__MAIN_TEXT__

Page 1

PZ

PZ

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg

SPIL 1


3 Psychiatrische Ziekenhuizen

K - diensten

4 Kinderpsychiatrische diensten 5 psychiatrische verzorgingstehuizen 6 Psychiatrische Afdelingen Algemeen Ziekenhuis 7 Beschut Wonen 8 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 11 Reling en Noolim - Projecten Vermaatschappelijking van zorg 16 Voorzieningen met een RIZIV -conventie en GGZ-aanbod 18 Activiteitencentra 20 Andere diensten 23 SPIL vzw 23 Externe ombudsfunctie


Een psychiatrisch ziekenhuis is een gespecialiseerd ziekenhuis voor mensen met psychiatrische problemen. Vanuit een multidisciplinair kader worden diagnostiek en behandeling aangeboden. De duur en intensiteit van de zorg is afgestemd op de noden en behoeften van iedere patiĂŤnt. Zowel volledige ziekenhuisopname als dag- of nachtopname zijn mogelijk. Een aantal zorgfuncties wordt ook ambulant aangeboden.

PZ PZ

Psychiatrische Ziekenhuizen

Campus Melveren (maatschappelijke zetel) Melveren-Centrum 111, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 69 06 11 Campus Stad (algemeen correspondentieadres) Halmaalweg 2 3800 SINT-TRUIDEN Tel. 011 78 95 11 info@asster.be www.asster.be Medisch Centrum Sint-Jozef Abdijstraat 2, 3740 BILZEN tel. 089 50 91 11 st-jozef@mc-st-jozef.be www.mc-st-jozef.be Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Daalbroekstraat 106, 3621 REKEM-LANAKEN tel. 089 84 70 00 info@opzcrekem.be www.opzcrekem.be

3

Psychiatrisch Ziekenhuis Asster


Kinderpsychiatrische diensten

diensten K K- -diensten

Een kinderpsychiatrische dienst (K-dienst) biedt observatie, diagnostiek en behandeling aan voor kinderen en jongeren met psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen. Zowel volledige ziekenhuisopname als dag- of nachtopname zijn mogelijk. Een aantal zorgfuncties wordt ook ambulant aangeboden. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw Schiepse Bos 8, 3600 GENK tel. 089 32 59 59 kpc@kpc-genk.be www.kpc-genk.be Medisch Centrum Sint-Jozef Kinder- en Jeugdpsychiatrische Dienst Abdijstraat 2, 3740 BILZEN tel. 089 50 91 11 annemie.maurissen@mc-st-jozef.be www.mc-st-jozef.be Psychiatrisch Ziekenhuis Asster Kinder- en Jeugdpsychiatrische Dienst SPIKA Melveren-Centrum 111, 3800 SINT-TRUIDENÂ tel. 011 69 06 11 Kris.lemmens@asster.be www.asster.be Centrum voor Kinderpsychiatrie Jessa Ziekenhuis - Campus Virga Jesse Stadsomvaart 11, 3500 HASSELT tel. 011 30 95 31 kdienst.3500@jessazh.be

4


Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) De Passer - vzw Asster Halmaalweg 2, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 78 95 11 info@asster.be www.asster.be Medisch Centrum Sint-Jozef Dienst PVT Bilzen Abdijstraat 2, 3740 BILZEN tel. 089 50 91 11 st-jozef@mc-st-jozef.be www.mc-st-jozef.be Dienst PVT Tongeren Raperiestraat 8, 3700 TONGEREN tel. 012 44 00 72 sylvia.czekaj@mc-st-jozef.be www.mc-st-jozef.be Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem PVT For, PVT Rekem en PVT MG Daalbroekstraat 106 - 108, 3621 REKEM-LANAKEN tel. 089 84 75 02 info@opzcrekem.be www.opzcrekem.be PVT Rado Koning Albertlaan 102, 3620 Lanaken tel. 089 84 76 00 info@opzcrekem.be www.opzcrekem.be

5

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een residentiële woonvorm die continue verzorging en begeleiding aanbiedt binnen een huiselijk kader. Doelgroep zijn volwassenen en ouderen met een gestabiliseerde langdurige psychiatrische problematiek. Zij hebben in principe geen ziekenhuisopname meer nodig, maar hebben nood aan 24 uursbegeleiding. Rehabilitatie staat centraal. 

PZ PVT

psychiatrische verzorgingstehuizen


Psychiatrische Afdelingen Algemeen Ziekenhuis

PAAZ K - diensten

Een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) staat in voor kortdurende diagnostiek, behandeling en nazorg van volwassenen en evt. ouderen met een dringende en acute psychische (of psychosomatische) problematiek. Er is nauwe samenwerking met de spoedgevallendiensten. Zowel volledige ziekenhuisopname als dagopname zijn mogelijk. Een PAAZ neemt, al dan niet in samenwerking met het Algemeen Ziekenhuis, ook een psychiatrische liaisonfunctie naar de andere afdelingen van het ziekenhuis op. Mariaziekenhuis - PAAZ Maesensveld 1, 3900 Overpelt tel. 011 82 62 33 sverheyden@mznl.be www.mariaziekenhuis.be Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse - PAAZ Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt tel. 011 30 92 10 frederic.ulburghs@jessazh.be www.jessaziekenhuis.be Sint-Franciskusziekenhuis - PAAZ Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 71 57 00 adienst@sfz.be www.sfz.be ZOL Campus Sint- Jan - PAAZ Schiepse Bos 6, 3600 Genk tel. 089 32 56 30 Silvia.Vankerkom@zol.be ZOL Campus Sint- Jan - TEPSI Toxicomanie Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie Schiepse Bos 6, 3600 Genk tel. 089 32 56 70 Karen.Stockbroekx@zol.be

6


Beschut Wonen West-Limburg vzw Pastoor Paquaylaan 123bus 1, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 43 38 70 bwwl@groeplitp.be Beschut Wonen Noord-Limburg vzw Burgemeester Laenenstraat 7bus 25, 3900 OVERPELT tel. 011 63 24 00 info@bwnl.be Basis vzw Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 7, 3500 HASSELT tel. 011 23 51 95 info@vzwbasis.be ‘t Veer vzw Rijksweg 92, 3630 MAASMECHELEN tel. 089 48 18 58 beschutwonen@bwhetveer.be De overstap vzw Waterstraat 9, 3740 BILZEN tel. 089 41 88 59 info@bewodeoverstap.be Bewust vzw Halmaalweg 19, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 70 27 70 beschutwonen@bewust.be

7

Beschut Wonen begeleidt en huisvest, zo nodig, volwassenen en ouderen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. De focus ligt op het verbeteren van de sociale vaardigheden (o.a. door het uitbouwen van aangepaste dagactiviteiten), het psychisch en lichamelijk functioneren, de praktische leef- en woonvaardigheden, ‌ . Beschut Wonen heeft zowel een aanbod naar individueel wonen als groepswonen.

BW PZ

Beschut Wonen


Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

K - diensten CGG

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) verleent ambulante behandeling of begeleiding aan mensen met psychische problemen. Deze hulp wordt aangeboden door een psychiater, psycholoog en/of maatschappelijk werker vanuit multidisciplinariteit. De behandeling is zo kortdurend mogelijk. Indien nodig kan deze hulp mobiel, in de thuiscontext, aangeboden worden. Zowel kinderen en jongeren, volwassenen als ouderen behoren tot de doelgroep. Er is specifieke aandacht naar bijzondere doelgroepen als forensische cliÍnten, verslaafden, ‌ Een CGG organiseert ook preventieve activiteiten.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg/litp vzw Maatschappelijke zetel Ilgatlaan 11 bus 3, 3500 HASSELT tel. 011 28 68 40 cgg.hasselt@groeplitp.be www.cgglitp.be CGG/LITP-Hasselt Volwassenen- en ouderenzorg Ilgatlaan 11 bus 3, 3500 HASSELT tel. 011 28 68 40 cgg.hasselt@groeplitp.be CGG/LITP-West-Limburg Kinderen-, jongeren- en volwassenenzorg Pastoor Grausstraat 14bus 1, 3583 PAAL-BERINGEN tel. 011 42 49 31 cgg.beringen@groeplitp.be CGG/LITP- Heusden-Zolder - Kind in nood Noordberm 65, 3550 HEUSDEN-ZOLDER tel. 011 87 47 12 cgg.heusden@groeplitp.be

8


CGG/LITP- Zuid-Limburg Volwassenen- en ouderenzorg Toekomststraat 17, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 68 59 36 cgg.sinttruiden@groeplitp.be CGG/LITP- Genk Kinderen-, jongeren-, volwassenen- en ouderenzorg Welzijnscampus 7 bus 41, 3600 GENK tel. 089 32 97 77 cgg.genk@groeplitp.be

DIENST AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIdSZORG (DAGG) vzw Maatschappelijke zetel Guffenslaan 22, 3500 HASSELT Zetel van de administratie Adelberg 31, 3920 LOMMEL tel. 011 54 72 43 administratie@dagg-cgg.be www.dagg-cgg.be DAGG- Lommel Kinderen-, jongeren-, volwassenen- en ouderenzorg Kapelstraat 67, 3920 LOMMEL tel. 011 54 23 62 lommel@dagg-cgg.be DAGG- Sint-Truiden Kinderen-, jongeren-, volwassenen- en ouderenzorg Tiensesteenweg 53, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 68 38 27 sint-truiden@dagg-cgg.be

9

CGG/LITP- Noord-Limburg Kinderen-, jongeren- en volwassenenzorg Dorpsstraat 117, 3900 OVERPELT tel. 011 64 53 10 cgg.overpelt@groeplitp.be

PZ CGG

CGG/LITP- Maasland Kinderen-, jongeren-, volwassenen- en ouderenzorg Koning Albertlaan 35 bus 2, 3630 MAASMECHELEN tel. 089 77 47 74 cgg.maasmechelen@groeplitp.be


DAGG- Maaseik Kinderen-, jongeren-, volwassenen- en ouderenzorg Koningin Astridlaan 105, 3680 MAASEIK tel. 089 56 38 94 maaseik@dagg-cgg.be

K - diensten CGG

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ) vzw Maatschappelijke zetel Pater Valentinuslaan 32, 3500 HASSELT tel. 011 22 30 10 hasselt@vggz.be www.vggz.be VGGZ- Hasselt Kinderen- en jongerenteam, volwassenenteam, forensisch team en epilepsieteam Pater Valentinuslaan 32, 3500 HASSELT tel. 011 22 30 10 hasselt@vggz.be VGGZ- Tongeren Volwassenenteam, kinderen- en jongerenteam, ouderenteam en forensisch team Henisstraat 17, 3700 TONGEREN tel. 012 23 44 91 tongeren@vggz.be VGGZ- Categoriale Hulpverlening Verslavingszorg Salvatorstraat 25, 3500 HASSELT tel. 011 27 42 98 info@cadlimburg.be

10


Consult en Vraagverheldering

Limburg telt twee regionale netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), m.n. Noolim en Reling, die beide een project ”Vermaatschappelijking van zorg” aansturen (voor meer info zie www.psy107.be, www.reling.be en www.noolim.net). Artikel 107 uit de Ziekenhuiswet focust op netwerking rond vijf functies met als uitgangspunten preventie en vroeginterventie, maximale ondersteuning in de thuissituatie, inclusie en integratie in de maatschappij en intensifiëring van het zorgaanbod. Noolim en Reling hebben volgende functies uitgebouwd:

PZ RELING NOOLIM

Reling en Noolim - Projecten Vermaatschappelijking van zorg

Voor vragen op vlak van vraagverheldering, probleemverduidelijking, indicatiestelling en diagnostiek kan een huisarts of eerstelijnshulpverlener op de volgende contactpunten terecht: Reling Contacteer een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) naar keuze zie pag. 8-10 Noolim Contacteer het GGZ-consult 089 73 03 98 Lommel

HamontAchel Neerpelt

Overpelt

Leopoldsburg Ham Tessenderlo

HechtelEksel

Bocholt Bree

Peer

Kinrooi Maaseik

MeeuwenGruitrode

Beringen HouthalenHeusden- Helchteren Zolder

Opglabbeek As

Zonhoven

Lummen

DilsenStokkem

Maasmechelen Genk

Halen

Herk-De-Stad

Hasselt Lanaken Zutendaal

Diepenbeek Nieuwerkerken Alken Sint-Truiden

Kortessem

Wellen

Bilzen

Hoeselt Riemst

Borgloon Tongeren

Heers

Herstappe

Gingelom

11

Voeren


volwassenen met acuTE psychiatrische problemen

RELING NOOLIM K - diensten

Een behandelteam voor acute psychiatrische problemen kan door een arts ingeschakeld worden voor een patiĂŤnt (tussen 18 en 65 jaar) die zich, omwille van de psychiatrische problematiek, in een (sub)acute crisissituatie bevindt. De behandeling gebeurt mobiel (meestal aan huis) en duurt max. vier weken. Intensiteit is afhankelijk van de nood. Reling Noord Mobiel A-team Kliniekstraat 2, 3920 LOMMEL tel. 011 56 96 80 ATeamNoord@reling.be Reling Zuid Mobiel A-team Halmaalweg 21bus201, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 69 33 80 ATeamZuid@reling.be Mobiel Crisisteam Noolim Welzijnscampus 7 bus 32, 3600 GENK tel. 0490 65 86 50 mobielcrisisteam@noolim.net Antennepost AZ Maas en Kempen Mgr. Koningsstraat 10, 3680 MAASEIK Antennepost AZ Vesalius Hazelereik 51, 3700 TONGEREN

12


Neerpelt

Lommel Overpelt

Leopoldsburg Ham Tessenderlo

HechtelEksel

Bocholt Bree

Peer

Maaseik

MeeuwenGruitrode

Beringen HeusdenZolder Lummen

Kinrooi

HouthalenHelchteren

Opglabbeek As

Zonhoven

DilsenStokkem

PZ RELING NOOLIM

HamontAchel

Maasmechelen

Halen

Herk-De-Stad

Hasselt Diepenbeek

Lanaken Zutendaal

Genk

Nieuwerkerken Bilzen Alken Kortessem Wellen Hoeselt Sint-Truiden Borgloon Riemst Heers Gingelom

Tongeren Herstappe

13

Voeren


Mobiele teams voor volwassenen met chronische psychiatrische problemen

K - diensten RELING NOOLIM

Een behandelteam voor chronische psychiatrische problemen kan ingeschakeld worden voor een patiĂŤnt (tussen 18 en 65 jaar) met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. De behandeling gebeurt mobiel (meestal aan huis). De duur en intensiteit is afhankelijk van de nood. Reling Noord Mobiel B-team Kliniekstraat 2, 3920 LOMMEL tel. 011 56 96 85 BTeamNoord@reling.be Reling West- PZT Pastoor Paquaylaan 123bus1 3550 HEUSDEN-ZOLDER tel. 011 44 74 70 PZTWest@reling.be Reling Midden- PZT A. Rodenbachstraat 29bus7, 3500 HASSELT tel. 011 26 25 20 PZTMidden@reling.be Reling Zuid Mobiel B-team Halmaalweg 21 bus 001, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 69 33 70 BTeamZuid@reling.be Mobiel Team Noord-Noolim Koning Albertlaan 35 bus 2 3630 MAASMECHELEN (tijdelijk) tel. 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim.net Mobiel Team Midden-Noolim Rijksweg 92, 3630 MAASMECHELEN tel. 0490 65 86 70 mobielteam.midden@noolim.net Mobiel Team Zuid-Noolim Waterstraat 9, 3740 BILZEN tel. 0490 65 86 80 mobielteam.zuid@noolim.net

14


PZ RELING NOOLIM HamontAchel Neerpelt

Lommel Overpelt

Leopoldsburg Ham Tessenderlo

HechtelEksel

Bocholt Bree

Peer

Maaseik

MeeuwenGruitrode

Beringen HouthalenHeusden- Helchteren Zolder Lummen

Kinrooi

Opglabbeek

DilsenStokkem

As Maasmechelen

Zonhoven Genk

Halen

Herk-De-Stad

Hasselt

Lanaken Zutendaal

Diepenbeek Nieuwerkerken Alken Sint-Truiden

Kortessem

Wellen

Hoeselt

Borgloon Heers

Gingelom

Bilzen

Riemst Tongeren

Herstappe

15

Voeren


Voorzieningen met een RIZIV-conventie en GGZ-aanbod Ambulante revalidatiecentra

RIZIV K - diensten

De revalidatiecentra bieden aan personen met psychiatrische problemen een multidisciplinaire dagbehandeling in een therapeutisch gestructureerd kader buiten het ziekenhuismilieu. Reval en Validag richten zich naar volwassenen. De Appelboom richt zich specifiek naar peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis. De Centra Ambulante Revalidatie Hasselt-Genk richten zich met multidisciplinaire therapie tot personen van alle leeftijden met een stotter problematiek of gehoorstoornis en tot kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis, ADHD, ASS en mentale handicap. Validag- Tongeren Schuttersgang 38, 3700 TONGEREN tel. 012 26 14 36 validag@belgacom.net www.validag.be Validag- Lommel Adelberg 62, 3920 LOMMEL tel. 011 54 47 07 validag.lommel@skynet.be Reval- West-Limburg Eeuwfeestplein 33, 3582 BERINGEN tel. 011 45 84 80 reval.west@groeplitp.be www.litp.be Reval- Hasselt Ilgatlaan 11, 3500 HASSELT tel. 011 28 68 30 reval.hasselt@groeplitp.be Reval- Noord Kliniekstraat 2, 3920 LOMMEL tel. 011 54 49 11 reval.noord@groeplitp.be

16


Reval- Maasland/Genk Welzijnscampus 7 bus 41, 3600 GENK tel. 089 32 38 50 reval.genk@groeplitp.be

CAR - Hasselt Ilgatlaan 11 bus 2, 3500 HASSELT tel. 011 28 68 50 car.hasselt@groeplitp.be www.litp.be

Voorzieningen voor verslaafdenzorg Katarsis vzw Detox-centrum - therapeutische gemeenschap - alternatieve gerechtelijke maatregelen - vroeginterventie- administratieve diensten Hasseltweg 439 , 3600 GENK tel. 011 27 27 82 info@katarsis.be www.katarsis.be De CAD-LIMBURG VZW / MEDISCH SOCIAAL OPVANGCENTRUM LIMBURG (MSOC) Maatschappelijke zetel Salvatorstraat 25, 3500 HASSELT tel. 011 27 42 98 info@cadlimburg.be www.cadlimburg.be MSOC Weg naar As 54 bus 12 en bus 32 A, 3600 GENK tel. 011 71 60 00 msoc@cadlimburg.be CAD- Preventie Salvatorstraat 25, 3500 HASSELT tel. 011 71 60 01 preventie@cadlimburg.be

17

CAR - Genk Molenstraat 60 B bus 1, 3600 GENK tel. 089 35 03 37 car.genk@groeplitp.be www.litp.be

PZ RIZIV

De Appelboom Arbeidsstraat 64, 3600 GENK tel. 089 76 34 00 info@deappelboom.org www.deappelboom.org


Activiteitencentra

DAC K - diensten

De activiteitencentra bevorderen het sociale functioneren van volwassenen en ouderen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek door het bieden van ondersteuning via dagstructurerende activiteiten (gericht op ontmoeting, vrijetijdsinvulling, vorming en werk) en via individuele trajectbegeleidingen. De Schans vzw Pastoor Paquaylaan 123 bus 1, 3550 HEUSDEN-ZOLDER tel. 011 57 41 62 deschans@groeplitp.be Dagactiviteitencentrum ’t Net Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25, 3900 OVERPELT tel. 011 63 24 00 dacnet@bwnl.be BASIS vzw Beschut Wonen, Arbeidszorg / Activering en Sociale Tewerkstelling in Samenspel Dagactiviteitencentrum en Fietsatelier A. Rodenbachstraat 29 bus 7, 3500 HASSELT tel. 011 23 51 95 directie@vzwbasis.be Sint-Truidens Activeringsproject STAP Het Heft, Arbeidscentrum Montenakenweg 53, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 67 21 72 hetheft@skynet.be Trefpunt, Centrum voor Vorming en Ontmoeting - STAP Ziekerenweg 15, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 68 15 86 info@trefpunt-sint-truiden.net De Kade, Gestructureerde Dagopvang - STAP Ziekerenweg 15, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 59 11 21 dekade@belgacom.net ARTB, Arbeidsrehabilitatie en Trajectbegeleiding – STAP Halmaalweg 19, 3800 SINT-TRUIDEN tel. 011 70 27 70 artb.stap@skynet.be

18


Dagactiviteitencentrum Locomotief Koning Albertlaan 100, 3620 LANAKEN tel. 089 84 76 03 - 089 84 47 66 arlette.boven@opzcrekem.be

Dagactiviteitencentrum De Link Eeuwfeestplein 33, 3582 BERINGEN tel. 011 45 84 82 delink@groeplitp.be

PZ DAC

Activiteitencentrum De Overstap Waterstraat 9, 3740 MUNSTERBILZEN tel. 089 41 88 59 info@bewodeoverstap.be

Dagactiviteitencentrum Genk Welzijnscampus 7 bus 11, 3600 GENK tel. 089 32 97 70

19


Andere diensten

ANDERE DIENSTEN K - diensten

Familievereniging Similes Familievereniging GGZ Similes verenigt iedereen die zich betrokken voelt bij personen met een psychische problematiek. Ze behartigt de belangen van gezinnen en ondersteunt hen via informatie, gesprek en ontmoeting, vorming, ontspanning en juridisch en psychosociaal advies. Familievereniging Similes Groeneweg 151, 3001 HEVERLEE tel. 016 24 42 01 info@similes.be www.similes.be Similes Inloophuis Limburg Universiteitslaan 3, H-Blok, 3de verdieping, lokaal 32 3500 HASSELT tel. 011 30 57 25 info@similes.be LISTEL vzw (SEL/GDT) Samenwerkingsinitiatief van zorg- en hulpverleners die actief zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg Koepelorganisatie van SEL/GDT- Genk en SEL/GDT- Hasselt A. Rodenbachstraat 29 bus 1, 3500 HASSELT tel. 011 81 94 70 info@listel.be www.listel.be

20


CGG -Suïcidepreventie De suïcidepreventiewerking van de CGG coördineert acties in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Ze bevordert deskundigheid en samenwerking o.a. via een open vormingsaanbod voor intermediairs, vorming op maat en de ontwikkeling van een suïcidepreventiebeleid in de organisatie. DAGG- Suïcidepreventiewerking Kapelstraat 67, 3920 LOMMEL tel. 011 54 23 62 marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be www.vlasplimburg.be

21

ANDEREPZ DIENSTEN

KOPP OP! KOPP OP! is een preventief initiatief met als doel het zo vroeg mogelijk opvangen en ondersteunen van kinderen van ouders met een psychiatrisch of afhankelijkheidsprobleem. Doelgroep zijn kinderen en jongeren, maar ook ouders, familie, hulpverleners, huisartsen, … Koningin Astridlaan 105, 3650 MAASEIK tel. 0472 28 99 39 koppop@scarlet.be www.koppop.be

UilenSpiegel Patiëntenvertegenwoordiging GGZ Deze vereniging verenigt gebruikers, cliënten en patiënten die te maken hebben (gehad) met Geestelijke Gezondheidszorg. De vereniging doet aan belangenbehartiging, biedt ontmoetingskansen en informatie, beoogt het sensibiliseren van de publieke opinie en wil de participatie van haar leden aan de samenleving bevorderen. Hovenierstraat 45, 1080 BRUSSEL tel. 02 410 19 99 uilenspiegel@uilenspiegel.net www.uilenspiegel.net


22


SPIL vzw

Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT tel. 011 23 72 99 spil@limburg.be www.spil.be

Externe ombudsfunctie

(Ex-)patiĂŤnten of gebruikers van de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg kunnen bij de ombudsfunctie terecht met vragen en klachten i.v.m. hun opname, behandeling, verblijf of ontslag. Ingrid Meuwis gsm 0494 30 48 33 - tel. 0800 99 395 (gratis) ingrid.meuwis@ombudsfunctieggz.be Marlies Thonnon gsm 0495 57 44 33 - tel. 0800 99 395 (gratis) marlies.thonnon@ombudsfunctieggz.be

colofon Uitgegeven in opdracht van SPIL, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt redactie Bert Plessers, SPIL vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg D/2013/5857/038

23


limburg.be

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

24

Profile for bert

Brochure spil issu lr  

Brochure spil issu lr  

Profile for bertspil
Advertisement