Page 1

Kullanma Kýlavuzu User manual

Ford Focus MP3


Mßzik Systems Sistemleri Entertainment AM/FM WITH Stereolu CD/MP3 çalar PLAYER AM/FM STEREO WITH CD/MP3

Control Kontrol No. number 

Description Tanýmý  CD çýkartma   RDS (Radyo Bilgi Sistemi)  Deðiþtirme tuþu

Control Kontrol No. number Tanýmý Description tuÞu CD deðiÞtirici CD/MP3 tuÞu   Bilgi tuĂžlarĂ˝

!

!

'() MUTE tuĂžu

*

* /

+. CLK  (Saat) %SCAN tuþu 0'& 1  SHUF (karýþýk) tuþu ',"Yukarý/Aþaða$ $ tuþlarý 4 1 1 $ $  $ Sað düðme )-() Enter 3%. Geri tuþu )-' Menü tuþu

 / 2

"#  $ Radyo bant seçme tuþu %& (AM/FM) +  $ ,- Sol$ $ düðme/ON - OFF ,&& #  ve ses kontrolü $ )). SEEK arama tuþu &%) FADE tuþu 3%+ 3 BAL (Balance) tuþu

5

3% BASS tuĂžu

6

(Tiz) tuĂžu ()3TREB ($  )7 )8 9$ EQ (Ekolayzer) tuĂžu

2 5 6 
Müzik Sistemleri Systems Entertainment On/Off power düðmesi Açma/Kapama Cihazý açmak sol açma/kapatma $ 1 için $ $  $ 4 1 : basýn. $ 1  için $en az 2 düðmesine Kapatmak 4  4 1 : saniye basarak tutun. Bu þekilde, (1  ;$ 1  $ cihazýnýzý kontak kapalýyken de bir saate

; 1 $ 4 1 1  kadar Bir saatin sonunda $çalýÞtĂ˝rabilirsiniz. : (1   radyo otomatik olarak 4 1  $ kapanacaktĂ˝r. 1 $: Volume Ses AyarĂ˝ Ses seviyesini ayarlamak için sol dßðmeyi •  1 $ $  $  1 # : (1 ; çevirin. Bir ayar yaptýðýnĂ˝zda, ekranda  #  # : seçilen ses 1 seviyesi gĂśrĂźntĂźlenir.

Bass control Bas kontrolß • $ 1 BASS için

sað BASS tuþuna basýn, ayarlamak 1 $1 $ $  $  $ düðmeyi çevirin. Bir ayar yaptýðýnýzda,  : (1 ;  ekranda seviyesi görüntülenir. 1 #seçilen :

!


Mßzik Sistemleri Entertainment Systems Treble control Tiz kontrolß • $ 1 TREB için

sað TREB tuþuna basýn, ayarlamak 1 $1 $ $  $  $ düðmeyi çevirin. Bir ayar yaptýðýnýzda,  : (1 ;  ekranda seviyesi görüntülenir. 1 #seçilen :

Balance Balans kontrolĂź • $ 1 basĂ˝n BAL (sol  $kolonlardan BAL tuĂžuna ve saĂ°  ayarlamak $1 için

sað gelen ses$ ayarlanýr), 1 $1 $ $  $  $ düðmeyi çevirin. Bir ayar yaptýðýnýzda,  : (1 ;  ekranda seviyesi görüntülenir. 1 #seçilen :

Fadekontrolß Fade • $ 1 FADE  $ FADE tuÞuna basýn (arka kolonlu araçlarda $ $$ 

 1 $1 sesin önden arkaya ses daðýlýmýný ayarlar), $ $  $  $  (1 ayarlamak için sað düðmeyi çevirin. Bir ayar ;  1 # : yaptýðýnýzda, ekranda seçilen seviyesi görüntülenir.

*


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment EQ (Equalizer)

EQ (Ekolayzer) â&#x20AC;˘ $ 1 EQ $; Ă&#x2013;nceden belirlenmiĂž ekolayzer $  $ ;$ seçeneklerini ayarlamak için EQ tuĂžuna 8 9  : (1 $$ tekrar tekrar basĂ˝n. Mevcut ayar ekranĂ˝n   1 4 1 sol alt kÜÞesinde <1 $$gĂśrĂźntĂźlenir. 1 ;: )8 9   41 =)7<,&&> Ekolayzer, "EQ-OFF" seçildiĂ°i zaman  : kapalĂ˝dĂ˝r.

Mute (Ses kesme) Mute basarak radyonun sesini â&#x20AC;˘* MUTE $ tuĂžuna 1 MUTE $ 1 #$ 4 #? çok #  dßÞßk seviyeye getirin. ses seviyesine dĂśnmek#  için MUTE â&#x20AC;˘* Eski ( $ $ 1 $ #? ses $ ayar $ ; tuĂžuna;$ tekrarMUTE basĂ˝n veya 1 #  4 1 1 #   $ : dßðmesiyle yĂźkseltin.

Settings Menu Ayarlar menßsß Navigating the settings menu Ayarlar menßsßnßn kullanýmý Ayar menßsßne eriÞmek ? için MENU ( $ 1  ;$ 1 MENU : tuÞuna basýn. Bu beÞ seçeneðiniz var: (1menßde  

 # # ; @ A+%B? C,+')? DISPLAY, VOLUME, CLOCK, AUDIO ve +,.? %'A, )&%'+( DEFAULT RESET. ))(:
Müzik Sistemleri Entertainment Systems  1 $1 kaydýrmak $ $  $ Menüyü aþaðaya için sað 4 $  4 1 

kontrol düðmesini saat yönünde çevirin, $  1  $ menüyü yukarýya kaydýrmak saatin  $D 4 $ içinse

; 1 ters yĂśnĂźnden çevirin. Ă?lgili menĂźyĂź : , 1   111 ? ;$ 1 $1 $ $ saĂ° açmak için seçiminiz iĂžaretlendiĂ°inde  $ dßðmesine ENTERbasĂ˝n ; 1 kontrol (ENTER). $# : FonksiyonlarĂ˝ ayarlamak için seçiminizi 011 ve 1ENTER   tekrar ;$ iĂžaretleyin tuĂžuna 1 ENTER  kullanarak $$ basĂ˝n. SaĂ° kontrol dßðmesini  1 : ' 1 $1 ayarĂ˝nĂ˝zĂ˝ yapĂ˝n. 1 $ $  $ BACK tuĂžuna tekrar tekrar basarak bir  : Ăśnceki menĂźye$; veya mevcut $ BACK audio $ $ moduna (radyo, CD/MP3 veya CD 1 ;$# 

$ 1 $$ deĂ°iĂžtirici) dĂśnebilirsiniz.   $ ? $ 1$:

Display menu Ekran menĂźsĂź (1 ; ayarlanabilir.    Ekran kiĂžiye Ăśzel # $8 $ :

ParlaklĂ˝k (GĂźndĂźz GĂźndĂźz/ Brightness (DAYGece/Dim NIGHT/DIM DAY/DIM Dim Gece) NIGHT) EkranĂ˝n parlaklýðý gĂźn gece zaman (1 $1 1ve;    $  1 dilimlerine gĂśre ayarlanabilir. ;$ : Ayar için:  @ seçin ve ENTER'e basĂ˝n. *( DISPLAY =A+%B> ;$ basĂ˝n. *â&#x20AC;˘ DAY/NIGHT seçin ve ENTER'e ENTER: Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için â&#x20AC;˘ =%B-AE0(> ;$ saĂ° kontrol dßðmesini çevirin. ( *ENTER: AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek 1 için  ENTER'e basĂ˝n.

 ? $ 1 $1 $ $  $ : â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 :

/


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment (  1 1 EkranĂ˝n parlaklýðýnĂ˝ gĂźndĂźz/gece ; $1 @ zaman dilimine gĂśre ayarlamak için: =A+%B> ;$ *â&#x20AC;˘ DISPLAY seçin ve ENTER'e basĂ˝n. ENTER: * DIM DAY (gĂźndĂźz olan parlaklýðý) â&#x20AC;˘ =A %B>  veya DIM NIGHT (gece olan parlaklýðý) $1 $ =A -AE0(> seçin ve ENTER'e basĂ˝n. Parlaklýðý 1 $1 ;$ yĂźkseltmek veya azaltmak için saĂ° ENTER: ( $ 1 $1 $ $ kontrol çevirin.  $ dßðmesini $ $ $ 1 * $1 : AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'E â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : basĂ˝n.

Angle Açý (  @ için: Ayarlamak =A+%B> ;$ *â&#x20AC;˘ DISPLAY seçin ve ENTER'e basĂ˝n. *ENTER: ANGLE seçin ve ENTER'e basĂ˝n. SaĂ° â&#x20AC;˘ =%-E+)> ;$ kontrol dßðmesini çevirerek açýyĂ˝ ENTER: ( $ 1 $1 $ $ ayarlayĂ˝n.  1için : * $ AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek ENTER'e â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : basĂ˝n.

2


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems Volume menu Ses menĂźsĂź Power-on Radyo açýlýÞvolume ses seviyesi Ayarlamak (  @ için: *â&#x20AC;˘ VOLUME seçin ve ENTER'e basĂ˝n. =C,+')> ;$ *ENTER: POWER-ON VOL seçin ve ENTER'e basĂ˝n. SaĂ° kontrol dßðmesini â&#x20AC;˘ =,")<,C,+>çevirerek açýyĂ˝ ;$ayarlayĂ˝n. ENTER: ( $ 1 $1 $ $  1için #  #: * $ AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek ENTER'e â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : basĂ˝n. CihazĂ˝nĂ˝zĂ˝ ses seviyesi )1 her 1açtýðýnĂ˝zda

 4 1 ? 1seviyeden #  4  1 #: bu baĂžlayacaktĂ˝r. $ tehlikesi! $  $F Yaralanma Radyo,AaçýlýÞ 1seviyesi ; 4$< #  # ses maksimum deĂ°erle  G ? 41 1 çok  ayarlanĂ˝p  çalýÞtĂ˝rĂ˝ldýðýnda 4 1 1 yĂźksek ses#$ meydana Bu #   11: gelir. (1 kullaklarĂ˝nĂ˝za zarar durum $  $ 1$: 1 ; 4$< #  verebilir. AçýlýÞ sesini dßÞßk  4 #: seviyede ayarlayĂ˝n. TrafficanonslarĂ˝ Announcements Trafik (  1 #  ayarlamak $ Trafik anonslarĂ˝nĂ˝n sesini için: * @ VOLUME seçin ve ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ =C,+')> ;$ * TA-MIN seçin ve ENTER'e basĂ˝n. Ses ENTER: seviyesini ayarlamak için saĂ° kontrol â&#x20AC;˘ =(%<A-> dßðmesini çevirin. ;$ ENTER: ( $ 1 $1 * AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için $ $ ENTER'e  $  1 #  #: basĂ˝n. â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 :

5


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Automatic Volume Control Otomatik Ses KontrolĂź (AVC) (AVC) "1 ? 1 %  Otomatik ses kontrolĂź seçildiĂ°inde, motor C   $ $ $ gĂźrĂźltĂźsĂźnĂź ve araç hĂ˝zĂ˝nĂ˝n neden olduĂ°u $ 1  H #  gĂźrĂźltĂźyĂź telafi etmek için ses seviyesini # ;  $  otomatik olarak ayarlar. $ ; : Ayarlamak için: (  @ * "VOLUME" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ =C,+')> ;$ *ENTER: AVC seçin ve ENTER'e basĂ˝n. Fonksiyonu devreye almak için saĂ° kontrol dßðmesini â&#x20AC;˘ =%C> ;$ ENTER: çevirin (AVC+1'den AVC+7'ye kadar) ' 1 $1 $ $  $ $veya kapalĂ˝ (AVC 00) 1   %CI %CI/ * $AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'e basĂ˝n. %CJ66: â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : Loudness

Loudness - Sesin yĂźksekliĂ°i "1 ? 1 SeçildiĂ°i takdirde, radyonun  bas $8 : (1 ;$$ frekansĂ˝nĂ˝ yĂźkseltir. Ă&#x2013;zellikle ses dßÞßk $ 41 1 #   seviyelerde 4 #: ayarlandýðý zaman kullanĂ˝lĂ˝r. Ayarlamak için: (  @ * "VOLUME" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ =C,+')> ;$ *ENTER: "LOUDNESS" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. Bas ayarĂ˝nĂ˝ deĂ°iĂžtirmek için saĂ° kontrol â&#x20AC;˘ =+,'-)> ;$ dßðmesini çevirin. ENTER: ( $ 1 $1 $ $ * $ AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek ENTER'e  1için  : basĂ˝n. â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 :

/6


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems Clock menu

Saat menĂźsĂź

Status clock "1 1ayarlĂ˝    ? "Status" Saat 1  1 4 1 Status ayarlĂ˝ saat seçildiĂ°inde saat <1 $$ 1 ;: ekranĂ˝n sol kÜÞesinde gĂśrĂźnĂźr. ( 1    Status ayarĂ˝nĂ˝ açmak veya kapatmak @ için: â&#x20AC;˘ =+,.> ;$ * "CLOCK" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. ENTER: * "STATUS CLOCK" seçin ve ENTER'e â&#x20AC;˘ =(%(' +,.> basĂ˝n. Fonksiyonu açmak ;$ ENTER: ( $ 1 veya $1 $ $ kapatmak saĂ° kontrol dßðmesini  $ için  : çevirin. â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : * AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'e basĂ˝n.

Main "Main"clock ayarlĂ˝ Saat "1 1   ? Main ayarlĂ˝ saat seçildiĂ°inde saat ekranda 1  1 4 1 ; ancak radyo kapalĂ˝ ve araç kontaĂ°Ă˝ açýksa 41 1   4 1 gĂśrĂźnĂźr. 1   : Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için: ( 1   @ * "CLOCK" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘* MAIN CLOCK" =+,.> seçin ve;$ ENTER'e basĂ˝n. ENTER: Fonksiyonu açmak veya kapatmak için saĂ° â&#x20AC;˘kontrol =%A- +,.> dßðmesini çevirin. ;$ ENTER: ( $ 1 $1 $ $ * AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'e basĂ˝n.  $   : â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 :

/


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Set clock Saatin ayarlanmasĂ˝ ( ayarlamak 1 @için: Saati *â&#x20AC;˘ "CLOCK" seçin ve ENTER'e =+,.> ;$basĂ˝n. *ENTER: "SET CLOCK" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. ENTER'e tekrar+,.> tekrar basĂ˝ldýðýnda â&#x20AC;˘ =)( ;$saat ve ENTER: )1 ;$ geçiĂž 1 ENTER dakika deĂ°eri arasĂ˝nda yapabilirsiniz.  $ 4  4 1 Ayar için saĂ° kontrol dßðmesini çevirin. 1 $  : ' 1 $1 * "BACK" tuĂžuna basarak ayarlardan $ $  $  $  : çýkabilirsiniz. â&#x20AC;˘ $ 1 BACK G Not: Saat sadece 12 saatlik modunda çalýÞýr. 1 : AM ve PM (sabah ve Üðlen) arasĂ˝ndaki Note: (1  ;$  deĂ°iĂžim için ilgili saat dilimi gelene kadar 1 1 $ : ( 1 ilerleyin. 4 % ? 1$ 1 1 1 $  1 $ 1 $ $1:

Audio menu

Audio menĂźsĂź Sharx

Sharx A $ ? 1 1$G   Radyo modunda, Sharx fonksiyonu $  $$ $ 1$ farklĂ˝ istasyonlarĂ˝ndan  : A $ 4 1gelen 11 sinyallerinin etkileĂžimini azaltĂ˝r.    ? 4 1 Birbirine 1 1$G  : çok yakĂ˝n istasyonlarĂ˝n bulunduĂ°u bĂślgede sharx fonksiyonunu açýn. (  @ Açmak veya kapatmak â&#x20AC;˘ =%'A,> için: ;$ *ENTER: "AUDIO" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. *â&#x20AC;˘ "SHARX" seçin ve ENTER'e =0%K> ;$basĂ˝n. Fonksiyonu açmak ENTER: ( $ 1 veya $1 kapatmak $ $ için  $  1 çevirin.   saĂ° kontrol dßðmesini : kayĂ˝t etmek için ENTER'e * AyarlarĂ˝ â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : basĂ˝n.

/


Müzik Sistemleri Entertainment Systems Trafficanonsu Announcements (TA) Trafik (TA) A 1 $  yapan   FM dalga bandýnda yayýn bir çok ;  $  ($ istasyon, trafik program bilgileri % ? =(> 4 ;;$ barýndýrdýðýný üzere bir TP koduna 1 belirtmek 1 ;: "1 sahiptir ve 1 bu kod ekranýn alt tarafýnda ? 

 4 gĂśrĂźnĂźr.  4 1 ($ % 41 ekranda  Trafik anonsu esnasĂ˝nda $#: yazĂ˝sĂ˝ çýkar. "TRAFFIC" $ ($ % Trafik anonsu bittiĂ°inde cihaz mevcut =(%&&A> ;;$ 1- ;: çalýÞma moduna geri dĂśner radyo (seçilmiĂž "1kanalĂ˝), 1 ($ %  radyo CD/MP3 veya CD changer. #$? 1  4 $ $ 1 $$ açmak   L $ için: Bu fonksiyonu veya kapatmak 1   $$  ? * "AUDIO" $ seçin ve ENTER'e basĂ˝n. 1$: * "TRAF ANNOU" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. (  @ Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için â&#x20AC;˘ =%'A,> ;$ saĂ° kontrol dßðmesini çevirin. ENTER: * AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ takdirde =(%& %--,'> ;$"TA" SeçildiĂ°i ekranĂ˝n alt tarafĂ˝nda ENTER: ( $ 1 $1 $ $ iĂžareti gĂśrĂźnĂźr.  $  1    : Not: Trafik anons sistemi Ăžuan TĂźrkiye'de â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : çalýÞmĂ˝yor. "1 ? =(%> ;;$ 1  1 ;:

/


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Programtype Type (PTY) Program (PTY) - Program tipi A  1$ ? FM dalga bandĂ˝ndaki bir çok program,   $  $  yayĂ˝nlarĂ˝n içeriĂ°ine gĂśre sĂ˝nĂ˝flandĂ˝rĂ˝lĂ˝rlar. 1 ; 1$ ;$ $: Bu bilgiler PTY seçildiĂ°inde ekranda "1 (B  ? 1 gĂśrĂźntĂźlenir. $   1 4 1 Açmak ;:veya kapatmak için: *( "AUDIO" seçin ENTER'e basĂ˝n.  ve @ * "PTY" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ =%'A,> ;$ Fonksiyonu ENTER: açmak veya kapatmak için saĂ° kontrol dßðmesini çevirin. â&#x20AC;˘ =(B> ;$ ENTER: *( $ AyarlarĂ˝ ENTER'e 1 kayĂ˝t $1 etmek $ $için  $ basĂ˝n. 1    : â&#x20AC;˘ $ ENTER # 1 : Programtipi Type search Program aramasĂ˝ $ # 1 (B ? PTY fonksiyonu açýk  olduĂ°unda aramalar 

 $1 $   bu sĂ˝nĂ˝flandĂ˝rmalara gĂśre yapĂ˝labilir. $  ;$ $ ;$ $ Program ;: tiplerini aramak için: * "AUDIO" seçin ve ENTER'e basĂ˝n. ( 1 ; ;$ $ *$1 "PTY SEARCH" $@ seçin ve ENTER'e basĂ˝n. Program tipini seçmek için saĂ° kontrol â&#x20AC;˘ =%'A,> ;$ dßðmesini ENTER: çevirin. * AyarlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için ENTER'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ =(B )%0> ;$ Ă?stasyonlar arandýðýnda ENTER: ' 1 $1 cihazĂ˝nĂ˝z $ $ sadece seçilen tipine uygun radyo  $ program 1  ;$ $ ;: frekanslarĂ˝na bakar. esnasĂ˝nda â&#x20AC;˘ $ ENTER Arama # 1 : ekranda "PTY SEARCH" ve program tipi "1 $1 $  ? 1 (ĂśrneĂ°in haberler, yanĂ˝p sĂśnecektir. $ 4 $1 spor) ; $ 1 $  1  ;$ $ ;: $ 1 $1? =(B )%0> 1 $ $ (; :: -)"? ,( 4 1 $  1 ;:

/!


Müzik Sistemleri Entertainment Systems A     $  Arama sonucunda seçtiðiniz program tipine 1  $ $ (; 1 uygun radyo istasyonlarý bulunamadýðý 4# ? =-, (B> 4 ;;$ takdirde ekranda "NO PTY" çýkar. 1 ; 1  1 $1:

Aþaðýdaki tabloda mevcut tipi seçeneklerini görebilirsiniz: (1  4   program 1 $ $ (; # @ PTY names PTY -4 A $ ; $ (  +  % 0  ( ; !6  $ ,  -  M99 I3  I3 +   ( $   (B ! (B * (B (B / (B 2 " 1$ - 

Description -4 A $  ; $ (  +  % 0   ( ; !6   $  ,   -  M99 1 1 3  1 1 3 +    ( $    (B ! (B * (B (B / (B 2 " 1$ - $ $ (;

/*


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Default reset Fabrika ayarlarĂ˝na dĂśnßÞ ( $  1$  TĂźm deĂ°erleri fabrika ayarlarĂ˝na geri almak # @ için: â&#x20AC;˘* "DEFAULT =)&%'+( RESET" ))(> seçin ve ENTER'e ;$ ENTER: basĂ˝n. â&#x20AC;˘* "YES/evet" ' 1 $1 $ $  $ için saĂ° veya NO/hayĂ˝r seçmek =B)> $ =-,>: kontrol dßðmesini çevirin. A =B)>  ?  fabrika

 YES seçilirse cihazĂ˝nĂ˝z 1 standart 4 $ $   : ayarlarĂ˝nĂ˝ alacak. â&#x20AC;˘* AyarlarĂ˝ $ ENTER # : kayĂ˝t etmek için 1 ENTER'e basĂ˝n.

RADIO

RADYO Waveband selector Dalga bant seçimi EĂ°er radyo yayĂ˝nĂ˝ sĂ˝rasĂ˝nda â&#x20AC;˘ $ $;  $ dßðmeye $ $;   & 4# tekrar tekrar basarsanĂ˝z mevcut dalga &? & ? & $ %: (1 bantlarĂ˝ arasĂ˝nda seçim yapabilirsiniz  4# ;;$ 1 (FM1, FM2, FM3 veya AM). Seçilen bant  1 ;: ekranda gĂśrĂźntĂźlenir. Seek tuning control Tarayarak arama kontrolĂź ;$ â&#x20AC;˘ $ $ $; ? * Radyo esnasĂ˝nda saĂ° veya SEEKyayĂ˝nĂ˝ $ SEEK  1 sol G  tuĂžuna   4 $ ; 1 SEEK bastýðýnĂ˝zda mevcut  4# : frekansa en yakĂ˝n altĂ˝ istasyonun bulunur. (1 $8 1   *â&#x20AC;˘ Ă?stasyon frekanslarĂ˝ tuĂžlarĂ˝n yanĂ˝nda ;;$ 1 ; G 1 bulunan ekranda gĂśrĂźnĂźr.  : * Herhangi bir istasyon seçmek için ilgili â&#x20AC;˘ (   ? ;$ 1 tuĂža basĂ˝n.  G 1 $8 1 4 1 ;:

/


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems A (B )%0ve $ $ PTY fonksiyonu program tipi açýk (;  ? 1 $ 4 olduĂ°unda aramalar bu sĂ˝nĂ˝flandĂ˝rmalara $1 ; $ 1   gĂśre yapĂ˝labilir. 1 Ă?stasyonlar $  arandýðýnda $ $ radyonuz sadece seçilen program (;: $ 1 $1? =(B tipine uygun radyo frekanslarĂ˝na bakar. Arama )%0> 1 $ $ (; :: -)"? ,( 1 ve esnasĂ˝nda ekranda "PTY4 SEARCH" $  1 ;: $ yanĂ˝p program tipi (ĂśrneĂ°in haberler, spor) 1    : sĂśnecektir. Manual tuning Elle istasyon â&#x20AC;˘ (  arama  $$ * Ă?stasyon aramalarĂ˝nĂ˝ saĂ° $1 kontrol $ 1 $ $  $ : dßðmelerini çevirerek elle de yapabilirsiniz.

Storing stations Ă?stasyonlarĂ˝nĂ˝n kayĂ˝t edilmesi â&#x20AC;˘ ( $   ? ;$ 1 * Ă?stasyonlarĂ˝ kayĂ˝t etmek için radyo 1  G 1 $8 frekanslarĂ˝nĂ˝n yanĂ˝nda bulunan tuĂžlarĂ˝ 1 4 1 ;  1$ basĂ˝p bip(1 sesi  duyanakadar ;: 4 basĂ˝lĂ˝ $ tutunuz. Radyo istasyonu bu pozisyonda 1 ;  : kayĂ˝t edilmiĂžtir. A  4 1  1 RDS açýksa ve bu radyo istasyonu RDS   ;  $  bilgilerini aktarabiliyorsa istasyonun  $ ? 1  1adĂ˝   4gĂśrĂźnĂźr. ;;$ 1 ;: da ekranda $ 1  için : RDS'nin açýklamasĂ˝ ilgili bĂślĂźme '; G    $ bakĂ˝n. 1dalga 4# : Her bandĂ˝nda 6 istasyon kayĂ˝t edilebilir.

//


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Clock (CLK) Saat (CLK) $basarak CLK ekrandaki $ saat 1 ve *â&#x20AC;˘ "CLK" ; 4  $ radyo istasyon frekanslarĂ˝/isimleri   $8 $? 41 arasĂ˝nda geçiĂž yapabilirsiniz ;?  ;: veya CD çalĂ˝yorsa geçen sĂźreyi gĂśrebilirsiniz.

Scan tuning

Radyo tarama (SCAN) ' 1tuĂžuna SCANbasarak dalga 

; *â&#x20AC;˘ "SCAN" bantĂ˝ 1 4#  : )1 taranĂ˝r. istasyon saniye   Her ; $sĂ˝rayla 4 birkaç  çalĂ˝nĂ˝r. esnasĂ˝nda $:Tarama =%-> ;;$ ekranĂ˝n 1 sol alt tarafĂ˝nda "SCAN" gĂśrĂźnĂźr.  <1 $$ 1 ; $ 1 : devam etmek * Bir istasyonu dinlemeye için SCAN'e basĂ˝n. â&#x20AC;˘ $ SCAN   

  :

RDS (Radyo veri sistemi) RDS Ford CD/MP3 cihazýnda RDS fonksiyonu (1 & $    mevcuttur. FM dalga bandýndaki birçok 8 ;; 4 1    radyo çÜzßcß istasyonu $gerekli 411Þifre ;

; ile donatĂ˝lmýÞ alĂ˝cĂ˝lara Ăśzel yayĂ˝n sinyalleri ; $ 1 gĂśnderir. Radyo41 kanalĂ˝ RDS kullandýðý & 4#    :seçtiĂ°iniz (1  4 ; takdirde bir istasyonun adĂ˝nĂ˝    H 41 1 ekranda gĂśrebilirsiniz. $  $  : RDS'yi açmak veya kapatmak için: 1 basĂ˝n.  @ *( RDS tuĂžuna Ekranda "RDS ON" â&#x20AC;˘ $ 1 RDS : = ,-> veya "RDS OFF" gĂśrĂźnĂźr. = ,&&> ;;$ 1 kapatmak * $Bu fonksiyonunu açmakveya ;: için RDS tuĂžuna tekrar tekrar basĂ˝n.

â&#x20AC;˘ $ 1 RDS $;  1 $ $ :

/2


Müzik Sistemleri Entertainment Systems CD/MP3/CDdeðiþtirici CHANGER CD/MP3/CD CDyuvasýna loading bir and CD CDplayback yerleþtirin. Cihaz CD L A$ ilk 1 $ üzerinde bulunan parçayý çalar. : (1  $ ; Cihaz 1 MP3 CD'sini yuvaya yerleþtirin. $ $ 1 : MP3 CD'sinde bulduðu ilk klasör ve ilk L A$ MP3 CD'si  1 parçayý çalar. Bir takýldýðý $ : (1 

 $ zaman çalma iĂžlemi birkaç saniye sonra ; 1 $ $ 1 $ baĂžlayabilir. klasĂśrĂźn, parçanĂ˝n $ $ Ekranda 1 : "1  ve sanatçýnĂ˝n adĂ˝ gĂśrĂźnĂźr (CD Ăźzerinde  $ ?  #$ kayĂ˝t edildiĂ°i takdirde). Bunun haricinde  $ ; : (1 $ $ ? $ ekranĂ˝n sol alt kÜÞesinde klasĂśr numarasĂ˝ $  1 4"Status 1 ĂśrneĂ°in "ALB 002"$ gĂśrĂźnĂźr. ; 1 1#  $ clock" seçiliyse çalma sĂźresi gĂśrĂźnĂźr. 1 : A  ? 1 $ $  $ ;;$ 1  <1 $$ 1 ; :: A 1 * En fazla 20=%+3 klasĂśr66 >: Ăśnerilir =  >  ? 1 * Her klasĂśrde en fazla 254 parça ve alt 4 ;: klasĂśrler olabilir â&#x20AC;˘ % G  6 $ $ $ * Parça ve klasĂśr isimlerinde Ăśzel yazĂ˝ $ : karakterleri kullanmayĂ˝n. â&#x20AC;˘ )1 $ $   * Parçalar klasĂśr içerisinde kayĂ˝t G  *! $ edilmediĂ°i takdirde D$ $: ekranda "Main" â&#x20AC;˘gĂśrĂźnĂźr. %# ; 1$ $ 41 * Her yeni klasĂśr eriĂžim $ $ sĂźresini : artĂ˝rĂ˝r. formatĂ˝ desteklenirken CD-RW â&#x20AC;˘* CD-R (1 4 $ => 4 ; desteklenmez. 41 $  $ $ $: * CD'ye birden fazla oturum ilk otorum â&#x20AC;˘yazĂ˝ldýðýnda % sadece $ $ 4 tespit $ 1 : edilir. â&#x20AC;˘ D  ;; $ ? D"  : â&#x20AC;˘ A $ 1   4$ 1 ? 1 $  4  :

/5


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment deĂ°iĂžtirici 1$ L $ 1 CDC CD : (1 #  $ CDC tuĂžuna basĂ˝n. Mevcut 1 4 1 ; G CD'ler 1 tuĂžlarĂ˝nĂ˝n bulunan  :yanĂ˝nda (  ? ekranda ;$ 1 gĂśrĂźnĂźr. $# Ă&#x2021;almak  :istediĂ°iniz CD için 1 ilgili   $ CD  : tuĂžu basĂ˝n. Seçilen otomatik olarak çalmaya baĂžlar.

A  1$  ? =-, CD deðiþtirici baðlý deðilse ekranda "NO 0%-E)> 4 ;;$ 1 CHANGER" görünür. ;: CD, CD yuvasýna yerleþtirildiði zaman ;  $  $ otomatik çalmaya baþlar ve radyo yayýný $;   $$ ; 41  kesilir. Parça numarasý ve çalma süresi $ 1 $ : (1 ekranýn baþýnda görünür. $  $ ; $ ;;$ 1 ; 1 ;:

Track/directory selection Parça/KlasĂśr seçimi CD, CDCDC deĂ°iĂžtirici modunda: CD,MP3 MP3veand modes: *â&#x20AC;˘ Soldaki SEEKSEEK tuĂžuna basarak $ 1 $ $ çalan 1 $ 1 $ ;: A parçanĂ˝n baÞýna dĂśnebilirsiniz. Parça ;$ 4 4 1 1$  baĂžladĂ˝ktan sonra 3 saniye içinde tuĂž iki 1 $  $? 1 ;$# kere basĂ˝lĂ˝rsa bir Ăśnceki parçaya geçiĂž $ 4  : $ yapar. AynĂ˝ iĂžlemi yaparak hep bir Ăśnceki $;  ;$# parçaya $: geçebilirsiniz. * SaĂ°daki SEEK tuĂžuna basarak bir sonraki â&#x20AC;˘ $ SEEK 1 G parçaya tekrar basarak ondan $ $veya ;$tekrar $;  sonraki parçalara geçebilirsiniz. $ $:

26


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems ($ dßðmesini  *â&#x20AC;˘ Parçalar saĂ° kontrol çevirerek $ 1 $1 $ $  $ de seçilebilir. Ters saat yĂśnĂźnde  $< 4 1 çevirildiĂ°inde bir Ăśnceki parça seçilirken ;$# $ 4 saat yĂśnĂźnde ise bir sonraki parça 1 G $: ' 1 seçilir. Bu yĂśntem çok hĂ˝zlĂ˝ parça seçme 1  4 Ăžekilde 8  $:tanĂ˝r. imkanĂ˝ In MP3 mode:

MP3 modunda: $ 1 tuĂžlarĂ˝  *â&#x20AC;˘ AĂžaĂ°Ă˝/YukarĂ˝ basarak klasĂśrleri $ $: seçebilirsiniz.

â&#x20AC;˘ '

SEEK SEEK

* Sað ve sol SEEK tuþlarý ile bir önceki 1 ;$# $ G $: veya sonraki parçalar seçilebilir.

($  dßðmesini  *â&#x20AC;˘ Parçalar saĂ° kontrol çevirerek $ 1 $1 $ $  $ de seçilebilir. Ters saat yĂśnĂźnde  $< 4 1 çevirildiĂ°inde bir Ăśnceki parça seçilirken ;$# $ 4 saat yĂśnĂźnde ise $: bir sonraki 1 G 'parça 1 seçilir. Bu yĂśntem hĂ˝zlĂ˝ $ Ăžekilde parça

seçme 1 çok  4 8 imkaný tanýr. $ $ $ $:

Fastileri/geri forward/rewind HĂ˝zlĂ˝ sarma CD,MP3 MP3veand modes: CD, CD CDC deĂ°iĂžtirici modunda: *â&#x20AC;˘SaĂ° veya sol1 SEEKSEEK tuĂžunu $ basĂ˝lĂ˝ tutup $ SEEK ileri $1 4$ parçalarĂ˝ veya geri sararak $ $4$ $ 1 $ 1 arayabilirsiniz. :

2


MĂźzik Sistemleri Systems Entertainment Scan mode Tarama modu (SCAN) CD, MP3 MP3ve and modes: CD, CDCDC deĂ°iĂžtirici modunda: *â&#x20AC;˘ SCAN basĂ˝n. Seçilen)1 klasĂśrĂźn $ tuĂžuna 1 SCAN : $ parçalar 1  içindeki kĂ˝sa $$ bir sĂźre için çalĂ˝nĂ˝r.  ;  $ etmek 1 $ * Bir parçayĂ˝ dinlemeye $ devam ;$ : için SCAN'e basĂ˝n. (    basarak $? *â&#x20AC;˘ Ă?stediĂ°iniz zaman SCAN'e ;$ SCAN taramayĂ˝ sonlandĂ˝rabilirsiniz. â&#x20AC;˘ $ SCAN  4 1 :

MP3 mode:

MP3 modunda: A modunda 1 ? seçeneĂ°i ;  *â&#x20AC;˘ Bu iki 4 tarama $ # : $ SCAN mevcut. SCAN tuĂžuna bir kez 1 $ 1 $$ basĂ˝ldýðýnda mevcut klasĂśr=%taranĂ˝r.  $ $: EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda %+3> ;;$ 1"SCAN ALB" 1 ;: gĂśrĂźnĂźr.

*â&#x20AC;˘ SCAN tuĂžuna tekrar basĂ˝ldýðýnda $ SCAN  1 $  $ $ 1 CD'de bulunan tĂźm klasĂśrler taranĂ˝r. : =%%++> ;;$ 1 EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda "SCAN ALL"  1 ;: gĂśrĂźnĂźr.

2


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems Repeat track/repeat album Parça/klasĂśr tekrar çalma CD ve and modes: CD CDCDC deĂ°iĂžtirici modunda: *â&#x20AC;˘ Mevcut CD çalýÞýyorsa $durumda ; ? ;$ 1CD/ CD/MP3   MP3 tuĂžuna veya CD deĂ°iĂžtirici $ 1 CDC  1$ çalýÞýyorsa CDC tuĂžuna basĂ˝n. : Mevcut ( $; 1 $$ $? ;$ parçayĂ˝ tekrarlamak için ekranĂ˝n 1  G =( (.> yanĂ˝nda bulunan "RPT TRCK" bilgi 1 ;: =( (.> ;;$ tuĂžuna basĂ˝n. EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda 1 1 ;: "1 1 $$ $ ? Mevcut 4 parça "RPT TRK" gĂśrĂźnĂźr.  $ $ ilgili 1 parçayĂ˝ bittiĂ°inde otomatik olarak  1 $ ; baĂža alĂ˝p tekrar çalar. Bu tekrarlama : (1 4    "repeat track" fonksiyonu devre dýÞý =$; $> $ : bĂ˝rakĂ˝lana kadar devam eder.

( fonksiyonu $ ?kapatmak ;$ 1için CD/MP3 *â&#x20AC;˘Bu CD   $ 1 CDC çalýÞýyorsa CD/MP3 tuĂžuna veya CD  1$  deĂ°iĂžtirici CDC G tuĂžuna  4 çalýÞýyorsa 1  basĂ˝n. EkranĂ˝n yanĂ˝nda bulunan "RPT =( ,&&> 1 ;: OFF" bilgi tuĂžuna basĂ˝n.

2


Müzik Sistemleri Systems Entertainment MP3modunda: mode: MP3 A CD'si   ? ;$ 1 MP3 çalýyorsa CD/MP3 tuþuna CD/MP3  $ basýn. ; :

â&#x20AC;˘ (4 $; ;  $ # L

* Ă?ki tekrarlama seçeneĂ°i var - sadece $; $ =( (.> bir parça (RPT =( TRCK) %+3>: ve tĂźm klasĂśr $; ; (RPT TĂźm klasĂśr sadece ALB).   1ve 4bir $; $ 1 $$ parçayĂ˝ tekrar G; çalma fonksiyonu aynĂ˝  4 $; Ăžekilde yapĂ˝lĂ˝yor. SeçildiĂ°i takdirde  $ 1$ 1ALB"  1 ekranĂ˝n alt tarafĂ˝nda "RPT $$ $: "1 ? =( gĂśrĂźnĂźr. %+3> ;;$ 1  1 *;: Bu fonksiyonu kapatmak için CD/ MP3 EkranĂ˝n yanĂ˝nda â&#x20AC;˘ ( tuĂžuna $ basĂ˝n. ? ;$ 1 CD/MP3 bulunan "RPT OFF" tuĂžuna basĂ˝n.  4 bilgi 1  G

=( ,&&> 1 ;:

Shuffle

KarýÞýk çalma

CD and CDC modes: CD ve CD deĂ°iĂžtirici modunda: â&#x20AC;˘ $ 1 SHUF 1 1 ; $$ 1 $ Seçilen CD'deki parçalarĂ˝ karýÞýk 1 $$ :tuĂžuna (1 sĂ˝rayla çalmak  için "SHUF" $ 4 ; $ basĂ˝n. EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda "SHF ALB" $$: =0& %+3> ;;$ 1 gĂśrĂźnĂźr.  1 ;:

2!


MĂźzik Sistemleri Entertainment Systems MP3 modunda: MP3 mode: iki 4 karýÞýk çalma seçeneĂ°i â&#x20AC;˘* Bu A modunda 1 ? 1 ;  var. # : "SHUF" tuĂžuna bir kez basĂ˝ldýðý $ $ SHUF zaman mevcut klasĂśrdeki parçalarĂ˝ 1 1 $ 1tĂźm $$   çalar. $ $: =0'& karýÞýk sĂ˝rayla EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda %+3> ;;$ 1  1 "SHF ALB" gĂśrĂźnĂźr. ;: * "SHUF" tuĂžuna tekrar basĂ˝ldýðýnda â&#x20AC;˘klasĂśrlerin $tĂźmĂźnde SHUF 1 1 bulunan parçalar $  $ $ 1 karýÞýk çalĂ˝nĂ˝r. EkranĂ˝n alt tarafĂ˝nda : =0'& %++> ;;$ 1 "SHUF ALL" gĂśrĂźnĂźr.  1 ;:

To end CD/MP3/CDC playback CD/MP3/CD deĂ°iĂžtirici çalma modunu â&#x20AC;˘ $ 1 AM/FM bitirmek: $ $ $ $;  4 1 * AM/FM tuĂžuna basarak CD'yi dýÞarĂ˝ya  1 : A $ ? 1 vermeden radyo yayĂ˝na devam eder. 4 $ $ 41$#$ Tekrar basĂ˝ldýðýnda CD en son çaldýðý ; 4  $$ ; : parçadan devam eder. CD eject $ çýkartma 1 : CD'yi CD'yi için tuĂžuna "1çýkartmak ? 1 1basĂ˝n. $ $ $ #: A   ? 1 CD'ler çýkartĂ˝ldýðýnda, alĂ˝nmak Ăźzere 4 ;  1 audio Ăźnitesinde tutulurlar. Ă&#x153;niteden    alĂ˝nmazlarsa, CD otomatik olarak $ $ $ ; : yeniden yĂźklenecektir.

2*

Ford MP3 Oto Radyo  

Blaupunkt markalı Ford MP3 oto radyo türkçe kullanma kılavuzu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you