Page 1

PORTFOLIO /// ARKKITEHTUURI /// BERTTA RÖNING /// 2014 ///


KOULUTUS ///

9/20112007 - 2010

Oulun yliopisto, tekniikan kandidaatin opinnot, arkkitehtuurin ko. Kokkolan yhteislyseon lukio, ylioppilas ja lukion päättötodistus

TYÖKOKEMUS ///

9/ 2013

Toimistotyöntekijä, ark. toimisto PARK Oy, Kokkola

Toimin arkkitehtitoimisto PARK Oy:llä pääosin meneillään olevan linjasaneeraushankkeen parissa. Vastasin piirustusten puhtaaksi piirtämisestä sekä mallintamisesta ArchiCADohjelmalla.

Korkeakouluharjoittelija, Pohjois- Pohjanmaan liitto, Oulu 6/2013 - 8/2013 Inventointihankkeessa kartoitimme vuoden 2009 valtakunnallisesti merkittävien listalta pudonneet rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Kuvaamalla, kirjallisia lähteitä käyttämällä sekä asianomaisia haastattelemalla keräämämme aineiston jatkotyöstimme ja kokosimme KIOSKIinventointitietokantaan.

KIELITAITO ///

suomi: äidinkieli / englanti: erinomainen / ruotsi: hyvä

Bertta Maria Röning Hämeenkatu 14 b 19 20500 TURKU Sähköposti: bertta.roning@gmail.com Puh. +358 504073260 Syntymäaika ja -paikka: 7.1.1991, Kokkola

KÄYTTÄMÄNI OHJELMAT ///

ArchiCAD / Artlantis / AutoCAD Architecture / Revit Architecture / Adobe InDesign / Adobe Photoshop / KIOSKI / FIKSU / Microsoft Office JÄRJESTÖTOIMINTA ///

2012-2013 2008-2009 2008 Syyskausi

Arkkitehtikillan lehden toimittajana Heppakerhon vetäjänä Stall Classic:lla Baletinohjaajana Keskipohjanmaan Balettiopistolla

HARRASTUKSET ///

Ratsastus / kuvaaminen / kirpputorit


SISÄLTÖ /// KALASTAJANMAJA

Nykyaikainen arkkitehtuuri I Rakennusoppi NÄYTTELYRAKENNUS

Nykyaikainen arkkitehtuuri III

RYHMÄTALO

Nykyaikainen arkkitehtuuri II

MEDIATEEKKI

Nykyaikainen arkkitehtuuri II

AISTITILA

Nykyaikainen arkkitehtuuri I

WORKSHOP 2012 & 2013

Nykyaikainen arkkitehtuuri

RKY- KARTOITUS KANDIDAATINTYÖ Yhdyskuntasuunnittelu II

Pihasuunnittelu Asuntosuunnittelu Rakennusoppi UUTTA JA VANHAA

Arkkitehtuurin historia I


KALASTAJANMAJA /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI I /// KEVÄT 2012 /// PUUMALLI


KALASTAJANMAJA /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI I /// KEVÄT 2012 ///

Tehtävänä oli suunnitella Sankivaaran retkeilymaastoon ympärivuotisessa käytössä oleva retkeilymaja, saunarakennus ja patio. Lähdin hahmottelemaan rakennusten muotoa sisältä ulospäin. Rakennusten reunat määräytyivät sisätilojen toimintojen vaatiman tilan perusteella. Halusin luoda luonnonkauniille paikalle sopivaa orgaanista muotokieltä. Lähtökohtanani oli, että mittakaavaltaan pienet rakennusmassat toimisivat enemmänkin osana luontoa sulautuen maisemaan kuin kontrastina sille. Katetut ulko-oleskelutilat kiersin asuintilojen ympärille omaksi vyöhykkeekseen -suunnaten tuvan terassin aamuaurinkoon ja saunarakennuksen vilvoittelutilan vangitsemaan illan viimeiset auringonsäteet. Terassien yli ulottuvat katot antavat suojaa, mutta myös avaavat rakennukset rantaa ja vettä kohti.


DETALJI-, TYÖ- JA PÄÄPIIRUSTUKSET /// RAKENNUSOPPI /// KEVÄT 2012 /// REVIT ARCHITECTURE ///

Jatkoimme syksyn nykyaikaisen arkkitehtuurin harjoitustyön parissa (Kalastajanmaja) laatimalla rakennuksen rakentamiseen vaadittavat tekniset piirustukset.


1-10-KUVAT /// RAKENNUSOPPI /// KEVÄT 2012 ///


NÄYTTELYRAKENNUS /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI III /// SYKSY 2013 /// ARCHICAD, ARTLANTIS ///

Tehtävänä oli suunnitella näyttelyrakennus, josta löytyisivät tilat kolmelle pysyvälle ja kahdelle vaihtuvalle näyttelylle sekä luentosali, kahvila ja tarvittavat henkilökunnan ja tekniikan tilat. Päämääränäni oli luoda valituille taiteilijoille spesifioidut ja persoonalliset tilat. Keskellä sijaitsevaa näyttelysalia kiertävät oululaisen taiteilijan Veikko Törmäsen tilat ovat avarat ja valoisat. Graafiset klassisiin muotoihin perustuvat teokset saavat uusia näkökulmia salista, jossa liike on vahvana osana näyttelyn kokemista ja talvipuutarhan läpi siivilöityvä valo luo oman efektinsä. Metallipintoihin ja pehmeisiin siveltimen vetoihin luottavan Riikka Soinisen sali on suljettu noppamainen tila, ainoana valonlähteenään kattoikkuna ja aaltoilevan katon kautta laskeutuva valo. Julkisivuissa päärooleja näyttelevät materiaalien voimakas vaihtelu ja niiden eri tekstuurit.


talvipuutarha

näyttelysali 1: Veikko Törmänen 160 m2

wc 3 m2

wc 3 m2

näyttelysali 2: Riikka Soininen 80 m2

luentosali 66 m2 inva-wc 5 m2

talvipuutarha

vaatesäilytys 15 m2

kahvilasali 60 m2

myyntitiski 23 m2 siivouskomero 8 m2 toimisto 15 m2

kirja-/lehtimyyntialue 22 m2

taukotila 12 m2

takahuone 11 m2 suihku ja wc 4 m2

paloportaat

näyttelysalit 4 ja 5 215 m2

ilmanvaihtokonehuone 66 m2

näyttelysali 3: Heta Kuchka 60 m2

paloportaat

tarvikevarasto 30 m2

lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus 31 m2

näyttelyiden valmistus 28 m2


RYHMÄTALO /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI II /// KEVÄT 2013 /// ARCHICAD, ARTLANTIS ///

Harjoitustyössä tuli suunnitella rakennus kuudelle taiteilijalle, heidän työskentelytiloilleen sekä pienelle kahvilalle. Rakennuksen arkkitehtuuri on seurausta tilojen jaosta noppamaisiin osiin ja kokoamista käytölle ja viihtymiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinnitin työssäni erityistä huomiota tilalliseen rikkauteen ja funktionaalisuuteen. Tästä esimerkkinä ateljeetila, joka on yhdistettävissä kahvilasaliin yhteisen tuulikaapin avulla ja jaettavissa erilliseen näyttely- ja työskentelyosaan. Näyttelysalin ollessa näin kolmekerrosta korkea vaikuttava esittelysali, työskentelylle jääden vaatimattomammat tilat piirustusparvineen.


Suunnitelmani lähti liikkeelle rakennuspaikan analysoinnilla. Tontti sijatsee Oulun keskustan läheisyydessä Kiikelin kanaalin ja samalla näkymien päätepisteenä. Päädyin sijoittamaan avoimen ja valoisan kahvilan sekä taiteilijoiden korkean lasisen ateljeen kanaalin reunaan kiintopisteeksi kaupungista tulijoille.


3.KERROS

2.KERROS

1.KERROS


MEDIATEEKKI /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI II /// SYKSY 2012 /// ARCHICAD, ARTLANTIS ///

Tehtävänä oli suunnitella mediatekki Vänmannin saarella sijaitsevien kaupunginteatterin ja -kirjaston rinnalle. Haasteena oli sopeuttaa uusi rakennus voimakasilmeisten julkisten rakennusten seuraan. Päädyin työssäni lainaamaan piirteitä jo olemassa olevilta rakennuksilta, mutta yhdistämään ne uudenlaiseen moderniin konseptiin. Syntyi valubetonin aikaansaamien rouheiden pintojen ja särmikkään muodon hiukan leikkisämpi versio. Olkoon mediateekkini sitten Vänmannin saaren betoniperheen villi kuopus.


1. KERROS

2. KERROS

Tilat on jaettu kerroksittain käytön vaatiman yksityisyyden asteen mukaan. Mitä korkeammalle edetään sitä rauhallisempia ja pienempiin lohkoihin pilkottuja tilat ovat. 3. KERROS


AISTITILA /// NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI I /// SYKSY 2012 /// MUOVI JA TERÄS ///

Harjoitustyön tarkoituksena oli tutkia ja toteuttaa kokemuksellinen tila- aistitila. Työssäni tärkeimmiksi piirteiksi nousivat ulko- ja sisätilan erillaiset luonteet. Ulkoa kappale on uhkaava ja luotaantyötävä kotrastina sisätilojen unenomaiselle tunnelmalle. Pehmeä ja aaltomainen, rakennusmateriaalille ominainen, muoto luo mielenkiintoisia tiloja ja efektejä valon eriasteisella siivilöitymisellä.


Kiinnityksessä muodon aikaansaamiseksi käyttämäni naulat ovat samalla tärkeä osa rakennelman henkeä. Halusin aistitilani olevan linnoituksen tapainen turvapaikka sisällä olijoille.


PLEHTA & KATISKA /// WORKSHOP, NYKYAIKAINEN ARKKITEHTUURI /// KEVÄT 2012 & 2013 ///

Nykyarkkitehtuurin kevään 2012 workshopissa suunnittelimme ja rakensimme opiskelijavoimin näköalatornin, Plehtan Oulun keskustan lähellä sijaitsevalle Elban saarelle. Näköalatorni sai veneen keulaa muistuttavan muodon ja tervauksen päällensä. Keväällä 2013 suunnittelutehtävänä oli silta helpottamaan vaikeakulkuista reittiä ja tulevien workshoppien rakennusprojekteja. Teimme puhdaslinjaisen kappaleen, jonka muoto ja rakenteet tukevat toisiaan. Silta nimettiin Katiskaksi. Kuvat: Aki Markkanen, Aki Hirvikangas ja Hanna- Leena Talsta


RKY- KARTOITUS /// POHJOIS- POHJANMAAN LIITTO /// KESÄ 2013 ///

Olin viime vuonna mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton inventointityössä. Projektissa kartoitimme, kuvasimme ja keräsimme tietoa niin haastatteluiden, vierailujen kuin kirjallisten lähteiden kautta vuoden 2009 rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisesti merkittävien listalta pudonneista kohteista. Kokoon saamamme aineiston jatkotyöstimme ja siirsimme KIOSKIinventointitietokantaan.


ASEMAKAAVASUUNNITTELU /// SYKSY 2013 /// ARCHICAD ///

TEHTÄVÄNANTO: Suunnittele asuinalue määrätylle alueelle. Korttelien tehokkuus voi vaihdella 0.5 - 1.2 valitusta korttelirakenteesta ja asuntotyypistä riippuen. Alueelle voi sijoittaa myös muita asumista palvelevia toimintoja.

KANDIDAATINTYÖ


LÄHTÖTILANNE: Suunnittelualueemme sijaitsi Oulun kaupungin keskustan läheisyydessä Raksilan markettialueella. Alue rajautui etelästä Raksilan puutaloalueeseen ja pohjoisesta Kajaanintiehen. Markettihallien lisäksi suunnittelualueelle jäivät Oikeus- ja Poliisitalo sekä palolaitos. Olemassa olevat rakennukset oli ajateltu purettaviksi. Pääsääntöisesti aluetta hallitsivat markettien autopaikoituksen vaatimat suuret asfalttikentät. Säilyttämisen arvoisena piirteenä oli alueen länsireunassa sijaitseva mäntymetsikköinen Pikkukankaan puisto Oulun ainoine pulkkamäkineen.


V

P MA 170

V

V

99 MAP

IV

46 AP

IV 16 0

M

AP

V IV

III

P MA 56

AUKIO

AL II-V 28100

KAUPPA

KATUTASOSSA LIIKETILOJA

III

15 AP

IV

IV IV

III

IV A IL HV KA

P MA 51

AP 40 M

IV

IV II

TORI

III

III

K LI ATU IK T ET AS IL OS OJ S A A

IV

23 AP

LEIKKIKENTTÄ

PUISTO

PELIKENTTÄ

IV III

P MA 70

SUUNNITELMA: Luoda tiivis ja urbaani asuinalue kasvavan Oulun asuntotarpeita täyttämään.

38 AP

AL III-V 40300

V III

IV

P MA 78

II

IV

PY ÖR ÄP AJ A

76

AL II-IV 42300

AP M

60 MAP

III II

27 AP

III IV

III III

III III

20 AP

KANDIDAATINTYÖ

40 MAP

KORTTELIT: Päädyin suunnitelmassani lähes suljettuihin korttelityppeihin. Suljetut sisäpihat antavat asukkaille yksityisyyttä sekä lisäävät turvallisuuden tunnetta tiiviisti rakennetulla asuinalueella. Selkeä kortteleiden muodostus myös korostaa julkisen ja puoliyksityisen rajaa. Vaaditut maanpäälliset autopaikat on mahdollista `hävittää` rakenteen sisään ja tarjota esteetön ja jouheva kulku jalankulkijoille.

II

II

III


TIEDOT: rakennusmassa: 141 200 k-m2 aluetehokkuus: 0.87 autopaikkoja yht. 1503 - maanalaiset 1221 - maanpäälliset 282

IV

IV III

40 AP

P MA 74

III

78

M AP

III

64

M AP

III

RAITTI: Tavoitteenani oli luoda jatkuva, viihtyisä ja vaihteleva reitti keskustasta Raksilan urheilukeskuksille alueen itäpäätyyn. Reitti hahmottui lopulliseen suunnitelmaan alkupäästään urbaanina kauppojen reunustama kävelytienä ja loppumatkasta puistomaiseksi ja vehreäksi vyöhykkeeksi muuttuneena väylänä.

A III-IV 18100

KESÄKAHVILA

III VILJELYPALSTAT

KEV YLIK YEN L ULK IIKE USIL NTE EN TA

NUOTIOPAIKKA

PULKKAMÄKI

IV

IV

VALAISTU ULKOILUREITTI

III

IV M 105

KOIRAKENTTÄ

AP

III

A III-IV 12400 III

IV

42 AP

YMPÄRISTÖ: Uuden sovittaminen vanhaan oli suunnitelmani tärkeitä lähtökohtia. Puu-Raksilan läheisyyttä silmällä pitäen olen luonut Tehtaankadun rajaamaan reunaan townhouse- vyöhykkeen. Ajatuksena on saada aikaan tiivistä kaupunkiasumista, mutta pienimuotoista ja hyvin vanhojen puisten omakotitalojen mittakaavaan sopivaa. Rakennusten kerroskorkeus kasvaa Kajaanintielle päin aina kahdesta kerroksesta viiteen saakka. Kajaanintietä reunustavat viisikerroksiset kerrostalot toimivat niin näkökuin meluesteenä vilkkaasti liikennöidylle väylälle.


PIHASUUNNITELMA /// NYKYARKKITEHTUURI /// KEVÄT 2014 /// ARCHICAD ///

Pihan suunnittelu lähti liikkeelle periaatteesta: mitä et voi piilottaa, korosta. Näin ollen pihan keskellä kulkeva pelastustie toimi myös suunnitelman lähtökohtana. NURMIKKO

VAHVISTETTU NURMIKKO

JÄTEKATOS

-0,300

PYÖRÄKATOS PA LO K HY ÖK UNN KÄY AN SR EIT T

I

KUIVAUS

EH

11,4 m2

PESULA

16,7 m 2

SIIVOUS

2,2 m2

VUOKRATTAVAA TOIMISTOTILAA

48,7 m2

ULKOILUVÄLINEVARASTO

18,9 m 2

KANDIDAATINTYÖ

KA ID

Pihan ympäri letkeästi pyörahtävä pelastusajoneuvojen reitti jättää sisäänsä koskemattoman kentän. Kentän reunoja on portaattomasti korotettu mahdollistamaan suurempien istutusten tarvitseman maaalan. Istutusaltaat kallistuvat keskustaa kohti, johon syntyi luonnollinen hulevesialtaan paikka. Altaan ympärille on kerätty korttelin asukkaita yhteen kerääviä toimintoja kuten katettu terassi, leikkipaikka ja yhteinen kasvimaa. Pelastusreitin luomaa epäsäännöllistä soikiota pilkkovat tilkkutäkkimäisesti kiveykset ja istutukset.

+


ISTUTUKSIA

-0,300

+0,700

+0,700

+0,700

1:10

+0,700

0 1: 1

NURMIKKO

+0,700

KATETTU TERASSI RUUSUPENSAAT 1:20

SADEPUUTARHA

KASVIMAA

RUUSUPENSAAT VAHVISTETTU NURMIKKO

+0,700

KUNTOILU

LUMEN LÄJITYS

LEIKKI

NURMIKIVEYS

-0,300 POLKUPYÖRÄT KUIVAUS

IRTAIMISTOVARASTO

HIEKKALAATIKKO

53,0 m2 1:20

KUIVAUS

BETONILAATOITUS

9,2 m 2

-0,300 +0,700

KASVIMAA

istutuslaatikko

1:1 5

PESULA ULKOILUVÄLINEVARASTO

12,1 m2

TURVALAATTA

18,9 m2 SIIVOUS

+0,000

PELASTUSTIE

1,8 m2

TK

HIEKKA

+1,000

PE NKK I

TOMUTUS

LVV.

LUONNONKIVIMUURI

1:20

11,2 m2 LJH.

5,5 m2

LAUDOITUS

H= 100 0

TK

KIVITUHKA

POLKUPYÖRÄT

+0,000 -0,300

TK

5H + K 1. KRS.

POLKUPYÖRÄT

MH/TYÖ

10,3 m2

HULEVESIALLAS

TK + ET WC + KHH

LJH.

5,6

YKSITYINEN PIHA

m2 JK

6,2 m 2

K APK

LJH.

6,2 m2

LVV. JA ULKOILUVÄLINEVARASTO

PENKKI

30,2 m 2

PA MU

5H + K 1. KRS.

LIUSKEKIVIPOLKU

1:20

+0,000

SÄHKÖPÄÄKESKUS

9,7 m2

RUUSUPENSAITA/JUHANNUSRUUSU


KANDIDAATINTYÖ


ASUNTOSUUNNITTELU /// NYKYARKKITEHTUURI /// KEVÄT 2014 /// ARCHICAD, ARTLANTIS, PHOTOSHOP ///

Julkisivukäsittelyssä tavoitteenani oli pitkän rakennusmassan pilkkominen pienempiin osiin. Tiilipinnan väriä ja karheusastetta varioimalla kerrostaloni sai townhouse tyyppisiä piirteitä sekä inhimillistä mittakaavaa. Tiilipinnan vaihtelu tukeutuu rakennusmassan pykällyksiin. Julkisivuissa olen halunnut kunnioittaa tiilimateriaalille luontaisia ominaisuuksia: muurimaisuutta ja massiivisia rakennusosia. Julkisivujen aukoituksen olen pitänyt pääosin rationaalisena edeten huonetilojen ehdoilla, mutta kaavaa on myös rikottu yksittäisillä poikkeavilla siirroilla.


NYKYARKKITEHTUURI /// ASUNTOSUUNNITTELU /// KEVÄT 2014 /// ARCHICAD, ARTLANTIS, PHOTOSHOP ///

Halusin luoda persoonallisia, mutta tehokkaita koteja. Asuntojen pääaiheiksi nousivat yhteinäiset oleskelutilat ja ympärikierrettävyys. Kahdessa ylimmässä kerroksessa olen tutkinut peruskerroksesta poikkeavia asuntotyyppejä. Ylimmissä kerroksissa onkin pääsääntöisesti kaksikerroksisia asuntoja sisäänvedetyillä puolilämpimillä terasseilla. Taloyhtiön yhteiset porrashuonekohtaiset saunatilat ovat sijoitettu ylimpään kerrokseen tarjoamaan saunojille komeat näköalat asuinalueen yli. MH 12,0 m 2

MU

L

K

MH 7,7 m 2

APK JK/PA LP

KPH 4,3 m2

S

MH 12,0 m 2

WC 1,8 m2

A1 4H + K 90 m2 ET OH

L

K

JK/PA

A2 2H + K 47 m2

10,4 m2 kaid e h= 11

S/LP

ET KPH 3,9 m2

00

OH

MH 12,8 m 2

ka id e h= 11 00

KANDIDAATINTYÖ

7,0 m 2

PPK/IV-laite


MH 11,8 m 2

7,8 m 2 MH 12,5 m2 (MH/TYÖ) 9,2 m2

A7 4-5H + K 137 m2 2.KRS.

47,4 m 2

kaid e h =1 00

PUOLILÄMMIN TERASSI 5,4 m 2

kaid e

h=1 00

O 09x21

0

11,9 m2

O 09x21

0

13,0 m 2

O 09x21

kaid e h= 10 00

r ko

KPH+KHH 9,6 m2

4,1 m 2

a ke rk ko

ti la

MH/TYÖ/KIRJASTO 8,8 m2

ea tila

4,3 m 2 JK/PA

MH 8,1 m 2

O 09x21 7,8 m 2 K

L

A7 4-5H + K 137 m2 1.KRS.

varatie

) aiko n al la

00

ain po rt

O 09x21

(osi tt

O 09x21

kaa p it

KPH

APK JK/PA

4,1 m 2

etei s en

tila

L

S/LP

ET

ET KPH 3,9 m2

PPK/IV-laite

varatie

rk ko

O 09x21

tila

A8 4H + K REI 60 113 m2 1.KRS.

ka id e h= 11

h=11

K

VH 5,2 m2

MH

S

PPK/IV-laite

OH

OH

MH 11,8 m2

PPK/IV-laite

9,2 m VH 5,2 m 2

LP S

KPH

4,3 m

2

00

PA

O 09x21

K

JK

24,1 m 2

F2 16x9, ar 700

OH

4,7 m 2

APK

11,6 m 2

L

F2 16x9, ar 700 ka ide h=11

00

11,6 m 2 REI 60

SÄ HK Ö JA

72,0 m 2 4,0 m 2

VE SI

ET

REI 60 KPH

4,7 m

2

JK/PA

MH

4,0 m

F2 16x9, ar 700 APK

A5 2H + K 59 m2

12,6 m 2 m2

kaid e h= 11 00

JK/PA

58,9 m 2

MU

5,8 m 2

ET

MH/TYÖ 8,0 m 2

11,4

ET MU

12,6 m 2

APK

MU

OH

PERUSKERROS

PA

REI 60

O 09x21

PO EI 30 30 dB

PA

MU

5,8 m 2

JK

F2 16x9, ar 700

KPH

JK

K L

7,1 m 2

JK APK

F2 ar 700 11,416x9, m2

ET

PPK/IV-laite

7,0 m2 h=11

O 09x21

2

APK

KVR

MH 12,4 m2

kaid e

5.KERROSPA

APK

L

WC 2,2 m2

A4 4-5H + K 108 m2

L

2

L

A6 4H + K 90 m2

4.KERROS MH

JK

APK

A4 4-5H + K 108 m2

MH/TYÖ/KIRJASTO 8,1 m2

L

9,2 m 2 WC 2,2 m 2

MH 7,8 m2

PA

K

8,7 m 2

11,6 m 2 F2 16x9, ar 700

F2 16x9, ar 700 MH 12,2 m 2 MH/TYÖ 8,0 m 2

O 09x21

KPH 3,5 m 2

F2 16x9, Kar 700

2,5 m 2

O 09x21 O 09x21

A3 3H + K 72 m2

11,6 m

KVR

MH WC 12,4 m 2

ET

KPH 4,2 m2

KPH MH 4,3 m2

LP

12,7 m 2

00

MU

MH

KPH

4,0 m 2

00

ET

PA

89,1 m

MH 7,8 m 2

O 09x21 O 09x21

13,2 m 2

4H+K 97 m2

PUOLILÄMMIN TERASSI 9,9 m 22

F2 16x9, ar 700

MH 11,9 m 2

WC 1,9 m 2

JK

K

A9 m 2 12,2

3H + K 72 m2

takka

OH

KPH 7,7 m 2

11,6 m 2

OH

2,5 m 2

0

O 09x21

WC MH 11,8 m 2 1,8 m 2

ea

MH 11,9 m2

kaid e

APK

JK

ET

a tila kor ke

7,0 m 2

MH 13,912,7 m2 m2

O 09x21

APK

K

PUOLILÄMMIN TERASSI 7,3 m2

4,0 m 2

2

L

PA

MH 12,8 m 2

MH 10,5 m 2

L

OH

KPH + KHH 6,0 m 2

11,6 m 2

MH

11,0mm2 2 72,0

KPH 4,8 m2

12,6 m PUOLILÄMMIN TERASSI 3,7 m2 ka id e h= 1 00

<ID>

9,4 m 2

A2 2H + K 47 m2

1,8 m 2

SAUNA 8,8 m2

tila

a r ke ko

ET

K

O 09x21

00

la a ti

tila 00

h=11

MH

IV-laite

PESUHUONE 7,3 m 2

13,0 m 2

A8 4H + K F2 16x9, ar 700 113 m2 2.KRS.

h=1 0

kor kea

ea

OH

SK

r ke ko

kaid e

MH 10,5 m2 kaid e

O 09x21

1,7 m 2

O 09x21

PA

F2 16x9, ar 700 4H + K 90 m2

WC 5,3 m 2

2H + K 47 m2

OH PUOLILÄMMIN TERASSI 8,9 m 2

rk ko ka id e h= 11

ET K

WC 1,8 m 2

JK

YHTEISTILA 12,8 m2

L

APK

PUOLILÄMMIN TERASSI 11,0 m 2

APK

MU

13,2 m 2

F2 16x9, ar 700 11,3 m 2

L

PO EI 30 30OdB09x21

MH

F2 16x9, ar 700

11,6 m 2

O 09x21

K

72,0 m 2

OH

F2 16x9, ar 700 ET

REI 60

O 08x21

WC

1,8 m 2 OH

MH

O 09x21 O 09x21KPH 4,0 m 2

11,6 m 2

F2 16x9, ar 700 F2 16x9, ar 700 F2 16x9, ar 700


KERROSTALOSUUNNITTELU /// RAKENNUSOPPI /// KEVÄT 2014 /// ARCHICAD ///

KANDIDAATINTYÖ


vaneri 25x200mm. pellitys muotoonhöylätty soiro, k400

1:6 kolmiorima

YP 1 - kaksinkertainen bitumikermikate, VE80 - 23 mm. raakaponttilaudoitus - 250 mm. tuuletusväli, kattokannattajat - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 450 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - höyrynsulku, muovi - 265 mm. kantava betonirakenne: ontelolaatta - ruiskurappaus, valkoinen

1:80

YP 1 - kaksinkertainen bitumikermikate, VE80 - 23 mm. raakaponttilaudoitus - 250 mm. tuuletusväli, kattokannattajat - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 450 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - höyrynsulku, muovi - 265 mm. kantava betonirakenne: ontelolaatta - ruiskurappaus, valkoinen

YP 1

YP 1

min. 150 mm.

1:80

30x 125mm. k400

lahosuojattu lauta tuuletusreiät joka kolmas pystysauma jätetty auki

Paloluokka P1 kantavat rakenteet REI60 osastoivat rakenteet: asunnot EI60 parvekkeet EI60 roilot EI30 irtainvarasto EI90 US 2 - 130 mm. ulkoverhous: säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75 mm, poltettu), saumat ja laasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terästä, vähintään 4 kpl/m2 - 40 mm. tuuletusväli - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 200 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - 80 mm. teräsbetoni - tasoite ja maalaus

Kaupunginosa/Kylä

US 2 - 130 mm. ulkoverhous: säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75 mm, poltettu), saumat ja laasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terästä, vähintään 4 kpl/m2 - 40 mm. tuuletusväli - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 200 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - 80 mm. teräsbetoni - tasoite ja maalaus

Tontti/Rnro

3

5

Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

101

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Yläpohjan ja ulkoseinän liitos

1:10

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Muutos

uudisrakennus

Juokseva nro

Rakennusosapiirustukset

As. Oy Kerrostalo 101 Raksilanraitti 13 90100 OULU

US 2

US 2

Kortteli/Tila

Raksila

307

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Oulun yliopisto Aleksanterinkatu 6, 90100 OULU Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

YP 1 - kaksinkertainen bitumikermikate, VE80 - 23 mm. raakaponttilaudoitus - 250 mm. tuuletusväli, kattokannattajat - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 450 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - höyrynsulku - 265 mm. kantava betonirakenne: ontelolaatta - ruiskurappaus, valkoinen

YP 4

YP 1

Bertta Röning, ark. yo

YP 4 - kaksinkertainen bitumikermikate, VE80 - 23 mm. raakaponttilaudoitus - 250 mm. tuuletusväli, kattokannattajat - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 450 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - höyrynsulku - 200 mm. kantava betonirakenne: mataloitettu ontelolaatta - 125 mm. lämmöneriste: polystyreeni - koolaus 20x100, k400 - 12 mm. sementtikuitulevy, valkoinen rappaus

ARK 307

14/5/2014

vaneri muotoonhöylätty soiro, k 400

1:6

kolmiorima

1:80

peltilista

1:3

VS 7 - vaakalaudoitus 28x120mm. - pystykoolaus 21x100mm, k400 - tuulensuojalevy 50mm. - lämmöneriste, polystyreeni 150mm, pystyranka 100x50mm, k400 - kipsilevy 12 mm., saumat tasoitettu - pintamaalaus, valkoinen

US 5

US 5 - 130 mm. ulkoverhous: säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75 mm, poltettu), saumat ja laasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terästä, vähintään 4 kpl/m2 - 40 mm. tuuletusväli - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - lämmöneriste, polystyreeni 150mm, pystyranka 100x50mm, k400 - pystykoolaus 21x100mm, k400 - vaakalaudoitus 21x120mm.

VS 7

PUOLILÄMMIN TERASSI

peltilista

+1.100 valmiista lattiapinnasta

1. 2.

Profin Active lasiliukuseinä

1. 50x 50x 5mm. rst L-profiili

VP 3

elastinen saumausmassa

2. teräsverkko,aukkokoko 30mm. ripustettu käsijohteeseen ja alapaarteeseen hitsattuihin (45x 45 x5 mm.) teräslaattoihin

RST L -profiili, kiinnitetty paikallavalukaistaan bitumikermikaista

kumikaistale

VP 4

epoksipinnoite

VP 3 - 14 mm. koivuparketti - 3 mm. askeläänimatto - 70 mm. teräsbetonilaatta, pintahierto - suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu - 30 mm. askelääneneristys - tasoitushiekka - 265 mm. kantava rakenne: ontelolaatta - katon alaslasku - koolaus 21x100 mm. k1500 - koolaus 21x100 mm. k 400 - 15mm. kipsilevy, saumat tasoitettu - pintamaalaus, valkoinen

kallistuslaasti asennusliima

1:3

1:80

1:80

US 2 - 130 mm. ulkoverhous: säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75 mm, poltettu), saumat ja laasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terästä, vähintään 4 kpl/m2 - 40 mm. tuuletusväli - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 200 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - 80 mm. teräsbetoni - tasoite ja maalaus

VP 4 - puuritilä, 25x120mm, 4mm. raolla - suoristuskoolaus, 40x37-50 mm. k400 - vedeneristys: epoksipinnoite - 80 mm. teräsbetonilaatta, kallistus 1:80 - suodatinkangas - 150mm. lämmöneriste, suulakepuristettu polystyreeni, uritettu - höyrynsulku, bitumikermi - 200 mm. kantava betonirakenne: mataloitettu ontelolaatta - koolaus 21x100 mm. k1500, propattu kiinni ontelolaattaan - koolaus 21x100 mm. k 400 - 15mm. kipsilevy, saumat tasoitettu - pintamaalaus, valkoinen

Paloluokka P1 kantavat rakenteet REI60 osastoivat rakenteet: asunnot EI60 parvekkeet EI60 roilot EI30 irtainvarasto EI90

US 2

Kaupunginosa/Kylä

Raksila

Kortteli/Tila

Tontti/Rnro

3

5

Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

101

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

uudisrakennus

Rakennuskohde

As. Oy Kerrostalo 101 Raksilanraitti 13 90100 OULU

1:3

Juokseva nro

Rakennusosapiirustukset

305

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Sisäänvedetty puolilämmin terassi

1:10

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Muutos

peltilista Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Oulun yliopisto Aleksanterinkatu 6, 90100 OULU Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

ARK 305

1:3

Bertta Röning, ark. yo VP 3 - 14 mm. koivuparketti - 3 mm. alusmateriaali, esim. Upofor Tuplex - 70 mm. teräsbetonilaatta, pintahierto - suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu - 30 mm. askelääneneristys - tasoitushiekka - 265 mm. kantava rakenne: ontelolaatta - ruiskurappaus, valkoinen

US 2 - 130 mm. ulkoverhous: säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75 mm, poltettu), saumat ja laasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terästä, vähintään 4 kpl/m2 - 40 mm. tuuletusväli - 50 mm. tuulensuoja: kova mineraalivilla - 200 mm. lämmöneriste: pehmeä mineraalivilla - 80 mm. teräsbetoni - tasoite ja maalaus

Paloluokka P1 VP 3

kantavat rakenteet REI60 osastoivat rakenteet: asunnot EI60 parvekkeet EI60 roilot EI30 irtainvarasto EI90 Kaupunginosa/Kylä

Raksila

Kortteli/Tila

Tontti/Rnro

3

Viranomaisten merkintöjä

5

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

101

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva nro

Rakennuskohde

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

uudisrakennus

Rakennusosapiirutukset

As. Oy Kerrostalo 101 Raksilanraitti 13 90100 OULU

US 2

302

Ikkunadetalji

1:10

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Muutos

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Oulun yliopisto Aleksanterinkatu 6, 90100 OULU Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

ARK 302

Bertta Röning, ark. yo

14/5/2014

VS 8

MÄRKÄTILA

VS 8 - 6mm. laatoitus - kiinnityslaasti, vedenkestävä - siveltävä vedeneriste - 13 mm. kuitusementtilevy - 13 mm. kuitusementtilevy, saumat limitetään - teräsranka 66 mm. täytetään eristevillalla - 13 mm. erikoiskova kipsilevy - 12 mm. koivuvanerilevy, laatu I (B)

VP 2 - 15 mm. lattianpäällyste, laatoitus - kiinnityslaasti, vedenkestävä - vedeneriste, nostetaan seinille 150 mm. valmista lattiapintaa ylemmäksi - <140 mm. teräsbetonilaatta, täytevalu, lattialämmitysputket, kallistus 1:80, kaivojen läheisyydessä 1:50 - 225 mm. kantava rakenne: kylpyhuonelaatta - 0,02 mm. höyrynsulku, polyeteenimuovikalvo, limitetään seinän vedeneristyksen kanssa min. 150 mm, saumat limitetty ja teipattu - laskettu alakatto 350 mm, 30x30 mm, puukoolaus, k400 - 15 mm. kiinnityslaudat 15x100, k400 / tuuletusrako - 15 mm. kuitusementtilevy

VP 3 - 14 mm. lattianpäällyste koivuparketti - 3 mm. alusmateriaali, esim. Upofor Tuplex - 70 mm. teräsbetonilaatta, pintahierto - suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu - 30 mm. askelääneneristys - tasoitushiekka - 265 mm. kantava rakenne: ontelolaatta - ruiskurappaus, velkoinen

VP 3

elastinen saumausmassa

1:80

Paloluokka P1 kantavat rakenteet REI60

VP 2

VS 8 - 6mm. laatoitus - kiinnityslaasti, vedenkestävä - siveltävä vedeneriste - 13 mm. kuitusementtilevy - 13 mm. kuitusementtilevy, saumat limitetään - teräsranka 66 mm. täytetään eristevillalla - 13 mm. erikoiskova kipsilevy - 12 mm. koivuvanerilevy, laatu I (B)

MÄRKÄTILA

osastoivat rakenteet: asunnot EI60 parvekkeet EI60 roilot EI30 irtainvarasto EI90 Kaupunginosa/Kylä

Raksila

Kortteli/Tila

Tontti/Rnro

3

5

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

101

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Märkätilan liitos

1:10

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Muutos

uudisrakennus

VS 8

Viranomaisten merkintöjä

Rakennusosapiirustus

As. Oy Kerrostalo 101 Raksilanraitti 13 90100 OULU

Juokseva nro

306

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Oulun yliopisto Aleksanterinkatu 6, 90100 OULU Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

ARK 306

Bertta Röning, ark. yo

14/5/2014

14/5/2014


Bertta Röning + 358 504073260 bertta.roning@gmail.com Hämeenkatu 14 b 19 20500 TURKU

UUTTA JA VANHAA /// ARKKITEHTUURIN HISTORIA I /// SYKSY 2011 /// LYIJYK


KYNÄ A3

KIITOS!


Bertta Röning portfolio 2014