”, ospecjalności „Informatyka Obrazu i Dźwięku” oraz absolwent studiów podyplomowych „Komunikacja Perswazyjna ‒ Reklama, Public Relations, Promocja Polityczna”. Członek Zarządu i wolontariusz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ZiemiŻywieckiej.Szczęśliwymążiojciectrójkidzieci.

RedaktorNaczelna AnnaKoczur redakcja@beskidzkamama.pl,tel.660450085

Naokładce:MałgorzataJachacz-Łopata Zdjęcienaokładkę:ArturWszołek Składgraficzny:MagdalenaMalcher

Bezpłatnybiuletyninformacyjno-ekspercki.Wszelkieprawazastrzeżone.Redakcjazastrzegasobieprawodoskracaniairedagowaniatekstów.Nieponosimyodpowiedzialnościzatreśćzamieszczanychogłoszeńireklam.

www.beskidzkamama.pl

wiosna2018

1


ZREGIONU Wyciągająmamyzdziećmizdomów

Czytającebrzdące

MałgorzataiMaria,zapraszająnaspotkaniadlamam.We wtorki odbywają się takie z ekspertami (m.in. psycholog, fizjoterapeuta, ratownik medyczny),alewinnednisą takżetakiedlamamzdziećmi!Hasłoprzewodnieto"Wyciągamy Mamyzdziećmizdomów".SzczegółynagrupienaFacebooku pod nazwą Bielski Dzidziuś ‒ Spotkania Mam. Spotkania zekspertamipłatne10zł.

Zajęciaogólnorozwojowedladzieciwrazzrodzicamiod2,5do5 lat.Wcodrugiczwartekogodz.17.00.Miejsce:FiliaKsiążnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach ul. Jutrzenki 20. Zapisy pod numeremtelefonu:338162904.Zajęciasąbezpłatne.

Martastworzyłamiejsceprzyjaznedzieciom

Spotkania organizowane przez Martę, właścicielkę Bellissimy wB-B,odbywająsięwkażdyponiedziałeko16.30iśrodyo12.30. Są to towarzyskie spotkania mam z dziećmi. Warto dodać, że pizzeriaodniedawnauruchomiłatakżeosobnąsalkęzabawdla dzieci,zktórejmamyzdziećmichętniekorzystają.Szczegółyna grupie na Facebooku pod nazwą: Mama i Tata z Bielska oraz okoliczterminemna2016.WSTĘPWOLNY.

BielskaMama2018‒spotkaniadlaprzyszłych iświeżoupieczonychmamwB-B Grupa dla mam z Bielska-Białej: "Bielska Mama 2018" spotyka się cotydzień,zwyklewśrodyo12.00, miejscejestustalanecotygodniowo,tak,abymamyzdzidziusiami mogły komfortowo spędzić czas, pijąc kawę i rozmawiając z innymi mamami. Zapraszamy do naszejgrupynaFacebooku‒BielskaMama2018-mamy,które urodziłyluburodząw2018.WSTĘPWOLNY.

KlubZłotychMamwB-B Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (wraz z opiekunami), które jeszczenieuczęszczajądoprzedszkola.Wkażdąśrodęogodz.9.30 i10.30.Miejsce:FiliaKsiążnicyBeskidzkiejnaZłotychŁanachul.Jutrzenki20.Zapisypodnumeremtelefonu:338162904.Zajęciasą bezpłatne.

2

wiosna2018

IrenazapraszamamyidziecinaZumbę Irena Awieruszko - Ptaszkiewcz licencjonowanainstruktorkaZumbaFitnesszBielska-Białejzapraszawszystkiemamyinie tylko, na zajęcia Zumby. Zumba Fitness wDKwKamienicywewtorkio19.15ipiątkio19.00,wDKwStarymBielskuwśrody o 20.00, w DK w Olszówce w czwartki o17.35,wklubieMyFitnessPlacewSferze 1naIIp.wponiedziałkio20.00iwsoboty o11.00.NaZumbęGold-wewtorkio9.30 do DK w Olszówce i w środy o 10.00 do SCK Best na Złotych Łanach. Czwartki o 16.45 w DK w Olszówce Zumba Kids dla dzieci. Wstęp płatny ok 10 zł./ zajęcia od os. Szczegóły: http://irenaa.zumba.com/grafik

Sandrazapraszanaspotkaniateatralnedladzieci SandraDeka‒mamaz Żywca zaprasza na organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej wydarzenia w ramach projektu edukacyjnego ŻywiecJutra.Najbliższe inicjatywyto:ARKANOEGO22.03.2018(czwartek),godz.17:30 ‒18:30,„JONASZINIEZWYKŁARYBA”19.04.2018r.(czwartek), godz.9:00‒10:00oraz„OPOWIEŚĆODOBRYMCZŁOWIEKU” 11.05.2018r.(piątek),godz.10:15‒11:15.Szczegółycodomiejscanawww.facebook.com/zywiecjutra/WSTĘPWOLNY.

KlubdlamamidzieciBAWIALNIAwCieszynie Działamyjużprawie3lata,organizujemyróżnewarsztatyiwydarzenia, spotykamy się w Hotelu Mercure w Cieszynie. Wszystkie informacje o spotkaniach na www.facebook.com/KlubBawialnia /WSTĘPWOLNY.

www.beskidzkamama.pl


OPTYKRADZI

Okularyznakładką przeciwsłoneczną Sezonsłonecznyzapasem.Wartopomyślećoochronieoczu.Okulary korekcyjneiprzeciwsłonecznewjednym?Teraztomożliwe! Autor: Marta Barnat-Marcinkowska Optometrystka i właścicielka Optyk Studio w Bielsku – Białej

Do tej pory osoby noszące okulary korekcyjne miały problem zkomfortowympołączeniemkorekcjiwzrokuzochronąprzed słońcem.Najnowszepropozycjeokularówwmodnejiciekawej kolorystyce,dziękilekkościielastycznościmateriału,zktórego zostały wykonane, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Idealnie pasujący clip przeciwsłoneczny namagneszpolaryzacją,ponałożeniunaokularykorekcyjne, spełnia rolę okularów przeciwsłonecznych. Po co polaryzacja? Polaryzacja to inaczej prostowanie. Soczewki polaryzacyjne prostują fale świetlne poprzez blokadę rozproszonych fali świetlnych.Okularypolaryzacyjneusuwajązbędneodblaski,któ-

Fot. Optyk Studio

resąrozproszonymświatłemiprzepuszczajątylkoproste,spolaryzowane światło. Stąd takie okulary korekcyjne z nakładką przeciwsłoneczną i polaryzacją idealnie nadają się dla kierowców jak również ludzi uprawiających sporty wodne. Są wygodnymiefektownymrozwiązaniemdlakażdego. ramki z clipem przeciwsłonecznym możemy Ewa,50 lat zDo a m o n t o w a ć s o c z e w k i o k u l a r o w e z a r ó w n o okulary - zł jednoogniskowe jak i progre-sywne, z powłokami szkła - 50 zł antyrefleksyjnymiorazpowłokaminp.dokomputera Led Protect, Blue Control lub każdymi innymi soZNIŻKA - 100 złczewkami.Dziękitemuzyskujemykilkaparokularóww

www.beskidzkamama.pl

jednym.Okularyprogresywne,któresłużąnamdodali, do czytania oraz do komputera z powłoką a n t y r e fl e k s y j n ą n i w e l u j ą c ą o d b l a s k i i poprawiającą kontrast widzenia, połączone z nakładką przeciwsłonecznądajenajszerszezmożliwychzastosowańjednych okularówdowszystkiego. wiosna2018 3


BIELSKOSMAKUJE

Kultowemiejsce nagastronomicznejmapieBielska-Białej BarPierożektojedenzgastronomicznychunikatów.ObokDelicjiorazbudkizlodamikręconymiwCygańskimLesie,jesttonajdłużejprosperująceinajbardziejrozpoznawalnemiejscenakulinarnejmapieBielskaBiałej.Możnapowiedzieć,żewręczkultowe.Lokal odwiedzajązarównostarsze,jakimłodszepokolenia. Każdymatuswojeulubionedania,poktórezawszechętniewraca. Gościewspominajątomiejscejeszczezeswojegodzieciństwa, bowiem istnieje ono już od ponad czterdziestu lat. Zarówno receptury dań, jak i klimat klasycznego baru mlecznegozdługąladą, tablicą z dopinanymi literkamiiokienkiemdo zwrotunaczyńpozostał niezmienny. Jedzenie, pomimo dużych kolejek, wydaje się bardzo szybko. „Szybko,tanio,dobrze"-właśnietakieopiniespotykasięnajczęściej,pytającoPierożka.Każdedaniematuswoichwielkich fanów. Najwięcej zachwytów zbierają kluski na parze, pierogi iinnepotrawymączne.Dlaczego?Ponieważjesttojednozniewielumiejsc,któreodlatprzygotowujeterzeczynabieżąco,ze świeżychproduktów.Wszystkojestrobioneręcznie,namiejscu.

Pierogi ruskie okraszne cebulką

Doulubionychdańgościnależątakżenaleśniki,pomidorowa, barszczzkrokietem,czyklasycznyschabowyzziemniakami.Dla każdegoznajdziesięcośdomowegowrozsądnejcenie.

4

wiosna2018

Przychodząc tu, trzeba się jednakliczyć,żemożeczegośzabraknąć.Jeśliprzykładowodanego dnia schodzą same kluski, czypierogi,tokolejnebędądopieronanastępnydzień.Kuchnianierobizapasówwpostaci mrożonek. Idealnympodsumowaniemtego miejsca, jest opinia zasięgnięta z serwisu Trip Advisor: "Z tym lokalem się nie dyskutuje.Maszochotęnawspaniałą pomidorowązkluskami,kaszęzgulaszem,czypysznepierogina talerzuzPSSSpołem?TylkobarPierożek!!!!".Wartojednakdodać, że pomimo wszystkich sprzecznych opini, Pierożek idzie zduchemczasu.WprzeciwieństwiedoDelicji,czybudkiwCygańskimLesie,możnawnimpłacićkartą.

Pomidorowa z lanym ciastem, kluski leniwe, kluski na parze z truskawkami

www.bielskosmakuje.pl www.facebook.com/bielskosmakuje Jemy, smakujemy, odwiedzamy bielskie restauracje. Zainspirujsięsmakiemiodkrywajznaminowemiejsca.

www.beskidzkamama.pl


MAMAZFILIŻANKĄ

Zdrowszaalternatywatabletki, czylidobroczynnamocherbatekfunkcjonalnych Przesileniewiosenne,czyliswegorodzajuprzejściowykryzyswfunkcjonowaniuosłabionegopozimieorganizmu, dotykaznacznąliczbęosób.Sporaczęśćznichsięgapozestawywitaminiminerałówwtabletkach,mająceprzynieść ulgę,wtypowychdlawiosennegoprzesilenia,dolegliwościach.Jajednakpreferujęherbatkiziołoweospecyficznej, leczniczej recepturze. Tego rodzaju herbatki funkcjonalne skomponowane są z odpowiednio dobranych, posiadającychokreślonewłaściwości,składników. Autor: Monika Lipińska

Nieco zwodnicza wiosenna pogoda sprzyja niegroźnemu, acz i chmielu z dodatkiem ziół usprawniających pracę całego orgauciążliwemuprzeziębieniu.Wramachdbałościogardło,wartosięnizmu, takich jak mięta czy rumianek. Doskonałym przykładem gnąćpoziołowąherbatęzawierającą,posiadającywłaściwościantegorodzajuherbatki,którączęstopodajęsynowijestpropozycja tybakteryjne, tymianek. Ta działająca przeciwzapalnie roślina jest firmyLoyd‒herbatkaSpokojnyiDobrySen,zawierającawszystkie popularnymiczęstostosowanymśrodkiemwspomagającymlewymienione wcześniej składniki. Cowieczorny napar tej właśnie czeniechoróbgardłaikrtani.Tymol,czylizawartywtymiankuoleherbaty pomaga, nieco nadaktywnemu Konradowi, skutecznie jeketeryczny,znakomicieodkażajamęustną.Doskonałymuzupełwyciszyćsięizasnąć. nieniemtymiankujestmacierzankaosłaniającadrogioddechowe, Kompleksowe działanie herbatek funkcjonalnych opiera się a w przypadku infekcji, ułatwiająca oddychanie i odkrztuszanie. wznacznejmierzenawłaściwymdoborzewyselekcjonowanych Dlategoteżwybierającherbatkęfunkcjonalną,mającąnietylko składników. Ziołowe dary natury stanowią bezpieczną zapobiec,alerównieżukoićbólgardła,wartosięgnąćpo i‒conajważniejsze‒zdrowąalternatywędlawitanaparposiadającywskładzieteskładniki. Czywiesz,że... minwtabletkach.DziękitemumogąjestosunJako amatorka interesujących połączeń smakowych,sięgampoherbatkęZdroweGardłomarki Loyd,wskładktórej,oprócztymiankuimacierzanki,wchodzirównieżkoperwłoskiorazanyż, cenionyprzezemniezakorzennyaromat.Wartowspomniećotym,iżanyżdziałajaklekwykrztuśny,azatemjegoobecnośćwtegotypuherbatcefunkcjonalnejjestjaknajbardziejzasadna.

Herbatkileczniczeznanesąodwieków. Wnaturalnejchińskiejmedycynie,zajmują szczególnemiejsce.Regularnepicieherbatek funkcjonalnychmożepomócwzlikwidowaniu wielunieprzyjemnychdolegliwości.

Wiosenneinfekcjeczęstoidąwparzezokresową bezsennością. Na przypadłość tę cierpią również niejdnokrotnieosoby,dlaktórychzewzględówzdrowotnych,okreswczesnejwiosnypowodujenasileniedolegliwościukładupokarmowegoczyodpornościowego. Szczególnie popularnym remedium na problemy ze snem jest melisa, wykorzystywana również jako naturalny środek uspokajający,ołagodnymdziałaniu.Nicdziwnegozatem,iżzieletostosowanejestjakonieodzownyskładniknaparówułatwiającychzasypianie.Abyskutecznośćtegorodzajuherbatybyłajeszczewiększa, naparzmelisyniekiedywzbogacanyjestdodatkiemchmielu. Kwiaty chmielu zawierają bogaty zestaw witamin, składników mineralnych oraz substancji działających przeciwbakteryjnie iprzeciwzapalnie.Chmieljednakżeznanyjestprzedewszystkimze swych właściwości uspokajających, a tym samym wspomagającychzasypianie. Wybierając herbatkę funkcjonalną jako remedium przeciw bezsenności, warto sięgnąć po napar stanowiący połączenie melisy

Specyfikaherbatekfunkcjonalnychookreślonym,leczniczymdziałaniuwymagaodnas, jakoświadomychkonsumentów,szczególnego namysłunadwyboremwłaściwegoproduktu,sygnowanego marką sprawdzonego producenta. Dlatego teżdecydującsięnakonkretnegorodzajuherbatę,należypostawić przede wszystkim na wysokiej jakości zarówno wiodące, jak też wzmacniającewaloryleczniczeczysmakoweskładnikireceptury. Dlamniegwarantemtakiejjakościjestwiodącanapolskimrynku marka Loyd, więc w razie potrzeby sięgampoloydowskiepiramidki,cieszącsię zarówno smakiem, jak też efektywnym oddziaływaniem.

MONIKA LIPIŃSKA – autorka książek, artykułów podróżniczych, felietonów. Fascynatka kultury azjatyckiej, szczególnie japońskiej i chińskiej. Jej ostatnia, opublikowana w zeszłym roku książka "Herbaciarz. Gdy życie staje się podróżą" powstała przy współpracy z Panią Sylwią Mokrysz. Mama czteroletniego Konrada.

wiosna2018

5

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.beskidzkamama.pl

kowobezpieczniestosowaćzarównodorośli, jak również nieco starsze, kilkuletnie dzieci. Należy wszakże pamiętać, iż poszczególne właściwościziółmogąmocnooddziaływać naludzkiorganizm.Dlategoteżprzedpodaniem tego typu herbatki należy zasięgnąćopiniilekarza.


MAMAZOKŁADKI

Górskamama ‒życiebliskonaturyzdzieckiem RozmowazMałgorzatąJachacz-Łopata,mamą1,5rocznejGai,miłośniczkągór,aktywnegowypoczynku orazdoktoremnaukmedycznych,specjalizującąsięwswojejpracywfizjoterapiiuroginekologicznej. Rozmawiała: Anna Koczur

Fotowtle:PatrycjaKoziatek

Małgosiu, wiele mam rezygnuje ze swoich pasji po urodzeniudziecka,powiedzjakbyłozTobą?CzypojawieniesięwTwoimżyciucóreczkispowodowało,żena jakiśczasmusiałaśzapomniećowycieczkachgórskich czywręczprzeciwnie? Pojawienie się Gai nie zmieniło moich priorytetów, awręczjewzmocniło‒mamnamyśliprzebywaniebliskonatury,aktywnywypoczynek,jakościowyczaszrodziną. Góry pozwalały mi wcześniej łączyć wszystkie trzy elementy, a z córką te wycieczki nabierają smaku. Nie jest trudno pójść w ekstrema, trudność tkwi w takim spędzaniuczasu,abyzapewnićmałemudzieckukomfortizaspokoićwszystkiejegopotrzeby.Paradoksalnie, macierzyństwonieoddaliłomnieodgór,alezbliżyłodo nich moje dziecko: karmię piersią, stąd zawsze poruszamysięwnierozłącznymtandemiemama-córa.Jest toniezmierniewygodne,boniemuszęzabieraćzesobą zestawubutelek.Zmieniłysiętylkowysokości,aleodnalazłam ponownie przyjemność z włóczenia się beskidzkimi ścieżkami, od których sama jako dziecko zaczynałam. JakwtakimraziewyglądałyWaszepierwszewycieczki? Ilemiałacóreczkaijakiekierunkigórskiewybrałyście? Szanuję czas, jaki jest potrzebny każdej kobiecie na powrótdoformypociążyiporodzie,pierwszetygodnie poświęciłamnałagodnespacerywlesie,apierwszawycieczkaodrobinęwyżejodbyłasięwczwartymtygodniu życia Gai na Dębowiec. Piękne październikowe popołudnieisetkiodcienijesieni,doskonałydzień!Niedługo późniejwybraliśmysięwTatry,alewciążpozostawałam wdolinach.Jeszczeprzezkilkakolejnychmiesięcyztej perspektywypatrzyłamnaszczyty. ApamiętaszWasząnajbardziejodległąiwymagającą wycieczkę?Jakprzygotowaćdzieckonatakąwyprawę? Wczasie,kiedyGajapozwalasięnosićwnosidle,udawałonamsięzrobićwspólniebardzodługietrasy.Jedną znichwspominamszczególniemiło.ByłotowDolinie Javorovej na Słowacji, w środku lata, jeden jedyny raz

6

wiosna2018

dopisałanampogodaodranadowieczora‒atojest główny warunek na długie trasy! Doszliśmy do końca doliny,podpodejścienaLodowąPrzełęcz.Dolinajest iście alpejska, strumienie, widoki, a nawet wysokość ‒ ponad1700mn.p.m.Wycieczka,którąokreśliłabymjako wymagającą, to odcinek trasy GR20 na Korsyce, ze schroniskaCasteldeVergiodoManganu,przezdolinę dzikichkoni,obokjezioraLacNino.Widokdzikichkoni uznaliśmyzapotencjalnieatrakcyjnydlarocznegodziecka.Dolinajestbajkowa,ozielonej,szorstkiejtrawieisetkachmałychjeziorekzkrystalicznieczystąwodą.Byliśmy tamjużdwarazy.Tymrazemsięnieudało.Żebydoniej

www.beskidzkamama.pl


MAMAZOKŁADKI

Jesteśtakżedyplomowanąfizjoterapeutkązdoktoratem. Powiesz, co radzisz mamom, które chciałyby wrócićdoaktywnościpoporodzie? Czas, czas i jeszcze raz czas. Fizjologia to genialny mechanizm, który działa i dzień po dniu przywraca nam pełnąformę.Niewartotegozaburzaćiprzyspieszaćmocnymtreningiem.Wpierwszejkolejnościwartouaktywnićmięśniegłębokie,wtymmięśniekręgosłupa,brzucha idnamiednicy,którebędąpotrzebnerównieżpodczas noszeniadziecka.Codziennałagodnagimnastyka,odżywianedlazdrowia,adotegoumiarkowanywysiłektleno-

wy‒spacery,lekkiewycieczkitowedługmniezestawdla każdejmamydlapodtrzymaniaformyisamopoczucia. Zewzględunato,żednomiednicyjestwrażliwenawet dorokupoporodzie,niezachęcamdobieganiaiskakaniawcześniej,niżmięśniednamiednicyznowuzaczną pełnićswojąfunkcję. Oprócztego,żesamażyjesz aktywnie, to starasz się zaszczepiaćtotakżewinnych. Odzeszłegoroku,podhasłemMAMYWGÓRY,organiFot. Artur Wszołek zujesz rodzinne wycieczki, które cieszą się ogromną popularnością. Za nami wspólne wyjście na Kozią Górkę oraz Magurkę. Czy wtymrokurównieżplanujesztakiewydarzenie? Tak, za nami edycja letnia i jesienna, a przed nami zimowa na Szyndzielni oraz wiosenna. Ideą spotkań MAMY W GÓRY! jest zachęcenie całych rodzin do aktywnegowypoczynkunałonienatury,bezwzględu na porę roku i pogodę. Nie ukrywam, że mieszkając przezpewienczaswSzwecji,pokochałamskandynawskiepodejściedowychowaniadzieci.Podczaskażdego spotkaniaodbywająsięprelekcjetematycznedotycząceformspędzaniaczasuzmałymidziećmi,bezpieczeństwapodczastakichaktywnościoraztreningiianimacje naświeżympowietrzu.Gośćmibyłajużm.in.doradczyni noszeniawchuście,ratowniczkamedyczna,instruktorkaparalotniarstwaorazwieleinnychaktywnychosób, bezktórychspotkanianieodbyłybysię.Przezjednopopołudniewszyscyrazemspędzamyczas,rozmawiając, bawiąc się, ciesząc świeżym powietrzem i poznając wzajemnie.Outdoorʼowiludzie!Wszystkiedziecidostająnapamiątkędyplom,arodzicemamnadziejępozostajązmotywacjądowspólnychwycieczek!Zapraszam jużteraznakolejnespotkania,razemzaktywnąrodzinką DoGóryNóżkamiprzygotowujemyjużmocatrakcji

Fotowtle:PatrycjaKoziatek

dotrzeć, należało przejść przez przełęcz o wysokości ponad2100mn.p.m.,gdziebyłazupełnieinnapogoda. Mgła, mżawka i zimne podmuchy wiatru. Oczywiście, niedoszliśmytam.Zawróciliśmyzanimzrobiłosięnieprzyjemnie. Wzbudzaliśmy ogromne niedowierzanie umijanychpiechurów,niosącdzieckonaplecach.Tojuż byłajesień,auranietakprzyjazna,aGR20uznawanajest za najtrudniejszy szlak trekkingowywEuropie.Dziecko przede wszystkim musi być wygodnie niesione ‒ dla niegoidlarodzicaorazmieć komfort termiczny, czyli odpowiednie ubranie w pierwszejkolejności.Wartosprawdzać,czyniemarzną(lub przegrzewająsię)dzieckudłonie,stopyigłowa.Nawiązywaćkontakt.Zawszebierzemyzesobądobrzewyposażoną apteczkę, folię NRC, gwizdek, czołówki, zapas jedzeniaipicia,dodatkowąwarstwęprzeciwdeszczową orazdocieplającą.Towcalenasniechroniprzedzłymi warunkami,tupomożetylkozdrowyrozsądek.Wycieczkamabyćprzyjemnadlawszystkich,odmałychpodużychitymsiękierujęwwyborzetrasy.Dzieckopozwala się cieszyć samym byciem, bez ciśnienia w środku na ambitnecele.

REKLAMA

www.beskidzkamama.pl

wiosna2018

7


WYWIAD

ZdjęciaRitaLorenc

100%wydobytegopiękna! Osztucemakijażupermanentnego Makijażpermanentnywostatnimczasieprzechodziprawdziweodrodzenie.Niejestjużtatuażemnatwarzy, który dominował u nas w latach 90, a jest rodzajem sztuki. Sztuki, która wymaga nie lada umiejętności, nieustannych szkoleń, szerokiej wiedzy ‒ nie tylko z zakresu kosmetologii, ale także (albo może przede wszystkim!)zzakresurysunku,budowyanatomicznejtwarzy,teoriibarw.Toteżcorazczęściejpigmentacja, którapoprawiajakośćżyciaipozwalanaprawićbłędy‒te,zafundowaneprzeznaturę,itespowodowane chorobą.Makijażtakizostajeznaminakilkalat,wartowięczgłowąwybraćlinergistę(osobęwykonującą zabieg)iczasdlasiebieorazswojegopiękna. Otymczymjest,czyjestbezpieczny,jak,gdzieikiedygowykonaćrozmawiamyzAleksandrąWójtowicz‒ ekspertempigmentacjimedycznejimakijażupermanentnego,prowadzącąnacodzieńautorskiestudio wBielsku-Białej. Rozmawiała: Anna Koczur

Komumożnazaproponowaćformęmakijażupermanentnego? Małoktórakobietawyobrażasobiewyjściezdomubezmakijażu, mimo iż pochłania on kilka cennych minut każdego poranka. Każdaznaslubidobrzewyglądaćkażdegodnia,bezwzględuna porę.Każdaznasdostosowujemakijażdookazji,naturalniena codzień,wyraziście,okazyjnie.Agdybytak,wykonaćgopermanentnieiniemusiećrobićkażdegodnia?Makijażpermanentny to rodzaj zabiegu dla każdej kobiety, ceniącej wygodę i swój czas.Częstokorzystajązniegoosobyzabiegane,trenująceintensywnielubzawodowo,młodemamy,poświęcającewiększość swojegoczasudzieciakom.Jednakbardzoczęstopojawiająsię równieżPanie,którymtenmakijażpoprostupomaga. Jak? Makijażpermanentnytonicinnego,jakformatatuażu.Jednak wykonujesięgoprzyużyciunaturalnychminerałów,naturalnegopigmentu,któryniezawieraszkodliwychzwiązkówchemicznych.Barwnikzostajewprowadzonydośćpłytkowskórę.Toformatatuażu,którypopierwszeztatuażemnicniemawspólnego, a po drugie często niweluje różne niedoskonałości, jak ubytki wczerwieniwargowejczybrakwłoskówwłukubrwiowym.Jego ARTYKUŁ SPONSOROWANY

8

wiosna2018

obszerną dziedziną jest pigmentacja medyczna. Mowa tutaj przede wszystkim o mikropigmentacji skóry głowy i o rekonstrukcjisutka.Tozabiegidedykowaneosobomborykającymsię z różnymi problemami. W pierwszym przypadku to takie nieinwazyjne „lekarstwo” na łysienie ‒ każdego typu, alternatywadlaprzeszczepówwłosówczyśrodkówfarmaceutycznych ikosmetycznych,któreniestetyrzadkodziałają.Towprowadzeniepigmentuwskóręgłowy,takbynieróżniłsięznacznieodobszaru, na którym są włosy. Skomplikowana metoda, wymagającasporopracyidoświadczenia.Wdrugimprzypadkumamy doczynieniazjeszczebardziejwrażliwymidelikatnymtematem. Rekonstrukcjasutkatozabieg,zktóregoczęstokorzystająkobiety po amputacji piersi i ich rekonstrukcji. Tutaj niezbędna jest szerokawiedza,wyczucieidoświadczenie.Częstotokobietypo przejściupoważnychchorób,zmagającesięzutratąswojejkobiecości.Wtychzabiegachpięknejestto,żekomuśmożemytak poprostupomóc. Opiszabiegówbrzmiskomplikowanie.Jaktowygląda? Rzeczywiście, zabiegi nie należą do prostych i łatwych. Wymagająsporejwiedzyidoświadczenia.Osobazajmującasię

www.beskidzkamama.pl


WYWIAD tymtematemmusimiećokoitalent.Zmysłestetyczny to połowa sukcesu, druga połowa to ciężka, systematycznapraca.Dotegodochodząnieustanneszkolenia, takbystalepoprawiaćswójwarsztatitechniki,jakimisię pracuje.Technikisąniezwykleważne,bowiemwpływająnaostatecznykształtmakijażu.Poznajemyjezwykle biorąc udział w dodatkowych szkoleniach, podczas których możliwe jest szlifowanie swoich umiejętności czyteżstałenabywanienowych.Wtymzawodzieistotne jest ciągłe szkolenie, tak, by robić pigmentacje do granicmożliwościperfekcyjnieiprecyzyjnie. Kiedynajlepiejwykonaćtakizabieg? Każdy okres jest dobry. Wszystko zależy od naszych preferencjiinaszegoczasu.Niemaprzeciwwskazańco do pór roku - każda jest odpowiednia. Nawet wiosna

i lato, czyli czas w którym wiele osób obawia się makijażu permanentnego przez pryzmat słońca. Nie ma tutaj jednak żadnych przeciwwskazań, zalecana jest tylko odpowiednia pielęgnacja.Jeżelichodziodzień,wartowybraćtaki,wktórym dysponujemy sporą ilością czasu, bowiem pigmentacja trwa zwykle od 2 do 4 godzin. W zależności od obszaru i stopnia skomplikowania.Wartobyćwypoczętymizdrowym.Tuwarto wspomnieć też o przeciwwskazaniach. Sytuacje, w których możebyćgroźnyiniebezpiecznydlazdrowiatosytuacjejedynie związanezjegostanem,nawettakienajprostszeiparadoksalnie niegroźne,jakopryszczka.Nienależyteżwykonywaćtegotypu zabiegu przyjmując leki sterydowe, czy chorując na cukrzycę, tarczycę czy wszelkie zapalenia wirusowe. W sytuacjach normalnego stanu, niechorobowego, zabieg makijażu permanentnegojestzabiegiemcałkowiciebezpiecznymimożliwym dowykonaniawkażdymokresie. A jak wybrać gabinet spośród tych dostępnych na rynku? Ostatniopojawiasięichcałkiemsporo... Przedewszystkimsprawdzać.Wartozobaczyć,czygabinetjest

Aleksandra Wójtowicz ‒ ekspert w mikropigmentacji medycznej i permanentnej. ProwadziautorskiestudiomakijażupermanentnegoimedycznegowBielsku-Białej. Ukończyła cykl szkoleń m.in. w Beauty Balance International Micropigmentation Center,NewPermanentTechnologiesInternationalczyPermanent-StyleInternational uzyskującstosowneuprawnieniadowykonywaniamakijażupermanentnegoimedycznegowielomametodami,zarównowPolscejakiwośrodkachzagranicznych. Zwyklepracujeautorskimitechnikamiombre,któreszlifowałapodokiemświatowych mistrzówpigmentacji. Więcejnawww.wojtowiczpermanentny.pl

StudiomakijażupermanentnegoimedycznegoAleksandraWójtowicz Al.Andersa6/2,43-300Bielsko-Biała,tel.:+48501850190

wiosna2018

9

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.beskidzkamama.pl

czysty, bezpieczny, czy sprzęt jest odpowiedni, warto zapytaćobarwniki,najakichlinergistapracuje.Tetanie majątendencjędozmianykolorupojakimśczasie,stąd cena zabiegu też jest istotna. Można zajrzeć w certyfikaty, zweryfikować szkolenia. To wiedza, którą osoba wykonująca makijaże, nie mająca niczego do ukrycia, nierobiącamakijażypodejrzanymi,tanimimateriałami zpewnościsiępochwali.Podstawąjestteżdoświadczenienabieranetworzącstalemakijaże,alenierobiącich automatycznie.Zawszewartopoznaćtechniki,którymi pracujelinergista,zapytaćonie,niektóre‒wmojejocenieniesądobre,bojakmicroblading,sąbardzoinwazyjne.Zobaczcieteżgalerięprac‒tychkońcowych,jużpo wykonanejkorekcie.


ZDROWIE

Czymjest LECZENIETLENEM? Terapiahiperbarycznaczylileczenietlenemtonieinwazyjnametodaterapeutycznawykorzystująca100%tlenpod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu ‒ tzw. komorze hiperbarycznej. Ideą terapii hiperbarycznej jako metody leczenia jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojeniaiprocesównaprawczychwprzypadkuranorazinnychschorzeń.Obecniekomorahiperbarycznajestczęsto wykorzystywanajakoterapiawspomagającaleczeniewieluchoróbidolegliwości. Autor: Małgorzata Jeleśniańska Właścicielka Gabinetu Tlenoterapii w Bielsku-Białej

Cowłaściwiemożnaleczyćtlenem?

• spowalnianie procesów starzenia się skóry (zwiotczenia, przebarwienia) i narządów wewnętrznych • profilaktyka chorób przewlekłych • wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości • wspomaganie leczenia niepłodności • wspomaganie procesu leczenia po zabiegachmedycynyestetycznej•przyspieszenieprocesów rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych • problemy z wchłanianiem pokarmu ‒zaburzenia przewodu pokarmowego • choroby przewlekłe skóry (łuszczyca, pokrzywka, wysypka, rumień, AZS, trądzik) •chorobyzwiązanezniedotlenieniemtkanek•leczenie obrzęków • leczenie trudno gojących się ran • anemii • migreny, depresje • grzybice • zaburzenia potencji • przewlekłe zmęczenie • choroby układu krążenia (miażdżyca,nadciśnienie)•chorobyukładunerwowego (ADHD, Autyzm, Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona) • choroby z autoagresji i inne przewlekłe choroby zapalne.

10

wiosna2018

Terapiahiperbarycznasprzyjafizjologicznymprocesomworganizmie,usprawniającregeneracjętkanekigojenieranwprzypadku takich schorzeń jak stopa cukrzycowa, powikłania po radioterapii tkanek miękkich i kości. Sprzyja także neowaskularyzacji, czyli powstawaniu nowych naczyń w przypadku urazu lub choroby. Terapia hiperbaryczna zmniejsza stan zapalny i ma udowodnioną skuteczność w szeregu jednostek chorobowych takich jak infekcje bakteryjne, fibromialgia czy borelioza. Terapiahiperbarycznatosposóbnazahamowanieprocesów starzeniaiusprawnieniefunkcjonowaniaorganizmupoprzez ogólnoustrojowy wpływ na regenerację tkanek i poprawę odżywieniawszystkichkomórekciała.

REKLAMA

Naczympolegaterapiahiperbaryczna? Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną z najbardziej efektywnychmetoddostarczaniatlenudowszystkichkomórek ciała. Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznychbarier przenikaniaprzez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać ‒ czyli do obszarów źle ukrwionych,np.ranczyogniskudarowych.Gazyznajdującesię podzwiększonymciśnieniem(hiperbarycznym)mogąszybciej dyfundować do płynów i gromadzić się w zwiększonych stężeniach.Ekspozycjapacjentana100%tlenznajdującysiępod zwiększonymciśnieniemwszczelnympomieszczeniu,jakimjest komora hiperbaryczna, skutecznie wysyca tkanki tlenem. Tlen przenika nie tylko do czerwonych krwinek ‒ jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

Wczasiegdypacjentprzebywawkomorze,odpoczywająclub czytającgazetę,jegociałoodnosikorzyści,jakieniemogąbyć osiągnięteprzezżadeninnyrodzajterapii.

PERŁAMŁODOŚCIKosmetologiaEstetycznaiSPA ul.Cechowa10,43-300Bielsko-Biała tel:502361596;605337651

www.beskidzkamama.pl


DODATEKEDUKACYJNY

AKADEMIA MALUCHA zaprasza nazajęciaadaptacyjne dożłobkówiprzedszkoli AkademiaMaluchamieścisięwBielsku-Białejprzyul.Cieszyńskiej 70, wszelkie informacji można uzyskać pod numeremtelefonu608395053oraznanaszychfanpageʼu AkademiaMalucha

wiosna2018

11

ARTYKUŁ SPONSOROWANY REKLAMA

www.beskidzkamama.pl

Zbliża się wiosna, a co za tym idzie moment kiedy rodzice najmłodszychdziecizapisująjedożłobkówiprzedszkoli.Jeśli tejjesieniwaszedzieckoporazpierwszymapójśćdoprzedszkolalubżłobka,wartojużterazrozpocząćprzygotowania. ZpomocąprzychodziWamAkademiaMalucha,nowopowstałaplacówkaedukacyjnawBielsku-Białej,którawramach zajęćadaptacyjnychprzygotujemaluchydotegoważnego dla nich wydarzenia. Zajęcia adaptacyjno-edukacyjne dla przyszłych przedszkolaków pomogą dzieciom obniżyć lęk przedrozłąkązrodzicemirozwinąumiejętnościspołeczne. Podczas naszych 2,5 godzinnych spotkań pełnych nowych doświadczeńdzieckoweźmieudziałwzajęciachzjęzykaangielskiego (30 minut), zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznychorazruchowych.Będziemiałookazjęnadoświadczanierelacjizinnymidziećmiinauczysięfunkcjonowania w grupie rówieśników. W przyjaznej atmosferze rozwinie kreatywnośćorazwzmocnipoczucieswojejwartości,dzięki nabywaniusamodzielności.Wtrakciezajęćbędziećwiczyć wyobraźnię,logicznemyślenie,pamięć,koncentrację,dużą imałąmotorykęorazaparatmowy.


DODATEKEDUKACYJNY

Żłobek ElfikizBaśniowejKrainy Toszczególnemiejsce,wktórymdzieckorozpoczynaswojąprzygodęzeświatem.Naszymzadaniemjest przede wszystkim stworzenie dziecku warunków, w których zaspokoimy tak ważne dla jego rozwoju poczuciebezpieczeństwaiakceptacjipodczasrozłąkizrodzicami. Nasz żłobek, utworzony w 2011 roku, mieści się w budynku spełniającymwszelkienormybezpieczeństwa,amyprojektując wnętrzaidecydującojegowyposażeniuzadbaliśmyoto,bybyłowpełnibezpieczneiprzyjaznedlamałychdzieci(ergonomiczne meble, łazienka zaprojektowana specjalnie dla maluchów, zabawkiimebleposiadająatesty).Stworzyliśmy„domowe”warunki,abykażdedzieckoczułosięunasbezpiecznieiswobodnie. Pierwszelatadzieckatokluczowyokreswjegorozwoju,dlatego programrealizowanywplacówceuwzględniapełnyrozwójosobowości małego dziecka ‒ intelektualny, fizyczny, społeczny iemocjonalny.Podstawąpracyedukacyjnejjesttwórczazabawa,atakżezajęciaopartegłównienaedukacjiprzezruchoraz muzykę.Planedukacyjnyplanowanyjestzmiesięcznymwyprzedzeniem z podziałem na tygodnioweblokitematyczne.Dokładamy wszelkich starań, aby zajęciatedostosowanebyłydo wieku dzieci oraz ich umiejętności.Każdedzieckozawszemożeliczyćnanasząpomoc. Naszzespółtworzywykwalifikowanypersonel,dlaktórychpraca zdziećmijestsamąprzyjemnością,todzieleniesięnasząpasją. Mającnauwadzeto,iżkażdedzieckojestinnepodchodzimydo maluchówindywidualnie,zpełnążyczliwościąizrozumieniem‒ takabysprostaćzarównooczekiwaniomichjakirodziców.

Dowodemnato,żedzielimysięzdziećmiizrodzicaminaszymi pasjami jest fakt, iż od jakiegoś czasu sami wykonujemy sesje fotograficzne.Posiadamyprofesjonalnysprzęt,wieleteł,copozwalanamtworzyćciekawezdjęcia, a dzieci są swobodne, spokojne,wesołe. Żłobek Elfiki z Baśniowej Krainy oferujeopiekęnaddziećmizgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 24 lipca 2017rokuoopiecenaddziećmidolat3.OfertąŻłobkaobjętesą dzieciwwiekuod6miesięcydo3lat.Żłobekjestczynnyprzez całyrokwdniroboczeodponiedziałkudopiątkuwgodzinach 7.00-17.00(kalendarzdniwolnychustalanyjestzrocznymwyprzedzeniem). Wtrosceozdrowiedzieciplacówkazostaławyposażonawprofesjonalnyoczyszczaczpowietrza.Bliskośćstacjimonitorujących czystośćpowietrzapozwalanamnasystematycznesprawdzaniestanu,abyuniknąćwyjścianaspacerywtedy,gdyniejestto wskazane. Posiadamy sześcioosobowe wózki spacerowe, co pozwalanamnaczęstespacerynp.dopobliskiegoparku,czyna stadionpiłkarski. ŻłobekdofinansowanyjestzprogramuMaluchPlus2018.

Żłobek„ElfikizBaśniowejKrainy” ul.Młyńska25,Bielsko-Biała,tel.511546819 www.wbasniowejkrainie.pl,biuro@wbasniowejkrainie.pl ARTYKUŁ SPONSOROWANY

12

wiosna2018

www.beskidzkamama.pl


DODATEKEDUKACYJNY

Przedszkoleintegracyjne ElfikizBaśniowejKrainy Przedszkole, założone w 2013 roku, to placówka niepubliczna, nadzorowana przez Śląskie Kuratorium Oświaty.Elfikitomiejsceszczególne,wktórymdzieciczująsięswobodnieikomfortowo.Wykwalifikowana kadra dba o rozwój maluszków, zwracając szczególną uwagę na indywidualny rozwój dzieci. Dzieci wymagającewiększegowsparciamajązapewnioneindywidualnezajęciazpedagogiemspecjalnym. Rozwój-zależynamnabudzeniuirozwijaniuudziecizdolności muzycznych,plastycznychijęzykowych,atakżeinnych,indywidualnych uzdolnień i talentów. Pomaga nam w tym szeroki wachlarzzajęćdodatkowychinowoczesnemetodypracy.Dzieci mająmożliwośćkorzystaniazzajęć:językaangielskiego,rytmiki, zajęćlogopedycznych,zajęćmiędzykulturowych,zajęćzzumby, dogoterapii. Prowadzimy również liczne popołudniowe kółka zainteresowań: kolorowy świat bajek, mali muzykanci, kuchcikowo,muzykairuch,tajemniczyświateksperymentów. Warunkilokalowewbudynkuprzedszkola(ponad200m²)-posiadamyczterysalewtymsalęSI‒doćwiczeńintegracjisensorycznej,szatnię,zapleczekuchenneoraztoaletyprzystosowane do małych dzieci. Dzieci mają możliwość leżakowania (dzieci młodsze),dziecistarszemająwtymczasierelakspoobiednisłuchając czytanych książek lub muzyki relaksacyjnej. Na terenie przedszkolaznajdujesiętakżeogrodzonyplaczabaw.Całyteren przedszkola jest ogrodzony i zabezpieczony bramą (i bramką) otwieranątylkonapin. Zapisy‒wmiaręwolnychmiejscdziecisąprzyjmowanewciągu całegorokukalendarzowego.Rezerwacjamiejscanastępujepo wypisaniuprzezrodzica/opiekunaprawnegostosownychdokumentóworazpowpłaciewpisowegowwysokości300zł.Dzieci zorzeczeniem‒abonament0zł.Wtymrokuutworzonazostała najmłodszagrupadwulatków.Naszakadratozespółmłodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywaneprzezdzieci'ciociami',wswojejpracytworzącciepłą i przyjazną atmosferę, budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne. Wyjściadodatkowe-np.:doteatru,książnicybeskidzkiej,domuzeum, do straży, Bielskiego Centrum Kultury oraz wiele ciekawychwycieczekwtymnp.:doChlebowejChaty,doMiniZoo wtymteżdoZoowOstrawie,doZatoru,doradiaiwieleinnych

Przedszkole„ElfikizBaśniowejKrainy” ul.Listopadowa21,Bielsko-Biała,tel.511546819, www.wbasniowejkrainie.pl,biuro@wbasniowejkrainie.pl

wiosna2018

13

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.beskidzkamama.pl

ciekawychatrakcji.Zapraszamyrównieżdonaswieleciekawych ludzi, organizujemy np.: pokazy gry w szachy, pokazy motyli egzotycznych, płazów, patyczaków, pokazy teatralne, pokazy „CzłowiekaOrkiestry”,warsztatykulinarne. Wtrosceozdrowiedzieciplacówkazostaławyposażonawprofesjonalnyoczyszczaczpowietrza.Bliskośćstacjimonitorujących czystośćpowietrzapozwalanamnasystematycznesprawdzaniestanu,abyuniknąćwyjścianaspacerywtedy,gdyniejestto wskazane.


DODATEKEDUKACYJNY

Językangielski,czyli WIELKAPRZYGODA Bycie dzieckiem wiąże się z potrzebą odkrywania i nazywania coraz to nowszychzjawisk.Pojmujęnauczaniedziecijęzykaangielskiegorównież jakozaproszenieichdowzięciaudziałuwniezwykłejprzygodzieniezwiązanejjedynieznowymdźwiękiemsłów,alerównieżzprzeżywaniemruchu, gestu,obrazu-słowemwszystkiegotego,copotrzebne,abyspowodować radość i zaciekawienie. Obserwując poczynania moich uczniów, jestem przekonany,żewartotęprzygodęrozpocząćstosunkowoszybko. Autor: Jan Bąk Właściciel Little Top w Bielsku-Białej

Istotnyjestfaktprzyzwyczajaniadzieckadodźwiękówjęzykaangielskiego;wtensposóbszybciejopanujeumiejętnośćrozróżnianiaakcentów,comaznaczącywpływnabudowanieprzeznie językowegoobrazuświata.Jakwynikazbadańmózgdzieckado wieku5-6latinaczejabsorbujejęzyk.Wtymwiekudzieckonabywaprawidłowegoakcentuwłaściwegodladanegojęzyka,co oznacza, że w pewnym sensie wczesne rozpoczęcie nauki spowoduje,żeobajęzykistająsiędlaniegobardziej„naturalne”, coznacznieułatwikomunikacjęwprzyszłości.Niezwykleważne jestwięc,abydziecko,którerozpoczynanaukę,słyszałopoprawnyakcent;pozwolitonawyeliminowaniewielutrudnościwpóźniejszymprocesieedukacji. W grupie! Myślę, że tę przygodę warto przeżywać w grupie rówieśniczej. Łatwiej jest wtedy dziecku przezwyciężyć barierę strachuspowodowanąnowymmiejscemczy„dziwnością”słów, któremożesłyszećporazpierwszywżyciu.Książkiedukacyjne dladziecizawierająwielećwiczeń,dziękiktórymdzieckorozwija swoją selektywność czy czujność, jednak uczestnictwo w zajęciach,naktórychczekajeprzygoda,prawdziwa„burza”zdarzeń, emocji,muzykiiopowieścibędącarównieżudziałemkolegów ikoleżanekznaczniebardziejmotywujejedopoznawaniaświata. Tak,naukajęzykaangielskiegotorównieżpoznawanieświata! Ważne,ktouczy!Odpowiedniepodejścieiokazywanieemocji jest dla mnie niezwykle ważne; pozwala dzieciom oswoić się zbrzmieniemsłów,zichswoistąinnością,któradziękiznanymim gestomstajesięniezauważalna,mawsobierównocześniecoś tajemniczego,cokażdedzieckochceodkryć.Nauczaniemałych dziecijęzykaangielskiegotonietylkopiosenkiczywierszyki.Na

zajęciachdziecibawiąsię,uczestnicząwsytuacjach,któremają przynieśćokreślonyrezultat,czyliwykonaniejakiegośćwiczenia czyzadania.Prostaczynnośćrozpoczynającadanązabawę,określonyzwrotczypochwała,sądlamłodegoczłowiekaniezwykle ważne.Dziecispontaniczniereagująnapostawęprowadzącego, głos,sposóbwypowiadaniasłów.Zczasemwytwarzasięspecyficzny rytuał zajęciowy, w którym określone słowa odgrywają niezwykle istotną funkcję i często są rozumiane przez dzieci wsposóbnaturalny,możnapowiedzieć„mechaniczny”.Takasystematycznośćjestkluczowa,ponieważzaspokajaonapotrzebę bezpieczeństwa,nabaziektórejmożnabudowaćcoraztonowszeobszaryjęzykowe. Mamo,powiedziałemTopkowi„YouʼreWelcome!”Nakażdych moichzajęciach,niezależnieodtego,czyuczędzieciwwieku przedszkolnym,czystarsze,pojawiasięmaskotka‒bączekTopek. Szczególnie najmłodsi w niezwykły sposób przeżywają każdespotkaniezTopkiem;witająsięznim,zapraszajądozabawy,prosząopomoc,gdymajądowykonaniaciekawezadanie lubpoprostuchcąsięznimpodzielićradościązwiązanązwykonania danego ćwiczenia. Uruchamia to niezwykłą „lawinę” słów i fraz, która niejako dodatkowo wzbogaca słownictwo. Dzieciwidzą,żemójmałypomocnikteżczasamimiewapewne trudności,którenieomijająrównieżich:jestnieśmiały,zmęczony, boisięczegoślubpoprostuniemanacośochoty.CzęstotowłaśniedziecimotywująTopkadodziałania,sprawiają,żereaguje uśmiechemichętniepodejmujewyzwania.Tamoc„wpływania” naotaczającydzieckoświatjestniezwykłaisprawia,żeczasami zpodziwempatrzęnamałeistotyzgromadzonenasali.

Artykuł powstał we współpracy z: LittleTop ul.Łagodna27aBielsko-Biała,tel.501698340 www.littletop.pl|Fb/angielski.littletop ARTYKUŁ SPONSOROWANY

14

wiosna2018

www.beskidzkamama.pl


TWÓRCZO

Rysunekdziecka najegowłasnejkoszulcelubkubku? BrakCipomysłunawyjątkowyprezentzokazjiDniaMamy,DniaDziecka, komunii, urodzin, a może ślubu? Agencja Reklamy GMG z Bielska-Białej stworzyła świetną ofertę pamiątkowych gadżetów, które zaskoczą niejednegoobdarowanego. HIT! Gadżety z rysunkiem dziecka? Już dziś pomyśl o Dniu MamyalboDniuDziecka! Wystarczy, że Twoja pociecha narysuje na kartce obrazek, np. laurkędlakogośbliskiego,amożezostaćonaodwzorowanana różnegorodzajupowierzchniach.Potemjużwystarczytylko,że taką laurkę wyślesz skanem do agencji GMG. Nie ma też problemu z odbiorem osobistym lub wysłaniem gotowego gadżetudrogąpocztową.

HIT!Plastrybrzozyjakomagnesy JakzdradzanamIwonaBartyzel‒właścicielkaagencji:„Hitem ostatnichtygodnisągadżetywformieplastrabrzozysłużącego zamagnes.Natakimprzedmiociemożemyumieścićlogo,napis lubwybranezdjęcie.” Oferta gadżetów realizowana jest już od 1 sztuki. Oferta skierowana także do firm. Na stronie www agencji GMG znajdziecie wiele pomysłowych gadżetów reklamowych, np. skrzynkinawinozgrawerem.Nakażdymprzedmiociemożna umieścićdowolnytekst,grafikęlubzdjęcie.

AgencjaReklamowaGMG ul.Górska3043-300Bielsko-Biała Tel.534403276 sklep@global-gadzetyreklamowe.pl http://global-gadzetyreklamowe.pl 

wiosna2018

15

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.beskidzkamama.pl


OGŁOSZENIA

„Mały robot. Wielki nauczyciel” Ofertawarsztatówzprogramowaniadladzieciwwieku przedszkolnymiwczesnoszkolnym. Dedykowanywiek:4-10lat Czastrwania:ok.30minutlubjednostkalekcyjna ChętnieodwiedzimyprzedszkolelubszkołęTwojegodziecka. Cenadouzgodnienia.

Tel.507745186,mail:biuro@koduli.pl www.koduli.pl https://www.facebook.com/koduli

TareklamazostaławylicytowananarzeczWielkiejOrkiestryŚwiątecznejPomocy

REKLAMA

16

wiosna2018

www.beskidzkamama.pl


DENTYSTARADZI

Wciążyustomatologa FAKTYIMITY! Statystykipodają,żeok.18%porodówprzedwczesnychiporodówzakończonychurodzeniemdzieckazniską wagąurodzeniowązwiązanychjestzchorobamiprzyzębiaistanamizapalnymijamyustnejmatki.*Jeśliwięc planujeszciążę,udajsięwpierwszejkolejnościdostomatologa,abywyeliminowaćpotencjalnezagrożenia.Jeśli jednak już jesteś w ciąży, to bardzo istotne, aby znaleźć dobrego dentystę ponieważ leczenie kobiet w ciąży wymagaszczególnejostrożnościiwiedzy. Autor: lek. dent. Marzena Borkowska Klinika Dental City w Bielsku-Białej

Czyciążaosłabiainiszczyzęby? Nie. Prawdą jest natomiast, że kobiety w ciąży mają większe problemy z zębami. Jest to jednak spowodowane niekorzystnymidlauzębieniazmianamiwdiecie-spożywaniemdużej ilościcukrów,nocnympodjadaniem,czynieregularnymiposiłkami. Takie zmiany wynikają z huśtawki nastrojów spowodowanej szalejącymi hormonami. W połączeniu z mniejszym wydzielaniem śliny w I i II trymestrze ciąży, potrafi to mocno zagrozićnaszymzębom.WItrymestrzedodatkowodochodzą jeszczenieprawidłowościzwiązanezukładempokarmowym‒ między innymi wymioty, uszkadzające szkliwo i dodatkowo obniżającepHjamyustnej. Czymożnaleczyćzębybędącwciąży? Tak, a nawet trzeba! Zapalenie przyzębia, okostnej czy ropnie mogą być zagrożeniem dla dziecka, spowodować poronienie lubprzedwczesnyporód.*Podobnieniemożnapozostawićbez leczenia zęba, który wymaga leczenia kanałowego. Jeśli nie pozbędziemysięinfekcji,doprowadzimydorozprzestrzenienia się stanu zapalnego. W stomatologii do leczenia kanałowego wykorzystywanesąendometry,którepozwalająnabezpieczne mierzeniedługościkanałuijegowypełnienie. Kiedynajlepiejleczyćzębywciąży? Jeśli wizyty są planowane, lepiej wybrać się do stomatologa wIItrymestrzeciąży.Oczywiścieniemówimywtymprzypadku ostanachostrych,którewymagająnatychmiastowychdziałań. Czymożnaleczyćzębywznieczuleniu? I tak i nie. Na pewno nie powinno być wykonywane leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym. Stosowanie jednak środków

www.beskidzkamama.pl

znieczulających miejscowo u kobiet w ciąży jest bezpieczne. Kiedyś znieczulało się głównie lidokainą 2% bez zawartości adrenaliny,jednakjesttoznieczuleniedośćsłabeiniezawsze skuteczne.Obecniestosujesięartykainę4%znajmniejsząmożliwą zawartością adrenaliny (1:200 000). Warto jednak tutaj podkreślić,żeartykainacharakteryzujesiębardzokrótkimokresempółtrwania(bardzoszybkosięrozkłada)‒około20minut. Dotegobardzowysokiprocentwiązaniazbiałkamiosocza(94%, dlaporównanialidokaina‒77%)orazograniczoneprzechodzenieprzezłożysko(cojestbardzoistotnewtymkontekście).Dziękisiledziałaniawystarczyjejpodaćbardzoniewiele,aleczenie jestwtedydlakobietybezbolesne. CzymożnarobićRTGzębówwciąży? Tak. Należy je jednak ograniczyć do niezbędnego minimum. Amerykańskie National Council on Radiation Protection podkreśla, że dawka 50mSv nie ma wpływu na powstawanie wad wrodzonych u płodu. Jedno małe zdjęcie RTG aparatem cyfrowym to dawka 1,5µSv, czyli wykonując ponad 30 tysięcy takichzdjęćnadalmieścimysięwbezpiecznejdawce. Czy można sobie profilaktycznie wykonać profesjonalnie oczyszczeniezębówwciąży? Tak,anawetbyłobytowskazane,takżewczasieciąży.Zabiegi stomatologiczne‒usuwanieosadu,płytkinazębnejikamienia chroniprzedrozwojembakteriiipowstawaniempróchnicy.Do wyboru są piaskarki, szczoteczki polerujące, scalery (niewskazane jest jedynie usuwanie kamienia nazębnego skalerami ultradźwiękowymi). Popierwszeprofilaktyka! Droga przyszła i obecna mamo! Dla dobra swojego i dziecka, pamiętajowizytachkontrolnych,którepowinnyodbywaćsięco 6 miesięcy, a w ciąży min dwa razy. Najgorsze jest bowiem odkładanieleczenia„napotem”. *W kilku dużych prospektywnych badaniach obserwacyjnych stwierdzono silny związek między zakażeniami przyzębia u matek a występowaniem porodów przedwczesnych. W metaanalizie badań obserwacyjnych, która została opublikowana w 2007 roku, stwierdzono, że choroba przyzębia wiązała się z 2,8 razy większym ryzykiem porodu przedwczesnego. Vergnes JN, Sixou M. Preterm low birth weight and maternal periodontal status: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2007;196(2):135. e1-135.e7.

wiosna2018

17


MAMARADZI

Radydlaprzyszłychmambliźniąt Zostaniesz mamą bliźniąt! Gratuluję całym sercem każdej z Was, która podwójnym szczęściem została obdarowana.Jestemprzekonana,żewpierwszychchwilachpousłyszeniudobrychwieściizobaczeniuswoich dzieci na monitorze lekarskiej aparatury, byłaś w szoku. Bliźniaki to ogrom pracy, ale przede wszystkim to podwójneszczęście,któreniejednokrotnieuzmysłowiCijaksilnąkobietąjesteś. Autor: Natalia Kajstura www.jantkowamama.pl

Wybórlekarzaiszpitala Wybór lekarza, który będzie prowadził ciążę, to pierwsza, najważniejszadecyzjaprzedjakąstaniesz.Jeślimaszjużginekologa, któremuufasz,jesteśzadowolonazprzebieguwizyt,tenaspekt maszzasobą.Musiszmiećpoczucie,że”jesteśwdobrychrękach”. Niemanicgorszegoniżniepewnośćozdrowiedzieci.Biorącpod uwagę fakt, że w trakcie ciąży może zaistnieć potrzeba hospitalizacji najlepiej będzie, jeśli Twój lekarz prowadzący, będzie również pracował w szpitalu, do którego będziesz kierowana. ZagwarantowanybędziedziękitemuciągopiekinadTobąidziećmiprzezlekarzarównieżwszpitalu.Niezwykleważnejestto,aby wybrać taki szpital, który posiada oddział intensywnej opieki neonatologicznej. W razie przedwczesnego porodu dzieci będą miałyzapewnionąwłaściwąopiekę,bezkoniecznościprzewożeniadoinnegoszpitala. Dbajokręgosłup Wciążybliźniaczejwartozadbaćoswójkręgosłup.Wartoregularniechodzićnabasen,wykonywaćodpowiedniećwiczenia,po konsultacji z lekarzem zdecydować się na profesjonalny masaż. Pamiętaj,żepoporodzieTwojeplecyniebędąmiałyszansyna szybkiodpoczynek.Schylaniesię,podnoszenie,noszeniebędzie naporządkudziennym. Niemartwsięnazapas Komplikacje w przypadku ciąż mnogich zdarzają się zdecydowanieczęściejniżprzyciążachpojedynczych.Takiesąmedyczne fakty.Nieoznaczatojednak,żekażdaciążazakończysięprzedwczesnymporodem.Iotymmusiszpamiętać.Wmomencie,gdy dowiadujeszsięodlekarza,żepodTwoimsercembijądwaprawidłowo rozwijające się serduszka nie zakładaj, że poród nastąpi zdecydowaniewcześniejniżpowinien.

Zdystansemdo”życzliwych” Zdecydowana większość rodziny, znajomych, bądź nieznajomych na ulicy będziegratulowaćstanu,wktórymjesteś.Niemniejjednakprawdopodobieństwousłyszeniasłowa“współczuję”jestzdecydowaniewyższe,niż przyciążypojedynczej.Mogąznaleźćsiętakiewybitnejednostki, którepoczująpotrzebępodzieleniasięzprzyszłąmamąbliźniąt historiami,którezpewnościąniebędąmiałynacelupozytywnego nastawieniadotego,coprzedTobą.Możeszusłyszećopowiastki mrożącekrewwżyłachnatematproblemówzciążą,okoszmarnychpierwszychlatachzbliźniakami,opodwójnychproblemach, nieprzespanychlatach.TylkospokójCięuratuje. Nieodkładajsprawważnychnapóźniej Zacznijkompletowaćwyprawkęwdrugimtrymestrzeciąży.Miej w szafie podstawowe rzeczy potrzebne na czas pobytu szpitalnego. Nigdy nie wiadomo, czy nie zajdzie potrzeba nagłej hospitalizacji w czasie ciąży. Sprawą niezwykle ważną przy bliźniakach jest zakup wózka. Podjęcie szybkiej decyzji bez wcześniejszejanalizytematuwózkówmożeskutkowaćtym,żejużpo pierwszychwspólnychspacerachbędzieszmiećochotęwymienićgonanowymodel.Jeśliplanujeszremont,musiszwywiązać sięzezleceńzawodowych,odwlekaszwymianęważnychdokumentównieczekaj,ażlekarzwyznaczydatęrozwiązanialubpojawiąsięskurczeprzepowiadająceporód.

Wychowywanie bliźniaków to wyzwanieinajważniejszaprzygodawżyciu. JantkowaMamatoblognietylkoobliźniakach.Każdamama odnajdziewnimkawałekswojejrzeczywistości.Jestśmiesznie, wzruszająco, sarkastycznie,prawdziwie.

18

wiosna2018

www.beskidzkamama.pl


INSPIRACJE

Przestrzeńpomocnawwychowaniu Corazwięcejdojrzałychemocjonalnierodzicówdostrzegawartośćświadomegodobieraniaelementówwprzestrzenidomowej.Przestrzeńdomowapowinnauwzględniaćcharakteripotrzebywszystkichdomowników,również dzieci. Autor: Witold Deka Właściciel Foto u Jarka – Vistudio w Żywcu

Warto,abyaranżacjapokojuizastosowanychwnichfototapet, elementówdekoratorskichwnętrzbyłazgodnazcharakterem dziecka,coprzysłużysięwzmacnianiujegopozytywnychcech. Dobierającdetalewystrojuwnętrzwartoporozmawiaćzdzieckiem,ajeślijestmniejsze„przejśćsięnaczworaka”popomieszczeniu,cozaowocujedlanasnowąperspektywąpostrzegania rzeczywistościipomożewprawidłowymdoborzeelementów wnętrzwprzestrzeninaszegoogniskadomowego.

Wnętrza, o które zadbamy od samego początku rozwiną wrażliwość estetyczną dzieci, a tym samym wpłyną na harmonię przestrzeni prywatnej i publicznej w przyszłości nowych pokoleń.

Przestrzeńpomocnawwychowaniutoaranżacjapokojudziecięcego,którawzmacniaosobowość,czylipomagawrozwoju intelektualnym, rozwija zmysły estetyczne, wyobraźnię czy ugruntowuje zainteresowania dziecka. Do tego celu będzie również służyło tematyczne urządzenie pokoju, czyli „motyw przewodni pokoju”. Estetycznym zabiegiem w uzyskaniu takiego efektu są np. fototapety, obrazy na płótnie, fotografie oprawionewciekaweramyczynawetwydrukinabezpiecznym szkle.Nowymtrendemjestdruknatekstyliach,któryjestciepło przyjmowanyprzeznajmłodszych.

Zrobienie dzieciom niespodzianki poprzez wypełnienie ściany ulubionymmotywemlubbohateremstworzyimniesamowitą przestrzeń do dorastania i poznawania świata. Spersonalizowanetabliceszklanesuchościeralne,tablicemagnetyczneczy naklejki podłogowe do zabawy, dzięki najnowszym technologiomprodukcyjnym,mogąbyćstosowanewmieszkaniachbez obaw o uszkodzenie elementów trwałych. Personalizowanie otoczenia kuchennego, salonu, sypialni, czy łazienki i ubikacji możewspomócnaswprocesiewychowawczymizachęcićnp. najmłodszegodomownikadokorzystaniaztoaletywprzestrzeni przyjaznej dla niego i wywołującej w nim miłe skojarzenia. Firmyspecjalizującesięwusługachwnętrzarskichoferująnam szeroki wybór materiałów. Zapewniają one duży komfort, wysokąjakość,wysokienormyekologiczneiniesamowityefekt. Rodzinaidentyfikującasięzotoczeniem, w którym przebywa posiada mocny fundament do wzmacniania siły rodzinnej na przyszłość, a dzieci wychowywane w przestrzeni przyjaznej domownikom, na którą miały wpływ czują „że są u siebie” ichcądotejprzestrzeniwracać, co jest najpiękniejszą nagrodą dlakażdegoświadomegorodzicawprocesiewychowawczym.

Fototapety stosowane przez rodziców w łazienkach czy ubikacjach są łatwe w demontażu i nie pozostawiają zniszczeń po okresie nauki dziecka korzystania z tej przestrzeni domu.

Indywidualne fototapety zaprojektowane dla naszych najbliższych nadają wnętrzom blasku, którego nie osiągniemy korzystając z tapet produkowanych na masową skalę.

Artykuł powstał we współpracy z: WitoldDeka,WłaścicielStudiaReklamy"ViStudio” www.vistudio.com.pl, 606141643,biuro@vistudio.com.pl

www.beskidzkamama.pl

wiosna2018

19


PEDAGOGRADZI

Dzieci musząnauczyćsię JAKSIĘUCZYĆ Kiedynaszedzieckobyłomalutkie,załatwiałosięwpieluszki,oblizywałopaluszki,wypluwałojedzenienasiebie iuroczobrudziłonimwszystkowkoło.Naszmaluszekbyłcałkowiciespontanicznyinaturalny. Autor: Ewa Marek Właścicielka Akademii Nauki w Bielsku-Białej

Aleprzyszedłczas,kiedyrozpocząłsiętreningczystości.Cywilizacjaikulturazaczęłakształtowaćnaturę.Dzieckouczyłosięjak korzystać z toalety, ze sztućców, opanowywało nawyk mycia rączekprzedjedzeniemimyciaząbkówpoposiłku.Dziękitemu treningowi dziś dziecko ma wiedzę i umiejętność odpowiedniego zachowania i poruszania się cywilizowanym świecie. Oczywiściedziecibuntowałysięprzedograniczeniemichnatury,alemyrodzicezcierpliwościąkształtowaliśmichnawykihigienicznewiedząc,żesąniezbędneiwytrwaleprzypominaliśmy: umyjrączkiprzedposiłkiem,umyjząbkipojedzeniuitp.Zczasemnawykistałysiętaksilne,żeczynnościteniewymagająjuż przypominania.Gdybyśmyzaniedbalitreningczystościwokresieprzedszkola,naszedzieckomogłobymiećsporeproblemy wszkoleipóźniejwpracy. Uczeniesięinaturalnyinstynkt Każde dziecko rodzi się z olbrzymią zdolnością adaptacyjną. Dziecibłyskawicznieopanowująmowęludzką(gdybywotoczeniudzieckamówionodwomajęzykami,beztruduposługiwałby sięnimi).Gdybynaszedzieckourodziłosięwbuszu,potrafiłoby wspinaćsięnadrzewaiłapaćjaszczurki.Zdolnościadaptacyjne opierająsięnapierwotnyminstynkcieczłowieka.Jednakinstynkt tentylkowograniczonymzakresiesprawdzasięwprzyswajaniu wiedzyszkolnej,gdyższkołajest„produktem”kulturyicywilizacji i wymaga bardziej wyrafinowanych umiejętności uczenia się (takjaksztućcesąpotrzebnedojedzeniawcywilizowanejrestauracji).Niktnieurodziłsięzumiejętnościąjedzeniasztućcami, iniktnieurodziłsięzumiejętnościąprzyswajaniawiedzyszkolnej,abazowaniewszkoletylkonainstynkcieizdolnościdoadaptacji,możeokazaćsięniewystarczające. Uczeniatrzebasięnauczyć Takjakprzedszkolejestczasemnatreningczystości,takszkoła jestczasemnatreningumiejętnościzwiązanychzuczeniemsię.

20

wiosna2018

Treningczystościinaukaposługiwaniasięsztućcamiwymaga czasu i troski. Jednak nie mniejszej troski wymaga nauczenie dziecka, jak posługiwać się własną pamięcią, rozwijanie jego zdolnościdokoncentracjiczybiegłościwczytania.Pragniemy, żebynaszedzieckopotrafiłosamodzielniesięuczyć,żebyzapamiętywało wiadomości z lekcji, pilnie odrabiało zadania domoweimiałodobrestopnie.Aleczydzieciwiedząjaksięuczyć? Otaczamy dziecko informacjami i oczekujemy, że gładko je wchłoną.Owszem,dzieciwchłaniająwiedzęnatylenailepotrafią,aleczęstookupionejesttodużymwysiłkiemistresem.Jeżeli nauczymydziecijaksięuczyć,będąmogłyczerpaćznaukiwięcejprzyjemności,awypracowanenawykibędąprocentowaćdo końcażycia. Historiaibólbrzucha Pewna dziewczynka miała olbrzymie problemy na lekcjach historii.Byłazagrożonaocenąniedostateczną.Lekcjetewiązały sięzolbrzymimstresem.Dziewczynka,kiedywchodziłanalekcję miałapotężnysupełwbrzuchu.Nasamąmyślosprawdzianie z historii dostawała rozstroju żołądka. Aż do momentu, kiedy poznała metodę nielinearnego notowania i zaczęła tworzyć MapyMyśli,któreułatwiłyjejorganizowaniewiedzyhistorycznej w piękne, kolorowe schematy graficzne. Opanowała również technikipamięcioweidziękinimbeztruduzapamiętywaładaty wszelkich wydarzeń. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Zaczęłaotrzymywaćzhistoriibardzodobrestopnie. Artykuł powstał we współpracy z: Bielsko-Biała ul.Górska3a tel.(33)8151514 www.akademiabielsko.pl

www.beskidzkamama.pl


BIZNES

BusinessPartnersClubwspiera

przedsiębiorczośćwspółczesnychmatek W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na kompetencje miękkie/społeczne u swoich pracowników. Jak się okazuje to właśnie one stają się ostatnio kluczowymi elementami kwalifikacji zawodowych. Nowoczesne kobiety cenią sobie pracę i rozwój zawodowy, które dają poczucie spełnienia i podwyższają samoocenę. Pracodawca docenia zalety kobiety przedsiębiorczej i chętnie skłania się ku jej miękkim umiejętnościom, do których należą odporność na stres i działanie pod presją czasu, empatia powiązanazinteligencjąemocjonalnąiwreszciezdolnościinterpersonalne.Ponadto,jaksięokazuje,większośćkobietposiada unikalny zestaw cech charakteryzujących dobrego managera firmy. Szczególnie, współczesne młode matki wykazują chęci izdolnościdopodejmowaniatrudnychwyzwańisąwytrwałe wdążeniudowyznaczonychcelów.Niebojąsięporażekiwytrwale pokonują wszelkie przeciwności losu. Potrafią świetnie gospodarowaćczasemiustalaćpriorytetydlazadań. Cojestwtakimrazieczynnikiem,któryblokujerozwój przedsiębiorczościwśródmatek?Dlaczegotakwielez nich rezygnuje z prowadzenia własnej działalności gospodarczej?Dlaczegopotencjałktórymdysponują młodekobietytakczęstopozostajeniewykorzystany? Zdaniemnaszychspecjalistówtowłaśniebrakinformacjiiprzekonanie,żeprowadzeniefirmyjestzbyttrudneiwymagawysokichkwalifikacjiwzakresieksięgowości,prawa,finansówimarketingu ‒ jest czynnikiem ograniczającym rozwój zawodowy kobiet. Wiele z nich ulega stereotypowemu myśleniu, że prowadzenie firmy jest wyłącznie dla mężczyzn. Nic bardziej mylnego. BusinessPartnersClub wspierakobietynaróżnychpłaszczyznachichdziałaniazarównowsferzezawodowejm.in.poprzez znalezieniefinansowanianarozpoczęcielubrozwójdziałalności gospodarczej, jak i rodzinnej np. przy zakładaniu funduszu oszczędnościowegodladzieckalubposzukiwaniuopłacalnego kredytu na mieszkanie lub nowy dom dla rozwijającej się rodziny.MisjąBPCjeststworzeniekażdemuklientowioptymalnychwarunkówdorozwojuosobistegoizawodowego,dlatego otrzymujeonindywidualnegoopiekunaBPC,którypomagamu wtworzeniuwizjiprzyszłościfirmyirodzinypoprzezplanowanie konkretnychdziałańiorganizacjępracyspecjalistów.Specjaliści BPC wspomagają klienta w realizacji celów biznesowych,

Oferta BPC skierowana jest również do osób, które nie chcą prowadzić własnej działalności gospodarczej, a chciałyby podjąć ciekawą idobrzepłatnąpracę.Szczególnie młode mamy, które chcą po okresie macierzyńskimwrócićdopracy,mogą znaleźć w BPC partnera w sprawach dotyczących doradztwaHR.BPCwspiera także kobiety, które chcą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, ale znajdują się w trudnej sytuacji zawodowejlubskorzystaćzporady prawnejiuzyskaćwyższealimenty. Na celowniku zainteresowań BPC zawsze jest klient i jego potrzebydlategoprzedsiębiorczekobietymogąznaleźćwnas zaufanegopartnera,którywprowadzijewświatbiznesuiobjaśni podstawy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekaże niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia finansów. Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy do współpracy zBusinessPartnersClub.

BusinessPartnersClub ul.Komorowicka39 43-300Bielsko-Biała Tel:338180069 Email:info@bpc.pl www.bpc.pl

wiosna2018

21

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.beskidzkamama.pl

pomagają zwiększyć rentowność firmy i dbają o jej oszczędności.Wszystkopotoabyprowadzeniedziałalnościbyłoprzyjemneiprzynosiłosatysfakcjeklientowiiwymiernekorzyścidla całejjegorodziny.


MIEJSCA

Cenneolejezrodzinnej tłoczni

ZakładPrzetwórstwaRoślinOleistychFA-OILSjestniewielkąrodzinnątłocznią,założonąiprowadzonąprzez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, wykształcenie, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe wprzemyśletłuszczowymipasjędlazdrowegostylużycia.Tłoczniapowstaławroku2012ijestzlokalizowania wZabrzeguokoło12kmodBielska-Białej.Zajmujemysięprodukcjąolejówtłoczonychnazimnoorazinnych, wartościowychproduktówspożywczych(mąk,środkówprzyprawowychorazziołowych). Wszystkieproduktynaszejfirmysącałkowicienaturalne‒proces produkcji obejmuje jedynie mechaniczną obróbkę surowca (wytłaczanie,rozdrabnianie),nażadnymzetapówniestosujemy dodatków (przeciwutleniaczy, konserwantów, aromatów, barwnikówitp.). AktualniewofercietłoczniFA-OILSznajdująsięnastępująceoleje tłoczonenazimno,nierafinowane:zczarnuszkisiewnej,zostropestuplamistego,ostropestowo-czarnuszkowy,dyniowy,lniany, migdałowy,sezamowy,konopny,zwiesiołka,słonecznikowy,rzepakowyorazkokosowy. OlejeFA-OILStłoczymywniskiej temperaturze stosując odpowiednio zaprojektowne prasyślimakowe.Pozyskiwne wtensposóbolejesąbogate wnaturalneskładnikiodżycze takie jak: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy (głównie witaminy: E, A, D, K), fitosterole oraz naturalne antyoksydanty.Dziękitakiejmetodzietłoczeniaskładnikitepozostają wolejuzzachowaniemswojejnaturalnejstrukturyiaktywności biologicznej. Szczególna wartość olejów tłoczonych na zimno, nierafinowanychwynikazwysokiejzawartościniezbędnychnienasyconych kwasówtłuszczowych(NNKT).Kwasytenazwano„niezbędnymi” gdyżorganizmludzkiniejestwstaniesamodzielnieichwytwoARTYKUŁ SPONSOROWANY

22

wiosna2018

rzyćimusząonebyćdostarczonedoorganizmuwrazzpożywieniem. NNKT stanowią budulec błon komórkowych wszystkich komórekludzkiegoorganizmuorazregulująprocesyfizjologiczne. Do najważniejszych NNKT, występujących w olejach tłoczonychnazimnozaliczamy:kwasalfa-linolenowy,należącydo kwasówzgrupyomega-3,atakżekwasy:linolowyorazgammalinolenowy (GLA), należące do grupy kwasów omega-6. Dieta bogatawOmega-3iOmega-6jestszczególnieważnawprzypadkukobietwciążyimatekkarmiących,gdyżwspomagarozwójmózguorazoczupłoduidziecikarmionychpiersią(szczególniepolecamyolejlniany,wiesiołkowy,konopny). Kolejnąważnągrupąskładnikówwiększościnaszycholejówsą fitosterole.Wykazano,żespożywanieproduktówbogatychwfitosterole umożliwia obniżenie poziomu „złego” cholesterolu (LDL)wekrwi,comożezapobiegaćchorobomukładukrążenia. SzczegółowyopiskażdegoproduktuznajdąPaństwona naszejstronieinternetowej:www.fa-oils.pl. Wszystkie produkty FA-OILS są do nabycia w sklepie internetowym:www.fa-oils.plorazwdobrychsklepach ze zdrową żywnością oraz zielarsko-medycznych na terenieBielska-Białejiokolic. ZakładPrzetwórstwaRoślinOleistych"FA-OILS” 43-516Zabrzeg,Nadwiślańska16a www.fa-oils.pl;tel.:503397566

www.beskidzkamama.pl


URODA

Makijażpermanentnybrwibeztajemnic ‒jakąmetodęwybrać? Wiele kobiet zastanawia się jaką metodę wybrać decydując się na makijaż permanentny brwi. Podstawa to Waszeoczekiwania‒jakiefektlubicie? Autor: Celina Piwko-Jelonek Wykładowca BWS im. J. Tyszkiewicza Właścicielka gabinetu Facelove w Bielsku-Białej

Dowyborumamy3rodzaje/technikiwykonaniamakijażu:

Naturalnebrwi-przedpierwszymzabiegiem

1.pełne,cieniowanebrwiomocnejkońcówceidelikatnejnasadzie‒widocznykształt ikolor,efektmocnegomakijażu

Brwiwykonanemetodąwłosa-bezpośredniopozabiegu

2.brwi, których kształt tworzą pojedyncze wrysowane włoski w bliskiej odległości ‒ naturalnyefekt 3.bardzocienkiewłoskiwykonanetzw.piórkiem na całej powierzchni brwi (microblading)‒najdelikatniejszyefekt

Brwiwykonanemetodąwłosa-miesiącpozabiegu

Sątakżewytyczneprzyktórychniemamypełnegowyborutechnik‒kiedykorygujemystarszymakijażpermanentnybrwi,którymaswój kształt i kolor, najczęściej robimy to metodą cienia bowiem na ciemnym kolorze włoski nigdyniebędąwidoczne(powygojeniu).PodobnierzeczmasięwprzypadkuPań,które majątłustącerę‒gruba,tłustaskóranienadajesiędopigmentacjiwłoskówanimicrobla-

Brwiwykonanemetodąwłosa-bezpośredniopokorekcie

dingu.Efektpigmentacjibardzoszybkozniknie,włoskirozejdąsięwcień. Trwałośćkażdejzmetodjestinna.Najdłużej wskórzezostanąbrwicieniowane,zaśnajkrócejwłoskipomicrobladingu.Wynikatozmetodywykonania.Takwięcimbardziejnaturalnyefekt,tymkrócejbędziemysięnimcieszyć. Jaką technikę makijażu permanentnego brwijacenięsobienajbardziej? Zdecydowaniewłoski wykonane urządzeniem.Dlaczego?Tametodamakijażupermanentnegobrwidanajbardziejnaturalnyefekt jakimożnauzyskaćprzypomocyigły,adzięki pracynapoziomienaskórkawłoskinieznikają zeskórytakszybko,jaktewykonanepiórkiem. Abycieszyćsięnimidługo,wystarczyodświeżyć kolorpo ok 2 latachod pigmentacji. Na zdjęciu widoczne są etapy makijażu permanentnegobrwimetodąwłosa.

KOSMETOLOGIA

/kosmetologia.tyszkiewicza

ZOSTAŃ KOSMETOLOGIEM z umiejętnościami: Wizażu i stylizacji

(nauka makijażu permanentnego brwi)

Odnowy biologicznej Trenera zdrowego stylu życia Stylizacji paznokci

www.beskidzkamama.pl

REKLAMA

www.tyszkiewicz.edu.pl

BWS im. J. Tyszkiewicza, ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 93, 506 293 717

wiosna2018

23


GALERIADZIECI

Michalina, 10 miesięcy, Mazańcowice

Robert 9 lat, Oliwia i Mikołaj 1,5roku, Bielsko-Biała

Zosia, 10 m-cy, Bielsko-Biała

Filip, 14 miesięcy, Bielsko-Biała

Mikołaj i Oliwia, 19 m-cy, Bielsko-Biała

Katarzyna , 1,5 roku, Bystra

Hubert 3,5 l i Xavier 1,5 r, Łodygowice

Oskar, 9 m-cy, Milówka

Weronika, 9 miesięcy, Bielsko-Biała

Aleksandra, 3 lata, Bystra

Nikodem, 4 lata Żywiec

Mikołaj, 3,5 roku, Łodygowice

REKLAMA

24

wiosna2018

www.beskidzkamama.pl


REKLAMA


REKLAMA REKLAMA

Beskidzka Mama nr 12 WIOSNA 2018  

Wiosenny numer bezpłatnego lokalnego kwartalnika wydawanego w Bielsku-Białej w ilości 5.000 egz.

Beskidzka Mama nr 12 WIOSNA 2018  

Wiosenny numer bezpłatnego lokalnego kwartalnika wydawanego w Bielsku-Białej w ilości 5.000 egz.

Advertisement