Page 1

Berto Muñoz Lara Catalá Paula López Alba Fortea l

4t A


En aquest treball vos anem a presentar per mitjà d’una entrevista grabada que hem realitzat als nostres majors , com viviren el periode de la Guerra Civil , La II República i la Posguerra. Els avis en aquesta entrevista ens contaran com vivien aquell segle , anecdotes viscudes,etc . També ens contaran que opinàven ells al respecte dels esdeveniments que varen viure a partir d’una serie de preguntes que hem redactat nosaltres mateixa , sobre aquella epoca.Despres de realizar l’entrevista , la editarem i farem un video apartir de la recopilacio de les dades que em obtingut . En el nostre cas em entrevistat a el avi d’una companya que visque en aquella epoca.El questiorari que em elavorar es el següent.

1-En quin bàndol t’identifiques més? 2-Com vigueres la II República? 3-Com visqueres la Posguerra? 4-Quin era el paper de l’esglesia en aquella época? 5-Quines foren les causes de la derrota per part dels republicans? 6-Tingueres que emigrar a alguna altra ciutat o algún altre país? 7-Explica algunes conseqüències de la Guerra Civil? 8-Tens alguna anécdota que contar?

QÜESTIONARI  
QÜESTIONARI  

Qüestionari sobre la pelicula ''Los girasoles ciegos''.