Page 1

U smjeru suprotnom od smjera vo탑nje i u smjeru vo탑nje

Upute za upotrebu

HR

grupa

te탑ina

dob

www.besafe.com.hr


Hvala BeSafe iZiiZiCombi Thank što youste forodabrali choosing BeSafe Combi. BeSafe je pažljivo dizajnirao i proizveo ovu care, autosjedalicu kako bi has developed this seat with much to protect your ona u nadolazećem razdoblju njegova života. childštitila duringVaše the dijete next phase of her or his life.

!

Važno da ove upute upotrebu pročitate PRIJE nego što postavite iZi It is je important that za you read this user manual BEFORE installing Combi vozilo.Incorrect Nepravilno postavljanje može ugroziti Vaše youruseat. installation could endanger yourdijete. child.

Sadržaj Contents Važne Vital informacije information

2

3

3 4 Rearward-facing in the back or frontnaseat: preparation 5 Postavljanje suprotno od smjera vožnje Rearward-facing in the back seat: installation 9 prednje ili stražnje sjedalo: priprema Rearward-facing in the front seat: installation 12 Postavljanje Removing suprotno the seat od smjera vožnje na 14 stražnje sjedalo: postupak postavljanja Forward-facing belt installation 15 Postavljanje Removing suprotno the seat od smjera vožnje na 16 prednje sjedalo: Positioning of postupak the child postavljanja 17 Vađenje autosjedalice Sleeping position postavljene suprotno 18 and iz refitting the cover 19 odRemoving smjera vožnje automobila Cleaning instructions 21 Postavljanje u smjeru vožnje pomoću pojasa automobila Warning: potential misuse 21 Vađenje autosjedalice Important advice postavljene u smjeru vožnje iz automobila 22 Postavljanje djeteta u autosjedalicu Point of sale information 23 Guarantee 24 Položaj za spavanje

18

Skidanje i postavljanje presvlake

19

Upute za čišćenje

21

Priprema za postavljanje Preparing to install u automobil

4 5 9 12 14 15 16 17

Upozorenje: moguća pogrešna upotreba

21

Važni savjeti

22

Upute vezane uz kupnju

23

Jamstveni list

24


Važne informacije Vital information t It is NOT ALLOWED to mount the seat in a front

!

- iZi Combi NE SMIJE se postavljati na prednje sjedalo passenger WITH AN ACTIVATED AIRBAG. automobila naseat kojem je UKLJUČEN prednji zračni jastuk. t iZi Combi can be installed rearward-facing with a - iZi Combi može se postaviti u smjeru suprotnom od smjera 3-point car belt, approved to na UN/ECE vožnje pomoću pojasa automobila tri točkeRegulation učvršćenja No. 16 or other equivalent standards. koji odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom tstandardu. iZi Combi can be installed forward-facing with a 3-point belt,može approved to UN/ECE No.pojasa 16 or other - iZicar Combi se postaviti u smjeruRegulation vožnje pomoću equivalentnastandards. automobila tri točke učvršćenja koji odgovara UN/ECE propisu br. t16iZiili Combi approved instandardu. groups 0+ and 1, rearward-facing drugom is ekvivalentnom from 0-18 kg and group forward-facing fromsuprotnom 9-18 kg. od - BeSafe iZi Combi odobren je za1,skupine 0+ i 1 u smjeru tsmjera Read vožnje, the carzalist whether yourvožnje, car model is kg. 0-18tokgfind i zaout skupinu 1 u smjeru za 9-18 approved to use the seat. - Dijete u sjedalici uvijek mora biti vezano unutrašnjim pojasevima tautosjedalice. The harness straps must always be locked when the child is in the seat. - Unutrašnji pojasevi autosjedalice moraju biti čvrsto zategnuti i ne tsmiju The biti harness straps must be tightened without slack and not presavinuti. twisted. - Na naranđasto označenim područjima u presvlaci autosjedalice tnalaze The seat cover contains magnets in na theelektroničku areas withopremu the se magneti. Magneti mogu utjecati orange kao što suindications. pacemaker-i. Magnets can influence electronic equipment pacemakers. - Potporna nogalike uvijek se mora koristiti kad se autosjedalica postavlja tuThe floor supportod must always bePotporna used when is installed smjeru suprotnom smjera vožnje. noga ituvijek mora rearward-facing. that the floor support fully se biti izvučena do kraja.Make Kada sure se postavlja u smjeru vožnje, neiskoristi potporna ni prednji pushednoga down. When oslonac. installing forward-facing the floor support anddathe front brace koristi shall not be used. - Preporučamo se autosjedalica postavljena u smjeru od smjera što seat je duže tsuprotnom We recommend tovožnje use the asmoguće. long as possible in the rearward-facing installation. - Preporučamo da se ova sjedalica koristi samo za djecu koja mogu sjediti, dakle nethis mlađu od 6ismjeseci. tuspravno We recommend that seat used only for children who can sitmlađu upright, so not younger months. - Za djecu od jedne godine i/ili s than manje6od 10 kg, preporučamo tdaFor children under 1 year and/or 10 jastučić. kg weight, we se koristi najpoloženiji sjedeći položajunder i potporni recommend that the od most and the - Kada dijete pređe težinu 18 kgreclined ili mu vrhsitting ramenaposition dođe iznad body hugger seat pojasa, cushion are treba used.prebaciti u najvišeg položajaand ramenog dijete grupeweighs 2/3. over 18 kg or the shoulder height tautosjedalicu When the child growsprometne above the highest position bi ofse the shoulder straps, - Nakon nesreće, autosjedalica trebala zamijeniti. Iakothe može neoštećeno, biste imali drugu nesreću možda ne childizgledati must change to a kada group 2/3 seat. moglaandovoljno zaštititi tbiAfter accident, the Vaše seatdijete. must be replaced. Although it

may look undamaged, if you were to have another accident, the seat may not be able to protect your child as well as it should.

3


Priprema u automobil Preparingza to postavljanje install Osnovni dijelovi Crucial parts

Potporna noga

Floor support

Ručica zahandle namještanje Release headnaslona rest za glavu Kopča za pojas automobila (2x) Belt clamp (2x) Pomični naslon za glavu Adjustable head rest Unutrašnjishoulder pojasevi straps Harness Kopča za unutrašnje Harness buckle pojaseve Indikator zategnutosti pojaseva Belt tension indicator (if (ako postoji) applicable)

Centralniadjuster regulator Central Ručica za namještanje nagiba sjedalice Reclining lever Prednjibrace oslonac Front Metalna kuka za pojas automobila Belt guiding hook Ručica zafor prednji oslonac Ratchet front brace Rogovi za pojashorns automobila Belt guiding (2x) (2x)

Connector anchor belt (2x) Konektor zafor sidrene trake (2x) Locking floor support Zasun zabolt fiksiranje dužine potporne noge Belt loop floor support Omča za potpornu nogu

Anchor traka belt (2x) Sidrena (2x)

Kukahook za unutrašnje Belt (2x) pojaseve (2x)

4


Postavljanje suprotno od smjera vožnje

Rearward-facing in the na prednje ili stražnje sjedalo: priprema back or front seat: preparation NIJE postavljanje autosjedalice naaprednje It isDOZVOLJENO NOT ALLOWED to mount the seat in front sjedalo automobila kojem je UKLJUČEN prednji zračni jastuk. passengernaseat WITH AN ACTIVATED AIRBAG.

!

1. 1Kada postavljate na of stražnje sjedalo automobila, When mounting autosjedalicu in the back seat the vehicle, push the prednje sjedalo automobila povucite do kraja naprijed. front seat of the vehicle forward as much as prema possible. When Kada postavljate na prednje naslon sjedala mounting in the autosjedalicu front seat, adjust the backsjedalo, rest in an upright automobila position. stavite u uspravan položaj. 2. Postavite prednji oslonac: umetnite dvije cjevi prednjeg oslonca 2Installkoje these front brace by sliding thekuke two pins in theautomobila. holes of u rupe nalaze ispod metalne za pojas the beltručice guiding hook. Moveuvucite the front braceoslonac inwardsdo with the Pomoću za zatezanje prednji znaka ratchet, not further than the stop sign. The ratchet is used stop. Ručica za zatezanje koristi se za uvlačenje i izvlačenje to adjust the front brace in both directions.smjer Slidekretanja the knobs (see prednjeg oslonca. Kako biste promijenili prednjeg red circle) on the ratchet up or down to change direction (1). oslonca, pomaknite prekidač na ručici (1). Obratite pažnju na crveni krug prikazan na slici. (1)

3. Sastavite potpornu prijebefore nego što the floornogu support you postavite install the seat in your 3- Assemble autosjedalicu u automobil. vehicle.

5


4. Potporna noga moramust prolaziti kroz omču za potpornu 4- The floor support go through the belt loop. Thenogu. belt loop Omča za potpornu nogu mora se postaviti u kukicu na must also be led into the hook on the floor support (2). potpornoj nozi (2). 5- Do not fasten the locking bolt yet.

5. Zasad nemojte postaviti zasun za fiksiranje dužine potporne noge. (2)

6. Prije negoyou što postavite u svoj automobil, morate 6- Before can installautosjedalicu the seat in the vehicle, you have to postaviti sidrene trake kojewill ćete s konektorima mount dvije 2 anchor belts which bespojiti connected with the na stražnjoj straniatautosjedalice. trakeseat. moraju povezane connectors the backsideSidrene of the child Thebiti anchor s automobilom. To se može napraviti četiri različita načina. belts have to be connected with thenavehicle. This can be done in 4 different ways.

Prva mogućnost using – vezanje vijcima vodilica First alternative: the rails of the front seat vozila prednjeg sjedala a) matice na vijcima kojithe drže i desnu a-Oslobodite Release the fixing bolts on 2 lijevu rear/front vodilicu vozila služe fixing prednjeg points ofsjedala the rails of (vodilice the frontkoje seat of za prilagođavanje pozicije prednjeg sjedala).

the vehicle.

b) Okove za vezivanje (priložene uz BeSafe iZi b-Combi) The attachment fittings have to go sjedala, umetnite ispod vodilica prednjeg underneath railnaon the vehicle ponovno stavitethe vijke vodilice i jako ihseat zategnite chassis.(3). Reassemble the fixing bolts and tighten (3). sidrene trake kroz c) Provucite omčufirmly na završetku prorez na okovu za vezivanje. Potom provucite c-kopču Thread belt loop of thestrani anchor belttrake kojathe se nalazi na drugoj sidrene through opening attachment kroz omču the sidrene trake. of Jakothe povucite kako bi Then bring sefitting. traka zategnula okothe rubaanchor prorezabelt na okovu za locking (4). device through the belt loop vezivanje

and pull hard (4).

6

(3)

(4)


Secondmogućnost alternative:–using the oko railsvodilica Druga vezanje of the front seat prednjeg sjedala vozila

a- Secure an anchor belt round each of

a) Učvrstite sidrene trake oko dviju vodilica the rails of the front seat of the vehicle prednjeg sjedala vozila na način da kopču na by bringing thetrake locking device of omču the završetku sidrene provučete kroz anchor beltnathrough the belt loop. Pull koja se nalazi drugoj strani sidrene trake. tight (5). kako bi se traka zategnula oko Jako povucite vodilice sjedala (5).

(5)

b- Cross the anchor belts under the front seat of the vehicle.

b) Prekrižite sidrene trake ispod prednjeg sjedala vozila.

Treća mogućnostusing – Učvrščivanje oko vanjskih Third alternative: the front seat rubova prednjeg sjedala vozila a) sidrene trake through na kojem the se nalazi omča umetnite s prednje a-Završetak Insert the belt loop gap between the seat cushion strane između i sjedećeg dijela prednjeg vozila. Drugi kraj and the seatnaslona back on the front seat of thesjedala vehicle. Then bring sidrene trake nadevice kojem through se nalazi kopča provucite kroztighten omču sidrene the locking the belt loop and (6). trake koja se sada nalazi iza prednjeg sjedala. Čvrsto zategnite (6).

b- Cross the anchor belts under the front seat of the vehicle (6).

b) Prekrižite sidrene trake iza naslona prednjeg sjedala vozila (6). (6)

7


Četvrta mogućnost – Učvrščivanje ispod Fourth alternative: using the front seat prednjeg sjedala vozila Join dvije the 2sidrene anchor belts together a) aSpojite trake u jednu. Kopčutona kraju make a single belt. Puttrake the 2lock of kroz trake 1 provucite kroz omču te potom belttrake 1 through loop (7). of the belt 2 omču 1. Čvrstothe stegnite

(7)

and then through the loop of belt 1.

b) Postavite središnji dio trake (tj. mjesto Pull it firmly (7). spajanja sidrenih traka) preko prednjeg bPut the middlespajanja part ofnaslona the anchor sjedala na mjestu i belt over the inner partsidrenih of the sjedala. Prekrižite završetke traka s kopčama prednjeg sjedala vehicle seat.ispod Cross the two ends i provucite ih premabelt naprijed pozicije of the anchor underdothe front gdje će se autosjedalica (8). them seat ofnalaziti the vehicle and bring

(8)

upwards to the seat (8).

continuesuprotno with rearward-facing installation the back seat, • t ZaTo postavjanje od smjera vožnje na stražnjeinsjedalo nastavite na str.9. 9. go to page continuesuprotno with rearward-facing installation the front seat, • t ZaTo postavjanje od smjera vožnje na prednjeinsjedalo go to page nastavite na str.12. 12.

!

8


Suprotno od smjera vožnje Rearward-facing in the backna seat: stražnjem sjedalu: postavjanje installation With the anchor belts in place the installation can continue:

Kada su sidrene trake učvršćene možete nastaviti 7- Place the seat sideways into the car with the front brace postavljanje autosjedalice towards you.

8- Turn the seat into the right position (with the front brace 7. Postavite autosjedalicu u automobil bočno, s prednjim osloncem prema against the back rest).

naslonu sjedala i potpornom mogom prema podu automobila. To enlarge the spaceufor the legs of the child, you can move 8. 9-Namjestite autosjedalicu ispravan položaj (tako da prednji osloncac dodiruje naslon sjedala). the front brace outwards with the ratchet. Keep this space as biste smalldjetetu as possible. 9. Kako povećali prostor za noge, možete ručicom za zatezanje malo izvući prednji oslonac. Nastojte da taj prostor bude što manji. 10- Push the floor support down to the floor. The floor support 10. Potpornu nogu izvucite dobelt poda.loop Potporna noga mora prolaziti must go through the and the belt loop must kroz be led omču za potpornu nogu, a omča za potpornu nogu mora se postaviti u into the hook on the floor support. kukicu na potpornoj nozi.

11-Namjestite Adjust the floor support sodait dodiruje is in contact with the floor of 11. potpornu nogu tako pod automobila. the vehicle.

12. Postavite pojas automobila s učvršćenjem na tri točke. Bedreni dio pojasa autosjedalice rogova strane 12-postavite Positionpreko the baze 3 point car belt. iza Place thena hipobje belt over(pogledajte the base of zelene strelice 1 i 2 nathe slicibelt 9). Zakopčajte pojason automobila, the seat behind guiding horns each sideklik. (see green

arrowsbedreni 1 anddio 2 in fig. 9). Fasten the icar belt, click.kuke za pojas 13. Povucite pojasa prema naprijed preko metalne koja se nalazi između baze autosjedalice i prednjeg oslonca. 13- Pull the hip belt forwards and over the belt guiding hook on the seat base (see green arrow 3 in fig. 9).

(9) 2 4

3 1

14. dio pojasa automobila iza roga Pull the shoulder/diagonal belt roundisto thepostavite belt guiding horn 14-Rameni/dijagonalni autosjedalice na kojoj se nalazi pojasa on the sidenaofstrani the base (see greenkopča arrow 4 in automobila fig. 9). Tension (pogledajte zelenu strelicu 4 na slici 9). Zategnite rameni dio pojasa the shoulder belt. automobila.

9


15. Pull Izvucite rameni dio pojasa ga tako da 15out the shoulder beltautomobila and makei presavijte it into a loop (10a). dobijete omču (10a).

16- Thread the loop through the metal part of the red belt block 16. Pull Provucite omču kroz metalni dio crvenog prednjem 15out the shoulder belt and make itzadebljanja into a loopna(10a). (10b). osloncu (10b).

16Threadthe theloop loopinto through theslit metal part of the red belt block 17the red 17. Guide Provedite omču oko crvenog kljuna(10c). (10c). (10b). 18Tighten the belt by pulling the top part down (10d). 18. Guide Zategnite 17the pojas loop automobila into the redpovlačenjem slit (10c). gornjeg dijela prema dolje (10d). 18- Tighten the belt by pulling the top part down (10d).

(10) (10)

a

b

c

d

a

b

c

d

(11) (11)

! !

Rearward-facing in the back seat Suprotno od smjera vožnje Rearward-facing na in stražnjem the backsjedalu seat 19theručicu frontzabrace outwards with 19. Move Okrečite zatezanje kako biste the ratchet. tightening until izvukli prednjiContinue oslonac. Izvlačite prednji the brace isne pressed well into the oslonac bude čvrsto utisnut u 19- Move thedok front brace outwards with naslon sjedala automobila (12). (12until back rest of Continue the vehicle seat ). the ratchet. tightening the brace is pressed well into the back rest of the vehicle seat (12 ). 10

(12) (12)


20. Spojite sidrene s konektorima na sjedalici. Sidrene 20Connect the trake anchor belts with the child seat. Thetrake anchor trebaju biti prekrižene. belts must be crossed over. 21. Do kraja zategnite sidrene trake (13).

21- Tighten the anchor belts to their maximum (13). 22. Zasunom fiksirajte potpornu nogu (14).

22- Lock the floor support with the locking bolt (14).

(13)

(14)

23. Kada je autosjedalica postavljena stražnje sjedalo 23Positioned in the back seat ofnathe vehicle, youautomobila, should, if ako je moguće, prednje sjedalo gurnite prema natrag tako da dotiče possible, push the front seat of the vehicle backwards, so that autosjedalicu. Akowith prednje ne može autosjedalicu, naslon it is in contact the sjedalo child seat. If it doticati is not possible to obtain prednjeg sjedala automobila namjestite tako da udaljenost između contact with the child seat, push the back rest of the front seat autosjedalice i naslona sjedala automobila bude minimalno 25 cm. of the vehicle forward so that the distance between child seat and back rest of the front seat of the vehicle is minimum 25 cm.

Adjustments of the front seat might bring slack in the anchor do Namještanje prednjeg sjedala automobila moglo bi dovesti opuštanja sidrenih traka.belts Ponovno zategnite sidrene trake. belts; tighten the anchor again.

!

Praktični savjet Practical Advice If the seat is standing too upright: Push the front seat forward,

Ako je sjedalica postavljena previše uspravno: jakim zatezanjem follow the described installation, by pulling the anchor belts as sidrenih prijebefore fiksiranja much astraka possible you lock the height of the foot support, dužine nogewill sjedalo automobila pritisnuti prema the carpotporne seat cushion be compressed and you will ćete achieve a morei reclined position for your child. za Finally the foot support. dolje postići ćete položeniji položaj svojelock dijete. Nakon toga fiksirajte dužinu potporne nogu.

11


Suprotno od smjera vožnje Rearward-facing in the frontna seat: prednjem sjedalu: postavljanje installation With the anchor belts in place the installation can continue: Kada su sidrene trake učvršćene možete nastaviti 7- Place the seat sideways into the car with the front brace postavljanje towards you. autosjedalice the seat into theuright position (with the frontosloncem brace against 87. Turn Postavite autosjedalicu automobil bočno, s prednjim prema the backsjedala rest).i potpornom nogom prema podu automobila. naslonu enlarge autosjedalicu the space for the legspoložaj of the(tako child, canosloncac move 98. To Namjestite u ispravan dayou prednji the frontnaslon bracesjedala). outwards with the ratchet. Keep this space as dodiruje small as possible.

10. Na prednjem sjedalu automobila postavite autosjedalicu tako da se njen

stražnji dio oslanja nathe komandnu the front seat of vehicle,ploču. you should position the seat 10- In against the dashboard.

11. Potpornu nogu izvucite do poda. Potporna noga mora prolaziti kroz omču

za potpornu nogu, a omčadown za potpornu postaviti u kukicu na the floor support to thenogu floor.mora Thesefloor support 11- Push potpornoj nozi (15). the belt loop and the belt loop must be led must go through into the hook on the floor support (15).

(15)

12


12. Postavite pojas automobila s učvršćenjem na tri točke. Bedreni dio pojasa Position the baze 3 point car belt. iza Place thena hip belt overZakopčajte the 12postavite preko autosjedalice rogova obje strane. base of the seat the beltrameni guiding pojas automobila, klikbehind (16). Zategnite dio horns pojasa.on each side.

Fasten the car belt, click (16). Tension the shoulder belt. (16)

13. Izvucite rameni dio pojasa automobila i presavijte ga tako da dobijete Pull(17a). out the shoulder belt and make it into a loop (17a). 13omču 14. Provucite kroz metalni crvenog prednjem Threadomču the loop throughdio the metalzadebljanja part of thenared belt block (17b). 14osloncu (17b). Guide the loop the kljuna red slit (17c). 1515. Provedite omču okointo crvenog (17c). 16. Zategnite automobila povlačenjem gornjeg dijela prema dolje (17d). Tightenpojas the belt by pulling the top part down (17d). 16(17)

a

b

c

d

(18)

Suprotno od smjera

! Rearward-facing vožnje na prednjem! in the front seat sjedalu 13


17. Okrečite za zatezanje kako bistewith izvukli oslonac. Izvlačite 17Moveručicu the front brace outwards theprednji ratchet. Continue prednji oslonac dok ne bude čvrsto utisnut u naslon sjedala automobila (19).

tightening until the brace is pressed well into the back rest of the vehicle seat (19).

(19)

18. Spojite sidrene trake s konektorima na sjedalici. Sidrene trake trebaju biti 18- Connect the anchor belts with the child seat. The anchor prekrižene. belts must be crossed over. 19. Do kraja zategnite sidrene trake (20).

19- Tighten the anchor belts to their maximum (20).

20. Zasunom fiksirajte potpornu nogu (21).

20- Lock the floor support with the locking bolt (21).

(20)

(21)

Vađenje autosjedalice postavljene suprotno od smjera Removing the seat vožnje iz automobila 1- If the seat is installed in the back seat of the vehicle, push the

1. Ako je Vaša postavljena sjedalo, prednje sjedalo front seatautosjedalica of the vehicle forwardna asstražnje much as possible. automobilla povucite do kraja prema naprijed. Ako vadite autosjedalicu s 2-prednjeg Move the frontnaslon bracesjedala inwards with thegurnite ratchet, not natrag. further than sjedala, automobila prema

the stop sign.

2. Pomoću ručice za zatezanje privucite prednji oslonac prema autosjedalici do stop.the locking bolt from the floor support, adjust the floor 3-oznake Remove 3. Izvadite zasun za fiksiranje iz potporne noge, uvucite support in the highest position and locknogu again with do thenajvišeg locking položaja bolt. i ponovno je fiksirajte zasunom. 5. Otkopčajte pojas automobila i izvucite ga iz prednjeg oslonca i baze 4-autosjedalice. Release the anchor belts. 6. 5-Povucite autosjedalicu prema Bočno okrenite Remove the car belt fromprednjem the frontsjedalu braceautomobila. and the seat base. autosjedalicu kako biste je mogli lakše izvaditi. Pull the seat trake backiztowards 7. 6-Ukonite sidrene vozila. the front. Turn the seat so you can

easily remove the seat.

7- Remove the anchor belts from the vehicle. 14


Postavljanje u smjeru vožnje pomoću pojasa automobila Forward-facing belt installation It is DOZVOLJENO NOT ALLOWED to mount the seat innaaprednje front sjedalo NIJE postavljanje autosjedalice automobila kojem je UKLJUČEN prednji zračni jastuk. passengerna seat WITH AN ACTIVATED AIRBAG.

!

1- When mounting in the back seat of the vehicle,

1. Kada postavljate autosjedalicu na stražnje sjedalo push the front seat of the vehicle forward as much automobila, prednje sjedalo automobila povucite do kraja as possible. prema naprijed.

When mounting in the frontnaseat of the vehicle, adjust the back 2. 2-Kada postavljate autosjedalicu prednje rest innaslon an upright sjedalo, sjedalaposition. automobila stavite u 3-uspravan Removepoložaj. the floor support and the brace from prednji the seat. 3. Safront sjedalice uklonite oslonac i donji dio potporne noge.

4. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila. 4- Put the child seat on the seat of the Otvorite kopče za pojas automobila (22).

vehicle. Unlock the belt clamps (22).

5. 5-Pritisnite ručicu za pomicanje naslona za Release the release handle at the glavu koja se nalazi na stražnjoj strani back of the head rest and push the naslona i držeći ga uspravno, spustite headza rest down whilepoložaj keeping naslon glavu u najniži (23).the

head rest upright (23).

(23)

(22)

6. Bedreni dio pojasa automobila okobelt donjeg dijela the bottom 6-namjestite Pull the hip around autosjedalice base of thei ukopčajte seat andpojas click the car automobila belt in the(28). buckle (28). 7. Namjestite pojas u metalnu kuku (28).

7- Position the hip belt over the belt guiding hook (28).

(28)

klik! 15


8. Rameni dio sigurnosnog pojasa automobila provucite kroz kopče za 8-pojas Put automobila. the shoulder beltna through the ne bude presavinut (29). Pazite to da pojas

belt clamps. Make sure the belt is

9. Čvrsto utisnite autosjedalicu u sjedalo automobila. not twisted (29). 10. autosjedalice u smjeru vožnje 9-ZaPush the seatokrenute firmly into the car najbitnije je da su čvrsto postavljene. seat. Zategnite pojas automobila na slijedeći dio pojasa automobila 10-način: Tightrameni installation is most important povucite premafacing gore (A). Čvrsto držite for forward seats. dio ramenog pojasa kroz Tension the beltskoji asprolazi follows: autosjedalicu (B). Zatvorite kopču na Pull the shoulder belt upwards (A). unutrašnoj strani sjedalice (C). Povucite Havedioa pojasa firm grip on the shoulder gornji na strani koja je bliža belt inautomobila the seat area (B). Close vratima i zatvorite kopčuthe (D) clamp on the inner side (C). (29).

C

D B

A

(29)

Pull upper belt part on the door

11. Pomoću ručice za zatezanje prednjeg oslonca side and closekuku clamp D (29). izvucite metalnu u kojoj je pojas automobila prema naprijed sve hookZatežite outwards 11- Adjust the belt guiding (30). dok autosjedalica ne(30). bude Continue čvrsto utisnuta with the ratchet u naslon sjedala automobila. Postavite tightening until the seat is pressed naslon za glavu autosjedalice u ispravan well into the„Postavljanje back rest ofdjeteta the car položaj (prema u seat. Push the head rest17). in Autosjedalica the correct je autosjedalicu“ na str. position (refer to ‘Positioning of the sada spremna za upotrebu.

(30)

child’ on page 17). The seat is now ready to use.

Vađenje autosjedalice postavljene u smjeru Removing the seat vožnje iz automobila 1- Loosen the tension in the car belt by moving the belt guiding hook inwards with the ratchet, notpomoću further ručice than the stop sign. 1. Pojas automobila otpustite na način da, za zatezanje prednjeg oslonca, metalnu kuku kroz koju prolazi pojas, privučete

If theautosjedalici seat is installed in the back seat of the vehicle, push the 2-prema do oznake stop. front seat of the vehicle forward as much as possible.

2. Ako je Vaša autosjedalica postavljena na stražnje sjedalo, prednje Unlock the belt clamps unlock thenaprijed. car belt. 3-sjedalo automobilla povuciteand do kraja prema

Remove kopče the car belt and removei otkopčajte the seat from vehicle. 3. 4-Otkopčajte za pojas automobila pojasthe automobila. 4. Odmaknite pojas automobila i izvadite autosjedalicu iz vozila.

16


Postavljanje djeteta u autosjedalicu Positioning of the child

1. Position Položaj ramenog pojasa: Provjerite 1of the shoulder straps:da li su otvori zathat ramene pojaseve ustrap razini djetetovih Check the shoulder ramena slots are(31). levelled with your child’s shoulders (31).

too high previsoko

(31)

prenisko too low

correct ispravno 2. The Visinu pojaseva i naslona za glavu 2height of the shoulder autosjedalice namjestite tako da be straps and the head rest can pritisnete ručicu za pomicanje adjusted by releasing the release naslona za glavu koja se nalazi na handle the back of the headga u stražnjojatstrani naslona, te držeći rest and pulling thepomičite head rest up uspravnom položaju naslon or down while keeping prema gore ili dolje (32). the head rest upright (32).

3. Pull Povucite ramene pojaseve 3the shoulder straps iup while istovremeno gumb pressing thepritisnite button of thena central centralnom regulatoru (33). adjuster (33).

(32)

(33)

4. Otvorite kopču za unutrašnje pojaseve.

4- Open the harness buckle. 17


5. postavite preko 5- Ramene Positionpojaseve the shoulder straps naranđastih oznakamarking na rubovima over the orange at autosjedalice, sides of the kako seatbitopojasevi keep the bili rašireniopen dok stavljate dijete u harness while you position sjedalicu (34).

(34)

the child (34).

6. Kada postavite dijete u sjedalicu, pojaseve preko 6- položite When the child djetetu is positioned, ramena i zatvorite kopču za over place the shoulder straps unutrašnje pojaseve: KLIK! (35) .

(35)

the child’s shoulders and close the buckle: CLICK! (35).

7. Traku koja prolazi kroz centralni 7- Pull the harness strap through regulator povucite prema naprijed/ the ucentral in the gore smjeru adjuster zelene strelice. directiondok of pojasevi the green arrow Povlačite ne budu straight Continue ugodno aliup-/forwards. čvrsto zategnuti. Ako postoji, pullingindikator until thezategnutosti harness is a pojaseva pokazivat zeleno (36). comfortable but će firm fit. The

(36)

belt tension indicator will show green (36).

Kada je dijete u autosjedalici Make sure that the harness strapsunutrašnji are always pojasevi locked and tightened when the is in the seat. uvijek trebaju bitichild ispravno namješteni i zakopčani.

!

Položaj spavanje Sleepingzaposition • tBeSafe iZi Combi se positions The seat has 5može reclining položaja. tnamjestiti By pullingu 5the reclining lever. • Sjedeći položaji upwards, themijenjaju seat cansebe put in povlačenjem ručice za another position (37). namještanje nagiba sjedalice prema gore (37). 18

(37)


Skidanje i postavljanje Removing and refittingpresvlake the cover Prilikom ponovnog postavljanja presvlake, pazite da way, t Make sure that the harness straps are fixed in na thetoright bedreni pojasevi budu pravilno postavljeni. after fitting theautosjedalice cover.

!

Skidanje presvlake 1. Removing Pokušajte zapamtiti kako ste skidali presvlaku, postavljanje presvlake the cover radi se obrnutim redoslijedom.

1- Pay attention when you remove the cover, as fitting the

2. Kako biste presvlaku, trebateway. otkvačiti bedreni pojas sjedalice na cover is skinuli done in the opposite obje strane. Obratite pažnju na crveni krug na slici (38).

2- To remove the seat cover, the harness straps must be released at both sides. See red circle (38).

(38)

3- Start to take off the lower seat part and unhook both harness

3. Skidanje straps presvlake from thepočnite metal na beltsjedećem hooks. dijelu autosjedalice i skinite pojaseve s metalnih kukica u dnu sjedalice.

4- The cover of the head rest can be taken off separately by

4. Presvlaka naslona the za glavu može se skinuti odvojeno da se disconnecting hooks at the backside and tako pulling off the otkvače drže presvlaku na stražnjoj strani i zatim se fabrickukice to thekoje front. presvlaka povuče s prednje strane.

19


Refit the coverpresvlake Postavljanje 1. naslonrest za glavu položaj. Navucite presvlaku na rest 1- Podignite Pull the head in theu najviši highest position. Mount the head naslon glavu i spojite kukice na stražnjoj strani. Ramene pojaseve cover za and connect the hooks at the back side. Pull the harness provucite kroz rupice. Spojite slobodni dio presvlake naslona za glavu s straps through the holes. Connect the loose bottom part of the plastičnim djelom ispod naslona za glavu.

head rest fabric with the plastic part under the head rest.

2. pojaseve kroz rupice na presvlaci autosjedalice 2- Provucite Pull the harness straps through the opening of thei ukopčajte seat cover pojaseve and lockautosjedalice. the harness buckle. Pull the crotch strap through the

opening of the seat part.

3. Omče na bedrenim pojasevima autosjedalice provucite kroz proreze 3- na Pull the loops of the uharness straps from thenačin bottom of the metalnim kukicama dnu autosjedalice. Na taj zakvačite pojaseve s lijeve i desne te ih to snažno povucite biste se of seat part through thestrane, openings the hooks in kako the bottom uvjerili da suHook ispravno postavljeni the seat. both harness(39). straps on the metal belt hooks

and pull the straps firmly to ensure that they are correctly installed 39).

(39)

4- Postavite Mount the topi zatim part and then shoulder parts.sjedeći Mountdio thei 4. vršni rameni diothe presvlake. Postavite seat partpresvlaku and bring theruba seatautosjedalice. cover under the rear parts of the umetnite ispod sidewalls.

20


Upute za čišćenje Cleaning instructions • tPresvlaka autosjedalice treba se prati sukladnoaccording uputama na The cover of the seat must be washed to the unutrašnjosti (40). of the cover (40). instructionspresvlake on the inside (40)

prati sličnim bojama washsa with similar colours • tNE agresivna sredstva za cleaning pranje; onaproducts; bi mogla naškoditi DOkoristite NOT use any aggressive these may materijalu od kojeg je izrađena autosjedalica.

harm the construction material of the seat.

Upozorenje: mogućamisuse pogrešna upotreba Warning: potential • tNIJE postavljanje autosjedalice It isDOZVOLJENO NOT ALLOWED to mount the seatnainprednje a front sjedalo automobila kojem je UKLJUČEN zračni jastuk. passenger seatna WITH AN ACTIVATED AIRBAG.

!

Install only autosjedalice with 3-pointkoristite car belts, approved • tZa postavljnje isključivo pojas to automobila na tri točke učvršćenja kojiother odgovara UN/ECE propisu UN/ECE Regulation No. 16 or equivalent br.standards 16 ili drugom ekvivalentnom standardu (41). (41). (41)

shoulder Rameni pojas belt

OK Bedreni hip belt pojas

NE NO

t DOkoristite NOT use the seat bez without floor support when mounted • NE autosjedalicu potporne noge ako je postavljate u smjeru suprotnom od smjera vožnje. rearward-facing. • NE autosjedalicu da zategnete prednji je when t DOkoristite NOT use the seat bez without tightening theoslonac front ako brace postavljate smjeru suprotnom od smjera vožnje. mounted urearward-facing. • NE autosjedalicu da zategnete sidrene ako jebelts t DOkoristite NOT use the seat bez without tightening thetrake anchor postavljate u smjeru suprotnom od smjera vožnje. when mounted rearward-facing.

!

21


Važni savjeti Important advice t DO NOT attempt to dismantle, modify or add any part to the

!

- NE pokušavajte rastaviti, izmijeniti ili dodati nešto na niti jedan dio seat. Warranty willprestaje expire vrijediti if non-original partsne-originalni or accessories autosjedalice. Jamstvo ako se koriste dijelovi are used. ili dodaci. t DO NOT use anything, such as a cushion, to raise the child - Ne postavljajte ništa, kao npr. jastučić, između sjedala automobila i seat off theUpassenger seat of the vehicle. In an accident the autosjedalice. slučaju nesreće, autosjedalica neće moći dovoljno zaštititi seatdijete. will not be able to protect your child in the right way. Vaše Neverneleave your dijete childuunattended in the seat. - tNikada ostavljajte autosjedalici bez nadzora. t Make sure all passengers are informed about how to release - Pazite na to da svi putnici znaju kako izvaditi dijete iz autosjedalice u your child in case of emergency. slučaju opasnosti. t An unoccupied child seat should always be fastened in the - Prazna autosjedalica također treba biti učvršćena. vehicle. - tPazite to daluggage prtljaga i drugi predmeti u vozilu učvršćeni kako treba. Makenasure or other objects arebudu properly secured. Neučvršćena prtljaga u slučaju nesreće može uzrokovati ozbiljne povrede Unsecured luggage may cause severe injuries to children and djeci i odraslima. adults in case of accidents. - tNikada koristite ovu autosjedalicu Presvlaka Neverneuse the seat without thepresvlake. cover. The coverjeisdioa safety sigurnosnog sustava i može se zamijeniti samo originalnom BeSafe feature and may only be replaced by an original BeSafe presvlakom. cover. - Ispod presvlake sjedalice nalazi se pjena od ekspandiranog polistirena t Under the fabric cover we use EPS foam. Do not push or (EPS). Ne pritiščite prejako i ne povlačite pjenu jer biste je tako mogli pull too hard against the foam, since you might damage the oštetiti. foam. - NE koristite agresivna sredstva za pranje; ona bi mogla naškoditi tmaterijalu Do not use any jeaggressive cleaning products; these may od kojeg izrađena autosjedalica. harm the construction material of the seat. - BeSafe savjetuje da se ne kupuju i ne prodaju rabljene autosjedalice. t BeSafe advises that child seats should not be bought or sold - Ovu uputu za upotrebu sačuvajte za ubuduće u blizini autosjedalice. second-hand. - tNe koristite duže 5 godina. se može promijeniti KEEP thisautosjedalicu user manual forodlater use Starenjem with the seat. materijala. tkvaliteta DO NOT use the seat for longer than 5 years. Due to ageing, - Ne koristite namijenjena samo za upotrebu u the qualitykod ofkuće. the Autosjedalica material mayje change. tautomobilu. DO NOT use at home. It has not been designed for home use

and can only be used in a vehicle.

Praktični savjet Practical advice Kad postavljate u vozilo provjerite sva mjesta When the child autosjedalicu seat is mounted in the car check all the na areas kojima unutrašnjošću where autosjedalica the child seatdolazi mightu dodir touchsthe interior. Weautomobila. recommend Preporučamo upotrebu (BeSafe) zaštitnog prekrivača na tim using a (BeSafe) protection cover in these to avoid mjestima, kako biste izbjegli oštećenja, tragoveplaces i promjenu bojecuts, marks or discolouration the interior of the vehicle, especially unutrašnjosti automobila, on pogotovo u automobilima s kožnom ili drvenom unutrašnjošću. in vehicles with leather or wooden interior. 22


Upute vezane uz kupnju Point of sale information Notice for REARWARD-FACING installation

Napomena za postavljanje u SMJERU SUPROTNOM OD t This is a semi-universal Child Restraint System. It is approved SMJERA VOŽNJENo. 44.04, series of amendments for general to regulation

• Ovo je polu-univerzalna autosjedalica. je u skladu s propisom use in vehicles fitted with fittedOdobrena with 3-point car belts, Br.approved 44.04 za opću upotrebu uRegulation vozilima opremljenim na to UN/ECE No.16 orpojasevima other equivalent tri točke učvršćenja koji odgovaraju UN/ECE propisu br. 16 ili drugom standards. ekvivalentnom standardu. t The seat is suitable for fixing into the seat positions of the • Ova autosjedalica pogodna je za postavljanje na sjedeća mjesta vehicles listed in the separate ‘car list’. Seat positions in automobila kako je navedeno u prilogu „popis automobila“. Moguće je other vehicles maymjesta also be suitable to accept thissigurni, child postaviti je i na sjedeća drugih automobila. Ako niste restraint. If in doubt, consult either the child restraint obratite se proizvođaču ili prodavaču autosjedalica.

manufacturer or the retailer. For updated car list see: www.besafe.eu

Notice for za FORWARD-FACING installation Napomena postavljanje U SMJERU VOŽNJE

t When installed with a 3-point car belt: Only suitable if the

• Kada se postavlja pomoću može koristitiapproved jedino approved vehicles arepojasa fittedautomobila: with 3-point carsebelts, ako odobrena vozila imaju pojas automobila na tri točke učvršćenja koji to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards. odgovara UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu. t We recommend to use the seat as long as possible in the • Preporučamo da se ova autosjedalica koristi postavljena u smjeru rearward-facing installation. suprotnom od smjera vožnje što je duže moguće.

Next car seat t The BeSafe iZi Up is a group 2/3 seat which can be used for • BeSafe iZi Up je autosjedalica 2/3 koja se koristi djecu težinefrom children from 15 till 36 grupe kg, which covers thezaage group od415till do12 36 kg, što pokriva dobnu skupinu od 4 do 12 godina. years.

Iduća autosjedalica

23


Jamstveni list • Jamstvo obuhvaća proizvode pod robnom markom BeSafe uvezene u RH od strane uvoznika Mikroedra d.o.o. • Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika i traje 24 mjeseca. • U slučaju nepravilnosti na proizvodu, obavezujemo se da ćemo iste ispraviti najkasnije u roku od 45 dana. • Ako ispravak nepravilnosti traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja ispravka. • Jamstvo se priznaje samo uz originalni račun iz kojeg je vidljivo gdje i kada je proizvod kupljen • Jamstvo se priznaje ako se proizvod koristi u skladu s njegovom namjenom te koristi i održava prema uputama za uporabu/održavanje. • Jamstvo se ne priznaje kod pojava uzrokovanih normalim korištenjem (habanjem) dijelova od kojih je proizvod napravljen • Jamstvo se ne priznaje kod problema uzrokovanih utjecajem vanjskih čimbenika ili više sile (npr. sunce, visoke temperature, vlaga, vatra, itd.) • Jamstvo se ne priznaje kod mehaničkih oštećenja • Jamstvo se ne priznaje ako je proizvod prepravljan ili popravljan od strane neovlaštene osobe.

Za ostvarivanje prava iz Jamstvenog lista molimo da proizvod dostavite na mjesto kupnje. Uvoznik i davatelj jamstva za BeSafe proizvode u Republici Hrvatskoj: Mikroedra d.o.o. Ivana Kukuljevića 20, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 48 22 132, fax: +385 1 48 22 133 info@mikroedra.hr, www.mikroedra.hr

E5 04204

www.besafe.com.hr HR – 2010 – V1.0

E5 04205

Uputa za BeSafe iZi Combi X3  

Uputa za BeSafe Combi X3 na hrvatskom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you