a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nieu wsbri ef1-14 pliegergroepmvo

1


Nieu wsbri ef1-14 getting started 2


Nieu wsbri ef1-14

1.Stand van zaken speerpunten en andere initiatieven 2.Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief MVO bij de Plieger groep. Stand van zaken eind 2013 1. Stand van zaken speerpunten en andere initiatieven Speerpunten: a. Optimaliseren van het retourproces Er is een pilot gedaan met de nieuwe procedure op 2 hoofdvestigingen en daarna uitgebreid naar 4. De resultaten laten zien dat dit voor 90% naar wens verloopt. Er is nog wel optimalisatie van de borging van het proces in het ERP-systeem nodig. b. Stimuleren van zuinig rijden en leasen van auto’s met een groen energielabel De training Het Nieuwe Rijden wordt door alle chauffeurs gevolgd, in het kader van de ver-

plichte bijscholing. De chauffeurs van Zaltbommel en Gorredijk hebben deze in 2013 gedaan. In 2014 wordt gestart met de chauffeurs van Apeldoorn. In vergelijking met 2011 is in 2012 37.184 liter minder diesel verbruikt door onze eigen vrachtwagens. Dit komt naast een verbeterende rijstijl ook door minder transportbewegingen (minder orders en betere ritplanning) en vernieuwing van het wagenpark.

Voor wat betreft de leaseauto’s hebben we weinig hoeven doen, omdat de overheid dit door financiële prikkels afgedwongen heeft (koppeling CO2-uitstoot aan BPM en bijtelling). Op dit moment is de verdeling in energielabels: 3


Nieu wsbri ef1-14 A:82 B:30 C: 9 D: 2 Oftewel, 91% van het leasewagenpark heeft een groen label (A+B). Last but not least: We hebben een 100% elektrische bestelwagen in gebruik genomen in Amsterdam! c. Vergroten van bewustwording bij eigen medewerkers en klanten Via interne communicatiekanalen is meerdere keren aandacht aan duurzaamheid besteed, naar aanleiding van tips van de websites 1.000.000 druppels, 1010global.org, Nu Zakelijk - Duurzaam en berichten vanuit LinkedIn groepen. Daarnaast is aandacht besteed aan Duurzame Dinsdag (1e dinsdag in september, 2 weken voor Prinsjesdag) en De Dag Van De Duurzaamheid (10 oktober). Op de kantoren van het hoofdkantoor in Zaltbommel zijn medewerkers d.m.v. post-its met smileys geattendeerd op zoveel mogelijk uitzetten van computers, beeldschermen en andere apparatuur.

Lopende initiatieven a. Uitbreiden gecentraliseerd transport Het DC in Apeldoorn is in gebruik genomen en heeft de transporten van Zwolle, Hengelo en Amersfoort overgenomen. Dit heeft gezorgd voor 1 vrachtwagen minder in Apeldoorn en 1 minder in Gorredijk. Daarnaast worden kleine orders meer en meer apart gehouden in Zaltbommel, Gorredijk of Apeldoorn om via koeriersdienst GLS direct bij de klant af te leveren. Dit bespaart extra, relatief dure stops voor producten met een lage waarde en tegelijk brandstof. b. Aanstellen van een team MVO-ambassadeurs Naar aanleiding van oproepen in de interne communicatiekanalen zijn medewerkers gevraagd MVO-ambassadeur te worden. Dit heeft geleid tot 6 aanmeldingen. Op zich weinig op 700 personeelsleden, maar deze kleine groep is wel echt gemotiveerd. Er is besloten om met deze kleine groep het team te beginnen. Het daadwerkelijk opstarten zal gaan gebeuren in 2014. 4


Nieu wsbri ef1-14

c. Behalen certificering MVO-Prestatieladder In 2012 is de CO2-footprint over 2011 berekend en in 2013 over 2012. Over 2012 bleek er 890 ton minder uitgestoten te zijn dan in 2011. (8.822 ton t.o.v. 9.712), een verbetering van 9%. Voor 2013 is een doelstelling van 10% verbetering uitgesproken.

Ter voorbereiding op certificering is door KIWA een quickscan (soort nulmeting) uitgevoerd. Hieruit bleek dat we op een aantal beleidsmatige verbeterpunten na, klaar zijn voor certificering op niveau 3 van de MVO-Prestatieladder. Het streven is om dit in 2015 te laten plaatsvinden. We zullen dan de eerste technische groothandel zijn die de MVO-Prestatieladder heeft! De verbeterpunten zijn opgepakt en inmiddels is de MVO-beleidsverklaring gereed en geïntroduceerd bij het MT en is een begin gemaakt met inventarisatie van de in- en externe stakeholders. Naast het MVO-beleid is door de Directie ook een Gedragscode Integer Zakendoen en Social Media Code opgesteld, die klaar zijn voor implementatie. Verder is er binnen de TGF (Technische Groothandels Federatie) het brancheplatform van groothandels in waterinstallatiematerialen) een werkgroep opgericht, die mogelijkheden heeft onderzocht om geza-

menlijk een eenduidige invloed op leveranciers uit te oefenen m.b.t. duurzaam inkopen. d. Uitvoeren van energiescans Op 4 verschillende vestigingen is door extern adviesbureau Ebatech, een partner van energieleverancier Nuon, een inventarisatie van energieverbruikers en ‘quick wins’ voor energiebesparing gedaan. De vestigingen waren: Leiden (toonzaal, kantoor, afhaalbalie en transportmagazijn) Capelle a/d IJssel (toonzaal met express) Zoetermeer (express) Schiedam Mathenesse (kantoor, express en transportmagazijn) Oftewel, een goede mix tussen hoofd- en nevenvestiging en oude en nieuwe panden. Algemene verbeterpunten waren energiezuinigere verlichting en optimalisatie van de verwarming. Dit is besproken met de Facilitair Medewerker, die stapsgewijs deze maatregelen zal laten uitvoeren.

2. Nieuwe ontwikkelingen a. Goede doelen Naast het voortzetten van de steun aan Stichting Heppie, zijn we een samenwerking aangegaan met de Maag-Lever-Darm Stichting. Zij zetten zich in voor bestrijding van maag-, leveren darmaandoeningen en deze worden vaak ontdekt en bewaakt op de wc. Deze samenwerking is concreet vormgegeven door stickers op alle packs die oproepen tot doneren aan de 5


Nieu wsbri ef1-14 MLDS, door deelname van een groep van 11 Plieger en ThermoNoord collega’s aan de Zuiderzeeklassieker, een benefiet fietstocht door Flevoland, en het uitbrengen van een vlakspoel wandclosetpot waarvan Plieger van elke verkochte pot € 1 aan de MLDS overmaakt. Verder steunen we Stichting Join The Pipe. Zij plaatsen drinkwatertaps in de vorm van een gebogen pijp op openbare plaatsen in Nederland en in Afrika en Azië. Plieger verstrekt autostop kranen voor de watertappunten, zodat water niet onnodig verspild wordt doordat de kraan blijft open staan.

b. Duurzame producten 4x Per jaar worden medewerkers op de verkoopvestigingen en klanten via de Plieger Info en ThermoNoord Info geattendeerd op specifieke producten. Steeds vaker zitten hier pro-

ducten tussen die een energiebesparing opleveren of die te maken hebben met opwekking van hernieuwbare energie. Voorbeelden hiervan zijn: Badkamermeubels en spiegels met LED verlichting i.p.v. halogeen Slimme thermostaten Lage temperatuur en convectieradiatoren (de laatste hebben een ventilator in gebouwd, om de verdeling van de warme lucht door de ruimte nog efficiënter te maken) Warmtepompen Zonneboilers Leiding- en dakisolatie Douche-warmteterugwin unit In de tekst bij het artikel wordt dan ook aangegeven wat de besparende eigenschappen zijn.

6


Deelname van een groep van 11 Plieger en ThermoNoord collega’s aan de Zuiderzeeklassieker, een benefiet fietstocht door Flevoland.

7


pliegergroepmvo 8

Profile for Plieger bv

Nieuwsbrief mvo a4 liggend10062014  

Nieuwsbrief mvo a4 liggend10062014