Page 1

18/12/11

edu365.cat. Sistema inform tic: maquinari. Avalua't

Sistema informàtic: maquinari

Escull la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat el resultat o no:

1. El maquinari d'un sistema informàtic és:

El conjunt dels perifèrics El conjunt d'elements físics El conjunt de programes instal lats

comprova

2. El maquinari està format pels seg ents elements principals: Unitat central de processament, memòria i perifèrics Unitat central de processament, mòdem i memòria Unitat central de processament, memòria i programes

comprova

3. Una de les principals funcions de la unitat central de processament és:

Emmagatzemar la informació del sistema informàtic Controlar el funcionament correcte del sistema operatiu Obtenir i processar la informació que li proporcionen els perifèrics

comprova

4. La memòria és l'element on l'ordinador:

Processa la informació www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

1/3


18/12/11

edu365.cat. Sistema inform tic: maquinari. Avalua't

Tracta la informaci Emmagatzema la informaci comprova

5. Qui interpreta les instruccions que li arriben de la mem ria?

El monitor i el ratolí La unitat central de processament Tots els perifèrics de sortida comprova

6. El conjunt de dispositius que permeten la comunicació d'un sistema informàtic amb l'exterior són els:

Programes informàtics Altaveus i gravadores Perifèrics comprova

7. Com es classifiquen els perifèrics?

Segons el tipus d'informaci que tracten Segons el flux de la informaci que tracten Segons els programes que utilitzen comprova

8. El perifèric que permet digitalitzar text i material gràfic i introduir-lo a l'ordinador es coneix com a:

Teclat Impressora Escàner comprova

9. El perifèric que permet enviar i rebre informació a través de l'ordinador utilitzant la xarxa telef nica es coneix com a:

www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

2/3


18/12/11

edu365.cat. Sistema inform tic: maquinari. Avalua't

Navegador d'Internet Càmera digital M dem comprova

10. El perif ric que permet transferir dades a un paper, un plàstic, etc., en forma de textos i d'imatges es coneix com a:

Escàner Impressora Ratolí comprova

www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

3/3

Práctica 2 - Introducción a la Informática: maquinario  
Práctica 2 - Introducción a la Informática: maquinario  

Maquinario