Page 1

Exercicis. Tema 3: Dibuix.

Nom: Curs:

Berta Picart


Índex: Introducció Dièdric Esbossos Escales Acotació

Berta Picart


UNITAT 3: DIBUIX

1. Classifica de més gran a més petita la duresa de les mines següents: 6H- 8B- F- 5H- 6B- 4H- HB

2. Traça, amb l’ajut del regle, unes quantes línies rectes amb tres llapis diferents pel grau de duresa de la seva mina. Després, esborra-les. Mina Tova

Mina Mitjana

Mina Dura

a- En quin cas has pogut esborrar les línies amb més facilitat? b- A què creus que es degut? c- Quina conclusió pots extreure d’aquesta experiència?

3. Anota la mida, en graus, de cadascun dels angles del cartabó i l’escaire:

Nom:

© Encarna García

Nom:

Dibuix- 1rESO


4. Posa l’escaire i el cartabó en les posicions que indiquen les figures de sota i traça les rectes a la llibreta. A continuació, mesura els angles que en resulten.

5. L’escaire i el cartabó serveixen per a traçar rectes paral·leles i perpendiculars. a- Ara, traça, amb l’ajut de l’escaire i el cartabó 3 rectes perpendiculars a cada una de les rectes donades.

2

6. Amb l’escaire i el cartabó reprodueix els dibuixos de les següents figures:


7. Reprodueix els dibuixos de les seg端ents figures:

3


8. Fent servir el transportador d’angles traça, pel punt indicat, angles de: 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, 135° i 150°.

9. Tenint en compte la planta, l’alçat i el perfil de l’exemple, selecciona les tres vistes de cadascun dels objectes que hi ha més avall (recollidor, rellotge i cadira).

4


Fitxa 5

Unitat 2 MATERIALS I ESTRIS DE DIBUIX Traçat de línies paral·leles horitzontals i verticals Amb l’ajut de l’escaire i el cartabó, traça paral·leles, pels marcs, per completar una figura similar a la indicada.

Nom i cognoms

7


Fitxa 6

Unitat 2 MATERIALS I ESTRIS DE DIBUIX

Rectes paral·leles inclinades Amb l’ajut de l’escaire i el cartabó, traça rectes paral·leles per les divisions indicades i completa el ratllat dels requadres conservant la mateixa separació inicial. El traçat s’ha de fer en el sentit indicat per la fletxa.

30º

45º

60º

Nom i cognoms

8


Fitxa 7

Unitat 2 MATERIALS I ESTRIS DE DIBUIX

Rectes paral·leles verticals Amb l’ajut de l’escaire i el cartabó, traça rectes paral·leles per les divisions indicades i completa el ratllat dels requadres conservant la mateixa separació inicial. El traçat s’ha de fer en el sentit indicat per la fletxa.

Nom i cognoms

9


Fitxa 8

Unitat 2 MATERIALS I ESTRIS DE DIBUIX

Mesura cada un dels angles

Dibuixa els angles següents

36º

40º

108º

72º

Nom i cognoms

10

86º

154º


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 1


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 2


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 3


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 4


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 5


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 6


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 7


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 8


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 9


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 10


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 11


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 12


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 13


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 14


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

1:1

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

SISTEMA DIÈDRIC

Grup: Làmina nº 15


Foto

Exemple d’esbós

Nom Dibuixat Comprovat Escala:

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

ESBOSSOS

Grup: Làmina nº 1


Foto

Exemple d’esbós

Nom Dibuixat Comprovat Escala:

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

ESBOSSOS

Grup: Làmina nº 3


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

ESBOSSOS

Grup: Làmina nº 4


Nom Dibuixat Comprovat Escala:

Data

Signatures IES ROVIRA-FORNS

© Encarna García Títol: Alçat Perfil Planta

ESBOSSOS

Grup: Làmina nº 6

Exercicis dibuix 1r ESO  

Dibuix 1r ESO