Page 1

Uputstva za upotrebu User manual

te탑ina

dob

g

www.besafe.eu www.besafe.com.hr ECE R44/04

Complies with revised standard: Odgovara revidiranom

universal 15-36 kg univerzalna

standardu:

E4

ECE R44/04 Tested and Approved

Testirano i odobreno

GB HR

1

04443713


Hvala stechoosing odabrali BeSafe iZiX2 Up X2 Thank što you for BeSafe iZi Up !

Važno je da ove upute za upotrebu PRIJE nego It is important that you read this userpročitate manual BEFORE što postavite iZi Up X2 u vozilo. Nepravilno postavljanje installing your iZi Up X2. Incorrect installation could može ugroziti endanger your Vaše child.dijete. Sigurnost i udobnost Safety and convenience Kao što and svi znamo, kada se radi o djeci je na are As you we know, safety comes firstsigurnost when children prvom mjestu. Iz tog razloga iZi Up X2 ispunjava najviše involved. For that reason the iZi Up X2 complies to the zahtjeve vezanerequirements. uz sigurnost. highest safety Vodilice za rameni pojas iand naslon za leđa se The shoulder belt guides backrest willautomatski move to the simultano s namještanjem naslona za glavu pomiču u correct height and width automatically and simultaniously odgovarajući položaj po visini when adjusting the head rest. i širini. Jednostavnim iZi Up X2 sleeping može seposition, postavitiby u The iZi Up X2 pokretom, can be placed in the položaj spavanje. Radi optimalno sustava a simplezamovement. Because of the osmišljenog optimally engineered koji pojas, zajamčena je potpuna sigurnost. beltvodi guide system, full safety is guaranteed. IzInsigurnosnih razloga, podizanje je order to maintain safety, movingnaslona uprightzabranjeno when the child dok dijete is sjedi, osim ako se nakon toga gets dijeteupneand ustane i is seated prohibited, unless your child ponovno takes his ne or sjedne. her seat once more.

82 2


Contents Sadržaj Važne informacije Vital information Priprema za postavljanje u automobil Preparing to install Postavljanje u automobil Installation in the car Položaj za spavanje Sleeping position Vađenje iZi the Up X2 Removing iZi iz Upautomobila X2 from the car Skidanje i postavljanje Removing and refittingpresvlake the cover Nakon nesreće After an accident Jamstveni Guaranteelist Upozornje: moguća misuse pogrešna upotreba Warning: Potential Important advice Važni savjeti Point of saletrake information Postavljanje za vezanje iZi Up X2 Upute vezane uz kupnju

3

83 6 86 7 87 11 91 9212 9313 9515 9616 9717 9818 100 19

22

Važne informacije Vital information !

-- Only Postavljajte iZi iZi UpUp X2X2 samo na tri točke to install the withsapojasom 3-point-belt approved učvršćenja koji odgovara br. standards. 16 ili UN/ECE regulation No. 16UN/ECE or other propisu equivalent drugom ekvivalentnom standardu. -- Forward Dozvoljeno je postavljanje samo u smjeru vožnje. facing installation only.

83 3


Postavljanje u smjeru vožnje: Positioning Položaji in u automobilu: Forward facing installation: car:

AIRBAG

Dozvoljeno je postavljanje Only forward facing samo u smjeru vožnje. installation allowed.

Dozvoljeni položaji u Allowed positions in car, automobilu, samo s pojasom na only with a 3-point-belt, are tri točke učvršćenja označeni indicated su zelenomgreen. bojom. Savjetuje se Advised position is onsjedala. the postavljanje na stražnja rear seat.

Rabljene autosjedalice Second-hand car seats BeSafe se child autosjedalice ne kupuju i nebought prodajuor BeSafesavjetuje advices da that seats should not be rabljene. Pokazalo se da su brojne sjedalice preko sold second-hand. Many seats sold throughkupljene local advertising oglasa ili na sajmovima automobila opasne. have been found to be dangerous. !

Preporuča se da se iZi UptoX2 nethe koristiti putničkim It is recommended not use iZi UpnaX2 on a passenger sjedalima uključen frontalni zračni jastuk. seat fittedkoja withimaju activated frontal airbag.

84 4


Važno: pojasevi Important: beltsautomobila !

iZi X2 može se koristiti s pojasom točke TheUpBesafe iZi Up X2 can samo only be used withnaatri 3-point-belt, učvršćenja koji odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugom approved to UN/ECE regulation No. 16 or other equivalent ekvivalentnom standardu. standards.

NO ne

OK Rameni Shoulder r pojas belt Pojasbelt za Lap bokove

Ovoisjea pojas na 3 This 3-point-belt

Ovoisjea pojas nabelt 2 This 2-point

točke učvršćenja

točke učvršćenja

85 5


Priprema u automobil Preparingzatopostavljanje install Važni Crucialdijelovi parts 1 2 3 4 5 6 7

Naslon za glavu Head rest Presvlaka naslona Cover head rest za glavu Naslon za leđa Back rest Presvlaka naslona Cover back rest za leđa Presvlaka Cover seatsjedala Sjedalo Seat Ručka zapositioning položaj za Sleeping spavanje handle

rameni 8 Vodilice Shoulderza belt guidepojas 9 Baza Base

10 11 12

86 6

Ručka zahandle nošenje Carrying Pretinac za upute Storage user manual Ručica za namještanje Height adjusting knob po visini


Postavljanje u automobil Installation in the the car !

BeSafe iZi UpiZiX2Upmože se koristiti pojasom na tri The Besafe X2 can only besamo used swith a 3-point-belt, točke učvršćenja koji odgovara 16 ili approved to UN/ECE regulationUN/ECE No. 16 propisu or otherbr.equivalent drugom ekvivalentnom standardu. standards.

!

Pazite na tothe da belt pojasisne presavinut. Make sure notbude twisted.

!

Bedreni treba postaviti kukova. The lap pojas belt should be worn preko over the hips. 1

Postavite naon sjedalo Place theiZiiZiUpUpX2X2 the automobila. Pazite na to da iZi car seat. Up X2 dodiruje Make sure thenaslon iZi Up za X2leđa sjedala automobila. is touching the seat back support.

2

Neka Vaše dijete sjedne u iZi Let your child take place in Up theX2. iZi Up X2.

87 7


Namjestite Adjust the iZi iZi Up Up X2 X2 na to the odgovarajuću (6 correct heightvisinu (6 positions), položaja) okrečući ručicu za by turning the height namještanje po visini adjusting knob (11). (11).

3

11

vodilicu za rameni pojas(8). (8). 4 Stavljanje Place thepojasa belt inuthe shoulder belt guide Otvorite za rameni Open thevodilicu shoulder belt guide pojas povlačenjem donjeg (8) by(8) sliding the lower part dijela prema van. outwards. 8

Stavite pojas u vodilicu za Place the belt in the shoulder rameni pojas (8).Make Pazite na to belt guide (8). sure the da pojas ne bude presavinut. belt is not twisted.

Zatvorite za belt rameni Close thevodilicu shoulder pojas guide(8). (8).

8 88


5

Pazite na to da pojas uvijek Make sure that the belt ide iz utora za pojas na always runs from the automobilu ravno preko retractor straight over the ramena. Rameni pojas trebao shoulder. The shoulder belt bishould biti u ravnini ramena level with your vašeg child’s djeteta. Bedreni treba shoulders. The pojas lap belt prelaziti preko kukova. over should be positioned the hips.

u kopču, 6 Utisnite Lock thepojas belt automobila in the buckle, click. „klik“.

Uklonite labavi dio pojasa Remove slack by pulling the automobila pojas belt towardtako the da retractor. povučete prema utoru na automobilu. 9 89


Correct retractor position

Ispravan poloĹžaj utora za pojas na automobilu Pazite tothe da se pojas uvijek nalazi u zeleno Make na sure belt is positioned in the greenoznaÄ?enoj zone. zoni

90 10


Položaj spavanje Sleepingzaposition a

iZiThe UpiZi X2Up može se postaviti X2 can be placed uinpoložaj za spavanje the sleeping position povlačenjem ručke za položaj by moving the sleeping zapositioning spavanje (7) prema handle (7)gore. To može napraviti samo upwards. Thisroditelj can beilidone dijete. by the adult or by the child itself.

7 b

Ručka za položaj za spavanje The sleeping positioning (7) automatski se vraća u handle (7) automatically neutralni položaj. returns to its neutral position.

Kad vaše dijete izađe iz iZi Up X2, sjedalica će se gets automastki When your child out of vratiti u uspravni položaj. the iZi Up X2, the seat will automatically return to the upright position.

7

91 11


Vađenje sjedalice UpX2 X2from iz automobila Removing the iZiiZiUp the car !

!

Prazni iZi Up X2 iZi također biti still učvršćen pojasom nathe tri An unoccupied Up X2treba should be fastened with točke učvršćenja. 3-point-belt. Pazite na to da prtljaga i drugi predmeti u vozilu budu Make surekako luggage učvršćeni treba.or other objects are properly secured. Unlock the pojas buckleautomobila of the 1 Otkopčajte i3-points-belt otvorite vodilicu rameni and za open the pojas (8). belt guide (8). shoulder Removepojas. the belt. 2 Maknite

za belt rameni Close thevodilicu shoulder 3 Zatvorite pojas guide(8). (8).

8

UpiZiX2Up iz X2 from RemoveiZi the 4 Izvadite automobila. the car.

12 92


Skidanje i postavljanje presvlake Removing and refitting the cover !

Presvlaka sigurnosnog sustava. The coverjeisdio a safety feature. Never Nikada use thene iZikoristite Up X2 iZi Up X2 bez without it. presvlake. Skidanje the presvlake Removing cover Pokušajte zapamtiti kako ste skidali presvlaku, postavljanje Pay attention when removing the cover, refitting is done in presvlake radi seThe obrnutim redosljedom. iZi Up X2 reverse order. upholstery of the iZi Presvlaka Up X2 consists of sastoji se odcover tri odvojena presvlaka naslona glavu, 3 separate parts; dijela: the head rest cover, theza back rest presvlaka leđa, presvlaka sjedala. cover andnaslona the seatzacover. za leđa iZithe Up iZi X2Up X2: Removingpresvlake the backnaslona rest cover from 1 Skidanje - Open thečičak Velcro (a) (a) on na thenaslonu back rest. - Odlijepite traku za leđa - Detach the elasticomčice loops from the (b) fixing (b) - Otkvačite elastične s kukica i (c)hook na naslonu and (c) on the back rest. za leđa. - Removerubove the elastic coverodvojite edges from the (d) - Elastične presvlake od ruba surrounding rim (d) of the back rest. naslona za leđa.

a

b

d c

13 93


presvlake za glavu: Removing the headnaslona rest cover: 2 Skidanje - Otkvačite elastične s kukica i (f).hooks (e & f). - Detach the elasticomčice loops from the (e) fixing - Elastične presvlake od ruba naslona - Removerubove the elastic coverodvojite edges from the(g) surrounding zarim glavu. (g) on the head rest. g f

h e i j

3 Skidanje presvlake Removing the seatsjedala: cover:

- Postavite autosjedalicu u ležeći položaj stola - Place the seat in sleeping position onna therubu edge of (vidi the sliku) table (see photo) - Otkvačite elastične s kukica i (i).hooks (h & - Detach the elasticomčice loops from the (h) fixing - Elastične rubove presvlake odvojite od ruba (j) sjedala. i). - Remove the elastic cover edges from the surrounding rim (j) on the seat. 94 14


Postavljanje presvlake Refitting the cover Postavite presvlaku prateći gornje upute u obrnutom Refit the cover, using the previous instructions in reversed redoslijedu. order. Upute pranje presvlake Washingzainstructions !

Presvlaka se prati (na The coveriZiofUp theX2iZitrebala Up X2bishould besukladno washed uputama in accordance unutrašnjosti presvlake). with the instructions (on the inside of the cover).

Čišćenje pojaseva Cleaning the iZi Up X2i sjedalice iZi Up X2 Ne sredstva za pranje; ona bithese moglamay Dokoristite not use agresivna any agressive cleaning products; naškoditi od kojeg je izrađena Čistiteby harm thematerijalu construction material of the iZisjedalica. Up X2. Clean ručno, s vodom sredstvom hand with wateri blagim and mild soap. za pranje.

Nakon nesreće After an accident Nakon prometne iZi Up After an accident,nesreće, the iZi Up X2 X2 andi pojasevi your carautomobila seat belts trebali sereplaced. zamijeniti.Although Iako mogu neoštećeno, kada shouldbibe theyizgledati may look undamaged, if biste imali drugu nesreću, iZi Up X2 i pojasevi automobila you were to have another accident, the iZi Up X2 and your možda nebelts bi mogli zaštititi Vaše dijete. car seat maydovoljno not be able to protect your child as well as they should.

95 15


Jamstveni Guaranteelist • Jamstvo obuhvaća proizvode pod robnom markom BeSafe All BeSafe products are carefully designed, manufactured uvezene u RH od strane uvoznika Mikroedra d.o.o. and tested. All BeSafe child safety seats are tested • Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda od strane periodically out of our24 continuous krajnjeg korisnika i traje mjeseca. production in our test laboratory. Furthermore they are obavezujemo tested by independent • U slučaju nepravilnosti na proizvodu, se da ćemo test institutes. iste ispraviti najkasnije u roku od 45 dana. • Ako ispravak nepravilnosti traje duže od 10 dana, jamstvo će se Should this producttrajanja proveispravka. faulty within 24 months of produžiti za vrijeme purchasesedue to materials or manufacturing fault, except • Jamstvo priznaje samo uz originalni račun iz kojeg je vidljivo gdje i kada je proizvod covers, please returnkupljen it to the original place of purchase. • Jamstvo se priznaje ako se proizvod koristi u skladu s njegovom namjenom te koristi i održava uputama uporabu/ The guarantee is only valid prema when you use za your seat održavanje. appropriately and with care. Please contact your • Jamstvo se ne priznaje kod pojava uzrokovanih normalim dealer, he will decide ifdijelova the seat will be returned to the korištenjem (habanjem) od kojih je proizvod napravljen manufacturer for repair. Replacement or return cannot be • Jamstvo se ne priznaje kod problema uzrokovanih utjecajem claimed. The guarantee does get visoke extended through vanjskih čimbenika ili više sile (npr.not sunce, temperature, vlaga, vatra, itd.) repair. • Jamstvo se ne priznaje kod mehaničkih oštećenja The guarantee expires: • Jamstvo se ne priznaje ako je proizvod prepravljan ili popravljan od - strane When neovlaštene there is noosobe. receipt.

- When defects are caused by wrong and improper use.

- When defects areprava caused by abuse, misuse Za ostvarivanje iz Jamstvenog listaormolimo danegligence. proizvod dostavite na mjesto kupnje.

Uvoznik i davatelj jamstva za BeSafe proizvode u Republici Hrvatskoj: Mikroedra d.o.o. Ivana Kukuljevića 20, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 48 22 132, fax: +385 1 48 22 133 info@mikroedra.hr, www.mikroedra.hr

96 16


Upozornje: moguća pogreťna Warning: Potential misuse upotreba

Naslon za glavu Headrest is too jehigh previsok

Naslon za glavu Headrest is too je prenizak low

Nepravilno postavljen pojas Incorrect belt installation

Naslon za glavu je Headrest is at the ispravne visine correct height

Pravilno Correctpostavljen installationpojas

97 17


Important Važni savjetiadvice !

- Pazite na to da je pojas automobila čvrsto zategnut, kako bi se - Make sure the 3-point-belt is tightened firmly, in order to sprječilo svako neželjeno pomicanje djeteta ili iZi Up X2 sjedalice. prevent any unwanted dislocation of child or iZi Up X2. Provjeravajte redovito. Check frequently. - Ne postavljajte ništa, kao npr. jastučić ili ručnik, između sjedala automobila i autosjedalice iZi Up X2. U slučaju nesreće, iZi Up X2 i - DO NOTautomobila use anything, a cushion orVaše coat, to raise pojasevi ne bisuch moglias dovoljno zaštititi dijete. iZi Up se X2daoff passenger seat. an accident the koja - the Preporuča sethe iZi Up X2 ne koristiti na In putničkim sjedalima iZi Upuključen X2 and frontalni the car zračni seatbelts imaju jastuk.will not be able to protect childtrebali as well as vezani they should. - your Svi putnici bi biti sigurnosnim pojasevima. - Svi putnici trebali bi znati kako osloboditi dijete iz sjedalice u slučaju - Itopasnosti. is recommended not to use the iZi Up X2 on a - passenger Pazite na to da prtljaga vozilu budu učvršćeni seat fittedi drugi with predmeti activatedu frontal airbag. kako treba. - - All Prazni iZi Up X2 također biti učvršćen passengers shouldtreba be fastened by apojasom. safety belt. - Neučvršćena prtljaga u slučaju nesreće može uzrokovati ozbiljne povrede djeci - Make sure alli odraslima. passengers are informed on how to release - your Pazitechild na toindacase iZi UpofX2an neemergency. zapne u vrata ili pomično sjedalo automobila. - Ovu uputu za upotrebu držite u pretincu na stražnoj strani sjedalice. - Make sure luggage or other objects are properly - Garancija prestaje vrijediti ako se koriste ne-originalni dijelovi ili secured. dodaci. - Nikada ne ostavljajte dijete u iZi Up X2 bez nadzora. unoccupied iZi Up X2 should be fastened. - - An Presvlaka je dio sigurnosnog sustava.still Nikada ne koristite iZi Up X2 bez presvlake. maybicause injuries to children - - Unsecured Presvlaka iZi luggage Up X2 trebala se pratisevere sukladno uputama. adults agresivna in case of accidents - and Ne koristite sredstva za pranje; ona bi mogla naškoditi materijalu od kojeg je izrađena sjedalica. - - Make Ne koristite iZi Upthe X2 kod kuće. Up X2 služi za zaštitu djece u sure that iZi Up X2iZidoes not become trapped automobilu. by a movable seat or in a door of the vihicle. - Preporučamo upotrebu BeSafe zaštitnog prekrivača ispod Vaše autosjedalice, izbjegli tragove i promjenu on - DO keep this kako userbiste manual in oštećenja, the storage compartment boje unutrašnjosti automobila, pogotovo u automobilima s kožnim the back of the seat. sjedalima. 18 98


!

Traka iZi Up Strap for iZi X2 Up X2 -Stability Warrantyza willvezanje expire if non-original parts or accessories are used.

- Never leave your child unattended in the iZi Up X2. - The cover is a safety feature. Never use the iZi Up X2 without it. - The cover of the iZi Up X2 should be washed in accordance with the instructions. Traka za vezanje nije bitna stability strap is se not an zaThe sigurnost i mora essential safety part and - DO NOT use any aggresive cleaning products; may koristiti samo u these vozilima to X2. be used in harm the construction materialneeds of theonly iZi Up u cars kojima iZi the UpiZi X2Up djeluje where X2 nestabilno. feels unstable. - DO NOT use the iZi Up X2 at home. The iZi Up X2 is a car safety product - We recommend using BeSafe protection cover under your child safety seat to avoid cuts, marks or decolouring on the interior of the car and especially in cars with leather interior.

Postavljanje za vezanje iZi Up X2 Tukihihnan trake asennus 1

2

1

Kako biste postavili traku In order to apply the zaStability vezanje iZi Up X2, Strap, put the postavite iZi Up X2 (1) i iZi Up X2 (1) and head naslon rest of za theglavu car (2)sjedala in the most upward(2) position. automobila u najviši položaj.

18 19 99


2 !

Important advice - Make sure the 3-point-belt is tightened firmly, in order to prevent any unwanted dislocation of child or iZi Up X2. Check frequently. - DO NOT use anything, such as a cushion or coat, to raise the iZi Up X2 off the passenger seat. In an accident the Provucite traku za seatbelts Zatim omotajte iZi Up X2 and the car will not be able traku to protect Guide the Stability Strap Then guide the strap around your childizmeđu as well as they should. vezanje oko obe šipke koje between the cover and both bars of the headdrže rest presvake i površine naslon zaseat. glavu sjedala surface of the iZi Up X2 of the car - It is recommended not to use the iZi Up X2 on a naslona automobila. head rest.za glavu iZi passenger seat fitted with activated frontal airbag.

Up X2.

- All passengers should be fastened by a safety belt. - Make sure all passengers are informed on how to release your child in case of an emergency. 3

Zakopčajte Connect thetraku, buckle,klik. click. - Make sure luggage or other objects are properly secured. - An unoccupied iZi Up X2 should still be fastened. Klik click - Unsecured luggage may cause severe injuries to children and adults in case of accidents - Make sure that the iZi Up X2 does not become trapped by a movable seat or in a door of the vihicle. - DO keep this user manual in the storage compartment on the back of the seat.

Pratite 5i6 slijedećoj stranici. Follow korake step 4, 54,and 6 na on the next page. 98 1920


- Warranty will expire if non-original parts or accessories are used. Namjestite iZi Up X2 u 4 Adjust the iZi Up X2 to the na odgovarajuću visinu za correct height (6 positions), - Never leave your child unattended in the iZi Up X2. Vaše dijete (6 položaja), by turning the height adjusting knob (11). okrečući ručicu zaUp X2 - The cover is a safety feature. Never use the iZi

!

namještanje visine (1). without it. 1 - The cover of the iZi Up X2 should be washed in accordance with the instructions.

- DO NOT use any aggresive cleaning products; these may harm the construction material of the iZi Up X2.

Zategnite traku za vezanje

5 - DO NOT use the iZi Up X2 at home. TightenThe theiZi Stability Up is a car kako biste iZi UpX2 X2Strap to secure the iZi Up X2 into safety product pričvrstili u stabilnom stable position. položaju. - We recommend using BeSafe protection cover under your child safety seat to avoid cuts, marks or decolouring on the interior of the car and especially in cars with leather interior.

6

GB 2008 - V1.0

21 99

20

More information: N-3535 Krøderen, Norway www.besafe.eu


Point of sale information Informacije vezane uz kupnju 1.Notice: Ovo je „univerzalna“ autosjedalica. Odobrena je u skladu s propisom Br. 44.04 za opću upotrebu u 1. This is a ‘Universal’ child restraint. It is approved to vozilima i odgovara većini, ali ne i svim sjedalima regulation No. 44.04 series of amendments, for general automobila. use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats. 2.2.Ispravno ako je proizvođač A correctpostavljanje fit is likely if je thevjerojatno vehicle manufacturer has automobila u priručniku za korištenje vozila naveo da declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a ‘Universal’ child restraint for this se u vozilo može postaviti „univerzalna“ autosjedalica age ovegroup. dobne skupine. Thisautosjedalica child restraintodređena has been classifi as ‘Universal’ 3.3.Ova je kaoed „univerzalna“ under more stringent conditions applied pod oštrijim uvjetima od onihthan koji those su se which odnosili na to earlier designs which do not carry this notice. prethodne serije koje ne nose ovu oznaku. 4. If in doubt, consult either the child restraint

4.manufacturer Ako niste sigurni, or the obratite retailer. se proizvođaču ili prodavaču autosjedalica. 5. Only suitable if the approved vehicles are fitted with

5.3-point-belts, Može se koristiti jedino ako odobrena vozila approved to UN/ECE Regulation No.imaju 16 or pojaseve na tristandards. točke učvršćenja koji odgovaraju other equivalent UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.

HR2008 – 2009 - V1.0– V1.0 100 22

for more information: Za dodatne informacije: N-3535 Kroederen, Norway www.besafe.com.hr www.besafe.eu

Uputa za BeSafe iZi Up X2  

Uputa za BeSafe iZi Up X2 na hrvatskom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you